INDEKS TEMATYCZNY

człowiek / ludzkość a natura / przyroda / (wszech)świat


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Rola polemiki z myślą Kartezjusza w kształtowaniu się koncepcji podmiotu ludzkiego i obrazu świata w rozprawie Condillaca O pochodzeniu poznania ludzkiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 15-49, 1990. Grygorowicz, Marek.

W sprawie aktualności romantycznej filozofii przyrody. Studia Filozoficzne, nr 1, 19-24, 1989. Panasiuk, Ryszard.

Człowiek wobec problemu ochrony środowiska naturalnego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 121-137, 1989. Rosiński, Franciszek M. i Latawiec, Anna M.

Fourier, czyli solidarność rzeczy. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 259-269, 1989. Sikora, Adam.

Logos nawykowego myślenia. Studia Filozoficzne, nr 1, 71-77, 1988. Kwiatkowski, Waldemar.

Pokój - najwyższy wyraz kultury. Studia Filozoficzne, nr 3, 51-65, 1987. Borgosz, Józef.

Człowiek a przyroda. [Rec. Schmied-Kowarzik, Wolfdietrich. Das dialektische Verhältnis des Menschen zur Natur. Eine philosophiegeschichtliche Studie zur Naturproblematik bei Karl Marx]. Studia Filozoficzne, n10, 171-174, 1986. Moliter, Katarzyna.

Lukrecjusz o początkach rodzaju ludzkiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 121-134, 1984. Danek, Zbigniew.

Człowiek - współtwórczy element wszechświata. Studia Filozoficzne, nr 10, 37-51, 1984. Grajkowska, Wanda.

Pochwała życia. Studia Filozoficzne, nr 9, 123-136, 1984. Tymieniecka, Anna Teresa.

Teatr energetyczny: biologia i pożądanie. Studia Filozoficzne, nr 7, 95-114, 1983. Szewczyk, Kazimierz.

Pulsowanie świata: biologia i przestrzeń. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 119-137, 1983. Szewczyk, Kazimierz.

Elektroniczny świat profesora Sedlaka. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 267-282, 1983. Szewczyk, Kazimierz.

Natura i społeczeństwo w myśli ekonomicznej końca XVIII i początku XIX wieku. Od reakcji antyfizjokratycznej do reakcji antychrematystycznej. (Szkice ujęcia tematu). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 3-37, 1979. Grygorowicz, Marek.

Człowiek i świat jako ontyczna podstawa twórczości technicznej i kultury. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 195-220, 1978. Wistuba, Halina.

Kosmos a sprawa ludzka. [Rec. Ditfurth, Holmar von. Dzieci wszechświata]. Znak, nr 268, 1430-1434, 1976. Życiński, Józef.

Koncepcja człowieka i natury u J. Bodina. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 363-379, 1972. Nowicki, Światosław Florian.