EKSPRES FILOZOFICZNY

 

 strona główna | polskie książki filozoficzne od 1946 do 2019 | polskie książki filozoficzne od 2019 | polskie czasopisma filozoficzne | przekłady od 2019

instytuty i katedry filozofii | nominacje profesorskie, habilitacje i doktoraty | konferencje | kronika wydarzeń | postulaty, polemiki, opinie | nekrologi | linki

 

polskie książki filozoficzne od 1946 do 2019

 

Wykaz, zwłaszcza za lata 2003-2012, jest niekompletny. [09/520]
W przypadku wielu książek nie jest jasne, czy uznać je za filozoficzne - a podjęte tu decyzje wielu zapewne nie zadowolą.
Uwzględniono pierwsze wydania, wydania zmienione, a wreszcie ostatnie; do ostatniego odnosi się podana liczba stron.
Książki mające więcej niż jedną/ego autorkę/a wymienione są tylko raz, a zatem aby poznać cały książkowy dorobek danej osoby - łącznie z redakcjami tomów - należy użyć komendy ctrl+F.
W ten sam sposób można wyszukiwać książki wydane w danym roku (najlepiej szukając pod np. ", 2015").

 

A | B | C | Ć | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | O | P | R | S | Ś | T | U | V | W | X | Y | Z | Ź | Ż

A

"...a mądrości zło nie przemoże" : wybór tekstów. Jadacki, Jacek J. i Markiewicz, Barbara. Warszawa: PTF, 1993. Ss. 180.

Abramciów, Rafał; Mysona Byrska, Joanna. Przenicowana przeczywistość : świat konsumpcji a etyka Immanuela Kanta. Kraków: UPedag., 2018. Ss. 148.

Abramowski, Edward. Filozofia społeczna : wybór pism. Światło, Ruta (przedm.). Warszawa: PWN, 1965. Ss. XXXVII+434.

Abramowski, Edward. Pisma popularnonaukowe i propagandowe : 1890-1895. Kulas, Józef (wybór i wstęp). Warszawa: Książka i Wiedza, 1979. Ss. XLVIII+220.

Abramowski, Edward. Metafizyka doświadczalna i inne pisma. Borzym, Stanisław (wybór, wstęp, komentarz). Warszawa: PWN, 1980. Ss. LX+669.

Abramowski, Edward. Rzeczpospolita przyjaciół : wybór pism społecznych i politycznych. Kalbarczyk, Damian (przedm., oprac. i przypisy). Warszawa: PAX, 1986. Ss. 258.

Abramowski, Edward. Wybór pism estetycznych. Najder-Stefaniak, Krystyna (wprow., wybór i oprac.). Kraków: Universitas, 2011. Ss. LIII+372.

Abramowski, Edward. Zagadnienia socjalizmu : wybór pism. Mazur, Krzysztof (wybór, wstęp, przypisy). (Biblioteka Klasyki Polskiej Myśli Politycznej). Kraków: UJ, 2012. Ss. LI+267.

Abramowski, Edward. Pisma filozoficzno-psychologiczne. Dziedzic, Anna (wybór, przedm.,  oprac.); Kruszewski, Wojciech (red.). Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2016. Ss. XXXII+356.

Abriszewski, Krzysztof. Kulturowe funkcje filozofowania. Toruń: UMK, 2013. Ss. 388.

Absolut - istota najwyższa - Bóg w religiach i dociekaniach filozoficznych. Drabina, Jan (red.). Kraków: UJ, 2000. Ss. 267.

Aby poznać Boga i człowieka : o Bogu dziś. Bejze, B. (red.). Warszawa: Wyd. SS. Loretanek, 1974. Ss. 238.

Aby poznać Boga i człowieka : o człowieku dziś. Bejze, B. (red.). Warszawa: Wyd. SS. Loretanek, 1974. Ss. 261.

Adamczyk, Michał. Wiedza, wiara, racjonalność : Jana Franciszka Drewnowskiego program logizującej modernizacji myśli filozoficzno-teologicznej. Lublin: TN KUL, 2015. Ss. 500.

Adamczyk, Stanisław. Metafizyka ogólna czyli Ontologia. Lublin: TN KUL, 1960. Ss. 212.

Adamczyk, Stanisław. De existentia substantiali in doctrina S. Thomae Aquinatis. Roma, Libreria Editrice dell'Università Gregoriana, 1962. Ss. 225.

Adamczyk, Stanisław. Krytyka ludzkiego poznania. Lublin: TN KUL, 1962. Ss. 200.

Adamczyk, Stanisław. Filozofia przyrody. Część pierwsza: Kosmologia. Lublin: TN KUL, 1963. S. 231.

Adamczyk, Stanisław. Kosmologia. Lublin: TN KUL, 1963. Ss. 231.

Adamiak, Marzena. O kobiecie, która nawiedza myśl : kobieta jako figura inności w koncepcji podmiotu Emmanuela Lévinasa. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2007. Ss. 269.

Adamiak, Natalia. Logika. Warszawa: UW, 1979. Ss. 199.

Adamski, Franciszek. Wychowanie na rozdrożu : personalistyczna filozofia wychowania. Kraków: UJ, 1999. Ss. 268.

Adamski, Jerzy. Świat wolteriański : szkice literackie. Warszawa: Czytelnik, 1957. Ss. 297.

Adamus-Matuszyńska, Anna. Koncepcja człowieka i społeczeństwa w myśli filozoficznej Juliana Ochorowicza. Gdynia, Kraków: Black Antlers, 2018. Ss. XVI+221.

Adler, Emil. Johann Gottfried Herder i idea człowieczeństwa : przyczynek do historii niemieckiego oświecenia. Olsztyn, Pojezierze, 1961. Ss. 67.

Adler, Emil. J. G. Herder i oświecenie niemieckie. Warszawa: PWN, 1965. Ss. 417.
Herder und die deutsche Aufklärung. Fischer, Irena (übertr.). Wien, Europa Verl., 1968. Ss. 402.

Aduszkiewicz, Adam. Od scholastyki do ontologii : dwa studia. Warszawa: IFiS PAN, 1995. Ss. 117.

Aesthetics and cultures. Wilkoszewska, Krystyna (ed.). Kraków: Universitas, 2012. Ss. 230.

Aesthetica perennis? Sosnowski, Leszek (red.). Kraków: UJ, 2001. Ss. 308.

Aesthetics in action : proceedings of the 19th International Congress of Aesthetics, Cracow 2013. Wilkoszewska, Krystyna. Kraków: Libron, 2015. Ss. 444.

Afeltowicz, Łukasz. Modele, artefakty, kolektywy : praktyka badawcza w pespektywie współczesnych studiów nad nauką. Monografie FNP. Toruń: UMK, 2012. Ss. 505.

After Rawls. Dańkowski, Dariusz; Krzynówek-Arndt, Anna. Kraków: WAM, 2016. Ss. 338.

Ajdukiewicz, Kazimierz. Propedeutyka filozofii : dla liceów ogólnokształcących. Wrocław: Książnica-Atlas, 1948. Wyd. 5 przejrz. i uzup. 1950. Ss. 216.

Ajdukiewicz, Kazimierz. Zarys logiki. Książka pomocnicza dla nauczyciela. Warszawa: PZWS, 1953; wyd. 7 1960. Ss. 207.
Abriss der Logik. Dobrosielski, Marian (übers.). Berlin, Aufbau-Verlag, 1958.

Ajdukiewicz, Kazimierz. Abriss der Logik. Dobrosielski, Marian (tłum.). Berlin, Aufbau-Verlag, 1958. Ss. 204.

Ajdukiewicz, Kazimierz. Język i poznanie. Tom I. Wybór pism z lat 1920-1939. Warszawa: PWN, 1960; wyd. 3 WN PWN, 2006. Ss. 376.

Ajdukiewicz, Kazimierz. Język i poznanie. Tom II. Wybór pism z lat 1945-1963. Warszawa: PWN, 1965; wyd. 3 WN PWN, 2006. Ss. 425.

Ajdukiewicz, Kazimierz. Logika pragmatyczna. Mortimerowa, Hanna; Szaniawski, Klemens (oprac.). Warszawa: PWN, 1965; wyd. 2 1975. Ss. 409.
Pragmatic logic. Wojtasiewicz, Olgierd (transl.). Dordrecht, D. Reidel; Warszawa : PWN, 1974. Ss. XV+460.

Ajdukiewicz, Kazimierz. Zagadnienia i kierunki filozofii : teoria poznania, metafizyka. Warszawa: Czytelnik, 1949; wyd. 2, Szaniawski, Klemens (wstęp), 1983; wyd. 3 Kęty: Antyk i Warszawa: Aletheia, 2003. Ss. 150.
Problems and theories of philosophy. Skolimowski, Henryk; Quinton Anthony (transl.). Cambridge Univ. Press, 1975. Ss. XXI+170.
Problemas e teorias da filosofia (teoria do conhecimento e metafísica). Mariconda, Pablo Rubén e Rocha, Regina Correa (trad.). S̃ao Paulo : Livraria Editora CiÊncias Humanas, 1979.

Ajdukiewicz, Kazimierz. The scientific world-perspective and other essays 1931-1963. Giedymin, Jerzy (ed. & introduction). Dordrecht, D. Reidel, 1978. Ss. LIII+378.

Aksiuto, Kamil. Szczęście i wolność : utylitarystyczny liberalizm Johna Stuarta Milla. Pańków, Irena (przedmowa). Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2016. Ss. 372.

Aksjologia, estetyka, etyka. Dziamski, Seweryn (red.). Warszawa -Poznań: PWN, 1981. Ss. 163.

Aksjologia, etyka, samookreślenie. Dziamski, Seweryn (red.). Poznań: Humaniora, 1996. Ss. 190.

Aksjologiczne dylematy epoki współczesnej. Szkołut, Tadeusz (red.). Lublin: UMCS, 1994. Ss. 166.

Aksjologiczne spektrum sztuki. T. 1. Kawiecki, Piotr i Tarnowski, Józef (red.).  Gdańsk: UG, 1995. Ss. 192.
Aksjologiczne spektrum sztuki. T. 2, Między poznaniem, odpowiedzialnością i polityką. Kawiecki, Piotr i Tarnowski, Józef (red.).  Gdańsk: UG, 1995. Ss. 178.

Aksjologiczne wyzwania przyszłości. Szkołut, Tadeusz (red.). Lublin: UMCS, 1996. Ss. 239.

Aktualität der Aufklärung. Różanowski, Ryszard (hrsg.). Wrocław: UWr, 2000. Ss. 233.

Aktualne problemy filozofii : materiały do ćwiczeń. Jarco, Jerzy (red.). Wrocław: AE, 1994. Ss. 153.

Aktualne problemy filozofii nauk przyrodniczych. Piątek, Zdzisława (red.). Kraków: UJ, 1991. Ss. 128.

Aktualność estetyki Kanta. Kaśkiewicz, Kinga; Schollenberger, Piotr (red.). Toruń: UMK, 2016. Ss. 238.

Aktualność i znaczenie historyczne filozofii państwa i prawa Immanuela Kanta. Andrzej M. Kaniowski, Tomasz W. Michałowski (rec.). Nowa Wieś: Rolewski, 2012. Ss. 366.

Aktualność Kierkegaarda : w 150 rocznicę śmierci myśliciela z Kopenhagi. Szwed, Antoni (red.). Kęty: Antyk - Marek Derewiecki, 2006. Ss. 288.

Aktualność Sørena Kierkegaarda w filozofii, teologii, literaturze : w 200. rocznicę urodzin. Hintz, Marcin; Urbańska-Bożek, Maria (red.). Sopot, Parafia Ewangelicko-Augsburska;  Gdańsk: Pomorskie Towarzystwo Filozoficzno-Teologiczne, 2013. Ss. 182.

Akty semiotyczne, ich wytwory i mechanizmy (z psychologicznych teorii i badań nad procesami poznawczymi i komunikacją). Bobryk, Jerzy; Kurcz, Ida (red.). Warszawa: UW, 1992. Ss. 184.

Aktywność poznawcza podmiotu w perspektywie badań kognitywistycznych. Przybysz, Piotr (red.). Poznań: Nauka i Innowacje, 2015. Ss. 158.

Albert Einstein i rewolucja relatywistyczna. Pietrzak, Zbigniew (red.). Wrocław: Polskie Forum Filozoficzne, 2016. Ss. 355.

Alechnowicz-Skrzypek, Iwona. Karl Jaspers - filozofia i polityka. Wrocław: AR, 1996. Ss. 81.

Alechnowicz-Skrzypek, Iwona. Filozofia na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1895-1935. Opole, UO, 2007. Ss. 231.

Alechnowicz-Skrzypek, Iwona. Spór o psychologię eksperymentalną w dyskusjach filozoficznych na początku XX wieku. Opole, UO, 2010. Ss. 189.

Alechnowicz-Skrzypek, Iwona. Twórcza subiektywność. Opole: UO, 2019. Ss. 220.

Aleksandrowicz, Dariusz. Poznanie i krytyka : studia o marksowskiej koncepcji epistemologicznej. Wrocław: UWr., 1979. Ss. 237.

Aleksandrowicz, Dariusz. Hegel i konsekwencje : studia nad filozoficznymi źródłami utopii totalitarnej. Wrocław: Volumen, 1990. Ss. 155.

Aleksandrowicz, Dariusz. Und werdet die Wahrheit erkennen : von Hegels Wahrheitslehre zur Philosophie des real existierenden Sozialismus. Wien-Köln, Böhlau, 1993. Ss. 165.

Aleksy Łosiew, czyli Rzecz o tytanizmie XX wieku. Uglik, Jacek; Tacho-Godi, Elena; Kiejzik, Lilianna (red.). Warszawa: Scholar, 2012. Ss. 464.

Alfred Tarski and the Vienna Circle : Austro-Polish Connections in Logical Empiricism. Woleński, Jan; Köhler (eds). Kluwer, 1998. Ss. X+346.

Alichniewicz, Anna. Wzorce śmierci w bioetyce amerykańskiej. Kraków: Aureus, 2007. Ss. 157.

Alma Mater Tarnoviensis. Księga pamiątkowa z okazji 150 rocznicy założenia Instytutu Teologicznego i Seminarium Duchownego w Tarnowie, 1821-1971. Bednarczyk, Piotr; Gawlik Franciszek (red.). Tarnów: Kuria Diecezjalna, 1972. Ss. 408.

Alternatywy i przewartościowania we współczesnej filozofii nauk. Korpikiewicz, Honorata i Piotrowska, Ewa (red.). Poznań: IF UAM, 1997. Ss. 164.

Amsterdamski, Stefan. Rozwój pojęcia pierwiastka chemicznego : przyczynek do badań nad rozwojem pojęć naukowych. Warszawa: PWN, 1961. Ss. 215.

Amsterdamski, Stefan. Engels. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1964. Ss. 274.

Amsterdamski, Stefan. Między doświadczeniem a metafizyką : z filozoficznych zagadnień rozwoju nauki. Warszawa: Książka i Wiedza, 1973. Ss. 251.
Between experience and metaphysics : philosophical problems of the evolution of science. Michałowski, P. (transl). Dordrecht, D. Reidel, 1975. Ss. XVIII+183.

Amsterdamski, Stefan. Życie naukowe a monopol władzy (casus Łysenko). Warszawa: Niezależna Oficyna Wydawnicza "Nowa" 2, 1981. Ss. 41.

Amsterdamski, Stefan. Nauka a porządek świata. Warszawa: PWN, 1983. Ss. 205.

Amsterdamski, Stefan. Między historią a metodą : spory o racjonalność nauki. Warszawa: PIW, 1983. Ss. 265.
Between history and method : disputes about the rationality of science. Amsterdamska, Olga and Moore, Gene M.. Dordrecht, Kluwer, 1992. Ss. XI+227.

Amsterdamski, Stefan. Tertium non datur? : szkice i polemiki. Warszawa: WN PWN, 1994. Ss. 208.

Amsterdamski, Stefan; Augustynek, Zdzisław; Mejbaum, Wacław. Prawo, konieczność, prawdopodobieństwo. Warszawa: Książka i Wiedza, 1964. Ss. 265.
Zakon : neobhodimost' : veroâtnost'. Ermilova, A. P. (per.). Moskva, Progress, 1967. Ss. 366.

Analityczna metafizyka umysłu : najnowsze kontrowersje. Miłkowski, Marcin; Poczobut, Robert (red.). Warszawa: IFiS PAN, 2008. Ss. 494.

Analizy metodologiczne w nauce. Grabińska Teresa i Zabierowski, Mirosław (red.). Wrocław: PW, 1997. Ss. 135.

Anasz, Władysław. Antropologia filozoficzna : zarys zagadnień dydaktycznych. Częstochowa: WSP, 1989. Ss. 112.

Andryszczak, Piotr. Droga do sprawiedliwego społeczeństwa w ujęciu Johna Rawlsa i Alasdaira MacIntyre’a : analiza krytyczna. Kraków: Scriptum, 2015. Ss. 321.

Andrzej Grzegorczyk : człowiek i dzieło. Góralski, Andrzej (red.). Warszawa: Universitas Rediviva, 2015. Ss. 418.

Andrzejewski, Bolesław. Poglądy filozoficzne Władysława Mieczysława Kozłowskiego. Poznań: UAM, 1979. Ss. 104.

Andrzejewski, Bolesław. Animal symbolicum : ewolucja neokantyzmu Ernsta Cassirera. Poznań: WN UAM, 1980. Ss. 188.

Andrzejewski, Bolesław. Przyroda i język. Filozofia wczesnego romantyzmu w Niemczech. Warszawa: PWN, 1989. Ss. 191.

Andrzejewski, Bolesław. Wilhelm von Humboldt. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1989. Ss. 286.

Andrzejewski, Bolesław. Esbozos sobre la filosofía polaca. Poznań: IF UAM, 1998. Ss. 95.

Andrzejewski, Bolesław. Filozofia słowa : zarys dziejów. Poznań: UAM, 2016. Ss. 305.

Andrzejewski, Bolesław; Moryń, Mariusz; Przyłębski, Andrzej. Mały leksykon filozofów. Poznań: Rebis, 1993; wyd. 2 popr. 1994. Ss. 143.

Andrzejewski, Łukasz. Zobaczyć to, co polityczne : filozofia politycznej postrzegalności według Jacques’a Ranciere’a. Kraków: Universitas, 2019. Ss. 300.

Andrzejuk, Artur. Człowiek i decyzja. Warszawa: Navo, 1996. Ss. 80.

Andrzejuk, Artur. Prawda o dobru : problem filozoficznych podstaw etyki tomistycznej. Warszawa: UKSW, 2000. Ss. 367.

Andrzejuk, Artur. Człowiek i dobro. Warszawa: Novo, 2002. Ss. 96.

Andrzejuk, Artur. Metafizyka obecności : wstęp do teorii relacji osobowych. Warszawa: UKSW, 2012. Ss. 508.

Andrzejuk, Artur. Filozofia bytu w tekstach Tomasza z Akwinu. Warszawa, Radzymin: Wydawnictwo von borowiecky, 2018. Ss. 290.

Andrzejuk, Artur. Tomasz z Akwinu jako filozof. Warszawa, Radzymin: Wydawnictwo von borowiecky, 2018. Ss. 183.

Antropologia filozoficzna i aksjologiczne problemy współczesności. Szkołut, Tadeusz (red.). Lublin: UMCS, 1997. Ss. 343.

Antropologia kulturowa : zbliżenia epok i problemów : wybór tekstów. Brozi, Krzysztofa Jarosława (red.). Lublin: UMCS, 1995, Ss. 184.

Antyk i współczesność : recepcja filozofii starożytnej w myśli współczesnej : od czasów Nietzschego do początków XXI wieku. Mielczarski, Cyprian (red.). Warszawa: Sub Lupa, 2015. Ss. 269.

Antynomie wolności : z dziejów filozofii wolności. Drużkowski, Marian; Sokół Krystyna (red.). Warszawa: Książka i Wiedza, 1966. Ss. 507.

Apokryficzność (w) filozofii : nie/anty/pozaortodoksyjne dyskursy filozoficzne. Maciej Woźniczka, Marek Perek (red.). Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza, 2017. Ss. 566.

Aporie sensu : emotywizm i racjonalizm. Bańka, Józef; Kiepas, Andrzej (red.). Katowice: UŚ, 1998. Ss. 158.

Archiwum warszawskiej szkoły historii idei. Karalus, Andrzej; Parszutowicz, Przemysław (wstęp, red.); Floryńska-Lalewicz, Halina (współpr.). Warszawa: IFiS PAN, 2015. Ss. 627.

Argumentacja, myślenie, działanie. Maciaszek, Janusz; Kleszcz, Ryszard (red.). Łódź: UŁ, 2016. Ss. 119.

Armada, Paweł. Szkoła myślenia politycznego Leo Straussa. Kraków: WAM, 2012. Ss. 610.

Around the Lvov-Warsaw school. Drabarek, Anna (ed.). Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2016. Ss. 135.

Ars moriendi, ars vivendi, ars educandi. Rudnicki, Zbigniew (red.). Poznań: UAM, 2012. Ss. 518.

Aszyk, Piotr. Konflikty moralne a etyka. Kraków: WAM, 1998. Ss. 175.

Ateizm w kulturze Zachodu i Wschodu. Guja, Jowita (red.). Kraków: Libron - Filip Lohner, 2012. Ss. 274.

August Cieszkowski in memoriam 1814-2014. Meller, Katarzyna (red.). Poznań: PTPN, 2015. Ss. 173.

August Cieszkowski : w setną rocznicę śmierci. Markiewicz,  Barbara i Pieróg, Stanisław (red.). Warszawa: PTF, 1996. Ss. 126.

August Cieszkowski - Wielkopolanin i Europejczyk. Goryńska-Bittner, Barbara i Kaczmarek, Zygmunt (red.). Poznań: Prodruk, 1996. Ss. 78.

August Cieszkowski (1814-1894) - filozof wielu języków. Wiesława Sajdek (red.). Częstochowa: Wyd. Akademii im. Jana Długosza, 2017. Ss. 98.

Augustyn, Leszek. Myślenie z wnetrza objawienia: studium filozofii Siemiona L. Franka. Kraków: UJ,2003. Ss. 262.

Augustyn, Leszek. Wolność w jedności? : Borys Wyszesławcew i rosyjska filozofia sobornosti. Kraków: UJ, 2012. Ss. 300.

Augustyn, Władysław. Podstawy wiedzy u Descartesa i Malebranche'a. Warszawa: PWN, 1973. Ss. 158.

Augustynek, Zdzisław. Własności czasu. Warszawa: PWN, 1970; wyd. 2 1972. Ss. 188.

Augustynek, Zdzisław. Natura czasu. Warszawa: PWN, 1975. Ss. 260.

Augustynek, Zdzisław. Przeszłość, teraźniejszość, przyszłość : studium filozoficzne. Warszawa: PWN, 1979. Ss. 207.
Time : past, present, future. Semczuk, Stanisław; Strawiński, Witold (transl). Warszawa: PWN; Dordrecht, Kluwer, 1991.

Augustynek, Zdzisław. Czasoprzestrzeń : eseje filozoficzne. Warszawa: WFiS UW, 1997. Ss. 194.

Augustynek, Zdzisław; Jadacki, Jacek J. Possible ontologies. (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities , ISSN 0303-8157 29). Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1993. Ss. 193.

Augustyniak, Piotr. Aporetyczna nieśmiertelność : eseje o Fedonie, śmierci i nowoczesnym podmiocie. Kraków: Universitas, 2016. Ss. 266.

Augustyniak, Piotr. Trans : filozofia Cezarego Wodzińskiego. Gdańsk: Fundacja Terytoria Książki, 2017. Ss. 110.

Autokreacja człowieka - między wolnością a zniewoleniem : materiały VI Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego, Kraków 5-6 czerwca 1995. Pawlica, Jan (red.). Kraków: UJ, 1995. Ss. 147.

Awangarda w perspektywie postmodernizmu. Dziamski, Grzegorz (red.). Poznań: Humaniora, 1996. Ss. 182.

Awicenna i średniowieczna filozofia arabska. Aduszkiewicz, Adam i Gogacz, Mieczysław (red.). Warszawa: ATK, 1982; wyd. 2 1983. Ss. 367.

B

Babacz, Jan. Rozważania dotyczące filozofii Immanuela Kanta : rzecz o prawie naturalnym. Świdnica: Adalbertus, 2019. Ss. 275.

Baczko, Bronisław. O poglądach filozoficznych i społeczno-politycznych Tadeusza Kotarbińskiego. Warszawa: Książka i Wiedza, 1951. Ss. 132.

Baczko, Bronisław. Narodziny marksizmu, ideologii klasy robotniczej. Rewolucja 1848 roku w Europie. (Skrypty Wszechnicy Radiowej). Warszawa: Zarząd Główny Polskiego Związku Niewidomych, 1952. Ss. 45.

Baczko, Bronisław. Drogi kształtowania sie światopoglądu w polskiej demokratycznej myśli społecznej połowy XIX w. Warszawa: PAN, 1955. Ss. 68.

Baczko, Bronisław. Rousseau : samotność i wspólnota. Warszawa: PWN, 1964. Ss. 745.  Gdańsk: Słowo/obraz Terytoria, 2009.
Rousseau : Einsamkeit und Gemeinschaft. Werfel, Edda (tłum.). Wien, Europa, 1970. Ss. 592.
Rousseau : solitude et communauté. Brendhel-Lamhout, Claire (trad.). Paris-La Haye, Mouton, 1974. Ss. 420.

Baczko, Bronisław. Człowiek i światopoglądy. Warszawa: Książka i Wiedza, 1965. Ss. 488.

Baczko, Bronisław. Lumières de l'utopie. Paris, Payot, 1978. Ss. 416.

Baczko, Bronisław. Les imaginaires soxiaux : mémoires et espoires collectifs. Paris, Payot, 1984. Ss. 242.
Wyobrażenia społeczne : szkice o nadziei i pamięci zbiorowej. Kowalska, Małgorzata (tłum.); Baczko, B. (tłum. przejrzał). Warszawa: WN PWN, 1994. Ss. 275.

Baczko, Bronisław. Job, mon ami : promesses du bonheur et fatalité du mal. Paris, Gallimard, 1997. Ss. 444.
Hiob, mój przyjaciel : obietnice szczęścia i nieuchronność zła. Niecikowski, Jerzy (tłum.); Kowalska, Małgorzata (tłum. rozdz. XII); Baczko, Bronisław (tłum. przejrzał). Warszawa: WN PWN, 2001. Ss. 402.

Baczko, Bronisław. Lumières et l'utopie. 1978.
Światła utopii
. Dłuski, Wiktor (tłum.), Szacki, Jerzy (posł.). (Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Źródła). Warszawa: IFiS PAN, 2016. Ss. 481.

Badanie zmian i relacji międzykulturowych w Europie oraz na jej pograniczach. Brozi, Krzysztof Jarosław (red.). Lublin: UMCS, 1997. Ss. 222.

Bafia, Stanisław. Fizyka w Quaestiones super octo libros "physicorum" Aristotelis Jana z Głogowa. Kraków: Scriptum, 2013. Ss. 150.

Bakke, Monika. Ciało otwarte : filozoficzne reinterpretacje kulturowych wizji cielesności. Poznań: IF UAM, 2000. Ss. 182.

Bakke, Monika; Jamroziakowa, Anna; Kubicki, Roman. Plērōma : art in search of fullness. Poznań: Humaniora, 1998. Ss. 117.

Bal, Karol. Rozum i historia : historiozofia Hegla wobec Oświecenia. Wrocław: Ossolineum, 1973. Ss. 273.

Bal, Karol. Wykłady z etyki. Cz. 1, Podstawowe pojęcia i systemy etyczne. Wrocław: UWr., 1979. Ss. 72.

Bal, Karol. Wprowadzenie do etyki Kanta. Wrocław: UWr., 1984. Ss. 90.

Bal, Karol. Kant i Hegel : dwa szkice w dziejów niemieckiej myśli etycznej. Wrocław: UWr, 1993. Ss. 87.

Bal-Nowak, Maria. Mit jako forma symboliczna w ujęciu Ernsta A. Cassirera. Kraków: Nomos, 1996. Ss. 188.

Balcerowicz, Piotr. Historia klasycznej filozofii indyjskiej. Cz. 3, Szkoły niebramińskie - adżiwikizm i dżinizm. Warszawa: Dialog, 2016. Ss. 691.

Balczewski, Leszek. Materia i duch. Kraków: WAM, 2015. Ss. 83.

Bała, Maciej. I cannot help but wonder...: introduction to philosophy. Radzikowska, Aleksandra (tłum.). Warszawa: UKSW, 2008. Ss. 153.

Banasiak, Bogdan. Filozofia "końca filozofii" : dekonstrukcja Jacquesa Derridy. Warszawa: Spacja, 1995; wyd. 2 popr. 1997. Ss. 230.

Banaszak, Grzegorz; Kmita, Jerzy. Społeczno-regulacyjna koncepcja kultury. Warszawa: Instytut Kultury, 1991; wyd. 2 rozsz. 1994. Ss. 169.

Banaszkiewicz, Artur. Między światem dostępnym zmysłom a transcendencją : Kanta krytyka rozumu jako próba nowego ufundowania metafizyki. Łódź: UŁ, 2013. Ss. 416.

Bandura, Agnieszka. Aisthīsis : zmysłowość i racjonalność w estetyce tradycyjnej i współczesnej. Kraków: Universitas, 2013. Ss. 359.

Bankowicz, Marek. Krytycy marksizmu. Kraków: UJ, 2014. Ss. 179.

Bańka, Aleksander R. Désiré Merciera ogólna teoria pewności. Katowice: UŚ, 2008. Ss. 391.

Bańka, Aleksander R. Désiré Mercier (1851-1926) : u źródeł scholastyki. Katowice: Emmanuel, 2013. Ss. 150.

Bańka, Aleksander R. Między krytyką a metafizyką : studium filozofii Josepha Maréchala. Katowice: UŚ, 2013. Ss. 511.

Bańka, Aleksander R. Szarbel : droga doskonałości : współczesne oblicze wczesnochrześcijańskiej filozofii ascezy. Katowice: UŚ, 2019. Ss. 469.

Bańka, Józef. Poglądy filozoficzno-społeczne Michała Wiszniewskiego. Warszawa: Książka i Wiedza, 1967. Ss. 385.

Bańka, Józef. Narodziny filozofii nauki o pracy w Polsce : studium o ergonomii humanistycznej Wojciecha Jastrzębowskiego. Warszawa: Książka i Wiedza, 1970. Ss. 332.

Bańka, Józef. Współczesne problemy filozofii techniki : studium z zakresu eutyfroniki. Poznań: UAM, 1971. Ss. 209.

Bańka, Józef. Technika a środowisko psychiczne człowieka : wprowadzenie do zagadnień eutyfroniki. Warszawa: WN-T, 1973. Ss. 352.

Bańka, Józef. Filozofia techniki a życie praktyczne : z zagadnień eutyfroniki. (Nauka dla Wszystkich). Kraków: PWN, 1974. Ss. 32.

Bańka, Józef. Humanizacja techniki. Główne zagadnienia i kierunku eutyfroniki. Katowice: Śląsk, 1976. Ss. 356.

Bańka, Józef. Przeciw szokowi przyszłości. Katowice: Śląsk, 1977. Ss. 414.

Bańka, Józef. Problemy współczesnej filozofii człowieka. Katowice: UŚ, 1978. Ss. 170.

Bańka, Józef. Cywilizacja - obawy i nadzieje. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1979. Ss. 294.

Bańka, Józef. Filozofia techniki : człowiek wobec odkrycia naukowego i technicznego. Katowice: Śląsk, 1980. Ss. 474.

Bańka, Józef. Elementy prognozy humanistycznej : studium z zakresu teorii i metodologii humanistycznej. Katowice: UŚ, 1981. Ss. 173.

Bańka, Józef. Zarys filozofii techniki. Katowice: UŚ, 1981. Ss. 178.

Bańka, Józef. Być i myśleć : rozmowy o filozofii. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1982. Ss. 411.

Bańka, Józef. Recentywizm w teorii poznania praktycznego. Teraźniejszość jako czynnik recepcji kulturowej. Katowice: UŚ, 1983. Ss. 158.

Bańka, Józef. Ja teraz. U źródeł filozofii człowieka współczesnego. Katowice: Wyd. Śląskie, 1983. Ss. 442.

Bańka, Józef. Intuicjonizm Henryka Bergsona. Katowice: UŚ, 1985. Ss. 142.

Bańka, Józef. Ontologia bytu aktualnego : próba zbudowania ontologii opartej na założeniach recentywizmu. Katowice: UŚ, 1986. Ss. 178.
An Open ontology : prolegomena to a recentivist ontology. Kisiel, Chester A. (transl.). Katowice: UŚ, 1989. Ss. 161.

Bańka, Józef. Filozofia cywilizacji. T. 1. Cywilizacja diatymiczna czyli Świat jako strach i łup. Katowice: Śląsk, 1986. Ss. 666.

Bańka, Józef. Filozofia cywilizacji. T. 2. Cywilizacja diafroniczna czyli Świat jako praca i zysk. Katowice: Śląsk, 1987. Ss. 701.

Bańka, Józef . Świat poręczenia moralnego : medytacje o etyce prostomyślności. Katowice: UŚ, 1988. Ss. 271.

Bańka, Józef. Epistemologia jako odkrycie aktualnego momentu prawdy : próba neosemantyzacji klasycznej definicji prawdy w recentywizmie. Katowice: UŚ, 1990. Ss. 243.

Bańka, Józef. Filozofia cywilizacji. T. 3. Cywilizacja eutyfroniczna czyli Świat jako rozum i godność. Katowice: Śląsk, 1991. Ss. 682.

Bańka, Józef. Metafizyka piękna : zarys estetyki recentywistycznej. Olsztyn, Ethos, 1991. Ss. 122.

Bańka, Józef. Metafizyka zdarzeń : recentywizm i henadologia. Katowice: UŚ, 1991. Ss. 182.

Bańka, Józef. Traktat o czasie : czas a poczucie dziejowości istnienia w koncepcjach recentywizmu i prezentyzmu. Katowice: UŚ, 1991. Ss. 188.

Bańka, Józef. Medytacje parmenidiańskie o pierwszej filozofii : recentywizm i pannyngeneza. Katowice: UŚ, 1992. Ss. 165.

Bańka, Józef. Absolut i absurd : filozoficzne dociekania początkowości i finalności świata. Katowice: UŚ, 1993. Ss. 170.

Bańka, Józef. Tract on time : time in the conceptions of recentivism and presentism. Kisiel, Chester Adam (transl.). Katowice: UŚ, 1994. Ss. 142.

Bańka, Józef. Edukacja i czas : wychowanie dla teraźniejszości. Poznań: Sorus, 1995. Ss. 198.

Bańka, Józef. On aspects of recentivist philosophy. Kisiel, Chester Adam (tłum.). Poznań-Lublin: Central European Centre for Behavioral Economics, 1995. Ss. 109.

Bańka, Józef. Plotyn i odwieczne pytania metafizyki. T. 1, Monada pryncypialna. Katowice: UŚ, 1995. Ss. 276.
Plotyn i odwieczne pytania metafizyki. T. 2, O rzeczywistości prawdziwej, pozornej i stanach mistycznych. Katowice: UŚ, 1996. Ss. 619.

Bańka, Józef. Metafizyka wirtualna : traktat o strukturach chwilowych. Katowice: UŚ, 1997; wyd. 2 2000. Ss. 298.

Bańka, Józef. Time and Method in Recentivism : Studia Philosophica et Historica. Korusiewicz, Maria (transl.). Frankfurt/M, Peter Lang, 1998. Ss. 123.

Bańka, Józef. Czas w sztuce : recentywizm i skok do królestwa bezpowrotnej teraźniejszości. T. 1, O kierunkach upływu czasu w dziele sztuki. Katowice: UŚ, 1999. Ss. 256.

Bańka, Józef. Czas w sztuce : recentywizm i skok do królestwa bezpowrotnej teraźniejszości. T. 2, O osobliwościach upływu czasu w dziele sztuki. Katowice: UŚ, 1999. Ss. 283.

Bańka, Józef. Rap metafizyczny czyli Odezwa wariata z Opatowa do reszty szaleńców rozpisana na dwanaście spotkań z małą i wielką publicznością obwiesiów i obieżyświatów. Katowice: Śląsk, 1999. Ss. 293.

Bańka, Józef. Traktat o pięknie : studium estetyki recentywistycznej. Katowice: UŚ, 1999. Ss. 232.

Bańka, Józef. Główne zasady etyki prostomyślności. Poznań: Print-B, 2000. Ss. 128.

Bańka, Józef. Intelektualizm etyczny Spinozy a etyka prostomyślności. Poznań: Wyd. Stow. Psychologia i Architektura, 2000. Ss. 446.

Bańka, Józef. An open ontology in recentivism : prolegomena to a recentivist ontology. Katowice: UŚ, 2000. Ss. 161.

Bańka, Józef. Prolegomena do historiozofii : spór z recenytwizmem o koncepcje dziejów. Poznań, SPA, 2001. Ss. 162.

Bańka, Józef. Wstęp do filozofii : filozofia w świetle własnej historii i u progu nowej ery systemów. Katowice, Śląsk, 2001. Ss. 452.

Bańka, Józef. Ojcze nasz, któryś jest teraz, t. 1, Recentywizm kwantowy. Katowice: UŚ, 2001. Ss. 296.

Bańka, Józef. Ojcze nasz, któryś jest teraz, t. 2, Zasada antropiczna w filozofii a recentywizm. Katowice: UŚ, 2001. Ss. 340.

Bańka, Józef. Nowa encyklopedia nauk filozoficznych, t. 1: Nauka o istnieniu. Poznań: SPiA, 2002. Ss. 360.
Nowa encyklopedia nauk filozoficznych, t. 2. Poznań: SPiA, 2002. Ss. 250.
Nowa encyklopedia nauk filozoficznych, t. 3: Nauka o wartościach. Poznań: SPiA, 2002. Ss. 222.

Bańka, Józef. Zenon z Elei: recentywizm w zierciadle paradoksu strzały. Katowice: UŚ, 2002, Ss. 294.

Bańka, Józef. Mikołaj z Kuzy: agnostycyzm filozoficzny a etyka prostomyślności. Katowice: UŚ, 2003. Ss. 388.

Bańka, Józef. Ontologiabytu aktualnego: próba zbudowania ontologii opartej na założeniach recentywizmu. Katowice: UŚ, 2003. Ss. 178.

Bańka, Józef. Tako rzecze Pradżapati : mistycyzm Wschodu i drogi dociekań własnych. Bytom, Hyla, 2006. Ss. 211.

Bańka, Józef. Soliloquia : siedem dni medytacji i jedna godzina myśli z dodaniem uwag o idei prostomyślności. Katowice: Śląsk, 2011. Ss. 180.

Bańka, Józef. Larward czyli Jak zostałem bękartem Kartezjusza? Katowice: Wacław Walasek, 2012. Ss. 82.

Bańka, Józef. Hodiegetyka : o codzienności, która jest sztuką ograniczania świata przez nadanie mu ludzkiej miary. Katowice: Śląsk, 2013. Ss. 270.

Bańka, Józef. Krytyka rozumu cyfrowego : recentywizm i wielka metamorfoza XXI wieku. Katowice: Śląsk, 2014. Ss. 620.

Bańka, Józef; Czerny, Janusz. Recentywizm - perspektywy nowej filozofii. Katowice: Książnica, 1991. Ss. 189.

Bańkowski, Wacław. Zarys logiki dla nauczycieli. Cz. 1. Siedlce, WSP, 1975. Ss. 134.

Baran, Bogdan. Saga Heideggera. Kraków: PAT, 1988; wyd. 2 Kraków: Inter Esse, 1990. Ss. 202.

Baran, Bogdan. Fenomenologia amerykańska : studium z pogranicza. Kraków: Inter Esse, 1989; wyd. 2 1990. Ss. 228.

Baran, Bogdan. Postmodernizm. Kraków: Inter Esse, 1992. Ss. 253.

Baran, Bogdan. Postnietzsche. Kraków: Baran i Suszczyński, 1997. Ss. 240.

Baran, Bogdan. Postmodernizm: końce wieku. Kraków: inter esse, 2003. Ss. 304.

Baran, Bogdan. Heidegger i powszechna demobilizacja. Kraków: Inter Esse, 2004. Ss. 254.

Baran, Tomasz. Dehumanizacja w stosunkach międzygrupowych : czy "obcy" to też człowiek? Warszawa: UW, 2007. Ss. 108.

Baranowska, Anna. Demon i opętanie : perspektywa filozoficzna w świetle wybranych autorów. Chojnice, Fundacja Fuhrmanna, 2016. Ss. 231.

Baranowska, Maria M. Nieobecna Obecność. Warszawa: Fundacja Św. Michała Archanioła, 1993. Ss. 111.

Baranowska, Marta. Cel uświęca środki, czyli Niccolo Machiavellego rozważania o władzy. Toruń: UMK, 2018. Ss. 368.

Baranowski, Mariusz. Socjologia jako epifenomen epistemologii hipotetyzmu : krytyka propozycji Karla Poppera. Poznań: MiMB, 2014. Ss. 226.

Barańska, Edyta. Człowiek i świat człowieka : polityka i jej kryzys w interpretacji Hannah Arendt. Toruń. Adam Marszałek, 2013. Ss. 391.

Barańska, Edyta. Kultura ponowoczesna w myśli Zygmunta Baumana. Toruń: Adam Marszałek, 2016. Ss. 235.

Barański, Janusz. Świat rzeczy : zarys antropologiczny. Kraków: UJ, 2007. Ss. 376.

Barański, Jarosław. Samotność i nostalgia : szkice z filozofii kultury. Wrocław: AE, 2000. Ss. 112.

Barański, Jarosław. Śmierć i zmysły : doznania, wyobrażenia, przemijanie. Wrocław: Astrum, 2000. Ss. 161.

Barański, Jarosław. Sztuka jako nieporozumienie: o estetycznych dylematach sztuki i jej doświadczania. Wrocław: Atut, 2002. Ss. 169.

Barbara Skarga - doktor honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Bełkot, Jan i Witkowski, Lech (przygot.). Toruń: UMK, 2000. Ss. 84.
Barbara Skarga : doktor honoris causa Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Toruń: UMK, 2019. Ss. 105.

Barbaszyński, Dariusz. Między racjonalizmem a mistycyzmem : problem przestrzeni etycznej w poglądach filozoficznych Mariana Zdziechowskiego. Olsztyn, WSP, 1999. Ss. 128.

Barbaszyński, Dariusz. Odkrywanie struktur rzeczywistości : problemy filozofii całości w poglądach Mariana Borowskiego. Olsztyn, UW-M, 2012. Ss. 278.

Barcik, Joanna. Nienazywalne ma wiele imion : filozofia religii Henry Duméry'ego. Kraków : WN PAT, 2007. Ss. 287.

Bargieł, Franciszek. Stanisław Szadurski SJ (1726-1789), przedstawiciel uwspółcześnionej filozofii scholastycznej. (250 egz. na prawach rękopisu). Kraków: 1978.

Bargieł, Franciszek. Wojciech Tylkowski SJ i jego "Philosophia curiosa" z 1669 r. Kraków: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, 1986. Ss. 197.

Bargieł, Franciszek. Tomasz Młodzianowski SJ (1622-1686) jako filozof z kręgu myśli suarezjańskiej. Kraków: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, 1987. Ss. 240.

Bargieł, Franciszek. Kazimierz Ostrowski SJ (1669-1732) i jego wkład w unowocześnienie filozofii scholastycznej. Kraków: WFTJ, 1990. Ss. 51.

Barnat, Damian. Między wiarą a niewiarą : Charles Taylor o kulturze świeckiej świata zachodniego. Toruń: UMK, 2019. Ss. 399.

Barszczak, Stanisław. Wypełniać ciszę. Częstochowa: Prograf Group, 2009. Ss. 316.

Bartel, Tomasz. Prawda i byt : ujęcie prawdy ontycznej w "Quaestio disputata de veritate" świętego Tomasza z Akwinu. Nowa Wieś, Rolewski, 2008. Ss. 216.

Bartniczak, Adam. Po co żyje człowiek. Poznań: Contact, 2013. Ss. 204.

Bartnik, Czesław S. Problem historii uniwersalnej w teilhardyzmie. Lublin: TN KUL, 1972. Ss. 129.
Teilhardyzm jako historia uniwersalna = Précis de la méthodologie teilhardienne d'histoire universelle. Lublin: Standruk, 2003. Ss. 238.

Bartnik, Czesław S. Teilhardowska wizja dziejów. Lublin: TN KUL, 1975. Ss. 259.

Bartnik, Czesław S. Pokój w świetle teilhardyzmu. Lublin: KUL, 1990. Ss. 80.

Bartnik, Czesław S. Personalizm. Lublin: Czas, 1995; wyd. 4 uzup. Lublin: KUL, 2013. Ss. 502.

Bartnik, Czesław S. Historia filozofii. Lublin: Standruk, 2000; wyd. 2 Lublin: Gaudium, 2001. Ss. 596.

Bartnik, Czesław S. Osoba i historia : szkice z filozofii historii. Lublin: Standruk, 2001. Ss. 471.

Bartnik, Czesław S. Filozofia historii. Lublin: Standruk, 2013. Ss. 624.

Bartoszewski, Jakub. Człowiek XXI wieku : recepcja kartezjańskiej filozofii przyrody. Sieradz, WSH-E, 2012. Ss. 118.

Bartoszewski, Jakub. Wprowadzenie do filozofii Nicola Abbagnano. Sieradz, WSH-E, 2012. Ss. 104.

Bartoś, Tadeusz. Tomasza z Akwinu teoria miłości : studium nad Komentarzem do księgi "O imionach Bożych" Pseudo-Dionizego Areopagity. Kraków: Homini, 2004. Ss. 238.

Bartula, Piotr. Kara śmierci - powracający dylemat. Kraków: Znak, 1998; wyd. 2 Kraków: Aureus, 2007. Ss. 193.

Bartula, Piotr. Jako w niebie, tak i na ziemi : August Cieszkowski redivivus. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2006.

Bartula, Piotr. Liberalizm u kresu historii : (z perspektywy filozofii uczestniczącej). Kraków: Księgarnia Akademicka, 2011. Ss. 238.

Bartyzel, Jacek. Demokracja. Radom: Polskie Wyd. Encyklopedyczne, 2002. Ss. 131.

Bartyzel, Jacek. W gąszczu liberalizmów : próba periodyzacji i klasyfikacji. Wyd. 2 poszerzone Lublin: Instytut Edukacji Narodowej, 2012. Ss. 251.

Barwacz, Maciej. Estetyka życia : wspólne obszary Nietzscheańskiej filozofii oraz przekazów buddyzmu zen. Kraków: Maciej Barwacz, 2012. Ss. 144.

Barwicka-Tylek, Iwona. Portrety wolności : studium z historii idei i postmodernizmu "stosowanego". Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009. Ss. 327.

Basara-Lipiec, Eugenia. Arcydzieło : teoria i rzeczywistość. Warszawa: IK, 1997. Ss. 141.

Bastek, Adam. Mit homo creatora : rzecz o złudzeniach nowożytnego humanizmu. Olsztyn, UW-M, 2000. Ss. 174.

Bastek, Adam. O negacji w języku ontologii. Olsztyn, UW-M, 2015. Ss. 316.

Baszczak, Błażej. Dotykanie egzystencji : Jeana-Luca Nancy'ego filozofia dekonstrukcji. Kraków: Eperons-Ostrogi, 2016. Ss. 332.

Baszkiewicz, Jan. O niektórych filozoficznych i praktycznych dylematach praw człowieka. Bydgoszcz: Wers, 2003. Ss. 35.

Bator, Joanna. Feminizm, postmodernizm, psychoanaliza: filozoficzne dylematy feministk drugiej fali. Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2002.

Bator, Wiesław. Myśl starożytnego Egiptu. Kraków: Nomos, 1993. Ss. 210.

Batóg, Tadeusz. Zasady logiki. Poznań: UAM, 1977. Ss. IV+134.

Batóg, Tadeusz. Podstawy logiki. Poznań: UAM, 1986; wyd. 4 popr. WN UAM 2003. Ss. 360.

Batóg, Tadeusz. Studies in axiomatic foundations of phonology. Poznań: UAM, 1994. Ss. 148.

Batóg, Tadeusz. Dwa paradygmaty matematyki : studium z dziejów i filozofii matematyki. Poznań: UAM, 1996; wyd. 2 2000. Ss. 103.

Batóg, Tadeusz. Analizy logiczne i filozoficzne = (Logical and philosophical analyses). Poznań: Uni-Druk, 2010. Ss. 271.

Batóg, Tadeusz. Od Kanta do homofonów : (artykuły, autoreferaty, biografie, recenzje). Poznań: Uni-Druk, 2015. Ss. 305.

Batóg, Tadeusz. Dwa studia o Kancie. Poznań: Uni-Druk, 2017. Ss. 116.

Bauman, Zygmunt. O demokracji burżuazyjnej i demokracji socjalistycznej. Warszawa: Książka i Wiedza, 1956. Ss. 37.

Bauman, Zygmunt. Zagadnienia centralizmu demokratycznego w pracach Lenina. Warszawa: Książka i Wiedza, 1957. Ss. 73.

Bauman, Zygmunt. Socjalizm brytyjski : źródła, filozofia, doktryna polityczna. Warszawa: PWN, 1959. Ss. 290.

Bauman, Zygmunt. Idee, ideały, ideologie. Warszawa: Iskry, 1963. Ss. 174.

Bauman, Zygmunt. Zarys marksistowskiej teorii społeczeństwa. Warszawa: PWN, 1964; wyd. 2 1966. Ss. 576.

Bauman, Zygmunt. Kultura a społeczeństwo : preliminaria. Warszawa: PWN, 1966. Ss. 465.

Bauman, Zygmunt. Legislators and interpreters : on modernity, post-modernity and intellectuals. 1987.
Prawodawcy i tłumacze. Ceynowa, Andrzej i Giebułtowski, Jerzy (tłum.). Warszawa: IFiS PAN, 1998. Ss. 278.

Bauman, Zygmunt. Modernity and the Holocaust. 1989.
Nowoczesność i Zagłada
. Jaszuński, Franciszek (tłum.).]. Warszawa: Fundacja Kulturalna Masada, 1991. Ss. 283. Kraków: Wyd. Literackie, 2012.

Bauman, Zygmunt. Dwa szkice o moralności ponowoczesnej. Warszawa: Instytut Kultury, 1994. Ss. 88.

Bauman, Zygmunt. Freedom.
Wolność
. Tokarska-Bakir, Joanna (tłum.). Kraków: Znak, 1995. Ss. 125.

Bauman, Zygmunt. Ciało i przemoc w obliczu ponowoczesności. Toruń: UMK, 1995. Ss. 108.

Bauman, Zygmunt. Etyka ponowoczesna. Bauman, Janina i Tokarska-Bakir, Joanna (tłum.); Bauman, Z. (przejrzał). Warszawa: WN PWN, 1996. Ss. 350. Aletheia, 2012.

Bauman, Zygmunt. Globalization : the human consequences. Cambridge : Polity Press, 1998.
Globalizacja : i co z tego dla ludzi wynika. Klekot, Ewa (tłum.). Warszawa: PIW, 2000. Ss. 157.

Bauman, Zygmunt. Prawodawcy i tłumacze. Ceynowa, A.; Giebułtowski, J. (tłum.). Warszawa: IFiS PAN, 1998. Ss. 198.

Bauman, Zygmunt. Śmierć i nieśmiertelność : o wielości strategii życia. Leśniewski, Norbert (tłum.). Warszawa: WN PWN, 1998. Ss. 262.

Bauman, Zygmunt. Ponowoczesność jako źródło cierpień. Warszawa: Sic!, 2000; wyd. 2 2011. Ss. 387.

Bauman, Zygmunt. Europa : niedokończona przygoda. Kunz, Tomasz (tłum.). Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2005. Ss. 214.

Bauman, Zygmunt. Praca, konsumpcjonizm i nowi ubodzy. Obirek, Stanisław (tłum.). Kraków: WAM, 2006. Ss. 212.

Bauman, Zygmunt. Moralność w niestabilnym świecie. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 2006. Ss. 31.

Bauman, Zygmunt. Płynne czasy : życie w epoce niepewności. Żakowski, Maciej (tłum.). Warszawa: Sic!, 2007. Ss. 151.

Bauman, Zygmunt. Szanse etyki w zglobalizowanym świecie. Konieczny, Jacek (tłum.). Kraków: Znak, 2007. Ss. 376.

Bauman, Zygmunt. Płynny lęk. Margański, Janusz (tłum.). Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2008. Ss. 314.

Bauman, Zygmunt. Zindywidualizowane społeczeństwo. Kubiński, Wojciech i Kubińska, Olga (tłum.).  Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psychologiczne, 2008. Ss. 304.

Bauman, Zygmunt. Sztuka życia. Kunz, Tomasz (tłum.). Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2009. Ss. 234.

Bauman, Zygmunt. Między chwilą a pięknem : o sztuce w rozpędzonym świecie. Zeidler-Janiszewska, Anna; Wójcik, Maja (red.). Łódź: Officyna, 2010. Ss. 145.

Bauman, Zygmunt. Kultura w płynnej nowoczesności. Warszawa: Agora, 2011. Ss. 140.

Bauman, Zygmunt. Obcy u naszych drzwi. Mincer, Weronika (tłum.). Warszawa: WN PWN, 2016. Ss. 135.

Bauman, Zygmunt. Retrotopia : jak rządzi nami przeszłość. Karolina Lebek (tłum.). Warszawa: WN PWN, 2018. Ss. 301.

Bauman, Zygmunt; Kubicki, Roman; Zeidler-Janiszewska, Anna. Humanista w ponowoczesnym świecie : rozmowy o sztuce życia, nauce, życiu sztuki i innych sprawach. Poznań: Zysk i S-ka, 1997. Ss. 113.

Bauman, Zygmunt; Kubicki, Roman; Zeidler-Janiszewska, Anna. Życie w kontekstach : rozmowy o tym, co za nami i o tym, co przed nami. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Ss. 264.

Bauman, Zygmunt; Obirek, Stanisław. O Bogu i człowieku : rozmowy. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2013. Ss. 199.

Bauman, Zygmunt; Tester, Keith. O pożytkach z wątpliwości: rozmowy z Zygmuntem Baumanem. Tłum. Ewa Krasińska. Warszawa: Sic!, 2003. Ss. 206.

Bauman, Zygmunt; Vecchi, Benedetto. Tożsamość : rozmowy z Benedetto Vecchim, Łaszcz, Jacek (tłum.). Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psychologiczne, 2007. Ss. 96.

Baziak, Jolanta. Pasje i niepokoje Simone Weil. Bydgoszcz, Świadectwo, 2001. Ss. 136.

Baziak, Jolanta. Nietzsche w optyce filozofów. Wyd. 2 Bydgoszcz, Świadectwo, 2008. Ss. 106.

Bednarczyk, Andrzej. Johann Wolfgang Goethe : problemy metodologiczne teorii typu morfologicznego.  Gdańsk: Ossolineum, 1973. Ss. 176.

Bednarczyk, Andrzej. Filozofia biologii europejskiego Oświecenia : Albrecht von Haller i jego współcześni. Warszawa: PWN, 1984. Ss. 478.

Bednarczyk, Andrzej. Galen : główne kategorie systemu filozoficzno-lekarskiego. Warszawa: UW, 1995. Ss. 440.

Bednarczyk, Andrzej. Medycyna i filozofia w starożytności. Warszawa: UW, 1999. Ss. 683.

Bednarczyk, Andrzej. Studia z dziejów idei naukowych : biologia czasów oświecenia i romantyzmu. Warszawa: WFiS UW, 2017. Ss. 769.

Bednarczyk, Andrzej; Straszewicz, Anna; Zubkiewicz, Irena. Z dziejów pojęcia prawa w naukach biologicznych. Krajewski, Władysław (red.). Warszawa : PWN, 1967. Ss. 125.

Bednarek, Joanna. Życie, które mówi : nowoczesna wspólnota i zwierzęta. Warszawa: WN PWN, 2017. Ss. 159.

Bednarek, Stefan; Jastrzębski, Jerzy; Kocur, Mirosław. Jak żyć ? : 265 sposobów na życie : leksykon. Wrocław: WN PWN, 1999. Ss. 603.

Bednarowski, Władysław. Descartes i cogito. Kraków, Aureus, 2001. Ss. 80.

Bednarski, Feliks Wojciech. Przedmiot etyki w świetle zasad św. Tomasza z Akwinu. Lublin: 1956. Ss. 162.

Bednarski, Feliks Wojciech. Miłość narzeczeńska i małżeńska w świetle filozofii św. Tomasza z Akwinu. Londyn, Veritas, 1958. Ss. 129.

Bednarski, Feliks Wojciech. Sport i wychowanie fizyczne w świetle etyki św. Tomasza z Akwinu. Londyn, Veritas, 1962. Ss. 107.

Bednarz, Irena. Mistrzowie i uczniowie : bibliografia zawartości wydawnictw zbiorowych dedykowanych Warszawskiej Szkole Historii Idei. Warszawa: IFiS PAN, 2018. Ss. 200.

Der Begriff des Subjekts in der modernen und postmodernen Philosophie. Dybel, Paweł und Sandkühler, Hans Jörg (Hrsg.). Frankfurt am Main, Peter Lang, 2004. Ss. 203.

Being and logos : categorical and generic analyses of being in classical philosophy. Woszczyk, Agnieszka; Olesiński, Dariusz (eds). Kraków-Katowice: Impuls, 2012. Ss. 135.

Beiträge der polnischen Stipendiaten der Herzog August Bibliothek zur Philosophie, Geschichte und Philologie. Pirożyński, Jan (hrsg.). Kraków: UW, 1994. Ss. 252.

Bekrycht, Tomasz. Aprioryczność prawa : ontologia prawa w fenomenologii Adolfa Reinacha. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2009. Ss. 196.

Bekrycht, Tomasz. Transcendentalna filozofia prawa : o zewnętrznym obowiązywaniu i uzasadnieniu istnienia prawa. Łódź: UŁ, 2015. Ss. 198.

Belowska, Laura. Zbiór zadań z logiki z elementami teorii mnogości. Siedlce, WSN, ; wyd. 2 poszerz. 1974. Ss. 235.

Benisz, Henryk. Nietzsche i filozofia dionizyjska. Warszawa, AWF JP, 2001. Ss. 544.

Bernacki, Włodzimierz. Od modernizmu do postmodernizmu. Kraków: Arcana, 2000. Ss. 222.

Besler, Gabriela. Spór o koncepcję metafizyki: tomizm egzystencjalny M. A. Krąpca a filozofia analityczna P. F. Strawsona. Katowice: Śląsk, 2002. Ss. 158.

Between philosophy and science. Heller, Michael; Brożek, Bartosz; Kurek, Łukasz (eds). Kraków: Copernicus Center Press, 2013. Ss. 255.

Between Suspicion and Sympathy: Paul Ricoeur's Unstable Euilibrium. Wierciński, Andrzej (ed.). Toronto: The Hermeneutic Press, 2003. Ss. 732.

Beylin, Paweł. Ideał i praktyka : szkice i kroniki. Warszawa: PIW, 1966. Ss. 233.

Beylin, Paweł. Autentyczność i kicze : artykuły i felietony. Pomian, Krzysztof (wstęp). Warszawa: PIW, 1975. Ss. 328.

Bęben, Dariusz. Człowiek w horyzoncie dziejów i autentyczności bycia : studia z filozofii Jana Patočki. Katowice: UŚ, 2016. Ss. 228.

Bęben, Dariusz; Ples-Bęben, Maria. Husserl w Polsce : bibliografia 1895-2010. Katowice: UŚ, 2013. Ss. 155.

Będkowski, Marcin. Parafraza, metoda, analiza. Warszawa: Semper, 2019. Ss. 230.

Białek, Przemysław. Pycha i skromność rozumu : współczesny spór o argumenty transcendentalne a filozofiia Kanta i Fichtego. Kraków: Universitas, 2017. Ss. 314.

Białobrzeski, Czesław. Podstawy poznawcze fizyki świata atomowego. Ingarden, R. S. (przedm.). Warszawa: PWN, 1956; wyd. 2 1984.

Białobrzeski, Czesław. Wybór pism. Warszawa: PAX, 1964. Ss. 181.

Białostocki, Jan (1921-1988). Wybór pism estetycznych. Alicja Kuczyńska (wprow., wybór i oprac.). Kraków: Universitas, 2008. Ss. LIII+300.

Bibliografia dorobku naukowego płk. prof. dr. hab. Kazimierza Ochockiego : 1951-1983. Chytrowski, Wojciech (oprac.). Warszawa: WAP, 1986. Ss. 24.

Bibliografia filozofii polskiej : 1750-1830. Kadler, Alicja (oprac. w oparciu o materiały zebrane przez Adama Bara). Warszawa: PWN, 1955. Ss. XV+264.

Bibliografia filozofii polskiej : 1831-1864. Kadler, Alicja i Raczyńska, Irena (oprac. w oparciu o materiały zebrane przez Adama Bara); Skarga, Barbara i Sawicka, Alicja (współpraca). Warszawa: PWN, 1960. Ss. 409.

Bibliografia filozofii polskiej : 1865-1895. Kadler, Alicja i in. (oprac. w oparciu o materiały zebrane przez Adama Bara). Warszawa: PWN, 1971. Ss. 703.

Bibliografia filozofii polskiej 1896-1918. Z. 1. Przymusiała, Andrzej i Młoczkowska, Maria (oprac.), Jaworowski, Janusz (współpraca). Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 1994. Ss. 477.

Bibliografia filozofii polskiej 1896-1918. Z. 2. Przymusiała, Andrzej i Młoczkowska, Maria (oprac.), Jaworowski, Janusz i Dlouha, Paulina (współpraca). Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 2002. Ss. 388.

Bibliografia prac - siedemdziesięciolecie profesora Andrzeja Nowickiego. Borowski, Henryk; Gryko, Czesław; Symotiuk, Stefan (oprac.). Lublin: UMCS, 1989. Ss. 98.

Bibliografia prac Wrocławskiego Ośrodka Studiów nad Filozofią Włoskiego Odrodzenia poświęconych myślicielom włoskim : 1962-1971. Nowicki, Andrzej (red.). Wrocław: WOSFWO, 1971. Ss. 48.

Bibliografia publikacji z dziedziny etyki 1990-1993 : układ rzeczowy i alfabetyczny. Jadczak, Ryszard; Woźniczka, Maciej (oprac.). Częstochowa: WSP, 1995. Ss. 68.

Biegalska, Agnieszka. Biologia i ocalenie : William James o wolnej woli. Olsztyn, UW-M, 2014. Ss. 232.

Biegański, Władysław. Myśli i aforyzmy o etyce lekarskiej. Warszawa: E. Wende, 1898; wyd. 4 Skarżyński, Bolesław (przedm.). Warszawa: PZWL, 1957; wyd. Opole, MS, 2013. Ss. 91.

Biegluk-Leś, Weronika. Gry językowe w rosyjskiej prozie postmodernistycznej : między poetyką a filozofią języka. Białystok: Prymat Mariusz Śliwowski, 2017. Ss. 338.

Biela, Adam. Psychologia oczami filozofów : klasyczna koncepcja nauki u podstaw statusu metodologicznego psychologii. Lublin: KUL, 2019. Ss. 334.

Bielawski, Józef. Ibn Chaldun. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 2000. Ss. 159.

Bielecka, Krystyna. Błądzę, więc myślę : co to jest błędna reprezentacja? Warszawa: UW, 2018. Ss. 253.

Bielik-Robson, Agata. Na drugim brzegu nihilizmu : filozofia współczesna w poszukiwaniu nowego podmiotu. Warszawa: IFiS PAN, 1997. Ss. 259.

Bielik-Robson, Agata. Inna nowoczesność : pytania o współczesną formułę duchowości. Kraków: Universitas, 2000. Ss. 421.

Bielik-Robson, Agata. Romantyzm, niedokończony projekt : eseje. Kraków: Universitas, 2008. Ss. 455.

Bielik-Robson, Agata. Erros : mesjański witalizm i filozofia. Kraków: Universitas, 2012. Ss. 597.

Bielik Robson : żyj i pozwól żyć. Rozmawia Michał Sutowski. Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej, 2012. Ss. 323.

Bielski, Ireneusz. Filozofia i techniki sprzedaży. Bydgoszcz, European Consulting Group, 2000. Ss. 176.

Bielski, Marcin (ca 1495-1575). Żywoty filozofów. Kroczak, Jerzy (oprac.); Sokolski, Jacek (oprac., wstęp). Wrocław: Atut, 2015. Ss. 197.

Bieniek, Adam. Starożytność w myśli arabskiej. Kraków: UJ,2003. Ss. 160.

Bieńkowska, Ewa. Dwie twarze losu : Nietzsche-Norwid. Warszawa: PIW, 1975. Ss. 189.

Bieńkowska, Ewa. W poszukiwaniu Królestwa Człowieka. Utopia sztuki od Kanta do Tomasza Manna. Warszawa: Czytelnik, 1981. Ss. 355.

Biernat, Anna. Poglądy filozoficzne Leona Petrażyckiego i ich interpretacje. Toruń: Adam Marszałek, 2001. Ss. 192.

Biesaga, Tadeusz. Dietricha von Hildebranda epistemologiczno-ontologiczne podstawy etyki. Lublin: TN KUL, 1989. Ss. 234.

Biesaga, Tadeusz. Zarys metaetyki. Kraków: Poligrafia Salezjańska, 1996. Ss. 99.

Biesaga, Tadeusz. Podstawy etyki i bioetyki. Kraków: UPJPII, 2016. Ss. 558.

Biesaga, Tomasz. Spór o normę moralności. Kraków: WN PAT, 1998. Ss. 328.

Bieszczad, Lilianna. Kryzys pojęcia sztuki. Kraków: UJ, 2003. Ss. 174.

Bigaj, Tomasz. Matematyka a świat realny. Warszawa: UW, 1997. Ss. 157.

Barwicka-Tylek, Iwona. Prawda i sens : dialektyka, marksizm, komunizm. Kraków: UJ, 2016. Ss. 336.

Bilikiewicz, Tadeusz. Antologia krytyki naukowej Tadeusza Bilikiewicza : historia i filozofia medycyny oraz etyka, historia psychiatrii. Kujawski, Ryszard (wybór tekstów, red., wstęp). Gdańsk : Gdański Uniwersytet Medyczny, 2016. Ss. 223.

Biłat, Andrzej. Prawda i stany rzeczy. Woleński, Jan (przedm.). Lublin: UMCS, 1995. Ss. 118.

Biłat, Andrzej. Ontologia formalna jako teoria eksplikacyjna. Lublin: Gavagai, 2013. Ss. 210.

Biłat, Andrzej. Metaontologia : o naturze pojęć i teorii ontologicznych. Kraków: Copernicus Center Press, 2018. Ss. 223.

Bińczyk, Ewa. Technonauka w społeczeństwie ryzyka : filozofia wobec niepożądanych następstw praktycznego sukcesu nauki. Toruń: UMK, 2012. Ss. 445.

Bińczyk, Ewa. Epoka człowieka : retoryka i marazm antropocenu, Warszawa: WN PWN, 2018. Ss. 324.

Bioetyka i ekofilozofia : materiały z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Filozofii i Socjologii WSRP w Siedlcach (11 grudnia 1997). Jaroń, Józef (red.). Siedlce, WSRP, 1999. Ss. 228.

Bioplazma : materiały z I konferencji poświęconej bioplazmie, 9 maja 1973. Sedlak, Włodzimierz (red.). Lublin: KUL, 1976. Ss. 85.

Bioplazma : materiały II Krajowej Konferencji nt. bioblazmy. Sedlak, Włodzimierz; Zon, Józef; Wnuk, Marian (red.). Lublin: RW KUL, 1988. Ss. 160.

Birkenmajer, Aleksander. Ètudes d'histoire des sciences et de la philosophie du moyen âge. Jerzy B. Korolec (wybór i red.), Birkenmajer, Aleksandra M. (red.). Wrocław: Ossolineum, 1970. Ss. CIV, 698.

Bittner, Barbara; Stępień, Jerzy. Wprowadzenie do etyki zawodowej : podręcznik. Poznań: eMPi2, 2000. Ss. 58.

Bittner, Ireneusz. Romantyczne "ja" : studium romantycznego indywidualizmu. Warszawa: IKN, 1984. Ss. 208.

Bittner, Ireneusz. Kultura fizyczna jako sfera psychofizycznej aktywności człowieka : studia teoretyczno-metodologiczne. Łódź: UŁ, 1995. Ss. 129.

Bittner, Ireneusz. Filozofia człowieka : zarys dziejów i przegląd stanowisk. Łódź: UŁ, ; wyd. 2 poszerz. 1997; wyd. 3 2000. Ss. 251.

Bittner, Ireneusz. U podstaw antropologii filozoficznej polskiego romantyzmu. Łódź: UŁ, 1998. Ss. 117.

Bittner, Ireneusz. Współczesna antropologia filozoficzna : typologia nurtów, prezentacja stanowisk, wybór tekstów. Łódź: UŁ, 1999. Ss. 158.

Biznesmen i menedżer : problemy bohaterów naszych czasów. Jarco, Jerzy (red.). Wrocław: Edukacja, 2000. Ss. 280.

Bizoń, Mieczysław. Logika : wstęp do popularnego zarysu logiki teoretycznej jako studium przygotowawcze do logiki-czynu rzemieślniczo-przemysłowego. [Z.] 1. Katowice: Instytut Rzemiosł i Przemysłu, 1945. Ss. 21.

Bizoń, Mieczysław. Geneza logiki : dla inżynierów, techników i innych zawodów w 10-ciu lekcjach odbytych z prof. Janem Łukasiewiczem w Warszawie w czasie od 1 do 20 lipca 1942 roku. Katowice: Biuro Handlowo-Montażowe inż. M. Bizoń, 1946. Ss. 152.

Bittner, Ireneusz. Brodziński - historiozof. Wrocław: Ossolineum, 1981. Ss. 163.

Bittner, Ireneusz. U podstaw antropologii filozoficznej polskiego romantyzmu. Łódź: UŁ, 1998. Ss. 118.

Bittner, Ireneusz. Filozofia człowieka : zarys dziejów i przegląd stanowisk. Łódź: UŁ, wyd. 2 poszerz. 1997; wyd. 3 2000. Ss. 251.

Bittner, Ireneusz. U podstaw antropologii filozoficznej polskiego romantyzmu. Łódź: UŁ, 1998. Ss. 117.

Bittner, Ireneusz. Współczesna antropologia filozoficzna : typologia nurtów, prezentacja stanowisk, wybór tekstów. Łódź: UŁ, 1999. Ss. 158.

Blandzi, Seweryn. Henologia, meontologia, dialektyka : platońskie poszukiwanie ontologii idei w Parmenidesie. Warszawa: IFiS PAN, 1992. Ss. XIX+179.

Blandzi, Seweryn. Platoński projekt filozofii pierwszej. Warszawa: IFiS PAN, 2002. Ss. 390.

Blandzi, Seweryn. Między aletejologią Parmenidesa a ontoteologią Filona : rekonstrukcyjne studia historyczno-genetyczne. Warszawa: IFiS PAN, 2013. Ss. 350.

Błachnio, Jan Ryszard. Idealizm niemiecki i filozofia narodowa w polskiej myśli chrześcijańskiej lat 1831-1863. Bydgoszcz, WSP, 1994. Ss. 101.

Błachnio, Jan Ryszard. Poglądy filozoficzne Eleonory Ziemięckiej na tle sporów ideowych połowy XIX wieku. Bydgoszcz, WSP, 1997. Ss. 258.

