INDEKS TEMATYCZNY

mózg


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Twardowski. Teoria działania. Warszawa, Prószyński i S-ka, 2001. Bobryk, Jerzy.

 

Transplantacja mózgu - szansa czy zagrożenie ludzkości? Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 93-110, 1989. Latawiec, Anna M.

Etyczne aspekty transplantacji substancji mózgowej. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 257-270, 1989. Szawarski, Zbigniew.

Z zagadnień manipulacji ludzkim mózgiem. Roczniki Filozoficzne, 31(3), 21-44, 1983. Wojciechowski, Tadeusz.

Problemy teorii umysłu w świetle efektów komisurotomii. Studia Filozoficzne, nr 9, 127-143, 1979. Cackowski, Zdzisław.

O teorii poznania i poznawania. Podstawowe zagadnienia. Warszawa, PZWS, 1968. Cackowski, Zdzisław.

Historia kłopotów człowieka z duszą. Warszawa, Iskry, 1963. Szewczuk, Włodzimierz.