EKSPRES FILOZOFICZNY

 

 strona główna | polskie książki filozoficzne od 1946 do 2019 | polskie książki filozoficzne od 2019 | polskie czasopisma filozoficzne | przekłady od 2019

instytuty i katedry filozofii | nominacje profesorskie, habilitacje i doktoraty | konferencje | kronika wydarzeń | postulaty, polemiki, opinie | nekrologi | linki

 

polskie książki filozoficzne od 2019

 

Uwzględniono pierwsze wydania, wydania zmienione, a wreszcie ostatnie (do ostatniego odnosi się podana liczba stron).
Książki mające więcej niż jedną/ego autorkę/a wymienione są tylko raz, a zatem aby poznać cały książkowy dorobek danej osoby - łącznie z redakcjami tomów - należy użyć komendy ctrl+F.

 

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

 

2023

Gadacz, Tadeusz; Dybel, Paweł; Sady, Wojciech; Środa, Magdalena. Krótka historia filozofii współczesnej. Warszawa: Stentor, 2023. Ss. 609.

Gadacz, Tadeusz. I. Wstęp (11-37). II. Filozofia życia (38-52). III. Neokantyzm (53-96). IV. Filozofia egzystencji (97-132). V. Pragmatyzm (133-157). VI. Neoidealizm (158-168). VII. Fenomenologia (169-211). VIII. Droga myślowa Martina Heideggera (212-219). IX. Hannah Arendt, myślicielka osobna (220-226). X. Hermeneutyka (227-248). XI. Filozofia ducha (249-282). XII. Filozofia dialogu (283-300), XIII. Personalizm (301-305). XIV. Filozofia chrześcijańska (306-322). XV. Marksizm i neomarksizm (323-347). XVI. Szkoła frankfurcka (348-370).
Dybel, Paweł. XVII. Psychoanaliza i filozofia (371-390). XVIII. Postmodernizm (391-420). XIX. Strukturalizm (421-428). XX. Poststrukturalizm (429-453).
Sady, Wojciech. XXI. Filozofia analityczna - okres klasyczny (454-509).
Środa Magddalena. XXII. Filozofia feministyczna (510-567).

Hartman, Jan. Zmierzch filozofii. Kraków: Austeria, 2023. Ss. 226.

Sady, Wojciech. Dzieje religii, filozofii i nauki: od soboru trydenckiego do Kartezjusza. Kęty: Marek Derewiecki, 2023. Ss. 248.

Wojtysiak, Jacek. Między ukryciem a jawnością: esej z filozofii religii i teologii filozoficznej. Kraków: WAM, 2023. Ss. 232.

2022

Gurczyńska-Sady, Katarzyna; Sady, Wojciech. Antropocen: szanse i zagrożenia. Warszawa: WN PWN, 2022. Ss. 224.

Liana, Zbigniew. Filozoficzne korzenie metody krytycznej K. R. Poppera. Kraków: Copernicus Center Press, 2022. Ss. 168.

2021

x

2020

 

Doświadczanie świata : eseje o myśli Romana Ingardena. Tomasz Maślanka (red.). Warszawa : Narodowe Centrum Kultury, 2020. Ss. 399.

Filozofia prawa: normy i fakty. Bogdan Dziobkowski, Jacek Hołówka (red.). Warszawa: WN PWN, 2020. Ss. 836.

WPROWADZENIE (7-). PODSTAWY FILOZOFII PRAWA. Woleński, Jan. Czym jest filozofia prawa? (15-). Zajadło, Jerzy. Filozofia prawa a teoria prawa (29-). Zirk-Sadowski, Marek. Analityczna filozofia prawa (43-). Gizbert-Studnicki, Tomasz. Analityczna teoria prawa z perspektywy metafilozoficznej (62-). PORZĄDEK PRAWNY. Stelina, Jakub. Rządy prawa (77-). Bryk, Andrzej. Konstytucjonalizm (94-). Piotrowski, Ryszard. Konstytucja i suwerenność (142-). Piotrowski, Ryszard. Konstytucja i prawo łaski (162-). Lewicki, Przemysław A. Konstytucja rozproszona (179-). PRAWA PODSTAWOWE. Nogal, Agnieszka. Prawa człowieka (197-). Środa, Magdalena. Równość i dyskryminacja (213-). Hołówka, Jacek. Wolność słowa (229-). Grygieńć, Janusz. Prawo własności (254-). Hołówka, Jacek. Prawo do uczciwego procesu (272-). ROZUMIENIE PRAWA. Sobczyk, Marek. Trwałość prawa rzymskiego (289-). Kaniowski, Andrzej M. Kantowskie rozumienie prawa (312-). Bekrycht, Tomasz. Fenomenologia prawa (344-). Płeszka, Krzysztof. Psychologiczna teoria prawa Leona Petrażyckiego (369-). Kurczewski Jacek M. Socjologiczna filozofia prawa (384-). Górnicka-Kalinowska, Joanna. Kontraktualizm Johna Rawlsa (404-). Załuski, Wojciech. Ewolucyjna filozofia prawa (414-). CHARAKTER NORM PRAWNYCH. Woleński, Jan. Pozytywizm prawniczy a prawo natury (435-). Zajadło, Jerzy. Formuła Radbrucha – martwa czy żywa? (448-). Zalewska, Monika. Normatywizm Hansa Kelsena (466-). Stawecki, Tomasz. Pozytywizm prawniczy Herberta L.A. Harta (480-). Smolak, Marek. Filozofia prawa Ronalda Dworkina (500-). Dyrda, Adam. Realizm prawniczy (514-). DZIAŁANIE PRAWA. Łętowska, Ewa. Prawo – miecz czy tarcza? (535-). Zubik, Marek. Funkcjonowanie prawa (569-). Stępień, Jerzy A. Wymiar sprawiedliwości (591-). Sarkowicz, Ryszard. Etyka prawnicza (610-). Leszczyński Leszek. Precedens sądowy (626-). Woleński, Jan. Rozumowania prawnicze (644-). Wójtowicz, Anna. Domniemanie niewinności a wnioskowania bayesowskie (658-). PRZESTRZEGANIE PRAWA. Szostek, Andrzej. Obowiązek przestrzegania prawa (675-). Hołówka, Jacek. Odpowiedzialność (689-). Hołówka, Jacek. Retrybutywizm (713-). Dziobkowski, Bogdan. Wina i kara (736-). Leszczyński, Damian. Kara i sprawiedliwość (749-). Szutta, Artur. Nieposłuszeństwo obywatelskie (765-).

Hołyst, Brunon. Refleksje kryminologa o wartości życia. Warszawa: WN PWN, 2020. Ss. 821.

Kamiński, Stanisław. On the metaphysical cognition=O poznaniu metafizycznym. Maciej B. Stępień (tłum.). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu; Roma: Societ`a Internazionale Tommaso D’Aquino, 2020. Ss. 246.

Placek, Tomasz; Belnap, Nuel; Müller, Thomas. Branching Space-Times: Theory and Applications. Oxford University Press. 2020. Ss. 456.

Sady, Wojciech. Struktura rewolucji relatywistycznej i kwantowej w fizyce. Kraków: Universitas, 2020. Ss. 238.

2019

Grobler, Adam. Episstemologia: sandwichowa teoria wiedzy. Kraków: Universitas, 2019. Ss. 320.