Błachnio, Jan Ryszard. Biblioteka Warszawska - forum polskiej filozofii w latach 1841-1915. Bydgoszcz, WSP, 1999. Ss. 236.

Błachnio, Jan Ryszard. Filozofia Seweryna Smolikowskiego a uniwersalizm końca XX wieku. Bydgoszcz, WSP, 2000. Ss. 124.

Błaszak, Maciej. Ekotypy poznawcze człowieka : przyczynek do kognitywistycznej teorii podmiotu. Poznań: Bogucki, 2013. Ss. 203.

Błesznowski, Bartłomiej. Antyhumanistyczna teoria polityki w myśli Michela Foucaulta. Kraków: Nomos, 2016. Ss. 274.

Błocian, Ilona; Morawska, Kamila; Ples-Bęben, Marta. Gaston Bachelard i filozofie obrazu : psychologiczne i społeczno-polityczne aspekty obrazowości. Wrocław: UWr, 2018. Ss. 232.

Bobińska, Celina. Ideologia rewolucyjna demokratów polskich w latach sześćdziesiątych XIX wieku. Warszawa: PWN, 1956. Ss. 119.

Bobko, Aleksander. Kant i Schopenhauer : między racjonalnością a nicością. Rzeszów: WSP, 1996. Ss. 219.

Bobryk, Jerzy. Społeczne podstawy ‘ja’ podmiotowego. Warszawa: Wydawnictwa UW, 1981. Ss. 80.

Bobryk, Jerzy. The Classical Vision of the Mind and Contemporary Cognitive Psychology. Warszawa: Wyd. UW, 1988. Ss. 120.

Bobryk, Jerzy. Akty świadomości i procesy poznawcze. Wrocław: FNP, 1996. Ss. 203.

Bobryk, Jerzy. Reprezentacja, intencjonalność, samoświadomość. Warszawa: Wyd. PTS, 1996. Ss. 187.

Bobryk, Jerzy. Twardowski: teoria działania. Warszawa: Prószyński iS-ka, 2001. Ss. 176.

Bochenek, Krzysztof; Gawor, Leszek; Jedynak, Anna; Kojkoł, Jerzy. Filozofia polska okresu międzywojennego : zarys problematyki. Gdynia: AMW, 2013. Ss. 262.

Bocheński, Józef Maria [pseud. Józef Miche]. Filozofia bolszewicka. Polish Forces in Italy, 1946. Ss. 92.

Bocheński, Józef Maria. ABC tomizmu. Londyn, Veritas, 1950. Ss. 82.

Bocheński, Józef Maria. Szkice etyczne. Bocheński, Adam (zebrał i ułożył). Londyn, Veritas, 1953. Ss. 210.

Bocheński, Józef Maria. The Logic of Religion. 1965.
Logika religii. Magala, Sławomir (tłum.). Warszawa: PAX, 1990. Ss. 133.

Bocheński, Józef Maria. Sto zabobonów. Krótki filozoficzny słownik zabobonów. Paryż, Inst. Literacki, 1987. Ss. 118. Kraków: Philed, 1992.

Bocheński, Józef Maria. Ku filozoficznemu myśleniu. Wprowadzenie do podstawowych pojęć filozoficznych. Białecki, Bernard (tłum.). Warszawa: PAX, 1986. Ss. 77.

Bocheński, Józef Maria. Między logiką a wiarą : z Józefem M. Bocheńskim rozmawia Jan Parys. Montricher, Éd. Noir sur Blanc, 1988; wyd. 4 1998. Ss. 327.

Bocheński, Józef Maria. Marksizm-leninizm : nauka czy wiara? Lublin: Antyk, 1988; wyd. 3 Komorów, Antyk - Marcin Dybowski, 1999. Ss. 147.

Bocheński, Józef Maria. Logika religii. Magala, Sławomir (tłum.). Warszawa: PAX, 1990. Ss. 133.

Bocheński, Józef Maria. Współczesne metody myślenia. Judycki, Stanisław (tłum., oprac.). Poznań: W Drodze, 1992; wyd. 2 1993. Ss. 158.

Bocheński, Józef Maria. Podręcznik mądrości tego świata. Kraków: Philed, 1992; wyd. 2 1994. Ss. 102.

Bocheński, Józef Maria. Religia w Trylogii. Kraków: Philed, 1993. Ss. 110.

Bocheński, Józef Maria. Sens życia i inne eseje. Kraków: Philed, 1993. Ss. 188.

Bocheński, Józef Maria. Logika i filozofia : wybór pism. Parys, Jan (oprac.); Baszniak, Tadeusz i in. (tłum.). Warszawa: WN PWN, 1993. Ss. XXIX+519.

Bocheński, Józef Maria. Zarys historii filozofii. Kraków: Philed, 1993. Ss. 217.

Bocheński, Józef Maria. Wspomnienia. Kraków: Philed; wyd. 2 zm. 1994. Ss. 368.

Bocheński, Józef Maria. Etyka. (Dzieła zebrane t. 5). Kadenacy, Tadeusz (oprac.). Kraków: Philed, 1995. Ss. 308.

Bocheński, Józef Maria. Religia. (Dzieła zebrane t. 6). Kraków: Philed, 1995. Ss. 260.

Bocheński, Józef Maria (1902-1995). Lewica, religia, sowietologia. Parys, Jan (oprac.). Warszawa: Morex, 1996. Ss. 403.

Bocheński, Józef Maria. Szkice o nacjonalizmie i katolicyzmie polskim. Komorów, Antyk, 1998. Ss. 122.

Bocheński, Józef Maria. Marksizm-leninizm : nauka czy wiara? Komorów, Antyk - Marcin Dybowski, 1999. Ss. 147.

Bocheński, Józef Maria. Polski testament : Ojczyzna, Europa, cywilizacja. Komorów, Antyk - Marcin Dybowski, 1999. Ss. 200.

Bocheński, Józef Maria. Kazania i przemówienia. Kraków: Salwator, 2000; wyd. 2 2005. Ss. 292.

Bocheński, Józef Maria. Listy do ojca. Jarosław Kozak, Korneliusz Policki (oprac.). Kraków: Salwator, 2008. Ss. 461.

Boczar, Mieczysław. Człowiek i wspólnota : filozofia moralna, społeczna i polityczna Jana z Salisbury. Warszawa: UW, 1987. Ss. 205.

Boczar, Mieczysław. Grosseteste. Warszawa: Akapit-DTP, 1994. 236.

Bogdalczyk, Maciej. Spór o Pascala : interpretacja chrześcijaństwa w pismach Leszka Kołakowskiego. Kraków: MOT, 2019. Ss. 104.

Bogdanienko, Jerzy. Istota i problemy poznania naukowego. Warszawa: CeDeWu, 2018. Ss. 189.

Bogusławski, Andrzej. A study in the linguistics-philosophy interface. Warszawa: Bel Studio, 2007. Ss. 612.

Bogusławski, Marcin. Humanistyka z perspektywy ontologii kulturowej. Łódź: UŁ, 2018. Ss. 153.

Bogusz, Józef. Chirurgia a etyka. (Nauka dla Wszystkich). Kraków: PWN, 1972. Ss. 27.

Bogusz, Józef. Zasady etyki zawodowej lekarza. Warszawa: ZPP, 1983. Ss. 84.

Bohun, Michał. Kontrrewolucja i pesymizm : filozofia społeczna Konstantina Leontjewa. Kraków: UJ, 2000. Ss. 288.

Bołdak-Janowska, Tamara. Nielegalna zajęczyca męczy Heideggera i innych filozofów. Toruń: Adam Marszałek, 2017. Ss. 116.

Bomirski, Andrzej. Rozmowy o rozumie, wolności i nie tylko. Toruń: Adam Marszałek, 2002. Ss. 324.

Bondecka-Krzykowska, Izabela. Z zagadnień ontologicznych informatyki. Poznań: UAM, 2016. Ss. 265.

Bonenberg, Marek. Etyka środowiskowa. Kraków: IF UJ, 1992. Ss. 151.

Borgosz, Józef. Tomasz z Akwinu. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1962. Ss. 188.

Borgosz, Józef. Wybrane zagadnienia z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej : skrypt. Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, 1963. Ss. 89.

Borgosz, Józef. Klasyczna filozofia niemiecka. Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, 1966. Ss. 112.

Borgosz, Józef. Egzystencjalizm. Warszawa: 1968. Ss. 67.

Borgosz, Józef. Główne kierunki współczesnej filozofii niemarksistowskiej. Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, 1972. Ss. 374.

Borgosz, Józef. Herbert Marcuse i filozofia "trzeciej siły". Warszawa: PWN, 1972. Ss. 217.
Herbert Marcuse és a harmadik erő filozófiája. Géza, Rózsa (tłum.). Budapest, Kossuth Kőnyvkiadó, 1974.

Borgosz, Józef. Walka ideologiczna we współczesnej filozofii : marksistowska krytyka doktryn filozoficznych współczesnego antykomunizmu. Warszawa: Wyd. MON, 1977. Ss. 53.

Borgosz, Józef. Istota i treść współczesnej filozofii burżuazyjnej : niemarksistowskie teorie filozoficzne wyrazem kryzysu ideologicznego w świecie kapitalistycznym. Warszawa: Wyd. MON, 1978. Ss. 62.

Borgosz, Józef. Drogi i bezdroża filozofii pokoju : od Homera do Jana Pawła II. Warszawa: Wyd. MON, 1989. Ss. 310.

Borkowski, Ludwik. Logika formalna. Systemy logiczne. Wstęp do metalogiki. Warszawa: PWN, 1970; wyd. 2 popr. 1977.
Formale Logik : Logische Systeme : Einführung in die Metalogik : ein Lehrbuch. Kreiser Lothar (hrsg.), Beschoner, Karl-Heinz und Meyer, Karl Jürgen (übertr.). München, C. H. Beck, 1977. Ss. XIV, 578.

Borkowski, Ludwik. Elementy logiki formalnej. Warszawa: PWN, 1972; wyd. 5 1980. Ss. 153.

Borkowski, Ludwik. Studia logiczne : wybór. Lublin: TNKUL, 1990. Ss. 494.

Borkowski, Ludwik. Wprowadzenie do logiki i teorii mnogości. Lublin: TN KUL, 1991. Ss. 445.

Borkowski, Ludwik. Pisma o prawdzie i stanach rzeczy. Biłat, Andrzej (przedm.). Lublin: UMCS, 1995. Ss. XXVIII+65.

Bornstein, Benedykt. Teoria absolutu : metafizyka jako nauka ścisła. Łódź: Łódzkie Tow. Nauk., 1948. Ss. 130.

Boroń, Dominika. Zagadka przemiany : transformacja jaźni w dziele Sørena Kierkegaarda. Lublin: UMCS, 2011. Ss. 215.

Borońska-Piotrowska, Agata. Między minimalizmem a maksymalizmem : wartości w filozofii Romana Ingardena. Olsztyn, IF UW-M, 2015. Ss. 189.

Borońska-Piotrowska, Agata. Wartości w estetyce Marii Gołaszewskiej. Olsztyn, IF UW-M, 2015. Ss. 184.

Borowicz, Anna. Rozwój filozofii kultury Leszka Kołakowskiego na tle filozofii polskiej w latach 1955-1966. Sopot, UGd, 1997. Ss. 146.

Borowski, Henryk. Kantowska filozofia religii. Lublin: UMCS, 1982; Warszawa: Książka i Wiedza, 1986. Ss. 307.

Borowski, Henryk. Zarys etyki. Lublin: UMCS, 1990. Ss. 139.

Borowski, Henryk. Wartość jako przeżycie : wprowadzenie do aksjologii. Lublin: UMCS, 1992. Ss. 181.

Borowski, Henryk. Etyka pracy i etyka biznesu. Lublin: PL, 1996. Ss. 143.

Borowski, Henryk. Potrzeby i wartości. Lublin: PL, 1999. Ss. 163.

Bortkiewicz, Paweł. Tanatologia: zarys problematyki moralnej. Poznań: WT UAM, 2000. Ss. 296.

Bortkiewicz, Paweł. Przede wszystkim etyka. Poznań: WT UAM, 2000. Ss. 126.

Borzym, Stanisław. Poglądy filozoficzne Henryka Struvego. Wrocław: Ossolineum, 1974. Ss. 255.

Borzym, Stanisław. Bergson a przemiany światopoglądowe w Polsce. Wrocław: Ossolineum, 1984. Ss. 337.

Borzym, Stanisław. Filozofia polska 1900-1950. Wrocław: Ossolineum, 1991. Ss. 275.

Borzym, Stanisław. Przeszłość dla przyszłości: z dziejów myśli polskiej. Warszawa: IFiS PAN, 2003. Ss. 334.

Borzym, Stanisław. Panorama polskiej myśli filozoficznej. Warszawa: WN PWN, 1993. Ss. 321.

Borzym, Stanisław. Tło filozoficzne nauki polskiej : od odzyskania niepodległości do stalinowskiego pierwszego Kongresu Nauki Polskiej : przegląd stanowisk. Warszawa: IFiS PAN, 1995. Ss. 88.

Borzym, Stanisław. Obecność ryzyka : szkice z filozofii powszechnej. Warszawa: IFiS PAN, 1998. Ss. 185.

Bóg, człowiek, świat : szkice z myśli filozoficznej Franza Rosenzweiga. Dominika Jacyk (red.). Wrocław: Chronicon, 2017. Ss. 197.

Brach-Czaina, Jolanta. Etos nowej sztuki. PWN, 1984. Ss. 283.

Brach-Czaina, Jolanta. Szczeliny istnienia. Warszawa: PIW, 1992. Ss. 248. Kraków: eFKa, 1999.

Brach-Czaina, Jolanta. Błony umysłu. Warszawa: Sic!, 2003. Ss. 128.

Bratkowski, Stefan. W drodze do Montaigne. Warszawa: Czytelnik, 2012. Ss. 422.

Braun, Jerzy.Krytyka jutra, czyli Nowe Oświecenie. Warszawa: Fronda, 2001. Ss. 360.

Breczko, Jacek. Cywilizacja na zakręcie : szkice z historii filozofii i filozofii historii. Mizińska, Jadwiga (wstęp). Lublin: Norbertinum, 2014. Ss. 239.

Brejdak, Jaromir. Ewangelia Zaratustry. Babińska, Teresa (rys. i teksty poetyckie). Warszawa: WN PWN, 2014. 141.

Bremer, Józef. Rekategorisierung statt Reduktion : zu Wilfrid Sellars' Philosophie des Geistes. Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1997. Ss. VIII+230.

Bremer, Józef. Ludwig Wittgenstein a religia : wprowadzenie. Kraków: WAM, 2000. Ss. 153.

Bremer, Józef. Elementy logiki. Kraków: Ignatianum, 2002. Ss. 212.

Bremer, Józef. Czy wolna wola jest wolna? : kompatybilizm na tle badań interdyscyplinarnych. Kraków: WAM, 2013. Ss. 394.

Bremer, Józef. Neuronaukowy i potoczny obraz osoby w kognitywistyce. Kraków: WAM, 2016. Ss. 250.

Bremer, Józef. Ludwiga Wittgensteina teoria odwzorowania : w filozofii, mechanice, muzyce i architekturze. Kraków: Akademia Ignatianum, 2018. Ss. 215.

Brodowski, Michał. Warstwy teorii a normy metodologiczne : studium z metodologii formalnej nauk empirycznych. (Realizm, Racjonalność, Relatywizm. T. 13). Lublin: UMCS, 1988. Ss. 101.

Brodowski, Michał. Warstwy teorii a paradygmat wewnętrznej metodologii : studium z metodologii formalnej nauk empirycznych. Warszawa: Wyd. SGGW-AR, 1990. Ss. 87.

Brogowski, Leszek. Dilthey, conscience et histoire. Paris, PUF, 1997. Ss. 128.

Bromski, Paweł. Filozofia i etyka polityki : skrypt. Warszawa: Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki, 2016. Ss. 100.

Bronk, Andrzej. Język etnologii na przykładzie teorii religii W. Schmidta : analiza metodologiczna. Lublin: TN KUL, 1974. Ss. 198.

Bronk, Andrzej. Rozumienie, dzieje, język : filozoficzna hermeneutyka H. G. Gadamera Lublin: RW KUL, 1982; wyd. 2 1988. Ss. 421.

Bronk, Andrzej. Nauka wobec religii : (teoretyczne podstawy nauk o religii). Lublin: TN KUL, 1996. Ss. 252.

Bronk, Andrzej. Zrozumieć świat współczesny. Lublin: TN KUL, 1998. Ss. 335.

Bronk, Andrzej. Podstawy nauk o religii. Lublin: TN KUL, 2003. Ss. 470.

Brozi, Krzysztof Jarosław. Antropologia funkcjonalna Bronisława Malinowskiego : problemy metodologiczne. Lublin: Wyd. Lubelskie, 1983. Ss. 250.

Brozi, Krzysztof Jarosław. Wybrane problemy i kierunki filozofii : wprowadzenie. Lublin: UMCS, 1988. Ss. 205.

Brozi, Krzysztof Jarosław. Antropologia wartości : ujęcie metodologiczne. (Realizm, Racjonalność, Relatywizm. T. 20). Lublin: UMCS, 1989. Ss. 389.

Brozi, Krzysztof Jarosław. Antropologia wartości : kategoria standardu kulturowego w badaniach nad wartościami. Lublin: UMCS, 1994. Ss. 347.

Brozi, Krzysztof Jarosław. Materializm kulturowy i ekokulturalizm Marvina Harrisa. Lublin: UMCS, 1994. Ss. 151.

Brozi, Krzysztof Jarosław. Ludzie i kryzys cywilizacji : szkice antropologiczne. Lublin: UMCS, 1995. Ss. 108.

Brozi, Krzysztof Jarosław. Powstanie i upadek wielkich cywilizacji : antropologia historii wobec współczesności. Lublin: UMCS, 1996. Ss. 94.

Brożek, Anna; Brożek, Bartosz; Stelmach, Jerzy. Fenomen normatywności. Kraków: Copernicus Center Press, 2013. Ss. 225.

Brożek, Bartosz. Rule-following : from imitation to the normative mind. Kraków: Copernicus Center Press, 2013. Ss. 234.

Brożek, Bartosz. Umysł prawniczy. Kraków: Copernicus Center Press, wyd. II 2019. Ss. 274.

Brożek, Bartosz; Heller, Michał; Stelmach, Jerzy. Spór o rozumienie. Kraków: Copernicus Center Press, 2019. Ss. 190.

Brożek, Bartosz; Hohol, Mateusz. Umysł matematyczny. Kraków: Copernicus Center Press, 2014. Ss. 280.

Brzezicka, Barbara. Problematyka przekładu filozoficznego : na przykładzie tłumaczeń Jacques’a Derridy w Polsce. Warszawa: WN PWN, 2018. Ss. 419.

Brzozowski : przewodnik krytyki politycznej. Warszawa: Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2011. Ss. 291.

Brzozowski, Stanisław. Kultura i życie. Zagadnienia sztuki i twórczości. W walce o światopogląd. (Dzieła zebrane). Walicki, Andrzej (wstęp), Podgórecka, Krystyna (oprac.). Warszawa: PIW; Kraków: Wyd. Literackie, 1973. Ss. 723.

Brzozowski, Stanisław. Idee : wstęp do filozofii dojrzałości dziejowej. Walicki, Andrzej (wstęp), Góra, Stefan i Sroka, Mieczysław (oprac.). Kraków: Wyd. Literackie, 1990. Ss. 641.

Brzozowski, Stanisław. Wybór pism estetycznych. Szkołut, Tadeusz (wprow., wybór, oprac.). Kraków: Universitas, 2008. Ss. XCVIII+221.

Brzózy, Zbigniew Nikodem. O Bożej przedwiedzy i przyszłych zdarzeniach : zagadnienie futura contingentia na podstawie Komentarza Tomasza z Akwinu do Hermeneutyki Arystotelesa. Poznań: UAM WT, 2000. Ss. 79.

Brzózy, Zbigniew. Od natury do etyki i religii: Karola Wojtyły filozofia człowieka. Poznań: WT UAM, 2002.

Buchner, Wojciech. Kant - państwo i prawo. Kraków: Aureus, 1996. Ss. 218.

Bucholc, Marta. Piąty wymiar : kulturowa socjologia wiedzy Norberta Eliasa. Warszawa: UW, 2016. Ss. 271.

Buczek, Elżbieta; Jóźwiak, Michał. Eksperymenty na zwierzętach : czy istnieją ”prawa zwierząt”? Kraków: Wyd. św. Stanisława BM, 2018. Ss. 95.

Buczkowska, Janina. O relacyjnej i informacyjnej naturze reprezentacji poznawczych. Warszawa: UKSW, 2012. Ss. 159.

Buczyńska-Garewicz, Hanna. Koło Wiedeńskie : początek neopozytywizmu. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1960; wyd. Toruń: Comer, 1993. Ss. 177.

Buczyńska-Garewicz, Hanna. Cassirer. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1963. Ss. 179.

Buczyńska-Garewicz, Hanna. Peirce. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1966. Ss. 195.

Buczyńska-Garewicz, Hanna. Wartość i fakt : rozważania o pragmatyzmie. Warszawa: PWN, 1970. Ss. 354.

Buczyńska-Garewicz, Hanna. James. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973; wyd. 2 2001. Ss. 216.

Buczyńska-Garewicz, Hanna. Uczucia i rozum w świecie wartości : z historii filozofii wartości. Wrocław: Ossolineum, 1975; wyd. 2 Warszawa: Wyd. IFiS PAN, 2003. Ss. 337.

Buczyńska-Garewicz, Hanna. Znak - znaczenie - wartość : szkice o filozofii amerykańskiej. Warszawa: Książka i Wiedza, 1975. Ss. 335.

Buczyńska-Garewicz, Hanna. Znak i oczywistość. Warszawa: PAX, 1981. Ss. 197.

Buczyńska-Garewicz, Hanna. Milczenie i mowa filozofii. Warszawa: IFiS PAN, 1992; wyd. 2 2003. Ss. 173.

Buczyńska-Garewicz, Hanna. Semiotyka Peirce'a. Warszawa: Pol. Tow. Semiotyczne, 1994. Ss. 144.

Buczyńska-Garewicz, Hanna. Czytanie Nietzschego. Kraków: Universitas, 2013. Ss. 262.

Buczyńska-Garewicz, Hanna; Garewicz, Jan. Listy : Warszawa: Paryż, Boston. T. 1. Warszawa: IFiS PAN PAN, 2015. Ss. 595.

Buczyńska-Garewicz, Hanna; Garewicz, Jan. Listy : Warszawa: Paryż, Boston. T. 2. Warszawa: IFiS PAN, 2015. Ss. 605-1127.

Buda, Stanisław. Zarys metafizyki absolutności. Kraków: Aureus, 1999. Ss. 197.

Buda, Stanisław. Filozofowanie jako współstwarzanie. Kraków: Aureus, 2010. Ss. 267.

Buda, Stanisław. Dociekania : w stronę filozofii niesubstancjalnej. Kraków: Aureus, 2016. Ss. 315.

Buddologia w Polsce : aspekty filozoficzne i socjologiczne. Sieradzan, Jacek (red.). Kraków: Miniatura, 1993. Ss. 122.

Budzanowska, Dominika. Cztery cnoty władcy w "De clementia" Seneki Młodszego. Warszawa: UKSW, 2013. Ss. 404.

Budzanowska-Weglenda, Dominika. Sztuka życia według Marka Aureliusza : rozmyślania nad "Rozmyślaniami". Warszawa: UKSW, 2016. Ss. 230.

Budziak, Anna. Czas i historia w poezji T. S. Eliota: konteksty filozoficzne. Wrocław: UWr, 2002. Ss. 204.

Budzyńska-Daca, Kwosek, Jacek. Agnieszka. Erystyka czyli O sztuce prowadzenia sporów : komentarze do Schopenhauera. Warszawa: WN PWN, 2009. Ss. 212.

Bugaj, Roman. Hermetyzm. T. I i II. Warszawa: Orion, 1998. Ss. 268 i 282.

Bugajak, Grzegorz; Kucharski, Dariusz; Latawiec, Anna; Lemańska, Anna; Ługowska, Danuta; Świeżyński, Adam; Tomczyk, Jacek. God and nature : selected issues in the philosophy and theology of nature. Warszawa: UKSW, 2014. Ss. 153.

Bugajewski, Maciej. Historiografia i czas: Paula Ricoeura teoria poznania historycznego. Poznań: Wyd. Poznańskie, 2002. Ss. 238.

Bugla, Aleksandra. "Idee platońskie" w filozofii Arthura Schopenhauera. Wrocław: Arboretum, 2014. Ss. 121.

Bukowski, Jerzy. Zarys filozofii spotkania. Kraków: Znak, 1987.

Bukowski, Jerzy. Filozofowie o godnym życiu. Kraków: Ak.Ek., 1996; wyd. 2 popr. 2000; wyd. 3 2004. Ss. 36.

Buksiński, Tadeusz. Problem obiektywności wiedzy historycznej : dyskusje w historiografii amerykańskiej pierwszej połowy XX wieku. Warszawa-Poznań: PWN, 1979. Ss. 118.

Buksiński, Tadeusz. Metodologiczne problemy uzasadniania wiedzy historycznej. Warszawa-Poznań: PWN, 1982. Ss. 129.

Buksiński, Tadeusz. Interpretacja źródeł historycznych pisanych. Warszawa-Poznań: WN PWN, 1992. Ss. 146.

Buksiński, Tadeusz. Racjonalność współdziałań : szkice z filozofii polityki. Poznań: IF UAM, 1996. Ss. 284.

Buksiński, Tadeusz. Moderność. Poznań: IF UAM, 2001. Ss. 504.

Buksiński, Tadeusz. Prawdy w polityce. Bydgoszcz: Epigram, 2018. Ss. 166.

Buksiński, Tadeusz. Aksjologia i etyka polityki. Kalisz: PWSZ, 2018. Ss. 223.

Buksiński, Tadeusz; Górniak-Kocikowska, Krystyna. Nowożytna kultura umysłowa Niemiec. [Skrypt dla studentów filozofii]. Poznań: UAM, 1985. Ss. 122.

Buksiński, Tadeusz; Nowak-Juchacz, Ewa; Schrader Wolfgang H. Beiträge zur philosophischen Partnerschaft Deutschlands und Polens : Siegen - Poznań = Przyczynki do filozoficznego partnerstwa Niemiec i Polski : Siegen - Poznań. Poznań: IF UAM, 2000. Ss. 143.

Bulira, Waldemar. Nowoczesność a polityka w ujęciu Ágnes Heller. Warszawa: Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, 2009. Ss. 366.

Bulira, Waldemar. Teoria krytyczna szkoły budapeszteńskiej. Toruń: UMK, 2018. Ss. 550.

Burakowski, Dominik. Ontologia pitagorejska w świetle nauki harmoniki : perspektywa boecjańska. Nowa Wieś, Rolewski; Warszawa: Akad. Pedag. Specjalnej, 2008. Ss. 218.

Burchardt, Jerzy. Witelo, filosofo della natura del XIII sec. : una biografia. Bilińska, Anita (trad.). Wrocław: Ossolineum, 1984. Ss. 36.

Burlikowski, Bronisław. Istota, źródła i funkcja społeczna religii. Poznań: KW PZPR, 1960. Ss. 31.

Burlikowski, Bronisław. Anzelma z Aosty próba racjonalizacji wiary. Warszawa: PWN, 1971. Ss. 205.

Burlikowski, Bronisław. Spory o marksizm w Polsce Ludowej (lata czterdzieste). Warszawa: ANS, 1986. Ss. X+520.

Burzyńska, Anna. Dekonstrukcja i interpretacja. Kraków: Universitas, 2002. Ss. 544.

Burzyńska, Anna. Dekonstrukcja, polityka i performatyka. Kraków: Universitas, 2013. Ss. 668.

Butkiewicz, Tadeusz. Moja filozofia chirurgii. Warszawa: PZWL, 1974. Ss. 127.

Butmanowicz-Dębicka, Iwona. Wiedza pozaracjonalna : w świetle wybranych teorii. Kraków: Aureus, 2015. Ss. 319.

Butryn, Stanisław. Spory wokół naukowego obrazu wszechświata. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1978. Ss. 123.

Butryn, Stanisław. Materializm a idealizm. Warszawa: WSNS, 1982. Ss. 65.

Butryn, Stanisław. Główne kategorie ontologii marksistowskiej. Warszawa: Universitas, 1984. Ss. 197.

Butryn, Stanisław. Główne zagadnienia ontologii materialistyczno-dialektycznej. Warszawa: PWN, 1988. Ss. 223.

Być czy mieć ? : w poszukiwaniu wartości ludzkich : materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Nauczycieli Akademickich, Siedlce, 23-24 listopada 1988 r. Skrzyński, Wiesław (red.). Siedlce, WSR-P, 1990. Ss. 120.

Bylica, Piotr. Współczesny teizm naturalistyczny z punktu widzenia modelu poziomów analizy : problem działania sfery nadnaturalnej w przyrodzie. Zielona Góra, IF UZ, 2016. Ss. 250.

Byt i jego pojęcie. Zachariasz, Andrzej L. (red.). Rzeszów: UR, 2003. Ss.

Byt i sens : księga pamiątkowa VII Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Szczecinie, 14-18 września 2004 roku. Ziemińska, Renata; Ziemiński, Ireneusz (red.). Szczecin: USz, 2005. Ss. 278.

Byt, logos, matematyka : filozofia - logika, filozofia logiczna 1995 : księga pamiątkowa bloku ontologiczno-logicznego VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego, Toruń 5-9 września 1995 r. Perzanowski, Jerzy i Pietruszczak, Andrzej (red.). Toruń: UMK, 1997. Ss. 408.

Bytniewski, Paweł. Genealogia dyskursu : problemy niehermeneutycznej koncepcji rozumienia. Lublin: UMCS, 2000. Ss. 237.

Bytniewski, Paweł. Dyskursy wiedzy : Michela Foucaulta archeologie nauk humanistycznych. Lublin: UMCS, 2013. Ss. 412.

Bytniewski, Paweł. Francuska filozofia nauk : szkice epistemologiczne. Warszawa: IFiS PAN, 2017. Ss. 133.

C

Cabaj, Jerzy. Arthura O. Lovejoya filozofia i koncepcja historii idei. (Realizm, Racjonalność, Relatywizm). Lublin: UMCS, 1989. Ss. 151.

Cackowski, Zdzisław. Treść poznawcza wrażeń zmysłowych. Warszawa: Książka i Wiedza, 1962. Ss. 334.

Cackowski, Zdzisław. Problemy i pseudoproblemy.  Warszawa: Książka i Wiedza, 1964. Ss. 473.

Cackowski, Zdzisław. Podstawowe zagadnienia materializmu dialektycznego : wykłady. Cz. 1. Ontologia. Lublin : UMC, 1965. Ss. 192.

Cackowski, Zdzisław. Podstawowe zagadnienia materializmu dialektycznego : wykłady. Cz. 2. Zagadnienia gnoseologii. Lublin: UMS, 1965. Ss. 170.

Cackowski, Zdzisław. Główne zagadnienia i kierunki filozofii. Warszawa: Książka i Wiedza, 1966; wyd. 5 1973. Ss. 414.
Hlavné problémy a smery filozofie. Marušiak, Jozef (prel.). Bratislava, Pravda, 1972.

Cackowski, Zdzisław. O teorii poznania i poznawania : podstawowe zagadnienia. Warszawa: PZWS, 1968. Ss. 238.

Cackowski, Zdzisław. Główne pojęcia materializmu historycznego. Warszawa: Książka i Wiedza, 1974; wyd. 2 1977. Ss. 606.

Cackowski, Zdzisław. Jedność i wielość. Działanie i poznawanie : wykłady z materializmu dialektycznego. Warszawa: Książka i Wiedza, 1975. Ss. 237.

Cackowski, Zdzisław. Tworzenie socjalistycznej i komunistycznej motywacji pracy. Lublin: 1977. Ss. 14.

Cackowski, Zdzisław. Człowiek jako podmiot działania praktycznego i poznawczego. Warszawa: Książka i Wiedza, 1979. Ss. 764.

Cackowski, Zdzisław. Trud i sens ludzkiego życia. Warszawa: Książka i Wiedza, 1981. Ss. 404.

Cackowski, Zdzisław. Filozofia marksistowska : wybrane problemy. Warszawa: Książka i Wiedza, 1986. Ss. 319.

Cackowski, Zdzisław. Zasadnicze zagadnienia filozofii. Warszawa: Książka i Wiedza, 1989. Ss. 566.

Cackowski, Zdzisław. Teoretyczno-ideologiczne problemy socjalistycznej odnowy. Warszawa: Polska Zjednoczona Partia Robotnicza, 1989. Ss. 22.

Cackowski, Zdzisław. Filozofia. 3. Filozoficzne problemy człowieka i społeczeństwa. Warszawa: PWN, 1990. Ss. 206.

Cackowski, Zdzisław. Prawda a posłuszeństwo. Warszawa-Lublin: Res Humana, 1994. Ss. 86.

Cackowski, Zdzisław. Ból, lęk, cierpienie. Lublin: UMCS, 1995; 1997. Ss. 316.

Cackowski, Zdzisław. Rozum między chaosem a "Dniem Siódmym" porządku. Lublin: UMCS, 1997. Ss. 316.

Cackowski, Zdzisław. Życie ludzkie: źródło i miara wartości. Lublin: UMCS, 2001. Ss. 320

Cackowski, Zdzisław; Jankowski, Henryk. Pojęcie moralności. Warszawa: Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej, 1973. Ss. 127.

The causal universe. Ellis, George F. R.; Heller, Michael; Pabjan, Tadeusz (eds). Kraków: Copernicus Center Press, 2013. Ss. 328.

Cebula, Adam. Uczucia moralne : współczesny emotywizm a filozofia moralna szkockiego Oświecenia. Warszawa: Semper, 2013. Ss. 152.

Cezary Wodziński : in memoriam. Waleria Szydłowska (red.). Warszawa: IFiS PAN, 2018. Ss. 604.

Chaberek, Michał. Święty Tomasz z Akwinu a ewolucja. Kęty: Marek Derewiecki, 2019. Ss. 227.

Chałubiński, Mirosław. Fromm. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1993; wyd. 2 zm. 2005. Ss. 302.

Chałubiński, Mirosław. Niepokoje i afirmacje Ericha Fromma. Poznań: Rebis, 2000. Ss. 215.

Chańska, Weronika. Nieszczęsny dar życia : filozofia i etyka jakości życia w medycynie współczesnej. (Monografie FNP). Wrocław: UWr, 2009. Ss. 368.

Charakter narodowy i religia. Wiliński, Kazimierz (red.). Lublin: UMCS, 1997. Ss. 133.

Charisteria : rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red). Warszawa: PWN, 1960. Ss. 352.

Charlesa Taylora wizja nowoczesności : rekonstrukcje i interpretacje. Garbowski, Christopher; Hudzik, Jan P.; Kłos, Jan (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Łośgraf, 2012. Ss. 334.

Chciwość w życiu publicznym. Zuziak, Władysław; Mysona Byrska, Joanna (red.). Kraków: UPJPII, 2013. Ss. 331.

Chemia : laboratorium myśli i działań. Sobczyńska, Danuta i Zeidler, Paweł (red.). Poznań: IF UAM, 1999. Ss. 218.

Chlewicki, Maciej. Kant a problem filozofii religii. Bydgoszcz, UKW, 2012. Ss. 276.

Chlewicki, Maciej; Torzewski, Wojciech. Etyka i metafizyka : szkice z filozofii praktycznej Kanta. Bydgoszcz: UKW, 2017. Ss. 157.

Chłodna-Błach, Imelda, Od paidéi do kultury wysokiej : filozoficzno-antropologiczne podstawy sporu o kulturę. Lublin: KUL, 2016. Ss. 311.

Chmaj, Ludwik. Bracia polscy : ludzie, idee, wpływy. Warszawa: PWN, 1957. Ss. 506.

Chmielecki, Andrzej. Teoria wiedzy Stanisława Brzozowskiego. Warszawa: PWN, 1985. Ss. 175.

Chmielecki, Andrzej. Świat naszego życia. Warszawa: Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1986. Ss. 134.

Chmielecki, Andrzej. Problem autonomii ducha w perspektywie ewolucjonizmu. Warszawa: Oficyna Akademicka, 1995. Ss. 268.

Chmielecki, Andrzej. Rzeczy i wartości : humanistyczne podstawy edukacji ekonomicznej. Warszawa: WN PWN, 1999. Ss. 285.

Chmielecki, Andrzej. Między mózgiem a świadomością: próba rozwiązania problemu psychofizycznego. Warszawa, 2001.

Chmielewski, Adam. Wprowadzenie do filozofii Karla R. Poppera : wykłady dla studentów. Wrocław: UWr, 1991. Ss. 62.

Chmielewski, Adam. Filozofia Poppera : analiza krytyczna. Wrocław: UWr, 1995; wyd. 2 2003. Ss. 246.

Chmielewski, Adam. Niewspółmierność, nieprzekładalność, konflikt : relatywizm we współczesnej filozofii analitycznej. Wrocław: UWr, 1997; wyd. 2 zm. 2014. Ss. 249.

Chmielewski, Adam. Społeczeństwo otwarte czy wspólnota? : filozoficzne i moralne podstawy nowoczesnego liberalizmu oraz jego krytyka we współczesnej filozofii społecznej. Wrocław: Arboretum, 2001. Ss. 389.

Chmielewski, Adam. Walc wiedeński i walec europejski oraz inne interwencje filozoficzno-polityczne. Wrocław: Atla 2, 2001. Ss. 183.

Chmielewski, Adam. Dwie koncepcje jedności : interwencje filozoficzno-polityczne. Wrocław-Bydgoszcz, Oficyna Wydawnicza Branta, 2006. Ss. 283.

Chmielnicki, Naum. Elementy filozofii. Cz. 1. Ontologia. Katowice: WSP, 1961. Ss. 88.

Choińska, Bogna. Podmiot i dyskurs w świetle myśli wybranych przedstawicieli poststrukturalizmu francuskiego. Kraków: Universitas, 2014. Ss. 355.

Chmielowski, Franciszek. Sztuka, sens, hermeneutyka : filozofia dzieł sztuki H. - G. Gadamera. Kraków: UJ, 1993. Ss. 209.

Chojecki, Andrzej. Mowa mowy : o języku współczesnej humanistyki.  Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 1997. Ss. 177.

Chojnacki, Piotr. Filozofia tomistyczna i neotomistyczna. Poznań: Inst. Wyd. Kultura, 1947. Ss. 177.

Chojnacki, Piotr. Filozofia i jej stosunek do innych nauk i do teologii. Poznań: Komitet Ofiarowania Arch. Poznańskiej Matce Najśw., 1947. Ss. 15.

Chojnacki, Piotr. Podstawy filozofii chrześcijańskiej. Warszawa : PAX, 1955. Ss. 200.

Chojnacki, Piotr. Wstęp do filozofii i zarys ontologii. Opole : Wyd. Św. Krzyża, 1949; wyd. 2 przejrz. i uzup. Warszawa: ATK, 1963. Ss. 119.

Chojnacki, Piotr. Teoria poznania. Warszawa: ATK, 1969. Ss. 110.

Chojnacki, Piotr. Wybór pism. Szyszkowska, Maria i Tarnogórski Czesław (wybór i oprac.). Warszawa: PAX, 1987. Ss. 366.

Chojnacki, Władysław i Dąbrowski, Jan. Krystyn Lach Szymra, syn ziemi mazurskiej. Olsztyn, Pojezierze, 1971. Ss. 226.

Chojniak, Arleta. Człowiek i sens: Frankla koncepcja autotranscendencji. Poznań: Humaniora, 2003.

Chołoniewski, Stanisław. Filozofia antysalonu : wybór pism. Otorowski, Michał (wybór, wstęp, komentarze); Kruszewski, Wojciech (red.). Warszawa: Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2015. Ss. LXXV+513.

Chôra i agora : u filozoficznych korzeni kultury europejskiej. Kijaczko, Stanisław; Krasicki, Jan (red.). Opole, UO, 2008. Ss. 217.

Choroszy, Jan F. Poglądy etyczne Tadeusza Kotarbińskiego : studium historyczno-analityczne. Wrocław: UWr, 1997. Ss. 292.

Chrobak, Karol. Między naturą a kulturą : filozofia życia Helmutha Plessnera. Warszawa: Aletheia, 2014. Ss. 391.

Chrobak, Karol. Niejedna rzeczywistość : racjonalizm krytyczny Leona Chwistka. Chwistek, Leon. Sens i rzeczywistość; Chrobak, Karol (oprac.). Kraków: Inter Esse, 2004. Ss. 479.

Chrześcijaństwo i Europa wobec sekularyzacji : religia w niemieckiej myśli politycznej XX wieku. Łukasz Święcicki, Adam Wielomski (red.). Warszawa: Tow. Nauk. Myśli Politycznej i Prawnej, 2018. Ss. 293.

Chrobak, Tadeusz. Filozoficzne przesłanki agraryzmu : studium wybranych zagadnień. Rzeszów: WSP, 1998. Ss. 342.

Chudoba, Ewa; Smywińska-Pohl, Anna. Córki Nawojki : filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim 1897-1967. Kraków: Libron, 2017. Ss. 294.

Chudoba, Wiesław. Leszek Kołakowski - kronika życia i dzieła. Warszawa: IFiS PAN, 2014. Ss. 527.

Chudy, Wojciech. Refleksja a poznanie bytu : refleksja "in actu exercito" i jej funkcja w poznaniu metafizykalnym. Lublin: RW KUL, 1984. Ss. 126.

Chudy, Wojciech. Filozofie wieczyste w czas przełomu : gdańskie wykłady z filozofii klasycznej z roku 1981. Lublin: Spotkania, 1986. Ss. 171.

Chudy, Wojciech. W łupinie orzecha czyli filozofia bez przesady. Marki-Struga, Michalineum, 1992. Ss. 170.

Chudy, Wojciech. Rozwój filozofowania a "pułapka refleksji" : filozofia refleksji i próby jej przezwyciężenia. Lublin: RW KUL, 1993; wyd. 2 1995. Ss. 396.

Chudy, Wojciech. Skosem w prawo : między polityką a metafizyką. Poznań: W Drodze, 1999. Ss. 183.

Chudy, Wojciech. Śniadanie u Sokratesa czyli Trzy, cztery rzeczy najważniejsze. Kraków: WAM, 1999. Ss. 188.

Chudy, Wojciech. Filozofia Kłamstwa: kłamstwo jako fenomen zła w świecie osób i społeczeństw. Warszawa: Volumen, 2003. Ss. 564.

Chudy, Wojciech. Filozofia wieczysta w czas przełomu : gdańskie wykłady z filozofii klasycznej z roku 1981. Chuda, Mirosława (wyd.). Lublin: TN KUL, 2009. Ss. 202.

Chudy, Wojciech. Refleksje Heglowskie : na początek trzeciego tysiąclecia. Chuda, Mirosława (oprac.). Warszawa: Oficyna Naukowa, 2012. Ss. XIII+212.

Chwal, Józef F. Metafilozofia Adama Mahrburga. Warszawa: IFiS  PAN, 1998. Ss. 158.

Chwedeńczuk, Bohdan. Spór o naturę prawdy. Warszawa: PIW, 1984. Ss. 271.

Chwedeńczuk, Bohdan. Trzeba w coś wierzyć? i inne eseje z filozofii praktycznej. Warszawa: Aletheia, 1997. Ss. 174.

Chwedeńczuk, Bohdan. Przekonania religijne. Warszawa: Aletheia, 2000. Ss. 261.

Chwistek, Leon. The limits of science : outline of logic and of the methodology of the exact sciences. Brodie, Helen Charlotte (intr., transl.), Coleman, Arthur P. (transl.). New York, Harcourt, Brace, 1949. Ss. LVII+347.

Chwistek, Leon. Wielość rzeczywistości w sztuce i inne szkice literackie : ilustrowane rysunkami i akwarelami autora. Estreicher, Karol (wstęp). Warszawa: Czytelnik, 1960. Ss. 258.

Chwistek, Leon. Pisma filozoficzne i logiczne. T. 1. Kazimierz Pasenkiewicz (wybór, wstęp). Warszawa: PWN, 1961. Ss. XXXI+277.

Chwistek, Leon. Pisma filozoficzne i logiczne. T. 2. Kazimierz Pasenkiewicz (wybór, przedm., koment.). Warszawa: PWN, 1963. Ss. XXII+309.

Chwistek, Leon (1884-1944). The plurality of realities : collected essays. Karol Chrobak (transl, commented). Kraków: Jagiellonian University Press, 2018. Ss. 239.

Chyliński, Zygmunt. Kwanty a relatywistyka czyli Racjonalizm a relatywizm. Kraków: Universitas, 1992. Ss. 212.

Chyła, Wojciech. Kultura audiowizualna (w stulecie ekranu w kulturze). Poznń, Humaniora, 1999. Ss. 230.

Chyła, Wojciech. Media jako biotechnosystem : zarys filozofii mediów. Poznań: UAM, 2008. Ss. 449.

Chyrowicz, Barbara. Zamiar i skutki : filozoficzna analiza zasady podwójnego skutku. Lublin: TN KUL, 1997. Ss. 259.

Chyrowicz, Barbara. Bioetyka i ryzyko : argument "równi pochyłej" w dyskusji wokół osiągnięć współczesnej genetyki. Lublin: TN KUL, 2000; wyd. 2 2002. Ss. 370.

Chyrowicz, Barbara. O sytuacjach bez wyjścia w etyce : dylematy moralne, ich natura, rodzaje i sposoby rozstrzygania. Kraków: Znak, 2008. Ss. 439.

Chytrowski, Wojciech. Filozofowie romantyczni o przyszłości Polski. Toruń: C&T, 1993. Ss. 158.

Chytrowski, Wojciech. Zarys polskiej romantycznej myśli polemologicznej i irenologicznej. Toruń: WSO im. gen. Józefa Bema, 1994. Ss. 165.

Ciało i dusza : rozważania filozoficzno-antropologiczne. Andrzejewski, Bolesław (red.). Poznań: PTPN, 1995. Ss. 141.

Ciało i ponowoczesność : historia i społeczeństwo. Dittrich, Wanda; Hybiak, Mariusz; Wirski, Mariusz (red.). Gdańsk-Sopot: UGd, 2017. Ss. 211.

Cichocki, Ryszard. Socjologiczne implikacje filozofii Floriana Znanieckiego. Poznań: IS UAM, 1995. Ss. 132.

Cichoń, Władysław. Aksjologiczne podstawy teorii wychowania. Kraków: UJ, 1980. Ss. 181.

Cichoń, Władysław. Wartości, człowiek, wychowanie : zarys problematyki aksjologiczno-wychowawczej. Kraków: UJ, 1996. Ss. 180.

Cichowicz, Stanisław. Filozof i istnienie : u podstaw Teodycei G. W. Leibniza. Warszawa: PWN, 1970. Ss. 268.

Cichowicz, Stanisław. Est modus in rebus : Kazimierz '84 ; Jak jest z czasem : Kazimierz '85. Warszawa: Polskie Tow. Muzyki Współczesnej, 1988. Ss. 75.

Cichowicz, Stanisław. Moje ucho a księżyc : dywagacje, diagnozy.  Gdańsk: Słowo/obraz Terytoria, 1996. Ss. 269.

Cichowicz, Stanisław. O refleksję konkretną. Gdańsk: Słowa-obraz/terytoria, 2002. Ss. 206.

Ciechanowicz, Jan. Filozofia kosmizmu : T. 1, Konstanty Ciołkowski czyli Kosmos Szczęśliwy. Rzeszów: Fosze, 1999. Ss. 280.

Ciechanowicz, Jan. Filozofia kosmizmu : T. 2, Włodzimierz Wernadski czyli Kosmos Rozumny. Rzeszów: Fosze, 1999. Ss. 303.

Ciechanowicz, Jan. Filozofia kosmizmu : T. 3, Aleksander Czyżewski czyli Kosmos Wszechmocny. Rzeszów: Fosze, 1999. Ss. 370.

Ciecierski, Tadeusz. Zależność kontekstowa : wprowadzenie do problematyki. Warszawa: Ośrodek Badań Filozoficznych, 2011. Ss. 197.

Cieniawa, Stanisław. Filozofia marksistowska : próba syntezy. T. 1. Metafilozofia, filozofia poznania. Rzeszów: WSP, 1968.

Cieniawa, Stanisław. Aktywizm marksistowskiej antropologii filozoficznej. Rzeszów: WSP, 1975. Ss. 248.

Cieniawa, Stanisław. Humanizacja kultury : stopnie kultury osobistej. Szczecin: USz, 1991. Ss. 352.

Cieniawa, Stanisław. Świat bez ateistów. Miłość bez kłamstwa. Poznań: IF UAM, 1992. Ss. 114.

Cieniawa, Stanisław. Niebo? Nie, bo ... . Kraków: Studio Fall, 1995. Ss. 63.

Cieniawa, Stanisław. Ład życia : ponad wiarą i ateizmem. Warszawa: Stanisław Cieniawa, 1998. Ss. 85.

Cieniawa, Stanisław. Jaka religia - taki świat. Kraków: Abrys, 2000. Ss. 243.

Cierlikowski, Krzysztof. Problem racjonalności i normatywności w filozofii Jürgena Habermasa. Kraków: Ridero, 2016. Ss. 79.

Ciesielski, Mieszko. Zagadnienie ograniczeń racjonalnego modelu działań ludzkich : próba ujęcia działania nawykowo-racjonalnego. Poznań: Wyd. Poznańskie, 2012. Ss. 235.

Cieszkowski, August. Prolegomena do historiozofii. Bóg i paligeneza oraz Mniejsze pisma filozoficzne z lat 1838-1842. Cieszkowski, August syn (tłum.), Garewicz, Jan (tłum.), Wojciechowska, Wanda (tłum.), Walicki, Andrzej (wstęp). Warszawa: PWN, 1972; wyd. 2 WN PWN, 2014. Ss. LIV+437.
Prolégomènes à l'historiosophie. Jacob, Michel (trad. de l'allmand). Paris, Éd. Champ. libre, 1973. Ss. 151.
Prolegomena zur Historiosophie. Hamburg, F. Meiner, 1981. Ss. XXI+204.

Cieszkowski, August. Vater Unser : Auswahlband. Stuttgart, Urachhaus; Warszawa: Spektrum, 1996. Ss. 350.

Cieszkowski, August. O drogach Ducha : wybór pism. Łuczewski, Michał (wstęp); Tichy, Rafał (posłowie); Herbich, Tomasz (przypisy). Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej UJ, 2016. Ss. LXXIII+635.

Cieśliński, Cezary. Deflacyjna koncepcja prawdy : wybrane zagadnienia logiczne. Warszawa: Semper, 2009. Ss. 209.

Ciszek, Mariusz. Teocentryczny model etyki środowiskowej oraz jego implikacje w kulturze bezpieczeństwa ekologicznego i ekorozwoju. Warszawa: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 2009. Ss. 224.

Ciszek, Mariusz. Filozofia ekologii rodziny ludzkiej w systemie środowiska społecznego, kulturowego i przyrodniczego : studium społeczno-filozoficzne z zakresu bezpieczeństwa ekologicznego. Siedlce, UP-H, 2013. Ss. 287.

Ciszek, Mariusz. Wstęp do etyki środowiskowej : główne nurty etyki środowiskowej : etyczne i antropologiczne implikacje kształtowania świadomości ekologicznej i edukacji środowiskowej dla bezpieczeństwa. (Podręcznik akademicki). Warszawa: PTF; Siedlce, Polskie Towarzystwo Nauk o Bezpieczeństwie, 2016. Ss. 76.

Ciszek, Mariusz. Plus sapientia quam vis : studia i szkice filozoficzno-humanistyczne : (w kręgu filozofii stosowanej). Warszawa: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 2018. Ss. 198.

Ciszewski, Marian. Kardynała Bessariona interpretacja filozofii Platona i Arystotelesa. Lublin: RW KUL, 1990. Ss. 254.

Ciszewski, Marian. Franciszka de Sylvestris koncepcja nieśmiertelności duszy ludzkiej. Lublin: RW KUL, 1995. Ss. 292.

Citlak, Amadeusz. Relacje społeczne świata antycznego w świetle teorii kratyzmu : psychologia historyczna w szkole lwowsko-warszawskiej. Warszawa: IP PAN, 2016. Ss. 226.

Cnoty : eseje z filozofii kultury. Żardecka-Nowak, Magdalena; Nowak, Witold M. (red.). Rzeszów: URz, 2016. Ss. 216.

Co daje współczesnemu człowiekowi studium filozofii klasycznej : materiały z międzynarodowego sympozjum filozoficznego ... Warszawa 15.04.1997. Mazanka, Paweł i Mylik, Mirosław (red.). Warszawa: ATK, 1997. Ss. 167.

Co istnieje? Antologia tekstów ontologicznych z komentarzami. T. 1 i 2. Jadacki, Jacek J. i Bigaj, Tomasz i Lissowska, Anna (red.). Warszawa: Wyd. Petit, 1996. Ss.

Co po Auguście Cieszkowskim? : spojrzenie po 120. latach. Banaszak, Józef (red.). Poznań: Wyd. Uniw. Przyrodniczego, 2012. Ss. 137.

Co to jest problem filozoficzny i jak sobie z nim radzić? Kalisz, Barbara (red.). Warszawa: PTF, Komitet Główny Olimpiady Filozoficznej, 2016. Ss. 78.

Codzienne pytania Antygony: księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Tadeusza Stycznia z okazji 70. urodzin. Szostek, Andrzej; Wierzbicki, Alfred M. (red.). Lublin: KUL, 2001. Ss. 576.

The concept of explanation. Brożek, Bartosz; Heller, Michał; Hohol, Mateusz (eds). Kraków: Copernicus Center Press, 2016. Ss. 325.

Considerationes philosophicales : w czterdziestolecie pracy naukowej profesora Tadeusza Kwiatkowskiego. Świderek, Jolanta; Flis-Jaszczuk, Marianna; Pycka, Waldemar (red.). Lublin: UMCS, 1999. Ss. 534.

Constantin Noica i filozofia XX wieku. Joanna Kornaś-Warwas, Andrzej Zawadzki (red.). Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018. Ss. 251.

Contemporary conceptions of law. [Papers submitted by the Polish scholars to the World Congress of International Association of Philosophy of Law and Social Philosophy. Basel - 1979]. Łopatka, Adam; Szklennik, Anna (eds). Warsaw, PAS, 1979. Ss. 226.

Creativity And Consciousness: Philosophical And Psychological Dimensions. Brzezinski, Jerzy; Nuovo, Santo Di; Marek, Tadeusz; Maruszewski, Tomasz (eds). (Poznan Studies in the Philosophy of Science and Humanities vol. 31). Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1993. Ss. 412.

Crisis of Aesthetics? : International Conference on Aesthetics = Crise de l'esthétique? : Colloque International d'Estétique = Krizis èstetiki? : meždunarodnaja konferencija po èstetike. Kraków: UJ, 1979. Ss. 334.

Cyboran, Leon. Filozofia jogi : próba nowej interpretacji. Warszawa: PWN, 1973. Ss. 89.

Cywilizacja jako przedmiot powszechnej antropologii filozoficznej. Bańka, Józef (red.). Katowice: UŚ, 1989. Ss. 153.

Cywiński, Zbigniew. O nową filozofię budownictwa : refleksje jubilata. Gdańsk: Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2009. Ss. X+90.

Cyzman, Marzenna. Nieznośna płynność rzeczy : dyskurs, retoryka, interpretacja w nie-dualizującym sposobie mówienia. Toruń: UMK, 2015. Ss. 424.

Czachorowski, Marek. Spór o nierozerwalność małżeństwa : analiza filozoficzna. Lublin: KUL, 2009. Ss. 383.

Czajka, Anna. Międzykulturowość i filozofia. Warszawa: UKSW, 2016. Ss. 216.

Czajka, Łukasz. Święta anarchia : wprowadzenie do radykalnej hermeneutyki Johna D. Caputo. Poznań: WNS UAM, 2014. Ss. 219.

Czapińska-Bambara, Marta. Ethos przywódcy politycznego w myśli starożytnej i renesansowej : Platon, Cyceron, Machiavelli, Guicciardini. Łódź: UŁ, 2019. Ss. 252.

Czapla, Paweł. Fenomen doświadczenia mistycznego : analiza filozoficzno-psychologiczna. Kraków: Nomos, 2011. Ss. 222.

Czaplewski, Wojciech. Filozofia z przyległościami : skrypcik szkolny dla użytkowników mózgu. Warszawa: Książka i Wiedza, 2000. Ss. 202.

Czardybon, Barbara. Problem wiedzy w rosyjskim projekcie neokantowskim. Warszawa: IFiS PAN, 2017. Ss. 355.

Czarkowski, Józef. Filozofia czystej świadomości : redukcja, refleksja, czysta świadomość w fenomenologii transcendentalnej Edmunda Husserla. Toruń: UMK, 1994. Ss. 193.

Czarkowski, Józef. Oblicza personalizmów : konfrontacja antropologii filozoficznej E. Mouniera i P. Teilharda de Chardin. Toruń: UMK, 1994. Ss. 150.

Czarnawska, Mira Montana. Platońska teoria idei w interpretacji filozofii marburskiej. Białystok: Filia UW, 1988. Ss. 239.

Czarnawska, Mira Montana. Współczesny sofista czyli Nowe chwyty erystyczne. Warszawa: Sokrates, 1995. Ss. 62.

Czarnecka-Stefańska, Anita. Szukając prawdy : Edith Stein w kulturze polskiej. Wrocław: UWr, 1998. Ss. 188.

Czarnecki, Tadeusz. Moore i Wittgenstein: niekartezjańskie rozwiązania problemu pewności. Kraków: PK, 2001. Ss. 308.

Czarnecki, Zdzisław J. Religia i społeczeństwo w poglądach Platona. Warszawa: Książka i Wiedza, 1968. Ss. 216.

Czarnecki, Zdzisław J. Filozoficzny rodowód marksistowskiej teorii religii. Warszawa: PWN, 1971. Ss. 351.
A marxista valláselmélet genezise. Dániel, Pfeifer (ford.). Budapest, Kossuth Könyvkiado, 1975.

Czarnecki, Zdzisław. Przyszłość i historia : studia nad historyzmem i ideą prospekcji dziejowej w historii filozofii. Lublin: Wyd. Lubelskie, 1981. Ss. 414.

Czarnecki, Zdzisław J. Wartości i historia : studia nad refleksją filozoficzną o ludzkim świecie. Lublin: UMCS, 1992. Ss. 219.

Czarnik, Stanisław. Starożytna filozofia chińska. Kraków: UJ, 2001. Ss. 136.

Czarnik, Tadeusz. Czy wolność jest możliwa? : zagadnienie wolności i przyczynowości w filozofii Romana Ingardena. Kraków: Aureus, 1999. Ss. 187.

Czarnocka, Małgorzata. Kryteria istnienia w naukach przyrodniczych. Wrocław: Ossolineum, 1986. Ss. 141.

Czarnocka, Małgorzata. Doświadczenie w nauce : analiza epistemologiczna. Warszawa: IFiS PAN, 1992. Ss. 185.

Czarnocka, Małgorzata. Podmiot poznania a nauka. (Monografie FNP). Wrocław: UWr, 2003; wyd. 2 Toruń: UMK, 2012. Ss. 377.

Czarnocka, Małgorzata. Droga do koncepcji prawdy symbolicznej. Warszawa. IFiS PAN, 2009. Ss. 270.

Czarnocka, Małgorzata. Koncepcje podmiotu poznania we współczesnej filozofii. Warszawa: IFiS PAN, 2017. Ss. 302.

Czartoryski, Paweł. Wczesna recepcja Polityki Arystotelesa na Uniwersytecie Krakowskim. Wrocław: Ossolineum, 1963. Ss. 231.

Czas, ewolucja, duch : księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Stanisławowi Wojciechowskiemu z okazji 80. rocznicy urodzin. Wolsza, Kazimierz (red.). Opole, WTUO, 1997, Ss. 470.Czas w kulturze. Nowicki, Andrzej (red.). Lublin: UMCS, 1983. Ss. 113.

Czas przestrzeni. Wilkoszewska, Krystyna (red.); Petri, Jakub (współpr.). Kraków: Universitas, 2008. Ss. 381.

Czas, wartości i historia : studia nad aksjologią czasu historycznego. Czarnecki, Zdzisław J. (red.). Lublin: UMCS, 1990. Ss. 179.

Czekaj, Rafał. Krytyczna teoria sztuki Theodora W. Adorna. Kraków: Universitas, 2013. Ss. 193.

Czekalski, Rafał. Koncepcja wychowania Edyty Stein. Warszawa: Inicjatywa Praska, 2017. Ss. 295.

Czekalski, Rafał. Nietzsche philosophus radicalis : zasadność krytyki chrześcijaństwa w pismach Fryderyka Nietzschego. Warszawa: Inicjatywa Praska, 2019. Ss. 258.

Czepiel, Anna Patrycja. Szczęśliwy człowiek kontra dobry obywatel? : zmagania z myślą Hanny Arendt. Siedliska: Wydawnictwo Nieoczywiste, 2018. Ss. XXV+211.

Czerkawski, Jan. Humanizm i scholastyka : studia z dziejów kultury filozoficznej w Polsce w XVI i XVII wieku. Lublin: RW KUL, 1992. Ss. 254.

Czermiński, Adrian. Avicenna. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1952; wyd. 2 1953. Ss. 102.

Czernecka-Rej, Bożena. Pluralizm w logice : studium z filozofii logiki. Lublin: KUL, 2014. Ss. 285.

Czernecka-Rej, Bożena. Osobliwość logiki intuicjonistycznej. Lublin: KUL, 2014. Ss. 218.

Czerniak, Stanisław. Socjologia wiedzy Maxa Schelera. Warszawa: PWN, 1981. Ss. 194.

Czerniak, Stanisław. Pomiędzy socjologią wiedzy a teologią negatywną : filozofia Maxa Horkheimera. Wrocław: Ossolineum, 1990. Ss. 276.

Czerniak, Stanisław. Lorenz, Plessner, Habermas: dylematy antropologicznej filozofii współczesnej. Toruń: Rolewski, 2002.

Czerniak, Stanisław. Wybrane koncepcje wiedzy i nauki we współczesnej filozofii niemieckiej. Warszawa: IFiS PAN, 2017. Ss. 230.

Czerniak, Stanisław; Michalski, Rafał. Cielesność, kompensacja, mimesis : wokół pojęciowego instrumentarium współczesnej antropologii filozoficznej. Warszawa: IFiS PAN, 2008. Ss. 250.

Czerniak, Stanisław Michalski, Rafał. Filozofia jako samokrytyka rozumu : meandry doktrynalnej ewolucji teorii krytycznej. Lubicz, Rolewski, 2014. Ss. 405.

Czerniawski, Jan. Zrozumieć teorię względności. Kraków: TASSO, 1993. Ss. 120.

Czerniawski, Jan. Struktura empirycznego testu teorii. Kraków: Universitas, 1997. Ss. 91.

Czerniawski, Krzysztof. Trzy wersje epistemicznej teorii prawdy : Putnam, Dummett, Wright. Warszawa: Ośrodek Badań Filozoficznych, 2014. Ss. 298.

Czerny, Janusz. Brentanizm i jego recepcja w filozofii europejskiej. Katowice: UŚ, 1987. Ss. 164.

Czerny, Janusz. Kazimierz Twardowski - współtwórca brentanowskiego programu filozofii. Wrocław: Ossolineum, 1990. Ss. 93.

Czerny, Janusz. "Stany nieoznaczone" a zagadnienie otwartości epistemologicznej. Katowice: UŚ, 1993. Ss. 91.

Czerny, Janusz. Filozofia wychowania. Katowice: Śląsk, 1997. Ss. 138.

Czerny, Janusz. Zarys pedagogiki aksjologicznej. Katowice: Śląsk, 1998. Ss. 115.

Czerny, Janusz. Zagrożenia wychowawcze we współczesnym świecie. Katowice: Śląsk, 1999. Ss. 102.

Czerny, Janusz. Filozofia współczesnej kosmologii. Kraków: Impuls, 2001.

Czerny, Janusz. Kosmiczna ewolucja materii. Kraków, Impuls, 2001.

Czerny, Janusz. Amerykańska filozofia nauki przełomu XX i XXI wieku. Kraków: Impuls, 2001. Ss. 130.

Czerny, Janusz. Paradygmaty wspołczesnej filozofii nauki. Katowice: Śląsk, 2001. Ss. 224.

Czerny, Janusz. Główne nurty filozofii nauki. Katowice: Ibis, 2002. Ss. 280.

Czerny, Janusz. Natura materii. Kraków: Impuls, 2002. Ss. 150.

Czerny, Janusz. Teorie nauki. Katowice: Sygnały, 2003. Ss. 180.

Czerny, Janusz. Filozofia wobec nauki. Katowice: Śląsk, 2003. Ss. 320.

Czerny, Janusz. Koncepcje człowieka. Mysłowice: GWSP, 2003. Ss. 150.

Czerny, Janusz; Zipper, Wiktor. Podstawy filozofii fizyki. Katowice: UŚ, 1998. Ss. 105.

Czerwińska, Ewa. "Nurt mediacji" : austromarksizm i jego recepcja w Polsce : studium myśli filozoficznej i społeczno-politycznej. Poznań: IF UAM, 1991. Ss. 491.

Czerwińska, Ewa. Filozof i demokracja : studium myśli społeczno-politycznej Otto Bauera (1881-1939). T. 1. Poznań: Humaniora, 1998. Ss. 201.
Utracona demokracja : studium myśli społeczno-politycznej Otto Bauera (1881-1938). T. 2. Poznań: Humaniora, 1998. Ss. 287.

Czerwiński, Józef. Marksistowska a katolicka koncepcja moralności. Warszawa: MON, 1976; wyd. 2 1977. Ss. 197.

Czeżowski, Tadeusz. Główne zasady nauk filozoficznych. Wyd. 2 przejrz. i uzup. Toruń: UMK, 1946; wyd. 3 popr. i uzup. Wrocław: Ossolineum, 1959. Ss. 240.

Czeżowski, Tadeusz. O naukach humanistycznych. Toruń: T. Szczesny, 1946. Ss. 19.

Czeżowski, Tadeusz. O uniwersytecie i studiach uniwersyteckich. Toruń: T. Szczesny, 1946. Ss. 67.

Czeżowski, Tadeusz. Logika : podręcznik dla studiujących nauki filozoficzne. Warszawa: PZWS, 1949; wyd. 2 popr. Warszawa: PWN, 1968. Ss. 280.

Czeżowski, Tadeusz. O metafizyce, jej kierunkach i zagadnieniach. Księgarnia Naukowa T. Szczęsny, UMK, 1948; wyd. 2 popr. i rozsz. Woleński, Jan (wstęp). Kęty: Antyk, 2004. Ss. 219.

Czeżowski, Tadeusz. Logika : skrypt wykładów dla 2. roku studiów. Łódź: PWN, 1952. Ss. 138.

Czeżowski, Tadeusz. Logika : kurs elementarny : skrypt wykładów dla humanistów. Wyd. 2 Toruń: UMK, 1957; wyd. 3 przejrz. i popr. 1958. Ss. 157.

Czeżowski, Tadeusz. Odczyty filozoficzne. Toruń-Łódź: PWN, 1958; wyd. 2 popr. i rozsz. Toruń: PWN, 1969. Ss. 255.

Czeżowski, Tadeusz. Filozofia na rozdrożu : analizy metodologiczne. Warszawa: PWN, 1965; wyd. 2 Toruń: WN UMK 2009. Ss. 190.

Czeżowski, Tadeusz. Pisma z etyki i teorii wartości. Smoczyński, Paweł (red.). Wrocław: Ossolineum, 1989. Ss. 316.

Człowieczeństwo - iluzja czy rzeczywistość? Cz. 1. Folaron, Stefan (red.). Częstochowa: WSP, 1994. Ss. 190.
Człowieczeństwo - iluzja czy rzeczywistość?
Cz. 2. Folaron, Stefan i Podobiński, Stanisław (red.). Częstochowa: WSP, 1995/96. Ss. 127.

Człowiek a światy wirtualne. Kiepas, Andrzej; Sułkowska, Mariola; Wołek, Magdalena (red.). Katowice: UŚ, 2009. Ss. 192.

Człowiek - ciało i duch. T. 1, Ujęcie humanistyczne. Krzemiński, Krzysztof; Olszewska, Karolina; Beszterda, Rafał (red.). Toruń: UMK, 2015. Ss. 135.

Człowiek - drogi poszukiwań : studia z antropologii i etyki. Filipiak, Marian i Szulakiewicz, Marek (red.). Rzeszów: WSP, 1993. Ss. 126.

Człowiek, etyka, polityka. Jaworski, Wit (red.). Kraków: Abrys, 1998. Ss. 185.

Człowiek i jego pojęcie. Zachariasz, Andrzej L. (red.). Rzeszów: URz, 2011. Ss. 426.

Człowiek i praca : studia i szkice wokół chrześcijańskiej koncepcji pracy. Wołkowski, Józef (red.). Warszawa: PAX, 1979. Ss. 340.

Człowiek i pustka : problemy wakuumologii. Hull, Zbigniew i Tulibacki, Witold (red.). Olsztyn, OSW, 2000. Ss. 262.

Człowiek i społeczeństwo w refleksji filozoficznej. Kotlarski, Grzegorz i Kozłowski, Roman (red.). Poznań: UAM, 1992. Ss. 271.

Człowiek i świat : szkice filozoficzne. Darowski, Roman (red.). Kraków: WAM, 1972. Ss. 266.

Człowiek i świat wartości. Lipiec, Józef (red.). Kraków: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1982. Ss. 600.

Człowiek i technika : problemy filozoficzne, ekonomiczne i społeczne. Matraszek, Karol; Sułkowski, Czesław (red.). Szczecin: PSz., 1989. Ss. 400.

Człowiek i wartości : księga pamiątkowa poświęcona 35-leciu pracy naukowej i 40-leciu pracy nauczycielskiej profesora Jana Szmyda. Komendera, Antoni; Padoł, Roman; Śliwa, Michał (red.). Kraków: WSP, 1997. Ss. 390.

Człowiek i wartości moralne : studia z dziejów polskiej niezależnej myśli etycznej. Czarnecki, Zdzisław J. i Soldenhoff, Stanisław (red.). Lublin: Wyd. Lubelskie, 1989. Ss. 410.

Człowiek, istnienie i działanie. Darowski, Roman (red.). Kraków: WAM, 1974. Ss. 223.

Człowiek jako przedmiot samowiedzy : szkice z antropologii filozoficznej. Szabała, Henryk (red.).  Gdańsk: UG, 1993. Ss. 184.

Człowiek - język - wartości (studium antropologiczne). Kiejzik, Lilianna (red.). Zielona Góra, WSP, 1994. Ss. 88.

Człowiek, kultura, język - wokół postmodernistycznych inspiracji. Mikołajczyk, Hubert (red.). Częstochowa: WSP. 1998. Ss. 161.

Człowiek, kultura, przemiany. Płazowski, Janusz; Szuwara, Marek (red.). Kraków: UJ, 1998. Ss. 182.

Człowiek, kultura, społeczeństwo : perspektywa filozoficzna. Bałękowski, Krzysztof; Litwin-Lewandowska, Dorota (red.). Lublin: Tygiel, 2016. Ss. 144.

Człowiek, moralność, wychowanie : życie i myśl Jacka Woronieckiego. Gałkowski, Jerzy i Niedziela, Maurycy L. (red.). Lublin: TN KUL, 2000. Ss. 297.

Człowiek na granicy istnienia : dyskusje o śmierci mózgowej i innych aspektach umierania. Hołub, Grzegorz; Duchliński, Piotr (red.). Kraków: WAM, 2017. Ss. 332.

