INDEKS TEMATYCZNY

kategorie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Zasady gramatyki kategorialnej w świetle współczesnych formalizacji. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 241-261, 1988. Buszkowski, Wojciech.

Trwałość i zmienność kategorii. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 3-40, 1988. Skarga, Barbara.

Język jako narzędzie procesu kategoryzacji. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 169-175, 1985. Rzepa, Teresa.

Arystotelesowska koncepcja prawdy. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 17-48, 1983. Wesoły, Marian.

Klasy przedmiotów orzekania a znaczenie terminu "ens". Studia Filozoficzne, nr 7-8, 59-64, 1982. Gułkowski, Jerzy.

Uwagi o metafizycznej dedukcji kategorii w systemie Kanta. Studia Filozoficzne, nr 12, 63-81, 1980. Wesoły, Marian.

Teoria kategorii w formalnej metodologii nauk empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 12, 95-112, 1977. Tempczyk, Michał.

O problemie bezzwrotnych zapożyczeń kategorialnych. [Polemika z: Łoziński, J., Podstawy ontologii społeczeństwa: niecierpliwe swaty]. Studia Filozoficzne, nr 7, 143-153, 1975. Lipiec, Józef.

O gnoseologicznym ujęciu centralnych kategorii filozoficznych u Lenina. Studia Filozoficzne, nr 2, 29-50, 1970. Jedynak, Stanisław.

Poglądy filozoficzno-społeczne Michała Wiszniewskiego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Bańka, Józef.

W sprawie analogii opartej na relacjach kategorialnych. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 264-275, 1967. Herbut, Józef.