INDEKS TEMATYCZNY

metafora / metaforyzacja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Metafory w mówieniu, myśleniu i działaniu" w: Aspekty kompetencji komunikacyjnej. B. Sierocka, Beata (red.), 7-22. Wrocław, Atut, 2005. Bobryk, Jerzy.

Antropomorfizacja i personifikacja w języku współczesnej humanistyki. Źródła i funkcje metafor w teoriach naukowych. Studia Semiotyczne, XXIII, 2001, 163-174. Bobryk, Jerzy.

 

Metafory w naszym życiu. [Rec. Lakoff, George & Johnson, Mark. Metafory w naszym życiu]. Studia Filozoficzne, nr 1, 208-211, 1990. Woźniak, Jacek K.

Intuicje na temat piękna. Studia Filozoficzne, nr 8, 103-113, 1988. Najder-Stefaniak, Krystyna.

Heroizm i metafora. Józef Tischner o zjawisku myślenia. Znak, nr 373, 15-31, 1985. Bałus, Wojciech.

Lekcja świętego Tomasza. Znak, nr 367, 21-36, 1985. Wolicka, Elżbieta.

Przyczynek do teorii intuicji. Studia Filozoficzne, nr 4, 95-115, 1983. Nęcka, Edward.

Filozofia i powołanie. Studia Filozoficzne, nr 10, 39-50, 1983. Wodziński, Cezary.

Myślenie z wnętrza metafory. Znak, nr 321, 240-252, 1981. Tischner, Józef.

z: Kobyliński, Zbigniew. Rola metafor w kategorialnym porządkowaniu rzeczywistości. Studia Filozoficzne, nr 11, 77-89, 1979. Pałubińska, Krystyna i Kobyliński, Zbigniew.

O pojęciu metafory. Próba studium analitycznego. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 61-75, 1979. Rosnerowa, Hanna.

O metaforze w nauce. Studia Filozoficzne, nr 7, 57-64, 1979. Sarkowicz, Ryszard.

Nauka jako metafora. [Rec. Leatherdale, W. H. The Role of Analogy, Model and Metaphor in Science]. Studia Filozoficzne, nr 12, 130-135, 1978. Magala, Sławomir.

O procesie metaforyzacji. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 99-115, 1978. Połubińska, Krystyna.

Metafora. Dąmbska, Izydora (tłum.). Znak, nr 271, 49-55, 1977. Minkowski, Eugeniusz.
"Zaświecam lampę". Tamże, 55-61.

Wyjaśnianie naukowe a metafora. Studia Filozoficzne, nr 3, 143-160, 1967. Kmita, Jerzy.

"Zastosowanie funkcji semantycznych do analizy pojęcia metafory" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 123-153. Warszawa, PWN, 1964. Pelc, Jerzy.

Z amerykańskiego sympozjum na temat metafory. [Rec. Isenberg, Arnold. On Defining Metaphor]. The Journal of Philosophy, 1963, 609-622. Welsh, Paul. On Explaining Metaphors). Studia Filozoficzne, nr 3, 219-222, 1964. Pelc, Jerzy.

O wartości poznawczej dzieła literackiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 87-111, 1963. Kmita, Jerzy.

Centralne kategorie filozofii Giordana Bruna. Warszawa, PWN, 1962. Nowicki, Andrzej.