Człowiek - Nauka - Wiara : materiały sympozjum dla uczczenia 2000-lecia chrześcijaństwa. Jadacki, Jacek J. i Wójtowicz, Krzysztofa. Warszawa: UW, 1999. Ss. 310.
Człowiek współczesny - rozum a wiara : materiały do dyskusji okrągłego stołu Człowiek, nauka, wiara : sympozjum dla uczczenia jubileuszu 2000-lecia chrześcijaństwa. Jadacki,  Jacek J. (red.). Warszawa: UW, 1999. Ss. 38.

Człowiek, słowo, działanie : księga pamiątkowa dla Profesora Bolesława Andrzejewskiego. Magdalena Filipiak i Michał Wendland. Poznań: WNS UAM, 2016. Ss. 624.

Człowiek świadomością istnienia : prace ofiarowane prof. dr. hab. Andrzejowi L. Zachariaszowi. Zięba, Włodzimierz (red.); Kilian, Krzysztof J. (współpr.). Rzeszów: URz, 2009. Ss. 673.

Człowiek - technika - środowisko : człowiek współczesny wobec wyzwań końca wieku. Kiepas, Andrzej (red.). Katowice: UŚ, 1999. Ss. 220.

Człowiek w komunikacji i kulturze. Fiut, Ignacy Stanisław (red.). Kraków: Aureus, 2013. Ss. 218.

Człowiek w kontekstach kulturowych i historycznych. Jakuszko, Honorata; Kopciuch, Leszek (red.). Lublin: UMCS, 2012. Ss. 320.

Człowiek w świecie znaczeń. Buksiński, Tadeusz (red.). Warszawa: Colloquia Communia, 1991. Ss. 170.

Człowiek w zmieniającej się współczesnej kulturze. Kalka, Krzysztof; Musielewicz, Adam (red.). Elbląg, EUH-E, 2009. Ss. 297.

Człowiek wobec religii : filozoficzne aspekty religijnego sensu. Mech, Krzysztof (red.). Kraków: Nomos, 1999. Ss. 264.

Człowiek wobec świata. Hull, Zbigniew i Tulibacki, Witold (red.). Olsztyn, PTF, 1996. Ss. 304.

Człowiek wobec wartości etycznych : badania i praktyka. Chudzicka-Czupała, Agata (red.). Katowice: UŚ, 2013. Ss. 221.

Człowiek wobec wartości w filozofii Henryka Elzenberga. Lorczyk, Andrzej (zebrał); Wiśniewski, Ryszard (przedm.); Zaborowski, Robert (wyd.). Warszawa: Stakroos, 1998. Ss. 496.

Człowiek wobec wyzwań racjonalności. Kiepas, Andrzej (red.). Katowice: UŚ, 2002.

Człowiek wobec wyzwań rozwoju technologicznego. Machnacz, Jerzy; Małek, Monika; Serafin, Krzysztof (red.). Wrocław: Politechnika Wrocławska, 2011. Ss. 304.

Człowiek - zwierzę - cywilizacja: aspekt humanistyczny. Poznań: PRODRUK, 2001. Ss. 374.

Cztery eseje metafizyczne. [Kozłowski. Marek. "Przewrót kopernikański 2.0". Sosnowski, Maciej. "Przejścia metafizyki : dwa eseje po Heglu". Wróbel, Szymon. "Powrót Alkibiadesa : opowieść o stłumieniu Erosa". Żółtański, Krzysztof. "Subiektywne wprowadzenie do metafizyki"]. Warszawa: WN PWN, 2014. Ss. 413.

40 lat filozofii w Uczelni Papieskiej w Krakowie. Jarosław Jagiełło (red.). Kraków: UPJPII, 2018. Ss. 554.

Czuj, Jan. Żywot św. Augustyna. Warszawa: Wyd. SS. Loretanek-Benedyktynek, 1952. Ss. 227.

Czuj, Jan. Patrologia. Poznań: Pallottinum, 1953; wyd. 2 uzup. 1954. Ss. 311.

Czy jest możliwa etyka uniwersalna ? : materiały Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Sekuła, Janusz (red.). Siedlce, WSR-P, 1994. Ss. 390.

Czy kryzys wartości? Mizińska, Jadwiga i Szkołut, Tadeusz (red.). Lublin: PTF, 1992. Ss. 223.

Czy można i czy warto w nowoczesny sposób nauczać filozofii? Barbara Kalisz (red.). Warszawa: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 2017. Ss. 77.

Czy sprzeczność może być racjonalna. Jodkowski, Kazimierz (red.). (Realizm, Racjonalność, Relatywizm). Lublin: UMCS, 1986. Ss. 340.

Czyj umysł? : krytyczne podejście do problemu podmiotowości. Zamiara, Krystyna (red.). Poznań: UAM, 2007. Ss. 154.

Czym jest filozofia polityki? Piekarski, Romuald (red.).  Gdańsk: UG, 1999. Ss. 225.

Czynić świat bardziej etycznym. Cudowska, A. (red.). Białystok: Trans Humana, 2003. Ss. 190.

Czytając "Przekroczyć próg nadziei". Styczeń, Tadeusz i Zdybicka, Zofia J. (red.). Lublin: RW KUL, 1995. Ss. 342.

Czyżewska, Urszula. Fenomen życia w ujęciu astrobiologii : studium biofilozoficzne. (Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych, 13). Lublin: KUL, 2016. Ss. 175.

Czyżkowski, Jan. Sztuka podejrzeń : wybrane zagadnienia z marksistowskiej socjologii wiedzy. Warszawa: Czytelnik, 1981. Ss. 196.

Ć

D

Dadaczyński, Jerzy. Heurystyczne funkcje założeń filozoficznych w kontekście odkrycia teorii mnogości Georga Cantora. Kraków: PAT, 1994. Ss. XVIII+193.

Dadaczyński, Jerzy. Filozofia matematyki w ujęciu historycznym. Tarnów: Biblos, 2000. Ss. 378.

Dadaczyński, Jerzy. Matematyka w oczach filozofa: jedenaście artykułów z filozofii matematyki. Tarnów: Biblos, 2002. Ss. 187.

Dadaczyński, Jerzy. Matematyka, filozofia. Katowice: Księgarnia św. Jacka, 2003. Ss. 256.

Dadaczyński, Jerzy. Bernard Bolzano i idea logicyzmu. Tarnów: Biblos, 2006. Ss. 441.

Danek, Zbigniew. Myślę, więc nie wiem : próba interpretacji platońskiego dialogu "Teajtet". Łódź: UŁ, 2000. Ss. 256.

Dańkowski, Dariusz. Rawls on religion in public debate. Kraków: WAM, 2013. Ss. 202.

Darowski, Roman. La théorie marxiste de la vérite. Rome, Facultatis Philosophicae Cracoviensis Societatis Jesu, 1973. Ss. XII+309.

Darowski, Roman. Filozofia w szkołach jezuickich w Polsce w XVI wieku. Kraków: FFTJ, 1994, Ss. 447.

Darowski, Roman. Filozofia człowieka : zarys problematyki. Kraków: WAM, 1995; wyd. 2 1996. Ss. 151.

Darowski, Roman. Wojciech Sokołowski SJ (1586-1631) i jego filozofia. Kraków: WFTJ, 1995. Ss. 64.

Darowski, Roman. Poglądy filozoficzne Antoniego Skorulskiego SJ (1715-1777). Kraków: Wydz. Filoz. Tow. Jez., 1996. Ss. 74.

Darowski, Roman. Studia z filozofii jezuitów w Polsce w XVII i XVIII wieku. Kraków: Wydz. Filoz. Tow. Jez., 1998. Ss. 370.
Studies in the philosophy of the Jesuits in Poland in the 16th to 18th centuries. Kraków: Ignatianum, 1999.

Darowski, Roman. Filozofia jezuitów w Polsce w XX wieku: próba syntezy - słownik autorów. Kraków: WAM, 2001. Ss. 368.

Darowski, Roman. Filozofia człowieka: zarys problematyki i antologia tekstów. Kraków: WAM, 2002. Ss. 276.

Darowski, Roman. Filozofia jezuitów na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w XIX wieku : próba syntezy, słownik pisarzy i wykładowców, antologia tekstów. Kraków: WAM, 2013. Ss. 390.

Darowski, Roman. Philosophical anthropology : outline of fundamental problems. Darowski, Łukasz (transl.). Cracow, WAM, 2014. Ss. 168.

Darowski, Roman. Fragmenta philosophica : wybrane prace Romana Darowskiego SJ wydane z okazji 80-lecia jego urodzin. Pilch, Wanda; Sadowski, Jerzy (red.). Kraków: WAM, 2015. Ss. 462.

Daszkiewicz, Wojciech. Intuicja intelektualna w metafizyce. Lublin: TN KUL, 2014. Ss. 306.

Daszkiewicz, Wojciech. Byt, człowiek, kultura : studium z filozofii kultury. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2019. Ss. 510.

Dąbkowska-Zydroń, Jolanta. Kulturotwórcza rola surrealizmu. Poznań: Humaniora, 1999. Ss. 208.

Dąbrowski, Andrzej. Intencjonalność i semantyka. Kraków: Universitas, 2013. Ss. 388.

Dąbrowski, Andrzej. Źródła, natura i funkcje emocji : studium teorii impulsji Leona Petrażyckiego w kontekście współczesnych badań. Warszawa: UW, 2019. Ss. 271.

Dąbek, Dariusz. Problem konwencjonalizmu i irracjonalizmu w epistemologii Izydory Dąmbskiej. Częstochowa: Ak. im. Jana Długosza, 2007. Ss. 191.

Dąbek, Dariusz. Kosmologia Edwarda Artura Milne'a i jej filozoficzne implikacje. Lublin: KUL, 2011. Ss. 268.

Dąbek, Dariusz. Pozaempiryczne kryteria oceny teorii w kosmologicznej praktyce badawczej. Lublin: KUL, 2018. Ss. 277.

Dąbiec, Jacek. Mózg i matematyka. Kraków-Tarnów: OBI, Biblos, 2002. Ss. 2002.

Dąbkowski, Bertold. Filozofia jako mądrość : materiały uzupełniające do wykładu monograficznego w Instytucie Duchowości "Carmelitanum". Poznań: Flos Carmeli, 2008. Ss. 69.

Dąbkowski, Leszek. Problem transcendencji a kultura współczesna w koncepcji Leszka Kołakowskiego. "Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia" Nr 34, 1999. Ss. 155.

Dąbrowski, Mieczysław. Postmodernizm : myśl i tekst. Kraków: Universitas, 2000. Ss. 192.

Dąbrowski, Szymon. Pedagogika religii Józefa Tischnera : w poszukiwaniu nowego modelu edukacji religijnej. Słupsk, Ak. Pomorska, 2016. Ss. 301.

Dąmbska, Izydora. Elementy logiki dla bibliotekarzy. Skrypt wykładów prowadzonych w Bibliotece Gdańskiej w roku 1957.  Gdańsk: Firmoznak, 1958. Kart 80.

Dąmbska, Izydora. Sceptycyzm francuski XVI i XVII wieku. Toruń: 1958. Ss. 88.

Dąmbska, Izydora. Dwa studia z teorii naukowego poznania. Toruń: PWN, 1962. Ss. 113.

Dąmbska, Izydora. O narzędziach i przedmiotach poznania : z teorii instrumentalnego poznania. O filozofii lingwistycznej. Warszawa: PWN, 1967. Ss. 206.

Dąmbska, Izydora. Dwa studia o Platonie. Kraków: Ossolineum, 1972. Ss. 86.

Dąmbska, Izydora. Znaki i myśli : wybór pism z semiotyki, teorii nauki i historii filozofii. Toruń: PWN, 1975. Ss. 260.

Dąmbska, Izydora. O konwencjach i konwencjonalizmie. Wrocław: Ossolineum, 1975. Ss. 151.

Dąmbska, Izydora. Wprowadzenie do starożytnej semiotyki greckiej : studia i teksty. Wrocław: Ossolineum, 1984. Ss. 119.

Dąmbska, Izydora (1904-1983). Zarys historii filozofii greckiej. Lwów, Filomata, 1935; Lublin: Daimonion, 1993. Ss. 178.

Dąmbska, Izydora. Korespondencja Izydory Dąmbskiej z Romanem Witoldem Ingardenem. Radosław Kuliniak, Dorota Leszczyna,Mariusz Pandura, Łukasz Ratajczak (wyd., wstęp). Kęty: Marek Derewiecki, 2018. Ss. 344.

De bono homine. Ruba, Marek i Gałkowski, Stanisław (red.). Lublin: Artem, 2000. Ss. 128.

Dec, Ignacy. Dwie antropologie : Tomaszowa a Marcelowa teoria człowieka. Wrocław: PFT, 1984; wyd. 2 popr i uzup. 1995. Ss. 284.

Dec, Ignacy. Transcendencja bytu ludzkiego w ujęciu twórców Szkoły Lubelskiej. Wrocław-Lublin: PWT, 1991. Ss. 450.
Wyd. 2 Transcendencja człowieka w przyrodzie. Wrocław: PFT, 1994.
Wyd. 3 popr. Transcendencja człowieka w przyrodzie : ujęcia Mieczysława A. Krąpca i kard. Karola Wojtyły. Wrocław: PWT 2011. Ss. 324.

Dec, Ignacy. Dlaczego miłość? Filozofia miłości Gabriela Marcela. Wrocław: Papieski Fak. Teol., 1998. Ss. 144.

Dec, Ignacy. Ku prawdzie na skrzydłach wiary i rozumu. T. 1, Rozważania filozoficzne. Świdnica: Adalbertus, 2017. Ss. 731.

Dehnel, Piotr. Przyroda i historia : studium o wczesnej filozofii F. W. J. Schellinga. Wrocłąw, UWr, 1993. Ss. 115.

Dehnel, Piotr. Antynomie rozumu : z dziejów filozofii niemieckiej XVIII i XIX wieku. Wrocław: UWr, 1998. Ss. 266.

Dehnel, Piotr. Ludwig Wittgenstein : teoria a terapia : od "traktatu" do "dociekań filozoficznych" - studia. Warszawa: WN PWN, 2014. Ss. 418.

Dehnel, Piotr. Myśli a sposoby życia : eseje o filozofii współczesnej. Kraków: Universitas, 2016. Ss. 376.

Dejneka, Piotr. Sam wśród filozofów : alienacje i próby ich przezwyciężenia w twórczości Stanisława Brzozowskiego. Warszawa: UKSW, 2012. Ss. 311.

Deklinacja wolności. Szabała, Henryk (red.). Gdańsk-Sopot, UG, 1997. Ss. 128.

Delorme, Andrzej; Woleński, Jan. Przewidywania - analiza metodologiczna. Wrocław: Wyd. PWr., 1984. Ss. 73.

Demaskacja zła : filozoficzna i teologiczna refleksja nad złem. Kotkowski, Jerzy (red.). Poznań: WT UAM, 2016. Ss. 228.

Dembek, Jacek. Przestrzeń i nieskończoność : koncepcja matematyki H. Weyla i jej realizacja w pojęciu przestrzeni jako kontinuum. Kraków: PAT, 1994. Ss. 196.

Dembińska-Siury, Dobrochna. Byt i istnienie w filozofii Plotyna. Warszawa: UW, 1979. Ss. 147.

Dembińska-Siury, Dobrochna. Człowiek odkrywa człowieka : o początkach greckiej refleksji moralnej. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1991. Ss. 180.

Dembińska-Siury, Dobrochna. Plotyn. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1995. Ss. 159.

Dembiński, Bogdan. Zagadnienie skończoności w ontologii fundamentalnej Martina Heideggera. Katowice: UŚ, 1990. Ss. 142.

Dembiński, Bogdan. Teoria idei : ewolucja myśli platońskiej. Wyd. 2 popr. Katowice: UŚ, 1999; wyd. 3 2004. Ss. 209.

Dembiński, Bogdan. Stara Akademia Platona : w początkach epoki hellenistycznej (ostatni okres). Kęty: Marek Derewiecki, 2018. Ss. 182.

Dembowski, Bronisław. Spór o metafizykę : główne poglądy na metafizykę w Polsce na przełomie XIX i XX w. Warszawa: ATK, 1969. Ss. 213.

Dembowski, Bronisław. O filozofii chrześcijańskiej w Ameryce Północnej. Warszawa: ATK, 1988. Ss. 231.

Dembowski, Bronisław. Spór o metafizykę i inne studia z historii filozofii polskiej. Włocławek, Włocł. Wyd. Diecezjalne, 1996. Ss. 317.

Dembowski, Edward. Pisma. T. 1. 1841-1842. (BKF). Warszawa: PWN, 1955. Ss. XI+417.

Dembowski, Edward. Pisma. T. 2. 1842. (BKF). Warszawa: PWN, 1955. Ss. VI+351.

Dembowski, Edward. Pisma. T. 3. Pisma ogłoszone w roku 1843. Śladkowska, Anna i *Żmigrodzka, Maria (red.). (BKF). Warszawa: PWN, 1955. Ss. VII+453.

Dembowski, Edward. Pisma. T. 4. Pisma ogłoszone w latach 1844-1846. Śladkowska, Anna i Żmigrodzka, Maria (red.). (BKF). Warszawa: PWN, 1955. Ss. 408.

Dembowski, Edward. Pisma. T. 5. Posłowia, przypisy, skorowidze. red. Śladkowska, Anna i Żmigrodzka, Maria (red.). (BKF). Warszawa: PWN, 1955. Ss. 384.

Dembowski, Edward. Kilka myśli o eklektyzmie oraz inne pisma wybrane. Warszawa: PWN, 1957. Ss. XV+402.

Dembowski, Jan. O nowej genetyce i dyskusja uczonych polskich o teorii Miczurina-Łysenki. Warszawa: Książka i Wiedza, 1949. Ss. 164.

Demitologizacja, świadectwo, dialog : niemiecka filozofia religii. Autor: Barcik, Joanna i Chrzanowski, Grzegorz (red.). Kraków: WN PAT, 2008. Ss. 334.

Demokracja, tolerancja, oświecenie. Banasiak, Bogdan; Kucner, Andrzej; Wasyluk, Piotr (red.). Olsztyn, UW-M, 2012. Ss. 259.

Derdej, Piotr; Płużański, Tadeusz. Filozofia dla prawników. Warszawa-Poznań: Iuris, 2000. Ss. 384.

Derra, Aleksandra. Odsłonić tajemnicę znaczenia : eseje z filozofii języka. Torun, UMK, 2011. Ss. 336.

Derra, Aleksandra. Kobiety (w) nauce : problem płci we współczesnej filozofii nauki i w praktyce badawczej. Warszawa: Scholar, 2013. Ss. 230.

Derridiana. Banasiak, Bogdan (wybór, oprac.). Kraków: Inter Esse, 1994. Ss. 291.

Dębicki, Jacek. Filozofia sztuki Wita Stwosza w świetle średniowiecznej teorii artium. Kraków: Aureus, 2018. Ss. 385.

Dębicki, Władysław Michał (1853-1911). Filozofia nicości : rzecz o istocie buddyzmu. Sandomierz: Wydawnictwo ”Armoryka”, 2018. Ss. 78.

Dębowski, Jan. Współczesny katolicyzm o człowieku i cywilizacji technicznej (ze szczególnym uwzględnieniem katolicyzmu w Polsce). Białystok: Filia UW, 1978. Ss. 398.

Dębowski, Jan. Człowiek i świat : u podstaw humanizmu chrześcijańskiego. Olsztyn, WSP, 1995. Ss. 182.

Dębowski, Jan. Spory o naukę w polskiej myśli neotomistycznej 1945-1970. Warszawa-Olsztyn, Fundacja Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 1995. Ss. 93.

Dębowski, Jan. Filozoficzne źródła refleksji ekologicznych. Olsztyn, WSP, 1996. Ss. 151.

Dębowski, Jan. Człowiek i przyroda w polskiej myśli filozoficznej XVI-XIX wieku (zarys problematyki). Olsztyn, WSP, 1997. Ss. 102.

Dębowski, Jan. Przyroda w filozofii rosyjskiego prawosławia. Olsztyn, WSP, 1998. Ss. 142.

Dębowski, Jan. Przyroda w literaturze i filozofii Białorusinów. Olsztyn, UW-M, 1999. Ss. 165.

Dębowski, Jan. Przyroda w programach Komisji Edukacji Narodowej i poglądach uczonych na Podlasiu w XVIII i XIX wieku. Olsztyn, UW-M, 2000. Ss. 164.

Dębowski, Józef. Idea bezzałożeniowości : geneza i konkretyzacje. (Realizm, Racjonalność, Relatywizm). Lublin: UMCS, 1987. Ss. 237.

Dębowski, Józef. Bezpośredniość poznania : spory, dyskusje, wyniki. Lublin: UMCS, 2000. Ss. 336.

Dębowski, Józef. Świadomość - poznanie - naoczność poznania. Lublin: UMCS, 2001. Ss. 243.

Dialog i współdziałanie. Warszawa: PAX, 1970. Ss. 215.

Dialog kultur. Mizińska, Jadwiga; Bytniewski, Paweł (red.). Lublin: UMCS, 1998. Ss. 154.

Dialog o filozofii marksistowskiej. Sesja naukowa poświęcona poglądom filozoficznym i socjologicznym Wł. Lenina w 90 rocznicę urodzin. Warszawa: 18-19 maja 1960. Warszawa: Książka i Wiedza, 1961. Ss. 439.

Dialogical self : inspirations, considerations, and research : selected papers from the 9th International Conference on the Dialogical Self 7-10 September 2016, Lublin, Poland. Małgorzata M. Puchalska-Wasyl, Piotr K. Oleś and Hubert J. M. Hermans (eds). Lublin: TN KUL, 2018. Ss. 246.

Diec, Joachim. Cywilizacje bez okien: teoria Mikołaja Danilewskiego i późniejsze koncepcje monadycznych formacji socjokulturowych. Kraków: UJ, 2003. Ss. 300.

Dilthey und Yorck : Philosophie und Geistsewissenschaften im Zeichen von Geschichtlichkeit und Historismus. Krakowski, Jerzy und Scholtz, Gunter (hrsg.). Wrocław: UWr, 1996. Ss. 243.

[Dir] Dür, Samuel. O Janie Śniadeckim. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1956. Ss. 134.

Dir, Seweryn. Reid a Kant : spór o strukturę poznania naukowego w filozofii nowożytnej. Opole, WSP, 1963. Ss. 67.

Dir, Seweryn. Główne zagadnienia marksistowskiej filozofii. Cz. 1. Zarys historii przedmarksowskiej filozofii. Opole, WSP, 1964; wyd. 2 popr. 1965. Ss. 188.

Dir, Seweryn. Zarys historii filozofii do połowy XIX w. Wrocław: Uniw. Wrocł. im. B. Bieruta, 1966; wyd. 2 popr. 1967. Ss. 225.
Wyd. 3 Zarys historii filozofii przedmarksistowskiej. Wrocław: UW, 1980. Ss. 252.

Dir, Seweryn. Wybrane zagadnienia z marksistowskiej teorii rozwoju społecznego. Wrocław: UWr, 1969; wyd. 5 1977. Ss. 99.

Dłubacz, Włodzimierz. Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa. Lublin: RW KUL, 1992; wyd. 2 poszerz. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2015. Ss. 246.

Dłubacz, Włodzimierz. O kulturę filozofii : zagadnienia podstawowe. Krąpiec, M. A. (przedm.). Lublin: Polihymnia, 1994. Ss. 206.

Dłubacz, Włodzimierz. Problem Absolutu w filozofii Arystotelesa. Lublin, 1992.

Dłubacz, Włodzimierz. U źródeł koncepcji absolutu: od Homera do Platona. Lublin: KUL, 2003. Ss. 322.

"Do źródeł miłości" (filozoficzne i pedagogiczne problemy miłości). Kalka, Krzysztof (red.). Warszawa: Wyd. Św. Tomasza z Akwinu, 1996. Ss. 141.

Dobieszewski, Janusz. Absolut i historia : w kręgu myśli rosyjskiej. Kraków: Universitas, 2012. Ss. 338.

Dobieszewski, Janusz. Syntezy i niuanse : studia i szkice z filozofii rosyjskiej. Kraków: Universitas, 2019. Ss. 286.

Dobosz, Artur. Symbol i istnienie. Poznań: PP, 1993. Ss. 150.

Dobosz, Artur. Tożsamośćmetamorficzna a komunikacja językowa. Poznań: IF UAM, 2002.

Dobosz, Artur. Wokół wybranych problemów koncepcji kultury Jerzego Kmity. Poznań: Politechnika Poznańska, 2015. Ss. 141.

Dobosz, Artur. Szkice o metaforze. Poznań: Wyd. Politechniki Poznańskiej, 2016. Ss. 114.

Dobroczyński, Bartłomiej. New Age. Kraków: Znak, 1997. Ss. 137.
New Age : il pensiero di una "nuova era". Martini, Mauro (trad.). Milano, Bruno Mondadori, 1997.

Dobrosielski, Marian. Logika a retoryka. Warszawa: PWN, 1957. Ss. 15.

Dobrosielski, Marian. Filozoficzny pragmatyzm C. S. Peirce'a. Warszawa: PWN, 1967. Ss. 293.

Dobrosielski, Marian. Z teorii i praktyki pokojowego współistnienia : filozofia - ideologia - polityka. Warszawa: Książka i Wiedza, 1976. Ss.  198.
Voprosy teorii i praktiki mirnogo sosużestvovaniâ : filosofiâ, ideologiâ, politika. Dovženko, N. I. i in. (tłum.). Moskva, Meždunar. otnošeniâ, 1977.

Dobrosielski, Marian. Szanse i dylematy : eseje polityczno-filozoficzne. Warszawa: Książka i Wiedza, 1980. Ss. 435.

Dobrosielski, Marian. Z polityki i filozofii : szkice. Białystok: KAW, 1988. Ss. 170.

Dobrosielski, Marian. W poszukiwaniu lepszego świata : filozofia historii i polityki Karla R. Poppera. Olsztyn-Warszawa: Ethos, 1991. Ss. 143.

Dobrosielski, Marian. Racjonalizm a irracjonalizm : 24 szkice filozoficzno-polityczne. Warszawa: Elipsa, 1999. Ss. 235.

Dobrowolski, Jacek. Wzlot i upadek człowieka nowoczesnego. Warszawa: WN PWN, 2015. Ss. 133.

Dobrowolski, Jacek. Niewolnicy i panowie : sześć i pół eseju z antropologii i filozofii społecznej świata nowoczesnego. Warszawa: WN PWN, 2017. Ss. 357.

Dobrowolski, Józef A. Droga przez labirynty magii : Giambattista Della Porta (1535-1615). Warszawa: PWN, 1990. Ss. 158.

Dobrzański, Dariusz. Zasada solidarności : studium z filozofii społecznej. Poznań: UAM, 2013. Ss. 290.

Doda, Agnieszka. Pośpiech i cynizm: wokół teorii dyskursów Jacquesa Lacana. Poznań: Humaniora, 2002. Ss. 172.

Doda-Wyszyńska, Agnieszka. Inwazja ikonoklastów : filozofia przedstawienia Jacques’a Rancièr'a. Poznań: WNS UAM, 2012. Ss. 278.

Doda-Wyszyńska, Agnieszka. Pułapki przedstawienia : filozofia przez pryzmat praktyk montażu pojęć. Poznań: WNS UAM, 2016. Ss. 322.

Doda-Wyszyńska, Agnieszka. Zarządzanie martwymi : ironia eschatologii. Poznań: WNS UAM, 2019. – 350

Dokąd zmierza współczesna humanistyka? Kostyrko, Teresa (red.). Warszawa: Instytut Kultury, 1994. Ss. 191.

Doktryna Polaków : klasyczna filozofia polityczna w dyskursie potocznym. Zbigniew Rau, Katarzyna M. Staszyńska, Maciej Chmieliński, Krzysztof Zagórski. Łódź: UŁ; Warszawa: Scholar, 2018. Ss. 212.

Dołęga, Józef. Koncepcja sozologii systemowej. Warszawa: UKSW, 2001. Ss. 326.

Domańska, Ewa; Topolski, Jerzy; Wrzosek, Wojciech. Między modernizmem a postmodernizmem : historiografia wobec zmian w filozofii historii. Poznań: UAM, 1994. Ss. 37.

Domański, Juliusz. Erazm i filozofia : studium o koncepcji filozofii Erazma z Rotterdamu. Wrocław: Ossolineum, 1973; wyd. 2 Warszawa: Aletheia, 2001. Ss. 338.

Domański, Juliusz. "Scholastyczne" i "humanistyczne" pojęcie filozofii. W: Studia Mediewistyczne, 19(1), 1978; wyd. 2 popr. i uzup. Kęty: Antyk, 2005. Ss. 391.

Domański, Juliusz. Początki humanizmu. (Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce. T. 9). Warszawa: Ossolineum, 1982. Ss. 261.

Domański, Juliusz. Tekst jako uobecnienie : szkic z dziejów myśli o piśmie i książce. Warszawa: IFiS PAN, 1992; wyd. 2 popr. i uzup. Kęty: Antyk, 2002. Ss. 206.

Domański, Juliusz. La philosophie, théorie ou manière de vivre : les controverses de l'antiquité à la Renaissance. Hadot, Pierre (préf.). Fribourg, UF; Paris, Cerf, 1996.
Metamorfozy pojęcia filozofii. Hadot, Pierre (przedm.); Mroczkowska, Zofia i Bujko, Monika (tłum.). Warszawa: IFiS PAN, 1996. Ss. XIII+97.

Domański, Juliusz. Z dawnych rozważań o marności i pogardzie świata oraz nędzy i godności człowieka. Warszawa: IFiS PAN, 1997. Ss. 145.

Domański, Juliusz. Tekst jako uobecnienie: szkic z dziejów myśli o piśmie i o książce. Kęty: Antyk, 2002. Ss. 208.

Domański, Juliusz. Scholastyka i początki humanizmu w myśli polskiej XV wieku. Warszawa: Instytut Tomistyczny, 2011. Ss. 338.

Domański, Juliusz. Między filozofią a filologią : wspomnienia. Warszawa: Aspra-JR, 2012. Ss. 403.

Domański, Juliusz. Erasmiana Minora : studia i szkice o pisarstwie filozoficznym i religijnym Erazma z Rotterdamu. Warszawa: UW, 2017. Ss. 390.

Domański, Juliusz. Erazm i filozofia: studium o koncepcji filozofii Erazma z Rotterdamu. Warszawa: Aletheia, 2001. Ss. 338.

Domański, Juliusz; Ogonowski, Zbigniew; Szczucki, Lech. Zarys dziejów filozofii w Polsce : wieki XIII-XVII. Ogonowski, Zbigniew (red.). Warszawa: PWN, 1989. Ss. 479.

Domaradzki, Mikołaj. Filozofia antyczna wobec problemu interpretacji : rozwój alegorezy od przedsokratyków do Arystotelesa. Poznań: IF UAM, 2013. Ss. 317.

Dombrowski, Maciej. Filozofia i nauka : trudne związki Metallmann - Witkiewicz - Gawecki. Toruń: UMK, 2011. Ss. 278.

Dombrowski, Maciej. Monadyzm biologiczny a problem psychofizyczny : studium filozofii Stanisława Ignacego Witkiewicza. Toruń: UMK, 2018. Ss. 502.

Domeracki, Piotr. Rozstaje samotności : studium filozoficzne. Kraków: Nomos, 2016. Ss. 380.

Domeracki, Piotr; Jaranowski, Marcin; Zdrenka, Marcin T.. Sześć cnót mniejszych. Toruń: UMK, 2012. Ss. 234.

Domeracki, Piotr. Horyzonty i perspektywy monoseologii : filozoficzne studium samotności. Toruń: UMK, 2018. Ss. 425.

Dominiak, Łukasz; Perlikowski, Łukasz. Sprawiedliwość, tożsamość, racjonalność : wybrane problemy filozofii polityki. Toruń: Fundacja Societas et Ius, 2016. Ss. 356.

Domżał, Urszula Anna; Domżał, Zbigniew. Filozoficzne doktryny biologiczne XIX wieku : (na tle epoki). Łódź: Wyd. Uczelni Nauk Społecznych, 2016. Ss. 102.

Domżał, Zbigniew. Doktryny biologiczne XX wieku. Łódź: Wyd. Uczelni Nauk Społecznych, 2016. Ss. 140.

Dorda, Jan Karol. Studium o przyczynowości sprawczej z zastosowaniami w kosmologii i teodycei. Kraków: WAM, 2001. Ss. 392.

Dorosz, Krzysztof. Sztuka wolności: seje liberalne. Kraków: Znak, 2002. Ss. 192.

Doroszewski, Witold. Elementy leksykologii i semiotyki. Warszawa: PWN, 1970. Ss. 319.
Elements of lexicology and semiotics. Taylor, Iain (transl.). The Haque, Mouton; Warszawa: PWN, 1973.
Èlementy leksikologii i semiotiki. Konnovoj V. F. )per.). Moskva, Progress, 1973.

Doroszewski, Witold. Język, myślenie, działanie : rozważania językoznawcy. Warszawa: PWN, 1982. Ss. 446.

Doświadczenie. Tadeusz Buksiński (red.). Poznań: IF UAM, 2001.

Doświadczenie indywidualne: szczególny rodzaj poznania i wyróżniona postać pamięci. Kraków: UJ, 2003. Ss.290.

Dowgrid, Anioł. Zdrowy rozsądek i kraina marzeń : pisma wybrane. Jadacki, Jacek (red.). Warszawa: Semper, 2014. Ss. 613.

Dowgird, Anioł. Kurs filozofii. T. 1, Logika. Jadacki, Jacek (wstęp, posłowie, red.). Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2016. Ss. XII+507.

Dowgird, Anioł. Kurs filozofii. T. 2, Psychologia. Teologia przyrodzona. Filozofia moralna. Jadacki, Jacek (wstęp, posłowie, red.). Warszawa : Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2016. Ss. 620.

Drabarek, Anna. O poznawaniu dobra moralnego : różne rozumienie intuicji w etyce polskiej. Lublin: UMCS, 1999. Ss. 295.

Drabarek, Anna. Wartości w demokracji. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej, 2012. Ss. 262.

Drabarek, Anna. Przedmiot aksjologii : dyskusje o naturze wartości moralnych. Warszawa: Wyd. Akademii Pedagogiki Specjalnej, 2019. Ss. 202.

Drabik, Krzysztof. Zagadnienia ontologiczne wojny, bezpieczeństwa i pokoju w poglądach wybranych myślicieli. Warszawa : Difin, 2011. Ss. 220.

Dramat odpowiedzialności = Drama der Verantwortung : Romano Guardini, Józef Tischner. Hagedorn, Ludger; Stawrowski, Zbigniew (red.). Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera; Berlin, Berliner Wissenschafts-Verlag, 2013. Ss. 367.

Drewniak, Tomasz. Epistemologia fikcji : studium historyczno-systematyczne. Nysa, PWSZ, 2011. Ss. 420.

Drewnowski, Jan Franciszek). Filozofia i precyzja : zarys programu filozoficznego i inne pisma. Majdański, Stanisław i Zalewski, Sylwester (wybór, oprac.). Lublin: TN KUL, 1996. Ss. 572.

"Drobne rysy w ciągłej katastrofie..." : obecność Waltera Benjamina w kulturze współczesnej. Zeidler-Janiszewska, Anna (red.). Warszawa: Instytut Kultury, 1993. Ss. 229.

Droga jako przestrzeń ludzka. Drożdż, Alojzy; Witaszek, Gabriel (red.). Lublin: KUL, 2003. Ss. 388.

Drogoś, Sławomir. Człowiek w obliczu śmierci. Toruń: Adam Marszałek, 2001. Ss. 183.

Drozdek, Adam. W poszukiwaniu punktu wyjścia. Wrocław: Ossolineum, 1983. Ss. 162.

Drozdek, Adam. Moral dimension of man in the age of computers. Lanham, Univ. Press of America, 1995. Ss. 158.

Drozdek, Adam. Greccy filozofowie jako teolodzy. Warszawa: IFiS PAN, 2011. Ss. 459.

Drozdowicz, Zbigniew. Kartezjusz a współczesność. Poznań: WN UAM, 1980. Ss. 137.

Drozdowicz, Zbigniew. Nowożytna kultura umysłowa Francji. Poznań: WN UAM, 1983. Ss. 152.

Drozdowicz, Zbigniew. O Bogu, Rozumie, Naturze i Wielkim Eklektyzmie : szkice z filozofii francuskiej. Szczecin: Glob, 1986. Ss. 247.

Drozdowicz, Zbigniew. Intelektualizm i naturalizm w filozofii francuskiej : wybrane postacie. Poznań: WN UAM, 1987. Ss. 164.

Drozdowicz, Zbigniew. Konwencjonalizm w nowożytnej filozofii francuskiej. Poznań: WN UAM, 1989. Ss. 147.

Drozdowicz, Zbigniew. Główne nurty w nowożytnej filozofii francuskiej : (od XVI do XX wieku). Poznań: UAM, 1991. Ss. 178.

Drozdowicz, Zbigniew. Antynomie Pascala. Poznań: SAWW, 1993. Ss. 121.

Drozdowicz, Zbigniew. Excellentia Universitas : szkice o uniwersytecie. Poznań: Humaniora, 1995. Ss. 125.

Drozdowicz, Zbigniew. Z perspektywy końca pewnej epoki : szkice bez mała filozoficzne. Poznań: Humaniora, 1997. Ss. 211.

Drozdowicz, Zbigniew. Sekty religijne w nowożytnej Europie. Poznań: Humaniora, 2000. Ss. 179.

Drozdowicz, Zbigniew. O racjonalności w filozofii nowożytnej : wykłady. Poznań: UAM, 2008. Ss. 171.

Drozdowicz, Zbigniew. O racjonalności w filozofii starożytnej i odrodzeniowej : wykłady. Poznań: UAM, 2008. Ss. 128.

Drozdowicz, Zbigniew. Filozofia włoska w epoce Odrodzenia i Oświecenia. Poznań: WNS UAM, 2012. Ss. 176.

Drozdowicz, Zbigniew. Kartezjański racjonalizm : zrozumieć Kartezjusza. Poznań: Humaniora, 2014. Ss. 154.

Drozdowicz, Zbigniew. Comprendre les Lumi`eres. Traduction Catherine Popczyk. Poznań: Humaniora, 2016. Ss. 170.

Drozdowicz, Zbigniew; Pikus, Stefan. Podręcznik metodyczny do studiowania historii filozofii. Słupsk, WSP, 1993. Ss. 179.

Drozdowicz, Zbigniew; Topolski, Jerzy; Wrzosek, Wojciech. Swoistość poznania historycznego. Poznań: UAM, 1990. Ss. 218.

Drwięga, Marek. Paul Ricoeur daje do myślenia. Bydgoszcz, Homini, 1998. Ss. 216.

Drwięga, Marek. Ciało człowieka: studium z antropologii filozoficznej. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2002. Ss. 286.

Drwięga, Marek. Człowiek między dobrem a złem : studia z etyki współczesnej. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2009; wyd. 2. zm. i poszerz. 2012. Ss. 383.

Drwięga, Marek. Kim jest człowiek? : studia z filozofii człowieka. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013. Ss. 466.

Dubik, Adam. Tożsamość i opór : główne kategorie epistemologii Emila Meyersona. Toruń: UMK, 1995. Ss. 198.

Dubik, Adam. Filozofia i opór. Toruń: UMK, 2003. Ss. 326.

Duch i dusza : materiały polsko-niemieckiego seminarium, Kolonia Brühl, czerwiec 1999. Dybel, Paweł (red.). Warszawa: IFiS PAN, 2001. Ss. 260.

Duchliński, Piotr. W stronę aporetycznej filozofii klasycznej : konfrontacja tomizmu egzystencjalnego z wybranymi koncepcjami filozofii współczesnej. Kraków: WAM, 2014. Ss. 821.

Duchliński, Piotr. Odsłony doświadczenia istnienia świata realnego : rozważania wstępne. Kraków: WAM, 2016. Ss. 670.

Duchowość : człowiek i wartości. Fiut, Ignacy Stanisław (red.). Kraków: Aureus, 2012. Ss. 207.

Duchowość i religijność kobiet dawniej i dziś. Pakszys, Elżbieta i Sikorska, Liliana (red.). Poznań: Humaniora, 2000. Ss. 150.

Dudak, Roman. Poglądy filozoficzne Henryka z Gandawy. ( Seria Studia Mediewistyczne 21, z. 1). Wrocław: Ossolineum, 1981. Ss. 215.

Dudek, Andrzej. Obraz świata i człowieka w literaturze emigracji rosyjskiej. Kraków: UJ, 2003. Ss. 448.

Dudek, Joanna. Problem unaukowienia etyki : teoretyczne i normatywne aspekty twórczości Marii Ossowskiej. Zielona Góra, UZ, 2012. Ss. 320.

Dudek, Joanna; Konstańczak, Stefan; Zegzuła-Nowak, Joanna. Maria Ossowska (1896-1974) w świetle nieznanych źródeł archiwalnych. Zielona Góra, UZ, 2011. Ss. 171.

Duk, Andrzej. Zagadnienie miłości w filozofii Maxa Schelera i Edyty Stein. Kraków: Wyd. Karmelitów Bosych, 2008. Ss. 235.

Dulczewski, Zygmunt. Florian Znaniecki : życie i dzieło. Szczepański, Jan (przed,.). Poznań: Wyd. Poznańskie, 1984. Ss. 449.
Florian Znaniecki : life and work. Poznań: Nakom, 1992.

Duma, Tomasz. Metafizyka relacji : u podstaw rozumienia relacji bytowych. Lublin: KUL, 2017. Ss. 715.

Dura, Adam A. Obecność normy prostomyślności w etyce chrześcijańskiej. Katowice: Res-Type, 2000. Ss. 314.

Duszyńska, Bolesława. Zasada somatologii stoickiej. Poznań: PTPN, 1948; wyd. 2 Warszawa: IFiS PAN, 2002. Ss. 88.

Dutkiewicz, Paweł. Problem aksjologicznych podstaw prawa we współczesnej polskiej filozofii i teorii prawa. Kraków: UJ, 1996. Ss. 127.

Dutkiewicz, Rafał. Z badań nad metodą tablic semantycznych. Lublin: RW KUL, 1988. Ss. 71.

Dwieście lat z filozofią Kanta. Potępa, Maciej; Zwoliński, Zbigniew (red.). Warszawa: Genessis, 2006. Ss. 639.

Dybel, Paweł. Dialog i represja : antynomie psychoanalizy Zygmunta Freuda. Warszawa: IFiS PAN, 1995. Ss. 264.

Dybel, Paweł. Freuda sen o kulturze. Warszawa: Instytut Kultury, 1996. Ss. 285.

Dybel, Paweł. Urwane ścieżki : Przybyszewski - Freud - Lacan. Kraków: Universitas, 2000. Ss. 326.

Dybel, Paweł. Granice rozumienia i interpretacji : o hermeneutyce Hansa-Georga Gadamera. Kraków: Universitas, 2004. Ss. 486.

Dybel, Paweł. Zagadka "drugiej płci" : spory wokół różnicy seksualnej w psychoanalizie i w feminizmie. Kraków: Universitas, 2006. Ss. 511.

Dybel, Paweł; Wróbel, Szymon. Granice polityczności : od polityki emancypacji do polityki życia, Warszawa: IFiS PAN, Aletheia, 2008. Ss. 559.

Dybel, Paweł. Okruchy psychoanalizy : teoria Freuda między hermeneutyką i poststrukturalizmem. Kraków: Universitas, 2009. Ss. 452.

Dybel, Paweł. Malowanie ciałem czyli Filozofia malarstwa Merleau-Ponty'ego.  Gdańsk: Akademia Sztuk Pięknych, 2012. Ss. 48.

Dybel, Paweł. Oblicza hermeneutyki. Kraków: Universitas, 2012. Ss. 408.

Dybel, Paweł. Gadamera myśl o sztuce.  Gdańsk: Akademia Sztuk Pięknych, 2014. Ss. 95.

Dybel, Paweł. Dylematy demokracji : kontekst polski. Kraków: Universitas, 2015. Ss. 361.

Dybel, Paweł. Psychoanaliza - ziemia obiecana? : z dziejów psychoanalizy w Polsce 1900-1989. Cz. 1, Okres burzy i naporu : początki psychoanalizy na ziemiach polskich okresu rozbiorów 1900-1918. Kraków: Universitas, 2016. Ss. 261.

Dybel, Paweł. Nic poezji : o liryce filozoficznej Stanisława Czerniaka. Kraków: Universitas, 2018. Ss. 157.

Dydaktyka filozofii u progu XXI wieku: problemy ogólne i perspektywy. Piotrowska, Ewa i Wiśniewski, Janusz (red.). Poznań: Humaniora, 2002.

Dyk, Wiesław. Rola praw biologicznych w wyjaśnianiu ewolucyjnym. Szczecin: USz, 1998. Ss. 222.

Dyk, Wiesław. Etyczny wymiar człowieka. Szczecin: USz, 2002. Ss. 264.

Dylematy bioetyki. Alichniewicz, Anna; Szczęsna, Anna (red.). Łódź: AM, 2001. Ss. 248.

Dylematy filozofii. Probucka, Dorota (red.). Kraków: Aureus, 1999. Ss. 139.

Dylematy racjonalności: między rozumem teoretycznym i praktycznym. Lublin: UMCS, 2001.

Dymarski, Zbyszek. Dwugłos o złu : ze studiów nad myślą Józefa Tischnera i Leszka Kołakowskiego.  Gdańsk: Słowo/obraz Terytoria, 2009. Ss. 315

Dynamika praktyki moralnej i jej etyczne racjonalizacje. Wawrzyniak, Jan (red.). Poznań: IF UAM, 1999. Ss. 192.

Dyscypliny i metody filozofii. Stępień, Antoni B. i Szubka, Tadeusz (red.). Lublin: TN KUL, 1993. Ss. 363.

Dyskursy rozumu : między przemocą a emancypacją : z recepcji Jürgena Habermasa w Polsce. Witkowski, Lech (red.), Krasnodębski, Zdzisław (posł.). Toruń: Wyd. Adam Marszałek, 1990. Ss. 293.

Dyskusje z Donaldem Davidsonem o prawdzie, języku i umyśle. Żegleń, Urszula (red.). Lublin: TN KUL, 1996. Ss. 355.

Działoszyński, Bartosz. Cywilizacja : szkice z dziejów pojęcia w XVIII i XIX wieku. Warszawa: UW, 2018. Ss. 321.

Dziamski, Grzegorz. Awangarda po awangardzie : od neoawangardy do postmodernizmu. Poznań: Humaniora, 1995. Ss. 191.

Dziamski, Grzegorz. Postmodernizm wobec kryzysu estetyki współczesnej. Poznań: UAM, 1996. Ss. 183.

Dziamski, Grzegorz. Lata dziewięćdziesiąte. Poznań: Arsenał, 2000. Ss. 199.

Dziamski, Seweryn. Problemy klasowego charakteru sztuki i kultury artystycznej. Poznań: UAM, 1967. Ss. 264.

Dziamski, Seweryn. O subiektywizmie w wersji psychologicznej w polskiej myśli estetycznej XX wieku. Warszawa-Poznań: PWN, 1968. Ss. 116.

Dziamski, Seweryn. Filozofia nauk społecznych w ujęciu Krusińszczyków. U źródeł marksistowskiej filozofii nauk społecznych w Polsce. Poznań: UAM, 1969. Ss. 201.

Dziamski, Seweryn. Zarys świeckiej myśli filozoficznej w Poznaniu w XIX i XX w. Warszawa-Poznań: PWN, 1971. Ss. 161.

Dziamski, Seweryn. U źródeł marksistowskiej filozofii nauk społecznych w Polsce. Warszawa: Książka i Wiedza, 1972. Ss. 373.

Dziamski, Seweryn. Zarys polskiej filozoficznej myśli marksistowskiej, 1878-1939. Warszawa: PWN, 1973. Ss. 509.

Dziamski, Seweryn. Z dziejów myśli marksistowskiej w Polsce : szkice biograficzne. Poznań: Wyd. Poznańskie, 1979. Ss. 284.

Dziamski, Seweryn. Rola nauk społecznych w budowie rozwiniętego społeczeństwa socjalistycznego. (Wykłady Inauguracyjne - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu). Poznań: UAM, 1979. Ss. 19.

Dziamski, Seweryn. Marksizm - wartość - ideologia. Warszawa: PWN, 1980. Ss. 263.

Dziamski, Seweryn. Ortodoksja i krytyka : szkice z filozofii marksistowskiej. Warszawa: Książka i Wiedza, 1988. Ss. 364.

Dziamski, Seweryn. Wykłady z nauki o moralności. Poznań: IH UAM, 1996; wyd. 2 IF UAM 2000. Ss. 143.

Dziamski, Seweryn. Aksjologia : wstęp do filozofii wartości. Poznań: IF UAM, 1997. Ss. 167.

Dziamski, Seweryn. Trzy szkice o wartości praktyki. Poznań: IF UAM, 1997. Ss. 134.

Dziamski, Seweryn. Problemy wartości i wartościowania. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2001.

Dziamski, Seweryn. O świadomości aksjologicznej podmiotu: studium krytyki pozytywnej. Poznań: IF UAM, 2002. Ss. 272.

Dziedzictwo aksjologii fenomenologicznej : studia i szkice. Duchliński, Piotr (red.). Kraków: WAM, 2011. Ss. 296.

Dziedzictwo Arystotelesa : studia i szkice. Bartłomiej K. Krzych i Przemysław Paczkowski (red.). Siemianowice Śląskie: Fundacja ”Dzień Dobry! Kolektyw Kultury”, 2017. Ss. 159.

Dziedzictwo etyki współczesnej : aksjologia i etyka Romana Ingardena i jego uczniów. Duchliński, Piotr (red.). Kraków: WAM, 2015. Ss. 367.

Dziedzictwo Kanta : materiały z sesji kantowskiej. Garewicz, Jan (red.). Warszawa: PWN, 1976. Ss. 376.

Dziedzictwo logicznego empiryzmu. Czarnocka, Małgorzata (red.). Warszawa: IFiS PAN, 1995. Ss. 208.s

Dziekan, Marek Radosław. Naturalistyczna koncepcja uniwersaliów Davida M. Armstronga. Łódź-Kurowice, Ibidem, 2012. Ss. 127.

Dzielska, Maria. Apolloniusz z Tiany : legenda i rzeczywistość. Kraków: UJ, 1983. Ss. 148.

Dzielska, Maria. Hypatia of Alexandria. Harvard UP, 1998.
Hypatia z Aleksandrii. Wyd. 3 popr. Kraków: Universitas, 2010. Ss. 242.

Dzielski, Mirosław. Bóg, wolność, własność. Kuniński, Miłowit (wybrał). Kraków: Księgarnia Akademicka, 2001. Ss. 136.

Dziemidok, Bohdan. O komizmie. Warszawa: Książka i Wiedza, 1967. Ss. 205.
O komičeskom. Svâckoj, S. (per.). Moskva, Progress, 1974.

Dziemidok, Bohdan. Teoria przeżyć i wartości estetycznych w polskiej estetyce dwudziestolecia międzywojennego. Warszawa: PWN, 1980. Ss. 351.

Dziemidok, Bohdan. Główne kontrowersje estetyki współczesnej. Warszawa: WN PWN, 2002. Ss. 332.

Dziemidok, Bohdan. Teoretyczne i praktyczne kłopoty z wartościami i wartościowaniem : szkice z aksjologii stosowanej.  Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2013. Ss. 292.

Dziemidok, Bohdan. Amerykańska aksjologia i estetyka XX wieku : wybrane koncepcje. Warszawa: Sedno, 2014. Ss. 255.

Dziemidok, Bohdan. Filozofia i sztuka życia. Lublin: UMCS, 2017. Ss. 164. 

Dziergawka, Wiesław. Klucz wolności : człowiek przeciw sieci norm. Brzezia Łąka: Poligraf, 2017. Ss. 144.

Dziesięć ważnych słów: rozmowy o Dekalogu. Zygmunt Bauman, Tadeusz Gadacz, Wojciech Eichelberger, Michał Paweł Markowski, Tadeusz Sławek, Jadwiga Staniszkis, Paweł Śpiewak, Janusz Tazbir, Joanna Tokarska-Bakir, Cezary Wodziński w rozmowie z Jarosławem Markowskim. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2002. Ss. 186.

Dzwonkowska, Dominika. Filozofia a nauki przyrodnicze : analiza koncepcji Stanisława Kamińskiego i Kazimierza Kłósaka. Warszawa: UKSW, 2014. Ss. 356.

E

Edukacja a wizje świata. Kwapiszewski, Józef (red.). Słupsk: PAP, 2002.

Edukacja ekologiczna na progu XXI wieku: stan - możliwości - programy. Warszawa: Verbinum, 2001. Ss. 232.

Edukacja, sztuka, etyka w kontekście filozofii Platona - od teorii do praktyki. Iwona Dudzik, Barbara Czuba (red.). Jarosław: Wyd. PWS Techniczno-Ekonomicznej, 2017. Ss. 184.

Edyta Stein : fenomenologia getyńsko-monachijska : analizy. Machnacz, Jerzy; Serafin, Krzysztof (red.). Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2015. Ss. 204.

Edyta Stein - filozof i świadek epoki : materiały z międzynarodowego sympozjum w Opolu - Kamieniu Śląskim w dniach 9-10.04.1997. Piecuch, Joachim (red.). Opole, WT UO, 1997. Ss. 164.

Edyta Stein : Europa i jej tożsamość. Machnacz, Jerzy; Marcinów, Teresa; Serafin, Krzysztof (red.). Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2017. Ss. 246.

Egiert, Robert. Parafrazy idealizacyjne : analiza metodologiczna szkoły w Groningen. Poznań: Humaniora, 2000. Ss. 152.

Eidos sztuki. Materiały II Międzynarodowej Konferencji Estetycznej. (Kraków 22-26 sierpnia 1985 r.). Gołaszewska, Maria (red.). Kraków: UJ, 1988. Ss. 370.

Eilstein, Helena. Jeśli się nie wierzy w Boga... : czytając Kołakowskiego. Warszawa: Aletheia, 1991. Ss. 71.

Eilstein, Helena. Homo sapiens i wartości : eseje. Warszawa: WN PWN, 1994. Ss. 234.

Eilstein, Helena. Uwagi ateisty o micie Ukrzyżowania. Poznań: Humaniora, 1997. Ss. 122.

Eilstein, Helena. Szkice ateistyczne. Koszalin, Miscellanea, 2000. Ss. 304.

Ekofilozofia i bioetyka : materiały VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego w Toruniu, 5-9 września 1995 r. Tyburski, Włodzimierz (red.). Toruń: Top Kurier, 1996. Ss. 148.

Ekonomia, ekologia, etyka (materiały konferencyjne). Tyburski, Włodzimierz (red.). Toruń: Top Kurier, 1996. Ss. 143.

Ekspansja obrazów : sztuka i media w świecie współczesnym. Frydryczak, Beata (red.). Zielona Góra, WSP; Warszawa: IK, 2000. Ss. 291.

Elementy filozofii polityki. Szyszkowska, Maria (red.). Warszawa: Oficyna Naukowa, 1992. Ss. 123.

Elementy logiki prawniczej : definicje, podziały i typy argumentacji. Nieznański, Edward (red.). Warszawa-Poznań: Iuris, 2000. Ss. 248.

Elementy marksistowskiej metodologii humanistyki. Kmita, Jerzy (red.). Poznań: Wyd. Poznańskie, 1973. Ss. 564.

Elwich, Beata; Łagodzka, Anna; Piłat, Robert. Filozofia dla dzieci : informacja o programie. Warszawa : Fundacja Edukacja dla Demokracji, 1996. 52.

Elzenberg, Henryk. Kłopot z istnieniem : aforyzmy w porządku czasu. Kraków: Znak, 1963; wyd. 2 zm. i uzup. 1994; wyd. popr. i uzup. Toruń: UMK, 2002.
Kummer mit dem Sein : Tagebuch eines Philosophen. Aphorismen und Gedanken aus den Jahren 1907 bis 1963. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 2004.

Elzenberg, Henryk. Wartość i człowiek : rozprawy z humanistyki i filozofii. Toruń: PWN, 1966; wyd. 2 popr. i uzup. Toruń: UMK, 2005; wyd. 3 2012. Ss. 298.

Elzenberg, Henryk. Próby kontaktu : eseje i studia krytyczne. Kraków: Znak, 1966. Ss. 220.

Elzenberg, Henryk. Pisma. T. 1, Z filozofii kultury. Michał Woroniecki (wybór, oprac., wprowadzenie). Kraków: Znak, 1991. Ss. 382.

Elzenberg, Henryk. Pisma. T. 3, Z historii filozofii. Michał Woroniecki (wybór, oprac., wprowadzenie). Kraków: Znak, 1995. Ss. 488.

Elzenberg, Henryk. Pisma estetyczne. Hostyński, Lesław (oprac., wstęp). Lublin: UMCS, 1999. Ss. XXV+281.

Elzenberg, Henryk. Pisma etyczne. Hostyński, Lesław (oprac., wstęp). Lublin: UMCS, 2001. Ss. XXIX+298.

Elzenberg, Henryk. Pisma aksjologiczne. Lublin: UMCS, 2002. Ss. 362.

Elzenberg, Henryk. Odczuwanie religii u Leconte de Lisle’a. Bobowska-Nastarzewska, Patrycja (tłum.). Toruń: UMK, 2013. Ss. 227.

Elzenberg, Henryk; Herbert, Zbigniew. Korespondencja. Warszawa: Fundacja Zeszytów Literackich, 2002. Ss. 248.

Elzenberg, Henryk; Kłoczowski, Jan Andrzej. Henryk Elzenberg i mistyka. Kraków: Znak, 1990. Ss. 74.

Elzenberg - tradycja i współczesność. Tyburski, Włodzimierz; Wiśniewski, Ryszard (red.). Toruń: UMK, 2009. Ss. 273.

Encyklopedia filozofii przyrody. Roskal, Zenon E. (red.). Lublin: KUL, 2016. Ss. 416.

Encyklopedia filozofii wychowania. Stanisław Jedynak, Jerzy Kojkoł (red.). Bydgoszcz: Oficyna Wydawnicza Branta, 2009. Ss. 358.

Entretiens philosophiques de Varsovie : les rapports de la pensée et de l'action, 17-26 juillet 1957. Wrocław: Ossolineum, 1958. Ss. 202.

Episteme : o poznaniu filozoficznym i naukowym. Bałękowski, Krzysztof; Wiatr, Przemysław (red.). Lublin: Tygiel, 2016. Ss. 202.

Episteme : z problemów współczesnej teorii wiedzy. Pietruska-Madej, Elżbiety i Strawiński, Witold (red.). Warszawa: UW, 1995. Ss. 190.

Epistemologia. Janeczek, Stanisław; Starościc, Anna (red.). Lublin: KUL, 2015. Ss. 565.

Epistemologia doświadczenia religijnego w XX-wiecznej filozofii rosyjskiej i żydowskiej. Janusz Dobieszewski, Stanisław Krajewski, Jakub Mach (red.). Kraków: Universitas, 2018. Ss. 478.

Epistemologiczne podstawy badań nad kulturą. Zamiara, Krystyna (red.). Warszawa-Poznań: WN PWN, 1992. Ss.196.

Epistemologiczne wyzwania współczesnej pedagogiki. Duraj-Nowakowa, Krystyna i Gnitecki, Janusz (red.). Kraków: WSP, 1997. Ss. 192.

Eriugena Cusanus. Majeran, Roman; Kijewska, Agnieszka; Schwaetzer, Harald (eds). Lublin: KUL, 2011. Ss. 302.

Ernst Cassirer : zwischen Mythos und Wissenschaft = between myth and science. Giel, Joanna (hrsg.). Wrocław: Polskie Forum Filozoficzne, 2015. Ss. 223.

Eseje o pięknie : problemy estetyki i teorii sztuki. Wilkoszewska, Krystyna (red.). Warszawa-Kraków: PWN, 1988. Ss. 321.

Essays on philosophy and logic : proceedings of the XXXth Conference on the History of Logic, dedicated to Roman Suszko, Cracow, October 19-21 1984. Perzanowski, Jerzy (ed.). Cracow : JU, 1987. Ss. 217.

Estetyczne przestrzenie współczesności. Zeidler-Janiszewska, Anna (red.). Warszawa: Instytut Kultury, 1996. Ss. 284.

Estetyka a hermeneutyka : materiały XVI Ogólnopolskiego Seminarium Estetycznego. Chmielowski, Franciszek (red.). Kraków: UJ, 1990. Ss. 131.

Estetyka czerech żywiołów: ziemia, woda, ogień, powietrze. Wilkoszewska, Krystyna (red.). Kraków: Universitas, 2002. Ss. 302.

Estetyka i filozofia sztuki : tradycje, przecięcia, perspektywy : ksiega jubileuszowa z okazji pięćdziesięciolecia pracy naukowej i dydaktycznej prof. Bohdana Dziemidoka. Monika Bokiniec, Piotr Jan Przybysz (red.). Gdańsk: UG, 2009. Ss. 284.

Estetyka i sztuki. Gołaszewska, Maria (red.). Kraków: UJ IF, 1983. Ss. 163.

Estetyka : między analizą a krytyką. Konik, Roman (red.). Wrocław: Polskie Forum Filozoficzne, 2016. Ss. 149.

Estetyka na żywo : pragmatyzm wobec sztuki, etyki i polityki. Małecki, Wojciech; Koczanowicz, Leszek (red.). Kraków: Aureus, 2015. Ss. 200.

Estetyka pluralistyczna : sympozjum w setną rocznicę urodzin Władysława Tatarkiewicza. Miś, Andrzej (red.). Warszawa: COMSNP, 1988. Ss. 325.

Estetyka pośród kultur. Wilkoszewska, Krystyna (red.). Kraków: Universitas, 2012. Ss. 218.

Estetyka pragnień. Brach-Czaina, Jolanta (red.). Lublin: Wyd. Lubelskie, 1988. Ss. 147.

Estetyka sensu largo. Chmielowski, Franciszek (red.). Kraków: UJ, 1998. Ss. 217.

Estetyki filozoficzne XX wieku. Wilkoszewska, Krystyna (red.). Kraków: Universitas, 2000. Ss. 330.

Ethics and public sphere : axiological foundations of interpersonal relations. Cebula, Adam; Waleszczyński, Andrzej; Rozmarynowska, Karolina (eds). Warszawa: UKSW, 2013. Ss. 196.

Ethics and responsibility. Mária Klobušická et al. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017. Ss. 185.

Ethos perenne ku czci o. Jacka Woronieckiego. Lublin: TN KUL, 1960. Ss. 316.

Ethos sztuki : materiały z Ogólnopolskiej Sesji Estetycznej, Mogilany, maj 1983. Gołaszewska, Maria (red.). Warszawa-Kraków: PWN, 1985. Ss. 289.

Etyczne aspekty ingerowania w ludzką psychikę. Chyrowicz, Barbara (red.). Lublin: TN KUL, 2002. Ss. 180.

Etyczne, filozoficzne i prawne aspekty prowadzenia badań naukowych : materiały z II Konferencji z cyklu Nauka na przełomie wieków, 7 grudnia 1999 roku. Dyk, Wiesław (red.). Szczecin: USz, 2000. Ss. 81.

Etyczne i społeczne wymiary pracy. Świtała, Ireneusz M.; Pikuła, Norbert G.; Białożyt, Katarzyna (red.). Kraków: Impuls, 2017. Ss. 183.

Etyka. Jankowski, Henryk (red.). Warszawa: PWN, 1973; wyd. 4 1980. Ss. 419.

Etyka a prawo i praworządność : materiały IX Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego, Kraków: 2-3 czerwca 1997. Pawlica, Jan (red.). Kraków: UJ, 1998. Ss. 196.

Etyka a problem nihilizmu. Piotr Duchliński, Andrzej Kobyliński, Ryszard Moń, Ewa Podrez (red.). Kraków: Ignatianum, 2019. Ss. 259.

Etyka a współczesność. Kozłowski Roman; Cern, Karolina M. (red.). Poznań: UAM, 2007. Ss. 215.

Etyka a zło. Probucka, Dorota (red.). Kraków: UPedag., 2013. Ss. 343.

Etyka a życie publiczne : materiały VIII Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego, Kraków: 7-8 czerwca 1996. Pawlica, Jan (red.). Kraków: UJ, 1997. Ss. 181.

Etyka biznesu. Dietl, Jerzy i Gasparski, Wojciech (red.). Warszawa: WN PWN, 1997. Ss. 432.

Etyka biznesu, gospodarki i zarządzania. Gasparski, Wojciech; Lewicka-Strzałecka, Anna; Miller, Danuta (red.). Łódź: WSH-E, 1999. Ss. 238.

Etyka. Cz. 1, Koncepcje etyki. Janeczek, Stanisław; Starościc, Anna (red.). Lublin KUL, 2016. Ss. 439.

Etyka. Cz. 2, Filozoficzna etyka życia spełnionego. Janeczek, Stanisław; Starościc, Anna (red.). Lublin: KUL, 2016. Ss. 633.

Etyka i deontologia lekarska. Kielanowski, Tadeusz (red.). Warszawa: PZWL, 1980; wyd. 2 zm i rozsz. 1985. Ss. 216.

Etyka i dobro. Probucka, Dorota (red.). Kraków. UPedag., 2015. Ss. 320.

Etyka i polityka : seminarium "Etyka i polityka : wybrane problemy", Kraków 16 stycznia 1998. Nowicka-Włodarczyk, Ewa (red.). Kraków: Fundacja MCRD, 1998. Ss. 109.

Etyka i sens życia. Probucka, Dorota (red.). Kraków: UPedagog., 2011. Ss. 224.

Etyka międzyludzkiej komunikacji. Puzynina, Jadwiga (red.). Warszawa: Semper, 1993. Ss. 69.

Etyka : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych. Paweł Kołodziński, Jakub Kapiszewski. Gdynia: Operon, 2019. Ss. 383.

Etyka prostomyślności a tradycje kultury. Bańka, Józef (red.). Katowice: UŚ, 1986. Ss. 147.

Etyka, rodzina, społeczeństwo. T. 2. Andrzej Garbarz,Wiesław Matyskiewicz, Magda Urbańska (red.). Rzeszów: UR, 2017. Ss. 334.

Etyka środowiskowa wyzwaniem XXI wieku. Czartoszwski, Jacek W. (red.). Warszawa: Verbinum, 2003. Ss. 208.

Etyka środowiskowa : teoretyczne i praktyczne implikacje (materiały konferencyjne). Tyburski, Włodzimierz (red.). Toruń: Top Kurier, 1998. Ss. 186.

Etyka u schyłku drugiego tysiąclecia. Ziobrowski, Jacek (red.). Warszawa: Scholar, 2013. Ss. 410.

Etyka o współczesności, współczesność w etyce. Sepczyńska, Dorota; Jawor, Marek; Stoiński, Andrzej (red.). Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 217.

Etyka w organizacji : zarządzanie, kultura, polityka. Burkiewicz, Łukasz; Kucharski, Jarosław (red.). Kraków: WAM, 2016. Ss. 423.

Etyka w szkole : materiały z konferencji naukowej, Warszawa: 22 października 1994. Banajski, Ryszard i Wiśniewski, Ryszard (red.). Warszawa: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1994. Ss. 107.

Etyka - Wspólnota - Działanie: szkice z filozofii współczesnej. Dehnel, Piotr; Kapferer, Norbert; Sierocka, Beata (red.). Wrocław: Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej Edukacji, 1998. Ss. 198.

Etyka współdziałania : materiały IV Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego, Kraków 5-6 czerwca 1992. Pawlica, Jan (red.). Kraków: UJ, 1993. Ss. 146.

Etyka zawodowa. Sarapata, Adam (red.). Warszawa: Książka i Wiedza, 1971. Ss. 327.

Etyka zawodu nauczyciela. Nauczanie etyki. Kaszyński, Krzysztof i Żuk-Łapińska, Ludmiła (red.). Zielona Góra, WSP, 1995. Ss. 231.

Eufonia i logos : księga pamiątkowa ofiarowana profesor Marii Steffen-Batogowej oraz profesorowi Tadeuszowi Batogowi. Pogonowski, Jerzy (red.). Poznań: UAM, 1995. Ss. 696.

Europejskie modele tolerancji. Symotiuk, Stefan; Zachariasz, A. L. (red.). Rzeszów: UR, 2001.

Ewolucja biologiczna : problemy informacji i rozwoju : szkice teoretyczne i metodologiczne. Nowiński, Czesław (red.). Wrocław: Ossolineum, 1976. Ss. 257.

Ezoteryzm i nowoczesność. Andrzej Wójtowicz (red.). Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2018. Ss. 230.

F

Facca, Danilo. Humanizm i filozofia w nauczaniu Adama Burskiego. Dudzińska-Facca, Anna (tłum.). Warszawa: IFiS PAN, 2000. Ss. 162.

Fakty i konwencje. Mateusz Kotowski (red.). Wrocław: Polskie Forum Filozoficzne, 2017. Ss. 149.

Falkowski, Mateusz. O maszynach. T. 1, Wiek XVII a filozofia techniki. Warszawa: WN PWN, 2014. Ss. 188.

Falkiewicz, Andrzej. Jeden i liczba mnoga : o materialiźmie historycznym i metafizyce unitarnej Leszka Nowaka. Wrocław: Kret, 1989. Wyd. 2 Wrocław: Atut, 2016. Ss. 362.

Falkiewicz, Andrzej. Istnienie i metafora. Wodziński, Cezary (przedm.). Wrocław: A, 1996. Ss. 456.

Feć, Karolina. Nihilizm instynktowny : figura Meksykanina w filozofii Octavia Paza, jej źródłach i ujściach. Kraków: UJ, 2016. Ss. 269.

Feliga, Piotr. Czas i ortodoksja : hermeneutyka teologii w świetle "Prawdy i metody" Hansa-Georga Gadamera. (Monografie FNP). Toruń: UMK, 2014. Ss. 379.

Fenomen i przedstawienie : francuska estetyka fenomenologiczna : założenia, zastosowania, konteksty. Lorenc, Iwona; Salwa, Mateusz; Schollenberger, Piotr (red.). Warszawa: IFiS PAN, 2012. Ss. 534.

Fenomen radości. Anna Grzegorczyk, Jan Grad, Paulina Szkudlarek (red.). Poznań: UAM, 2007. Ss. 284.

Fenomen Szkoły Lwowsko-Warszawskiej. Brożek, Anna; Chybińska, Alicja (red.). Lublin: Academicon, 2016. Ss. 430.

Fenomenologia i hermeneutyka. 1. Dybel, Paweł i Kaczorowski, Paweł (red.). Warszawa: UW, 1991. Ss. 177.

Fenomenologia i hermeneutyka. 2. Rolewski, Jarosław (red.). Warszawa: UW, 1990. Ss. 249.

Fenomenologia i hermeneutyka. 3. Dybel, Paweł (red.). Warszawa: UW, 1993. Ss. 196.

Fenomenologia Romana Ingardena. Warszawa: IFiS PAN, 1972. Ss. 518.

Ferdynus, Marcin. Przedłużanie życia jako problem moralny. Tarnów: Biblos, 2017. Ss. 382.

Fiała, Edward. Homo transcendens w świecie Gombrowicza. Lublin: KUL, 2002. Ss. 292.

Filek, Jacek. Ontologizacja odpowiedzialności : analityczne i historyczne wprowadzenie w problematykę. Kraków: Baran i Suszczyński, 1996. Ss. 255.

Filek, Jacek. Z badań nad istotą wartości etycznych. Kraków: Platan, 1996. Ss. 224.

Filek, Jacek. Filozofia odpowiedzialności XX wieku. Kraków: Znak, 2003. Ss. 302.

