INDEKS TEMATYCZNY

intelekt


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Zagadnienie intelektu w tekstach św. Tomasza z Akwinu, Franciszka Suareza i Georga Gutkego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 41-78, 1988. Aduszkiewicz, Adam.

Bóg i mowa serca. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 91-100, 1988. Gogacz, Mieczysław.

Ewolucja poglądów R. Bacona w sprawie duszy w okresie paryskim (ok. 1242-1247). Studia Filozoficzne, nr 10, 71-97, 1979. Kuksewicz, Zdzisław.

Filogenetyczne zaczątki ludzkiej inteligencji. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 187-202, 1977. Hałaczek, Bernard.

Jana Filopona "De intellectu" a twórczość św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 23(1), 81-99, 1975. Sparty, Andrzej.

Rozum, rozsądek i filozofia. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 29-54, 1973. Kalinowski, Jerzy.

Intelektualne podstawy tworów kultury według filozofii św. Tomasza z Akwinu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 243-275, 1971. Wistuba, Halina.

Próba teorii natury intelektu. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 137-167, 1967. Gogacz, Mieczysław.

Awerroistyczna teoria intelektu w XIII i XIV wieku. Studia Filozoficzne, nr 3, 135-149, 1966. Kuksewicz, Zdzisław.

Tomaszowa teoria intelektu i jej filozoficzne konsekwencje. Roczniki Filozoficzne, 13(1), 21-32, 1965. Gogacz, Mieczysław.

O pojęciu czynnej roli intelektu. Studia Filozoficzne, nr 6, 107-130, 1960. Gordon, Mieczysław.

Arystotelesowska teoria sprawności intelektualnych, czyli o dwu pojęciach mądrości. Roczniki Filozoficzne, 5(4), 45-65, 1955/1957. Kalinowski, Jerzy.