INDEKS TEMATYCZNY

MARCEL, Gabriel


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Ateizm w ujęciu Gabriela Marcela. Studia Gdańskie, t. IX, 267-311, 1993. Jankowski, Jan.

 

Bóg i wiara w myśli Gabriela Marcela. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 251-263, 1990. Tarnowski, Karol.

Tajemnice istnienia i osoby w myśli Gabriela Marcela. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, nr 32, 167-179, 1987. Bukowski, Jerzy.

Tajemnica i problem u Gabriela Marcela. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 185-203, 1984. Tarnowski, Karol.

Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela koncepcja filozoficznego poznania. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 25-57, 1983. Dec, Ignacy.

Gabriela Marcela koncepcja filozofii. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 169-187, 1982. Dec, Ignacy.

Teoria bytu w ujęciu św. Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela (próba konfrontacji). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 41-62, 1982. Dec, Ignacy.

Zagadnienie punktu wyjścia teorii człowieka św. Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 189-218, 1982. Dec, Ignacy.

Funkcja Absolutu w filozofii Gabriela Marcela. Roczniki Filozoficzne, 25(2), 59-80, 1977. Panasiuk, Lidia.

Gabriel Marcel. Znak, nr 241-242, 969-978, 1974. Tischner, Józef.

Charakter teizmu Gabriela Marcela. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 37-48, 1972. Kowalczyk, Stanisław.

Koncepcja człowieka - bliźniego w egzystencjalizmie. Roczniki Filozoficzne, 14(4), 5-18, 1966. Pastuszka, Józef.

W kręgu chrześcijańskiego egzystencjalizmu. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Kossak, Jerzy.

Gabriel Marcel czyli a tropach chrześcijańskiego egzystencjalizmu. Roczniki Filozoficzne, I, 165-190, 1948. Winowska, Maria.

Filozofia egzystencjalna Gabriela Marcela. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 137-147, 1947. Milbrandt, Mieczysław.