INDEKS TEMATYCZNY

jednostka ludzka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Pomiędzy uniwersalizmem a totalizmem. Filozofia marksistowska wobec zagadnień duchowego wnętrza człowieka. Studia Filozoficzne, nr 10, 181-199, 1989. Lorenc, Włodzimierz.

Uwagi o filozoficznym "problemie alter ego". Roczniki Filozoficzne, 36(1), 149-157, 1988. Judycki, Stanisław.

Kilka uwag o koncepcji jednostki ludzkiej u José Ortegi y Gasseta. Studia Filozoficzne, nr 3, 183-195, 1984.Rutkowski, Mirosław.

Odkrywanie jednostki ludzkiej w XII wieku. [Rec. Morris, C. The Discovery of the Individual, 1050-1200]. Studia Filozoficzne, nr 2, 167-171, 1979. Boczar, Mieczysław.

Alienacja jednostki w stosunku do własnego "ja" i do własnego życia. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 85-100, 1979. Schaff, Adam.

Autonomia jednostki a osobowość. Studia Filozoficzne, nr 3, 69-85, 1975. Obuchowski, Kazimierz.

"Jednostkowość" i "jednostka". (O duńskich poprzednikach Kierkegaarda). Studia Filozoficzne, nr 5, 209-216, 1973. Stybe, Sved Erik.

Marksizm a jednostka ludzka. Studia Filozoficzne, nr 2, 87-106, 1966. Schaff, Adam.

Marksizm a jednostka ludzka. Przyczynek do marksistowskiej filozofii człowieka. Warszawa, PWN, 1965. Schaff, Adam.

Bakunin i antynomie wolności. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Temkinowa, Hanna.