INDEKS TEMATYCZNY

Absolut


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Edwarda Abramowskiego poszukiwanie absolutu. Studia Filozoficzne, nr 2, 107-117, 1989. Paradowski, Ryszard.

Byt świata wobec bytu absolutu w filozofii Jakuba Böhmego. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-17, 1989. Piórczyński, Józef.

Jakuba Böhmego teoria absolutu. Studia Filozoficzne, nr 11, 103-121, 1987. Piórczyński, Józef.

Ująć nieskończoność. Uwagi o dialektycznej filozofii Hegla. Colloquia Communia, 1(24), 165-175, 1986. Aleksandrowicz, Dariusz.

Monizm - pluralizm. Roczniki Filozoficzne, 34(1), 21-82, 1986. Krąpiec, Mieczysław, A.

"Fenomenologia ducha": droga do rzeczywistości myślenia. Studia Filozoficzne, nr 5, 39-53, 1986. Lorenc, Iwona.

Naród w filozofii Hegla. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 99-111, 1985. Żarowski, Mirosław J.

Od rozumu absolutnego do rozumu skończonego. (Z dziejów racjonalizmu XIX w.). Studia Filozoficzne, nr 5-6, 259-264, 1983. Panasiuk, Ryszard.

Człowiek i system. Miejsce antropologii w filozofii Hegla. Studia Filozoficzne, nr 12, 117-128, 1981. Panasiuk, Ryszard.

Byt i istnienie w filozofii Plotyna. Studia Filozoficzne, nr 4, 131-142, 1977. Dembińska-Siury, Dobrochna.

Funkcja Absolutu w filozofii Gabriela Marcela. Roczniki Filozoficzne, 25(2), 59-80, 1977. Panasiuk, Lidia.

Dylematy Jaspersowskiej filozofii bytu. Studia Filozoficzne, nr 8, 95-109, 1976. Rudziński, Roman.

Główne zagadnienie filozofii a problem upływu czasu w filozofii Hegla. Studia Filozoficzne, nr 4, 99-103, 1974. Stolarczyk, Zofia.

Hume: natura ludzka i nieobecność absolutu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 17, 207-269, 1971. Baczko, Bronisław.

Ontyczna wspólnota bytów. Roczniki Filozoficzne, 19(1), 85-94, 1971. Zdybicka, Zofia J.

Dostępność Absolutu. Problem metafizyki u Kanta i Hegla. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 183-227, 1970. Baczko, Bronisław.

Absolut i natura we wczesnych pracach B. F. Trentowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 17-29, 1970. Orłowski, Aleksander.

O najwyższej normie w etyce Bradleya. Etyka, t. 3, 181-221, 1968. Zapaśnik, Stanisław.

"Plotyn: indywiduum wobec absolutu" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 75-116. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Kasia, Andrzej.

O filozofię kultury. Znak, nr 121-122, 813-827, 1964. Krąpiec, Mieczysław A.

Saccidānanda. Próby Upaniszad określenia Absolutu jako bytu (sat), świadomości (cit) i szczęśliwości (ānanda). Roczniki Filozoficzne, 5(3), 5-41, 1955/1957. Tokarz, Franciszek.

Teoria absolutu: metafizyka jako nauka ścisła. Łódź, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, 1948. Bornstein, Benedykt.