INDEKS TEMATYCZNY

humanistyka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke'a. Tradycja klasyczna i jej krytycy. Kęty, Wyd. Marek Derewiecki, 2010. Korab-Karpowicz, W. Julian.

 

Kazimierz Twardowski o naukach humanistycznych. Ruch Filozoficzny, XLVI (3), 275-280, 1989. Kleszcz, Ryszard.

Metodologiczne znaczenie praktyki edukacyjnej dla nauk humanistycznych. Studia Filozoficzne, nr 12, 133-142, 1988. Kmita, Jerzy.

Odpowiedź E. Balcerzanowi. Studia Filozoficzne, nr 1, 151-162, 1976. Aleksandrowicz, Dariusz.

Uwagi o elementach twórczych w pracy humanisty. Studia Filozoficzne, nr 1, 77-84, 1976. Białostocki, Jan.

Nauki humanistyczne a psychologia. Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 18-24, 1976. Twardowski, Kazimierz.

Marksistowska kategoria rzeczywistości a humanistyka. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 46-58, 1972. Dziamski, Seweryn.

Filozofia a humanistyka. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 3-8, 1972. Kotarbiński, Tadeusz.

Dzieło sztuki jako struktura humanistyczna. Studia Filozoficzne, nr 2, 165-178, 1972. Ławniczak, Włodzimierz.

Strukturalizm, humanistyka, filozofia. Znak, nr 203, 579-601, 1971. Pomian, Krzysztof.

Nauki humanistyczne wobec IV Kongresu Międzynarodowej Federacji Automatyki i Kontroli. Studia Filozoficzne, nr 1, 245-250. Kowalczyk, Joanna.

Spór o historię filozofii jako dyscyplinę humanistyczną. [Rec. Swieżawski, Stefan. Zagadnienie historii filozofii]. Studia Filozoficzne, nr 1, 173-184, 1968. Kuderowicz, Zbigniew.

Kultura i fetysze. Zbiór rozpraw. Warszawa, PWN, 1967. Kołakowski, Leszek.

Dilthey. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Kuderowicz, Zbigniew.

Dzieła. T. 4, O nauce. Warszawa, PWN, 1967. Ossowski, Stanisław.  

Oczywistość i synteza: dialog filozoficzny. Warszawa, PWN, 1962. Moniuszko, Antoni.

"Tworzenie pojęć nauk humanistycznych wg koncepcji Leona Petrażyckiego" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 102-114. Warszawa, PWN, 1959. Lazari-Pawłowska, Ija.

"Koncepcje biologiczne w humanistyce" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 307-330. Warszawa, PWN, 1959. Wallis, Mieczysław.

O pojęciu typologicznym w humanistyce. Studia Filozoficzne, nr 4, 30-53, 1958. Lazari-Pawłowska, Ija.

Rzecz z powodu "Humanistyki bez hipostaz". [Polemika z: Kotarbiński, Tadeusz. Humanistyka bez hipostaz]. Myśl Filozoficzna, nr 2, 303-314, 1952. Chałasiński, Józef.

Humanistyka bez hipostaz. Próba eliminacji hipostaz ze świata pojęć nauk humanistycznych. Myśl Filozoficzna, nr 1, 257-270, 1952. Kotarbiński, Tadeusz.

O naukach humanistycznych. Toruń, Księgarnia Naukowa T. Szczęsny i S-ka, 1946. Czeżowski, Tadeusz.