Filipiak, Magdalena. Zwrot komunikacyjny z perspektywy transcendentalno-pragmatycznej : Karla-Otto Apla filozofia komunikacji . Poznań: WNS UAM, 2016. Ss. 204.

Filipiak, Marian. Pytania o sprawy ludzkie. Lublin: UMCS, 2013. Ss. 223.

Filipowicz, Marta. Wychowanie do prawdy : rozważania wokół myśli Wojciecha Chudego. Lublin: KUL, 2017. Ss. 279.

Filozofia. (Leksykon PWN). Łagodzki, Włodzimierz i Pyszczek, Grzegorz (red.). Warszawa: WN PWN, 2000. Ss. 362.

Filozofia a nauki przyrodnicze : od "physis" do "metaphysis" i "anthropos". Woźniczka, Maciej; Marek-Bieniasz, Anna (red.). Częstochowa-Warszawa: Jacek Chmielewski, 2012. Ss. 320.

Filozofia a polityka. Liberkowski, Ryszard (red.). Poznań: IF UAM, 1998. Ss. 124.

Falkowski, Mateusz. O maszynach. T. 1, Wiek XVII a filozofia techniki. Warszawa: WN PWN, 2014. Ss. 188.

Feliga, Piotr. Czas i ortodoksja : hermeneutyka teologii w świetle "Prawdy i metody" Hansa-Georga Gadamera. (Monografie FNP). Toruń: UMK, 2014. Ss. 379.

Fenomenologia polska a chrześcijaństwo. Gomułka, Jakub; Tarnowski, Karol; Workowski, Adam (red.). Kraków: UPJPII, 2014. Ss. 433.

Filek, Jacek. Filozofia jako etyka. Kraków: Znak, 2001. Ss. 352.

Filek, Jacek. Etyka : reinterpretacja. Kraków: Homini, 2014. Ss. 239.

Filek, Jacek. Etyka : reinterpretacja. Kraków: Homini, 2014. Ss. 239.

Filozof w krainie umysłów : profesorowi Andrzejowi Klawiterowi w darze. Grzegorz Króliczak, Krzysztof Łastowski, Łukasz Przybylski, Piotr Przybysz, Mariusz Urbański (red.). Poznań: WNS UAM, 2018. Ss. 529.

Filozofia a demokracja. Juchacz, Piotr W.; Kozłowski, Roman (red.). Poznań: IF UAM, 2001. Ss. 300.

Filozofia a religia w dziejach filozofii polskiej : inspiracje, krytyka. Janeczek, Stanisław; Starościc, Anna (red.). Lublin: KUL, 2014. Ss. 521.

Filozofia a filologia : wyjaśnianie, rozumienie, współczucie. Mizińska, Jadwiga; Walczak, Marian; Wróbel, Szymon (red.). Poznań-Kalisz, WP-A UAM, 2002. Ss. 343.

Filozofia a praktyka. Kopciuch, Leszek (red.). Lublin: UMCS, 2015. Ss. 304.

Filozofia a religia w dziejach filozofii polskiej : inspiracje, krytyka. Janeczek, Stanisław; Starościc, Anna (red.). Lublin: KUL, 2014. Ss. 521.

Filozofia a zarządzanie. Oleksyn, Tadeusz (red.). Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2013. Ss. 338.

Filozofia a życie. T. 1. Filozofia a nauka. Zarys encyklopedyczny. Cackowski, Zdzisław (przew. kom. red.). Wrocław: Ossolineum, 1987. Ss. 789.

Filozofia amerykańska dziś. Komendziński, Tomasz i Szahaj, Andrzej (red.). Toruń: UMK, 1999. Ss. 226.

Filozofia Boga. Cz. 1, Poszukiwanie Boga. Stanisław Janeczek, Anna Starościc (red.). Lublin: KUL, 2017. Ss. 669.
Filozofia Boga. Cz. 2, Odkrywanie Boga. Stanisław Janeczek, Anna Starościc (red.). Lublin: KUL, 2017. Ss. 608.

Filozofia brytyjska u schyłku XX wieku. Gutowski, Piotra; Szubka, Tadeusz (red.). Lublin: TN KUL, 1998. Ss. 550.

Filozofia człowieka : wybrane koncepcje epoki nowożytnej. Kusak, Leszek (red.). Kraków: UEk., 2015. Ss. 107.

Filozofia 2.0 : paradygmaty i instytucje. Soin, Maciej; Parszutowicz, Przemysław (red.). Warszawa: IFiS PAN, 2015. Ss. 264.

Filozofia 2.0 : diagnozy i strategie. Soin, Maciej; Parszutowicz, Przemysław (red.). Warszawa: IFiS PAN, 2016. Ss. 228.

Filozofia, dialog, uniwersalizm: księga dedykowana Profesorowi Januszowi Kuczyńskiemu. Warszawa: Scholar, 2002. Ss. 438.

Filozofia XX wieku, t. 1 i 2. Kuderowicz, Zbigniew (red.). Warszawa: Wiedza Powszechna, 2002. Ss. 292 + 356.

Filozofia, etyka, ekologia : profesorowi Włodzimierzowi Tyburskiemu w darze. Domeracki, Piotr; Grzeliński, Adam; Wiśniewski, Ryszard (red.). Toruń: UMK, 2015. Ss. 867.

Filozofia, etyka, wiedza o demokracji w edukacji współczesnej : teoria, praktyka, prognoza. Szmyd, Jan i Komendera, Antoni (red.). Kraków: AP, 1999. Ss. 369.

Filozofia europejska w XX wieku : tradycje i ich społeczne znaczenie : polsko - niemiecko - francuska konferencja filozoficzna = Die europäische Philosophie im 20. Jahrhundert : Traditionen und ihr gesellschaftlicher Beitrag : deutsch - polnisch - französische Philosophentagung. Przyłębski, Andrzej (red.). Poznań: Humaniora, 1999. Ss. 152.

Filozofia i etyka w szkole : edukacja arystyczna - wyzwania. Michałowska, Danuta Anna; Ryczek, Justyna; Suchanek, Lidia (red.). Poznań: WNS UAM, 2015. Ss. 307.

Filozofia i kultura włoska : zagadnienia współczesne. Nowaczyk, Mirosław (red.). Wrocław: Ossolineum, 1980. Ss. 272

Filozofia i logika : w stronę Jana Woleńskiego. Hartman, Jan (red.). Kraków: Aureus, 2000. Ss. 468.

Filozofia i mistyka Wincentego Lutosławskiego. Zaborowski, Robert (zebr., wyd.). Warszawa: Stakroos, 2000. Ss. 302.

Filozofia i mistyka : wokół myśli Mieczysława Gogacza. Klimski, Tadeusz; Andrzejuk, Izabella (red.). Warszawa: UKSW, 2012. Ss. 262.

Filozofia i muzyka. Starzyńska-Kościuszko, Ewa; Kucner, Andrzej; Wasyluk, Piotr (red.). Olsztyn, UW-M, 2015. Ss. 415.

Filozofia i myśl społeczna Jana Pawła II. Keller, Józef (wstęp).Warszawa: PWN, 1983. Ss. 246.

Filozofia i myśl społeczna Leszka Kołakowskiego : materiały konferencji zorg. w Radomiu w dniu 27 maja 1994 r. przez Radomskie Towarzystwo Naukowe. Jedynak, Stanisław (red.). Radom, Radomskie Tow. Nauk., 1995. Ss. 254.

Filozofia i nauki szczegółowe. Ciecierski, Tadeusz; Nijakowski, Lech; Szymanik, Jakub (red.). Warszawa, 2002. Ss. 190.

Filozofia i pedagogika twórczości - główne problemy, zasadnicze rozstrzygnięcia : księga jubileuszowa poświęcona profesorowi Andrzejowi Góralskiemu. Łaszczyk, Jan (red.). Warszawa: Universitas Rediviva, 2011. Ss. 373.

Filozofia i pokój. Kuczyński, Janusz (red.). Warszawa: PWN, 1971. Ss. 371.

Filozofia i praktyka tworzenia : humanistyka, pedagogika, socjologia. Krystyna Najder-Stefaniak, Anna Hamlling (red.). Warszawa: SGGW, 2019. Ss. 102.

Filozofia i religia w kulturze narodów słowiańskich. Chrobak, Tadeusz i Stachowski, Zbigniew (red.). Rzeszów: WSP, 1995. Ss. 309.

Filozofia i ruchy społeczne. Katarzyna Bielińska-Kowalewska (red.). Wyd. 2. Warszawa: Książka i Prasa, 2017. Ss. 324.

Filozofia i służba : wokół myśli Tadeusza Klimskieg. Andrzejuk, Artur (red.). Radzymin-Warszawa: Wyd. von borowiecky, 2014. Ss. 155.

Filozofia i socjologia XX wieku. Cz. 1. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1962; wyd. 2 rozsz. i uzup. 1965. Ss. 434.

Filozofia i socjologia XX wieku. Cz. 2. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1962. Wyd. 2 rozsz. i uzup. 1965. Ss. 418.

Filozofia i sztuka. Starzyńska-Kościuszko, Ewa; Kucner, Andrzej; Wasyluk, Piotr (red.). Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 400.

Filozofia i światopogląd. Hull, Zbigniew i in. (oprac.). Olsztyn, AR-T, 1979. Ss. 141.

Filozofia i technika. Jacek Sobota, Grzegorz Pacewicz (red.). Olsztyn: IF UW-M, 2017. Ss. 287.

Filozofia i utopia : studia z dziejów ideologii. Warszawa: PWN, 1964. Ss. 345.

Filozofia i wychowanie : materiały z I międzynarodowej konferencji naukowej zorganizowanej przez Instytut Filozofii WSP w Słupsku, 25-26.11.1999 r. Fota, Marek i Konstańczak, Stefan (red.). Słupsk, IF WSP, 2000. Ss. 271.

Filozofia jako przetwarzanie idei w człowieku. Bańka, Józef i Kiepas, Andrzej (red.). Katowice: UŚ, 1997. Ss. 157.

Filozofia jako sposób odczuwania i konceptualizowania ludzkiego losu. [Materiały z sesji naukowej, Katowice - Wisła, 11-14 maja 1998 r.]. Bańka Józef (red.). Katowice: UŚ, 1999. Ss. 209.

Filozofia jako sztuka życia : teorie, modele i wzorce dla doradztwa filozoficznego. Woszczyk, Agnieszka; Olesiński, Dariusz (red.). Katowice-Włocławek, Expol, 2013. Ss. 154.

Filozofia Kanta i jej recepcja. Kozłowski, Roman (rec.). Poznań: IF UAM, 2000. Ss. 238.

Filozofia Kanta i jej recepcja. Bęben, Dariusz; Noras, Andrzej J. (red.). Katowice: UŚ, 2011. Ss. 269.

Filozofia kosmologii. Such, Jan; Szcześniak, Małgorzata; Szczuciński, Antoni (red.). Poznań: IF UAM, 1998. Ss. 212.

Filozofia kultur Wschodu. Piotr Mróz, Małgorzata Ruchel, Anna I. Wójcik (red.). Kraków: Libron, 2015. Ss. 256.

Filozofia liberalizmu. Tarnowski, Józef (red.). Warszawa: Oficyna Liberałów, 1993. Ss. 147.

Filozofia - logika : filozofia logiczna 1994 : materiały I Polskich Warsztatów Logiczno-Filozoficznych, Szklarska Poręba, 25-29 kwietnia 1994 roku. Perzanowski, Jerzy; Pietruszczak, Andrzej; Gorzka, Cezary (red.). Toruń: UMK, 1995. Ss. 336.

Filozofia Marii Szyszkowskiej : księga dedykowana. Kryniecka, Anna (red.). Białystok : Kresowa Agencja Wydawnicza, 2012. Ss. 456.

Filozofia marksistowska : podręczniki akademicki. Grudzień, Józef i in. (red.). Warszawa: PWN, 1970; wyd. 2 popr. 1971; wyd. 3 rozsz. i popr. 1975; wyd. 6 1989. Ss. 849.

Filozofia marksistowska w krajach Europy Zachodniej. Łoziński, Romuald (red.). Wrocław: PWN, 1977. Ss. 118.

Filozofia medycyny : rozważania o tradycji i współczesności. Marcin Moskalewicz i Jan Zamojski (red.). Poznań: Wyd. Nauk. Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego, 2017. Ss. 212.

Filozofia muzyki. Guczalski, Krzysztof. Kraków: Musica Iagellonica, 2003. Ss. 340.

Filozofia na Uniwersytecie Stefana Batorego. Toruń: UMK, 2002. Ss. 286.

Filozofia, nauka, religia : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Jodkowskiemu z okazji 40-lecia pracy naukowej. Bylica, Piotr; Kilian, Krzysztof; Piotrowski, Robert; Sagan, Dariusz (red.). Zielona Góra, UZ, 2015. Ss. 573.

Filozofia nauki : wybrane zagadnienia. Bałękowski, Krzysztof; Maciąg Kamil (red.). Lublin: Tygiel, 2015. Ss. 170.

Filozofia oświecenia : radykalizm, religia, kosmopolityzm. Miklaszewska, Justyna; Tomaszewska, Anna (red.). Kraków: UJ, 2015. Ss. 558.

Filozofia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika : (1945-1995). Pawlak, Józef (red.). Toruń: UMK, 1995. Ss. 115.

Filozofia na Uniwersytecie Wileńskim. Jadczak, Ryszard i Pawlak, Józef (red.). Toruń: UMK, 1997. Ss. 191.

Filozofia - nauka - kultura : materiały z posiedzeń naukowych Zakładu Filozofii Nauki w roku akademickim 1990/1991. Kruszyńska-Zaprzaluk, Sabina (red.).  Gdańsk: UG, 1993. Ss. 87.

Filozofia po ciemnej stronie mocy : krucjaty marksistów i komunistów polskich przeciwko Lwowskiej Szkole Filozoficznej Kazimierza
Twardowskiego
. Cz. 2, Problem reformy szkolnictwa wyższego w świetle partyjnej ofensywy ideologicznej. Kuliniak, Radosław; Pandura, Mariusz; Ratajczak, Łukasz. Kęty: Marek Derewiecki, 2019. Ss. 289.

Filozofia po tej i tamtej stronie wieku. [Materiały z konferencji naukowej, Katowice-Wisła, 10-14 maja 1999 r.]. Bańka, Józef (red.). Katowice: UŚ, 2000. Ss. 192.

Filozofia pochylona nad człowiekiem : studia dedykowane księdzu profesorowi Stanisławowi Kowalczykowi. Szymczyk, Jan; Balawajder, Edward; Jabłoński, Arkadiusz (red.). Lublin: TN KUL, 2004. Ss. 735.

Filozofia, polityka, stosunki międzynarodowe : księga jubileuszowa na 70-lecie profesora Leszka Kasprzyka. Kukułka, Józef i in. (red.). Warszawa: Elipsa, 1995. Ss. 232.

Filozofia polityki wobec literackich i artystycznych inspiracji. Szyszkowska, Maria (red.). Warszawa: ISP PAN, 1996. Ss. 95.

Filozofia polska. (Myśli i Ludzie), Warszawa: Wiedza Powszechna, 1967. Ss. 474.

Filozofia polska na obczyźnie. Strzałkowski, Wiesław (red.). Londyn, Polskie Tow. Naukowe na Obczyźnie, 1987. Ss. 267.

Filozofia na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie. Płotka, Magdalena; Pyłat, Joanna; Andrzejuk, Artur (red.). Warszawa-Londyn-Radzymin, Wyd. von borowiecky, 2014. Ss. 307.

Filozofia polska na tle filozofii europejskiej w XX wieku. Woźniczka, Maciej (red.). Częstochowa: Wyd. im. Stanisława Podobińskiego Ak. im. Jana Długosza], 2014. Ss. 614.

Filozofia polska XV wieku. Palacz, Ryszard (red.). Warszawa: PWN, 1972. Ss. 514.

Filozofia polska w kontekście światowym = The Contribution of Polish philosophy to Western culture. Fiut, Ignacy S. (red.). Kraków: Pijarzy, 2000. Ss. 251.

Filozofia polska : wybór tekstów. Jaworski,  Wit; Stankiewicz, Elżbieta; Uliński, Maciej (oprac.). Kraków: AGH, 1991. Ss. 320.

Filozofia portretu. Nowicki, Andrzej (red.). Lublin: UMCS, 1992. Ss. 199.

Filozofia prawa wobec globalizmu. Stelmach, Jerzy (red.). Lublin: Gaudium, 2003. Ss. 480.

Filozofia przestrzeni. Nowicki, Andrzej (red.). Lublin: UMCS, 1985. Ss. 158.

Filozofia przyrody. Janeczek, Stanisław; Starościc, Anna; Dąbek, Dariusz; Herda, Justyna (red.). Lublin: KUL, 2013. Ss. 473.

Filozofia religii : kontrowersje. Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski (red.). Warszawa: WN PWN, 2018. Ss. 661.

Filozofia rosyjska wobec problemów modernizacyjnych. Rydzewski, Włodzimierz i Bohun, Michał (red.). Kraków: UJ, 1999. Ss. 181.

Filozofia XVII wieku i jej kontynuacje. Drozdowicz, Zbigniew (red.). Poznań: Humaniora, 2009. Ss. 272.

Filozofia XVII wieku : twórcy, problemy, kontynuacje. Żelazna, Jolanta (red.). Toruń: UMK, 2011. Ss. 425.

Filozofia społeczna : w kręgu wybranych zagadnień. Zdybel, Lech (red.). Lublin: UMCS, 1993. Ss. 106.

Filozofia - sztuka myślenia i dobro wspólne : sposoby uczenia się i nauczania filozofii. Woźniczka, Maciej (red.). Częstochowa: Apeiron, 1998. Ss. 267.

Filozofia techniki i polityki : filozoficzne problemy techniki i człowieka w epoce cywilizacji technicznej : wybrane problemy filozofii władzy politycznej : materiały sesji naukowej Instytutu Nauk Społecznych (obrady sekcji problemowej z zakresu filozofii) 12-13 V 1973. Sztumski, Wiesław (red.). Kraków: AGH, 1973. Ss. 152.

Filozofia transcendentalna a dialektyka. Siemek, Marek J. (red.). Warszawa: Oficyna Naukowa, 1994. Ss. 375.

Filozofia - uniwersalność i różnorodność. Miś, Andrzej (red.). Warszawa: PBiWFP UW, 1990. Ss. 170.

Filozofia w dobie przemian. Buksiński, Tadeusz (red.). Poznań: IF UAM, 1994. Ss. 361.

Filozofia w dydaktyce akademickiej. Sajdak-Michnowska, Eulalia (red.). Słupsk, KF PAP, 2000. Ss. 136.

Filozofia w literaturze i sztuce. Sylwester Dworacki, Magdalena Jaworska-Wołoszyn (red.). – Gorzów Wielkopolski: Akademia im. Jakuba z Paradyża, 2018. Ss. 281.

Filozofia w literaturze, literatura w filozofii. Iskra-Paczkowska, Agnieszka; Gałkowski, Stanisław; Stanisz, Marek (red.). Rzeszów: URz, 2013. Ss. 289.

Filozofia w literaturze, literatura w filozofii. 2, Światy możliwe : projekty. Iskra-Paczkowska, Agnieszka; Gałkowski, Stanisław; Stanisz, Marek (red.). Rzeszów: URz, 2016. Ss. 230.

Filozofia w Lublinie. Pycka, Waldemar; Mizak, Jarosław (red.). Lublin: UMCS, 1996. Ss. 99.

Filozofia w Nowym Sączu : wybrane materiały z dziesięciu Sympozjów Filozoficznych (1988-1998). Dłubacz, Włodzimierz (red.). Nowy Sącz, Civitas Christiana, 1998. Ss. 172.

Filozofia w Polsce : estetyka. Jaworski, Wit (red.). Kraków: Abrys, 1999. Ss. 189.

Filozofia w Polsce : słownik pisarzy. Baczko, Bronisław i in. (red.). Ossolineum, 1971. Ss. XIII+462.

Filozofia w szkole : materiały konferencji naukowej, Kielce 10-11 września 1999. Burlikowski, Bronisław i Słomski, Wojciech (red.). Kielce, Phaenomena, 2000. Ss. 395.

Filozofia w szkole. 8, Filozofia polska XX wieku. Bronisław Burlikowski, Wojciech Rechlewicz (red.). Kielce: Wyd. Polskiego Towarzystwa Filozoficznego UJK, 2008. Ss. 244.

Filozofia warsztatu. Niwicki, Andrzej (red.). Lublin: UMCS, 1990. Ss. 213.

Filozofia wczesnochrześcijańska i jej źródła. Manikowski, Maciej (red.). Wrocław: UWr, 2000. Ss. 105.

Filozofia we Wrocławiu : dzieje, postacie, problemy. T. 1. Miodoński, Leon (red.). Wrocław: Arboretum, 2013. Ss. 289.

Filozofia wieku dwudziestego. Lipiec, Józef (red.). Rzeszów: Wyd. WSP, 1983. Ss. 504.

Filozofia wileńska XIX i XX wieku. Jadacki, Jacek Juliusz (red.). Bydgoszcz, Epigram, 2015. Ss. 374.

Filozofia wobec dylematów współczesności. Maciąg, Kamil; Wiatr, Przemysław (red.). Lublin: Tygiel, 2016. Ss. 152.

Filozofia wobec problemów globalizacji. Choińska, Bogna; Konstańczak, Stefan; Olech, Małgorzata (red.). Słupsk, Ak. Pom., 2008. Ss. 246.

Filozofia wobec świata zwierząt. Dzwonkowska, Dominika; Latawiec, Michał; Gzyra, Dariusz; Lejman, Jacek; Twardowski, Mirosław; Tymieniecka-Suchanek, Justyna (red.). Warszawa: UKSW, 2015. Ss. 159.

Filozofia wobec zła : od spekulacji do transgresji. Marek Drwięga, Radosław Strzelecki (red.). Kraków: UJ, 2018. Ss. 247.

Filozofia Wschodu. Szymańska, Beata (red.) Kraków: UJ, 2001. Ss. 386.

Filozofia współczesna. T. I i II. Kuderowicz, Zbigniew (red.). (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1983; wyd. 2 popr. i rozsz. 1990. Ss. 430 i 401.

Filozofia współczesna : w poszukiwaniu alternatywności. Dobies, Anna; Kazimierczak, Barbara (red.). Olsztyn, IF UW-M, 2012. Ss. 133.

Filozofia współczesna : wokół idei konstrukcji. Gąsowski, Piotr (red.). Olsztyn, IF UW-M, 2013. Ss. 167.

Filozofia wychowania w Europie Środkowej w kontekście uwarunkowań historycznych, społecznych, politycznych i filozoficznych. Sztobryn, Sławomir; Kamiński, Krzysztof; Wasilewski, Marcin (red.). (Pedagogika Filozoficzna, 6). Łódź: Chowanna, 2015. Ss. 546.

Filozofia - wzloty i upadki : XXXIX Tydzień Filozoficzny KUL 3-6 marca 1997. Gudaniec, Arkadiusz i Nyga, Aleksandra (red.). Lublin: RW KUL, 1998. Ss. 118.

Filozoficzna refleksja nad kulturą jako próba odpowiedzi na problemy współczesności. Gazda, Jadwiga; Ruchała, Sławomira (red.). Katowice: UŚ , 2014. Ss. 391.

Filozoficzna refleksja nad kulturą : polska humanistyka pierwszej połowy XX wieku. Rydlewski, Michał; Wiśniewski, Radosław (red.). Toruń: Grado, 2013. Ss. 260.

Filozoficzne i empiryczne zagadnienia współczesnej demokracji. Kaczocha, Włodzimierz (red.). Poznań: Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, 2003. Ss. 209.

Filozoficzna i aksjologiczna perspektywa zagadnień dotyczących przyrody i człowieka. Najder-Stefaniak, Krystyna (red.). Warszawa: ZF SGGW, 2011. Ss. 90.

Filozoficzne aspekty literatury : strategie interpretacyjne. Agata Skała (red.). Lublin: Tygiel, 2018. Ss. 199.

Filozoficzne aspekty sporów ideologicznych. Such, Jan (red.). Poznań: WN UAM, 1983. Ss. 105.

Filozoficzne i empiryczne zagadnienia współczesnej demokracji. Kaczocha, Włodzimierz (red.). Poznań: Ośrodek Badania Rynku Sztuki Współczesnej, 2003. Ss. 209.

Filozoficzne i kulturoznawcze rozważania o duchowości i komunikowaniu = Philosophical and cultural studies in spirituality and communication. Fiut, Ignacy Stanisław (red.). Kraków: AGH, 2008. Ss. 128.

Filozoficzne i metodologiczne konteksty w badaniach biologicznych. Kiedrowski, Krzysztof; Weiss, Mariusz (red.). Poznań: Nauka i Innowacje, 2014. Ss. 225.

Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata. Latawiec, Anna i Lemańska, Anna (red.). Warszawa: ATK, 1998. Ss. 174.

Filozoficzne i naukowo-przyrodnicze elementy obrazu świata. 2. Latawiec, Anna; Kloskowski, Kazimierz; Bugajak, Grzegorz (red.). Warszawa: UKSW, 2000. Ss. 218.

Filozoficzne i psychospołeczne obrazy ludzkiej egzystencji. Kmieciak, Błażej (red.). Katowice: Sophia, 2017. Ss. 119.

Filozoficzne i socjologiczne problemy kształtowania świadomości społecznej. Warszawa: SGGW - AR, 1980. Ss. 211.

Filozoficzne i socjologiczne problemy wojny i wojska. Ochocki, Kazimierz (red.). Warszawa : WAP, 1981. Ss. 267.

Filozoficzne i społeczne aspekty sportu i turystyki. Kosiewicz, Jerzy; Małolepszy, Eligiusz; Drozdek-Małolepsza, Teresa (red.). Częstochowa: Ak. im. Jana Długosza, 2016. Ss. 323.

Filozoficzne i społeczne aspekty sportu, turystyki i rekreacji. Jerzy Kosiewicz, Eligiusz Małolepszy, Andrzej Mastalerz, Natalia Organista (red.). Częstochowa: Akademia im. Jana Długosza, 2019. Ss. 231.

Filozoficzne implikacje w pedagogice : o sensie życia, edukacji i wychowaniu. Spętana, Jolanta; Domagała, Dorota; Drabik-Podgórna, Violetta (red.). Kraków: Impuls, 2015. Ss. 250.

Filozoficzne konteksty koncepcji rozumu transwersalnego : wokół koncepcji Wolfganga Welscha. Cz. 2. Kubicki, Roman (red.). Poznań: Humaniora, 1998. Ss. 222.

Filozoficzne orientacje w wyborze sensu życia. Mazanka, Paweł (red.). Warszawa: UKSW, 2000. Ss. 170.

Filozoficzne problemy nauk przyrodniczych. Bałękowski, Krzysztof; Wiatr, Przemysław (red.). Lublin: Tygiel, 2016. Ss. 176.

Filozoficzne problemy przyrodoznawstwa. Szczuciński, Antoni i Wiśniewski, Janusz (red.). Poznań: UAM, 1987. Ss. 150.

Filozoficzne problemy rozwoju współczesnych nauk matematyczno-przyrodniczych. Piotrowska, Ewa i Such, Jan (red.). Poznań: IF UAM, 1994. Ss. 108.

Filozoficzne problemy współczesnego chrześcijaństwa. Jaroszewski, Tadeusz M.; Kozłowski, Jan; Ładyka, Jerzy (red.). Warszawa: PWN, 1973. Ss. 274.

Filozoficzne problemy przyrodoznawstwa. Szczuciński, Antoni; Wiśniewski, Janusz (red.). Poznań: UAM, 1987. Ss. 150.

Filozoficzne projekty rozumienia świata i człowieka. Najder Stefaniak, Krystyna (red.). Warszawa: ZF WNH SGGW, 2011. Ss. 124.

Filozoficzne rozważania na temat miłości. Sandra Czarniecka, Kamil Maciąg (red.). Lublin: Tygiel, 2017. Ss. 171.

Filozoficzne rozważania o człowieku, kulturze i nowoczesności. Bałękowski, Krzysztof; Maciąg, Kamil (red.). Lublin: Tygiel, 2015. Ss. 179.

Filozoficzne rozważania o człowieku, wolności i wartościach. Bałękowski, Krzysztof; Maciąg, Kamil (red.). Lublin: Tygiel, 2015. Ss. 207.

Filozoficzne rozważania o naturze człowieka. Beata A. Nowak, Kamil Maciąg (red.). Lublin: Tygiel, 2017. Ss. 226.

Filozoficzne wizje i modele świata. Kamińska, Wanda; Konstańczak, Stefan (red.). Słupsk: PAP, 2002.

Filozoficzny i antropologiczny wymiar badań religioznawczych. Zbigniew Drozdowicz (red.). Poznań: Humaniora, 2008. Ss. 182.

Filozofie dialogu w konfrontacjach kultur. Tokarski, Stanisław (red.). Warszawa: Semper, 1996. Ss. 54.

Filozofki na Uniwersytecie Jagiellońskim, 1897-1967 : antologia. Chudoba, Ewa; Smywińska-Pohl, Anna (wybór i oprac.), Lubelska, Elżbieta (tłum.). Kraków: UJ, 2016. Ss. 181.

Filozofować dziś : z badań nad filozofią najnowszą. Bronk, Andrzej (red.). Lublin: TN KUL, 1995. Ss. 442.

Filozofować eksperymentalnie: ”umysł w świecie kultury”. Arkadiusz Gut, Zbigniew Wróblewski (red.). Lublin: KUL, 2018. Ss. 150.

Filozofować w kontekście nauki. Heller, M.; Michalik, A.; Życiński, J. (red.). Kraków: Pol. Tow. Teol., 1987. Ss. 243.

Filozofowie i uczeni o religii. Zieliński, Michał (wybór, wstęp). Toruń: Adam Marszałek, 2000. Ss. 133.

Filozofowie o technice : interpretacje dawne i współczesne. Zacher, Lech (red.). (Filozofia i Codzienność). Warszawa: KAW, 1986. Ss. 284.

Filutowska, Katarzyna. Tożsamość narracyjna jako empiryczna podmiotowość : MacIntyre, Taylor, Ricoeur. Warszawa: UW, 2018. Ss. 336.

Fiut, Ignacy S. Człowiek według Alberta Camusa : studium antropologii egzystencjalnej. Kraków: Krakowski Klub Artystyczno-Literacki, 1993. Ss. 122.

Fiut, Ignacy S. Filozofia ewolucyjna Konrada Zachariasa Lorenza : studium problemowe i historyczne. Kraków: Krakowski Klub Artystyczno-Literacki, 1994. Ss. 228.

Fiut, Ignacy S. Światy poetów : szkice literacko-filozoficzne z lat 1980-1996. Kraków: Krakowski Klub Artystyczno-Literacki, 1996. Ss. 116.

Fiut, Ignacy S. Negacja i niebyt : ujęcie systemowe Georga W. F. Hegla i Martina Heideggera. Kraków: Krakowski Klub Artystyczno-Literacki, 1997. Ss. 216.

Fiut, Ignacy S. Filozofia, media, ekologia. Kraków: Krakowski Klub Artystyczno-Literacki, 1998. Ss. 115.

Fiut, Ignacy S. Ekoetyki : kierunki rozwoju współczesnej aksjologii przyjaznej środowisku. Kraków: Abrys, 1999. Ss. 116.

Fiut Ignacy S. Kulturowa tożsamość poetów. Prezentacje i analizy. Kraków: AGH, 2008.Ss. 138.

Fiut Ignacy S. Tadeusz Garbowski - prekursor filozofii ewolucyjnej. Kraków: Aureus, 2012. Ss. 298.

Fiut, Ignacy S. Myślenie ekofilozoficzne : rozwój doktryny. Kraków: AGH, 2019. Ss. 186.

Fiut, Ignacy S.; Urbaniak, Marcin. Wiedza w perspektywie ewolucyjnej : wybrane stanowiska. Kraków: Aureus, 2017. Ss. 195.

Flis, Mariola. Leszek Kołakowski - teoretyk kultury europejskiej. Kraków: UJ, 1992; wyd. 2 rozsz. Universitas, 1994. Ss. 136.

Floryńska-Lalewicz, Halina. Spadkobiercy Króla Ducha : o recepcji filozofii Słowackiego w światopoglądzie polskiego modernizmu. Wrocław: Ossolineum, 1976. Ss. 263.

Fogler, Maria. Czym jest muzyka? : filozofia muzyki w powieści Doktor Faustus Tomasza Manna. Warszawa: Auriga, 2009. Ss. 108.

Folaron, Stefan. Monizm filozoficzny N. Taurellusa. Częstochowa: WSP, 1983. Ss. 276.

Folaron, Stefan. Renesansowa filozofia moralna Mikołaja Taurellusa. Częstochowa: WSP, 1988. Ss. 85.

Folaron, Stefan. Taurellusa ogólna teoria bytu : z dziejów metafizyki. Częstochowa: WSP, 1988. Ss. 58.

Folaron, Stefan. Listy Mikołaja Taurellusa (1547-1606) : czasy, ludzie, obyczaje. Częstochowa: WSP, 1993. Ss. 227.

Folaron, Stefan. Historia filozofii : przewodnik. Częstochowa: WSP, 1996; wyd. 2 poszerz. i uzup. 1998. Ss. 90.

Formal methods in the methodology of empirical sciences : proceedings of the Conference for Formal Methods in the Methodology of Empirical Sciences, Warsaw, June 17-21, 1974. Przełęcki, Marian; Szaniawski, Klemens; Wójcicki Ryszard (eds), Malinowski, Grzegorz (assistant). Wrocław: Ossolineum, 1976. Ss. 457.

Formy estetyzacji przestrzeni publicznej. Wojciechowski, Jan Stanisław i Zeidler-Janiszewska, Anna (red.). Warszawa: Instytut Kultury, 1998. Ss. 194.

The foundation of statements and decisions : proceedings of the International Colloqium on Methodology of Sciences held in Warsaw, 18-23 September 1961. Ajdukiewicz, Kazimierz (ed.). Warszawa: Polish Scientific Publishers, 1965.

Fragmenty filozoficzne ofiarowane Henrykowi Hiżowi w siedemdziesiątą piątą rocznicę urodzin. Zelnik, Halina (red.). Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 1992. Ss. 177.

Fragmenty filozoficzne. Seria druga. Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.). Warszawa: PWN, 1959. Ss. 331.

Fragmenty filozoficzne. Seria trzecia. Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.). Warszawa: PWN, 1967. Ss. 677.

Fragmenty filozoficzne. Seria czwarta. Logika, praktyka, etyka : przesłania filozofii Tadeusza Kotarbińskiego : księga pamiątkowa ku uczczeniu osiemdziesięciolecia filozofii Tadeusza Kotarbińskiego. Gasparski, Wojciech i Strzałecki, Andrzej (red.). Warszawa: PWN, 1991. Ss. 317.

Francuz, Grzegorz. Strategie przypisywania statutu moralnego istotom żywym. Opole, UO, 2011. Ss. 213.

Franczak, Jerzy. Błądzące słowa : Jacques Ranci`ere i filozofia literatury. Warszawa: IBL PAN, 2017. Ss. 407.

Franczak, Jerzy. Maszyna do myślenia : studia o nowoczesnej literaturze i filozofii. Kraków: Universitas, 2019. Ss. 239.

Frankowska-Terlecka, Małgorzata. Scientia w ujęciu Rogera Bacona. Wrocław: Ossolineum, 1969. Ss. 152.
Scientia as interpreted by Roger Bacon. Zienkiewicz, Ziemisław (transl.). Warsaw, The Central Institute for Scientific, Technical and Economic Information, 1971.

Frankowska-Terlecka, Małgorzata. Idea jedności nauki w XII i XIII wieku. Wrocław: Ossolineum, 1976. Ss. 144.
L'unité du savoir aux XIIe et XIIIe siècles. Sitkowska, Hanna (trad.). Wrocław: Ossolineum, 1980.

Frankowska-Terlecka, Małgorzata. Skarbiec wiedzy Brunetta Latiniego : trzynastowieczna myśl encyklopedyczna jako wyraz tendencji do upowszechniania wiedzy. Wrocław: Ossolineum, 1984. Ss. 158.

Freedom and Responsibility: Sacrum, Culture and Society. Juchacz, Piotr W.; Kozłowski, Roman. Poznań: UAM, 2003. Ss. 202.

Freiheit und Verantwortung: Moral, Recht und Politik. Juchacz, Piotr W.; Kozłowski, Roman (red.). Frankfurt am Main: Peter Lang, 2002.

Fritzhand, Marek. Myśl etyczna młodego Marksa. Warszawa: Książka i Wiedza, 1961; wyd. 2 popr. i rozsz. 1978. Ss. 455.
Etička misao mladoga Marksa. Nikolić, Svetozar (prev.). Beograd, Nolit, 1966.

Fritzhand, Marek. W kręgu etyki marksistowskiej : szkice i polemiki etyczne. Warszawa: Książka i Wiedza, 1966. Ss. 338.

Fritzhand, Marek. Człowiek, humanizm, moralność : ze studiów nad Marksem. Warszawa: Książka i Wiedza, 1961; wyd. 2 1966. Ss. 204.

Fritzhand, Marek. Ideały komunizmu w świetle nowego programu KPZR. Warszawa: Książka i Wiedza, 1962. Ss. 31.

Fritzhand, Marek. Główne zagadnienia i kierunki metaetyki : o metaetyce, intuicjonizmie i emotywizmie. Warszawa: Książka i Wiedza, 1970. Ss. 428.

Fritzhand, Marek. O niektórych właściwościach etyki marksistowskiej. Warszawa: PWN, 1974. Ss. 346.

Fritzhand, Marek. Marksizm, gumanizm, moral' : izbrannye raboty. Ermilova, A. P. i Konovalovoj, L. V. (per.). Moskva, Progress, 1976. Ss. 314.

Fritzhand, Marek. Wartości a fakty. Warszawa: PWN, 1982. Ss. 319.

Fritzhand, Marek. Czy marksizm jest ateizmem? Warszawa: Książka i Wiedza, 1989. Ss. 20.

Fritzhand, Marek. Etyka : pisma wybrane. Smoczyński, Paweł J. (red.). Wrocław: Ossolineum, 1990. Ss. 602.

From the absurd to revolt : dynamics in Albert Camus’s thought. Kałuża, Maciej; Mróz, Piotr (eds). Kraków: UJ, 2017. Ss. 277.

 

Fryckowski, Edmund. Poglądy społeczno-filozoficzne Jana Śniadeckiego. Bydgoszcz, Pomorze, 1985. Ss. 186.

Fryckowski, Edmund. Problematyka pracy w myśli społeczno-filozoficznej polskiego Oświecenia. Bydgoszcz, WU WSP, 1986. Ss. 373.

Frydryczak, Beata. Estetyki oporu. Zielona Góra, WSP, 1995. Ss. 150.

Frydryczak, Beata. Między gestem a dyskursem : szkice z teorii sztuki. Warszawa: Instytut Kultury, 1998. Ss. 144.

Frydryczak, Beata. Świat jako kolekcja: próba analizy estetycznej natury nowoczesności. PoznańL Humaniora, 2002. Ss. 255.

Fudala, Jan. Gawędziołki i Profesorze Tischnerze. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2002. Ss. 106.

Funkcje umysłu. Urbański, Mariusz; Przybysz, Piotr (red.). Poznań: Zysk i S-ka, 2009. Ss. 418.

Furtak, Emil. Funkcje modeli w poznaniu Boga: analiza propozycji współczesnych filozofów anglosaskich. Kraków: Unum, 2001. Ss. 266.

G

Gacka, Bogumił. Personalistyczna eklezjologia Johna H. Newmana. Lublin: RW KUL, 1989. Ss. 320.

Gacka, Bogumił. American personalism. Lublin: Czas, 1995. Ss. 340.
Personalizm amerykański. Lublin: RW KUL, 1996. Ss. 295.

Gacka, Bogumił. Personaliści amerykańscy. Lublin: Czas, 1996. Ss. 184.

Gacka, Bogumił. Personalizm Edyty Stein wobec personalizmu europejskiego. Wrocław: Towarzystwo im. Edyty Stein, 2017. Ss. 24.

Gadacz, Tadeusz. Filozofia człowieka jako filozofia losu. Bydgoszcz, Wers, 2000. Ss. 23.

Gadacz, Tadeusz. Rozumowe poznawanie Boga. Bydgoszcz, BTN, 2000. Ss. 39.

Gadacz, Tadeusz. O umiejętności życia. Kraków: Znak, 2002. Ss. 250. Wyd. 2 Warszawa: Iskry, 2013. Ss. 225.

Gadacz, Tadeusz. Historia filozofii XX wieku : nurty. T. 1, Filozofia życia, pragmatyzm, filozofia ducha. Kraków: Znak, 2009. Ss. 605.

Gadacz, Tadeusz. Historia filozofii XX wieku : nurty. T. 2, Neokantyzm, filozofia egzystencji, filozofia dialogu. Kraków: Znak, 2009. Ss. 706.

Gadacz, Tadeusz. O zmienności życia. Warszawa: Iskry, 2013. Ss. 222.

Gadacz, Tadeusz. Uniwersalne prawdy i prawa życia dla mądrych ludzi na trudne czasy. Siedliska: Wydawnictwo Nieoczywiste, 2018. Ss. 447.

Gadamer i Wrocław. Bal, Karol i Wilk, Jadwiga (red.). Wrocław: UWr, 1997. Ss. 210.

Gaertner, Henryk. Albert Schweitzer. (Nauka dla Wszystkich). Wrocław: Ossolineum, 1978. Ss. 33.

Gaik, Bartłomiej. Prawda, nauka, człowiek : ponowoczesna perspektywa pedagogiczna. Siedlce, Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2016. Ss. 161.

Gajda-Krynicka, Janina. Sofiści. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1989. Ss. 308.

Gajda-Krynicka, Janina. Teorie wartości w filozofii przedplatońskiej. Wrocław: UWr, 1992. Ss. 214.

Gajda-Krynicka, Janina. Platońska droga do idei : aksjologiczny rodowód platońskiej ontologii. Wrocław: UWr, 1993. Ss. 130.

Gajda-Krynicka, Janina. Gdy rozpadły się ściany świata : teorie wartości w filozofii hellenistycznej Wrocław: UWr, 1995. Ss. 135.

Gajda-Krynicka, Janina. Pitagorejczycy. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1996. Ss. 167.

Gajda-Krynicka, Janina Orzechowski, Andrzej. Dwa studia z filozofii starożytnej. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Filozoficzne. Historia Filozofii 13). Wrocław: UWr, 1989. Ss. 99.

Gajda, Janina; Orzechowski, Andrzej; Dembińska-Siury, Dobrochna. Prawda-język-szczęście : studia z filozofii starożytnej (II). Wrocław: UWr, 1992. Ss. 138.

Gajdamowicz, Halina. Teoria wychowania i nauczania Kazimierza Sośnickiego w świetle założeń pedagogiki filozoficznej. Łódź: UŁ, 1991; wyd. 2 1997. Ss. 232.

Gajdamowicz, Halina. Wychowanie do wartości : aksjologiczne inspiracje angielskiej filozofii Oświecenia. Łódź: UŁ, 1996. Ss. 51.

Gajewska, Magdalena; Sobczak, Krzysztof. Filozofia : podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Gdynia: Operon, 2012. Ss. 344.

Gajewski, Krzysztof. Umysł wobec świata : intencjonalność w filozofii Johna Searl’a. Warszawa: IBL PAN, 2016. Ss. 314.

Galarowicz, Jan. W poszukiwaniu istoty religii. Kraków: Wyd. Zakonu Pijarów, 1991. Ss. 131.

Galarowicz, Jan. Na  ścieżkach prawdy : wprowadzenie do filozofii. Kraków: PAT, 1992. Ss. 713.

Galarowicz, Jan. Powołani do odpowiedzialności : elementarz etyczny. Kraków: Oficyna Naukowa i Literacka T.I.C., 1993. Ss. 234.

Galarowicz, Jan. Imię własne człowieka : klucz do myśli i nauczania Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Kraków: PAT, 1996. Ss. 188.

Galarowicz, Jan. Przeciw nihilizmowi : w drodze do filozofii ludzkiego losu. Kraków: PAT, 1997. Ss. 282.

Galarowicz, Jan. W drodze do etyki odpowiedzialności. T. 1, Fenomenologiczna etyka wartości (Max Scheler, Nicolai Hartmann, Dietrich von Hildebrand). Kraków: PAT, 1997. Ss. 365.

Galarowicz, Jan. W drodze do etyki odpowiedzialności. T. 2, Ukryty blask dobra : antropologiczno-aksjologiczne podstawy etyki Romana Ingardena. Kraków: PAT, 1998. Ss. 275.

Galarowicz, Jan. Ukryty blask dobra : antropologiczno-aksjologiczne podstawy etyki Romana Ingardena. Kraków: WN PAT, 1998. Ss. 276.

Galarowicz, Jan. Człowiek jest osobą : podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły. Kęty: Antyk, ; wyd. 2 popr. 2000. Ss. 311.

Galarowicz, Jan. Nowy elementarz etyczny. Kraków: Petrus, 2011. Ss. 275.

Galarowicz, Jan. Ks. Józef Tischner. Kraków: Petrus, 2013. Ss. 214.

Galarowicz, Jan. Martin Heidegger, genialny myśliciel czy szaman? Kraków: WAM, 2014. Ss. 252.

Galarowicz, Jan. Wojtyła - Tischner : kapłaństwo i myślenie oraz inne eseje. Kęty: Marek Derewiecki, 2016. Ss. 178.

Galarowicz, Jan. Szczęście na manowcach : liberalizm, hedonizm, selfizm. Kęty: Marek Derewiecki, 2017. Ss. 222.

Galarowicz, Jan. Wprowadzenie do antropologii filozoficznej : ujęcie fenomenologiczno-personalistyczne. Kęty: Marek Derewiecki, 2017. Ss. 496.

Galewicz, Włodzimierz. Analiza dobra. Kraków: UJ, 1988. Ss. 185.

Galewicz, Włodzimierz. N. Hartmann. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1987. Ss. 321.

Galewicz, Włodzimierz. Analiza dobra. Kraków: UJ, 1988. Ss. 185.

Galewicz, Włodzimierz. Studia z etyki przekonań. Kraków: Universitas, 1998; wyd. 2 2007. Ss. 218.

Galewicz, Włodzimierz. Sokrates i Kirke : sceny z etyki antycznej. Kraków: Wyd. Literackie, 2000. Ss. 225.

Galewicz, Włodzimierz. Z Arystotelesem przez greckie tragedie: glosy i ilustracje do 'Etyki nikomachejskiej'. Kraków: Wyd. Literackie, 2002. Ss. 324.

Galewicz, Włodzimierz. Dobro i sprawiedliwość w opiece zdrowotnej. Kraków: UJ, 2018. Ss. 476.

Galewicz, Włodzimierz. Odpowiedzialność i sprawiedliwość w etyce Arystotelesa. Kęty: Marek Derewiecki, 2019. Ss. 357.

Gałecki, Jerzy. Problematyka estetyki - przedmiot i metoda. Ingarden, Roman (przedmowa). Kraków: Wyd. Literackie, 1962. Ss. 197.

Gałecki, Sebastian. Spór o sumienie : źródła i konsekwencje etyki Johna Henry’ego Newmana. Kraków: Universitas, 2012. Ss. 466.

Gałkowski, Jerzy W. Praca i człowiek : próba filozoficznej analizy pracy. Warszawa: PAX, 1980. Ss. 319.

Gałkowski, Jerzy W. Podstawowy wymiar bytowania : szkice o Jana Pawła II filozofii pracy. Warszawa: Wyd. Archidiecezji Warsz., 1992. Ss. 139.

Gałkowski, Jerzy W. Wolność i wartość : z podstawowych zagadnień etyki Jana Dunsa Szkota. Lublin: TN KUL, 1993. Ss. 145.

Gałkowski, Jerzy W. Człowiek, praca, wartości. Lublin: KUL, 2012. Ss. 441.

Gałkowski, Jerzy W. Szkice o filozofii polityki Karola Wojtyły. Lublin: Academicon, 2017. Ss. 372.

Gałkowski, Jerzy W.; Gałkowski, Stanisław K. Wartości, kultura, humanistyka : wokół filozofii wychowania. Kraków: Ignatianum, 2019. Ss. 132.

Gałkowski, Stanisław. Ku dobru : aktualność filozofii wychowania Jacka Woronieckiego. Rzeszów: WSP, 1998. Ss. 128.

Gałkowski, Stanisław. Rozwój i odpowiedzialność: antropologiczne podstawy koncepcji wychowania moralnego. Lublin: KUL, 2003. Ss. 274.

Gałkowski, Stanisław. Długomyślność : wprowadzenie do filozofii wychowania. Kraków: WAM, 2016. Ss. 328.

Gałuszka, M.; Szewczyk, K. Narodziny i śmierć: bioetyka kulturowa wobec stanów granicznych życia ludzkiego. Warszawa: WN PWN, 2002. Ss. 314.

Gan-Krzywoszyńska, Katarzyna; Leśniewski, Piotr. Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963). Poznań: UAM, 2016. Ss. 193.

Gara, Jarosław. Pedagogiczne implikacje filozofii dialogu. Kraków: WAM, 2008. Ss. 265.

Garbacz, Paweł. Logika zdań - jedna czy wiele. Lublin: RW KUL, 2000. Ss. 167.

Garbacz, Paweł. Filozofia jako zbiór danych : studium teoretycznych problemów digitalizacji filozofii. Lublin: Academicon, 2018. Ss. 207.

Garewicz, Jan. Filozofia i myśl społeczna przed rewolucją francuską. Warszawa: SGPiS, 1960. Ss. 199.

Garewicz, Jan. Filozofia i myśl społeczna od rewolucji francuskiej. Warszawa: SGPiS, 1961. Ss. 149

Garewicz, Jan. Rozdroża pesymizmu : jednostka i społeczeństwo w koncepcji Artura Schopenhauera. Wrocław: Ossolineum, 1965. Ss. 190.

Garewicz, Jan. Schopenhauer. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1970; wyd. 2 zm. 1988; wyd. 3 2000. Ss. 154.

Garewicz, Jan. Między marzeniem a wiedzą : początki myśli socjalistycznej w Niemczech. Warszawa: Książka i Wiedza, 1975. Ss. 325.

Garlej, Beata. Ingardenowskie jakości metafizyczne : między otwartością a ścisłością pojęcia. Warszawa: UKSW, 2016. Ss. 200.

Garlej, Beata. O (podstawowym) znaczeniu ingardenowskiej kategorii konkretyzacji estetyki. Kraków: Universitas, 2018. Ss. 349.

Gasparski, Wojciech. Prakseologia. Warszawa: Warszawska Szkoła Zarządzania Szkoły Wyższej, 1999. Ss. 108.

Gasparski, Wojciech. Wykłady z etyki biznesu. Warszawa. WSPiZ im. Leona Koźmińskiego, 2000; wyd. 3 uzup. 2007. Ss. 592.

Gaudium in litteris : księga jubileuszowa ku czci Księdza Arcybiskupa Profesora Stanisława Wielgusa. Janeczek, Stanisław; Bajor, Wanda; Maciołek, Michał M. (red.). Lublin: KUL, 2009. Ss. 1146.

Gawecki, Bolesław J. Wroński i o Wrońskim : katalog prac filozoficznych Hoene Wrońskiego oraz literatury dotyczącej jego osoby i filozofii. Warszawa: PWN, 1958. Ss. 161.

Gawecki, Bolesław J. Władysław Mieczysław Kozłowski, 1858-1935. Wrocław: Ossolineum, 1962. Ss. 78.

Gawecki, Bolesław J. Ogólny wstęp do filozofii. Warszawa: ATK, 1962. Ss. 109.

Gawecki, Bolesław J. Przygotowanie do filozofii. Warszawa: PAX, 1964. Ss. 158.

Gawecki, Bolesław J. Filozofia rozwoju : zarys stanowiska filozoficznego. Warszawa: PAX, 1967. Ss. 205.

Gawecki, Bolesław J. Zagadnienie przyczynowości w fizyce. Warszawa: PAX, 1969. Ss. 200.

Gawecki, Bolesław J. Polscy myśliciele romantyczni. Warszawa: PAX, 1972. Ss. 122.

Gawecki, Bolesław J. Myślenie i postępowanie. Warszawa: PAX, 1975. Ss. 250.

Gawor, Leszek. Katastrofizm konsekwentny : o poglądach Mariana Zdziechowskiego i Stanisława Ignacego Witkiewicza. Lublin: UMCS, 1998. Ss. 117.

Gawor, Leszek. Katastrofizm w polskiej myśli społecznej i filozofii 1918-1939. Lublin: UMCS, 1999. Ss. 245.

Gawor, Leszek. O wielości cywilizacji: filozofia społeczna Feliksa Koniecznego. Lublin: UMCS, 2002. Ss. 196.

Gawor, Leszek. Szkice o cywilizacji. Rzeszów: URz, 2009. Ss. 184.

Gawor, Leszek. W poszukiwaniu rozumienia bytu społecznego człowieka : filozofia polska końca XIX wieku i w XX stuleciu. Rzeszów: URz, 2015. Ss. 243.

Gawor, Leszek. Ekoszkice. Rzeszów: URz, 2017. Ss. 218.

Gawor, Leszek; Zdybel, Lech. Idea kryzysu kultury europejskiej w polskiej filozofii społecznej : analiza wybranych koncepcji pierwszej połowy XX wieku. Lublin: UMCS, 1995. Ss. 122.

Gaworek, Sylwester. Utracony blask : filozoficzne uwarunkowania współczesnego sporu o wartości. Warszawa: Duc in Altum, 2011. Ss. 260.

Gawrychowski, Stanisław. Władysław Biegański - lekarz i filozof. (Nauka dla Wszystkich). Wrocław: Ossolineum, 1980. Ss. 33.

Gawrychowski, Stanisław; Gawrychowski, Jacek. Władysław Biegański : życie i praca. Warszawa: MediPage, 2015. Ss. 86.

Genius vitae : księga pamiątkowa Panu Profesorowi Marianowi Józefowi Wnukowi. Stanisław Janeczek, Zbigniew Wróblewski, Anna Starościc (red.). Lublin: KUL, 2019. Ss. 358.

Giedroyc, Jerzy; Kołakowski, Leszek. Listy 1957-2000. Kłoczowski, Paweł (wstęp); Citko, Henryk (oprac., przypisy). Warszawa: Więź; Paryż, Association Institut Littéraire Kultura, 2016. Ss. 377.

Giedymin, Jerzy. Z problemów logicznych analizy historycznej. Warszawa-Poznań: PWN, 1961. Ss. 79.

Giedymin, Jerzy. Problemy, założenia, rozstrzygnięcia : studia nad logicznymi podstawami nauk społecznych. Poznań: Wyd. Pol. Tow. Ekonomicznego, 1964. Ss. 196.

Giedymin, Jerzy. Science and convention : essays on Henri Poincaré’s philosophy of science and the conventionalist tradition. Oxford, Pergamon Press, 1982. Ss. XVII+229.

Giedymin, Jerzy i Kmita, Jerzy. Wykłady z logiki formalnej, teorii komunikacji i metodologii nauk dla studentów Wydziału Filologicznego i Wydziału Filozoficzno-historycznego. Poznań: UAM, 1966. Ss. 226.

Gielarowski, Andrzej. Tajemnica obecności : bycie i intersubiektywność w filozofii Gabriela Marcela. Kraków: WAM, 2013. Ss. 376.

Gielarowski, Andrzej. Kryzys kultury, kryzys człowieka : fenomenologiczna krytyka kultury : Husserl, Lévinas, Henry. Kraków: WAM, 2016. Ss. 644.

Gierszewski, Zbigniew. Problem analogii międzykulturowej : z dziejów badań antropologicznych. Warszawa-Poznań: PWN, 1987. Ss. 118.

Gierszewski, Zbigniew. Kultura, moralność, względność : doktryna relatywizmu kulturowego M. J. Herskovitsa. Poznań: UAM, 2000. Ss. 170.

Gierulanka, Danuta. O przyswajaniu sobie pojęć geometrycznych. Warszawa: PWN, 1958. Ss. 129.

Gierulanka, Danuta. Zagadnienie swoistości poznania matematycznego. Warszawa: PWN, 1962. Ss. 188.

Gilejko, Leszek; Rudziński, Roman; Stępień, Tadeusz. Społeczno-filozoficzne idee marksizmu. Warszawa: PWN, 1979. Ss. 457.

Gilejko, Leszek; Rudziński, Roman; Stępień, Tadeusz. Wprowadzenie do filozofii i socjologii marksistowskiej. Warszawa: SGPiS, 1972; wyd. 5 zm. 1980. Ss. 311.

Gilejko, Leszek; Rudziński, Roman; Tanalski, Dionizy. Wprowadzenie do filozofii marksistowskiej : krytyka współczesnych filozofii marksistowskich. Cz. 2. Warszawa: SGPiS, 1975. Ss. 120.

Gillner, Helmut. Fryderyk Nietzsche : filozoficzna i społeczna doktryna immoralizmu. Garewicz, Jan (słowo od red.). Warszawa: PWN, 1965. Ss. 202.

Glinkowski, Witold P. Człowiek : filozoficzne wyzwanie : filozofia na tropie człowieka. Łódź: UŁ, 2018. Ss. 236.

Glińska, Alicja. Etyka marksistowska : przewodnik dla studentów. Katowice: UŚ, 1971; wyd. 2 przejrz. i uzup. 1974; wyd. 3 1977. Ss. 36.

Glińska, Alicja. Problemy etyki w twórczości W. I. Lenina. Katowice: UŚ, 1982. Ss. 154.

Gładziejewski, Paweł. Wyjaśnianie za pomocą reprezentacji mentalnych : perspektywa mechanistyczna. (Monografie FNP). Warszawa-Toruń: FNP, 2015. Ss. 458.

Głombik, Czesław. Filozofia przedmarksistowska : wybrane kierunki i zagadnienia. Warszawa: PZWS, 1970. Ss. 126.

Głombik, Czesław. Człowiek i historia : studium koncepcji filozoficznej Stefana Pawlickiego. Warszawa: PWN, 1973. Ss. 305.

Głombik, Czesław. Tradycja i interpretacje : Antoni Molicki a reakcja katolicka wobec polskiej "filozofii narodowej". Warszawa: PWN, 1978. Ss. 313.

Głombik, Czesław. Metafizyka kultury : Grabmann - Maritain - neoscholastyka polska. Warszawa: Książka i Wiedza, 1982. Ss. 214.

Głombik, Czesław. Oblicza szczęścia. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1982. Ss. 190.

Głombik, Czesław. Martin Grabmann i polska filozofia katolicka. Katowice: UŚ, 1983. Ss. 142.

Głombik, Czesław. Zapomniani krytycy, nieznani filozofowie : rzecz o Aleksandrze Tyszyńskim i Janie Adamskim. Lublin: Wyd. Lubelskie, 1988. Ss. 331.

Głombik, Czesław. Tradycja narodowa a perspektywy kultury : wokół publicystyki i krytyki filozoficznej Pawła Hoffmana. Lublin: Wyd. Lubelskie, 1989. Ss. 189.

Głombik, Czesław. Początki neoscholastyki polskiej Katowice: UŚ, 1991. Ss. 275.

Głombik, Czesław. Tomizm czasów nadziei : słowiańskie kongresy tomistyczne Praga 1932 - Poznań 1934. Katowice: Śląsk, 1994. Ss. 258.

Głombik, Czesław. Impulsy i zbliżenia : siedem szkiców z dziejów czesko-polskich kontaktów filozoficznych. Katowice: Śląsk, 1996. Ss. 205.
Umění zapomínat? : dějiny vztahů české a polské filozofie. Olomouc, Votobia, 2000. Ss. 206.

Głombik, Czesław. Filozof i pamięć : refleksje nad dziełem filozoficznym Konstantego Michalskiego w pięćdziesiątą rocznicę śmierci uczonego. Katowice: Gnome, 1997. Ss. 111.

Głombik, Czesław. Husserl i Polacy : pierwsze spotkania, wczesne reakcje. Katowice: Gnome, 1999. Ss. 179.

Głombik, Czesław. Eucken i milczenie czasu : z historii polskich odczytań filozofa noblisty. Katowice: Śląsk, 2015. Ss. 296.

Głombiowski, Krzysztof. Ksenofont : żołnierz i pisarz. Wrocław: Ossolineum, 1993. Ss. 267.

Głowala, Michał. Pojedynczość : spór o zasadę indywiduacji w scholastyce. Wrocław: Polskie Forum Filozoficzne, 2012. Ss. 197.

Głowala, Michał. Łatwość działania : klasyczna teoria cnót i wad w scholastyce. Lublin: TN KUL, 2012. Ss. 607.

Głowala, Michał. Możności i ich akty : studium z tomizmu analitycznego. Wrocław: Atut, 2016. Ss. 380.

Główne problemy i kierunki filozofii : zarys filozofii systematycznej. Jedynak, Stanisław (red.). Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987. Ss. 163.

Główne problemy współczesnej etyki. Dominik, Karolina; Dzwonkowska, Dominika; Waleszczyński, Andrzej (red.). Olecko, Wszechnica Mazurska; Warszawa: UKSW, 2008. Ss. 228.

Główne problemy współczesnej fenomenologii. Migasiński, Jacek; Pokropski, Marek (red.). Warszawa: UW, 2017. Ss. 880.

Gniadek, Jacek. Dwaj ludzie z Galicji : koncepcja osoby ludzkiej według Ludviga von Misesa i Karola Wojtyły. Warszawa: Fijorr Publishing Company, 2011. Ss. 334.

Gniazdowski, Andrzej. Filozofia i gilotyna : tradycjonalizm Josepha de Maistre'a jako hermeneutyka polityczna. Warszawa: IFiS PAN, 1996. Ss. 255.

Gniazdowski, Andrzej. Antynomie radykalizmu : fenomenologia polityczna w Niemczech 1914-1933. Warszawa: IFiS PAN, 2015. Ss. 432.

Gnitecki, Janusz. Elementy metodologii badań w pedagogice hermeneutycznej. Zielona Góra, WSP, 1996. Ss. 157.

Gnoza polityczna. Skoczyński, Jan (red.). Kraków: UJ, 1998. Ss. 135.

Goćkowski, Janusz. Ethos nauki i role uczonych. Kraków: Secesja, 1996. Ss. 348.

Gogacz, Mieczysław. Filozofia bytu w "Beniamin Major" Ryszarda ze Świętego Wiktora. Lublin: TN KUL, 1957. Ss. 144.

Gogacz, Mieczysław. Problem istnienia Boga u Anzelma z Canterbury i problem prawdy u Henryka z Gandawy. Lublin: TN KUL, 1961. Ss. 121.

Gogacz, Mieczysław. Obrona intelektu. Warszawa: ATK, 1969; wyd. 2 Iota Unum, 2013. Ss. 196.

Gogacz, Mieczysław. Istnieć i poznawać : notatnik błędów filozoficznych i trudności z kręgu klasycznie pojętej filozofii. Warszawa: ATK, 1969; wyd. 3 Iota Unum, 2013. Ss. 231.

Gogacz, Mieczysław. Ważniejsze zagadnienia metafizyki. Lublin: KUL, 1973. Ss. 137.

Gogacz, Mieczysław. Wokół problemu osoby. Warszawa: PAX, 1974. Ss. 231.

Gogacz, Mieczysław. Błędy brata Ryszarda. Warszawa: Wyd. Sióstr Loretanek, 1975. Ss. 22.

Gogacz, Mieczysław. Poszukiwanie Boga : wykłady z metafizyki absolutnego istnienia. Warszawa: ATK, 1976. Ss. 172.

Gogacz, Mieczysław. Jak traci się miłość (esej ascetyczny). Warszawa: Wyd. Sióstr Loretanek, 1982; wyd. 2 Iota Unum, 2013. Ss. 279.

Gogacz, Mieczysław. Szkice o kulturze. Kraków-Warszawa: Michalineum, 1985. Ss. 240.

Gogacz, Mieczysław. Człowiek i jego relacje (materiały do filozofii człowieka). Warszawa: ATK, 1985. Ss. 200.

Gogacz, Mieczysław. Filozoficzne aspekty mistyki : materiały do filozofii mistyki. Warszawa: ATK, 1985. Ss. 196.

Gogacz, Mieczysław. Elementarz metafizyki. Warszawa: ATK, 1987; wyd. 3 Warszawa: Veni, 1998. Ss. 144.

Gogacz, Mieczysław. Ku etyce chronienia osób : wokół podstaw etyki. Warszawa: Pallottinum, 1991. Ss. 183.

Gogacz, Mieczysław. Mądrość buduje państwo : człowiek i polityka, rozważania filozoficzne i religijne. Niepokalanów, Wyd. O. Franciszkanów, 1993. Ss. 271.

Gogacz, Mieczysław. Okruszyny. Niepokalanów, Wyd. O. Franciszkanów, 1993. Ss. 269.

Gogacz, Mieczysław. Wprowadzenie do etyki chronienia osób. Warszawa: Navo, 1995. Ss. 153.

Gogacz, Mieczysław. Platonizm i arystotelizm (dwie drogi do metafizyki). Warszawa: ATK, 1996. Ss. 150.

Gogacz, Mieczysław. Podstawy wychowania. Niepokalanów, Wyd. O. Franciszkanów, 1993. Ss. 127.

Gogacz, Mieczysław. Historia filozofii w poszukiwaniu realizmu. Zembrzuski, Michał; Andrzejuk, Artur (red.). Warszawa: UKSW, 2011. Ss. 264.

Gogacz, Mieczysław. W kierunku tomizmu konsekwentnego. Zembrzuski, Michał; Andrzejuk, Artur (red.). Warszawa: UKSW, 2012. Ss. 279.

Goldstein, Piotr. Wizerunek kobiety w filozofii Platona. Kraków: UJ, 2016. Ss. 112.

Golecki, Mariusz J. Synallagma : filozoficzne podstawy odpowiedzialności kontraktowej w klasycznym prawie rzymskim. Toruń: Adam Marszałek, 2008. Ss. 321.

Golka, Marian. Paradoksy wolności. Warszawa: PIW, 2017. Ss. 239.

Gołaszewska, Maria. Twórczość a osobowość twórcy. Lublin: TN KUL, 1958. Ss. 329.

Gołaszewska, Maria. Filozoficzne podstawy krytyki literackiej. Warszawa: PWN, 1963. Ss. 368.

Gołaszewska, Maria. Odbiorca sztuki jako krytyk. Kraków: Wyd. Literackie, 1967. Ss. 282.

Gołaszewska, Maria. Świadomość piękna : problematyka genezy, funkcji, struktury i wartości w estetyce. Warszawa: PWN, 1970. Ss. 584.

Gołaszewska, Maria. Zarys estetyki : problematyka, metody, teorie. Kraków: Wyd. Literackie, 1973; wyd. 3 uzup. Warszawa: PWN, 1986. Ss. 511.

Gołaszewska, Maria. Estetyka. (Nauka dla Wszystkich). Kraków: PWN, 1975. Ss. 41.

Gołaszewska, Maria. Człowiek w zwierciadle sztuki : studium z pogranicza estetyki i antropologii filozoficznej. Warszawa: PWN, 1977. Ss. 273.

Gołaszewska, Maria. Kultura estetyczna. Warszawa: WSiP, 1979; wyd. 2 zm. 1989. Ss. 108.

Gołaszewska, Maria. Crise de l'esthétique : Colloque International d'Esthétique, Cracovie 1979. Borzęcki, Andrzej (tłum.). Kraków: UJ, 1979. Ss. 27.
Crisis of aesthethics? : International Conference on Aesthetics, Cracow 1979. Lech-Piwowarczyk, Ewa (transl.). Kraków: UJ, 1979. Ss. 27.

Gołaszewska, Maria. Sacrum i profanum sztuki : wprowadzenie do dyskusji : Ethos sztuki, ogólnopolskie seminarium estetyczne poświęcone etycznej problematyce sztuki. Kraków: UJ, 1983. Ss. 27.

Gołaszewska, Maria. Estetyka i antyestetyka. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1984. Ss. 225.

Gołaszewska, Maria. Universum sztuki - wprowadzenie do dyskusji : Czym jest sztuka ? - ogólnopolskie seminarium estetyczne. Kraków: UJ, 1984. Ss. 27.

Gołaszewska, Maria. Estetyka rzeczywistości. Warszawa: PAX, 1984. Ss. 250.

Gołaszewska, Maria. Poetyka faktu. (Nauka dla Wszystkich). Wrocław: Ossolineum, 1984. Ss. 68.

Gołaszewska, Maria. Kim jest artysta? Warszawa: WSiP, 1986. Ss. 133.

Gołaszewska, Maria. O naturze wartości estetycznych na tle sytuacji aksjologicznej. Kraków: UJ, 1986. Ss. 147.

Gołaszewska, Maria. W poszukiwaniu porządku świata. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1987. Ss. 325.

Gołaszewska, Maria. Śmieszność i komizm. (Nauka dla Wszystkich). Wrocław: Ossolineum, 1987. Ss. 76.

Gołaszewska, Maria. Istota i istnienie wartości : studium o wartościach estetycznych na tle sytuacji aksjologicznej. Warszawa: PWN, 1990. Ss. 377.

Gołaszewska, Maria. Traktat o niewymierności. Kraków: UJ, 1991. Ss. 79.

Gołaszewska, Maria. Imiona miłości : nowożytna myśl o życiu erotycznym. Kraków: Universitas, 1992. Ss. 174.

Gołaszewska, Maria. Uroki smutku : szkic z pogranicza estetyki i filozofii człowieka. (Nauka dla Wszystkich). Wrocław: Ossolineum, 1992. Ss. 74.

Gołaszewska, Maria. Fascynacja złem : eseje z teorii wartości. Warszawa-Kraków: WN PWN, 1994. Ss. 280.

Gołaszewska, Maria. Poetyka idei ogólnych. Kraków: UJ, 1994. Ss. 217.

Gołaszewska, Maria. De educatione liber : z doświadczeń uniwersyteckiego nauczyciela i wychowawcy. Kraków: UJ, 1996. Ss. 106.

Gołaszewska, Maria. Estetyka pięciu zmysłów. Warszawa-Kraków: WN PWN, 1997. Ss. 231.

Gołaszewska, Maria. Święto wiosny : ekoestetyka - nauka o pięknie natury. Kraków: Universitas, 2000. Ss. 214.

Gołaszewska, Maria. Estetyka współczesności. Kraków: UJ, 2001. Ss. 268.

Gołaszewska, Maria; Gołaszewski, Tadeusz. Estetyka granicy. Kraków: Collegium Columbinum, 2010. Ss. 214.

Gołąb, Maciej. Spór o granice poznania dzieła muzycznego. Wrocław: UWr, 2003. Ss. 284.

Gołąb, Stanisław; Krygowska, Zofia; Leśniak, Jan. Elementy logiki matematycznej. Kraków: WSP, 1958; wyd. 3 popr. i uzup. 1965. Ss. 224.

Gołębiewska, Maria. Między wątpieniem a pewnością: o związkach języka i racjonalności w filozofii poststrukturalistycznej. Kraków: Universitas, 2003. Ss. 280.

Gołosz, Jerzy. Spór o naturę czasu i przestrzeni: wybrane zagadnienia filozofii czasu i przestrzeni Johna Earmana. Kraków: UJ, 2001. Ss. 120.

Gombrowicz, Witold. Przewodnik po filozofii w sześć godzin i kwadrans. Baran, Bogdan (tłum.); Cataluccio, Francesco M. (wstęp). Kraków: Znak, 1995; wyd. 2 Kraków: Wyd. Literackie. Ss. 116.

Gomułka, Jakub. Gramatyka wiary : dziedzictwo Wittgensteinowskiego fideizmu. Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2011. Ss. 354.

