INDEKS TEMATYCZNY

aksjomat / aksjomatyzacja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Aksjomatyczna definicja zdania prawdziwego w języku potocznym. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 204-222, 1989. Jordan, Tomasz.

Semantyczne konsekwencje formalnych eksplikacji teorii naukowych. Studia Filozoficzne, nr 5, 3-17, 1988. Zeidler, Paweł.

[Rec. Moore, Gregory H. Zermelo's Axiom of Choice. Its Origins, Develepment, and Influence]. Ruch Filozoficzny, XLIV (3-4), 326-329, 1987. Gorzka, Cezary.

Niektóre metodologiczne problemy integracji nauk. Studia Filozoficzne, nr 4, 47-56, 1973. Kokoszyńska, Maria.

Zagadnienie systematyzacji matematyki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 219-234, 1973. Lubański, Mieczysław.

"O jedności nauki" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 17-28. Warszawa, PWN, 1967. Czeżowski, Tadeusz.

Aksjomatyzowalność klasycznej metafizyki ogólnej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 103-116, 1965. Kamiński, Stanisław.

Zagadnienie swoistości poznania matematycznego. Warszawa, PWN, 1962. Gierulanka, Danuta.

Interpretacja systemów aksjomatycznych. Studia Filozoficzne, nr 6, 89-105, 1960. Przełęcki, Marian.

Aksjomaty nauk apriorycznych według Bernarda Bolzana. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 137-149, 1955/1957. Regner, Leopold.

Aksjomat, analityczność i aprioryzm. Myśl Filozoficzna, nr 4, 139-161, 1952. Suszko, Roman.

O analitycznych aksjomatach i logicznych regułach wnioskowania. Z teorii definicji. Poznań, PTPNi, 1949. Suszko, Roman.

Teoria sylogizmu zdań asertorycznych u Arystotelesa na tle logiki tradycyjnej. Studium historyczno-krytyczne. Lublin, Nakładem Tow. Nauk. KUL, 1948. Korcik, Antoni.

W sprawie logiki bez aksjomatów. Kwartalnik Filozoficzny, 17(3), 199-206, 1948. Suszko, Roman.

Próba aksjomatyzacji logiki tradycyjnej. Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, t. 1, 211-228, 1946. Łoś, Jerzy.