EKSPRES FILOZOFICZNY

 

 strona główna | polskie książki filozoficzne od 1946 do 2019 | polskie książki filozoficzne od 2019 | polskie czasopisma filozoficzne | przekłady od 2019

instytuty i katedry filozofii | nominacje profesorskie, habilitacje i doktoraty | konferencje | kronika wydarzeń | postulaty, polemiki, opinie | nekrologi | linki

 

przekłady książek filozoficznych od 2019

 

Uwzględniono pierwsze wydania, wydania zmienione, a wreszcie ostatnie (do ostatniego odnosi się podana liczba stron).
Książki mające więcej niż jedną/ego autorkę/a wymienione są tylko raz, a zatem aby poznać cały książkowy dorobek danej osoby - łącznie z redakcjami tomów - należy użyć komendy ctrl+F.

 

2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024

 

2024

2023

Bohm, David. Dialog. Katarzyna Gurczyńska-Sady (tłum., wstęp). Warszawa: WN PWN, 2023. Ss. 118.

Kenny, Anthony. Bóg filozofów. Mordarski, Ryszard (tłum.). Bydgoszcz: UKWB, 2023. Ss. 222.

Latour, Bruno. Zamieszkać na Ziemi: wywiady z Nicolasem Truongiem. Katarzyna Marczewska (tłum.). Oficyna Naukowa, 2023. Ss. 96.

Plantinga, Alvin. Gdzie naprawdę jest konflikt: nauka, religia i naturalizm. Elżbieta Łukasiewicz (tłum.), Dariusz Łukasiewicz (red., wprowadzenie). Warszawa: WN PWN, 2023. Ss. 414.

2022

Bohm, David. Myśl jako system. Katarzyna Gurczyńska-Sady (tłum.). Kraków: UP, 2022. Ss. 238.

Wallace, David. Filozofia fizyki. Wojciech Sady (tłum., posłowie). Łódź: UŁ, 2022. Ss. 166.

Wittgenstein, Ludwig. Tractatus logico-philosophicus. Marian Leon Kalinowski (tłum.). Kraków: Vis-a-vis Etiuda, 2022. Ss. 96. PARODIA PRZEKŁADU.

 

2021

Goldman, Alvin. Wiedza a świat społeczny. Adam Grobler (tłum.). Warszawa: WN PWN, 2021. Ss. 700.

2020

Adorno, Theodor W. Nowy prawicowy radykalizm: wykład o jego kilku aspektach. Weiß, Volker (posłowie). Ratajczak, Mikołaj. (tłum.). Kraków: Wydawnictwo Znak. 2020. Ss.96.

Scruton, Roger. O naturze ludzkiej. Tomasz Bieroń (tłum). Poznań: Zysk i S-ka, 2020.

 

2019

Adorno, Theodor W. Przemysł kulturalny : wybrane eseje o kulturze masowej. Tomasz Maślanka, Rafał Wiśniewski (red., wstęp); Marta Bucholc (tłum). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2019, wyd. II 2021. Ss. 280.