Gomułka, Jakub. Rachunek : filozofia nauk formalnych i jej związek z koncepcją podmiotu we wczesnym i średnim okresie twórczości Ludwiga Wittgensteina. Kraków: UPJPII, 2016. Ss. 306.

Gondek, Maria Joanna. Praxis phronesis rhetorica : filozoficzne podstawy aktów doradczych w tradycji perypatetyckiej. Lublin: KUL, 2018. Ss. 375.

Gondek, Paweł. Projekt autonomicznej filozofii realistycznej : Mieczysława A. Krąpca i Stanisława Kamińskiego teoria bytu. Lublin: KUL, 2015. Ss. 315.

Gorazda, Marcin. Filozofia ekonomii. Kraków: Copernicus Center Press, 2014. Ss. 413.

Gorczyca, Jakub. Chrystus i ethos : szkice o etyce filozoficznej w kondycji chrześcijańskiej. Kraków: WAM, 1998. Ss. 76.

Gorczyca, Jakub. Edyta Stein. Kraków:  WAM, 2003. Ss. 104.

Gordon, Mieczysław. Z zagadnień poznawalności świata. Warszawa: Książka i Wiedza, 1959. Ss. 89.

Gordon, Mieczysław. O czynnej roli intelektu : zbiór artykułów. Warszawa: PWN, 1961. Ss. 311.

Gordon, Mieczysław. O usprawiedliwieniu indukcji. Warszawa: PWN, 1964. Ss. 378.

Gordon, Mieczysław. Poznanie prawomocne a wiedza o świecie. Warszawa: PWN, 1966. Ss. 451.

Gordon, Mieczysław. Wiedza o znaczeniach czy wiedza o świecie? Warszawa: 1967. Ss. 291.

Gordon, Mieczysław. Dwie koncepcje poznania i prawdy w filozofii XX w : konwencjonalizm a marksizm-leninizm. Szczecin: Pomorska Akademia Medyczna, 1976. Ss. 172.

Gordon, Mieczysław. Najważniejsze systemy filozoficzne XVII i XVIII wieku. Warszawa-Poznań: PWN, 1973. Ss. 126.

Gordon, Mieczysław. Leibniz. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974. Ss. 274.

Gorzka, Kamil; Kasprzyk, Maciej. Filozoficzna i filozoficzno-prawna krytyka totalitaryzmu. Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 160.

Gorzka, Kamil; Kasprzyk, Maciej. Przesłania filozoficzne i społeczne w dramatach "Jaskinia filozofów" Zbigniewa Herberta i "Szewcy" Stanisława Ignacego Witkiewicza. Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 119.

Gorzkowski, Albert. Zagadki demonologii : Demon Socratis Łukasza Górnickiego. Kraków: Universitas, 1995. Ss. 127.

Gospodarek, Tadeusz. Aspekty złożoności i filozofii nauki w zarządzaniu. Wałbrzych, Wyd. Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, 2012. Ss. 322.

Gowin, Jarosław. Religia i ludzkie biedy: księdza Tischnera spory o Kościół. Kraków: Znak, 2003. Ss. 220.

Góralski, Andrzej. Wzorce twórczości : eseje filozoficzne i pedagogiczne. Warszawa: Scholar, 1998. Ss. 114.

Górna, Magdalena. Język, znaczenie, komunikacja : filozofia języka w perspektywie kulturoznawczej. Poznań: Contact/Abc, 2014. Ss. 221.

Górnicka-Kalinowska, Joanna. Idea sumienia w filozofii moralnej. Warszawa: UW, 1991. Ss. 291.

Górnicka-Kalinowska, Joanna. Tożsamość, wola, działania moralne. Warszawa: Semper, 2012. Ss. 200.

Górnisiewicz, Arkadiusz. Nowoczesność, nihilizm, polityka : wokół myśli Karla Löwitha. Kęty: Marek Derewiecki, 2014. Ss. 377.

Górski, Artur. Rzecz o nadziei. Warszawa: PAX, 1962. Ss. 335.

Górski, Eugeniusz. Hiszpańska refleksja egzystencjalna : studium filozofii i myśli politycznej Miguela de Unamuno. Wrocław: Ossolineum, 1979. Ss. 252.

Górski, Eugeniusz. José Ortega y Gasset i kryzys ideologii hiszpańskiej. Wrocław: Ossolineum, 1982. Ss. 266.

Górski, Eugeniusz. Rewolucja i tradycja : szkice o kubańskiej myśli filozoficzno-społecznej. Białystok: Filia UW, 1991. Ss. 294.

Grabarczyk, Paweł. W poszukiwaniu teorii znaczenia : próby eksplikacji pojęcia znaczenia w filozofii XX wieku. Łódź: UŁ, 2018. Ss. 265.

Grabińska, Teresa. Realizm i instrumentalizm w fizyce współczesnej. Wrocław. PW, 1992. Ss. 109.

Grabińska, Teresa. Teoria, model, rzeczywistość. Wrocław: PW, 1993. Ss. 148.

Grabińska, Teresa. Poznanie i modelowanie. Wrocław: PW, 1994. Ss. 140.

Grabińska, Teresa. Od nauki do metafizyki. Warszawa-Wrocław: WN PWN, 1998. Ss. 180.

Grabińska, Teresa. Filozofia wojny, pokoju i bezpieczeństwa : od Platona do Clausewitza. Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, 2012. Ss. 132.

Grabińska, Teresa. Bezpieczeństwo osoby i wspólnoty : ochrona bytu osobowego w obliczu ideologii i praktyki transhumanizmu. Wrocław: AWL, 2018. Ss. 147.

Grabińska, Teresa; Zabierowski, Mirosław. Aksjologiczny krąg solidarności : rekonstrukcja uniwersalizmu solidarnościowego i jego uzasadnienie w nauce społecznej Jana Pawła II. Wrocław: PW, 1998. Ss. 87.

Grabińska, Teresa. Teorie bezpieczeństwa państwa w myśli filozoficznej i politycznej : od Sun Tzu do Józefa M. Bocheńskiego. Wrocław: Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych, 2013. Ss. 161.

Grabińska, Teresa. Wybrane zagadnienia filozofii przyrody : kontekst bezpieczeństwa personalnego i ekologicznego. Wrocław: Wyd. Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Lądowych, 2016. Ss. 108.

Grabińska, Teresa. O filozofii Karola Wojtyły i nauczaniu Jana Pawła II w kontekście ochrony osoby i wspólnoty. Kraków: UPJP II, Apeiron, 2019. Ss. 200.

Grabowska, Barbara. Samotny egoista czy odpowiedzialny obywatel? : rozważania na temat liberalnego ideału człowieka i obywatela. Toruń: UMK, 2011. Ss. 219.

Grabowski, Marian. Elementy filozofii nauki. Toruń: UMK, 1993. Ss. 145.

Grabowski, Marian. Na obrzeżach sacrum : szkice o religii, nauce... Poznań: W Drodze, 1995. Ss. 156.

Grabowski, Marian. Istotne i nieistotne w nauce : szkice z aksjologii nauki. Toruń: Rolewski, 1998. Ss. 184.

Graczyk, Piotr. Maska i oko : rozważania o tragedii, ironii i polityce. Warszawa: Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2013. Ss. 377.

Grad, Jan. Obyczaj a moralność : próba metodologicznego uporządkowania badań dotychczasowych. Poznań: UAM, 1993. Ss. 175.

Graff, Piotr. O procesie wartościowania i wartościach estetycznych. Warszawa: PWN, 1970. Ss. 218.

Graff, Piotr. Sztuka jako system. Warszawa: IFiS. PAN, 1987. Ss. 147.

Granat, Wincenty. Teodycea : istnienie Boga i Jego natura. Poznań: Pallotinum, 1960; wyd. 2 przejrz. i uzup. Lublin: TN KUL, 1968. Ss. 496.

Granat, Wincenty. Osoba ludzka : próba definicji. Sandomierz, Wyd. Diecezjalne, 1961; wyd. 2 popr. i rozsz. Lublin: KUL, 2006. Ss. 372.

Granat, Wincenty. U podstaw humanizmu chrześcijańskiego. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1976. Ss. 448.

Granat, Wincenty. Personalizm chrześcijański : teologia osoby ludzkiej. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1985. Ss. 663.

Granice ingerencji w naturę. Chyrowicz, Barbara (red.). Lublin: TN KUL, 2001. Ss. 180.

Granice języka. Żuk, Anna (red.). Lublin: UMCS, 1998. Ss. 178.

Granice nauki. Heller, Michał; Mączka, Janusz; Urbaniec, Jacek (red.). Kraków: OBI; Tarnów: Biblos, 1997. Ss. 179.

Granice sacrum : wymiary religijności w myśli współczesnej. Sieczkowski, Tomasz; Grabarczyk, Paweł (red.). Łódź: UŁ, 2017. Ss. 190.

Gregorowicz, Jan. Zarys logiki dla prawników. Warszawa: PWN, 1953; wyd. 6 Łódź: UŁ, 1980; wyd. Łódź: Grand Gamma, 1995. Ss. 155.

Greniewski, Henryk. Elementy logiki formalnej. Warszawa: 1955. Ss. 492.

Greniewski, Henryk. Elementy logiki indukcji. Warszawa: 1955. Ss. 92.

Greniewski, Henryk. Sprawy wszystkie i jeszcze inne : o logice i cybernetyce. Warszawa: Książka i Wiedza, 1970. Ss. 402.

Grobler, Adam. Problem redukcji a teza o niewspółmierności teorii naukowych. Wrocław: Ossolineum, 1986. Ss. 74.

Grobler, Adam. Prawda i racjonalność naukowa. Kraków: Inter-Esse, 1993. Ss. 237.

Grobler, Adam. Prawda a względność. Kraków: Aureus, 2000. Ss. 173.

Grobler, Adam.Pomysły na temat prawdy isposobu uprawiania filozofii w ogóle. Kraków: Aureus, 2001. Ss. 224.

Grobler, Adam. Epistemologia : sandwiczowa teoria wiedzy. Kraków: Universitas, 2019. Ss. 316.

Grocholewski, Zenon. Filozofia prawa w nauczaniu Jana Pawła II. Jędraszewski, Marek (tłum. z wł.). Poznań: Ks. św. Wojciecha, 1996. Ss. 38.

Grodziński, Eugeniusz. Język, metajęzyk, rzeczywistość. Warszawa: PWN, 1969. Ss. 75.

Grodziński, Eugeniusz. Znaczenie słowa w języku naturalnym. Warszawa: PWN, 1964. Ss. 353.

Grodziński, Eugeniusz. Zarys ogólnej teorii imion własnych. Warszawa: PWN, 1973. Ss. 310.

Grodziński, Eugeniusz. Mowa wewnętrzna : szkic filozoficzno-psychologiczny. Wrocław: Ossolineum, 1976. Ss. 184.

Grodziński, Eugeniusz. Monizm a dualizm : z dziejów refleksji filozoficznej nad myśleniem i mową. Wrocław: Ossolineum, 1978. Ss. 249.

Grodziński, Eugeniusz. Wypowiedzi performatywne : z aktualnych zagadnień filozofii języka. Wrocław: Ossolineum, 1980. Ss. 159.

Grodziński, Eugeniusz. Zarys teorii nonsensu. Wrocław: Ossolineum, 1981. Ss. 214.

Grodziński, Eugeniusz. Paradoksy semantyczne. Wrocław: Ossolineum, 1983. Ss. 143.

Grodziński, Eugeniusz. Językoznawcy i logicy o synonimach i synonimii : studium z pogranicza dwóch nauk. Wrocław: Ossolineum, 1985. Ss. 259.

Grodziński, Eugeniusz. Myślenie hipotetyczne : studium na pograniczu ontologii, filozofii języka i psychologii. Wrocław: Ossolineum, 1986. Ss. 267.

Grodziński, Eugeniusz. Koryfeusze nie są nieomylni : szkice polemiczne. Wrocław: Ossolineum, 1988. Ss. 204.

Grodziński, Eugeniusz. Filozoficzne podstawy logiki wielowartościowej. Warszawa: PWN, 1989. Ss. 144.

Grodziński, Eugeniusz. Filozofia Adolfa Hitlera w Mein Kampf. Warszawa-Olsztyn, Ethos, 1992. Ss. 187.

Grom-śmiech, który grunt jednej prawdy rozbija : kontrowersje wokół zagadnienia prawdy. Pawliszyn, Aleksandra; Dolewski, Robert (red.). Gdańsk-Sopot, UG, 2015. Ss. 124.

Gromadzki, Stanisław. Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014. Warszawa: Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, 2017. Ss. XIX, 402.

Gromczyński, Wiesław. Człowiek - świat rzeczy - Bóg w filozofii Sartre'a. Warszawa: PWN, 1969. Ss. 368.

Gromczyński, Wiesław. Emerson : codzienność i absolut w filozofii Ralpha Waldo Emersona. Łódź: UŁ, 1992. Ss. 213.

Gromiec, Włodzimierz. Teoria alienacji Ludwika Feuerbacha. Warszawa: Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli, 1962. Ss. 20.

Grondkowska, Barbara. Znaki i symbole : filozofia w kazaniach Mikołaja z Kuzy. Lublin: TN KUL, 2018. Ss. 197.

Gross, Otto. Główne doktryny filozoficzne okresu nowożytnego : XVII-XIX w. Warszawa: Wolne Studium Pedag. Tow. Szkoły Świeckiej, 1961. Ss. 118.

Grot, Zdzisław. Życie i działalność Karola Libelta : (1807-1875). Warszawa-Poznań: PWN, 1977. Ss. 239.

Gródek, Wojciech Kleofas. Jedno, wiele, nic u Zenona i Gorgiasza : analiza terminów hen, polla, ouden w kontekście teorii Parmenidesa. Kraków: UPJPII, 2018. Ss. 268.

Gródek, Kleofas Wojciech. Rozumienie 'eon" i"noein" u Parmenidesa. Kraków: PAT, 2003. Ss. 172.

Grudzień, Józef. Idealizm obiektywny. Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1961. Ss. 90.

Grudzień, Józef. Współczesna filozofia niemarksistowska : wybrane zagadnienia : neotomizm, personalizm, neopozytywizm, egzystencjalizm. Warszawa : Wieczorowy Uniwersytet Marksizmu-Leninizmu przy Komitecie Wojewódzkim PZPR, 1963. Ss. 142.

Grudzień, Józef. Stosunek Kościoła rzymskokatolickiego do ateizmu i ludzi niewierzących : zarys historyczny. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich, 1968. Ss. 111.

Grudzień, Józef. Wybrane zagadnienia z filozofii i socjologii : materiały pomocnicze dla słuchaczy zaocznych i wieczorowych studiów nauczycielskich. Warszawa: PZWS, 1968; wyd. 2 1968. Ss. 327.

Grudzień, Józef. Marksistowska filozofia i socjologia : wybrane zagadnienia. Warszawa: Państwowy Ośrodek Kształcenia Korespondencyjnego Bibliotekarzy, 1970. Ss. 205.

Grudzień, Józef. Marksistowska filozofia i teoria rozwoju społecznego : wybrane zagadnienia. Z. 1-3. Łódź: Politechnika Łódzka, 1970. Ss. 376.

Grudzień, Józef. Z problematyki filozofii współczesnej. Warszawa: PZWS, 1971. Ss. 106.

Grudzień, Józef. Katolicyzm w procesie modernizacji. Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. Ss. 320.

Grudzień, Józef i Wolniewicz, Bogusław. Propedeutyka filozofii : materiały pomocnicze. Warszawa: PZWS, 1961. Ss. 246.

Grygiel, Stanisław. Kimże jest człowiek? : szkice z filozofii osoby. Kielce, Jedność, 1995. Ss. 309.

Grygiel, Wojciech P. Stephena Hawkinga i Rogera Penrose’a spór o rzeczywistość. Kraków: Copernicus Center Press, 2014. Ss. 412.

Grygorowicz, Marek. Tematyka sensualistycznego uzasadnienia tożsamości podmiotu ludzkiego i jego odniesień do realności w twórczości Condillaca : dwa studia badawcze. Łódź: UŁ, 1993. Ss. 192.

Gryżenia, Kazimierz. Arystotelizm i renesans : filozofia bytu Piotra Fonseki. Lublin: RW KUL, 1995. Ss. 212.

Gryżenia, Kazimierz. Analogia w scholastyce nowożytnej : studium z metafizyki Franciszka Suareza. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2019. Ss. 298.

Grzegorczyk, Andrzej. Logika popularna : przystępny zarys logiki zdań. Warszawa: PWN, 1955; wyd. 2 popr. 1960; wyd. 4 WN PWN 2010. Ss. 131.
Populární logika. Materna, P. (přel). Praha, 1957.
Populârnaâ logika : obżedostupnyj očerk logiki predloženij. Belâeva, S. P. (per.). Moskva, Nauka, 1965; izd. 3 1979.

Grzegorczyk, Andrzej. Zarys logiki matematycznej. Warszawa: PWN, 1961; wyd. 3 popr. 1973; wyd. 6 1984. Ss. 510.
An outline of mathematical logic : fundamental results and notions explained with all details. Wojtasiewicz, Olgierd; Zawadowski, Wacław (transl.). Dordrecht-Warszawa: D. Reidel-PWN, 1974.

Grzegorczyk, Andrzej. Schematy i człowiek : szkice filozoficzne. Kraków: Znak, 1963. Ss. 218.

Grzegorczyk, Andrzej. Filozofia czasu próby. Paris, Éditions du Dialogue, 1979; wyd. popr. i rozsz. Warszawa: PAX, 1984. Ss. 240.

Grzegorczyk, Andrzej. Próba treściowego opisu świata wartości i jej etyczne konsekwencje. Wrocław: Ossolineum, 1983. Ss. 93.

Grzegorczyk, Andrzej. Moralitety. Warszawa: PAX, 1986. Ss. 172.

Grzegorczyk, Andrzej. Mała propedeutyka filozofii naukowej. Warszawa: PAX, 1989. Ss. 116.

Grzegorczyk, Andrzej. Etyka w doświadczeniu wewnętrznym. Warszawa: PAX, 1989. Ss. 473.

Grzegorczyk, Andrzej. Życie jako wyzwanie : wprowadzenie w filozofię racjonalistyczną. Warszawa: IFiS PAN, 1993; wyd. 2 popr. 1995. Ss. 287.
Žizn' kak vyzov : vvedenie v racionalističeskuû filosofiû. Makarenko, V. P. (avtoriz. per.). Moskva, Vuzovskaâ Kniga, 2000.

Grzegorczyk, Andrzej. Logic - a human affair. Warszawa: Scholar, 1997. Ss. 147.

Grzegorczyk, Andrzej (1922-2014). W poszukiwaniu ukrytego sensu : myśli i szkice filozoficzne. Renata Grzegorczykowa (wybór). Lublin: Academicon, 2018. Ss. 482.

Grzegorczyk, Anna. Niekartezjańskie współrzędne w dzisiejszej humanistyce. Poznań: UAM, 1992, wyd. 2 popr. i uzup. 1995. Ss. 229.

Grzegorczyk, Anna. Anioł po katastrofie : szkice z filozofii kultury. Warszawa: Instytut Kultury, 1995. Ss. 139.

Grzegorczyk, Anna. Kochanek prawdy : rzecz o twórczości Alberta Camusa. Katowice: Książnica, 1999. Ss. 247.

Grzegorczyk, Anna. Humanistyka i obecność. Poznań: Nauka i Innowacje, 2014. Ss. 290.

Grzegorczyk, Anna. Źródła sensu w humanistyce. Kęty: Marek Derewiecki, 2018. Ss. 313.

Grzeliński, Adam. Angielski spór o istotę piękna: koncepcje estetyczne Shaftesbury'ego i Burke'a. Toruń: Adam Marszałek, 2001. Ss. 256.

Grzeliński, Adam. Doświadczenie i rozum : empiryzm Johna Locke’a. Toruń: UMK, 2019. Ss. 491.

Grzesiuk, Ewa. Das Faszinosum Mensch : das interesse am Menschen im nexus von Philosophie, Ästhetik und Literatur in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts in Deutschland. Lublin KUL, 2013. Ss. 284.

Grześkowiak, Henryk. Chrytsus jako podstawa moralności chrześcijańskiej w pismach Tertuliana. Poznań: WT UAM, 1999. Ss. 130.

Grzmot-Bilski, Grzegorz J. Idea racjonalności w filozofii A. N. Whiteheada. Bydgoszcz, WSP, 1996. Ss. 157.

Grzybek, Grzegorz. Etyka zawodowa jako subdyscyplina naukowa : (odniesienie do działalności zawodowej w obszarze nauczania, wychowania i opieki). Rzeszów: URz, 2016. Ss. 164.

Grzybowski, Jacek; Jaworska, Agnieszka; Kazimierczak-Kucharska, Anna; Norwa, Agnieszka; Waleszczyński, Andrzej; Zalewska, Sabina Lucyna. Sposób na filozofię : kluczowe zagadnienia z dydaktyki przedmiotowej. Warszawa: Stowarzyszenie Filomatów, 2016. Ss. 197.

Guczalska, Katarzyna. Miłość i cnota polityczna: rodzina i kobieta w filozofii Hegla. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2002.

Guczalska, Katarzyna. Feminizm antykontraktowy Carole Pateman. Kraków: UJ, 2019. Ss. 333.

Guczalski, Krzysztof. Znaczenie muzyki - znaczenia w muzyce : próba ogólnej teorii na tle estetyki Susanne Langer. Kraków: Musica Iagellonica, 1999. Ss. 262.

Gudaniec, Arkadiusz. Paradoks bezinteresownej miłości : studium z antropologii filozoficznej na podstawie tekstów św. Tomasza z Akwinu. Lublin: KUL, 2015. Ss. 297.

Gudaniec, Arkadiusz. U podstaw jedności bytowej człowieka : studium z metafizyki osoby. Lublin: KUL, 2016. Ss. 519.

Guja, Jowita. Soteriologia ateizmu jako nowa antropologia. Kraków: Libron - Filip Lohner, 2018. Ss. 292.

Gumański, Leon. Elementy sądu a istnienie. Toruń: PWN, 1961. Ss. 101.

Gumański, Leon. Wstęp do logiki współczesnej. Cz.1. Toruń: UMK, 1969; wyd. 6 1975. Ss. 75.

Gumański, Leon. Wprowadzenie w logikę współczesną. Warszawa: PWN, 1981; wyd. 2 rozsz. i popr. 1990. Ss. 274.

Gurczyńska, Katarzyna. Metafizyczne tezy "Traktatu logiczno filozoficznego" Ludwiga Wittgensteina. Lublin: UMCS, 2000. Ss. 143.

Gurczyńska, Katarzyna. Podmiot jako byt otwarty : problematyka podmiotowości w późnych pismach Wittgensteina. Lublin: UMCS, 2007. Ss. 274.

Gurczyńska-Sady, Katarzyna. Człowiek jako słowo i ciało : w poszukiwaniu nowej koncepcji podmiotu. Kraków: Universitas, 2013. Ss. 233.

Gurczyńska-Sady, Katarzyna. Troska o świat : antropologia filozoficzna Hannah Arendt. Kraków: UP im. KEN, 2019. Ss. 215.

Gurczyńska-Sady, Katarzyna; Sady, Wojciech. Wielcy filozofowie współczesności. Kęty: Marek Derewiecki, 2012. Ss. 256.

Gurczyński, Jacek. Czym jest wirtualność : Matrix jako model rzeczywistości wirtualnej. Lublin: UMCS, 2013. Ss. 259.

Gusin, Michał. Symptomy psychoanalizy : Jacques Lacan : od filozofii do antyfilozofii. Kraków: Universitas, 2018. Ss. 427.

Gut, Arkadiusz. O relacji między myślą a językiem : studium krytyczne stanowisk utożsamiających myśl z językiem. Lublin: TN KUL, 2009. Ss. 508.

Gut, Przemysław. Spinoza o naturze ludzkiej. Lublin: KUL, 2011. Ss. 380.

Gutkowski, Wojciech. Podróż do Kalopei : do kraju najszczęśliwszego na świecie, gdzie bez pieniędzy i bez własności... Warszawa: PWN, 1956. Ss. 276.

Gutowski, Piotr. Filozofia procesu i jej metafilozofia : studium metafizyki Ch. Hartshorne'a. Lublin: RW KUL, 1995. Ss. 271.

Gutowski, Piotr. Między pluralizmem a monizmem: studium genezy i podstaw filozofii Johna Deweya. Lublin: KUL, 2002. Ss. 264.

Gutowski, Piotr. Nauka filozofia i życie : u podstaw myśli Williama Jamesa. Lublin: KUL, 2011. Ss. 397.

Gutowski, Piotr. Stare i nowe : esej o roli jednostkowych podmiotów, zmiany i wątpienia w religii. Kraków: Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, 2016. Ss. 108.

Guzowska, Beata. Kategoria estetyzacji w ponowoczesności : analiza wybranych zagadnień z filozofii kultury. Rzeszów: UR, 2019. Ss. 194.

H

Haberka, Sylwia. Eschatyczny wymiar twórczości w świetle antropologii Pierre’a Teilharda de Chardin i Mikołaja Bierdiajewa. Kraków: Scriptum, 2016. Ss. 481.

Hajduk, Zygmunt. O akceptacji teorii empirycznej. Lublin: RW KUL, 1984. Ss. 346.

Hajduk, Zygmunt. Temporalność nauki : kontrowersyjne zagadnienia dynamiki nauki. Lublin: RW KUL, 1995. Ss. 268.

Hajduk, Zygmunt. Metodologia nauk przyrodniczych. Lublin: RW KUL, 2002. Ss. 222.

Hajduk, Zygmunt. Ogólna metodologia nauk : skrypt dla studiujących kierunki przyrodnicze oraz filozofię przyrody. Lublin. RW KUL, 2000; wyd. 6 uzup. 2012. Ss. 180.

Hajduk, Zygmunt. Nauka a wartości : aksjologia nauki, aksjologia epistemiczna. Wyd. 2. uzup. Lublin: TN KUL, 2011. Ss. 436.

Hajduk, Zygmunt. Filozofia nauk przyrodniczych : uaktualniony wybór elementarnych kwestii. Lublin: KUL, 2012. Ss. 259.

Hajduk, Zygmunt. Struktury metodologiczne w nauce : słowa klucze filozofii nauki. Lublin: KUL, 2016; wyd. 2 popr. 2017. Ss. 339.

Handzel, Michał Tadeusz. Teoria poznania samego siebie Hryhorija Sawycza Skoworody : studium historyczno-filozoficzne. Głogów, Kraków: Theos-Logos, Częstochowa: Wejdźmy na Szczyt, 2019. Ss. 200.

Harassek, Stefan. Filozofia a ethnos. Symotiuk, Stefan (wstęp). Lublin: UMCS, 1994. Ss. 196.

Haremska, Katarzyna. Peryferie liberalizmu : Henry David Thoreau. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015. Ss. 234.

Hartman, Jan. Sposób istnienia rzeczy materialnej według "Sporu o istnienie świata" Romana Ingardena. Lublin: UMCS, 1993. Ss. 147.

Hartman, Jan. Heurystyka filozoficzna. Wrocław: Leopoldinum, 1997; wyd. 2 Toruń: UMK, 2011. Ss. 304.

Hartman, Jan. Jak poważnie studiować filozofię. Kraków: Aureus, 1999; wyd. 2 popr. 2005. Ss. 215.

Hartman, Jan. Short Studies in Bioethics. Kraków: Coll. Medicum, 2003. Ss. 80.

Hartman, Jan. Heurystyka filozoficzna. Wyd. 2. Toruń: UMK, 2011. Ss. 304.

Hartman, Jan. Wiedza, byt, człowiek : z głównych zagadnień filozofii. Kraków: Universitas, 2011. Ss. 259.

Hartman, Jan. Głupie pytania. Warszawa: Agora, 2013. Ss. 237.

Hartman, Jan. Etyka! : poradnik dla grzeszników. Warszawa: Agora, 2015. S. 247.

Hartman, Jan. Pochwała litości : rzecz o wspólnocie. Kraków: UJ, 2017. Ss. 156.

Hartman, Jan. Polityka : władza i nadzieja. Warszawa: Agora, 2017. Ss. 349.

Heflik, Włodzimierz. Problem formy w perspektywie transcendentalnej u Kanta i Wittgensteina : analiza porównawcza na podstawie "Krytyki czystego rozumu" i "Traktatu logiczno-filozoficznego". Kraków: Antykwa, 2013. Ss. 428.

Hegel a współczesność : materiały X Międzynarodowego Kongresu Heglowskiego, Moskwa 25 VIII - 2 IX 1974. Wrocław: Ossolineum, 1975. Ss. 355.

Hegel's political philosophy : problems and perspectives : a collection of new essays. Pelczynski, Z. A. (ed.). London: Cambridge UP, 1971. Ss. VIII+246.

Heidegger dzisiaj. Marciszuk, Piotr i Wodziński, Cezary (red.). Warszawa: Aletheia, 1991. Ss. 491.

Heinrich, Władysław. U podstaw psychologii i inne pisma. Szewczuk, Włodzimierz (przedmowa i tłum.). Warszawa: PWN, 1988. Ss. 298.

Heinrich, Władysław. Zarys historii filozofii średniowiecznej. Legowicz, Jan (wstęp), Seńko, Władysław (wyd.). Warszawa: PWN, 1963. Ss. 324.

Helios, Joanna; Jedlecka, Wioletta; Ławniczak, Artur. Aspekty prawne, filozoficzne oraz religijne ochrony roślin i zwierząt : wybrane zagadnienia. Wrocław: E-Wydawnictwo, 2016. Ss. 152.

Hellenizm a chrześcijaństwo w późnej starożytności i w średniowieczu. Palusińska, Anna (red.). Lublin: KUL, 2017. Ss. 150.

Heller, Michał. Wobec wszechświata. Kraków: Znak, 1971. Ss. 207.

Heller, Michał. Spotkania z nauką. Kraków: Znak, 1974. Ss. 137.

Heller, Michał. Początek świata. Kraków: Znak, 1976. Ss. 195.

Heller, Michał. Wszechświat i Słowo. Kraków: Znak, 1981; wyd. 2 1994. Ss. 190.

Heller, Michał. Ewolucja kosmosu i kosmologii. Warszawa: PWN, 1983; wyd. 2 1985. Ss. 223.

Heller, Michał. Usprawiedliwienie Wszechświata. Kraków: Znak, 1984; wyd. 2 poszerz. 1995. Ss. 131.

Heller, Michał. Teoretyczne podstawy kosmologii : wprowadzenie do globalnej struktury czasoprzestrzeni. Warszawa: PWN, 1988. Ss. 194.

Heller, Michał. Osobliwy Wszechświat : wstęp do teorii klasycznej osobliwości kosmologicznej. Warszawa: PWN, 1991. Ss. 307.

Heller, Michał. Filozofia nauki : wprowadzenie. Kraków: OBI, 1992; wyd. 3 Kraków: Copernicus Centre, 2016. Ss. 205.

Heller, Michał. Filozofia świata : wybrane zagadnienia i kierunki filozofii przyrody. Kraków: Znak, 1992. Ss. 191.
Wyd. 3 Logos Wszechświata : zarys filozofii przyrody. Kraków: Znak, 2013. Ss. 283.

Heller, Michał. Fizyka ruchu i czasoprzestrzeni. Warszawa: WN PWN, 1993. Ss. 184.

Heller, Michał. Moralność myślenia. Tarnów: Biblos, 1993; wyd. 3 rozsz. Kraków: Copernicus Center Press, 2015. Ss. 116.

Heller, Michał. Kosmiczna przygoda Człowieka Mądrego. Kraków: Znak, 1994. Ss. 274.

Heller, Michał. Wszechświat u schyłku stulecia. Kraków: Znak, 1994. Ss. 162.

Heller, Michał. Nauka i wyobraźnia. Kraków: Znak, 1995. Ss. 188.

Heller, Michał. Szczęście w przestrzeniach Banacha. Kraków: Znak, 1995. Ss. 231.

Heller, Michał. Wieczność, czas, kosmos. Kraków: Znak, 1995. Ss. 157.

Heller, Michał. Mechanika kwantowa dla filozofów. Tarnów: Biblos; Kraków: OBI, 1996. Ss. 122.
Wyd. 2 Elementy mechaniki kwantowej dla filozofów. Tarnów: Biblos, 2011; Kraków: Copernicus Center Press, 2014. Ss. 191.

Heller, Michał. Uchwycić przemijanie. Kraków: Znak, 1997. Ss. 240.

Heller, Michał. Czy fizyka jest nauką humanistyczną? Tarnów: Biblos, 1998. Ss. 213.

Heller, Michał. Kosmologia kwantowa. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2001. Ss. 153.

Heller, Michał. Czas i przyczynowość. Lublin: TN KUL, 2002. Ss. 42.

Heller, Michał. Początek jest wszędzie. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2002.

Heller, Michał. Rozmowy w nocy: rekolekcyjne zamyślenie o sobie i wszechświecie. Tarnów: Biblos, 2002. Ss. 62.

Heller, Michał. Sens życia i sens wszechświata : studia z teologii współczesnej. Tarnów: Biblos, 2002; Kraków: Copernicus Center Press, 2014. Ss. 262.
The sense of life and the sense of the universe : studies in contemporary theology. Czerska, Karolina i Shaw, Aeddan (tłum.). Kraków: Akademickie Wydawnictwo, 2010. Ss. 182.

Heller, Michał. Filozofia nauki. Wyd. 3 Kraków: Copernicus Center Press, 2016. Ss. 205.

Heller, Michał. Filozofia i wszechświat : wybór pism. Kraków: Universitas, 2008. Ss. 543.

Heller, Michał. Teologia i wszechświat. Tarnów: Biblos, 2009. Ss. 325.

Heller, Michał. Filozofia przypadku : kosmiczna fuga z preludium i codą. Rzeszów: Konsorcjum Akademickie, 2011; wyd. 2 popr. Kraków: Copernicus Center Press, 2012; wyd. 3 2015. Ss. 331.
Philosophy of chance : a cosmic fugue with a prelude and a coda. Śmietana, Rafał (transl.). Kraków: Copernicus Center Press, 2013. Ss. 237.

Heller, Michał. Filozofia kosmologii : wprowadzenie. Kraków: Copernicus Center Press, 2013; wyd. 2 2016. Ss. 168.

Heller, Michał. Nowa fizyka i nowa teologia. Wyd. 3 popr. Kraków: Copernicus Center, 2014. Ss. 151.

Heller, Michał. Granice nauki. Kraków: Copernicus Center Press, 2014. Ss. 342.

Heller, Michał. Bóg i geometria : gdy przestrzeń była Bogiem. Kraków: Copernicus Center Press, 2015. Ss. 311.

Heller, Michał. Zakład o życie wieczne i inne kazania krótkie. Kraków: Copernicus Center Press, 2016. Ss. 256.

Heller, Michał. Czy fizyka jest nauką humanistyczną? Kraków: Copernicus Center Press, 2016. Ss. 301.

Heller, Michał. Przestrzenie wszechświata : od geometrii do kosmologii. Kraków: Copernicus Center Press, 2017. Ss. 284.

Heller, Michał. Wszechświat jest tylko drogą : kosmiczne rekolekcje. – Wyd. 2 Kraków: Copernicus Center Press, 2018. Ss. 190.

Heller, Michał. Podróże z filozofią w tle. Małgorzata Szczerbińska-Polak (wybór i oprac.). Wyd. 3 Kraków: Copernicus Center Press, 2017. Ss. 330.

Heller, Michał. Ważniejsze niż Wszechświat. Kraków: Copernicus Center Press, 2019. Ss. 127.

Heller, Michał; Brotti, Giulio. La scienza e Dio. Brescia, La scuola, 2012.
Bóg i nauka : moje dwie drogi do jednego celu. Michał Heller w rozmowie z Giulio Brottim. Nicewicz-Staszowska, Ewa (tłum.). Kraków. Copernicus Center Press, 2014. Ss. 246.

Heller, Michał; Krajewski, Stanisław. Czy fizyka i matematyka to nauki humanistyczne? Kraków: Copernicus Center Press, 2014. Ss. 463.

Heller, Michał; Lubański, Mieczysław; Ślaga, Szczepan W. Zagadnienia filozoficzne współczesnej nauki : wstęp do filozofii przyrody. Warszawa: ATK, 1980; wyd. 3 zm. 1992; wyd. 4 1997.

Heller, Michał; Pabjan, Tadeusz. Elementy filozofii przyrody. Tarnów: Biblos, 2007; wyd. 2 Kraków: Copernicus Center Press, 2014. Ss. 267.

Heller, Michał; Pabjan, Tadeusz. Stworzenie i początek wszechświata : teologia, filozofia, kosmologia. Kraków: Copernicus Center Press, 2013. Ss. 177.

Heller, Michał; Życiński, Józef. Wszechświat i filozofia : szkice z filozofii i historii nauki. Kraków: Pol. Tow. Teol., 1980; wyd. 3. uzup. Kraków: Copernicus Center Press, 2015. Ss. 423.

Heller, Michał; Życiński, Józef. Drogi myślących. Kraków: Pol. Tow. Teol., 1986. Ss. 263.

Heller, Michał; Życiński, Józef. Wszechświat - maszyna czy myśl? : filozofia mechanicyzmu: powstanie - rozwój - upadek. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1988.
Wszechświat - maszyna czy myśl?. Kraków: Copernicus Center Press, 2014. Ss. 488.

Heller, Michał; Życiński, Józef. Pasja wiedzy : między nauką a filozofią. Kraków: Petrus, 2010; wyd. 2. 2011. Ss. 281.

Heller, Michał; Życiński, Józef [współaut. Hohol, Mateusz; Kwiatek, Łukasz; Pietrucha, Tadeusz; Wołoszyn, Kinga]. Dylematy ewolucji. Wyd. 3. rozszerz. i uzup. Kraków: Copernicus Center Press, 2016. Ss. 328.

Heller, Włodzimierz. Hannah Arendt - źródła pluralizmu politycznego. Poznań: IF UAM, 2000. Ss. 186.

Hellwig, Jan. Cieszkowski. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1979. Ss. 239.

Hempoliński, Michał. U źródeł filozofii zdrowego rozsądku : Thomasa Reida teoria spostrzeżenia zmysłowego. Warszawa: PWN, 1966.

Hempoliński, Michał. Problemy percepcji : teoria danych zmysłowych w brytyjskiej filozofii analitycznej. Warszawa: PWN, 1969. Ss. 437.

Hempoliński, Michał. Brytyjska filozofia analityczna. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974. Ss. 278.

Hempoliński, Michał. Filozofia współczesna : wprowadzenie do zagadnień i kierunków. T. 1. Warszawa: PWN, 1989. Ss. 630.

Hen, Józef. Ja, Michał z Montaigne... . Warszawa: Czytelnik, 1978; wyd. 5 W.A.B., 2009. Ss. 313.
Já, Michel de Montaigne. Stachová, Helena (přel.). Praha, Odeon, 1990.

Henel, Łukasz. Lekcja filozofii : od Sokratesa do Heideggera... Kraków: eSPe, 2009. Ss. 189.

Henryk Elzenberg (1887-1967) : dziedzictwo idei : filozofia - aksjologia - kultura : materiały z konferencji, Toruń 15-16 maja 1997 r. Tyburski, Włodzimierz (red.). Toruń: UMK, 1999. Ss. 181.

Hensoldt, Agnieszka. Teoria i praktyka w myśli amerykańskich pragmatystów : o społecznej odpowiedzialności filozofii. Kraków: Universitas, 2018. Ss. 235.

Herbut, Józef. Hipoteza w filozofii bytu : rozprawa habilitacyjna. Lublin: KUL, 1978. Ss. 128.

Herbut, Józef. Metoda transcendentalna w metafizyce. Opole, Wyd. Św. Krzyża, 1987. Ss. 143.

Herbut, Józef. Artykuły i szkice : z metodologii i teorii metafizyki, filozoficznej analizy języka religii oraz etyki i metaetyki. Opole, WT UO, 2008. Ss. 415.

Herer, Michał. Filozofia aktualności za Nietzschem i Marksem. Warszawa: WN PWN, 2012. Ss. 342.

Herer, Michał. Pochwała przyjaźni. Warszawa: WN PWN, 2017. Ss. 115.

Herman, Wojciech. Filozofia egzystencjalna. Warszawa: PW, 2001. Ss. 84.

Herman, Wojciech. W poszukiwaniu granic racjonalności: od początków filozofii do cywilizacji naukowo-technicznej. Warszawa: PW, 2001. Ss. 84.

Hermeneutyczna tożsamość filozofii. Czerniak, Stanisław i Rolewski, Jarosław (red.). Toruń: UMK, 1994. Ss. 171.

Hermeneutyczna tradycja filozofii. Mikołajczyk, Hubert T.; Rembierz, Marek (red.). Słupsk, AP, 2009. Ss. 310.

Hernas, Adam. Od zawsze jesteś przy mnie : zarys fenomenologii bliskiego. Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2017. Ss. 291.

Hessen, Sergiusz. Studia z filozofii kultury. Walicki, Andrzej (wybór, wstęp, przypisy). Warszawa: PWN, 1968. Ss. 370.

Hessen, Sergiusz. Filozofia, kultura, wychowanie. Hessenowa, Maria (wybór i oprac.), Nowacki, Tadeusz (wstęp). Wrocław: Ossolineum, 1973. Ss. 470.

Heterotopie myśli : eseje z pogranicza : prace ofiarowane profesor Jadwidze Mizińskiej. Bytniewski, Paweł; Breczka, Jacek; Skudrzyk, Piotra (red.). Lublin: UMCS, 2013. Ss. 306.

Hetmański, Marek. Umysł a środowisko : wokół filozofii George'a Herberta Meada. Lublin: UMCS, 1998. Ss. 155.

Hetmański, Marek. Umysł a maszyny : krytyka obliczeniowej teorii umysłu. Lublin: UMCS, 2000. Ss. 223.

Hetmański, Marek. Epistemologia informacji. Kraków: Copernicus Center Press, 2013. Ss. 366.

Hinz, Henryk. Od religii do filozofii : z dziejów kultury umysłowej epoki Oświecenia. Warszawa: Iskry, 1960. Ss. 136.

Hinz, Henryk. Filozofia Hugona Kołłątaja : zarys monografii. Warszawa: Książka i Wiedza, 1973. Ss. 345.

Hirszfeld, Ludwik. Myśli. Jasienica, Paweł (wstęp). Warszawa: Ossolineum, 1964. Ss. 34.

Historia filozofii - meandry kultury : teksty i studia ofiarowane Jackowi Widomskiemu z okazji 65. urodzin. Karas, Marcin (red.). Kraków: Nomos, 2014. Ss. 316.

Historia filozofii politycznej. Cz. 2. Nowak, Piotr (wstęp, red.). Warszawa: Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2016. Ss. 1145.

Historia filozofii średniowiecznej. Legowicz, Jan (red.). Warszawa: PWN, 1979. Ss. 553.

Historia i polityka w ujęciu filozoficznym. Paulina Szymczyk, Monika Maciąg (red.). Lublin: Tygiel, 2018. Ss. 113.

Historiography between modernism and postmodernism : contributions to the methodology of the historical research. Topolski, Jerzy (ed.). (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities). Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1994. Ss. 221.

The history and philosophy of Polish logic : essays in honour of Jan Woleński. Mulligan, Kevin; Kijania-Placek, Katarzyna; Placek, Tomasz (eds). Basingstoke-New York, Palgrave Macmillan, 2014. Ss. XI+308.

Historyczna dynamika wartości : studia nad aksjologicznymi interpretacjami dziejów. Czarnecki, Zdzisław J. i Symotiuk Stefan (red.). Lublin: UMCS, 1990. Ss. 199.

Historyzm i jego obecność w praktyce naukowej. Kmita, Jerzy i Łastowski, Krzysztof (red.). Warszawa: PWN, 1990. Ss. 170.

Hoffman, Antoni. Wokół ewolucji. Warszawa: PIW, 1983; wyd. 2 poszerz. 1997. Ss. 253.

Hoffman, Antoni. Arguments on evolution : a paleontologist's perspective. New York-Oxford, Oxford UP, 1989. Ss. XIII+274.

Hołda, Małgorzata. Paul Ricoeur’s concept of subjectivity and the postmodernism claim of the death of the subject. Kraków: Ignatianum University Press, 2018. Ss. 190.

Hołda, Miłosz. Głos ukrytego Boga : Heidegger i Rahner o sumieniu. Jarosław Jagiełło (wstęp). Kraków: WAM, 2019. Ss. 184.

Hołówka, Jacek. Relatywizm etyczny. Warszawa: PWN, 1981. Ss. 274.

Hołówka, Jacek. Problemy etyczne w literaturze pięknej : podręcznik do etyki dla III kl. szkoły średniej. Warszawa: WSiP, 1994. Ss. 319.

Hołówka, Jacek. Wybrane problemy moralne współczesności : podręcznik do etyki dla IV klasy szkoły średniej. Warszawa: WSiP, 1999. Ss. 206.

Hołówka, Teresa. Teoria zbiorów i relacji : wprowadzenie do matematyki współczesnej dla humanistów. Warszawa: IBL PAN, 1972. Ss. 146.

Hołówka, Teresa. Myślenie potoczne : heterogeniczność zdrowego rozsądku. Czerwiński, Marcin (przedm.). Warszawa: PIW, 1986. Ss. 193.

Hołówka, Teresa. Błędy, spory, argumenty : szkice z logiki stosowanej. Warszawa: WFiS UW, 1998. Ss. 112.

Hoły-Łuczaj, Magdalena. Bycie, czyli Nic : przyczynek do lektury Heideggera. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012. Ss. 154.

Hoły-Łuczaj, Magdalena. Radykalny nonantropocentryzm : Martin Heidegger i ekologia głęboka. Warszawa: UW; Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2018. Ss. 288.

Homa, Tomasz. Obywatelskość : wybrane europejskie ujęcia filozoficzne i kulturowe : studium historyczno-hermeneutyczne. Kraków: WAM, 2013. Ss. 379.

Hominem quero : studia z etyki, estetyki, historii nauki i filozofii, historii myśli społecznej : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Stanisławowi Jedynakowi. Drabarek, Anna i Symotiuk, Stefan (red.). Lublin: UMCS, 1999. Ss. 766.

Homo agens : studia nad aktywnością i podmiotowością człowieka. Czarnecki, Zdzisław J. i Dziemidok Bohdan (red.). Lublin: Wyd. Lubelskie, 1981. Ss. 282.

Homo Culturalis : szkice z filozofii kultury. Polakowski, Filip i Maciąg, Kamil (red.). Lublin: Tygiel, 2017. Ss. 180.

Homo inquietus = Człowiek niespokojny : prace ofiarowane profesorowi Stefanowi Symotiukowi przez przyjaciół. Banasiak, Bogdan; Mizińska, Jadwiga (red.). Lublin: UMCS, 2009. Ss. 411.

Homo moralis - homo creativus : prace dedykowane profesorom Zdzisławowi Kalicie, Krzysztofowi Kaszyńskiemu. Dudek, Joanna; Konstańczak, Stefan (red.). Zielona Góra, UZ, 2015. Ss. 230.

Homo Philosophus : w 45. rocznicę urodzin prof. zw. dr hab. Wojciecha Słomskiego, Dr h. c. multiplex. Zdzisław Sirojć (red.). Warszawa: Europejskie Kolegium Edukacji, 2015. Ss. 611.

"Homo sentiens" = Człowiek czujący : księga przyjaciół Jadwigi Mizińskiej. Breczka, Jacek (i in.). Lublin: UMCS, 2013. Ss. 310.

Homplewicz, Janusz. Etyka pedagogiczna. Rzeszów: WSP, 1996. Ss. 222.

Honoris causa : księga pamiątkowa dla uczczenia aktu nadania profesorowi Leszkowi Kołakowskiemu honorowego doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego. Gromiec, Zofia (red.). Łódź: UŁ, 1994. Ss. 192.

Horecka, Aleksandra. Obiekty semiotyczne w pracach Kazimierza Twardowskiego, Władysława Witwickiego, Kazimierza Ajdukiewicza i Tadeusza Kotarbińskiego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 2013. Ss. 453.

Horecka, Aleksandra. Obiekty semiotyczne w pracach Stanisława Ossowskiego, Tadeusza Witwickiego, Mieczysława Wallisa, Leopolda Blausteina, Izydory Dąmbskiej i Janiny Kotarbińskiej. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 2013. Ss. 379.

Horyzont dialogu i rozumienia : w kręgu myśli Józefa Tischnera. Pietrych, Krystyna (red.). Łódź: UŁ, 2015. Ss. 165.

Horyzonty konstruktywizmu : inspiracje, perspektywy, przyszłość. Bińczyk, Ewa; Derra, Aleksandra; Grygieńć, Janusz (red.). Toruń: UMK, 2015. Ss. 522.

Horyzonty ponowoczesności : rozmowy z Zygmuntem Baumanem. Cz. 2. Sójka, Jacek (red.). Poznań: Humaniora, 1995. Ss. 302.

Hostyński, Lesław. O wartościach : aksjologia formalna, estetyka i etyka Henryka Elzenberga. Lublin: UMCS, 1991. Ss. 171.

Hostyński, Lesław. Wartości utylitarne. Lublin: UMCS, 1998. Ss. 239.

Hostyński, Lesław. Układacz tablic wartości. Lublin: UMCS, 1999. Ss. 379.

Hostyński, Lesław. Utilitarian values. Lizut, Rafał (transl.). Toruń: Adam Marszałek, 2009. Ss. 297.

Hostyński, Lesław. Karnawał czy post? : o moralnych zagrożeniach w świecie konsumpcji. Warszawa: WN PWN, 2015. Ss. 300.

Huber, Steffen. Polifonia tradycji : filozofia praktyczna i teoretyczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Warszawa: UW, 2014. Ss. 363.

Hudzik, Jan P. U podstaw estetyki : główne problemy kantowskiej estetyki w świetle współczesnej filozofii i kultury. Lublin: UMCS, 1996. Ss. 319.

Hudzik, Jan P. Estetyka egzystencji : szkice z pogranicza ponowoczesnej etyki i estetyki. Lublin: UMCS, 1998. Ss. 157.

Hudzik, Jan P. Rozum, wolność, odpowiedzialność. Lublin: UMCS, 2001. Ss. 342.

Hudzik, Jan Paweł. Prawda i teoria. Warszawa: Scholar, 2011. Ss. 248.

Hudzik, Jan Paweł. Wykłady z filozofii mediów : podstawy nauk o komunikowaniu. Warszawa: WN PWN, 2017. Ss. 423.

Hull, Zbigniew; Starańczak, Józef; Tulibacki, Witold. Podstawowe kategorie i pojęcia filozofii. Olsztyn, AR-T, 1976, wyd. 3 1979. Ss. 197+XXII.

Hull, Zbigniew; Starańczak, Józef; Tulibacki, Witold. Mały słownik filozoficzny. Olsztyn, AR-T, 1989. Ss. 306.

Hułas, Maciej. Decydować samemu : sfera publiczna jako ”locus” autonomii według Jurgena Habermasa. Lublin: KUL, 2019. Ss. 544.

Humanistyka i ekologia. Andrzejewski, Bolesław (red.). Poznań: Arkadia, 1992. Ss. 189.

Humanistyka i kultura fizyczna. Andrzejewski, Bolesław i Gawlak-Kica, Gabriela (red.). Poznań: PTPN, 1995. Ss. 136.

Humanistyka jako autorefleksja kultury : studia ofiarowane prof. Jerzemu Kmicie w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Zamiara, Krystyna (red.). Poznań: CIA-Books, 1993. Ss. 369.

Humanitas - projekty antropologii humanistycznej. Cz. 1, Paradygmaty, tradycje, profile historyczne. Nowicka-Jeżowa, Alina (red.). Warszawa: Neriton, 2010. Ss. 613.

Humanitas - projekty antropologii humanistycznej. Cz. 2, Inspiracje filozoficzne projektów antropologicznych. Nowicka-Jeżowa, Alina (red.). Warszawa: Neriton, 2010. Ss. 467.

Humanizm socjalistyczny. Burlikowski, Bronisław (red.). Warszawa: Wyższa Szkoła Nauk Społecznych przy KC PZPR, 1975. Ss. VII+261.

Humanizm socjalistyczny. Jaroszewski, Tadeusz M. (red.). Warszawa: Książka i Wiedza, 1980. Ss. 292.

Humanizm: tradycje i przyszłość. Szkołut, Tadeusz (red.). Lublin: UMCS, 2003. Ss. 302.

Huńczak, Tadeusz. Dialektyka czy równowaga? : krytyka filozoficznych założeń koncepcji socjologicznych Nikołaja Bucharina. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Filozoficzne). Wrocław: UWr, 1992. Ss. 148.

Huzarek, Tomasz. Tomasza z Akwinu teoria afektywnego poznania Boga oraz jej filozoficzne i teologiczne założenia. Lublin: TN KUL, 2012. Ss. 236.

Hyży, Joanna. Kobieta, ciało i tożsamość: teorie podmiotu w filozofii feministycznej końca XX wieku. Kraków: Universitas, 2003. Ss. 300.3

I

Idea etyczności globalnej. Sekuła, Janusz (red.). Siedlce, Seculum, 1999. Ss. 398.

Idea transcendentalizmu : od Kanta do Wittgensteina. Parszutowicz, Przemysław; Soin, Maciej (red.). Warszawa: IFiS PAN, 2011. Ss. 471.

Idee a rzeczywistość : z badań nad tradycją filozoficzną. Kaczmarek, Stefan (red.). Poznań: WN UAM, 1980. Ss. 142.

Idee filozoficzne w polityce. Buksiński, Tadeusz (red.). Poznań: IF UAM, 1998. Ss. 269.

Idee logiczne Romana Suszki. Omyła, Mieczysław (red.). Warszawa: WFiS UW, 2001. Ss. 232.

Il commento di Konstanty Grzybowski a "Il principe" di Niccolo Machiavelli : saggi e studi. Kozub-Ciembroniewicz, Wiesław; Bielański, Stefan; Kiwior-Filo, Małgorzata (red.); Bielańska, Bogumiła; Bielańska, Anita (traduzioni). Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015. Ss. 166.

Ilnicki, Rafał. Bóg cyborgów : technika i transcendencja. Poznań: WNS UAM, 2011. Ss. 232.

Ilnicki, Rafał. Filozofia i science fiction : technoanamneza. Poznań: WNS UAM, 2014. Ss. 147.

Immanuel Kant und die Kopernikanische Wende in der Philosophie. Tomasz Kupś (Hrsg.). Toruń: UMK, 2015. Ss. 153.

Implikacje filozofii Leibniza. Stefan Folaron (red.). Częstochowa: WSP, 1997. Ss. 70.

In persona Christi : ksiega na 80-lecie ksiedza profesora Czesława S. Bartnika. T. 1. Krzysztof Gózdz (red.). Lublin: KUL, 2009. Ss. 1146.
In persona Christi : ksiega na 80-lecie ksiedza profesora Czesława S. Bartnika. T. 2. Krzysztof Gózdz (red.). Lublin: KUL, 2009. Ss. 947.

In the scope of logic, methodology and philosophy of science : Volume one of the 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Cracow, August 1999. Gärdenfors, Peter; Woleński, Jan; Kijania-Placek, Katarzyna (eds). Dordrecht, Kluwer, 2002. Ss. XV+370.

In the scope of logic, methodology and philosophy of science : Volume two of the 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Cracow, August 1999.  Gärdenfors, Peter; Woleński, Jan; Kijania-Placek, Katarzyna (eds). Dordrecht, Kluwer, 2002. Ss. VI+373-718.

In the world of signs : essays in honour of Professor Jerzy Pelc. Jadacki, Jacek J. and Strawiński, Witold (eds). (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, 62). Amsterdam, Rodopi, 1998. Ss. 459.

Indan, Franciszek. Pozytywizm etyczny Emila Durkheima. Toruń-Łódź: PWN, 1960. Ss. 116.

Indywidualizm a kolektywizm. Warszawa: IFiS PAN, 1999. Ss. 223.

Indywidualizm, wspólnotowość, polityka. Jakubowski, Marek N., Szachaj, Andrzej; Abriszewski, Krzysztof (red.). Toruń: UMK, 2002. Ss. 406.

Informator filozofii polskiej. Jaśtal, Jacek (red.). Kraków: Aureus, 1995. Ss. 472.

Informatyka a filozofia : od informatyki i jej zastosowań do św999iatopoglądu informatycznego. Stacewicz, Paweł (red.). Warszawa: Politechnika Warszawska, 2015. Ss. 174.

Ingarden, Roman. O budowie obrazu : szkic z teorii sztuki. (Rozprawy Wydziału Filologicznego PAU, t. 67, nr 1). Kraków: PAU, 1946. Ss. 69.

Ingarden, Roman. Szkice z filozofii literatury. T. 1. Łódź: Sp. Wyd. Polonista, 1947. Ss. 203.

Ingarden, Roman. Spór o istnienie świata. T. 1. Kraków: PAU, 1947.
Wyd. 3 zm. Spór o istnienie świata. T. 1. Ontologia egzystencjalna. Gierulanka, Danuta (tłum. partii tekstu). Warszawa: PWN, 1987. Ss. 256.

Ingarden, Roman. Spór o istnienie świata. T. 2. Kraków: PAU, 1948.
Wyd. 3 zm. Spór o istnienie świata. T. 2. Ontologia formalna. Cz. 1. Forma i istota. Gierulanka, Danuta (tłum. partii tekstu). Warszawa: PWN, 1987. Ss. 478.
Wyd. 3 zm. Spór o istnienie świata. T. 2. Ontologia formalna. Cz. 2. Świat i świadomość. Gierulanka, Danuta (tłum. partii tekstu). Warszawa: PWN, 1987. Ss. 271.

Ingarden, Roman. O dziele literackim : badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury. Turowicz, Maria (tłum). Warszawa: PWN, 1960; wyd. 2 1988. Ss. 494.

Ingarden, Roman. Z badań nad filozofią współczesną. Warszawa: PWN, 1963. Ss. 664.999

Ingarden, Roman. Studia z estetyki. T. 1. Warszawa: PWN, 1957; wyd. 2 1966. Ss. IX+464.

Ingarden, Roman. Studia z estetyki. T. II. Warszawa: PWN, 1958; wyd. 2 1966. Ss. 531.

Ingarden, Roman. Studia z estetyki. T. III. Warszawa: PWN, 1970. Ss. 440.

Ingarden, Roman. Przeżycie, dzieło, wartość. Kraków: Wyd. Literackie, 1966. Ss. 222.

Ingarden, Roman. U podstaw teorii poznania. Cz. 1. Warszawa: PWN, 1971. Ss. 492.

Ingarden, Roman. Z teorii języka i filozoficznych podstaw logiki. Warszawa: PWN, 1972. Ss. 507.

Ingarden, Roman. Książeczka o człowieku. Kraków: Wyd. Literackie, 1972; wyd. x 2017. Ss. 188.

Ingarden, Roman. Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości. Kraków: Polskie Wyd. Muzyczne, 1973. Ss. 185.

Ingarden, Roman. Wstęp do fenomenologii Husserla : wykłady wygłoszone na uniwersytecie Oslo (15 wrzesień - 17 listopad 1967). Półtawski, Andrzej (tłum.). Warszawa: PWN, 1974. Ss. 238.

Ingarden, Roman. O poznawaniu dzieła literackiego. [Vom Erkennen des literarischen Kunstwerks]. Gierulanka, Danuta (tłum). Warszawa: PWN, 1976. Ss. 468.

Ingarden, Roman. Wykłady i dyskusje z estetyki. Szczepańska, Anita (wybór i oprac.), Stróżewski, Władysław (wstęp). Warszawa: PWN, 1981. Ss. 450.

Ingarden, Roman. Spór o istnienie świata. T. 3. O strukturze przyczynowej realnego świata. Gierulanka, Danuta (tłum. i przedmowa), Szczepański, Artur (posłowie). Warszawa: PWN, 1981. Ss. 431.

Ingarden, Roman. Wykłady z etyki. Węgrzecki, Adam (wybór, oprac. i wstęp). Warszawa: PWN, 1989. Ss. 403.

Ingarden, Roman. Studia z teorii poznania. Węgrzecki, Adam (wybór, oprac. i wstęp). Warszawa: WN PWN, 1995. Ss. 243.

Ingarden, Roman. De la responsabilité : ses fondements ontiques. Secretan, Phillibert (trad.). Paris, L'Harmattan, 1997. Ss. 117.

Ingarden, Roman. Szkice z filozofii literatury. Stróżewski, Władysław (wstęp). Kraków: Znak, 2000. Ss. 202.

Ingarden, Roman. Korespondencja Romana Witolda Ingardena : z dziejów ”Studia Philosophica. Commentari Societas Philosophicae Polonorum”. Radosław Kuliniak, Dorota Leszczyna, Mariusz Pandura, Łukasz Ratajczak (wyd., wstęp). Kęty: Marek Derewiecki, 2018. Ss. 432.

Ingarden, Roman Stanisław. Mikołaj Kopernik i zagadnienie obiektywności praw naukowych. Warszawa: 1953. Ss. 81.

Ingarden, Roman Stanisław. Fizyka i fizycy : studia i szkice z historii i filozofii fizyki. Toruń. UMK, 1994. Ss. 262.

Ingarden, Roman Stanisław. Roman Witold Ingarden : życie filozofa w okresie toruńskim (1921-1926). Toruń: UMK, 2000. Ss. 186.

Inspiracje i kontynuacje problemów filozofii XVII wieku. Żelazna, Jolanta (red.). Toruń: UMK, 2013. Ss. 212.

Inspiracje postmodernistyczne w humanistyce. Jamroziakowa, Anna (red.). Warszawa-Poznań: WN PWN, 1993. Ss. 306.

Integracyjna i dezintegracyjna rola artystycznych środków przekazu w kształtowaniu tożsamości narodowej  i jednoczeniu Europy. Dziemidok, Bohdan (red.). Gdańsk: UG, 2001. Ss. 234.

Interpretation in the humanities. Buksiński, Tadeusz (ed.). Poznań: UAM, 1990. Ss. 164.

Interdyscyplinarnie o interdyscyplinarności : między ideą a praktyką. Chmielewski, Adam; Dudzikowa, Maria; Grobler, Adam (red.). Kraków: Impuls, 2012. Ss. 445.

Intersubiektywność. Makowski, Piotr (red.). Kraków: Universitas, 2012. Ss. 300.

Intuicja w filozofii i etyce. Drabarek, Anna (red.). Lublin: UMCS, 2000. Ss. 137.

Istnienie, wartość, twórczość : prace dedykowane profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu z okazji 80. rocznicy urodzin. Dańkowski, Dariusz; Duchliński, Piotr (red.). Kraków: WAM, 2016. Ss. 347.

Iwanicka-Maciura, Anna. Antropologia filozoficzna w ujęciu polskiej szkoły higieny psychicznej. Rzeszów: URz, 2015. Ss. 220.

Iwanicki, Józef. Dedukcja naturalna i logistyczna. Warszawa: Polskie Tow. Teologiczne, 1949. Ss. XVI+164.

Izdebska, Anna. Pitagoreizm : jedno jako "arche" w metafizyce, antropologii i polityce. Warszawa: UW, 2012. Ss. 215.

Izdebski, Hubert. Elementy teorii i filozofii prawa. Warszawa: LexisNexis, 2008. Ss. 334.

J

Jabłoński, Arkadiusz. Filozoficzna interpretacja życia społecznego w ujęciu Petera Wincha. Lublin: RW KUL, 1998. Ss. 239.

Jacques Maritain prekursor soborowego humanizmu : myśl filozoficzno-teologiczna Jacquesa Maritaina. Kowalczyk, Stanisław i Balawajder, Edward (red.). Lublin: RW KUL, 1992. Ss. 297.

Jacyna-Onyszkiewicz, Zbigniew. Wszechwiedza. Poznań: Sorus, 2002. Ss. 52.

Jadacki, Jacek J. Spór o granice poznania : prolegomena do epistemologii. Warszawa: PWN, 1985. Ss. 220.

Jadacki, Jacek J. O rozumieniu : z filozoficznych podstaw semiotyki. Warszawa: UW, 1990. Ss. 196.

Jadacki, Jacek J. Propedeutyka filozofii (materiały pomocnicze dla nauczycieli). Jadacki, Jacek (program oprac.). Warszawa: WSiP, 1990. Ss. 11.

Jadacki, Jacek J. Sławni Wilnianie filozofowie. Swieżawski, Stefan (przedm.). Wilno, Wydawnictwo Polskie w Wilnie, 1994. Ss. 199.

Jadacki, Jacek J. Jak studiować filozofię. Warszawa: UW, 1994; wyd. 2 zm. 1996. Ss. 162.

Jadacki, Jacek J. Metafizyka i semiotyka : studia prototeoretyczne. Warszawa: WFiS UW, 1996. Ss. 310.

Jadacki, Jacek J. Orientacje i doktryny filozoficzne : z dziejów myśli polskiej. Warszawa: WFiS UW, 1998. Ss. 459.

Jadacki, Jacek J. Spór o granice istnienia. Warszawa: UW, 1998. Ss. 177.

Jadacki, Jacek J. Spór o granice języka: elementy semiotyki logicznej i metodologii. Warszawa: Semper, 2001. Ss. 332.

Jadacki, Jacek J. Aksjologia i semiotyka. Warszawa: Semper, 2003. Ss. 122.

Jadacki, Jacek J. Polish analytical philosophy : studies on its heritage : with the appendix containing the bibliography of Polish logic from the second half of the 14th century to the first half of the 20th century. Warszawa: Semper, 2009. Ss. 384.

Jadacki, Jacek J. Byt i powinność : wkład XX-wiecznych myślicieli polskich do teorii imperatywów i norm. Warszawa: Semper, 2012. Ss. 381.

Jadacki, Jacek J. Being and duty : the contribution of 20th-century Polish thinkers to the theory of imperatives and norms. Kraków: Copernicus Center Press, 2013. Ss. 537.

Jadacki, Jacek J. Filozofia polska XIX i XX wieku. T. 1, Wiek XIX. Warszawa: Semper, 2015. Ss. 388.

Jadacki, Jacek J. Filozofia polska XIX i XX wieku. T. 2, Wiek XX. Warszawa: Semper, 2015. Ss. 409.

Jadacki, Jacek J. Polish philosophy of the 19th and 20th centuries : heritage studies. Warsaw, Semper, 2015. Ss. 528.

Jadacki, Jacek Juliusz. Stanisław Leśniewski : geniusz logiki. Bydgoszcz, Epigram, 2016. Ss. 381.

Jadczak, Ryszard. Kazimierz Twardowski : nota biobibliograficzna. Toruń: nakł. autora, 1991. Ss. 77.

Jadczak, Ryszard. Kazimierz Twardowski twórca szkoły lwowsko-warszawskiej. Toruń: Adam Marszałek, 1991. Ss. 141.

Jadczak, Ryszard. Człowiek szukający etyki : filozofia moralna Kazimierza Twardowskiego. Toruń: UMK, 1993. Ss. 258.

Jadczak, Ryszard. Powstanie filozofii analitycznej w Polsce (noty bibliograficzne). Toruń: Adam Marszałek, 1995. Ss. 95.

Jadczak, Ryszard. Mistrz i jego uczniowie. Rozdz. końcowy napisała Teresa Rzepa. Warszawa: Scholar, 1997. Ss. 226.

Jagiełłowicz, Alina Bernadetta. O naturze ludzkiej: studium ekofilozoficzne. Wrocław: Arboretum, 2002.

Jagłowski, Mieczysław. Życie i rozum : filozofia racjowitalizmu Juliána Maríasa. Olsztyn, AR-T, 1998. Ss. 247.

Jagłowski, Mieczysław. Realizm transcendentalny Xaviera Zubiriego. Olsztyn, UW-M, 2000. Ss. 292.

Jagłowski, Mieczysław. Zarys historii filozofii hiszpańskiej : nurty i szkoły. Olsztyn, UW-M,. 2013. Ss. 791.

Jak filozofować? : studia z metodologii filozofii. Perzanowski, Jerzy (zebrał i oprac.). Warszawa: PWN, 1989. Ss. 399.

Jak uprawiać historię filozofii i jak jej nauczać? Woźniczka, Maciej; Rembierz, Marek (red.). Częstochowa: Multigraf, 2013. Ss. 280.

Jakiej filozofii Polacy potrzebują. Tatarkiewicz, Władysław (wybór i wstęp). (Biblioteka Klasyków Filozofii). Warszawa: PWN, 1970. Ss. XXXV+466.

Jakubczak, Marzenna. Poznanie wyzwalające : filozofia jogi klasycznej. Kraków: Nomos, 1999. Ss. 240.

Jakubczak, Marzenna. Sankhja i joga : podstawy filozofii Patańdżalego. (Nauka dla Wszystkich). Kraków: PAN, 1999. Ss. 111.

Jakubczak, Marzenna. Sens Ja : koncepcja podmiotu w filozofii indyjskiej (sankhja-joga). Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013. Ss. 283.

Jakubowska, Janina. Pawła Tillicha sakralizacja rzeczywistości. Warszawa: PWN, 1975. Ss. 297.

Jakubowski, Jarema. Racjonalność a normatywność działań (Alfred Schutz a Talcott Parsons). Poznań: IF UAM, 1998. Ss. 206.

Jakubowski, Jarosław. Skończoność egzystencjalna : studium nad filozofią Paula Ricoeura. Bydgoszcz, Epigram, 2017. Ss. 495.

Jakubowski, Marek N. Narodowe i uniwersalne: cztery studia o polskiej filozofii politycznej doby romantyzmu. Turuń: UMK, 2002. Ss.

Jakuszko, Honorata. Novalis : kształtowanie się romantycznej filozofii historii. Lublin: UMCS, 1993. Ss. 163.

Jakuszko, Honorata. Idea wolności w niemieckiej myśli teologiczno-filozoficznej od Lutra do Herdera. Lublin: UMCS, 1999. Ss. 170.

Jamroziakowa, Anna. Obraz i metanarracja : szkice o postmodernistycznym obrazowaniu. Warszawa: Instytut Kultury, 1994. Ss. 150.

Jamroziakowa, Anna. Z Labiryntu w Labirynt : o twórczości Antoniego Zydronia. Poznań: Humaniora, 1995. Ss. 138.

Jamroziakowa, Anna. Dynamika wyobraźni : dwie "semantyki" a wyobraźniowe uźródłowienie światów artystycznych. Poznań: Humaniora, 1999. Ss. 154.

Jamroziakowa, Anna. Brzmienie - Barwa - Blask w sztuce Izabelli Gustowskiej. Poznań: Humaniora, 2002. Ss. 165.

Jan Amos Komeński - jego pedagogika i filozofia. Sitarska, Barbara (red.). Siedlce, UP-H, 2015. Ss. 267.

Janeczek, Stanisław. Oświecenie chrześcijańskie : z dziejów polskiej kultury filozoficznej. Lublin: RW KUL, 1994. Ss. 125.

Janeczek, Stanisław. Filozofia na KUL-u : nurty, osoby, idee. Lublin: RW KUL, 1998. Ss. 179.

Janeczek, Stanisław. Filozofia, nauka, religia : studia i szkice z dziejów kultury intelektualnej. Anna Starościc (red.). Kęty: Marek Derewiecki, 2018. Ss. 421.

Janicka, Joanna I. Intuicja intelektualna jako sposób docierania do prawdy w koncepcji filozoficznej Karla Alberta. Siemianowice Śląskie, Leimak, 2016. Ss. 44.

Janik, Jerzy A. Ontologiczne aspekty fizyki. Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 2008. Ss. 77.

Janik, Mateusz. Ontologia polityczna Benedykta Spinozy w świetle współczesnej recepcji. Warszawa: IFiS PAN, 2017. Ss. 269.

