INDEKS TEMATYCZNY

krytyka religii


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Hume a teizm eksperymentalny - impresja. Internetowy Magazyn Filozoficzny Hybris, nr 10, 83-104, 2010. Bogusławski, Marcin.

 

"Pio Nono" i "Biedny Fiedia". Studia Filozoficzne, nr 10, 51-69, 1989. Kasia, Andrzej.

Refutacje libertynizmu. Z dziejów kultury umysłowej w Polsce doby Oświecenia. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 87-128, 1982. Snopek, Jerzy.

Transcendencja i historia. Dialog chrześcijańskiej filozofii ze współczesnością. (Tłum. anonim.). Studia Filozoficzne, nr 12, 39-53, 1978. Garadża, W. I.

[Rec. Religionskritik. Beiträge zur atheistischen Religionskritik. Weger, Karl-Heinz (Hrsg.)]. Roczniki Filozoficzne, 26(2), 109-113, 1978. Pachciarek, Paweł.

Nietzsche: religia jako źródło degradacji osobowości. Studia Filozoficzne, nr 4, 105-114, 1973. Kaniowski, Władysław.

Antropologia filozoficzna Ludwika Feuerbacha. (W setną rocznicę śmierci). Studia Filozoficzne, nr 6, 35-62, 1973. Łubnicki, Narcyz.

Centralne kategorie filozofii Vaniniego. Warszawa, PWN, 1970. Nowicki, Andrzej.

Etyka Vaniniego. Etyka, t. 4, 139-149, 1969. Nowicki, Andrzej.

Lewica heglowska. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1969. Panasiuk, Ryszard.

Filozofia i państwo. Studium myśli polityczno-społecznej lewicy heglowskiej i młodego Marksa 1838-1843. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Panasiuk, Ryszard.

Zgubna doktryna nietzscheańska. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 7-16, 1965. Gawecki, Bolesław J.

Bentham i jego system etyczny. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Maślińska, Halina.

Polemiki osiemnastowieczne. Linguet, Holbach i ich adwersarze. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Litwin, Jakub.

Ateizm francuskich materialistów XVIII wieku. Myśl Filozoficzna, nr 5-6, 287-307, 1955. Nowicki, Andrzej.

O konieczności prowadzenia badań religioznawczych. Myśl Filozoficzna, nr 1, 197-205, 1955. Rosen, Henryk.

Dzieło Ludwika Feuerbacha. Myśl Filozoficzna, nr 4, 141-157, 1954. Kroński, Tadeusz.

Meslier - filozof ludu ciemiężonego. Myśl Filozoficzna, nr 3, 150-167, 1954. Szczepański, Jan.

Jak człowiek stworzył Boga. Rosen, Henryk (posłowie do wyd. 3), 111-118. Łódź, 1931, wyd. 2 (przejrz. i popr.) Łódź, Spółdzielnia Wydawnicza Słowo, 1949; wyd. 3 Warszawa, Książka i Wiedza, 1955; wyd. 4 1956. Mierzyński, Zdzisław.