INDEKS TEMATYCZNY

logika wielowartościowa


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O logice trójwartościowej. Studia Filozoficzne, nr 5, 130-131, 1988. Łukasiewicz, Jan.

Jan Łukasiewicz o indukcji, logice wielowartościowej i filozofii. Studia Filozoficzne, nr 5, 117-122, 1988. Woleński, Jan.

Jak rozumieć trzecią wartość logiczną? [Rec. Putnam, Hilary. Mathematics, Matter and Method. Vol. I]. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 221-230, 1985. Kiczuk, Stanisław.

Kilka uwag o zasadzie dwuwartościowości i logikach wielowartościowych. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 9-14, 1981. Borkowski, Ludwik.

Prawdziwość teoretyczna i operacyjna. Studia Filozoficzne, nr 10, 101-109, 1981. Drozdek, Adam.

W sprawie intuicyjnej interpretacji logiki trójwartościowej Łukasiewicza. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 61-68, 1977. Borkowski, Ludwik.

Zygmunta Zawirskiego koncepcja logiki mechaniki kwantowej. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 75-94, 1975. Kiczuk, Stanisław.

Stosowalność logik wielowartościowych w teoriach fizykalnych w ujęciu Z. Zawirskiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 101-130, 1974. Kiczuk, Stanisław.

O pewnym niełukasiewiczowym trójwartościowym rachunku zdań. Studia Filozoficzne, nr 1, 173-186, 1972. Kijkowski, Piotr.

Logiki wielowartościowe a prawo sprzeczności i wyłączonego środka" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 245-263. Warszawa, PWN, 1967. Kraszewski, Zdzisław.

Filozoficzne problemy logiki wielowartościowej. [Rec. Zinowiew, Aleksander. Filozoficzne problemy logiki wielowartościowej]. Studia Filozoficzne, nr 1, 173-176,1966. Kraszewski, Zdzisław.

"Próba intuicyjnej interpretacji logiki trójwartościowej Łukasiewicza" w: Rozprawy logiczne. Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. 185-191. Warszawa, PWN, 1964. Słupecki, Jerzy.

Filozoficzne problemy logiki wielowartościowej. Jaroń, Jerzy (tłum.). Warszawa, PWN, 1963. Zinowjew, Aleksander.

Krytyczna analiza idei logik wielowartościowych. [Rec. Ładosz, Jarosław. Wielowartościowe rachunki zdań a rozwój logiki). Studia Filozoficzne, nr 2, 225-232, 1962. Krajewski, Władysław.

Wielowartościowe rachunki zdań a rozwój logiki. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Ładosz, Jarosław.

Elementy logiki matematycznej. Słupecki, Jerzy (przedmowa, 5-6). Warszawa, PWN, 1958. Łukasiewicz, Jan.

2n+1 wartości logicznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 82-116, 1957. Greniewski, Henryk.
2n+1 wartości logicznych. Cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-28, 1957.

Logiki wielowartościowe a formalizacja funkcji intensjonalnych. Kwartalnik Filozoficzny, 17(1), 59-78, 1948. Łoś, Jerzy.

Powstanie logiki wyższej. Myśl Współczesna, nr 3, 343-367, 1947. Wudel, Witold.

Pełny trójwartościowy rachunek zdań. Roczniki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Dział F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, t. 1, 193-209, 1946. Słupecki, Jerzy.