Janik, Piotr. Koncepcja przekonania w ujęciu semiotyczno-pragmatycznym : Charles S. Peirce (1839-1914). Kraków: WAM, 2011. Ss. 218.

Janikowski, Wacław. Wolna wola i użyteczność : podstawy etyki utylitaryzmu preferencji. Warszawa: Semper, 2016. Ss. 382.

Jankowski, Henryk. O właściwy wybór moralny. Warszawa: Iskry, 1960. Ss. 107.

Jankowicz, Stanisława. Filozofia społeczna Borysa Cziczerina. Kraków: UJ, 2002. Ss. 354.

Jankowski, Henryk. Drogowskazy. Warszawa: Książka i Wiedza, 1962; wyd. 2 uzup. 1964. Ss. 210.

Jankowski, Henryk. Etyka Ludwika Feuerbacha : u źródeł marksowskiego humanizmu. Warszawa: Książka i Wiedza, 1963. Ss. 257.

Jankowski, Henryk. Jednostka, moralność, socjalizm. Warszawa: Książka i Wiedza, 1963; wyd. 2 popr. 1964. Ss. 71.

Jankowski, Henryk. Wybór moralny. Warszawa: Iskry, 1965. Ss. 177.

Jankowski, Henryk. Szkice z etyki. Warszawa: PZWS, 1965; wyd. 2 zmien. i rozsz. 1966. Ss. 178.

Jankowski, Henryk. Prawo i moralność. Warszawa: Książka i Wiedza, 1968. Ss. 261.

Jankowski, Henryk. W procesie przemian moralnych i obyczajowych. Warszawa: Książka i Wiedza, 1968. Ss. 140.

Jankowski, Henryk. Moralność i obyczaje : materiały szkoleniowe. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich, 1969. Ss. 101.

Jankowski, Henryk. Wolność i moralność. Warszawa: Książka i Wiedza, 1970. Ss. 225.

Jankowski, Henryk. Moralność jako forma świadomości społecznej. Warszawa: Towarzystwo Krzewienia Kultury Świeckiej, 1971. Ss. 66.

Jankowski, Henryk. Podstawy moralności socjalistycznej. Warszawa: PZWS, 1971. Ss. 119.

Jankowski, Henryk. Giełda wartości. Warszawa: Książka i Wiedza, 1972. Ss. 327.

Jankowski, Henryk. Refleksje obywatelskie. Warszawa: Wyd. Radia i Telewizji, 1978. Ss. 216.

Jankowski, Henryk. Etyka marksizmu a praktyka. Warszawa: Książka i Wiedza, 1982. Ss. 164.

Janowski, Jarosław Maciej. Zagadnienie istnienia i natury czasu w wybranych modelach kosmologicznych. Warszawa: Stowarzyszenie Filomatów, 2016. Ss. 244.

Janowski, Zbigniew. Teodycea Kartezjańska. Kraków: Arcana, 1998. Ss. 242.

Jantos, Małgorzata. Filozofia dialogu : źródła, zasady, adaptacje. (Nauka dla Wszystkich). Kraków: PAN, 1997. Ss. 87.

Janusz, Robert. Program dla wszechświata: filozoficzne aspekty języków obiektowych. Kraków: WAM, 2002. Ss. 354.

Januszewski, Zbigniew. Mistyka Henryka Elzenberga. Chojnice, Oficyna Wydawnicza Fundacji Fuhrmanna, 2016. Ss. 368.

Januszkiewicz, Michał. Być i rozumieć : rozprawy i szkice z humanistyki hermeneutycznej. Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2017. Ss. 253.

Januszkiewicz, Michał. W poszukiwaniu sensu : phronesis i hermeneutyka. Poznań: UAM, 2016. Ss. 280.

Jar, Leon. Antropologia dla agnostyków : człowiek wobec niepewności. Warszawa: Interlibro, 2000. Ss. 144.

Jarco, Jerzy. Wybrane problemy filozofii i logiki. Wrocław: AE, 1992; wyd. 2 popr. 1994; wyd. 3 1998. Ss. 136.

Jarco, Jerzy; Kalita,  Zdzisław; Semp, Marian. Etyka : świat wartości moralnych. Warszawa-Wrocław: WN PWN, 1994. Ss. 311.

Jarco, Jerzy; Kamiński, Antoni A.. Filozofia, etyka, logika : wykłady. Wrocław: Edukacja, 1999. Ss. 143.

Jarczewski, Andrzej. Prawda po epoce post-truth. Katowice: Śląsk, 2017. Ss. 146.

Jarmużek, Tomasz. Jutrzejsza bitwa morska : rozumowanie Diodora Kronosa. Toruń: UMK, 2013. Ss. 268.

Jarmużek, Tomasz; Tkaczyk, Marcin. Normalne logiki pozycyjne. Lublin: KUL, 2015. Ss. 202.

Jarnuszkiewicz, Antoni. Miłość i bycie : studium z metafizyki. Kraków: WFTJ, 1990. Ss. 321.

Jarnuszkiewicz, Antoni. Od ontologii do etyki : wprowadzenie do "Miłości i bycia". Kraków: Wydział Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego, 1994. Ss. 83.

Jarnuszkiewicz, Antoni. Od systemu do etyki : krytyka rozumu dialogicznego. Kraków: WAM, 2012. Ss. 192.

Jaroń, Józef. Wybrane problemy etyki : materiały pomocnicze dla słuchaczy Wydziału religioznawstwa Wieczorowego Uniwersytetu Marksizmu-Leninizmu. Warszawa: MON, 1987. Ss. 219.

Jaroń, Józef. Z etyką na ty : od egipskiego Ptahhotepa do Karola Wojtyły. Łódź: Dajas, 1995. Ss. 196.

Jaroń, Józef. Ekologia, sozologia, ekofilozofia, ekoetyka, ekonomia proekologiczna (przegląd zagadnień). Warszawa-Łomianki, Heliodor, 1997. Ss. 236.

Jaroszewski, Tadeusz M. Renesans scholastyki, jego źródła społeczne i intelektualne. Warszawa: Książka i Wiedza, 1961. Ss. 78.

Jaroszewski, Tadeusz M. Osobowość i własność : ideał struktury ekonomicznej i społecznej w ujęciu personalizmu neotomistycznego. Warszawa: Książka i Wiedza, 1965. Ss. 412.

Jaroszewski, Tadeusz M. Laicyzacja. Warszawa: Iskry, 1966. Ss. 241.

Jaroszewski, Tadeusz M. Kościół a świat współczesny : uwagi o soborowej konstytucji "Gaudium et spes". Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich, 1967. Ss. 99.

Jaroszewski, Tadeusz M. Osobowość i wspólnota : problemy osobowości we współczesnej antropologii filozoficznej - marksizm, strukturalizm, egzystencjalizm, personalizm chrześcijański. Warszawa: Książka i Wiedza, 1970. Ss. 597.

Jaroszewski, Tadeusz M. Leninizm a problemy współczesnej filozofii. Warszawa: PAN, 1970. Ss. 49.

Jaroszewski, Tadeusz M. Rozważania o praktyce : wokół interpretacji filozofii Karola Marksa. Warszawa: PWN, 1974. Ss. 390.

Jaroszewski, Tadeusz M. Traktat o naturze ludzkiej. Warszawa: Książka i Wiedza, 1980. Ss. 197.

Jaroszewski, Tadeusz M. Marksiści i katolicy : perspektywy dialogu. Warszawa: Książka i Wiedza, 1988. Ss. 319.

Jaroszewski, Tadeusz M; Tanalski, Dionizy. Filozofia społeczna i doktryna polityczna Kościoła Katolickiego. Warszawa: WSNS przy KC PZPR, 1965. Ss. 184.

Jaroszyński, Piotr. Metafizyka piękna : próba rekonstrukcji teorii piękna w filozofii klasycznej. Lublin: RW KUL, 1986. Ss. 189.

Jaroszyński, Piotr. Estetyka czy filozofia piękna? Lublin: RW KUL, 1990. Ss. 328.

Jaroszyński, Piotr. Nauka w kulturze. Lublin: Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2001. Ss. 300.

Jaroszyński, Piotr. Etyka : dramat życia moralnego. Krąpiec, Mieczysław A. (przedm.). Warszawa: Most, 1993; wyd. 7 przejrz. i popr. Szczecinek, Nasza Przyszłość, 2013. Ss. 162.

Jaroszyński, Piotr. Metafizyka i sztuka. Warszawa: Gutenberg-Print, 1996; wyd. 2 Radom, Polskie Wyd. Encyklopedyczne, 2002. Ss. 253.

Jaroszyński, Piotr. Etyka: pryzmat życia moralnego. Warszawa: Wyd. Sióstr Loretanek, 2001. Ss. 112.

Jaroszyński, Piotr. Metafizyka czy ontologia? Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2011. Ss. 500.

Jarra, Eugeniusz. Historia polskiej filozofii politycznej 966-1795. Londyn, Orbis, 1968. Ss. XV+288.

Jarząbek-Bielecka, Grażyna. Podstawy etyki i filozofii w medycynie w świetle rozważań Edmunda D. Pellegrina i Davida C. Thomasmy : zagadnienia wybrane. Poznań: UMed., 2019. Ss. 209.

Jarzewicz, Agnieszka. Wolność indywidualna w komunikacji werbalnej. Bydgoszcz, Epigram, 2014. Ss. 232.

Jarzębski, Jerzy. Wszechświat Lema. Kraków: WL, 2003. Ss. 340.

Jasińska, Maria; Makowska Hanna. Polskie źródła informacji w naukach społecznych i humanistycznych. Warszawa: BN, 1983. Ss. 434.

Jasiński, Arkadiusz M.; Wieczorek, Kamil M. Między Felicitas a Tanatosem : filozoficzno-psychologiczne rozważania o szczęściu i śmierci. Siemianowice Śląskie, Leimak, 2015. Ss. 143.

Jasiński, Bogusław. Estetyka realizmu György Lukácsa i jego przesłanki filozoficzne. Warszawa: Książka i Wiedza, 1984. Ss. 272.

Jasiński, Bogusław. Lukács. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1985. Ss. 309.

Jasiński, Bogusław. Twórczość a sztuka : wprowadzenie do estetyki procesów twórczych. Warszawa: Książka i Wiedza, 1989. Ss. 459.

Jasiński, Bogusław. Między buntem rozumu a pokorą istnienia : filozofia XX wieku. Warszawa: Nowe Wyd. Polskie, 1990. Ss. 223.

Jasiński, Bogusław. Tezy o ethosofii. Olsztyn-Warszawa: Ethos, 1992. Ss. 97.

Jasiński, Bogusław. Droga myśli. Warszawa: Ethos, 1997. Ss. 319.

Jasiński, Bogusław. Dwie fenomenologie - Husserl i Heidegger. Warszawa: Ethos, 1997. Ss. 175.

Jasiński, Bogusław. Leksykon filozofów współczesnych. Olsztyn, Ethos, 1999; wyd. 2 rozsz. 2006. Ss. 499.

Jasiński, Karol. Relacja między religią a sferą publiczną w filozofii społecznej i politycznej Charlesa Taylora. Olsztyn: UW-M, 2017. Ss. 372.

Jaskóła, Janusz. Światy możliwe jako uprawomocnienie filozofowania : Platon. Wrocław: UWr, 2000. Ss. 292.

Jastrzębski, Andrzej. Pierwszy personalista amerykański : personalizm Bordena Parkera Bowne’a. Lublin: TN KUL, 2008. Ss. 194.

Jastrzębski, Bartosz. Ostatnie Królestwo : szkice teologiczno-polityczne. Warszawa: Sic!, 2016. Ss. 246.

Jastrzębski, Marek. Wczesna filozofia grecka jako archeiczna droga do nieśmiertelności : próba rekonstrukcji. Białystok: Wyd. Niepaństwowej Wyższej Szk. Pedag., 2014. Ss. 263.

Jaszewska, Dagmara. Nasza niedojrzała kultura: postmodernizm inspirowany Gombrowiczem. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002. Ss. 204.

Jaśtal, Jacek. Etyka i czas : wariacje aretologiczne. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015. Ss. 225.

Jativa, Tomasz. Humanizm socjalistyczny czy ekonomiczna predestynacja : Marks, Engels, Plechanow. Warszawa: Sub Lupa, 2017. Ss. 175.

Jaworska, Magdalena. Zapomniany filozof Georgios Gemistos (Plethon) : zarys życia i twórczości. Gorzów Wielkopolski, PWSZ, 2008. Ss. 114.

Jaworska-Wołoszyn, Magdalena. Joannes Italos: ”konsul filozofów” : aporie i rozstrzygnięcia. Gorzów Wielkopolski: Wyd. Nauk. Akademii im. Jakuba z Paradyża, 2019. Ss. 214.

Jaworski, Marian. Arystotelesowska i tomistyczna teoria przyczyny sprawczej na tle pojęcia bytu. Lublin: TN KUL, 1958. Ss. 135.

Jaworski, Marian. Religijne poznanie Boga według Romano Guardiniego : studium analityczno-krytyczne. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1967. Ss. 175.

Jaworski, Marek. Tadeusz Kotarbiński. Warszawa: Interpress, 1971. Ss. 153.

Jaworski, Marek. Władysław Tatarkiewicz. Warszawa: Interpress, 1975. Ss. 130.

Jaworski, Marian. Od filozofii religii do eidos Kościoła. Kazimierz Mikucki (red.). Kraków: UPJPII, 2018. Ss. 199.

Jaworski, Wit. Common sense w Polsce : z dziejów recepcji szkockiej filozofii zdrowego rozsądku w polskiej myśli konserwatywnej połowy XIX wieku. Kraków: Aureus, 1994. Ss. 210.

Jaworski, Wit. Eleuteryzm i mesjanizm : u źródeł filozofii społecznej Wincentego Lutosławskiego. Kraków: Abrys, 1994. Ss. 174.

Jaworski, Wit. Eklektycy i minimaliści : szkice z dziejów filozofii polskiej początku XIX wieku. Kraków: nakł. aut., 1995. Ss. 93.

Jaworski, Wit. Z dziejów filozofii w Polsce 1804-1817 : M. W. Voigt, F. Jaroński, J. Sołtykowicz, F. Wigura. Kraków: Abrys, 1997. Ss. 112.

Jaworski, Wit. Wyobraźnia, rozsądek, organizm zbiorowy. Kraków: Abrys, 1998. Ss. 121.

Jaźniewicz, Wojciech. Filozofia i teologia czasu : czas w personalizmie uniwersalistycznym Czesława Stanisława Bartnika. Kraków: Homo Dei, 2017. Ss. 353.

Jean-Paul Sartre w poszukiwaniu moralności : etyczne dziedzictwo myśli. Stachewicz, Krzysztof; Strzyżyński, Przemysław (red.). Poznań: WT UAM, 2013. Ss. 187.

Jeden za drugiego - Lévinas filozofem więzi społecznej. Moń, Ryszard; Wieczorek, Krzysztof (red.). Olecko, Wyd. Wszechnicy Mazurskiej; Warszawa: UKSW, 2009. Ss. 256.

Jedliński, Marek; Witczak, Krzysztof. Obcości : szkice z filozofii i literatury. Bydgoszcz: Epigram, 2017. Ss. 243.

Jedliński, Marek. Ku przeszłości! : Rene Guenon, Julius Evola i nurty tradycjonalizmu : studium z filozofii kultury. Poznań: UAM, 2019. Ss. 304.

Jednostka - społeczeństwo - państwo : z filozoficznej refleksji nad zagadnieniami władzy. Andrzejewski, Bolesław (red.). Poznań: WN UAM, 1985. Ss. 144.

Jedność i wielość. Sarnowski, Stefan (red.). Bydgoszcz, WSP, 1996. Ss. 304.

Jedność i wielość logik modalnych. Marcin Tkaczyk (red.). Lublin: TN KUL, 2019. Ss. 203.

Jedność materialna świata. Eilstein, Helena (red.). Warszawa: Książka i Wiedza, 1961. Ss. 293.

Jedynak, Anna. Empiryzm i znaczenie. Warszawa: WFiS UW, 1998. Ss. 217.

Jedynak, Anna. Ajdukiewicz. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2003. Ss. 268.

Jedynak, Anna; Walentowicz, Tadeusz. Filozofia : podręcznik dla gimnazjum do edukacji filozoficznej. Warszawa: WSiP, 2000. Ss. 192.

Jedynak, Stanisław. Zarys historii etyki starożytnej. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich, 1966. Ss. 66.

Jedynak, Stanisław. Etyka starożytnego Wschodu. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1972. Ss. 211.

Jedynak, Stanisław. Etyka i socjalizm. Warszawa: Inst. Wyd. CRZZ, 1974. Ss. 257.

Jedynak, S7tanisław. Hume. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974. Ss. 231.

Jedynak, Stanisław. Etyka polska w latach 1863-1918. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1977. Ss. 463.

Jedynak, Stanisław. Z zagadnień osobowości. Warszawa: Inst. Wyd. CRZZ, 1977. Ss. 117.

Jedynak, Stanisław. U źródeł filozofii : Egipt, Babilon, Indie, Chiny, Grecja. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1981. Ss. 148.

Jedynak, Stanisław. Z teorii i historii etyki. Warszawa: Książka i Wiedza, 1983. Ss. 233.

Jedynak, Stanisław. Bogowie, władcy i zwykli ludzie : z historii myśli społecznej starożytnego Wschodu i Grecji. Warszawa: Książka i Wiedza, 1986. Ss. 227.

Jedynak, Stanisław. Etyka w Polsce : słownik pisarzy. Wrocław: Ossolineum, 1986. Ss. 209.

Jedynak, Stanisław. Filozofia moralności. Warszawa: COMSNP, 1987. Ss. 216.

Jedynak, Stanisław. Niewygodne tematy. Lublin: Daimonion, 1993. Ss. 90.

Jedynak, Stanisław. Ex oriente lux : szkice filozoficzno-antropologiczne dla miłośników kultur Wschodu. Lublin: UMCS, 1995. Ss. 249.

Jedynak, Stanisław. Człowiek, społeczeństwo, moralność : szkice o etyce polskiej. Lublin: UMCS, 1996. Ss. 340.

Jedynak, Stanisław. Destruam et aedificabo : studia z filozofii i myśli społecznej Zachodu. Lublin. UMCS, 1998. Ss. 326.

Jedynak, Stanisław. Filozofia : ontologia, teoria poznania, logika. Radom, WSP, 1991; wyd. 2 popr. i uzup. PR, 1998. Ss. 99.

Jedynak, Stanisław. Naród, społeczeństwo, państwo. Warszawa: Trio, 2002. Ss. 226.Jedynak, Stanisław. Filozofia krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Lublin: UMCS, 2012. Ss. 150.

Jelenkowski, Marian M. Owen. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1981. Ss. 250.

Jelenkowski, Marian M. Doktryna sprawiedliwości społecznej Johna Rawlsa. Lublin: UMCS, 1989. Ss. 221.

Jest Bóg, żyje prawda : inna twarz Stanisława Brzozowskiego. Urbanowski, Maciej (wybór, wstęp i red.). Warszawa: Fronda Pl, 2012. Ss. 461.

Jest-że dla prawdy przyszłość jaka? Praca dedykowana Profesorowi Karolowi Toeplitz'owi. Toruń: Adam Marszałek, 2001. Ss. 224.

”Jestem filozofem świata” = Kósmou filósofós e'ımi : Roman Witold Ingarden (1893-1970). Cz. 1, Lata 1893-1938. Kuliniak, Radosław; Pandura, Mariusz. Kęty: Marek Derewiecki, 2019. Ss. 883.

Jewdokimow, Dorota. Na stycznej : idea zjednoczenia Kościołów w rosyjskiej myśli filozoficzno-religijnej i społecznej. Poznań: WNS UAM, 2017. Ss. 197.

Jewish and Polish philosophy. Woleński, Jan; Senderowicz, Yaron M.; Bremer, Józef (eds). Kraków-Budapeszt, Austeria Publishing House, 2013. Ss. 237.

Jezierski, Romuald. Klasowy charakter moralności. Poznań: Wyd. Poznańskie, 1963; wyd. 4 1971. Ss. 146.

Jezierski, Romuald. Poglądy etyczne Edwarda Abramowskiego : studium struktury, genezy i funkcji systemu etycznego. Poznań: Wyd. Poznańskie, 1970. Ss. 367.

Jeziorowski, Artur. Rozum i poznanie : Heglizm a problem wiedzy bezpośredniej. Wrocław: Ossolineum, 1989. Ss. 147.

Jeżeli Bóg istnieje... : wolność człowieka a hipoteza teistyczna : studia i eseje. Andrzej P. Stefańczyk (red.). Lublin: TN KUL, 2018. Ss. XXXII+561.

Jeżewska, Zofia. Leon Chwistek (krótki zarys życia i twórczości). Warszawa: Epoka, 1980. Ss. 127.

Jędraszewski, Marek. La relazioni intersoggettive nella filosofia di Emmanuel Levinas. Roma, Pontificia Universita Gregoriana, 1980. Ss. 82.

Jędraszewski, Marek. Filozofia i modlitwa. Poznań: W Drodze, 1986; wyd. 2 zm. 2001. Ss. 435.

Jędraszewski, Marek. Wobec innego : relacje międzypodmiotowe w filozofii Emmanuela Lévinasa. Poznań: Ks. św. Wojciecha, 1990. Ss. 341.

Jędraszewski, Marek. W poszukiwaniu nowego humanizmu : J.-P. Sartre - E. Lévinas. Kraków: WN PAT, 1994. Ss. 283.

Jędraszewski, Marek. Homo: capax Alterius, capax Dei : Emmanuela Levinasa myślenie o człowieku i Bogu. Poznań: UAM WT, 1999. Ss. 194.

Jędrzejczak, Klara. Problem rewolucji i socjalizmu we współczesnej katolickiej myśli filozoficznej : personalizm "Esprit". Poznań: Politechnika Poznańska, 1967; wyd. 2 1969. Ss. 83.

Jędrzejczak, Klara. Koncepcja postępu w personaliźmie "Esprit". Poznań: Politechnika Poznanska, 1972. Ss. 157.

Język i gra : rozrachunki z Wittgensteinem. Kloc-Konkołowicz, Jakub; Lipszyc, Adam (red.). Warszawa: WFiS UW, 2014. Ss. 186.

Język, świat, rozumienie : szkice (nie tylko) hermeneutyczne. Przyłębski, Andrzej (red.). Włocławek, Expol, 2007. Ss. 163.

Język, wartości, działania : szkoła lwowsko-warszawska a wybrane problemy współczesnej filozofii, psychologii i semiotyki. Bobryk, Jerzy (red.). Warszawa: Instytut Psychologii PAN, 2016. Ss. 298.
Language, values, actions : the Lvov-Warsaw school and selected problems of modern psychology, semiotics and philosophy. Bobryk, Jerzy (ed.). Warsaw, Institute of Psychology PAS, 2016. Ss. 217.

Język współczesnej humanistyki. Pelc, Jerzy (red.). Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 2000. Ss. 344.

Joachimowicz, Leon. Sceptycyzm grecki : wybrane zagadnienia. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1972. Ss. 269.

Joachimowicz, Leon. Seneka. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1977; wyd. 2 uzup. 2004. Ss. 211.

Jocz, Artur. Mistyka a gnoza w myśli chrześcijańskiej : (od I do XVII w.) : rozważania wokół kategorii Boga, świata i człowieka. Poznań: Humaniora, 1995. Ss. 177.

Jodkowski, Kazimierz. Teza o niewspółmierności w ujęciu Thomasa S. Kuhna i Paula K. Feyerabenda. (Realizm, Racjonalność, Relatywizm). Lublin: UMCS, 1984. Ss. 105.

Jodkowski, Kazimierz. Wspólnoty uczonych, paradygmaty i rewolucje naukowe. (Realizm, Racjonalność, Relatywizm). Lublin: UMCS, 1990. Ss. 706.

Jodkowski, Kazimierz. Metodologiczne aspekty kontrowersji ewolucjonizm - kreacjonizm. (Realizm, Racjonalność, Relatywizm). Lublin: UMCS, 1998. Ss. 537.

Jojczyk, Stanisław. Filozofia i elementy etyki w turystyce.  Gdańsk: Fundacja Rozwoju UG, 2009. Ss. 122.

Jonkisz, Adam. Struktura, zmienność i postęp nauki : ujęcie strukturalne. (Realizm, Racjonalność, Relatywizm). Lublin: UMCS, 1990. Ss. 506.

Jonkisz, Adam. Ciągłość teoretycznych wytworów nauki : ujęcie strukturalne. (Realizm, Racjonalność, Relatywizm). Lublin: UMCS, 1998. Ss. 387.

Jonkisz, Adam. Elementy logiki stosowanej. Bielsko-Biała, Wyższa Szkoła Administracji, 2011. Ss. 203.

Jordan, Zbigniew. Philosophy and ideology : the development of philosophy and marxism-leninism in Poland since the Second World War. Dordrecht, D. Reidel, 1963. Pp. 600.

Jordan, Zbigniew. The evolution of dialectical materialism : a philosophical and sociological analysis. London: Macmillan, 1967. Ss. XV+490.

JózefKremer (1806-1875) : studia i materiały. Bęczkowska, Urszula; Kasperowicz, Ryszard; Maj, Jacek (red.). Kraków: Instytut Historii Sztuki UJ, 2016. Ss. 564.

Józef Tischner : prawda, wolność, dialog. Jacyk, Dominik; Manikowski, Maciej (red.). Wrocław: Polskie Forum Filozoficzne, 2013. Ss. 184.

Juchacz, Piotr W. Deliberatywna filozofia publiczna : analiza instytucji wysłuchania publicznego w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej z perspektywy systemowego podejścia do demokracji deliberatywnej. Poznań: IF UAM, 2015. Ss. 677.

Judycki, Stanisław. Intersubiektywność i czas : przyczynek do dyskusji nad późną fazą poglądów Edmunda Husserla. Lublin: TN KUL, 1990. Ss. 301.

Judycki, Stanisław. Umysł i synteza : argument przeciwko naturalistycznym teoriom umysłu. Lublin: RW KUL, 1995. Ss. 322.

Judycki, Stanisław. Świadomość i pamięć : uzasadnienie dualizmu antropologicznego. Lublin: TN KUL, 2004. Ss. 433.

Judycki, Stanisław. Książeczka o człowieku wierzącym. Kraków: Kolegium Filozoficzno-Teologiczne Polskiej Prowincji Dominikanów, 2014. Ss. 241.

Jung-Palczewska, Elżbieta. Jana z Janduno koncepcja intelektu. Częstochowa: WSI, 1990. Ss. 119.

Jung-Palczewska, Elżbieta. Tomasz Wilton i dyskusje wokół nieskończonej mocy Boga. Częstochowa: WSP, 1993. Ss. 71.

Jung-Palczewska, Elżbieta. Międzyfilozofią przyrody a nowożytnym przyrodoznawstwm: Ryszard Klivington i fizyka matematyczna w średniowieczu. Łódź: UŁ, 2002. Ss. 332.

Junosza-Dowgiałło, Krzysztof. Wiedza ezoteryczna Platona zawarta w dialogu "Timajos". Warszawa: Dow & Dow, 1996. Ss. 187.

Jurczyk, Bernard. Ekologia - człowiek - Kościół: antropologiczny wymiar kryzysu ekologicznego w ocenie Kościoła. Opole: UO, 2003. Ss. 213.

Jurek, Adam. Indywiduum w procesie : studium metafizyki A. N. Whiteheada. Warszawa: Semper, 2013. Ss. 165.

Jurewicz, Joanna. Fire, death and philosophy : a history of ancient Indian thinking. Warszawa: Elipsa, 2016. Ss. 717.

Juros, Helmut. Teologia moralna czy etyka teologiczna? : studium z metodologii moralności. Warszawa: ATK, 1980. Ss. 274.

Jusiak, Janusz. Filozofia nauki i teoria poznania Alfreda Northa Whiteheada. Lublin: UMCS, 1992. Ss. 168.

Jusiak, Janusz. Metafizyka a poznanie bezpośrednie : tradycyjny i współczesny kształt zagadnienia. Lublin: UMCS, 1998. Ss. 448.

Juskowiak, Piotr. Przestrzenie wspólnoty : filozofia wspólnotowości w perspektywie badań nad miastem postindustrialnym. Poznań: WNS UAM, 2015. Ss. 334.

Juszczak, Wiesław. Fragmenty : szkice z teorii i filozofii sztuki. Warszawa: Zamek Królewski, 1995; wyd. kolejne Warszawa: PIW, 2017. Ss. 220.

K

Kabaj, Józef. Ideologia Eriugeny : czynniki kształtowania ideologii chrześcijańskiej we wczesnym średniowieczu francuskim - ideowe wartości filozoficzno-teologicznego systemu Jana Szkota. Kraków: UJ, 1981. Ss. 157.

Kachlak, Tadeusz. K. Marks i F. Engels o starożytności klasycznej. Wrocław: Ossolineum, 1967. Ss. 103.

Kaczmarczyk, Michał. Aporia wolności : krytyka teorii społecznej. )Monografie FNP). Toruń: UMK, 2019. Ss. 561.

Kaczmarek, Agnieszka. Nowoczesna autentyczność : Charles Taylor wobec dylematów współczesności. Poznań: Wyd. Poznańskie, 2011. Ss. 252.

Kaczmarek, Kamil. Prasocjologia Świętego Tomasza z Akwinu. Kozyr-Kowalski, Stanisław (przedm.). Poznań: UAM, 1999. Ss. 189.

Kaczmarek, Lech. Istota i pochodzenie religii. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 1958. Ss. 320.

Kaczmarek, Olga. Inaczej niż pisać : Lévinas i antropologia postmodernistyczna. Warszawa: UW, 2016. Ss. 439.

Kaczmarek, Stefan. Początki kantyzmu : reakcja przeciw kantyzmowi w Polsce. Poznań: UAM, 1961. Ss. 182.

Kaczmarek, Stefan. Anioł Dowgird - filozof nieznany. Poznań: UAM, 1963; Warszawa: Książka i Wiedza, 1965. Ss. 288.

Kaczmarek, Stefan. O przedmiocie i zadaniach historii filozofii. Warszawa: Książka i Wiedza, 1968. Ss. 343.

Kaczmarek, Stefan. Zarys podstawowych kierunków filozoficznych jako przygotowanie do studiowania filozofii marksistowskiej. Poznań: AWF, 1976; wyd. 2 przer. i uzup. 1980. Ss. 298.

Kaczmarek, Stefan. Julian Zaborowski - wielkopolski prepozytywista XIX w. Poznań: AWF, 1979. Ss. 84.

Kaczmarek, Stefan. Rozważania o życiu ludzkim. Warszawa: Wiedza Powszechna", 1977; wyd. 2 1979. Ss. 162.

Kaczmarek, Stefan. Filozofia miłości, nadziei i przemijania. Poznań: AWF, 1986. Ss. 319.

Kaczmarek, Stefan. Nauka o moralności. Poznań: AWF, 1987. Ss. 339.

Kaczmarek, Stefan. Rozwój postępowych idei filozoficznych na przestrzeni dziejów. Poznań: AWF, 1989. Ss. 360.

Kaczmarek, Stefan. Teoria poznania w zarysie. Poznań: AWF, 1991. Ss. 102.

Kaczmarek, Stefan. Immanuel Kant - portret filozofa. Poznań: UAM, 1995. Ss. 163.

Kaczocha, Włodzimierz. Rozważania nad modelem kultury socjalistycznej w Polsce. Warszawa: PWN, 1981. Ss. 273.

Kaczocha, Włodzimierz. Polityka kulturalna PPR-PZPR : zarys problematyki polityki kulturalnej w okresie 1942-1977. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1981. Ss. 211.

Kaczocha, Włodzimierz. Inspiracje marksistowskie w filozofii kultury w Polsce : do 1939 roku. Warszawa-Poznań: PWN, 1984. Ss. 305.

Kaczocha, Włodzimierz. Kultura : studia z historii myśli : Krzywicki, Abramowski, Czarnowski, Chwistek. Warszawa-Poznań: PWN, 1991.
Kultura : studia z historii myśli : Krzywicki, Abramowski, Czarnowski, Chwistek, Nawroczyński. Wyd. 2 popr. i rozsz. Poznań: Ars Nova, 2001. Ss. 159.

Kaczocha, Włodzimierz. Demokracja : studia z dziejów myśli w Polsce. Poznań: Ars Nova, 1993; wyd. 2 popr. Terra, 1999. Ss. 143.

Kaczocha, Włodzimierz. Filozofia cywilizacji i kultury : teorie filozoficzne rozwijane w Polsce w pierwszej połowie XX wieku. Poznań: Ars Nova, 1998. Ss. 258.

Kaczocha, Włodzimierz. Kultura: studia z dziejów myśli. Poznań: ars nova, 2001. Ss. 160.

Kaczocha, Włodzimierz. Konta eton Hainteker ton Kafka kai ton Aristoteli. Ateny, Eurace, 2002. Ss. 86.

Kaczocha, Włodzimierz. Demokracja proceduralna oraz republikańska. Poznań: AE, 2004. Ss. 286.

Kaczocha, Włodzimierz. Studia z filozofii XX wieku. Poznań: Humaniora, 2008. Ss. 245.

Kaczocha, Włodzimierz. Filozofia społeczna : wybrane zagadnienia filozoficzno-teoretyczne oraz empiryczne. Warszawa: Scholar, 2015. Ss. 292.

Kaczorowski, Stanisław. Logika tradycyjna (zarys dziejów). Łódź: 1946. Ss. 24.

Kajta, Stefan. Włodzimierza Sedlaka kwantowa teoria życia. W: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody. T. 12. Lubański, Mieczysław i Ślaga, Szczepan W. (red.). Warszawa: ATK, 1991. Ss. 283.

Kalendarz półstuletni (1750-1800). Baczko, Bronisław; Hinz, Henryk (wybór, wstęp i oprac.). Warszawa: PIW, 1975. Ss. 371.

Kalinowski, Jerzy. Initiation à la philosophie morale : a l'usage de l'homme d'action. Folliet, Joseph (préf.). Paris, Soc. d'Éditions Internationales, 1966. Ss. 223.

Kalinowski, Jerzy. Sémiotique et philosophie : a partir et à l'encontre de Husserl et Carnap. Paris, Hadès; Amsterdam, Benjamins, 1985. Ss. 293.

Kalinowski, Jerzy. Expérience et phénoménologie : Husserl, Ingarden, Scheler. Paris, Ed. Universitaires, 1992. Ss. 106.

Kalinowski, Jerzy. Logika norm. Kwiatkowski, Tadeusz (tłum.). Lublin: Daimonion, 1993. Ss. 235.

Kalinowski, Jerzy; Swieżawski, Stefan. Filozofia w dobie soboru. Lacombe, Olivier (przedmowa); Gilson, Etienne i Maritain, Jacques (listy do Autorów); Gawrysiakowie, Maria i Cezary (tłum.). Warszawa: Biblioteka Więzi, 1995. Ss. 177.

Kalinowski, Witold. Wątki socjologiczne w polskiej estetyce międzywojennej. Wrocław-Warszawa: Ossolineum, 1973. Ss. 195.

Kalita, Cezary. Wspólnota versus społeczeństwo : spór na temat istoty i funkcji wspólnoty oraz społeczeństwa z perspektywy filozofii społecznej. Siedlce: WN Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, 2018. Ss. 375.

Kalita, Zdzisław. Etyka renesansowego humanizmu : wykłady z dziejów myśli etycznej. Wrocław: UW, 1986; wyd. 1992. Ss. 66.

Kalita, Zdzisław. Człowiek i świat wartości : aksjologia renesansowego humanizmu. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 17). Wrocław: UWr, 1993. Ss. 193.

Kalka, Krzysztof. Wychowanie i kształcenie w antropologii filozoficznej i pedagogice. Gogacz, Mieczysław (przedm.). Warszawa: Navo, 1998. Ss. 159.

Kalka, Krzysztof. Filozoficzna antropologia tomistyczna okresu międzywojennego w Polsce jako podstawa kształtowania charakteru. Bydgoszcz, Ak. Bydg., 2000. Ss. 360.

Kalka, Krzysztof. Zarys historii filozofii. Elbląg, EUH-E; Kraków: Impuls, 2008. Ss. 164.

Kalka, Krzysztof. Teoria obecności w tradycji neoplatońskiej i tomistycznej. Piła: PWSZ im. Stanisława Staszica, 2017. Ss. 255.

Kałuszyńska, Elżbieta. Wielkość empiryczna a skale pomiarowe. Wrocław: PW, 1983. Ss. 85.

Kałuszyńska, Elżbieta. Modele teorii empirycznych. Warszawa: IFiS PAN, 1994. Ss. 284.

Kałuża, Maciej. Elementy filozofii absurdu w dramaturgii Alberta Camusa. Kraków: Libron - Filip Lohner, 2016. Ss. 278.

Kamela, Paweł. Prawo i moralność w koncepcjach H. L. A. Harta. Toruń: Adam Marszałek, 2008. Ss. 220.

Kamieniecki, Jan. Szymon Budny: zapomniana postać polskiej reformacji. Wrocław: UWr, 2002. Ss.192.

Kamieński, Henryk. Filozofia ekonomii materialnej ludzkiego społeczeństwa z dodaniem mniejszych pism filozoficznych. (Biblioteka Klasyków Filozofii). Baczko, Bronisław (oprac., wstęp, posłowie). Warszawa: PWN, 1959. Ss. XVII+592.

Kamińska, Anna. Wrażliwość a podmiotowość : teoria Emmanuela Lévinasa i praktyka Janusza Korczaka. Kraków: Maximum, 2012. Ss. 315.

Kamińska, Anna. Rzeczywistość wyobraźni : Gaston Bachelard o źródłach twórczości. Kraków: Maximum, 2015. Ss. 164.

Kamińska, Anna. Zobojętnienie : filozoficzne aspekty współczesnej alienacji człowieka. Kraków: Maximum, 2018. Ss. 254.

Kamińska, Joanna. Nowe wspaniałe światy : współczesne projekty doskonałego społeczeństwa. Kraków: Nomos, 2012. Ss. 170.

Kamiński, Antoni A. Michaił Bakunin : życie i myśl. T. 1, Od religii miłości do filozofii czynu (1814-1848). Wrocław: UE, 2012. Ss. 736.

Kamiński, Antoni A. Michaił Bakunin : życie i myśl. T. 2, Podpalacz Europy (1848-1864). Wrocław: UE, 2013. Ss. 542.

Kamiński, Stanisław. Gergonne'a teoria definicji. Lublin: TN KUL, 1958. Ss. 142.

Kamiński, Stanisław. Pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Lublin: KUL, 1961; wyd. 2 popr. i uzup. 1970; wyd. 3 uzup. 1981.
Nauka i metoda : pojęcie nauki i klasyfikacja nauk. Bronk, Andrzej (wyd.). (Pisma wybrane, t. 4). Lublin: TN KUL, 1992. Ss. 384.

Kamiński, Stanisław. Jak filozofować? : studia z metodologii filozofii klasycznej. Szubka, Tadeusz (wyd.). (Pisma wybrane, t. 1). Lublin: TN KUL, 1989. Ss. VIII+407.

Kamiński, Stanisław. Filozofia i metoda : studia z dziejów metod filozofowania.Herbut, Józef (wyd.). (Pisma wybrane, t. 2). Lublin: TN KUL, 1993. Ss. 212.

Kamiński, Stanisław. Metoda i język : studia z semiotyki i metodologii nauk. Żegleń, Urszula M. (red.). (Pisma wybrane, t. 3). Lublin: TN KUL, 1994. Ss. 530.

Kamiński, Stanisław. Światopogląd, religia, teologia : zagadnienia filozoficzne i metodologiczne. Bronk, Andrzej; Walczak, Monika (wyd.). (Pisma wybrane. T. 5). Lublin: TN KUL, 1998. Ss. 311.

Kamiński, Stanisław. On the methodology of metaphysics. Maciej B. Stępień (trans.); Wojciech Daszkiewicz (ed.). Roma; Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2018. Ss. 272.

Kamiński, Stanisław. On the methods of contemporary metaphysics. Maciej B. Stępień (transl.). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2019. Ss. 385.

Kamiński, Stanisław; Kalinowski, Jerzy. Logika, filozofia, człowiek : wybór tekstów Stanisława Kamińskiego i Jerzego Kalinowskiego. Agnieszka Lekka-Kowalik, Konrad Zaborowski (red.). Lublin: KUL, 2017. Ss. 308.

Kamiński, Stanisław; Krąpiec, Mieczysław A. Z teorii i metodologii metafizyki. Lublin: TN KUL, 1962, wyd. 3 popr. 1994. Ss. 445.

Kaniowski, Andrzej M. Filozofia społeczna Jürgena Habermasa : w poszukiwaniu jedności teorii i praktyki. Warszawa: 1990. Ss. 495.

Kaniowski, Andrzej M. Supererogacja, zagubiony wymiar etyki : czyny chwalebne w etykach uniwersalistycznych. Warszawa: Oficyna Naukowa, 1999. Ss. VI+466.

Kaniowski, Władysław. Oswald Spengler : filozof i pisarz polityczny. Łódź: PŁ, 1997. Ss. 162.

Kant i kantyzmy : szkice z filozofii krytycznej. Parszutowicz, Przemysław (red.).  Gdańsk: Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2008. Ss. 118.

Kant wobec problemów współczesnego świata. Miklaszewska, Justyna; Spryszak, Przemysław (red.). Kraków: UJ, 2006. Ss. 362.

Kapitańczyk, Kazimierz. O istocie techniki. Poznań: Politechnika Poznańska, wyd. 2 1967. Ss. 96.

Kapralski, Sławomir. Wartości a poznanie socjologiczne. Kraków: Nomos, 1995. Ss. 159.

Kapusta, Andrzej. Filozofia ekstremalna: wokół myśli krytycznej M. Foucault. Lublin: UMCS, 2002. Ss. 204.

Kapuścik, Jerzy. Sens życia : antropologiczne aspekty rosyjskiego renesansu duchowego XX wieku w świetle prawosławia. Kraków: UJ, 2000. Ss. 265.

Kara śmierci. Nowicka-Włodarczyk, Ewa (red.). Kraków: Fundacja MCRD, 1998. Ss. 61.

Karaba, Miroslav. Incorporation and descriptive theories of scientific progress. Warszawa: Rhetos, 2018. Ss. 102.

Karas, Marcin. Historiozofia Teilharda de Chardin wobec tradycyjnej myśli chrześcijańskiej. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012. Ss. 182.

Karas, Marcin. Zbawienie przez technikę? : religia Teilharda de Chardin. Sandomierz, Wyd. Diecezjalne, 2013. Ss. 317.

Karas, Marcin. Nowy obraz świata : poglądy filozoficzne Mikołaja Kopernika. Kraków: UJ, 2018. Ss. 220.

Karaś, Zbigniew G. Wolna wola i determinizm (czyli prawie los, fatum, przeznaczenie). Warszawa: Surmak, 1996. Ss. 119.

Karczmarczyk, Janina. Logika matematyczna w nauczaniu początkowym. Warszawa: WSiP, 1983. Ss. 110.

Karczoch, Jan. Życie i myśli Alberta Schweitzera. Warszawa: Zwiastun, 1977. Ss. 78.

Karl Jaspers: człowiek w epoce przełomu. Piecuch, Czesława (red.). Kraków: UPedag., 2013. Ss. 232.

Karl Jaspers : filozof - świadek czasu. Piecuch, Czesława (red.). Kraków: Universitas, 2016. Ss. 311.

Karl Jaspers : logos i alogon. Czesława Piecuch (red.). Kraków: Universitas, 2019. Ss. 278.

Karl Jaspers : w kręgu wielkich myślicieli współczesności. Piecuch, Czesława (red.). Kraków: Universitas, 2015. Ss. 336.

Karłowicz, Dariusz. Arcyparadoks śmierci : męczeństwo jako kategoria filozoficzna - pytanie o dowodową wartość męczeństwa. Kraków: Znak, 2000. Ss. 315.

Karłowicz, Dariusz. Sokrates i inni święci : o postawie starożytnych chrześcijan wobec rozumu i filozofii. Warszawa: Fronda, 2005. Ss. 182.

Karol Libelt : 1807-1875. Warszawa-Poznań: Wyd. Naukowe, 1976. Ss. 360.

Karol Wojtyła. Grzegorz Hołub, Tadeusz Biesaga SDB, Jarosław Merecki SDS, Marek Kostur (red.). Kraków: Ignatianum, 2019. Ss. 206.

Karpiński, Adam; Kojkoł, Jerzy. Filozofia : zarys historii. Gdynia: AMW, 2000. Ss. 319.

Karpiński, Adam. Kryzys kultury współczesnej. Gdańsk: UG, 2003. Ss. 167.

Karpiński, Jakub. Przyczynowość w badaniach socjologicznych. Warszawa: PWN, 1985.

Karpiński, Jakub. Kultura i wielość rzeczywistości : szkice o kulturze. Lublin: Fis, 1992. Ss. 108.

Kartezjusz : w czterechsetlecie urodzin filozofa. Głombik, Czesław (red.). Katowice: Gnome, 1998. Ss. 99.

Karwot, Czesław. Romana Ingardena koncepcja człowieka (studium z metafizyki człowieka)t. Kraków: Akapit, 2011. Ss. 188.

Kasia, Andrzej. Św. Augustyn. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Książka i Wiedza, 1960. Ss. 141.

Kasia, Andrzej. Metamorfozy diabła. Warszawa: Iskry, 1977. Ss. 244.

Kasia, Andrzej. Wiara i rozum : szkice o Ojcach Kościoła. Warszawa: KAW, 1981; wyd. 2 popr. i rozsz. Scholar, 1999. Ss. 141.

Kasia, Katarzyna. Rzemiosło formowania : Luigiego Pareysona estetyka formatywności. Kraków: Universitas, 2008. Ss. 218.

Kasia, Katarzyna. Doświadczenie estetyczne i wspólnota spektaklu. Kraków: Universitas, Warszawa: ASP, 2019. Ss. 312.

Kasperski, Edward. Dialog i dialogizm : idee, formy, tradycje. Warszawa: Elipsa, 1994. Ss. 227.

Kasprzyk, Leszek. Idee społeczno-polityczne Herberta Spencera. Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1961. Ss. VIII+315.

Kasprzyk, Leszek. Spencer. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Książka i Wiedza, 1967. Ss. 167.

Kasprzyk, Leszek. Idee społeczno-polityczne Herberta Spencera. Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1961. Ss. VIII+315.

Kasprzyk, Leszek i Węgrzecki, Adam. Zarys filozofii : dla studentów wyższych szkół ekonomicznych. Kraków: Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 1966; wyd. 2 1970. Ss. 251.

Kasprzyk, Leszek i Węgrzecki, Adam. Wprowadzenie do filozofii. Warszawa: PWN, 1970; wyd. 6 zm. 1981; wyd. 9 1990. Ss. 287.

Kasprzyk, Maciej. Filozofia prawa Lubelskiej Szkoły Filozoficznej. Nałęczów, Przeszłość-Przyszłość, 2014. Ss. 139.

Kasprzyk, Maciej. Terroryzm : odmiany i filozoficzna interpretacja. Olsztyn, IF UW-M, 2014. Ss. 96.

Kasprzyk, Maciej; Gorzka, Kamil. Filozofia wychowania a kryminologia. Olsztyn, UW-M, 2015. Ss. 135.

Kasprzyk, Maciej. Kiedy norma prawna przestaje być generalna i abstrakcyjna? Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 125.

Kasprzyk, Maciej. Rozumienie formuły założenia filozoficznego i obszary treściowe założeń istotnych dla koherencji prawa : systematyka prawa i problem jej zawodności. Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 126.

Kasprzyk, Maciej; Laszczkowski, Przemysław. Kryminologia w historycznej i filozoficznej perspektywie poznawczej. Olsztyn, IF UW-M, 2014. Ss. 96.

Kassner, Maciej. Pragmatyzm i radykalny liberalizm : studium filozofii politycznej Johna Deweya. (Monografie FNP). Toruń: UMK, 2019. Ss. 374.

Katastrofizm okresu międzywojennego. Kołakowski, Andrzej (wybór, oprac., wstęp). Warszawa: Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2014. Ss. XXXV+331.

Kategoria potoczności : źródła filozoficzne i zastosowania teoretyczne. Jawłowska, Aldona (red.). Warszawa: IK, 1991. Ss. 204.

Kategorie filozoficzne a poznawczy status nauki. Brzeziński, Jerzy; Łastowski, Krzysztof (red.). (Poznańskie Studia z Filozofii Humanistyki). Poznań: UAM, 1994. Ss. 268.

Katolicyzm polski na przełomie wieków: mity, rzeczywistość, obawy,nadzieje.Baniak, Józef (red.). Poznań: WT UAM, 2001. Ss. 415.

Katolicyzm starożytny jako forma rozwoju pierwotnego chrześcijaństwa. Keller, Józef (red.). Warszawa: PWN, 1969. Ss. 534.

Katolicyzm wczesnośredniowieczny. Keller, Józef (red.). Warszawa: PWN, 1973. Ss. 699.

Katolicyzm średniowieczny. Keller, Józef (red.). Warszawa: PWN, 1977. Ss. 516.

Kaute, Wojciech. W poszukiwaniu dobrego życia : u filozoficznych podstaw głównych orientacji politycznego myślenia. Katowice: UŚ, 2011. Ss. 261.

Kawalec, Paweł. Metodologia integralna : studium dynamiki wiedzy naukowej. Lublin: KUL, 2018. Ss. 38x.

Kawczyński, Maksymilian (1842-1906). Życie Apulejusza Platończyka z Madaury. Sandomierz, Wyd. Armoryka, 2017. Ss. 58.

Kawiecki, Piotr. Kulturowe pojmowanie sztuki. Gdańsk: UG, 1996. Ss. 285.

Kawiecki, Piotr. Poznanie symboliczne a istnienie : szkice z filozofii kultury oraz trochę proroctw. Gdańsk: UG, 1996. Ss. 118.

Kawiecki, Piotr; Piekarski, Romuald. Zagadnienia estetyki współczesnej : sztuka, wartości, poznanie. Gdańsk: UG, 1994. Ss. 195.

Kazibut, Radosław. Filozofia przyrody i przyrodoznawstwa Roberta Boyle’a : filozoficzna geneza nauki laboratoryjnej. Poznań: UAM, 2019. Ss. 204.

Kazimierczak, Barbara. Koncepcje rozumu w hiszpańskiej refleksji filozoficznej końca XIX i pierwszej połowy XX wieku. Olsztyn, IF UW-M, 2013. Ss. 229.

Kazimierczak, Marek. W poszukiwaniu naukowego charakteru metafizyki : z dziejów recepcji niemieckiej filozofii pokantowskiej w Polsce. Poznań: AWF, 1998. Ss. 85.

Kazimierczak, Marek. Wczesny neokantyzm. Poznań: AWF, 1999. Ss. 237.

Kaźmierczak, Paweł. Personalistyczna teoria wychowania. Kraków: WAM, 2003.

Kaźmierczak, Paweł. Neoarystotelesowska filozofia edukacji w ujęciu Alasdaira MacIntyre’a. Kraków: Ignatianum, 2019. Ss. 238.

Kaźmierczak, Zbigniew. Friedrich Nietzsche jako odnowiciel umysłowości pierwotnej : analiza w kontekście fenomenologii religii Gerardusa van der Leeuwa. Kraków: Universitas, 2000. Ss. 538.

Kazimierz Kloskowski. Grzegorz Bugajak, Anna Latawiec, Anna Lemańska, Adam Świeżyński (red.). Kraków: Ignatianum, 2019. Ss. 196.

Kazimierz Twardowski we Lwowie : o wielkim myślicielu, nauczycielu i obywatelu. Brożek, Anna (red.). Bydgoszcz, Epigram, 2015. Ss. 255.

Keller, Józef. Czyn jako wyraz postawy moralnej Augusta Cieszkowskiego. Lublin: TN KUL, 1948. Ss. 288.

Keller, Józef. Etyka. T. 1. Zagadnienia etyki ogólnej. Warszawa: PAX, 1954. Ss. 219.

Keller, Józef. Etyka. T. 2. Etyka katolicka. Cz. 1. Warszawa: PAX, 1957. Ss. 390.

Keller, Józef. Szkice o moralności katolickiej. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1967. Ss. 265.

Keller, Józef. Katolicyzm jako religia i ideologia. Warszawa: Iskry, 1979. Ss. 426.

Keller, Józef. Katolicka doktryna społeczna. Warszawa: Książka i Wiedza, 1989. Ss. 589.

Kępa, Zbigniew J. Marksizm i ewolucja : "twórczy darwinizm" jako narzędzie propagandy antyreligijnej w latach 1948-1956. Tarnów: Biblos, 1999. Ss. 199.

Kiczuk, Stanisław. Problematyka wartości poznawczej systemów logiki zmiany. Lublin: KUL, 1984. Ss. 278.

Kiczuk, Stanisław. Związek przyczynowy a logika przyczynowości. Lublin: RW KUL, 1995. Ss. 183.

Kiedrowski, Krzysztof. Metodologiczne podstawy negatywistycznej metafizyki unitarnej Leszka Nowaka. Poznań: IF UAM, 2012. Ss. 134.

Kiedrowski, Krzysztof. Metodologiczne podstawy negatywistycznej metafizyki unitarnej Leszka Nowaka. Wyd. 2. poszerz. Poznań: IF UAM, 2013. Ss. 195.

Kiejzik, Lilianna. Włodzimierz Sołowjow. Zielona Góra, WSP, 1997. Ss. 198.

Kiejzik, Lilianna. Sergiusz Bułgakow i filozofowie Srebrnego Wieku : rozważania o przyjaźni. Warszawa: IFiS PAN, 2015. Ss. 267.

Kiejzik, Lilianna;  Sapeńko, Roman. Filozofia w schematach pojęciowych dla laików i nie tylko. Cz. 1. Toruń: Adam Marszałek, 1999. Ss. 75.

Kielanowski, Tadeusz. Odpowiedzialność uczonych : dylemat współczesnej nauki. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1970. Ss. 139.

Kiełbasa, Jan. Transcendentalny i nietranscendentalny sens jedności w myśli XIII wieku na tle filozoficznej tradycji. Kraków: UJ, 2011. Ss. 150.

Kiepas, Andrzej. Nauka - technika - kultura : studium z zakresu filozofii techniki. Katowice: UŚ, 1984. Ss. 206.

Kiepas, Andrzej. Wprowadzenie do filozofii techniki. Katowice: UŚ, 1987. Ss. 182.

Kiepas, Andrzej. Moralne wyzwania nauki i techniki. Katowice: Transformacje, 1992. Ss. 120.

Kiepas, Andrzej. Człowiek wobec dylematów filozofii techniki. Katowice: Gnome, 2000. Ss. 168.
Clovek a dilemy filozofie techniky. Bańska Bystrzyca: UMB, 2002. Ss. 124.

Kiepas, Andrzej. Filozofia techniki w dobie nowych mediów. Katowice: UŚ, 2017. Ss. 250.

Kiereś, Henryk. Osoba i społeczność. (Vademecum Filozofii). Lublin: KUL, 2013. Ss. 359.

Kiereś-Łach, Joanna. Filozofia i retoryka : kontekst myślowy Nowej retoryki Chaïma Perelmana. Lublin: Academicon, 2015. Ss. 316.

Kierkegaard czyli Mowy na piątkowym zebraniu dla wspólnie pogrzebanych: pamięci Profesora Edwarda Kasperskiego. Prokopski, Jacek A. i Urbańska-Bożek, Maria (red.). Kęty: Marek Derewiecki; Warszawa: ChAT, 2019. Ss. 374.

Kierkegaard i komunikacja pośrednia = Kierkegaard und die indirekte Mitteilung. Ziobrowski, Jacek (red.). Warszawa: SGH, 2016. Ss. 198.

Kierunki badawcze w filozofii 2014 : "Jest domeną wiedzy mówić, a przywilejem mądrości słuchać". Adamowicz, Klaudia; Michna, Natalia Anna (red.). Łódź: Biblioteka; Kraków: UJ, 2014. Ss. 274.

Kierunki filozofii współczesnej. Cz. 1. Czarkowski, Józef; Pawlak, Józef; Pawłowski, Jerzy (red.). Toruń: UMK, 1983; wyd. 2 rozsz. i uzup. 1995. Ss. 260.
Kierunki filozofii współczesnej. Cz. 2. Czarkowski, Józef; Pawlak, Józef; Pawłowski, Jerzy (red.). Toruń: UMK, 1988; wyd. 2 rozsz. i uzup. 1995. Ss. 327.
Kierunki filozofii współczesnej. Cz. 3. Czarkowski, Józef; Pawlak, Józef; Pawłowski, Jerzy (red.). Toruń: UMK, 1988. Ss. 265.
Kierunki filozofii współczesnej. Cz. 4, Filozofia polska. Czarkowski, Józef; Pawlak, Józef; Pawłowski, Jerzy (red.). Toruń: UMK, 1989. Ss. 313.

Kijaczko, Stanisław. Immaterializm: epistemologia i metafizyka: próba interpretacji filozofii George'a Berkeleya. Opole: UO, 2002.

Kijania-Placek, Katarzyna. Prawda i konsensus : logiczne podstawy konsensualnego kryterium prawdy. Jadacki, Jacek J. (przedm.). Kraków: UJ, 2000. Ss. 150.

Kijania-Placek, Katarzyna. Pochwała okazjonalności : analiza deskryptywnych użyć wyrażeń okazjonalnych. Warszawa: Semper, 2012. Ss. 288.

Kijas, Zdzisław. Święty Bonawentura. Kraków: WAM, 2002. Ss. 108.

Kijewska, Agnieszka. Neoplatonizm Jana Szkota Eriugeny : podmiotowe warunki doświadczenia mistycznego w tradycji neoplatońskiej. Lublin: RW KUL, 1994. Ss. 223.

Kijewska, Agnieszka. Księga pisma i księga natury : Heksaemeron Eriugeny i Teodoryka z Chartres. Lublin: RW KUL, 1999. Ss. 284.

Kijewska, Agnieszka. Eriugena. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 2005. Ss. 201.

Kijewska, Agnieszka. Święty Augustyn. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 2007. Ss. 363.

Kijewska, Agnieszka. Mikołaj Kuzańczyk. Kraków: WAM, 2009. Ss. 117.

Kijewska, Agnieszka. Boecjusz. Kraków: WAM, 2011. Ss. 120.

Kijewska, Agnieszka. Filozof i jego muzy : antropologia Boecjusza - jej źródła i recepcja. Kęty: Marek Derewiecki, 2011. Ss. 360.

Kiklewicz, Aleksander. Znaczenie a prawda : fantomy semantyczne. Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej UW-M, 2017. Ss. 259.

Kilanowski, Marcin. W obronie ludzkiej godności i solidarności : Erich Fromm i Isaiah Berlin ku nowym filozoficznym podstawom państwa i prawa. Toruń: UMK, 2018. Ss. 507.

Kilijanek, Marek. Kant : samoświadomość i poznanie dyskursywne. Poznań: UAM, 2000. Ss. 221.

Kiliszek, Marek. Lingwistyczna filozofia religii : analiza teorii I. T. Ramseya. Lublin: RW KUL, 1983. Ss. 242.

Kilian, Krzysztof Jerzy. Poglądy filozoficzne Paula Karla Feyerabenda. Cz. 1, Program metodologiczny. Zielona Góra, UZ, 2014. Ss. 384.

Kim-Kustrzeba, Łora. Leninowska metodologia historii filozofii. Warszawa: PWN, 1972. Ss. 164.

Kim-Kustrzeba, Łora. Problemy kultury socjalistycznej w filozofii radzieckiej lat 1965-1977. Wrocław: AE, 1979. Ss. 222.

Kisielewicz, Andrzej. Logika i argumentacja : praktyczny kurs krytycznego myślenia. Warszawa: WN PWN, 2017. Ss. 302.

Kitliński, Tomek. Obcy jest w nas: kochać według Julii Kristevej. Kraków: Aureus, 2001. Ss. 232.

Klawiter, Andrzej. Problem metodologicznego statusu materializmu historycznego. Warszawa-Poznań: PWN, 1978. Ss. 78.

Klawiter, Andrzej. Postawa badawcza i struktura wytworu teoretycznego. Poznań: UAM, 1991. Ss. 91.

Klejnowski-Różycki, Dariusz. Filozofia sztuki chińskiej. Warszawa: Sinicum; Zabrze: Śląska Szkoła Ikonograficzna, 2015. Ss. 132.

Klemczak, Stefan. Deus ex metaphora : bóg filozofów i jego funkcje. Kraków: UJ, 2018. Ss. 465.

Klemens Szaniawski on Science, Inference, Information and Decision Making : Selected Essays in the Philosophy of Science. Chmielewski, Adam; Woleński, Jan (eds). Dordrecht, Kluwer, 1998.

Kleszcz, Leszek. Filozofia i utopia : Platon, Biblia, Nietzsche. Wrocław: UWr, 1997. Ss. 163.

Kleszcz, Ryszard. O racjonalności : studium epistemologiczno-metodologiczne. Łódź: UŁ, 1998. Ss. 175.

Kleszcz, Ryszard. Metoda i wartości : metafilozofia Kazimierza Twardowskiego. Warszawa: Semper, 2013. Ss. 254.

Klimczak, Bożena. Etyka gospodarcza. Wrocław: AE im. Oskara Langego, 1996; wyd. 5 uzup. 2006; wyd. 6 UE, 2011. Ss. 213.

Klimek, Henryk Włodzimierz. Rozumieć i wierzyć bez dogmatu. Toruń: Adam Marszałek, 2001. Ss. 156.

Klimek, Radosław. Wprowadzenie do logiki temporalnej. Kraków: AGH, 1999. Ss. 173.

Klimowicz, Ewa. Utylitaryzm w etyce : współczesne kontrowersje wokół etyki Johna Stuarta Milla. Warszawa: PWN, 1974. Ss. 336.

Klimski, Tadeusz. Człowiek jako relacja bytującego do bytu : podstawowe problemy antropologii filozoficznej Karla Rahnera. Gogacz, Mieczysław (przedm.). Warszawa: ATK, 1986. Ss. 102.

Klimski, Tadeusz. Jedno i byt : analiza koncepcji realistycznych (Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu, współcześni tomiści). Warszawa: ATK, 1992. Ss. 115.

Klin, Eugeniusz. Pojęcie romantyzmu w "Estetyce" Hegla : studium literaturoznawcze. Warszawa: PWN, 1976. Ss. 65.

Klinger, Antoni. Myśl filozoficzno-społeczna Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Zielona Góra, WSP, 1978. Ss. 131.

Kloch, Józef. Świadomość komputerów? : argument "Chińskiego Pokoju" w krytyce mocnej sztucznej inteligencji według Johna Searle'a. Tarnów: Biblos, 1996. Ss. 158.

Klonowanie człowieka : fantazje, zagrożenia, nadzieje. Chyrowicz, Barbara (red.). Lublin: TN KUL, 1999. Ss. 222.

Kloska, Gerhard K. Pojęcia, teorie i badania wartości w naukach społecznych. Warszawa: PWN, 1982. Ss. 175.

Kloskowski, Kazimierz. Zagadnienie determinizmu ewolucyjnego : studium biofilozoficzne.  Gdańsk: 1990. Ss. 314.

Kloskowski, Kazimierz. Między ewolucją a kreacją. Warszawa: ATK, 1994. Ss. 208.

Kloskowski, Kazimierz. Bioetyczne aspekty inżynierii genetycznej : wybrane problemy. Warszawa: ATK, 1995. Ss. 166.

Kloskowski, Kazimierz. Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania : skrypt dla studentów i innych poszukujących. T. 1, Między ewolucją a stwarzaniem. Warszawa: ATK, 1999. Ss. 324.
Filozofia ewolucji i filozofia stwarzania : skrypt dla studentów i innych poszukujących. T. 2, Pogodzone bliźniaki - rzecz o ewolucji i stwarzaniu. Warszawa: ATK, 1999. Ss. 150.

Kloskowski, Kazimierz (1953-1999). Kazimierz Kloskowski : zasady, edukacja, testament. Józef Krajewski, Jarosław Sokołowski (oprac., red.). Olecko: Wydawnictwo Wszechnicy Mazurskiej, 2001. Ss. 227.

Kłoczowski, Jan Andrzej. Człowiek-Bogiem człowieka : filozoficzny kontekst rozumienia religii w "Istocie chrześcijaństwa" Ludwika Feurbacha. Lublin: RW KUL, 1979. Ss. 191.

Kłoczowski, Jan Andrzej. Między samotnością a wspólnotą : wstęp do filozofii religii. Tarnów: Biblos, 1994; wyd. 2 2004. Ss. 158.

Kłoczowski, Jan Andrzej. Więcej niż mit : Leszka Kołakowskiego spory o religię. Kraków: Znak, 1994. Ss. 386.

Kłoczowski, Jan Andrzej. Drogi i bezdroża : szkice z filozofii religii dla humanistów. Cz. 1. Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2017. Ss. 335.

Kłoczowski, Jan Andrzej. U źródeł nowoczesnego myślenia o religii : szkice z filozofii religii dla humanistów. Cz. 2. Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2018. Ss. 303.

Kłoczowski, Jan Andrzej. Drogi człowieka mistycznego. Kraków: Wydawnictwo Literackie, 2001. Ss. 318.

Kłoczowski, Jan Andrzej; Tischner, Józef. Wobec wartości. Poznań: W drodze, 2001. Ss. 192.

Kłoczowski, Paweł. Bitwa książek : konfrontacja Arystotelesa z nowożytną filozofią polityczną. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2007. Ss. 230.

Kłoczowski, Paweł. Rewolucja kartezjańska i inne szkice.  Gdańsk: Fundacja Pracownia, 2017. Ss. 157.

Kłodkowski, Piotr. Wojna światów? O iluzji wartości uniwersalnych. Kraków: Znak, 2002. Ss. 352.

Kłos, Jan. John Henry Newman i filozofia : rozum, przyświadczenie, wiara. Lublin: TNKUL, 1999. Ss. 237.

Kłos-Czerwińska, Paulina. Discourse: an introduction to van Dijk, Foucault and Bourdieu. Wrocław: Wyd. Wyższej Szkoły Filologicznej; Washington, International Communicology Institute, 2015. Ss. 253.

Kłosowicz, Sylwia. O wierności wydarzeniu : studium na temat poglądów etycznych Alaina Badiou. Warszawa: Stowarzyszenie Filomatów, 2016. Ss. 196.

Kłósak, Kazimierz. Materializm dialektyczny : studia krytyczne. Kraków: Wyd. Mariackie, 1948. Ss. 106.

Kłósak, Kazimierz. Myśl katolicka wobec teorii samorództwa. Kraków: Wyd. Mariackie, 1948. Ss. 34.

Kłósak, Kazimierz. W poszukiwaniu pierwszej przyczyny : argumentacja za istnieniem Boga z początku trwania czasowego wszechświata i z początku życia organicznego. Warszawa: PAX, 1955. Ss. 262.

Kłósak, Kazimierz. W poszukiwaniu pierwszej przyczyny. Cz. 2. Argumentacja za istnieniem Boga z zależności treściowej poznawanych przez nas prawd, z porządku panującego w biokosmosie, z przygodności rzeczy oraz z ruchu, jaki występuje w przyrodzie. Warszawa: PAX, 1957. Ss. 303.

Kłósak, Kazimierz. Z zagadnień filozoficznego poznania Boga. T. I, Kraków: Polskie Tow. Teologiczne, 1979. Ss. 503.

Kłósak, Kazimierz. Z teorii i metodologii filozofii przyrody, Poznań: Ks. św. Wojciecha, 1980. Ss. 212.

Kmiecik, Andrzej. Zagadnienie konstrukcji ontologii formalnej. Bydgoszcz, UKW, 2009. Ss. 308.

Kmiecik, Andrzej. Informatyka, ontologia : analiza obiektowa jako metoda w ontologii. Bydgoszcz, UKW, 2013. Ss. 221.

Kmiecikowski, Waldemar. Etyka między doświadczeniem a ontologią : Krąpiec, Ingarden, Czeżowski. Poznań: Flos Carmeli, 2013. Ss. 528.

Kmiecikowski, Waldemar. Istnienie, człowiek, moralność : studia z dwudziestowiecznej filozofii polskiej. Chojnice. Oficyna Wyd. Fundacji Fuhrmanna, 2017. Ss. 411.

Kmita, Jerzy. Problematyka terminów teoretycznych w odniesieniu do pojęć literaturoznawczych. Poznań: PTPN, 1967. Ss. 159.

Kmita, Jerzy. Wykłady z logiki : dla studentów Wydziału Filologicznego. Cz. 1. Logiczna teoria języka. Poznań: UAM, 1969. Ss. 151.

Kmita, Jerzy. Wykłady z logiki : dla studentów Wydziału Filologicznego. Cz. 2. Metodologia nauk. Poznań: UAM, 1970. Ss. 156.

Kmita, Jerzy. Wykłady z logiki dla studentów Wydziału Filologicznego. Część II: Metodologia nauk. Poznań: UAM, 1970. Ss. 156, powielarnia UAM.

Kmita, Jerzy. Z metodologicznych problemów interpretacji humanistycznej. Warszawa: PWN, 1971. Ss. 193.

Kmita, Jerzy. Szkice z teorii poznania naukowego. Warszawa: PWN, 1976. Ss. 266.
Essays on the theory of scientific cognition. Hołówka, Jacek (transl.). Warszawa-Dordrecht. PWN-Kluwer, 1991.

Kmita, Jerzy. Wykłady z logiki i metodologii nauk dla studentów wydziałów humanistycznych. Warszawa: PWN, 1973; wyd. 4 1977. Ss. 218.

Kmita, Jerzy. Z problemów epistemologii historycznej. Warszawa: PWN, 1980. Ss. 202.
Problems in historical epistemology. Turner, Michael (transl.). Warszawa-Dordrecht, PWN-Reidel, 1988.

Kmita, Jerzy. O kulturze symbolicznej. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1982. Ss. 161.

Kmita, Jerzy. Kultura i poznanie. Warszawa: PWN, 1985. Ss. 185.

Kmita, Jerzy. Aktualność marksowskiej koncepcji poznania naukowego. Poznań: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. Ss. 63.

Kmita, Jerzy. Kultura jako przedmiot współczesnej refleksji filozoficznej. (Aktualne Problemy Nauki). Warszawa: PAN, 1987. Ss. 25.

Kmita, Jerzy. Jak słowa łączą się ze światem : studium krytyczne neopragmatyzmu. Poznań: IF UAM, ; wyd. 2 popr. 1998. Ss. 262.

Kmita, Jerzy. Wymykanie się uniwersaliom. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2000. Ss. X+230.

Kmita, Jerzy. Czy metamorfoza magiczna rekompensuje brak symbolu? Poznań: IF UAM, 2001.

Kmita, Jerzy. Racjonalność "uwolniona od hipoteki metafizycznej". Bydgoszcz: Bydgoskie Towarzystwo Naukowe, 2001. Ss. 40.

Kmita, Jerzy; Ławniczak, Włodzimierz. Elementy logicznej teorii nauki : dla użytku studentów wyższych szkół wychowania fizycznego. Poznań: WSWF, 1972. Ss. 191.

Kmita, Jerzy; Nowak, Leszek. Studia nad teoretycznymi podstawami humanistyki. Poznań: UAM, 1968. Ss. 326.

Knosala, Bartłomiej. Projekt nauki nowej Marshalla McLuhana : filozoficzne konsekwencje zmian form komunikacji. Kraków: Universitas, 2017. Ss. 252.

Knowledge and values : selected issues in the philosophy of science. Świeżyński, Adam (ed.). Warszawa: UKSW, 2011. Ss. 190.

Kobierzycki, Tadeusz. Psychologia męstwa (źródła greckie : od Siedmiu Mędrców do Demokryta). Warszawa: Stakroos, 1995. Ss. 19.

