INDEKS TEMATYCZNY

biogeneza


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Teilhard de Chardin i problem kosmologicznego uwarunkowania życia. Studia Filozoficzne, nr 4, 61-69, 1990. Butryn, Stanisław.

Przypadek w genezie życia. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 163-168, 1990. Kloskowski, Kazimierz.

Założenia globalno-systemowego badania protobiogenezy. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 161-163, 1990. Ślaga, Szczepan W.

U podstaw biosystemogenezy. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 21-51, 1987. Ślaga, Szczepan W.

Model chemotonu w wyjaśnianiu genezy życia. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 199-205, 1987. Ślaga, Szczepan W.

Przypadek jako czynnik abiogenezy. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 39-78, 1985. Kloskowski, Kazimierz.

Komety a życie. Przegląd retrospektywny wybranych publikacji. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 199-213, 1985. Ślaga, Szczepan W.

Ewolucjonizm - kreacjonizm a panspermia. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 111-127, 1984. Ślaga, Szczepan W.

Harold Clayton Urey (1893-1981) i jego pogląd na powstanie życia. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 151-272, 1984. Ślaga, Szczepan W.

Biogenese und kreationistische Philosophie. Roczniki Filozoficzne, 29(3), 147-167, 1981. Kucia, Taddaeus Andreas.

Problem abiogenezy w ujęciu K. Kłósaka. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 164-172, 1981. Ślaga, Szczepan W.

Problem weryfikacji empirycznej materialnej genezy życia. Studia Filozoficzne, nr 2, 121-131, 1978. Tyrawska-Spychałowa, Danuta.

Pół wieku teorii Oparina. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 187-201, 1976. Ślaga, Szczepan W.

Spory wokół genezy materii organicznej w meteorytach. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 99-119, 1972. Ślaga, Szczepan W.

Za i przeciw teorii abiogenezy. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 108-138, 1970. Ślaga, Szczepan W.

"Ernst Haeckel. Prawa przyczynowe a morfologiczne prawidłowości ewolucji" w: Z dziejów pojęcia prawa w naukach biologicznych. Krajewski Władysław (red.), 77-99. Warszawa, PWN, 1967. Straszewicz, Anna.

Powstanie życia wobec genezy i ewolucji wirusów. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 193-228, 1967. Ślaga, Szczepan W.

O właściwą interpretację i krytykę dzieła Teilharda de Chardin. Znak, nr 72, 823-841, 1960. Kłósak, Kazimierz.

Aspekty filozoficzne teorii ewolucji. Znak, nr 72, 776-801, 1960. Krąpiec, Albert M.

Geneza życia. Poborska, Krystyna (tłum.). Znak, nr 70, 472-491, 1960. Seiler, Julius.

Jędrzej Śniadecki, przyrodnik-filozof. Warszawa, Książka i Wiedza, 1960. Szyfman, Leon.

Zagadnienie powstania życia. Dyskusja w ZSRR. Myśl Filozoficzna, nr 3, 44-61, 1955. Kerszman, Gustaw.