Kobierzycki, Tadeusz. Filozofia osobowości: od antycznej idei duszy do współczesnej teorii osoby. Warszawa: Eneteia, 2001. Ss. 320.

Kobierzycki, Tadeusz. Jaźń i tożsamość : studia z filozofii człowieka. Warszawa: Muzaios, 2012. Ss. 286.

Kobierzycki, Tadeusz. Jaźń i twórczość : studia z filozofii człowieka. Warszawa: Muzaios, 2012. Ss. 218.

Kobiety w filozofii, filozofowie o kobietach : eseje subiektywne. Kiejzik, Lilianna (red.). Zielona Góra, UZ, 2012. Wydanie 2. rozsz. 2017. Ss. 230.

Kobiety w poznaniu naukowym wczoraj i dziś. Pakszys, Elżbieta i Sobczyńska, Danuta (red.). Poznań: UAM, 1997. Ss. 340.

Kobiety w szkole lwowsko-warszawskiej. Łukasiewicz, Dariusz; Mordarski, Ryszard (red.). Bydgoszcz, UKW, 2016. Ss. 238.

Kobyliński, Andrzej. O możliwości zbudowania etyki nihilistycznej : propozycja Gianniego Vattima. Warszawa: UKSW, 2014. Ss. 340.

Kochan, Jerzy. Socjalizm. Warszawa: Scholar, 2013. Ss. 242.

Kochański, Zdzisław. Problem celowości we współczesnej biologii : fakty, interpretacje, światopoglądy. Warszawa: 1966. Ss. 182.

Kocikowski, Andrzej. Koncepcja idealizacji a Marksa metoda naukowa : studium metodologiczne. Poznań: UAM, 1988. Ss. 140.

Kocowski, Tomasz. Potrzeby człowieka : koncepcja systemowa. Wrocław: Ossolineum, 1978; wyd. 2 popr. i rozsz. 1982. Ss. 365.

Koczanowicz, Leszek. G. H. Mead. Wrocław: UWr, 1992. Ss. 87.

Koczanowicz, Leszek. Jednostka - działanie - społeczeństwo : koncepcje jaźni w filozofii amerykańskiego pragmatyzmu. Warszawa: IFiS PAN, 1994. Ss. 190.

Koczanowicz, Leszek. Polityka dialogu : demokracja niekonsensualna i wspólnota krytyczna. Liszka, Katarzyna (tłum.). Warszawa: WN PWN, 2015. Ss. 219.

Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa. Tabakowska, Elżbieta (red.). Kraków: Universitas, 2001. Ss. 364.

Koj, Leon. Stosunek semantyki do pragmatyki. Lublin: UMCS, 1969. Ss. 248.

Koj, Leon. Semantyka a pragmatyka : stosunek językoznawstwa i psychologii do semantyki. Warszawa: PWN, 1971. Ss. 131.

Koj, Leon. Analizy i przeglądy semiotyczne. Warszawa-Lublin: UMCS, 1990. Ss. 280.

Koj, Leon. Myśl i znak. Białystok: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. Ss. 130.

Koj, Leon. Problemy semiotyki logicznej. Warszawa-Lublin: TN KUL, 1990. Ss. XVIII+452.

Koj, Leon. Wątpliwości metodologiczne. (RRR). Lublin: UMCS, 1993. Ss. 154.

Koj, Leon. Powinności w nauce. T. 1, Określenie i poznawalność powinności. Lublin: UMCS, 1998. Ss. 318.

Koj, Leon. Zdarzeniowa koncepcja znaku. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 1998. Ss. 110.

Koj, Leon i Wiśniewski, Andrzej. Inquiries into the Generating and Proper Use of Questions. (Realizm, Racjonalność, Relatywizm). Lublin: UMCS, 1989. Ss. 157.

Kojkoł, Jerzy. Filozoficzne i społeczne problemy humanistyki polskiej w latach 1944-1948. Gdynia: Gdynika, 1997. Ss. 133.

Kojkoł, Jerzy. Myśl filozoficzna Stanisława Gerfeina-Garskiego. Toruń: Adam Marszałek, 2001. Ss. 248.

Kolarzowa, Romana. Postmodernizm w muzyce : ewolucja teorii i praktyki muzycznej. Warszawa: IK, 1993. Ss. 103.

Kolarzowa, Romana. Przekroczyć estetykę : tragiczność jako kategoria transgresyjna w poezji i muzyce początku XX wieku. Kraków: Universitas, 2000. Ss. 229.

Kolarzowski, Jerzy. Idea praw jednostki w pismach Braci Polskich : u narodzin nowożytnej koncepcji praw człowieka. Warszawa: UW, 2009. Ss. 241.

Kolokwia Ptatońskie: Parmenides, Sofista. Manikowski, Maciej (red.). Wrocław: Arboretum, 2003. Ss. 408.

Kołakowska, Katarzyna. Mit u Empedoklesa. Kraków: Scriptum, 2012. Ss. 168.

Kołakowski, Andrzej. Spengler. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1981. Ss. 308.

Kołakowski i inni. Skoczyński, Jan (red.). Kraków: Księgarnia Akademicka, 1995. Ss. 194.

Kołakowski, Leszek. Szkice o filozofii katolickiej. Warszawa: PWN, 1955. Ss. 265.

Kołakowski, Leszek. Wykłady o filozofii średniowiecznej. Warszawa: PWN, 1956. Ss. 140.

Kołakowski, Leszek. Światopogląd i życie codzienne. Warszawa: PIW, 1957. Ss. 205.

Kołakowski, Leszek. Jednostka i nieskończoność : wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy. Warszawa: PWN, 1958; wyd. 2 WN PWN, 2012. Ss. 432.

Kołakowski, Leszek. Notatki o współczesnej kontrreformacji. Warszawa: Książka i Wiedza, 1962. Ss. 117.

Kołakowski, Leszek. 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych. Warszawa: Czytelnik, 1963; wyd. 2. 1966. 13 bajek z królestwa Lailonii dla dużych i małych oraz inne bajki. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2005.

Kołakowski, Leszek. Klucz niebieski albo Opowieści budujące z historii świętej zebrane ku pouczeniu i przestrodze. Warszawa: PIW, 1964; Czytelnik, 1996. Ss. 237.

Kołakowski, Leszek. Rozmowy z diabłem. Warszawa: PIW, 1965; Pruszyński i S-ka 2005. Ss. 117.
Akuma-to-no taiwa. Mikiko, Nomura (yaku). Tokyo, Chikuma-shobo, 1986.

Kołakowski, Leszek. Świadomość religijna i więź kościelna : studia nad chrześcijaństwem bezwyznaniowym siedemnastego wieku. Warszawa: PWN, 1965; wyd. 3 WN PWN, 2009. Ss. 660.
Chrétiens sans Église : la conscience religieuse et le lien confessionnel au 17e siècle. Posner, Anna (trad.). Paris, Gallimard, 1969.

Kołakowski, Leszek. Filozofia pozytywistyczna : od Hume'a do Koła Wiedeńskiego. Warszawa: PWN, 1966; wyd. 4 WN PWN, 2009. Ss. 242.

Kołakowski, Leszek. Kultura i fetysze : zbiór rozpraw. Warszawa: PWN, 1967; WN PWN, 2010. Ss. 277.

Kołakowski, Leszek. Obecność mitu. Paryż, Inst. Literacki, 1972; Warszawa: Prószyński i S-ka, 2005. Ss. 198.

Kołakowski, Leszek. Husserl and the search for certitude. New Haven, Yale UP, 1975.
Husserl i poszukiwanie pewności. Marciszuk, Piotr (tłum. autoryz.). Warszawa: In Plus, 1987; Kraków: Znak, 2003. Ss. 88.

Kołakowski, Leszek. Główne nurty marksizmu : powstanie, rozwój, rozkład. 3 tomy. Paryż, Inst. Literacki, 1976-1978; wyd. 7 WN PWN, 2009. Ss. 430+542+535.

Kołakowski, Leszek. Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań. Londyn, Aneks, 1982; Warszawa: Krąg, 1983; Kraków: Znak, 2006. Ss. 472.

Kołakowski, Leszek. Bergson. Oxford, Oxford UP, 1985.
Bergson. Warszawa: WN PWN, 1997; wyd. 2 popr. Kraków: Znak, 2008. Ss. 140.

Kołakowski, Leszek. Religion : if there is no God. Glasgow, Fontana, 1982.
Jeśli Boga nie ma... : o Bogu, Diable, Grzechu i innych zmartwieniach tak zwanej filozofii religii. Baszniak, Tadeusz i Panufnik, Maciej (tłum. autoryz.). Londyn, Aneks, 1987; Kraków: Znak, 1988; 2010. Ss. 252.

Kołakowski, Leszek. Metaphysical horror. 1988.
Horror metaphysicus. Panufnik, Maciej (tłum.). Warszawa: Res Publica, 1990; wyd. popr. Kołakowska, Agnieszka (uzup. tłum.). Kraków: Znak, 2012. Ss. 140.

Kołakowski, Leszek. Pochwała niekonsekwencji : pisma rozproszone z lat 1955-1968. T. 1-3. Mentzel, Zbigniew (przedm., wybór i oprac.). London: Puls, 1989.

Kołakowski, Leszek. Cywilizacja na ławie oskarżonych. Kłoczowski, Paweł (wybór). Warszawa: Res Publica, 1990. Ss. 334.

Kołakowski, Leszek. God owes us nothing : a brief remark on Pascal's religion and on the spirit of Jansenism. 1995.
Bóg nam nic nie jest dłużny : krótka uwaga o religii Pascala i o duchu jansenizmu. Kania, Ireneusz (tłum.). Kraków: Znak, 1994; wyd. 2 2001. Ss. 281.

Kołakowski, Leszek. Mini-wykłady o maxi-sprawach jak o władzy, o sławie, o równości, o kłamstwie, o tolerancji, o podróżach, o cnocie, o odpowiedzialności zbiorowej, o kole fortuny, o wielkiej zdradzie i inne. Kraków: Znak, 1997. Ss. 108. Przedruk w: Mini wykłady o maxi sprawach : trzy serie. Kraków: Znak, 2003. Ss. 312.

Kołakowski, Leszek. Mini-wykłady o maxi-sprawach. Seria 2, O Bogu, o szacunku dla natury, o zabobonach, o śmiechu, o świętych, o terroryzmie, o sprawie seksu, o młodości, o nicnierobieniu, o sumieniu, o tym, co dobre i co prawdziwe, o karze głównej, o stereotypach narodowych, udręczenie. Kraków: Znak, 1999. Ss. 110. Przedruk w: Mini wykłady o maxi sprawach : trzy serie. Kraków: Znak, 2003. Ss. 312.

Kołakowski, Leszek. Mini-wykłady o maxi-sprawach. Seria 3 i ostatnia, O długach, o wybaczeniu, o rekordach, o posiadaniu samego siebie, o przeszłości i o przyszłości, o zawiści, o sprawiedliwości, o pogrzebach, o maskach, o wrogu i o przyjacielu, demokracja jest przeciwna naturze, moje wróżby w sprawie przyszłości religii i filozofii. Kraków: Znak, 2000. Ss. 100. Przedruk w: Mini wykłady o maxi sprawach : trzy serie. Kraków: Znak, 2003. Ss. 312.

Kołakowski, Leszek. Moje słuszne poglądy na wszystko. Kraków: Znak, 1999; wyd. 2 2011. Ss. 430.

Kołakowski, Leszek. O co nas pytają wielcy filozofowie : trzy serie. Kraków: Znak, 2008. Ss. 259.

Kołakowski, Leszek. Ułamki filozofii : najbardziej wysłużone i najczęściej cytowane zdania filozofów z komentarzem. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2008. Ss. 134.

Kołakowski, Leszek. Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania. Mentzel, Zbigniew (wybór i układ). Kraków: Znak, 2009. Ss. 306.

Kołakowski, Leszek. Jezus ośmieszony : esej apologetyczny i sceptyczny. Kłoczowski, Jan Andrzej (posł.); Zańko, Dorota (tłum.). Kraków: Znak, 2014. Ss. 134.

Kołakowski, Leszek. Niepewność epoki demokracji. Zbigniew Mentzel (wybór, wstęp). Kraków: Znak, 2014. Ss. 333.

Kołakowski, Leszek. Chrześcijaństwo. Hubert Czyżewski (wstęp, wybór, oprac.). Kraków: Znak, 2019. Ss. 974.

Kołakowski, Leszek; Walicki, Andrzej. Listy : 1957-2007. Komentarz i aneksy Andrzej Walicki; Henryk Citko (wyd.). Warszawa: IFiS PAN, 2018. Ss. 387.

Kołoczek, Łukasz. Bóg Heideggera : onto-teo-logiczny wymiar Przyczynków do filozofii. Kraków: Dante, 2013. Ss. 254.

Kołoczek, Łukasz. Być, czyli mieć : próba transpozycji projektu "Przyczynków do filozofii" Martina Heideggeras. Ss. 347.

Kołoczek, Łukasz. Na skraju : wokół filozofii Cezarego Wodzińskiego. Warszawa: IFiS PAN, 2019. Ss. 256.

Kołodziejczyk, Kazimierz. Etyka społeczna Karola Wojtyły. Toruń: Adam Marszałek, 1999. Ss. 113.

Kołodziejczyk, Sebastian T. Granice pojęciowe metafizyki. Wyd. 2 Toruń: UMK, 2017. Ss. 342.

Kołodziński, Paweł; Kapiszewski, Jakub. Etyka : podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych : zakres podstawowy. Gdynia: Operon, 2012; wyd. 2 2015. Ss. 325.

Komendant, Tadeusz. Władze dyskursu : Michel Foucault w poszukiwaniu siebie. Warszawa: Spacja, 1994. Ss. 227.

Komendziński, Tomasz. Znak i jego ciągłość : semiotyka C. S. Peirce'a między precepcją i recepcją. Toruń: UMK, 1996. Ss. 268.

Komsta, Monika. Temistiusz : zmierzch psychologii perypatetyckiej. Lublin: KUL, 2016. Ss. 286.

Komunikacja naukowa w humanistyce. Kulczycki, Emanuel (red.). Poznań: IF UAM, 2017. Ss. 328.

Komunikacja, rozumienie, dialog. Andrzejewski, Bolesław (red.). Poznań: WN UAM, 1990. Ss. 180.

Konderak, Piotr. Mind, cognition, semiosis : ways to cognitive semiotics. Lublin: UMCS, 2018. Ss. 319.

Kondrat, Kazimierz.Racjonalność i konflikt wierzeń religijnych. Wrocław: UWr, 2002. Ss. 394.

Kondziela, Joachim. Filozofia społeczna : zagadnienia wybrane. Lublin: KUL, 1972. Ss. 153.

Kondziela, Joachim. Osoba we wspólnocie : z zagadnień etyki społecznej, gospodarczej i międzynarodowej. Katowice: Księgarnia Św. Jacka, 1987. Ss. 207.

Koneczny, Feliks. O wielości cywilizacyj. Kraków: Gebethner i Wolff, 1935; Kraków: WAM, 1996. Ss. VIII+320.

Konflikt i walka. Żuk, Anna (red.). Lublin: UMCS, 1996. Ss. 219.

Konserwatyzm : projekt teoretyczny. Markiewicz, Barbara (red.). Warszawa: Goethe Institut, 1995. Ss. 139.

Konstańczak, Stefan. Odkryć sens życia w swej pracy : wokół problemów etyki zawodowej. Słupsk, IF WSP, 2000. Ss. 208.

Konstańczak, Stefan. Polska XIX i XX wieku w filozoficznym zwierciadle. Kraków: Scriptum Tomasz Sekunda, 2018. Ss. 424.

Konteksty wartości. Nowotniak, Justyna (red.). Warszawa: SGH, 2016. Ss. 117.

Kontexte - Spinoza und die Geschichte der Philosophie. Pisarek, Henryk i Walther, Manfred (Hrsg.). Wrocław: UWr, 2001. Ss. 328.

Kopania, Jerzy. Funkcje poznawcze Descartesa teorii idei. Białystok: Filia UW, 1988. Ss. 520.

Kopania, Jerzy. W poszukiwaniu sensu istnienia : filozofia i etyka dla kl. I szkoły ponadpodstawowej. Kozłowska-Świątkowska, Elżbieta (red.). Białystok: Twoja Książka, 1992. Ss. 151.

Kopania, Jerzy. Ludzkie oblicza Boskiej Prawdy. Warszawa: Sokrates, 1995. Ss. 143.

Kopania, Jerzy. Descartes i Kant o użyteczności poznawczej języka naturalnego. Warszawa: Znak, Język, Rzeczywistość, 1996. Ss. 73.

Kopania, Jerzy. Etyczny wymiar cielesnośći: inspiracje kartezjańskie. Kraków: Aureus, 2002. Ss. 272.

Kopania, Jerzy. Bezsilne piękno rozumu: szkice filozoficzno-literackie. Białystok: Trans Humana, 2002. Ss. 108.

Kopciuch, Leszek. Szkice systematyczne z filozofii dziejów. Lublin: UMCS, 2014. Ss. 281.

Kopciuch, Leszek. Kryzysy, kreatywność i wartości., UMCS, 2015. Ss. 224.

Koprowski, Piotr. W ogrodzie muz : twórcy, idee, postawy (XIX-XXI w.). Rzeszów: Bonus Liber, 2017. Ss. 180.

Koptas, Krzysztof. Rozum, rzeczywistość i to, co całkiem inne : teoria krytyczna Maxa Horkheimera. Warszawa: Spacja, 1998. Ss. 260.

Kopytko, Roman. Philosophy and pragmatics : a critical review. Poznań: UAM, 2016. Ss. 234.

Korab-Karpowicz, W. Julian. A History of Political Philosophy: From Thucydides to Locke. New York: GSP, 2010. Ss. 400.
Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke’a. Tradycja klasyczna i jej krytycy. Kęty: Marek Derewiecki, 2010, Ss. 392.

Korab-Karpowicz, W. Julian. Love and Wisdom: Towards a New Philosophy of Life. New Delhi: Shipra, 2011. Ss. 148.

Korab-Karpowicz, W. Julian. On the History of Political Philosophy: Great Political Thinkers from Thucydides to Locke. Boston: Pearson, 2012; New York: Routledge, 2016. Ss. 242.

Korab-Karpowicz, W. Julian. Tractatus politico-philosophicus - Traktat polityczno-filozoficzny. Kęty: Marek Derewiecki, 2015. Ss. 239.

Korab-Karpowicz, W. Julian. The Presocratic Thinkers in the Thought of Martin Heidegger. Frankfurt Am Main: Peter Lang, 2016. Ss. 254.

Korab-Karpowicz, W. Julian. Harmonia społeczna, czyli Zasady szczęśliwego społeczeństwa. Warszawa: PIW, 2017. Ss. 233.

Korab-Karpowicz, W. Julian. Tractatus Politico-Philosophicus: New Directions for the Future Development of Humankind. New York: Routledge, 2017. Ss. 184.

Korab-Karpowicz, W. Julian, Jak to działa? Filozofia. Warszawa: SBM, 2019. Ss. 80.

Korcik, Antoni. Teoria sylogizmu zdań asertorycznych u Arystotelesa na tle logiki tradycyjnej : studium historyczno-krytyczne. Lublin: TN KUL, 1949. Ss. 87.

Korczak, Andrzej. Mądrość starożytnych Greków. Kraków: Miniatura, 2007. Ss. 268.

Korczak, Andrzej. Wykłady z filozofii współczesnej. Warszawa: Mega-Plast, 2012. Ss. 143.

Korczak, Andrzej. Nić Ariadny : teorie bytu presokratyków a myśl współczesna. Warszawa: Mega-Plast, 2012. Ss. 320.

Korczak, Andrzej. Mythologos : filozoficzne interpretacje teorii mitu Mircei Eliadego, Josepha Campbella i Ericha Fromma. Zakopane, Aquarius, 2015. Ss. 284.

Korczak, Andrzej. Indyjskie inspiracje teorii mitu Mircei Eliadego i Josepha Campbella. Warszawa-Łódź: Heliodor, 2016. Ss. 358.

Korczak, Andrzej. Oblicza mądrości : Heraklit i Laozi. Warszawa: Sub Lupa, 2017. Ss. 281.

Korespondencja Romana Witolda Ingardena z Kazimierzem Twardowskim. Kuliniak, Radosław; Leszczyna, Dorota; Pandura, Mariusz (wyd., wstęp). Kęty: Marek Derewiecki, 2016. Ss. 436.

Kornatowski, Wiktor. Społeczno-polityczna myśl św. Augustyna. Warszawa: PAX, 1965. Ss. 307.

Kornatowski, Wiktor. Zarys dziejów myśli politycznej starożytności. Warszawa: PAX, 1968. Ss. 423.

Kornik, Roman. Eco-logia kultury masowej: przewodnik o kulturze masowej w oparciu o estetykę Umberta Eco. Wrocław: Arboretum, 2003. Ss. 189.

Korobczak, Paweł. Skryty wymiar etyczności w myśli Martina Heideggera. Wrocław: Arboretum, 2018. Ss. 532.

Korolec, Jerzy B. Filozofia moralna Jana Burydana. Paryski wzór krakowskich dysput z zakresu "etyki" w pierwszej połowie XV w. Wrocław: Ossolineum, 1973. Ss. 220.

Korolec, Jerzy B. Filozofia moralna. (Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce. T. 7). Wrocław: Ossolineum, 1980. Ss. 240.

Korpikiewicz, Honorata. Kosmiczne rytmy życia : wstęp do kosmoekologii. Warszawa: Książka i Wiedza, 1996. Ss. 191.

Korpikiewicz, Honorata. Kosmogeneza : człowiek w Układzie Planetarnym Słońca. Poznań: Humaniora, 1996; wyd. 2 zm. i rozsz. UAM, 2000. Ss. 167.

Korpikiewicz, Honorata. Koncepcja wzrostu entropii a rozwój świata. Poznań: UAM, 1998. Ss. 218.

Korpikiewicz, Honorata. Wolność, nieświadomość i prawa fizyki. Poznań: IF UAM, 2000. Ss. 186.

Korporowicz, Leszek. Tworzenie sensu : język, kultura, komunikacja. Warszawa: Oficyna Naukowa, 1993. Ss. 188.

Korus, Kazimierz. Twórczość Plutarcha z Cheronei. (Nauka dla Wszystkich). Wrocław: Ossolineum, 1978. Ss. 28.

Korusiewicz, Maria. Geometrie kultury według Ren´e Girarda. Katowice: Śląsk, 2015. Ss. 242.

Korzeniewski, Bernard. Absolut - odniesienie urojone. Kraków: Oficyna Literacka, 1994. Ss. 93.

Koschany, Rafał. Przypadek : kategoria egzystencjalna i artystyczna w literaturze i filmie. Wyd. 2 Toruń: UMK, 2016. Ss. 418.

Kosian, Józef. Chrześcijaństwo jako "istnienie dla innych" : antropologia teologiczna Dietricha Bonhoeffera. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 8). Wrocław: UWr, 1992. Ss. 113.

Kosian, Józef. Zukünftigkeit als wesentliche Seinsbeschaffenheit : Ernst Bloch Futurozentrismus. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 3). Wrocław: UWr, 1992. Ss. 152.

Kosian, Józef. Filozofia nadziei. Wrocław: UWr, 1997. Ss. 226.

Kosian, Józef. Mistyka Śląska. Mistrzowie duchowości śląskiej: Jakub Böhme - Anioł Ślązak - Daniel Czepko. Wrocław: UWr, 2001. Ss. 270.

Kosiewicz, Jerzy. Bóg, cielesność i przemoc. Warszawa: Aletheia, 1997. Ss. 188.

Kosiewicz, Jerzy. Bóg, cielesność i miłość. Warszawa: Aletheia, 1998. Ss. 234.

Kosiewicz, Jerzy. Myśl wczesnochrześcijańska i katolicka wobec ciała. Warszawa: Witmark, 1998; wyd. 4 2003. Ss. 250.

Kosiewicz, Jerzy. Myśl wczesnochrześcijańska i katolicka. Warszawa: Witmark, 1998. Ss. 250.

Kosiewicz, Jerzy. Kultura fizyczna i sport w perspektywie filozofii. Warszawa: AWF, 2000. Ss. 234.

Kosior, Krzysztof. Droga środkowa w Nikajach. Lublin: UMCS, 1999. Ss. 207.

Kosmologie światów możliwych. Jaskóła, Janusz; Olejarczyk, Anna (red.). Wrocław: UWr, 2002. Ss. 260.

Kosmos i filozofia. Golda, Zdzisław i Heller, Michał (red.). Tarnów: Biblos; Kraków: OBI, 1994. Ss. 180.

Kosmosfera : żywa planeta w oceanie Wszechświata : człowiek i jego środowisko w aspekcie przyrodniczym, filozoficznym i teologicznym. Dyk, Wiesław; Skrzypczak, Wiesław; Dyk, Tadeusz (red.). Szczecin: USz, 2016. Ss. 159.

Kossak, Jerzy. U podstaw egzystencjalistycznej koncepcji człowieka. Warszawa: Książka i Wiedza, 1961. Ss. 75.

Kossak, Jerzy. W kręgu chrześcijańskiego egzystencjalizmu. Warszawa: Książka i Wiedza, 1965. Ss. 251.

Kossak, Jerzy. Egzystencjalizm w filozofii i literaturze. Warszawa: Książka i Wiedza, 1971; wyd. 2 zm. i rozsz. 1976. Ss. 277.
Existencialismus ve filozofii a literature. Vyhlidal Richard (přel.). Praha, Svoboda, 1978.
Èkzistencializm v filosofii i literature.Kossak, Eži i GessenÈ. Â. (tlum.). Moskva, Politizdat, 1980.

Kostro, Ludwik. Alberta Einsteina koncepcja eteru relatywistycznego : jej historia, sens fizyczny i uwarunkowania filozoficzne.  Gdańsk: UG, 1992. Ss. 149.

Kostro, Ludwik. Alberta Einsteina koncepcja nowego eteru : jej historia, sens fizyczny i uwarunkowania filozoficzne.  Gdańsk: Scientia, 1999. Ss. 222.

Kostyło, Piotr. Wykluczanie jako problem filozofii edukacji : komentarz do badań empirycznych. Kraków: Impuls, 2008. Ss. 224.

Kostyrko, Teresa. O wyjaśnianiu faktów i procesów kultury artystycznej. Poznań: UAM, 1975. Ss. 144.

Kostyrko, Teresa. Sztuka - przedmiot i źródło poznania: z metodologicznych problemów wyjaśniania zjawisk artystycznych. Warszawa: PWN, 1977. Ss. 165.

Kostyrko, Teresa. O kulturze artystycznej. Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1985. Ss. 125.

Kostyrko, Teresa. Leona Chwistka filozofia sztuki. Warszawa: Instytut Kultury, 1995. Ss. 161.

Kostyrko, Teresa; Kmita, Jerzy. Elementy teorii kultury : wykłady dla studentów kulturoznawstwa. Poznań: WN UAM, 1983. Ss. 186.

Kostyrko, Teresa; Ziemiańska-Sapija, Dorota; Zeidler, Anna. Studia z historii i teorii kultury artystycznej. Warszawa: IK, 1983. Ss. 175.

Kostyszak, Maria. Spinoza a Pascal : porównanie postaw filozoficznych. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 9). Wrocław: UWr, 1993. Ss. 110.

Kostyszak, Maria. Martin Heidegger - rękodzieło myślenia. Wrocław: UWr, 1997. Ss. 125.

Kostyszak, Maria. Istota techniki : głos Martina Heideggera. Wrocław: UWr, 1998. Ss. 221.

Koszkało, Martyna. Natura woli, wolność a konieczność : stanowisko Jana Dunsa Szkota na tle koncepcji św. Augustyna, św. Anzelma z Canterbury i św. Tomasza z Akwinu. Gdańsk: UG, 2019. Ss. 383.

Koszowy, Marcin. Autorytet w argumentacji i w dialogu : teorie, modele, aplikacje. Białystok: UB, 2019. Ss. 392.

Kościół współczesny : dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II. Mysłek, Wiesław i Nowaczyk, Mirosław (red.). Warszawa: PWN, 1985. Ss. 325.

Kościuszko, Krzysztof. Stanisława Ignacego Witkiewicza spór o naukową metafizykę. Olsztyn, WSP, 1998. Ss. 202.

Kościuszko, Krzysztof. Chaos i wiedza : przyrodoznawczo-epistemologiczny aspekt filozofii różnicy Deleuze'a. Olsztyn, UW-M, 2000. Ss. 176.

Kościuszko, Krzysztof. Wokół Witkacego. Olsztyn: UW-M, 2019. Ss. 193.

Kot, Władysław. Marksistowska filozofia i socjologia : tematyka zajęć proseminaryjnych na Zaocznym Studium Pedagogiki UAM. Poznań: UAM, 1971. Ss. 100.

Kot, Władysław. Z dziejów kopernikanizmu w filozofii polskiej XIX wieku : Dominik Szulc (1787-1860). Poznań: UAM, 1973. Ss. 111.

Kot, Władysław. Marksizm a główne kierunki filozofii burżuazyjnej. Poznań: Ośrodek Nauk Społecznych i Wojskowych Wojsk Lotniczych, 1975. Ss. 180.

Kot, Władysław. Podstawy marksistowsko-leninowskiej filozofii. Cz. 1. Materialistyczno-dialektyczna teoria rozwoju społecznego (materializm historyczny). Poznań : Wyd. Ak. Ekonom., 1978; wyd. 2 1980. Ss. 124.

Kot, Władysław. Podstawy marksistowsko-leninowskiej filozofii. Cz. 2. Marksistowska dialektyka materialistyczna : (dialektyczno-materialistyczna teoria poznania naukowego i dialektyczno-materialistyczny "obraz" świata. Poznań: Wyd. Ak. Ekonom., 1979; wyd. 2 1980. Ss. 125.

Kot, Władysław. Podstawy marksistowsko-leninowskiej filozofii. Cz. 3. Współczesne orientacje filozoficzne. Poznań: Wyd. Ak. Ekonom., 1978; wyd. 2 1980. Ss. 140.

Kot, Władysław. Filozofia. Poznań: Wyd. Ak. Ekonom., 1985. Ss. 171.

Kot, Władysław. Przegląd dziejów europejskiej myśli filozoficznej. Warszawa: Inst. Wyd. Związków Zawodowych, 1989. Ss. 290.

Kot, Władysław. Współczesne orientacje filozoficzne. Warszawa: PWN, 1989. Ss. 235.

Kot, Władysław. Materiały do nauczania filozofii : podstawowa terminologia. Poznań: Wyd. Ak. Ekonom., 1990. Ss. 93.

Kot, Władysław. Historia filozofii. Poznań: AE, 1991. Ss. 135.

Kot, Władysław. Historyczny przegląd orientacji filozoficznych. Poznań: AE, 1996; wyd. 3 2003. Ss. 187.

Kot, Władysław. Wybrane słownictwo współczesnych orientacji filozoficznych. Poznań: AE, 2001; wyd. 2 2006. Ss. 144.

Kotarbińska, Janina. Z zagadnień teorii nauki i teorii języka. Przełęcki, Marian (przedm.). Warszawa: PWN, 1990. Ss. 391.

Kotarbiński, Tadeusz. Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. T. 1 i 2. [Przedruk wyd. z 1929]. Warszawa: Akad. Spółdz. Wyd., 1947; wyd. 2 przejrz. Wrocław: Ossolineum, 1961.
Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. (Dzieła wszystkie. T. 1). Gasparski, Wojciech i in. (red.). Wrocław: Ossolineum, 1990. Ss. VIII+426.
Gnosiology : the scientific approach to the theory of knowledge. Wojtasiewicz, Olgierd (transl.), Bidwell, G. and Pinder, C. (eds). Oxford, Pergamon Press; Wrocław: Ossolineum, 1966.

Kotarbiński, Tadeusz. Kurs logiki dla prawników. Warszawa: Gebethner i Wolff, 1951; wyd. 3 zm. Warszawa: PWN, 1955; wyd. 8 1975. Ss. 215.

Kotarbiński, Tadeusz. Traktat o dobrej robocie. Łódź: Ossolineum, 1955; wyd. 3 popr. i rozsz. 1965, wyd. 6 1975. Ss. 531. PRZEDRUK: Traktat o dobrej robocie. (Dzieła wszystkie, t. 5). Pszczołowski, Tadeusz i Miller, Danuta (red.). Wrocław: Ossolineum, 2000. Ss. VIII+220.

Kotarbiński, Tadeusz. O pojęciu metody. Warszawa: PWN, 1957. Ss. 15.

Kotarbiński, Tadeusz. Wykłady z dziejów logiki. Łódź: Łódzkie Tow. Nauk., 1957.
Wykłady z dziejów logiki. (Dzieła wszystkie. T. 3). Gasparski, Wojciech i in. (red.). Wrocław: Ossolineum, 1990. Ss. 238.
Leçons sur l'histoire de la logigue. Poirier, René (introd.), Posner, Anna (trad.). Paris, Presses Universitaires de France; Warszawa: PWN, 1964.

Kotarbiński, Tadeusz. Wybór pism. T. 1. Myśli o działaniu. Warszawa: PWN, 1957. Ss. 733.

Kotarbiński, Tadeusz. Wybór pism. T. 2. Myśli o myśleniu. Warszawa: PWN, 1958. Ss. 936.

Kotarbiński, Tadeusz. Medytacje o życiu godziwym. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1966; wyd. 5 1986. Ss. 166.

Kotarbiński, Tadeusz. Studia z zakresu filozofii, etyki i nauk społecznych. Wrocław: Ossolineum, 1970. Ss. 507.

Kotarbiński, Tadeusz. Szkice z historii filozofii i logiki. Szaniawski, Klemens (red.). Warszawa: PWN, 1979. Ss. 310.

Kotarbiński, Tadeusz. Myśli o ludziach i ludzkich sprawach. Kotarbińska, Janina (red.), Pelc, Jerzy (przedm.). Wrocław: Ossolineum, 1986. Ss. XXIII+345.

Kotarbiński, Tadeusz. Drogi dociekań własnych : fragmenty filozoficzne. Warszawa: PWN, 1986. Ss. 396.

Kotarbiński, Tadeusz. Aforyzmy i myśli. Kotarbińska, Janina (wybór) i Libera, Zdzisław (wybór i wstęp). Warszawa: PIW, 1986. Ss. 60.

Kotarbiński, Tadeusz. Pisma etyczne. Smoczyński, Paweł (wyd.). Wrocław: Ossolineum, 1987. Ss. 520.

Kotarbiński, Tadeusz. Żyć zacnie. Duralska-Macheta, Teresa (wybór). Warszawa: Nasza Księgarnia, 1989. Ss. 171.

Kotarbiński, Tadeusz. Ontologia, teoria poznania i metodologia nauk. (Dzieła wszystkie. t. 2). Miller, Danuta i Adamczewska, Małgorzata (red.). Wrocław: Ossolineum, 1993. Ss. 534.

Kotarbiński, Tadeusz. Kotarbiński : logic, semantics and ontology. Woleński, Jan (ed.). Dordrecht, Kluwer, 1990. Ss. VI+231.

Kotarbiński, Tadeusz. Ontologia, teoria poznania i metodologia nauk. Miller, Danuta (red.); Adamczewska, Małgorzata (współpr.). Wrocław: Ossolineum, 1993. Ss. 534.

Kotarbiński, Tadeusz. Historia filozofii. (Dzieła wszystkie. t. 4). Gasparski, Wojciech i Szaniawski, Klemens (red.). Wrocław: Ossolineum, 1995. Ss. 321.

Kotarbiński, Tadeusz. Prakseologia. Cz. 1 i 2. (Dzieła wszystkie, t. 6).  Gasparski, Wojciech i Miller, Danuta (red.). Wrocław: Ossolineum, 1999 i 2003. Ss. IX+462 i XI+699.

Kotarbiński, Tadeusz; Infeld, Leopold; Russel; Bertrand. Religia i ja. Kurlandzka, Amelia (tłum.). Warszawa: Książka i Wiedza, 1962; wyd. 4 1984. Ss. 77.

Koterski, Artur. Weryfikacjonistyczne kryteria demarkacji w filozofii nauki Koła Wiedeńskiego. Lublin: UMCS, 2001. Ss. 226.

Kotkowska, Elżbieta. Via, veritas, vita w perspektywie życia i twórczości o. Pawła Aleksandrowicza Fłoreńskiego. Poznań: WT UAM, 2016. Ss. 260.

Kotlarz, Dorota Magdalena. Stoickie pojęcie śmierci na podstawie wybranych Listów moralnych Seneki do Lucyliusza. Siemianowice Śląskie: Dzień Dobry! Kolektyw Kultury, 2018. Ss. 155.

Kotlarski, Grzegorz. Teoriopoznawcze i metodologiczne aspekty filozofii Patrycego Przeczytańskiego (1750-1817). Poznań: UAM, 1979. Ss. 99.

Kotlarski, Grzegorz. Myśl społeczna Róży Luksemburg : próba rekonstrukcji historiozofii. Poznań: WN UAM, 1987. Ss. 270.

Kotłowski, Karol. Filozofia wartości a zadania pedagogiki. Wrocław: Ossolineum, 1968. Ss. 216.

Kotłowski, Karol. Aksjologiczne podstawy teorii wychowania moralnego. Wrocław: Ossolineum, 1976. Ss. 199.

Kotowa, Barbara. Założenia filozoficzne programu badań literackich Romana Ingardena. Warszawa -Poznań: PWN, 1980. Ss. 102.

Kotowa, Barbara. Metodologiczny status wartościowań artystycznych i estetycznych w perspektywie antynaturalistycznej. Poznań: WN UAM, 1989. Ss. 176.

Kotowicz, Sławomir. Intuicja Bergsona jako rozum i doświadczenie. Warszawa: SGGW-AR, 1991. Ss. 155.

Kotowski, Mateusz. Realizm zreformowany : filozofia Iana Hackinga a spór o status poznawczy wiedzy naukowej. Wrocław: Oficyna Naukowa PFF, 2016. Ss. 226.

Kowalczyk, Jan. Miłość ojczyzny w nauce św. Tomasza z Akwinu. Poznań: Pallottinum, 1975. Ss. XXV+131.

Kowalczyk, Stanisław. Współczesna filozofia Boga : zagadnienia wybrane : skrypt dla studentów KUL. Lublin: KUL. 1970. Ss. 129.

Kowalczyk, Stanisław. Filozofia Boga. Lublin: KUL, 1972; wyd. 3 popr. i poszerz. RW KUL, 1993; wyd. 5 2001. Ss. 325.

Kowalczyk, Stanisław. Z problematyki dialogu chrześcijańsko-marksistowskiego. Warszawa: ODiSS, 1977. Ss. 234.

Kowalczyk, Stanisław. Bóg w myśli współczesnej : problematyka Boga i religii u czołowych filozofów współczesnych. Wrocław: Wyd. Wrocł. Księgarni Archidiecezjalnej, 1979; wyd. 2 1982. Ss. 447.

Kowalczyk, Stanisław. Podstawy światopoglądu chrześcijańskiego. Warszawa: ODiSS, 1979; wyd. 2 rozsz. Wrocław: Wyd. Wrocł. Ks. Archidiecezjalnej, 1986; wyd. 3 Wrocław: Tum, 1995. Ss. 454.

Kowalczyk, Stanisław. Odkrywanie Boga : centralne problemy filozofii Boga. Sandomierz, Wyd. Diecezjalne, 1981. Ss. 351.

Kowalczyk, Stanisław. Drogi ku Bogu. Wrocław: Wyd. Wrocł. Księgarni Archidiecezjalnej, 1983. Ss. 338.

Kowalczyk, Stanisław. Wieki o Bogu : od presokratyków do teologii procesu. Wrocław: Wyd. Wrocł. Księgarni Archidiecezjalnej, 1986. Ss. 472.

Kowalczyk, Stanisław. Człowiek i Bóg w nauce świętego Augustyna. Warszawa: ODiSS, 1987; wyd. 2 poszerz. Lublin: KUL, 2007. Ss. 351.

Kowalczyk, Stanisław. Człowiek w myśli współczesnej : filozofia współczesna o człowieku. Warszawa: Michalineum, 1990. Ss. 452.

Kowalczyk, Stanisław. Zarys filozofii człowieka. Sandomierz, Wyd. Diecezjalne, 1990; wyd. 2 2002. Ss. 319.

Kowalczyk, Stanisław. An outline of the philosophical anthropology. Frankfurt am Main, Peter Lang, 1991. Ss. 289.

Kowalczyk, Stanisław. Koncepcja absolutu w pismach Hegla. Lublin: TN KUL, 1991. Ss. 189.

Kowalczyk, Stanisław. Kim jest człowiek? : elementy antropologii. Wrocław: Wyd. Wr. Księgarni Archidiecezjalnej, 1992. Ss. 160.

Kowalczyk, Stanisław. Wprowadzenie do filozofii J. Maritaina. Lublin: RW KUL, 1992. Ss. 163.

Kowalczyk, Stanisław. Człowiek a społeczność : zarys filozofii społecznej. Lublin: RW KUL, 1994; wyd. 2 2005. Ss. 324.

Kowalczyk, Stanisław. Liberalizm i jego filozofia. Katowice: Unia, 1995. Ss. 223.

Kowalczyk, Stanisław. Z refleksji nad człowiekiem : człowiek, społeczność, wartość. Lublin: KUL, 1995. Ss. 309.

Kowalczyk, Stanisław. Filozofia kultury : próba personalistycznego ujęcia problematyki. Lublin: RW KUL, 1996; wyd. 2 2005. Ss. 218.
Kowalczyk, Stanisław. Philosophie der Kultur : Versuch eines personalistischen Ansatzes. Ulrich, Herbert (übers.). Frankfurt am Main, P. Lang, 1998. Ss. 242.

Kowalczyk, Stanisław. Metafizyka ogólna. Lublin: RW KUL, 1997. Ss. 227.

Kowalczyk, Stanisław. Teoria poznania. Sandomierz, Wyd. Diecezjalne, 1997; wyd. 2 1999. Ss. 184.

Kowalczyk, Stanisław. Idea sprawiedliwości społecznej a myśl chrześcijańska. Lublin: RW KUL, 1998. Ss. 224.

Kowalczyk, Stanisław. W poszukiwaniu Tego, który jest Miłością. Wrocław: Tum, 1998. Ss. 163.

Kowalczyk, Stanisław. Filozofia wolności : rys historyczny. Lublin: RW KUL, 1999. Ss. 276.

Kowalczyk, Stanisław. Wolność naturą i prawem człowieka : indywidualny i społeczny wymiar wolności. Sandomierz, Wyd. Diecezjalne, 2000. Ss. 214.

Kowalczyk, Stanisław. U podstaw demokracji: zagadnienia aksjologiczne. Lublin: RW KUL, 2001. Ss. 200.

Kowalczyk, Stanisław. Elementy filozofii i teologii sportu. Lublin: TN KUL, 2002. Ss. 224.

Kowalczyk, Stanisław. Naród, państwo, Europa: z problematyki narodu. Radom: Polewn, 2003. Ss. 262.

Kowalczyk, Stanisław. Ciało człowieka w refleksji filozoficznej. Lublin: KUL, 2009. Ss. 206.

Kowalczyk, Stanisław. Idea duszy : w refleksji filozoficznej. Lublin: KUL, 2016. Ss. 156.

Kowalczyk, Stanisław. Liberalizm : jego dylematy i zagrożenia. Lublin: KUL, 2016. Ss. 145.

Kowalczyk, Stanisław. Światopogląd chrześcijański : problemy wybrane. Lublin: Norbertinum, 2016. Ss. 308.

Kowalewski, Marian. Wstęp do filozofii. Poznań: Pallottinum, 1958. Ss. 219.

Kowalewski, Marian. Logika. Poznań: Pallottinum, 1959. Ss. 444

Kowalik, Tadeusz. Krzywicki. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965. Ss. 235.

Kowalska, Małgorzata. W poszukiwaniu straconej syntezy : Jean-Paul Sartre i paradygmaty filozoficznego myślenia. Warszawa: Spacja, 1997. Ss. 196.

Kowalska, Małgorzata. Dialektyka poza dialektyką : od Bataille'a do Derridy. Warszawa: Aletheia, 2000. Ss. 404.

Kowalska, Marta. Chrześcijaństwo jako filozofia : studium historyczno-literackie pism Orygenesa. Warszawa: UKSW, 2016. Ss. 224.

Kowalski, Andrzej P. Symbol w kulturze archaicznej. Poznań: IF UAM, 1999. Ss. 229.

Kowalski, Andrzej P. Myślenie przedfilozoficzne. Poznań: Humaniora, 2001. Ss. 204.

Kowalski, Jerzy. Psychologiczna teoria prawa i państwa Leona Petrażyckiego. Warszawa: PWN, 1963. Ss. 225.

Kowalski, Stanisław. Miejsce wartości w poznaniu humanistycznym, w ujęciu M. Webera i K. Marksa : studium z socjologii wiedzy. Toruń: UMK, 1968. Ss. IV+276.

Kowalski, Zdzisław; Krysztofiak, Wojciech; Biłat, Andrzej. Koncepcje negatywnych stanów rzeczy. Woleński, Jan (przedm.). Lublin: UMCS, 1998. Ss. 133.

Kozera, Bartłomiej. Koncepcje metafizyki w polskim neotomizmie. Opole, WSP, 1980. Ss. 92.

Kozak, Piotr. Wychować Boga: estetyka antropologiczna Alexandra Gottlieba Baumgartena na tle myśli niemieckiej pierwszej połowy XVIII wieku. Warszawa: UW, 2013. Ss. 393.

Kozak, Piotr. Co to jest myślenie? : pojęcia, sądy, percepcja w perspektywie kantowskiej. Warszawa: Scholar, 2015. Ss. 285.

Kozak, Piotr. Sztuka i myśl. Fundacja na rzecz myślenia im. Barbary Skargi, 2015. Ss. 230.

Kozera, Bartłomiej. Przewodnik po filozofii. Opole, WSP, 1987. Ss. 54.

Kozera, Bartłomiej; Augustyn, Ryszard. Marksistowskie widzenie rzeczywistości. Opole, Instytut Śląski, 1987. Ss. 144.

Kozielecki, Józef. O godności człowieka. Warszawa: Czytelnik, 1977. Ss. 70.

Kozielecki, Józef. Koniec wieku nieodpowiedzialności : eseje humanistyczne. Warszawa: Jacek Santorski & Co., 1995. Ss. 251.

Kozielecki, Józef. Transgresja i kultura. Warszawa: Żak, 2002.

Koziński, Przemysław. Błędy logiczne w wypowiedziach. Warszawa: UW, 1983. Ss. 94.

Kozłowski, Marek. Czy żyjemy w ”naszej erze”? : nowożytność jako projekt filozoficzny. Łódź: UŁ, 2017. Ss. 204.

Kozłowski, Michał. Sprawa Spinozy : esej o władzy, naturze i wolności. Kraków: Korporacja Ha!art, 2011. Ss. 126.

Kozłowski, Roman. Salomon Maimon jako krytyk i kontynuator filozofii Kanta. Poznań: PTPN, 1969. Ss. 207.

Kozłowski, Roman. O stosunku Lenina do klasycznej filozofii niemieckiej. Poznań: UAM, 1972. Ss. 124.

Kozłowski, Roman. Z problematyki metodologicznej historii filozofii. Poznań: WN UAM, 1984. Ss. 130.

Kozłowski, Ryszard; Kobierzycki, Tadeusz; Maj, Filip. Żyć, myśleć, wierzyć : o związkach filozofii i teologii w refleksji personalistycznej Czesława Stanisława Bartnika. Słupsk, Akademia Pomorska, 2014. Ss. 166.

Kozyr-Kowalski, Stanisław; Ładosz, Jarosław. Dialektyka a społeczeństwo : wstęp do materializmu historycznego. Warszawa: PWN, 1972; wyd. 4 1979. Ss. 549.

Koźmian, Stanisław. Bezkarność: wybór pism. Kraków: OMP, 2001. Ss. 342.

Kożuchowski, Józef. O człowieku i moralności w filozofii Roberta Spaemanna. Lublin: TN KUL, 2013. Ss. 384.

Kraszewski, Zdzisław. Główne zagadnienia logiki. Warszawa: PWN, 1970; wyd. 2 1971. Ss. 201.

Kraszewski, Zdzisław. Logika - nauka rozumowania. Warszawa: PWN, 1975; wyd. 3 zm. 1981; wyd. 4 1984. Ss. 274.

Kraszewski, Zdzisław. Metodologia filozofii : logiczne aspekty ontologicznego sporu materializmu z idealizmem. Warszawa: PWN, 1972. Ss. 132.

Krajewski, Stanisław. Twierdzenie Godla i jego interpretacja filozoficzna: od mechanicyzmu do postmodernizmu. Warszawa: IFiS PAN, 2003. Ss. 366.

Krajewski, Stanisław. Co zawdzięczam dialogowi międzyreligijnemu i chrześcijaństwu. Kraków: Fundacja Judaica Centrum - Kultury Żydowskiej, 2018. Ss. 143.

Krajewski, Władysław. Materializm dialektyczny w świetle fizyki współczesnej. Warszawa: Książka i Wiedza, 1949; wyd. 2 popr. 1950. Ss. 70.

Krajewski, Władysław. O dialektyce marksistowskiej. Warszawa: Czytelnik, 1951. Ss. 78.

Krajewski, Władysław. O materializmie filozoficznym. Warszawa: Wyd. MON, 1953. Ss. 75.

Krajewski, Władysław. Światopogląd Mariana Smoluchowskiego. Warszawa: PWN, 1956. Ss. 247.

Krajewski, Władysław. Kierunki i zagadnienia filozofii : dla wydziałów biologii, matematyczno-fizycznych i chemicznych. Warszawa: UW, 1958. Ss. 202.

Krajewski, Władysław. Ontologia. Warszawa: PWN, 1959; wyd. 7 1966. Ss. 150.

Krajewski, Władysław. Szkice filozoficzne. Warszawa: Książka i Wiedza, 1963. Ss. 248.

Krajewski, Władysław. Związek przyczynowy. Warszawa: PWN, 1967. Ss. 286.

Krajewski, Władysław. Engels o ruchu materii i jego prawidłowości : główne idee "Dialektyki przyrody" z perspektywy stu lat. Warszawa: Książka i Wiedza, 1973. Ss. 419.

Krajewski, Władysław. Konieczność, przypadek, prawo statystyczne. Warszawa: PWN, 1977. Ss. 272.

Krajewski, Władysław. Prawa nauki : przegląd zagadnień metodologicznych. Warszawa: Książka i Wiedza, 1982. Ss. 399.
Krajewski, Władysław. Prawa nauki : przegląd zagadnień metodologicznych i filozoficznych. Wyd. 2 popr. Warszawa: Książka i Wiedza, 1998. Ss. 256.

Krajewski, Władysław; Temkin, Hanna; Hekker, Regina. O materializmie historycznym. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1953. Ss. 151.

Krajewski, Władysław; Synowiecki, Adam; Szumilewicz-Lachman, Irena. Z dziejów mechanicyzmu w fizyce i chemii.  Gdańsk: Ossolineum, 1974. Ss. 151.

Krajski, Stanisław. Czy filozofia współczesna może człowieka doprowadzić do obłędu? Olsztyn, Warmińskie Wyd. Diecezjalne; Warszawa: Wyd. Św. Tomasza z Akwinu, 1994. Ss. 61.

Krakowska filozofia przyrody w okresie międzywojennym. T. 3, Smoluchowski, Natanson, inni. Heller, Michał; Mączka, Janusz (red., wstęp, zakończenie). Kraków: PAT; Tarnów: Biblos, 2007. Ss. XIII+388-656.

Krakowski, Jerzy. Mathesis i metafizyka : studium metodologiczne przełomu kartezjańskiego. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 15). Wrocław: UWr, 1992. Ss. 162.

Krakowski, Jerzy. Między Kantem a Goethem : eseje o wczesnej filozofii Hegla. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 18). Wrocław: UWr, 1994. Ss. 135.

Krasicki, Jan. Przeciw nicości: eseje. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2002. Ss. 202.

Krasiński, Andrzej. O dwóch kulturach nauk przyrodniczych: teoretycznej i eksperymentalnej : studium z filozofii i metodologii przyrodoznawstwa. Poznań: WNS UAM, 2016. Ss. 224.

Krasiński, Zygmunt. Pisma filozoficzne i polityczne. Hertz, Paweł (wyd.). Warszawa: Czytelnik, 1999. Ss. 344.

Krasnodębski, Mikołaj. Człowiek i paideia : realistyczne podstawy filozofii wychowania. Warszawa: Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin, 2008. Ss. 464.

Krasnodębski, Mikołaj. Antropologia edukacji : wybrane aporie w świetle filozofii klasycznej. Głogów: PWSZ, 2018. Ss. 152.

Krasnodębski, Zdzisław. Rozumienie ludzkiego zachowania : rozważania o filozoficznych podstawach nauk humanistycznych i społecznych. Warszawa: PIW, 1986. Ss. 264.

Krasnodębski, Zdzisław. Upadek idei postępu. Warszawa: PIW, 1991. Ss. 353.

Krasnodębski, Zdzisław. Postmodernistyczne rozterki kultury. Warszawa: Oficyna Naukowa, 1996. Ss. VIII+219.
Postmodernite dilemi na kulturata. Deânova, Vera (per.). Sofiâ, Stigmati, 2004.

Krasnodębski, Zdzisław. Upadek idei postępu. Kraków: Ośrodek Myśli Politycznej, 2009. Ss. 346.

Kraszewski, Zdzisław. Główne zagadnienia logiki. Warszawa: PWN, 1970; wyd. 2 1971. Ss. 201.

Kraszewski, Zdzisław. Metodologia filozofii : logiczne aspekty ontologicznego sporu materializmu z idealizmem. Warszawa: PWN, 1972. Ss. 132.

Kraszewski, Zdzisław. Logika : nauka rozumowania. Warszawa: PWN, 1975; wyd. wyd. 3 zm. 1981; wyd. 4 1984. Ss. 274.

Krause, Feliks. Filozoficzne poglądy Aleksandra z Aleksandrii i ich wpływ na Uniwersytet Krakowski. (Seria Studia Mediewistyczne 23, z. 2). Wrocław: Ossolineum, 1985. Ss. 163.

Krause, Feliks. Piotra z Sienna teoria poznania i bytu : z dziejów filozofii średniowiecznej w Polsce.  Gdańsk: UG, 2000. Ss. 233.

Krauze-Błachowicz, Krystyna. Leibniz : wczesne pojęcie substancji. Białystok: UW, 1992. Ss. 148.

Krawcowicz, Barbara. William James : pragmatyzm i religia. Wyd. 2. Toruń: UMK, 2017. Ss. 187.

Krawczuk, Aleksander. Pan i jego filozof : rzecz o Platonie. Warszawa: PIW, 1970; wyd. 3 Poznań: Wyd. Poznańskie, 1984. Ss. 187.

Krawczyk, Cezary. Krytyka cywilizacji technicznej : Erich Fromm a Herbert Marcuse. Wyd. 2. popr. Zabrze, Polskie Towarzystwo Inżynierii Medycznej, 2010. Ss. 190.

Krawczyk, Stanisław. Pojęcia uniwersalne w badaniach naukowych. Zielona Góra, UZ, 2016. Ss. 277.

Krąpiec, Mieczysław A. Realizm ludzkiego poznania. Poznań: Pallottinum, 1959; wyd. 2 popr. Lublin: RW KUL, 1995. Ss. 664.

Krąpiec, Mieczysław A. Teoria analogii bytu. Lublin: TN KUL, 1959; wyd. 2 popr. (Dzieła, t. 1) RW KUL, 1993. Ss. 437.

Krąpiec, Mieczysław A. Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne. Kraków: Znak, 1962, wyd. 2 poszerz. Lublin: RW KUL 1995; Lublin: PTTA, 2005. Ss. 225.

Krąpiec, Mieczysław A. Struktura bytu : charakterystyczne elementy systemu Arystotelesa i Tomasza z Akwinu. Lublin: TN KUL, 1963; wyd. 2 popr. RW KUL, 1995. Ss. 396.

Krąpiec, Mieczysław A. Metafizyka : zarys podstawowych zagadnień. Poznań: Pallottinum, 1966. Ss. 558.

Krąpiec, Mieczysław A. Ja - człowiek : zarys antropologii filozoficznej. Lublin: TN KUL, 1974; wyd. 5 popr. (Dzieła, t. 9) RW KUL, 1991. Ss. 492.

Krąpiec, Mieczysław A. Człowiek i prawo naturalne. Lublin: TN KUL, 1975; wyd. 3 popr. 1993; wyd. 4 2009. Ss. 325.

Krąpiec, Mieczysław A. Byt i istota : św. Tomasza "De ente et essentia" przekład i komentarz. Lublin: 1981; wyd. 2 (Dzieła, t. 11) RW KUL, 1994. Ss. 238.

Krąpiec, Mieczysław A. Człowiek, kultura, uniwersytet. Wawrzyniak, Andrzej (wybór i oprac.). Lublin: KUL, 1982; wyd. 2 1998. Ss. 438.

Krąpiec, Mieczysław A. Język i świat realny. Lublin: RW KUL, 1985; wyd. 2 popr. (Dzieła, t. 13) 1995; wyd. popr. Gondek, Paweł (red.). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2015. Ss. 373.

Krąpiec, Mieczysław A. Człowiek w kulturze. Rzym-Warszawa: Pallottinum II, 1990; wyd. 2 (Dzieła, t. 19) Lublin: RW KUL, 1999. Ss. 190.

Krąpiec, Mieczysław A. Metafizyka : zarys teorii bytu. Lublin: wyd. 5 TN KUL, 1988; wyd. 3 (Dzieła, t. 7). RW KUL, 1995. Ss. 528.

Krąpiec, Mieczysław A. Suwerenność - czyja? Łódź: Diecezjalne Wyd. Łódzkie, 1990; wyd. 2 popr. (Dzieła, t. 16) Lublin: RW KUL, 1996. Ss. 243.

Krąpiec, Mieczysław A. O rozumienie filozofii. (Dzieła, t. 14). Lublin: RW KUL, 1991. Ss. 320.

Krąpiec, Mieczysław A. U podstaw rozumienia kultury. (Dzieła, t. 15). Lublin: RW KUL, 1991. 265.

Krąpiec, Mieczysław A. Wprowadzenie do filozofii polityki. Cz. 1. Lublin: Unia Młodych, 1992. Ss. 115.

Krąpiec, Mieczysław A. Poznawać czy myśleć : problemy epistemologii tomistycznej. (Dzieła, t. 8). Lublin: RW KUL, 1994. Ss. 326.

Krąpiec, Mieczysław A. Psychologia racjonalna. (Dzieła, t. 20). Lublin: RW KUL, 1996. Ss. 303.

Krąpiec, Mieczysław A. O ludzką politykę. (Dzieła, t. 17). Lublin: RW KUL, 1998. Ss. 256.

Krąpiec, Mieczysław A. Rozważania o narodzie. Lublin: Instytut Edukacji Narodowej, 1998. Ss. 69.

Krąpiec, Mieczysław A. Człowiek w kulturze. Lublin: RW KUL, 1999. Ss. 190.

Krąpiec, Mieczysław A. Odzyskać świat realny. (Dzieła, t. 23). Lublin: RW KUL, 1999. Ss. 603.

Krąpiec, Mieczysław A. Arystotelesowska koncepcja substancji. (Dzieła, t. 6). Lublin: RW KUL, 2000. Ss. 156.

Krąpiec, Mieczysław A. Ludzka wolność i jej granice. (Dzieła, t. 18). Lublin: RW KUL, 2000. Ss. 213.

Krąpiec, Mieczysław A. Filozofia co wyjaśnia?. Filozofia w teologii. (Dzieła, t. 21). Lublin: RW KUL, 2000. Ss. 253.

Krąpiec, Mieczysław A. O rozumienie świata. (Dzieła, t. 22). Lublin: RW KUL, 2002. Ss. 226.

Krąpiec, Mieczysław A. W trosce o godziwe prawo. Nawracała-Urban, Mirella (oprac.). Lublin: KUL, 2012. Ss. 184.

Krąpiec, Mieczysław A. Porzycić świat absurdów: z o. prof. M. A. Krąpcem rozmawia ks. J. Sochoń. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2002.

Krąpiec, Mieczysław A. O etyce. Z Mieczysławem A. Krąpcem rozmawia Piotr Jaroszyński. Lublin: KUL, 2014. Ss. 144.

Krąpiec, Mieczysław A. Teodycea : problem poznawalności istnienia Boga. Paweł Gondek, Anna Czajczyk (red.). Lublin: KUL, 2017. Ss. 244.

Krąpiec, Mieczysław A. O realizm w filozofii. Wojciech Daszkiewicz (red.). Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2018. Ss. 182.

Krąpiec, Mieczysław A. Komentarz do ”Metafizyki” Arystotelesa. Anna Czajczyk, Paweł Gondek (red.). Lublin: KUL, 2018. Ss. 368.

Krąpiec, Mieczysław A.; Kamiński, Stanisław. Z teorii i metodologii metafizyki. Lublin: TN KUL, 1962; wyd. 3 (popr.) RW KUL, 1994. Ss. 445.

Krąpiec, Mieczysław A.; Kamiński, Stanisław; Zdybicka, Zofia J.; Jaroszyński, Piotr. Wprowadzenie do filozofii. RW KUL, 1992; wyd. 2 poszerz. 1996; wyd. 3 2012. Ss. 746.

Krąpiec, Mieczysław A.; Maryniarczyk, Andrzej. Rozmowy o metafizyce. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2001. Ss. 100.

Krąpiec, Mieczysław A.; Maryniarczyk, Andrzej. Zeszyty z metafizyki, nr VI: Byt. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2001. Ss. 150.

Krąpiec, Mieczysław A.; Żeleźnik, Tadeusz A. Arystotelesa koncepcja substancji : ogólna teoria i wybór tekstów. Lublin: TN KUL, 1966. Ss. 214.

Kręgi kompetencji i perspektywy poznawcze. Goćkowski, Janusz i Kisiel, Przemysław (red.). Kraków: Secesja, 1999. Ss. 343.

Kriegelewicz, Alfons. Wprowadzenie w problematykę etyczną marksizmu : szkice wykładów z etyki marksistowskiej. Kielce, WSP, 1973. Ss. 335.

Kroczak, Justyna. Pawła Florenskiego filozofia wszechjedności. (Filozofia Rosyjska, 7). Warszawa: IFiS PAN, 2015. Ss. 205.

Krokiewicz, Adam. Nauka Epikura. Kraków: PAU, 1929; Warszawa: Aletheia, 2000. Ss. 300.

Krokiewicz, Adam. Studia orfickie. Warszawa : Trzaska, Evert i Michalski, 1947. Ss. 90.
Przedruk w: Studia orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda. Warszawa: Aletheia, 2000.

Krokiewicz, Adam. Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa. Warszawa: PAX, 1960. Ss. 205.

Krokiewicz, Adam. Sokrates. Warszawa : PAX, 1958. Ss. 186.
Przedruk w: Sokrates. Etyka Demokryta i hedonizm Arystypa. Warszawa: Aletheia, 2000.

Krokiewicz, Adam. Moralność Homera i etyka Hezjoda. Warszawa: PAX, 1959. Ss. 276.
Przedruk w: Studia orfickie. Moralność Homera i etyka Hezjoda. Warszawa: Aletheia, 2000.

Krokiewicz, Adam. Hedonizm Epikura. Warszawa: PAX, 1961; Aletheia, 2002. Ss. 223.
PRZEDRUK w: Dzieła, t. V. Warszawa: Aletheia, 2002. Ss. 228.

Krokiewicz, Adam. Sceptycyzm grecki : Od Pirrona do Karneadesa. Warszawa: PAX, 1964. Ss. 289.
PRZDRUK w: Dzieła, t. VI. Warszawa: Aletheia, 2002. Ss. 228.

Krokiewicz, Adam. Sceptycyzm grecki : od Filona do Sekstusa. Warszawa: PAX, 1966. Ss. 310.

Krokiewicz, Adam. Zarys filozofii greckiej : od Talesa do Platona. Warszawa: PAX, 1971; Aletheia, 2000. Ss. 336.
PRZEDRUK w: Zarys filozofii greckiej. Aletheia 2000.

Krokiewicz, Adam. Arystoteles, Pirron i Plotyn. Warszawa: PAX, 1974. Ss. 270.
PRZEDRUK w: Zarys filozofii greckiej. Aletheia 2000.

Krokiewicz, Adam. Stoicyzm. Meander, XXXIII, nr 5, 1978.
PRZEDRUK w: Zarys filozofii greckiej. Warszawa: Aletheia, 2000.

Krokos, Jan. Fenomenologia Edmunda Husserla, Aleksandra Pfändera, Maxa Schelera. Warszawa: Mag, 1990. Ss. 273.

Krokos, Jan. O prawdzie i wolności. Warszawa: Adam, 2000. Ss. 119.

Krokos, Jan. Odsłanianie intencjonalności. Stare Kościeliska, Liberi Libri, 2013. Ss. 282.

Krońska, Irena. Sokrates. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1964; wyd. 6 2001.

Kroński, Tadeusz J. Wykłady z historii filozofii starożytnej : Grecja i Rzym. Warszawa: PWN, 1955. Ss. 81.

Kroński, Tadeusz J. Rozważania wokół Hegla. Warszawa: PWN, 1960. Ss. 499.

Kroński, Tadeusz J. Hegel. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1962; wyd. 2 1966.

Kroński, Tadeusz J. Kant. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1966.

Król, Marcin. Historia myśli politycznej : od Machiavellego po czasy współczesne.  Gdańsk: Arche, 1998. Ss. 281.

Król, Marcin. Filozofia polityczna. Kraków: Znak, 2008. Ss. 332.

Król, Marcin. Do nielicznego grona szczęśliwych (esej filozoficzny o przyszłości świata). Warszawa: Iskry, 2018. Ss. 140.

Król, Remigiusz. Geneza człowieka jako jednostki według Karla Jaspersa. Warszawa-Łomianki, Heliodor, 2012. Ss. 201.

Król, Remigiusz. Myśl filozoficzna Jos´e Ortegy y Gasseta. Warszawa-Łomianki, Heliodor, 2013. Ss. 122.

Król, Remigiusz. Hermeneutyczna interpretacja człowieka w perspektywie. Warszawa-Łódź: Heliodor, 2014. Ss. 147.

Król, Remigiusz. Klasyczny ideał wychowania w kręgu wartości tradycyjnych. Warszawa-Łódź: Heliodor, 2015. Ss. 498.

Król, Remigiusz. Analiza kategorii bycia i człowieka w koncepcji filozoficznej Martina Heideggera. Truskaw, Sub Lupa, 2017. Ss. 302.

Król, Remigiusz. Karol Wojtyla’s philosophy of the person. Truskaw: Sub Lupa, 2017. Ss. 238.

Królak, Tomasz. Kontemplacja i zdradzony świat : rozmowy z prof. Stefanem Swieżawskim. Poznań: W Drodze, 1999. Ss. 242.

Królikowski, Adam. Byt i sens : analiza językowa pryncypiów bytu w filozofii starożytnej i średniowiecznej : z dodaniem skryptu Elementy historii filozofii starożytnej i średniowiecznej. Warszawa: Logus Editions, 2018. Ss. 195.

Kruk, Jolanta. Filozoficzno-pedagogiczne aspekty rozumienia tekstu. Kraków: Impuls, 1998. Ss. 171.

Krupecka, Iwona. Don Kichote w krainie filozofów : o kichotyzmie pokolenia ’98 jako poszukiwaniu nowoczesnej formuły podmiotowości. (Monografie FNP). Toruń: UMK, 2012. Ss. 432.

Krupiński, Janusz. Z-wiednie : ontologiczne podstawy sztuki projektowania. Kraków: ASP, 1993. Ss. 219.

Krupiński, Janusz. Wzornictwo = Design : studium idei. Kraków: ASP, 1998. Ss. 118.

Krupiński, Janusz. Filozofia kultury designu : w kręgu myśli Andrzeja Pawłowskiego. Kraków: Wydawnictwo Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki, 2014. Ss. 325.

Kruszyńska, Sabina. Benjamin Constant - filozof religii : religia - moralność - wolność.  Gdańsk: UG, 2000. Ss. 281.

Kruszyńska, Sabina. Kulturalny barbarzyńca : fenomenologia radykalna Michela Henry’ego jako filozofia sztuki życia. Kraków: Universitas, 2018. Ss. 248.

Kryniecka-Piotrak, Anna. Aksjologiczne podstawy demokracji w poglądach Czesława Znamierowskiego. Białystok: Kresowa Agencja Wydawnicza, 2017. Ss. 360.

Kryniecka-Piotrak, Anna. Indywidualizm w polskiej myśli filozoficznoprawnej XX wieku. Białystok: Kresowa Agencja Wydawnicza, 2019. Ss. 359.

Krysztofiak, Wojciech. Problem opozycji realizmu i idealizmu epistemologicznego : analityczne studium nad ontologią negatywnych stanów rzeczy Romana Ingardena. Żegleń, Urszula (przedm.). Lublin: UMCS, 1999. Ss. 179.

Krysztofiak, Wojciech. Egzystencjalizm logiczny : metafizyczne studium nad Traktatem logiczno-filozoficznym Wittgensteina. Warszawa: Semper, 2017. Ss. 249.

Krytyka rozumu pedagogicznego. Sarnowski, Stefan (red.). Bydgoszcz, WSP, 1993. Ss. 175.

Kryzys kultury europejskiej? Żuk-Łapińska, Ludmiła (red.). Rzeszów: WSP, 1997. Ss. 132.

Krzanowski, Jerzy. Prawda i miłość : poglądy filozoficzne Jana Stepy na tle epoki. Tarnów: Biblos, 2009. Ss. 307.

Krzemień, Wiktoria. Filozofia w cieniu prawosławia : rosyjscy myśliciele religijni przełomu XIX i XX wieku. Warszawa: PAX, 1979. Ss. 176.

Krzemień-Ojak, Sław. Taine. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1966. Ss. 191.

Krzemień-Ojak, Sław. Vico. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Książka i Wiedza, 1971. Ss. 278.

Krzemień-Ojak, Sław. Benedetto Croce i marksizm. Warszawa: PWN, 1975. Ss. 304.

Krzemień-Ojak, Sław. Labriola. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975. Ss. 297.

Krzemień-Ojak, Sław. Antonio Gramsci : filozofia, teoria kultury, estetyka. PWN, 1983. Ss. 283.

Krzykawski, Michał. Inne i wspólne : trzydzieści pięć lat francuskiej filozofii (1979-2014). Warszawa: WN PWN, 2017. Ss. 174.

Krzywoń, Łukasz. Filozofuj z dziećmi : poradnik do prowadzenia filozoficznych dociekań z dziećmi i młodzieżą. Lublin: Academicon, 2019. Ss. 180.

Ksiądz prof. dr Konstanty Michalski - życie i działalność : materiały posesyjne : Katowice: 31 maja 1996 r. Śliwiok, Józef (red.). Katowice: GTPN, 1996. Ss. 94.

Książek, Andrzej. Filozofia wartości : rzecz o dobru, szczęściu, prawdzie i pięknie w ujęciu Władysława Tatarkiewicza. Warszawa: UW, 1994. Ss. 55.

Książek, Andrzej. Piękno a sztuka : studium poglądów estetycznych Władysława Tatarkiewicza. Warszawa: Semper, 1994. Ss. 120.

Książek, Andrzej. Sztuka przeciw sztuce : z teorii awangardy XX wieku. Warszawa: Akme, 2000. Ss. 271.

Księga Jubileuszowa na 50-lecie Wydziału Filozofii KUL. Stępień, Antoni B. i Wojtysiak, Jacek (red.). Lublin: RW KUL, 2000. Ss. 544.

Księga pamiątkowa dla uczczenia aktu nadania księdzu profesorowi Józefowi Tischnerowi honorowego doktoratu Uniwersytetu Łódzkiego. Potępa, Maciej (red.). Łódź: UŁ, 1997. Ss. 186.

Księga pamiątkowa ku czci prof. Tadeusza Czeżowskiego. Gumański, Leon (red.). Toruń: UMK, 1980. Ss. 206.

Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.). Warszawa: PWN, 1967. Ss. 677.

Księga pamiątkowa ku czci Zdzisława Kuksewicza. Jung-Palczewska, Elżbieta (red.). Łódź: UŁ, 2000. Ss. 204.

Księga pamiątkowa 75 lecia Towarzystwa Naukowego w Toruniu. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.). Toruń: Towarzystwo Naukowe, 1952. Ss. VI+236.

Ku prawdzie we wspólnocie człowieka i Boga : studia dedykowane Ks. Stanisławowi Kowalczykowi. Balawajder, Edward; Nitecki, Piotr; Jabłoński, Arkadiusz (red.). Sandomierz, WD, 1997. Ss. 576.

Ku źródłom wartości. Orlik, Piotr (red.). Poznań: IF UAM, 2008. Ss. 478.

Kubiak, Adam. Twarz wroga : próba fenomenologii protagonizmu. Rzeszów: URz, 2008. Ss. 293.

Kubiak, Adam. Rzeczy mniejsze : dysformia i fiasko : semi-peryferyjne formy kultury. Rzeszów: URz, 2015. Ss. 196.

Kubicki, Roman. Interpretacja a poznanie : studium z filozofii sztuki. Poznań: UAM, 1991. Ss. 194.

Kubicki, Roman. Zmierzch sztuki : narodziny ponowoczesnej jednostki? Poznań: Humaniora, 1995. Ss. 196.

Kubicki, Roman. Ani być, ani mieć? Trzy szkice z filozofii pamięci. Poznań: IF UAM, 2001. Ss. 152.

Kubicki, Roman; Sójka, Jacek; Zeidler, Paweł. Problem destrukcji pojęcia prawdy : szkice z filozofii poznania. Poznań: IF UAM, 1992. Ss. 144.

Kubiński, Grzegorz. Figury i wydarzenia : filozofia liminalna: Agamben, Badiou, Negri. Warszawa: Elipsa, 2011. Ss. 141.

Kubiński, Tadeusz. Wstęp do logicznej teorii pytań. Warszawa: PWN, 1971. Ss. 116.
An outline of the logical theory of questions. Berlin, Akademie-Verlag, 1980.

Kublikowski, Robert. Definicje i rozwój wiedzy : od Arystotelesa do Putnama. Lublin: TN KUL, 2013. Ss. 287.

Kublikowski, Robert. Inferencjalizm semantyczny Roberta B. Brandoma. Lublin: KUL, 2019. Ss. 220.

Kubok, Dariusz. Problem apeiron i peras w filozofii przedsokratejskiej. Katowice: UŚ, 1998. Ss. 168.

Kuc, Bolesław Rafał. Funkcje nauki : wstęp do metodologii : nauka nie jest grą. Wyd. 2. Warszawa: Ementon, 2018. Ss. 267.

Kucharski, Jarosław. Usprawiedliwione kłamstwo we współczesnej etyce stosowanej. Kraków: WAM, 2014. Ss. 315.

Kucia, Maciej. Filozofia Ericha Fromma. Kraków: WSP, 1994. Ss. 134.

Kucner, Andrzej. Friedrich Nietzsche: źródła i perspektywy antropologii. Olsztyn: UWM, 2001. Ss. 238.

Kucner, Andrzej. Nihilistyczny zwrot w filozofii : źródła, Nietzsche, ujścia. Olsztyn, UW-M, 2013. Ss. 447.

Kucz, Mateusz. Etyka neoliberalizmu. Kraków: Copernicus Center Press, 2019. Ss. 181.

Kuczyńska, Alicja. Przemiany wyobraźni : z problemów recepcji kultury renesansu. Warszawa: PIW, 1969. Ss. 193.

Kuczyńska, Alicja. Filozofia i teoria piękna Marsilia Ficina. Warszawa: PWN, 1970. Ss. 209.

Kuczyńska, Alicja. Piękno, mit i rzeczywistość. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1972; wyd. 2 1977. Ss. 203.

Kuczyńska, Alicja. Człowiek i świat : wątki antropologiczne w poetykach Renesansu włoskiego. Warszawa: PWN, 1976. Ss. 222.

Kuczyńska, Alicja. Sztuka jako filozofia w kulturze renesansu włoskiego. Warszawa: PWN, 1988. Ss. 336.

Kuczyńska, Alicja. Piękny stan melancholii : filozofia niedosytu i sztuka. Warszawa: UW, 1999. Ss. 220.

Kuczyńska, Alicja i Kuczyński, Janusz. Humanizm socjalistyczny. Warszawa: Iskry, 1966. Ss. 295.

Kuczyński, Janusz. Urok wiary. Warszawa: Książka i Wiedza, 1957. Ss. 115.

Kuczyński, Janusz. Chrześcijaństwo i sens życia. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1959; wyd. 2 1962. Ss. 332.

Kuczyński, Janusz. Porządek nadchodzącego świata : katolicyzm, laicyzm, humanizm. Warszawa: Książka i Wiedza, 1964. Ss. 268.

Kuczyński, Janusz. Filozofia życia. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965. Ss. 214.

Kuczyński, Janusz. Zmierzch mieszczaństwa : immoralizm, nihilizm, faszyzm. Warszawa: PIW, 1967. Ss. 544.

Kuczyński, Janusz. Żyć i filozofować. Warszawa: Książka i Wiedza, 1969. Ss. 543.

Kuczyński, Janusz. Indywidualność i ojczyzna : filozoficzna problematyka kwestii narodowej. Warszawa: PIW, 1972. Ss. 338.

Kuczyński, Janusz. Homo Creator : wstęp do dialektyki człowieka. Warszawa: Książka i Wiedza, 1976; wyd. 2 poszerz. 1979. Ss. 419.

Kuczyński, Janusz. Christian-marxist dialogue in Poland. Warsaw, Interpress, 1979. Ss. 189.

Kuczyński, Janusz. Dialogue and universalism as a new way of thinking. Warsaw, Warsaw University, 1989. Ss. 426.

Kuczyński, Janusz. Uniwersalizm jako metafilozofia. T. 1. Polskość i uniwersalistyczny socjalizm. Warszawa: COMSNP, 1989. Ss. 335.

Kuczyński, Janusz. Uniwersalizm jako metafilozofia. T. 2. Świadectwo i filozofia dialogu. Warszawa: COMSNP, 1990. Ss. IX+342.

Kuczyński, Janusz. Ogrodnicy świata : wstęp do uniwersalizmu. T. 1. Warszawa: WSEiZ, 1998. Ss. 355.

Kuczyński, Janusz. Młodość Europy i wieczność Polski. Warszawa: WSEiZ, 1999. Ss. 313.

Kuczyński, Janusz; Mrówczyński, Tadeusz. 500 zagadek filozoficznych. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1966.

Kuczyński, Tadeusz. Istnienie świata : czy wystarczą wyjaśnienia przyrodników? Kraków: Petrus, 2010. Ss. 245.

Kudelska, Marta. Upaniszady : zaranie myśli indyjskiej. (Nauka dla Wszystkich). Kraków: PAN, 1996. Ss. 75.

Kudelska, Marta. The cosmological scheme of the classical Upanishads. Kraków: Aureus, 2000. Ss. 99.

Kudelska, Marta. Karman i dharma. Kraków: UJ, 2003. Ss. 220.

Kuderowicz, Zbigniew. Doktryna moralna młodego Hegla. Warszawa: PWN, 1962. Ss. 397.

Kuderowicz, Zbigniew. Fichte. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1964.

Kuderowicz, Zbigniew. Światopogląd a życie u Diltheya. Warszawa: PWN, 1966. Ss. 301.

Kuderowicz, Zbigniew. Dilthey. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1967; wyd. 2 zm. i uzup. 1987. Ss. 296.

Kuderowicz, Zbigniew. Filozofia dziejów : rozwój problemów i stanowisk. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973; wyd. 2 poszerz. 1983. Ss. 264.

Kuderowicz, Zbigniew. Biografia kultury : o poglądach Jakuba Burckhardta. Warszawa: Czytelnik, 1973. Ss. 274.

Kuderowicz, Zbigniew, Nietzsche. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1976; wyd. 4 zm. 2004. Ss. 268.

Kuderowicz, Zbigniew. Przegląd metod historii filozofii. (Nauka dla Wszystkich). Wrocław: Ossolineum, 1978. Ss. 30.

Kuderowicz, Zbigniew. Artyści i historia : koncepcje historiozoficzne polskiego modernizmu. Wrocław: Ossolineum, 1980. Ss. 193.

Kuderowicz, Zbigniew. Wolność i historia : studia o filozofii Hegla i jej losach. Warszawa: Książka i Wiedza, 1981. Ss. 370.

Kuderowicz, Zbigniew. Hegel i jego uczniowie. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1984. Ss. 324.

Kuderowicz, Zbigniew. Filozofia nowożytnej Europy. Warszawa: PWN, 1989, wyd. 2 WN PWN, 2014. Ss. 693.

Kuderowicz, Zbigniew. Polska filozofia pokoju : historia idei pokoju w kulturze polskiej do 1939 roku. Białystok: UW Filia, 1992. Ss. 216.

Kuderowicz, Zbigniew. Filozofia o szansach pokoju : problemy wojny i pokoju w filozofii XX wieku. Białystok: Ekonomia i Środowisko, 1995. Ss. 190.

Kuderowicz, Zbigniew. Kant. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2000. Ss. 223.

Kuksewicz, Zdzisław. Główne źródła Komentarza do De anima Jana z Głogowa. Warszawa: PWN, 1963. Ss. 202.

Kuksewicz, Zbigniew. De Siger de Brabant à Jacques de Plaisance : la théorie de l'intellect chez les averroïstes latins des XIIIe et XIVe siècles. Wrocław: Ossolineum, 1968. Ss. 478.

Kuksewicz, Zdzisław. Awerroizm łaciński trzynastego wieku : nonkonformistyczny obraz świata i człowieka w średniowieczu. Warszawa: PWN, 1971. Ss. 203.

Kuksewicz, Zdzisław. Albertynizm i tomizm w XV wieku w Krakowie i Kolonii : doktryna psychologiczna. Wrocław: Ossolineum, 1973. Ss. 307.

Kuksewicz, Zdzisław. Filozofia średniowieczna jako ideologia. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973. Ss. 253.

Kuksewicz, Zdzisław. Zarys filozofii średniowiecznej : filozofia łacińskiego obszaru kulturowego. Warszawa: PWN, 1973; wyd. 2 popr. 1979; wyd. 3 1986. Ss. 496.

Kuksewicz, Zdzisław. Zarys filozofii średniowiecznej : filozofia bizantyjska, krajów zakaukaskich, słowiańska, arabska i żydowska. Warszawa: PWN, 1982; wyd. 2 1986. Ss. 688.

Kuksewicz, Zdzisław. Filozofia człowieka - teoria duszy. (Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce. T. 5). Wrocław: Ossolineum, 1975. Ss. 251.

Kulikowski, Waldemar. Siedem szkiców do antropologii miłości. Poznań: Wyd. Poznańskie, 2002. Ss. 152.

Kuliniak, Radosław. Spór ooczywistość nauk metafizycznych: Konkurs Królewskiej Akademii Berlińsiej z 1763. Wrocław: UWr, 2003. Ss. 262.

Kuliniak, Radosław. Johann Heinrich Lambert und Kants Reform der Metaphysik. Małyszek, Tomasz (Ubers.). Wrocław: Atut; Dresden, Neisse Verlag, 2014. Ss. 190.

Kuliniak, Radosław; Leszczyna, Dorota. Polemiki wokół dawnych polskich przekładów Kantowskich "Prolegomenów do wszelkiej przyszłej metafizyki, która będzie mogła wystąpić jako nauka". Wrocław: Atut, 2015. Ss. 211.

Kuliniak, Radosław; Pandura, Mariusz; Ratajczak, Łukasz. Filozofia po ciemnej stronie mocy : krucjaty marksistów i komunistów polskich przeciwko Lwowskiej Szkole Filozoficznej Kazimierza Twardowskiego. – Kęty : Wydawnictwo Marek Derewiecki, 2018. – 379

Kulisz, Józef. Wiara i kultura miejscem apologii ludzkości. Warszawa: Rhetos, 2017. Ss. 192.

Kultura i sztuka w ujęciu filozoficznym. Beata A. Nowak, Kamil Maciąg (red.). Lublin: Tygiel, 2017. Ss. 120.

Kultura jako problem filozofii : księga jubileuszowa dedykowana profesorowi Janowi Kurowickiemu. Borysa, Tadeusza; Płachciaka, Adama (red.). Wrocław: UE, 2013. Ss. 257.

Kulturowe konteksty idei filozoficznych. Pałubicka, Anna (red.). Poznań: IF UAM, 1997. Ss. 204.

Kulturowe konteksty poznania. Kotowa, Barbara i Such, Jan (red.). Poznań: IF UAM, 1995. Ss. 76.

Kulturowe uwarunkowania wiedzy. Such, Jan i Wiśniewski, Janusz (red.). Poznań: IF UAM, 1996. Ss. 121.

Kultys, Julian Andrzej. Moralność a seks i kobieta (w wybranych kulturach). Słupsk, WSP, 1999. Ss. 265.

Kumaniecki, Kazimierz F. Cyceron i jego współcześni. Warszawa: Czytelnik, 1959. Ss. 558.

Kuminiak, Radosław. Spór o oczywistość nauk metafizycznych: konkurs Królewskiej Akademii Berlińskiej z 1763 roku. Wrocław: UWr, 2003. Ss. 262.

Kunicki-Goldfinger, Władysław. Znikąd donikąd. Warszawa: PIW, 1993; wyd. 2 2003. Ss. 246.

Kuniński, Miłowit. Wiedza, etyka i polityka w myśli F. A. von Hayeka. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1999. Ss. 318.

Kuniński, Tomasz. Sokrates w Waszyngtonie : etyczne dylematy politycznych nieprawości : perspektywa współczesna w świetle greckiej myśli klasycznej. Kraków: UJ, 2015. Ss. 268.

Kupis, Bogdan. Myślenie ma kapitalną przeszłość : w kręgu pierwszych filozofów. Warszawa: Iskry, 1972. Ss. 225.

Kupis, Bogdan. Historia religii w starożytnej Grecji. Warszawa: KAW, 1989. Ss. 324.

Kupś, Tomasz. Filozofia religii Immanuela Kanta. Toruń: UMK, 2008. Ss. 351.

Kupś, Tomasz. Opus postumum Immanuela Kanta. Toruń: UMK, 2016. Ss. 293.

Kurcz, Ida. Język a reprezentacja świata w umyśle. Warszawa: PWN, 1987. Ss. 364.

Kurdziałek, Marian. Średniowiecze w poszukiwaniu równowagi między arystotelizmem a platonizmem : studia i artykuły. Lublin: TN KUL, 1996. Ss. 323.

Kurek, Łukasz. Dualizm przekonań. Kraków: Copernicus Center Press, 2016. Ss. 285.

Kurek, Łukasz; Heller, Michał; Brożek, Bartosz. Between philosophy and science. Kraków: Copernicus Center Press, 2013. Ss. 255.

Kurek, Jarosław. Paideia rzymska : model formowania człowieka w myśli Seneki, Epikteta i Marka Aureliusza. (Monografie Teologii Politycznej, 3). Warszawa: Redakcja "Teologii Politycznej", 2016. Ss. 167.

Kurkiewicz, Anna. Dialektyka prawdy w myśli rosyjskiego renesansu religijno-filozoficznego. Toruń: Adam Marszałek, 2014. Ss. 249.

Kurowicki, Jan. Próba społecznej charakterystyki poznania. Gliwice, PŚ, 1973. Ss. 96.

Kurowicki, Jan. Poznanie a społeczeństwo. Warszawa: PIW, 1977. Ss. 201.

Kurowicki, Jan. Miraże świadomości estetycznej : miejsce kategorii estetycznych w materializmie historycznym. Warszawa: Książka i Wiedza, 1982. Ss. 330.

Kurowicki, Jan. Wyprawa w krainę oczywistości : wstęp do rozpoznania zdrowych rozsądków. Wrocław: Ossolineum, 1978. Ss. 138.

Kurowicki, Jan. Piękno i poznanie : studium kategorii estetyki jako filozofii historii kultury. Opole, WSP, 1992. Ss. 127.

Kurowicki, Jan. Normalność jako sen idioty : (wykłady o kulturowych i filozoficznych kontekstach literatury współczesnej). Zielona Góra, WSP, 1995. Ss. 184.

Kurowicki, Jan. Kultura jako źródło piękna : wprowadzenie. Warszawa: Scholar, 1997. Ss. 184.

Kurowicki, Jan. Fotografia jako zjawisko estetyczne (wstęp). Toruń: Adam Marszałek, 1999. Ss. 149.

Kurowicki, Jan. Figury wyobraźni XX w. (wykłady o literaturze z perspektywy filozofii kultury). Toruń: Adam Marszałek, 2000. Ss. 201.

Kurowicki, Jan. Piękno jako wyraz dystansu : wykład estetyki z perspektywy filozofii kultury. Warszawa: Scholar, 2000. Ss. 203.

Kurowicki, Jan. Pochwała dystansu: eseje i czytanki o Salonie Kultury i codzienności. Warszawa: Image, 2000. Ss. 260.

Kurowicki, Jan i Mejbaum, Wacław. Główne zagadnienia filozofii marksistowskiej. Cz. 1. Wrocław: PW, 1976. Ss. 138.
Główne zagadnienia filozofii marksistowskiej. Cz. 2. [Wybór tekstów]. Wrocław: PW, 1976. Ss. 266.

Kurowska, Krystyna; Rudziński, Roman. Filozofia i wartości. (Filozofia i Codzienność). Warszawa: KAW, 1981. Ss. 206.

Kurylewicz, Gabriela. Dzieło sztuki i jego brak - krytyka ironii jako zasady w sztuce. Warszawa: Neriton, 1996. Ss. 88.

Kurzępa, Irena. Zarys filozofii i etyki : podręcznik. Zamość, Officina Simonidis, 2014. Ss. 178.

Kusak, Leszek. Fryderyk Nietzsche : w poszukiwaniu utraconego ideału. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1995. Ss. 183.

Kustrzeba, Ireneusz; Mrozek, Jarosław. Wybrane zagadnienia filozofii.  Gdańsk: UG, 1986. Ss. 170.

Kuszko, Eugeniusz. O sprawach i sporach filozoficznych. Warszawa: Główny Zarząd Polityczny, 1960. Ss. 50.

Kuszyk-Bytniewska, Mariola. Działanie wobec rzeczywistości : projekt onto-epistemologii społecznej. Lublin: UMCS, 2015. Ss. 240.

Kuźniar, Adrian, Konsekwencje wyjaśnień darwinowskich w metaetyce. Warszawa: Semper, 2017. Ss. 367.

Kwapiszewski, Józef. Filozofia ks. Józefa Tischnera jako źródło dialogu. Słupsk, WSP, 1998. Ss. 227.

Kwapiszewski,Józef. Edukacja a wizje świata. Słupsk: PAP, 2002.

Kwiatek, Andrzej; Worwąg, Michał. Podróż po historii filozofii. 1, Starożytność. Warszawa: Scholar, 1997; wyd. 2 popr. 2000. Ss. 143.
Podróż po historii filozofii. 2, Od Augustyna do Kanta. Warszawa: Scholar, 1998; wyd. 2 popr. 2000. Ss. 221.
Podróż po historii filozofii. 3, Dwa wieki krytyki. Warszawa: Scholar, 2002. Ss. 286.

Kwiatkowski, Franciszek. Filozofia wieczysta w zarysie. T. I. Wiadomości wstępne, historia filozofii, filozofia myśli, filozofia prawdy. Kraków: WAM, 1947. Ss. 390.

Kwiatkowski, Franciszek. Filozofia wieczysta w zarysie. T. II. Filozofia bytu, filozofia świata nieorganicznego, filozofia duszy. Kraków: WAM, 1947. Ss. 274.

Kwiatkowski, Franciszek. Filozofia wieczysta w zarysie. T. III. Filozofia Boga, filozofia obyczaju. Kraków: WAM, 1947. Ss. 216.

Kwiatkowski, Tadeusz. Poznanie naukowe u Arystotelesa - niektóre poglądy teoretyczne. Warszawa: PWN, 1969. Ss. 229.

Kwiatkowski, Tadeusz. Szkice z historii logiki ogólnej. Lublin: Daimonion, 1993. Ss. 402.

Kwiatkowski, Tadeusz. Logika ogólna. Lublin: UMCS, 1995. Ss. 335.

Kwiatkowski, Tadeusz. Wkłady i szkice z logiki ogólnej. Lublin: UMCS, 2002. Ss. 326.

Kwiek, Marek. Rorty i Lyotard : w labiryntach postmoderny. Poznań: IF UAM, 1994. Ss. 199.

Kwiek, Marek. Rorty's elective affinities : the new pragmatism and postmodern thought. Poznań: IF UAM, 1996. Ss. 302.

Kwiek, Marek. Dylematy tożsamości : wokół autowizerunku filozofa w powojennej myśli francuskiej. IF UAM, 1999. Ss. 332.

Kwietniewska, Małgorzata. Res : studium transformacji pojęcia rzeczy od Hegla do dekonstrukcji filozoficznej. Łódź: UŁ, 2009. Ss. 590.

Kwietniewska, Małgorzata. Jean-Luc Nancy : dekonstrukcja wobec tradycji. Łódź: UŁ, 2013. Ss. 320.

L

Labirynt filozoficzny: dialogi wymyślone. Piłat, Robert i Pyszczek, Grzegorz (red.). Warszawa: IFiS PAN, 2001.

Lamentowicz, Wojciech. Teoria i filozofia prawa : wykłady. Pelplin: Bernardinum, 2019. Ss. 336.

Lamża, Łukasz. Granice kosmosu - granice kosmologii. Kraków: Copernicus Center Press, 2015. Ss. 253.

Lande, Jerzy. Historia filozofii prawa. Kraków: UJ, 1947. Ss. 74.

Lande, Jerzy. Studia z filozofii prawa. Opałek, Kazimierz (oprac.), Wróblewski, Jerzy (wstęp). Warszawa: PWN, 1959. Ss. 1005.

Lang, Wiesław. Prawo i moralność. Warszawa: PWN, 1989. Ss. 297.

Lang, Wiesław; Wróblewski, Jerzy. Współczesna filozofia i teoria prawa w USA. Warszawa: PWN, 1986. Ss. 264.

Language and interpretation : historico-philosophical considerations. Andrzejewski, Bolesław (ed.). Poznań: IF UAM, 1992. Ss. 119.

Language, discourse, logic. Koszowy, Marcin; Święczkowska, Halina (eds). Białystok: UB, 2015. Ss. 209.

Latawiec, Anna. Pojęcie symulacji i jej użyteczność naukowa. Warszawa: ATK, 1993. Ss. 139.

Laws and theories in empirical sciences. Buksiński, Tadeusz (ed.). Poznań: UAM, 1988. Ss. 142.

Lazari-Pawłowska, Ija. Gandhi. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1967. Ss. 230.

Lazari-Pawłowska, Ija. Etyka Gandhiego. Warszawa: PWN, 1965. Ss. 268.

Lazari-Pawłowska, Ija. Schweitzer. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1976. Ss. 245.

Lazari-Pawłowska, Ija. Nehru. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1991. Ss. 288.

Lazari-Pawłowska, Ija. Etyka : pisma wybrane. Smoczyński, Paweł J. (wybór, oprac.). Wrocław: Ossolineum, 1992. Ss. 491.

Lebiedziński, Włodzimierz. Społeczne i biologiczne mechanizmy poznania. Olsztyn, WSP, 1995. Ss. 137.

Lebiedziński, Włodzimierz. Poznanie, pamięć, przewidywanie. Olsztyn, WSP, 1998. Ss. 201.

Lebiedziński, Włodzimierz. Metodologia filozoficzna : zarys i krytyka głównych nurtów. Olsztyn, UW-M, 2000. Ss. 213.

Lebiedziński, Włodzimierz. Metodologia filozoficzna: reguły metody dialektycznej. Olsztyn: UWM, 2001. Ss. 210.

Lechniak, Marek. Elementy logiki dla prawników. Lublin: KUL, 2006; wyd. 2 2012. Ss. 266.

Leciejewski, Sławomir. Cyfrowa rewolucja w badaniach eksperymentalnych : studium metodologiczno-filozoficzne. Poznań: UAM, 2013. Ss. 168.

Leder, Andrzej. Nieświadomość jako pustka. Warszawa: IFiS PAN, 2001. Ss. 210.

Leder, Andrzej. Rysa na tafli : teoria w polu psychoanalitycznym. Warszawa: WN PWN, 2016. Ss. 369.

Leder, Andrzej. Był kiedyś postmodernizm... : sześć esejów o schyłku XX stulecia. Warszawa: IFiS PAN, 2018. Ss. 174.

Legięć, Jarosław. Człowiek w filozofii pracy Józefa Tischnera. Kraków: Dehon, 2012. Ss. 396.

Legowicz, Jan. Filozofia okresu cesarstwa rzymskiego : jej miejsce w historii, charakter i znaczenie. Warszawa: PWN, 1962. Ss. 182.

Legowicz, Jan. Zarys historii filozofii : elementy doksografii. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1964; wyd. 6 rozsz. i popr. 1991. Ss. 680.

Legowicz, Jan. Filozofia : istnienie, myślenie, działanie. Warszawa: PWN, 1972. Ss. 326.

Legowicz, Jan. Historia filozofii starożytnej Grecji i Rzymu. Warszawa: PWN, 1973; wyd. 2 1986. Ss. 641.

Legowicz, Jan. O nauczycielu : filozofia nauczania i wychowania. Warszawa: PWN, 1975. Ss. 220.

Legowicz, Jan. Świadomość współuczestnictwa. Warszawa: Książka i Wiedza, 1980. Ss. 212.

Legowicz, Jan. Historia filozofii średniowiecznej Europy zachodniej. Warszawa: PWN, 1980; wyd. 2 1986. Ss. 637.

Legowicz, Jan. Życie dla życia. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1984. Ss. 330.

Legowicz, Jan. Człowiek istota ludzka. Warszawa: Szczepan Szymański, 1993. Ss. 396.

Legutko, Ryszard. Krytyka demokracji w filozofii politycznej Platona. Kraków: UJ, 1990. Ss. 185.

Legutko, Ryszard. Spory o kapitalizm. Kraków: Znak, 1994. Ss. 375.

Legutko, Ryszard. Tolerancja : rzecz o surowym państwie, prawie natury, miłości i sumieniu. Kraków: Znak, 1997. Ss. 233.

Legutko, Ryszard. Etyka absolutna i społeczeństwo otwarte. Wyd. 3 Kraków: Arcana, 1998. Ss. 209.

Legutko, Ryszard. Society as a Department Store: Critical Reflections on the Liberal State. Oxford: Lexington Books, 2002. Ss. 142.

Legutko, Ryszard. Podzwonne dla błazna.. Kraków: Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera, 2006. Ss. 251

Legutko, Ryszard. Sokrates : filozofia męża sprawiedliwego. Poznań: Zysk i S-ka, 2013. Ss. 662.

Lejman, Jacek. Zwierzęcy prześwit cywilizacji : Desmond Morris i etologia współczesna. Lublin: UMCS, 1999. Ss. 270.

Leksykon filozofii klasycznej. Herbut, Józef (red.). Lublin: TN KUL, 1997. Ss. 577.

Leksykon filozofii : postaci i pojęcia. Andrzejewski, Bolesław (red.). Poznań: De Facto, 2000. Ss. 556.

Leksykon filozofii współczesnej. Szmyd, Jan (red.). Bydgoszcz-Kraków: OW Branta, 2004. Ss. 548.

Leksykon socjologii moralności : podstawy, teorie, badania, perspektywy. Mariański, Janusz (red.). Kraków: Nomos, 2015. Ss. 975.

Leksykon współczesnej teorii i filozofii prawa : 100 podstawowych pojęć. Zajadło, Jerzy (red.). Wyd. 2 zmienione Warszawa: C. H. Beck, 2017. Ss. XVIII+376.

Lelek, Romualda. O podmiotowości istot żywych : (studium fenomenologiczne). Kraków: Nomos, 2017. Ss. 154.

Lem, Stanisław. Summa technologiae. Kraków: Wyd. Literackie, 1964; wyd. 2 poszerz. 1967; szereg wydań kolejnych. Ss. 579.

Lem, Stanisław. Filozofia przypadku : literatura w świetle empirii. T. I i II. Kraków: Wyd. Literackie, 1968; wyd. 3 zm. 1988. Ss. 350 i 430.

Lem, Stanisław. Tajemnica chińskiego pokoju. Kraków: Universitas, 1996; wyd. 2 poszerz. 1996. Ss. 283.

Lemańska, Anna. Filozofia przyrody a nauki przyrodnicze : wybrane zagadnienia z teorii filozofii przyrody. Warszawa: ATK, 1998. Ss. 178.

Lenartowicz, Piotr. Wprowadzenie do zagadnień filozoficznych. Kraków: KKJ, 1979; wyd. 2 popr. Bremer, Józef; Koszteyn, Jolanta (współpr.), WAM, 1998. Ss. 151.

Lenartowicz, Piotr. Elementy filozofii zjawiska biologicznego. Kraków: WAM, 1986. Ss. 476.

Lenartowicz, Piotr. Elementy teorii poznania : (szkice wykładów). Kraków: WFTJ, 1995. Ss. IV+184.

Lenartowicz, Piotr. Elementy teorii poznania. Kraków: WAM, 2014. Ss. 579.

Lenartowicz, Piotr; Koszteyn, Jolanta. Wprowadzenie do filozofii. Bremer, Józef (współpr.). Wyd. 4 Kraków: Petrus, 2012. Ss. 182.

Lenartowicz-Podbielska, Agnieszka. Między nadmiarem i niedomiarem reletywizmu: pytanie o transcendentalizm kulturowy. Toruń: Adam Marszałek, 2003. Ss. 296.

Lenartowicz-Podbielska, Agnieszka. Chaos czy kosmos? : kulturowa dynamika wartości. Toruń: Adam Marszałek, 2016. Ss. 220.

Leninizm we współczesnej kulturze umysłowej : materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Komitet Zakładowy PZPR Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w dniach 26-27 kwietnia 1984 r. Dziamski, Seweryn (red.). Poznań: WN UAM, 1986. Ss. 176.

Leonkiewicz, Łukasz. Postrenesans rosyjski : kierunki i perspektywy rozwoju współczesnej filozofii rosyjskiej na przykładzie koncepcji W. Bibichina i S. Chorużyja. Warszawa: Scholar, 2019. Ss. 314.

Leszczyna, Dorota. Hegel w Hiszpanii : od szkoły sewilskiej do szkoły madryckiej. Kęty: Marek Derewiecki, 2017. Ss. 582.

Leszczyna, Henryk. Petrażycki. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974. Ss. 188.

Leszczyna, Henryk. Hermeneutyka prawnicza : rozumienie i interpretacja tekstu prawnego. Warszawa: Oficyna Naukowa, 1996. Ss. 221.

Leszczyńska, Dorota. The method of Socratic proofs for normal modal propositional logics. Poznań: UAM, 2007. Ss. 96.

Leszczyńska-Jasion, Dorota. From questions to proofs : between the logic of questions and proof theory. Poznań: AMU, 2018. Ss. 246.

Leszczyński, Damian. Realizm i sceptycyzm : studia analityczne. (Acta Universitatis Wratislaviensis). Wrocław: UWr, 2012. Ss. 308.

Leszczyński, Damian. Demon zwodziciel : badania filozoficzne. Wrocław: UWr, 2015. Ss. 271.

Leszczyński, Damian. Polityczna eschatologia. Wrocław: UWr, 2018. Ss. 184.

Leszczyński, Rafał Marcin. Ojcowie Reformacji i filozoficzne wątki ich teologii. Warszawa: Nowe Spojrzenia, 2017. Ss. 188.

Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014. Gromadzki, Stanisław (przygotował); Dombek, Ewa i Chudoba Wiesław (uzupełnili). Warszawa: Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, 2017. Ss. XIX+402.
Leszek Kołakowski : bibliografia 1945-2014 : suplement. Ewa Dombek, Dorota Fortuna (oprac.). Warszawa: Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, 2019. Ss. X+95.

Leszek Kołakowski a filozofia. Stanisław Gromadzki i Marcin Miłkowski (red.). Warszawa: IFiS PAN, 2018. Ss. 273.

Leszkowicz, Paweł. Helen Chadwick ikonografia podmiotowości. Kraków: Aureus, 2001. Ss. 238.

Leś, Tomasz. Koncepcje mądrości w filozofii Sokratesa, Platona i Arystotelesa. Kraków: UJ, 2016. Ss. 168.

Leśniewski, Norbert. O hermeneutyce radykalnej. Poznań: IF UAM, 1998. Ss. 265.

Leśniewski, Piotr. Zagadnienie sprowadzalności w antyredukcjonistycznych teoriach pytań. Poznań:  IF UAM, 1997. Ss. 113.

Leśniewski, Stanisław. Pisma zebrane. T. 1 i 2. Jacek Jadacki. Warszawa: Semper, 2015. Ss. 468 i 469-876.

Leśniak, Kazimierz. Lukrecjusz. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1960; wyd. 2 1985. Ss. 226.

Leśniak, Kazimierz. Franciszek Bacon. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1961; wyd. 2 uzup. i rozsz. 1967. Ss. 208.

Leśniak, Kazimierz. Arystoteles. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965; wyd. 3 zm. i rozsz. 1989. Ss. 316.

Leśniak, Kazimierz. Platon. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1968; wyd. 2 przejrz. i rozsz. 1993.

Leśniak, Kazimierz. Materialiści greccy w epoce przedsokratejskiej. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1972. Ss. 288.

Leśniak, Kazimierz. Zarys logiki dla nauczycieli. Warszawa: Państ. Inst. Pedag. Specj., 1975. Ss. 136.

Leśniewski, Piotr. Zagadnienie sprowadzalności w antyredukcjonistycznych teoriach pytań. Poznań: IF UAM, 1997. Ss. 113.

Levinas i inni. Gadacz, Tadeusz; Migasiński, Jacek (red.). Warszawa: WFiS UW, 2002. Ss. 234.

Lewandowski, Konrad T. Bezsilność i zemsta prawdy : esej filozoficzny o stanie obecnym i przyszłości cywilizacji Zachodu. Gdynia: Ferratus Michał Smętek, 2017. Ss. 132.

Lewandowski, Władysław. Jana Majorkiewicza koncepcja filozofii praktycznej. Poznań: UAM, 1978. Ss. 125.

Lewandowski, Wojciech. Przyszłość i odpowiedzialność : problem uzasadnienia odpowiedzialności za przyszłe pokolenia we współczesnej etyce. Lublin: KUL, 2015. Ss. 218.

Lewicka-Strzałecka, Anna. Etyczne standardy firm i pracowników. Warszawa: IFiS PAN, 1999. Ss. 211.

Lexical Semantics, Cognition and Philosophy. Lewandowska-Tomaszczyk, Barbara (red.). Łódź: UŁ, 1998. Ss. 264.

Liana, Zbigniew. Koncepcja Logosu i natury w Szkole w Chartres : heurystyczne funkcje chrześcijańskiej koncepcji Logosu w kształtowaniu się nowożytnego pojęcia natury : analiza dorobku Szkoły w Chartres w perspektywie filozofii nauki. Kraków: OBI PAT, 1996. Ss. 252.

Libelt, Karol Fryderyk. Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej. O miłości ojczyzny. System umnictwa. O panteizmie w filozofii. Walicki, Andrzej (oprac. i wstęp). Warszawa: PWN, 1967; wyd. 2 WN PWN, 2014. Ss. LXXXVII+587.

Libera, Zdzisław. Uczeni i nauczyciele. Warszawa: WN PWN, 1995. Ss. 199.

Liberalizm i polis : przeszłość i przyszłość. Dębowski, Józef; Mizińska, Jadwiga; Muszyński, Zbysław (red.). Lublin: UMCS, 1993. Ss. 254.

Liberalizm u schyłku XX wieku. Miklaszewska, Justyna (red.). Kraków: Meritum, 1999. Ss. 391.

Liberalne wyzwania. Drozdowicz, Zbigniew (red.). Poznań: Humaniora, 1998. Ss. 172.

Liberkowski, Ryszard. Przestrzeń i czas w filozofii transcendentalnej Kanta. Poznań: UAM, 1994. Ss. 214.

Liberkowski, Ryszard. Fenomen wyobrażeń : eseje. 1. Poznań: IF UAM, 2009. Ss. 184.

Liberkowski, Ryszard; Wilowski, Włodzimierz. O wyobraźni. Poznań: UAM, 2003. Ss. 160.

Lichacz, Piotr. Neuroetyka a Tomasz z Akwinu : o użyteczności myśli średniowiecznej we współczesnych debatach etycznych. Warszawa: IFiS PAN, 2018. Ss. 374.

Lichański, Jakub Z. Filologia, filozofia, retoryka : wprowadzenie do badań (nie tylko) literatury popularnej. Warszawa: DiG, 2017. Ss. 288.

Lider, Julian. Pogadanki o dialektyce i materializmie. Warszawa: PIW, 1949; wyd. 5 przejrz. i rozsz.. 1951. Ss. 263.

Lipczyńska, Maria. Przewodnik do nauki logiki : na podstawie skryptu Jana Gregorowicza Zarys logiki dla prawników 1955. Warszawa: UW, 1956. Ss. 51.

Lipczyńska, Maria. Zbiór zadań z logiki : dla studentów Studium dla Pracujących Wydziału Prawa ; oprac. w nawiązaniu do skryptów: Władysława Woltera Elementy logiki i Jana Gregorowicza Zarys logiki dla prawników. Warszawa: UW, 1959. Ss. 45.

Lipczyńska, Maria. Zbiór zadań z logiki : dla studentów wydziału prawa : oprac. w nawiązaniu do skryptu Władysława Woltera Elementy Logiki. Wrocław: UWr, 1962; wyd. 3 przejrz. i uzup. 1965. Ss. 59.

Lipczyńska, Maria. Zbiór zadań z logiki dla studentów Wydziału Prawa i Administracji Wrocław: UWr, 1972; wyd. 2 popr. i uzup. Wrocław: PWN, 1980. Ss. 78.

Lipczyńska, Maria. Zbiór zadań z logiki. Wrocław: PWN, 1975. Ss. 70.

Lipiec, Józef. Podstawy filozofii marksistowskiej. Cz. 2. Marksistowska filozofia społeczna. Kraków: AGH, 1972. Ss. 120.

Lipiec, Józef. Podstawy ontologii społeczeństwa. Warszawa: PWN, 1972. Ss. XVI+355.

Lipiec, Józef. Podstawy dialektycznej ontologii przedmiotu realnego = Principles of dialectical ontology of a real object. Kraków: AGH, 1977. Ss. 194.

Lipiec, Józef. Polityka i filozofia. Kraków: Wyd. Literackie, 1978. Ss. 250.

Lipiec, Józef. Ontologia świata realnego. Warszawa: PWN, 1979. Ss. 373.

Lipiec, Józef. Kalokagatia : szkice z filozofii sportu. Warszawa-Kraków: PWN, 1988. Ss. 213.

Lipiec, Józef. Wolność i podmiotowość człowieka. Kraków: Fall, 1997. Ss. 198.

Lipiec, Józef. Filozofia olimpizmu. Warszawa: SPRINT, 1999. Ss. 234.

Lipski, Dawid. Jan Peckham i Tomasz z Akwinu : spór o jedność formy substancjalnej w człowieku. Warszawa: UKSW, 2015. Ss. 178.

Lipszyc, Adam. Ślad judaizmu w filozofii XX wieku. Warszawa: Fundacja imienia Profesora Mojżesza Schorra, 2009. Ss. 199.

Lipszyc, Adam. Freud : logika doświadczenia : spekulacje marańskie. Warszawa: IBL PAN, 2019. Ss. 247.

Liryka i fenomenologia : Zbigniew Herbert i Tadeusz Różewicz w kręgu myśli Ingardenowskiej. Ruszar, Józef Maria; Siwor, Dorota (red.). Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2016. Ss. 388.

Lisicki, Paweł. Nie-ludzki Bóg : eseje. Warszawa: Ararat, 1995; wyd. 2 Fronda, 2007. Ss. 414.

Lisicki, Paweł. Doskonałość i nędza. Warszawa: Casablanca Studio, 1997. Ss. 275.

Lisicki, Paweł. Punkt oparcia. Warszawa: Fronda, 2000. Ss. 350.

Lisiecka, Katarzyna. Fuzja sztuk i horyzontów : arystotelesowski paradygmat opery. Poznań: UAM, 2019. Ss. 331.

Lisowska, Urszula. Wyobraźnia, sztuka, sprawiedliwość : Marthy Nussbaum koncepcja zdolności jako podstawa egalitarnego liberalizmu. FNP. Toruń: UAM, 2017. Ss. 419.

Lisowski, Aleksander. Transcendentalia jako przejaw aktu istnienia bytu w metafizyce św. Tomasza z Akwinu. Warszawa: Iota Unum, 2015. Ss. 135.

Lissa, Zofia. Niektóre zagadnienia estetyki muzycznej w świetle artykułów Józefa Stalina o marksizmie w językoznawstwie. Kraków: PWM, 1952. Ss. 155.

Lissa, Zofia. Estetyka muzyki filmowej. Kraków: PWM, 1964. Ss. 488.

Lissa, Zofia. Nowe szkice z estetyki muzycznej. Kraków: PWM, 1975. Ss. 169.

Listkowska, Bożena. Tomizm otwarty Piotra Chojnackiego : przyczynek do badań nad inspiracjami lowańskimi w neoscholastyce polskiej. Bydgoszcz, Epigram, 2014. Ss. 304.

Literackość filozofii - filozoficzność literatury. Barbara Sienkiewicz, Tomasz Sobieraj (red.). Warszawa: Semper, 2009. Ss. 301.

Litwin, Jakub. Przyczynek do genezy materializmu historycznego. Warszawa: Książka i Wiedza, 1953. Ss. 115.

Litwin, Jakub. Polemiki osiemnastowieczne : Linguet, Holbach i ich adwersarze. Warszawa: Książka i Wiedza, 1961. Ss. 169.

Litwin, Jakub. Idee społeczne Laponneraye'a wraz z wyborem jego pism. Warszawa: Książka i Wiedza, 1962. Ss. 120.

Litwin, Jakub. Eseje o dialogach wewnętrznych : Diderot, Lamennais. Warszawa: PWN, 1967. Ss. 231.

Litwin, Jakub. Lamennais. Wrocław: Ossolineum, 1973. Ss. 127.

Litwin, Jakub. Dylematy postępu i regresu. Warszawa: Książka i Wiedza, 1973. Ss. 176.

Litwin, Jakub. Nieokreślenie i człowiek. Warszawa: PIW, 1976. Ss. 184.

Litwin, Jakub. Horyzonty nieokreślenia i "ja". Warszawa: PWN, 1980. Ss. 206.

Litwin, Jakub. Rozmyślania humanistyczne. Wrocław: Ossolineum, 1982. Ss. 82.

Litwiniszyn, Aldona. Filozofia społeczna Bertranda Russella : ideał a rzeczywistość. Kraków: Aureus, 1996. Ss. 239.

Lizut, Rafał. Technika a wartości : spór o aksjologiczną neutralność artefaktów. Lublin: Academicon, 2014. Ss. 255.

Logic in theology. Brożek, Bartosz; Olszewski, Adam; Hohol, Mateusz (red.). Kraków: Copernicus Center Press, 2013. Ss. 308.

Logic, methodology and philosophy of science at Warsaw University. (4). Odrowąż-Sypniewska, Joanna (ed.). Warszawa: Semper, 2008. Ss. 147.

Logic, methodology and philosophy of science at Warsaw University. (5). Horecka, Aleksandra (ed.). Warszawa: Semper, 2009. Ss. 192.

Logic, methodology and philosophy of science at Warsaw University. (7), Theory of imperatives from different points of view. (2). Brożek, Anna; Jadacki, Jacek; Žarnić, Berislav (eds). Warszawa: Semper, 2013. Ss. 185.

Logica Marcina Śmigleckiego : wprowadzenie, przegląd zagadnień, antologia tekstów. Darowski, Roman; Bargieł, Franciszek (oprac.). Kraków: WAM, 2016. Ss. 316.

Logic, Methodology and Philosophy of Science at Warsaw University: Studies and Contributionsto te 11th International Congress of Logic, Methodology and Philosophy of Science, Kraków (Cracow) August 20-26, 1999. Warszawa: Semper, 2002. Ss. 180.

Logic, philosophy and computer science. 2 spec. iss. Surowik, Dariusz; Milewski, Robert (eds). Białystok: UB, 2012. Ss. 95.

Logiczna teoria nauki : wybór artykułów. Pawłowski Tadeusz (wybór). Warszawa: PWN, 1966. Ss. 712.

Logiczne podstawy rozumowań. Kustrzeba, Wanda (red.).  Gdańsk: UGd, 1995. Ss. 124.
Logiczne podstawy rozumowań II. Kostro, Ludwik i Przybyłowski, Jan (red.).  Gdańsk: UGd, 1997. Ss. 145.

Logika. Cz. 1, Natura logiki. Stanisław Janeczek, Marcin Tkaczyk, Anna Starościc (red.). Lublin: KUL, 2018. Ss. 398.
Logika
. Cz. 2, Kultura logiczna. Stanisław Janeczek, Marcin Tkaczyk, Anna Starościc (red.). Lublin: KUL, 2018. Ss. 387.

Logika formalna : zarys encyklopedyczny z zastosowaniem do informatyki i lingwistyki. Marciszewski, Witold (red.). Warszawa: PWN, 1987. Ss. 472.

Logiczne podstawy rozumowań. Kustrzeba, Wanda (red.).  Gdańsk: UG, 1995. Ss. 124.
Logiczne podstawy rozumowań II. Kostro, Ludwik i Przybyłowski, Jan (red.).  Gdańsk: UG, 1997. Ss. 145.

Logika dla prawników. Malinowski, Andrzej (red.). Warszawa: LexisNexis, 2002; wyd. 9 Wolters Kluwer, 2015. Ss. 321.

Logika i filozofia logiczna : filozofia - logika, filozofia logiczna 1996-1998. Perzanowski, Jerzy i Pietruszczak, Andrzej (red.). Toruń: UMK, 2000. Ss. 499.

Logika i jej nauczanie w dziejach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kraków: UJ, 1980. Ss. 140.

Logika i metafilozofia. Wolak, Zbigniew (red.). Tarnów: Biblos; Kraków: OBI, 1995. Ss. VIII+138.

Logika, praktyka, etyka : przesłania filozofii Tadeusza Kotarbińskiego : księga pamiątkowa ku uczczeniu osiemdziesięciolecia filozofii Tadeusza Kotarbińskiego. Gasparski, Wojciech i Strzałecki, Andrzej (red.). Warszawa: PWN, 1991. Ss. 317.

Logos : filozofia słowa : szkice o pograniczach języka, filozofii i literatury. Krzysztof Andruczyk, Ewa Gorlewska, Krzysztof Korotkich. Białystok: UB, 2017. Ss. 277.

Logos i ethos : rozprawy filozoficzne. Kłósak, Kazimierz (red.). Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1971. Ss. 412.

Logos i etos polskiego olimpizmu. Lipiec, Józef (red.). Kraków: Fall, 1994. Ss. 598.

Logos - rozum i logika. Leśniewski, Piotr; Tworak, Zbigniew (red.). Poznań: IF UAM.

Loranc, Władysław. Marksistowski pogląd na świat. Warszawa: Książka i Wiedza, 1975; wyd. 2 popr. i uzup. 1976. Ss. 231.

Lorenc, Iwona. Wstęp do filozofii sztuki od Kanta do Lukácsa. Warszawa: COMSNP, 1987. Ss. 218.

Lorenc, Iwona. Dlaczego sztuka ? : wprowadzenie do filozofii sztuki. Warszawa: PWN, 1990. Ss. 149.

Lorenc, Iwona. Logos i mit estetyczności. Warszawa: IF UW, 1993. Ss. 208.

Lorenc, Włodzimierz. Spór o naturę filozofii a uniwersalizm : od Kanta po Marksa. Warszawa: UW, 1991. Ss. 208.

Lorenc, Włodzimierz. Hegel i Derrida : filozofia w wersji radykalnej. Warszawa: UW, 1994. Ss. 303.

Lorenc, Włodzimierz. W poszukiwaniu filozofii humanistycznej : Heidegger, Levinas, Foucault, Rorty, Gadamer. Warszawa: Scholar, 1998. Ss. 232.

Lorenc, Włodzimierz. Hermeneutyczne koncepcje człowieka: w kręgu inspiracji heideggerowskich. Warszawa: Scholar, 2003. Ss. 416.

Lorenc, Włodzimierz. Filozofie skończoności. Warszawa: UW, 2016. Ss. 404.

Lubańska, Stafania. Pascal i Kierkegaard - filozofie rozpaczy i wiary. Kraków: Universitas, 2001. Ss. 156.

Lubański, Mieczysław. Filozoficzne zagadnienia teorii informacji. Warszawa: ATK, 1975. Ss. 184.

Lubański, Mieczysław. Logika. Warszawa: WSZ SW, 1997. Ss. 82.

Lubelska Szkoła Filozoficzna : historia - koncepcje - spory. Agnieszka Lekka-Kowalik, Paweł Gondek (red.). Lublin: KUL, 2019. Ss. 331.

Lubomirski, Andrzej. Henri Poincarégo filozofia geometrii. Wrocław-Warszawa: 1974. Ss. 178.

Lubomirski, Andrzej. O uogólnianiu w matematyce. Wrocław: Ossolineum, 1983. Ss. 276.

Lubowicka, Grażyna. Sumienie jako poświadczenie : idea podmiotowości w filozofii Paula Ricoeura. Wrocław: UWr, 2000. Ss. 244.

Ludwig Wittgenstein : konteksty i konfrontacje. Dehnel, Piotr; Rasiński, Lotar (red.). Wrocław: Wyd. Nauk. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, 2011. Ss. 300.

Ludwik Fleck : tradycje, inspiracje, interpretacje. Płonka-Syroka, Bożena; Jarnicki, Paweł; Balicki, Bogdan (red.). Wrocław: Projekt Nauka, 2015. Ss. 313.

Ludwikowski, Rett R.; Woleński, Jan. J. S. Mill. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1979. Ss. 257.

Lutosławski, Wincenty. Młodzi święci współcześni. Kraków: Wyd. Mariackie, 1948. Ss. 310.

Lutosławski, Wincenty. Rozwój potęgi woli. Wrocław: Croma, 1992. Ss. 135.

Lutosławski, Wincenty. Jeden łatwy żywot. [Przedr. wyd. z 1933]. Fundacja im. Wincentego Lutosławskiego, 1994. Ss. 382.

Lutosławski, Wincenty. Praca narodowa. Warszawa: Ethos, 1998. Ss. IV+309.

Lutosławski, Wincenty. Korespondencja Wincentego Lutosławskiego z Kazimierzem Twardowskim : lata 1895-1936. Radosław Kuliniak, Dorota Leszczyna, Mariusz Pandura, Łukasz Ratajczak (wyd.). Kęty: Marek Derewiecki, 2017. Ss. 447.

The Lvov-Warsaw School and Contemporary Philosophy. Kijania-Placek, Katarzyna; Woleński, Jan (eds). Dordrecht, Kluwer, 1998.

Lwowsko-warszawska szkoła filozoficzna. Szlachcic, Krzysztof (wybór, wprowadzenie). Wrocław: UW, 1984. Ss. 96.

Ł

Łaciak, Piotr. Struktura i rodzaje poznania a priori w rozumieniu Kanta i Husserla. Katowice: UŚ, 2003. Ss. 268.

Ładosz, Jarosław. Wielowartościowe rachunki zdań a rozwój logiki. Warszawa: Książka i Wiedza, 1961. Ss. 395.

Ładosz, Jarosław. Współczesne formy walki materializmu z idealizmem. Warszawa: Książka i Wiedza, 1965. Ss. 102.

Ładosz, Jarosław. Szkice z epistemologii matematyki : matematyka jako działalność konstruktywna. Warszawa: Książka i Wiedza, 1968. Ss. 391.

Ładosz, Jarosław. O źródłach i charakterze współczesnego rewizjonizmu : wykład wygłoszony w Centralnym Ośrodku Kursów Partyjnych. Warszawa : Wydział Propagandy i Agitacji KC PZPR, 1968. Ss. 46.

Ładosz, Jarosław. Marksistowska teoria walki klas. Warszawa: Książka i Wiedza, 1969. Ss. 131.

Ładosz, Jarosław. Materializm dialektyczny. Warszawa: PZWS, 1969; wyd. 2 1973; wyd. ANS, 1987. Ss. 215.

Ładosz, Jarosław. Przedmiot filozofii i jej rola społeczna : miejsce filozofii w teorii marksistowskiej. Warszawa: Książka i Wiedza, 1975. Ss. 225.

Ładosz, Jarosław. Klasa a zawód. Warszawa: Książka i Wiedza, 1980. Ss. 220.

Ładosz, Jarosław. Marksizm-rewizjonizm-dogmatyzm. Warszawa: WSNS, 1984. Ss. 105.

Ładosz, Jarosław. Przeciw pustym frazesom. Warszawa: Książka i Wiedza, 1984. Ss. 379.

Ładosz, Jarosław. Socjalizm i komunizm. Warszawa: Iskry, 1985; wyd. 2 1986. Ss. 313.

Ładyka, Jerzy. Dembowski. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1968. Ss. 252.

Ładyka, Jerzy. O filozofii marksistowskiej. Warszawa: Książka i Wiedza, 1975. Ss. 333.

Ładyka, Jerzy. Zarys filozofii marksistowskiej. Warszawa: Książka i Wiedza, 1979. Ss. 311.

Ładyka, Jerzy. Podstawy filozofii marksistowskiej. Warszawa: KAW, 1983. Ss. 77.

Ładyka, Jerzy; Grudzień, Józef; Jaroszewski; Tadeusz M. Zarys filozofii marksistowskiej. Warszawa: Centralna Szkoła Partyjna przy KC PZPR, 1970. Ss. 468.

Łagosz, Marek. Znaczenie i prawda : rozważania o Fregowskiej semantyce zdań. Wrocław: UWr, 2000. Ss. 145.

Łagosz, Marek. Brzytwa Ockhama a wskazywanie nieistnienia. Wrocław: UWr, 2002.

Łagosz, Marek. O świadomości : fenomenologia zjawisk umysłowych. Kęty: Marek Derewiecki, 2016. Ss. 399.

Łagosz, Marek. Ontologia : materializm i jego granice. Kraków: Universitas, 2019. Ss. 393.

Łagowski, Bronisław. Filozofia polityczna Maurycego Mochnackiego. Kraków: Wyd. Literackie, 1981. Ss. 213.

Łagowski, Bronisław. Łagodny protest obywatelski. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2001. Ss. 160.

Łapicki, Borys. Etyczna kultura starożytnego Rzymu a wczesne chrześcijaństwo. Wrocław: Ossolineum, 1958. Ss. 322.

Łapiński, Krzysztof. Wizerunek mędrca w starszej szkole stoickiej. Złotoria, Rolewski, 2008. Ss. 220.

Łapiński, Krzysztof. Ananeou seauton : rozmyślania Marka Aureliusza w kontekście grecko-rzymskiej praktyki filozoficznej. Warszawa: WFiS UW, 2018. Ss. 372.

Ławniczak, Włodzimierz. O uzasadniającej roli analogii na przykładzie wnioskowań z zakresu historii sztuki. Poznań: UAM, 1971. Ss. 204.

Ławniczak, Włodzimierz. Teoretyczne podstawy interpretacji dzieł sztuki plastycznej. Poznań: UAM, 1975. Ss. 106.

Ławniczak, Włodzimierz. O poznawaniu dzieła sztuki plastycznej : analiza współczynnika interpretacyjnego. Warszawa -Poznań: PWN, 1983. Ss. 116.

Łastowski, Krzysztof. Problem analogii teorii ewolucji i teorii formacji społeczno-ekonomicznej. Warszawa -Poznań: PWN, 1981. Ss. 80.

Łastowski, Krzysztof. Rozwój teorii ewolucji : studium metodologiczne. Poznań: UAM, 1987. Ss. 215.

Łażewska, Dorota. Filozofia dla pracujących : wzory na klasyczne i nieklasyczne sposoby filozoficznego myślenia. Józefów, Wyd. Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej im. Alcide De Gasperi, 2016. Ss. 205.

Łącki, Paweł. Otfrieda Hoffego koncepcja praw człowieka. Poznań: WSNHiD, 2008. Ss. 248.

Łojek, Stanisław. Obrona Nietzschego: rzecz o odpowiedzialności. Kęty: Antyk, 2002. Ss. 206.

Łojek, Stanisław. Hegel i Nietzsche wobec problemu polityczności. (Monografie FNP). Wrocław: UWr, 2002; wyd. 2 Toruń: UMK, 2015. Ss. 301.

Łojek, Stanisław. Megalopsychokracja : o cnocie w polityce i polityce cnoty (od Homera do Arendt i Straussa). (Monografie FNP). Wrocław: UWr, 2009. Ss. 572.

Łojek, Stanisław. Prawda, sztuka, nihilizm : Heideggera spór z Nietzschem. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2013. Ss. 185.

Łojek-Kurzętkowska, Maria. Filozofia : zakres podstawowy: podręcznik dla szkoły ponadpodstawowej. 1. Gdynia: Operon, 2019. Ss. 285.
Łojek-Kurzętkowska, Maria. Filozofia 1 : podręcznik dla szkół ponadpodstawowych : zakres rozszerzony. Gdynia: Operon, 2019. Ss. 278.

Łojewska, Maria. Filozofia nauki i metodologia badań naukowych : zagadnienia wybrane. Warszawa: PW, 1982; wyd. 2 1986. Ss. 145.
Filozofia nauki i metodologia badań naukowych : wybór tekstów źródłowych. Warszawa: PW, 1982. Ss. 140.

Łojewska, Maria I. Filozofia nauki. Warszawa: COMSNP, 1986. Ss. 241.

Łojewska-Krawczyk, Maria. Błędy w myśleniu : rozważania errologiczne. Warszawa: Bel Studio, 2017. Ss. 195.

Łotys, Zbigniew. Teilhjardowska koncepcja postępu. Olsztyn, WSP, 1998. Ss. 187.

Łotys, Zbigniew. Stanisław Staszic : filozof i reformator społeczny. Olsztyn, WSP, 1999. Ss. 219.

Łoziński, Romuald. Filozofia Althussera. Wrocław: UWr., 1977. Ss. 264.

Łubnicki, Narcyz. Elementy logiki (repetytorium). Warszawa: PWN, 1951. Ss. 86.

Łubnicki, Narcyz. Zarys logiki : semantyka i logika formalna. Lublin: UMCS, 1964. Ss. 130.

Łubnicki, Narcyz. Nauka poprawnego myślenia. Warszawa: PWN, 1965. Ss. 491.

Łubnicki, Narcyz. Światopoglądy. Warszawa: PWN, 1973. Ss. 822.

Łucyszyna, Ołena. Filozofia słowa klasycznej i poklasycznej Sankhi. Warszawa: Elipsa, 2018. Ss. 366.

Ługowski, Włodzimierz. Kategoria zmiany jakościowej a biogeneza. Wrocław: Ossolineum, 1985. Ss. 231.

Ługowski, Włodzimierz. Paradoksy powstawania życia : filozoficzne problemy biogenezy. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1987. Ss. 250.

Ługowski, Włodzimierz. Filozoficzne podstawy protobiologii. Warszawa: IFiS PAN, 1995. Ss. 255.

Ługowski, Włodzimierz. Drzewo poznania : sykomora filozofii biologii. Wrocław: Arboretum, 1999. Ss. 141.

Łukasiewicz, Dariusz. Stany rzeczy i prawda: szkice filozoficzne. Bydgoszcz: AB, 2002. Ss. 246.

Łukasiewicz, Dariusz. Opatrzność Boża, wolność, przypadek : studium z analitycznej filozofii religii. Poznań-Kraków: Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, 2013. Ss. 410.

Łukasiewicz, Jan. Aristotle's syllogistic from the standpoint of modern formal logic. Oxford, Clarendon Press, 1951.
Sylogistyka Arystotelesa z punktu widzenia współczesnej logiki formalnej. Chmielewski, Adam (tłum.), Krajczyk, Aleksandra (tłum.), Woleński, Jan (red. i wstęp). Warszawa: PWN, 1988. Ss. XXVI+340.

Łukasiewicz, Jan. Elementy logiki matematycznej. Słupecki , Jerzy (oprac.). [Wyd. 1 1929]. Warszawa: PWN, 1958. Ss. 99.
Elements of mathematical logic. Wojtasiewicz, Olgierd (transl.). Warszawa: PWN, 1964.

Łukasiewicz, Jan. Z zagadnień logiki i filozofii : pisma wybrane. Słupecki, J. (wybór i wstęp). Warszawa: PWN, 1961. Ss. 309.

Łukasiewicz, Jan. Selected Works. Borkowski, Ludwik (ed.). Amsterdam-Warszawa: North-Holland-PWN, 1970. Ss. XII+405.

Łukasiewicz, Jan. O zasadzie sprzeczności u Arystotelesa. Woleński, Jan (przedm. i przypisy). [Wyd. 1 1910]. Warszawa: PWN, 1987. Ss. LIV+208.
Du principe de contradiction chez Aristote. Sikora, Dorota (trad.), Pouivet, Roger (préf.). Paris, L'Éclat, 2000.

Łukasiewicz, Jan. Logika i metafizyka : miscellanea. Jadacki, Jacek J. (wyd.). Warszawa: UW, 1998. Ss. XII+575.

Łukasiewicz, Jan. Pamiętnik. Jadacki, Jacek; Surma, Piotr (wyd.). Warszawa: Semper, 2013. Ss. 182.

Łukasik, Andrzej. Atom : od greckiej filozofii przyrody do nauki współczesnej. Lublin: UMCS, 2000. Ss. 237.

Łukasik, Andrzej. Filozoficzne zagadnienia mechaniki kwantowej. Lublin: UMCS, 2017. Ss. 254.

Łukomski, Julisław. Elementy filozofii : w poszukiwaniu ostatecznych przyczyn rzeczywistości. Kielce, Wszechnica Świętokrzyska, 2014. Ss. 205.

Łukomski, Lech. Twórca filozofii absolutnej : rzecz o Hoene Wrońskim. Kraków: Wyd. Literackie, 1982. Ss. 492.

Łukowski, Piotr. Logika praktyczna z elementami wiedzy o manipulacji. Zirk-Sadowski, Marek

Łuków, Paweł. Wolność i autorytet rozumu : racjonalność w filozofii moralnej Kanta. Warszawa: WFiS UW, 1997. Ss. 285.

Łuków, Paweł. Moralność medycyny : o sztuce dobrego życia i o sztuce leczenia. Warszawa: Semper, 2012. Ss. 204.

Łupkowski, Paweł. Test Turinga : perspektywa sędziego. Poznań: UAM, 2010. Ss. 118.

Łyko, Zachariasz. Z chrześcijańskiej filozofii życia. Warszawa: Znaki Czasu, 1984. Ss. 250.

Łyko, Zachariasz. Zarys filozofii chrześcijańskiej. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 1995. Ss. 437.

Łysień, Leszek. Myślenie według Ewangelii. Kraków: Petrus, 2018. Ss. 339.

Łysoń, Leszek. Bóg, rozum, wiara: problematyka filozofii Boga od Talesa zMiletu do G.W.F. Hegla. Kraków: PAT, 2003. Ss. 260.

M

Macha-Aslanidou, Anna. Niccolo Machiavellego filozofia władzy i jej aktualne odniesienia. Gdynia: Novae Res, 2015. Ss. 246.

Macheta, Stanisław. Kołłątaj. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973. Ss. 246.

Machniewicz, Stanisław. Wybór pism estetycznych. Krzemień-Ojak, Sław (wprow. i oprac.). Kraków: Universitas, 2012. Ss. 277.

Machnik, Andrzej. Wolność, miłość i sprawność. Gliwice, Alkor, 1996. Ss. 192.

Machnik, Andrzej. Poza czasem i względnością. Gliwice, Alkor, 1998. Ss. 131.

Machura, Piotr. Wokół koncepcji dobra we współczesnym neoarystotelizmie anglosaskim : normatywność, działanie, praktyki.. Katowice: UŚ, 2019. Ss. 422.

Maciąg, Włodzimierz. Czy świat jest dla nas: rozważania o bezsilności i innych udrękach umysłu. Kraków: Baran i Suszczyński, 2001. Ss. 160

Maciejczak, Marek. Świat według ciała w "Fenomenologii percepcji" M. Merleau-Ponty'ego. Toruń: Comer, 1995; wyd. 2 uzup. Warszawa: IFiS PAN, 2001. Ss. 219.

Maciejczak, Marek. Filozofia jako krytyka języka : od Kartezjusza do Dummetta. Warszawa: Politechnika Warszawska, 2015. Ss. 227.

Maciejewski, Andrzej. Filozofia istoty sportu. Bydgoszcz, Świadectwo, 2014. Ss. 145.

Maciejewski, Zdzisław; Nazar, Ryszard; Popławski, Stanisław. Przewodnik metodyczny do studiowania filozofii i socjologii ogólnej. Warszawa: COM SNP, 1984. Ss. 203.

Maciejewski, Zdzisław; Nazar, Ryszard; Popławski, Stanisław. Przewodnik metodyczny do studiowania podstaw filozofii marksistowskiej. Poznań: Politechnika Poznańska, 1974. Ss. 113.

Maciuszek, Józef. Obraz człowieka w dziele Kępińskiego. (Monografie FNP). Wrocław: Leopoldinum, 1996. Ss. 269.

Mackiewicz, Witold. Brzozowski. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1979; wyd. 2 1983. Ss. 238.

Mackiewicz, Witold. Mój świat wartości. (Filozofia i Codzienność). Warszawa: KAW, 1989. Ss. 152.

Mackiewicz, Witold. Nietzscheanizm i marksizm w literaturze i filozofii okresu Młodej Polski. Warszawa: Książka i Wiedza, 1989. Ss. 365.

Mackiewicz, Witold. Filozofia współczesna w zarysie. Warszawa: Witmark, wyd. 2 rozsz. 1991; wyd.3 rozsz. 1994; wyd. 5 UW, 2008. Ss. 527.

Mackiewicz, Witold. Ontologia jednostki : indywidualizm filozoficzny na przykładzie własnym. Warszawa: Witmark, 1995. Ss. 178.

Mackiewicz, Witold. Myśl Fryderyka Nietzschego w Polsce w latach 1947-1997 : studium historyczno-krytyczne. Warszawa: Witmark, 1999. Ss. 202.

Mackiewicz, Witold. Ludzie i idee: polska filozofia najnowsza. Warszawa: Witmark, 2003. Ss. 230.

Mackiewicz, Wojciech. Ciało i polityczność : koncepcja cielesności w filozofii Michela Foucaulta. Kraków: Universitas, 2018. Ss. 553.

Maćko, Krzysztof. Tai Chi Chuan: filozofia i praktyka. Katowice, KOS, 2001. Ss. 142.

Magala, Sławomir. Simmel. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1980. Ss. 232.

Magala, Sławomir. Przyszłość filozofii. (Filozofia i Codzienność). Warszawa: KAW, 1981. Ss. 137.

Magala, Sławomir. Modne kierunki filozoficzne. (Filozofia i Codzienność). Warszawa: KAW, 1984. Ss. 145.

Magala, Sławomir. Między giełdą a śmietnikiem : eseje simmlowskie.  Gdańsk: Słowo/obraz Terytoria, 1999. Ss. 201.

Magala, Sławomir. Szkoła widzenia czyli Świat w subiektywie aparatu fotograficznego. Wrocław: ASP, 2000. Ss. 159.

Magdziak, Marek. Pragmatyczno-logiczne aspekty pojęcia prawdy : esej z logiki filozoficznej. Wrocław: UWr, 2008. Ss. 180.

Maj, Filip. Zarys filozofii twórczości Henryka Bergsona. Warszawa: Stakroos/Muzaios, 2008. Ss. 117.

Maj, Filip. O definicjach zdrowia i choroby w polskiej filozofii medycyny : (zarys wybranych zagadnień). Olsztyn: IF UW-M, 2018. Ss. 283.

Majcherek, Janusz A. Bóg bez znaczenia. Warszawa: Cis, 2014. Ss. 215.

Majcherek, Janusz A. Człowiek, przyroda, moralność. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018. Ss. 198.

Majdański, Stanisław. Problemy asercji zdaniowej: szkice pragmatyczne. Lublin: TN KUL, 1974. Ss. 248.

Majewska, Zofia. Książeczka o Ingardenie : szkic biografczny. Lublin: UMCS, 1995. Ss. 94.

Majewska, Zofia. Świat kultury Romana Ingardena. Lublin: UMCS, 2001. Ss. 158.

Majka, Józef. Etyka życia gospodarczego. Wrocław: Wrocł. Księg. Archidiecezjalna, 1980; wyd. 2 uzup. 1982. Ss. 350.

Majka, Józef. Metodologia nauk teologicznych. Wrocław: Wrocł. Księg. Archidiecezjalna, 1981; wyd. 2 Wrocław: Tum, 1995. Ss. 420.

Majka, Józef. Filozofia społeczna. Warszawa: ODiSS, 1982; wyd. 2 Wrocław: Wrocł. Księg. Archidiecezjalna, 1982. Ss. 399.

Majka, Józef. Rozważania o etyce pracy. Wrocław: Wrocł. Księg. Archidiecezjalna, 1986; wyd. 2 Tum, 1997. Ss. 254.

Majka, Józef. Etyka społeczna i polityczna. Warszawa: ODiSS, 1993. Ss. 334.

Majler, Janina. Doktryna etyczna Karola Fouriera. Warszawa: Książka i Wiedza, 1965. Ss. 277.

Makota, Janina. O klasyfikacji sztuk pięknych : z badań nad estetyką współczesną. Ingarden, Roman (przedm.). Kraków: Wyd. Literackie, 1964. Ss. 283.

Makota, Janina. W kręgu wartości : zagadnienia estetyki, etyki i filozofii człowieka. Kraków: Fall, 1999. Ss. 207.

Makowski, Jarosław. Mistrzowie w krainie życia : rozmowy nie tylko o filozofii (z Jarosławem Makowskim rozmawiają Jacek Filek et al.). Warszawa: Aletheia, 2001. Ss. 193.

Malicka, Małgorzata. Ja - to znaczy kto ? : rzecz o osobowej tożsamości i wychowaniu. Warszawa: Żak, 1996. Ss. 225.

Malinowski, Antoni. Szkoła frankfurcka a marksizm. Warszawa: PWN, 1979. Ss. 391.

Malinowski, Antoni. Mit wolności : szkice o anarchizmie. Warszawa: Książka i Wiedza, 1983. Ss. 170.

Malinowski, Antoni. Współczesny "neomarksizm". Warszawa: Książka i Wiedza, 1983. Ss. 313.

Malinowski, Grzegorz. Topics in the theory strengthenings of sentential calculi. Warszawa: PAS IPS, 1979. Ss. 112.

Malinowski, Grzegorz. Logiki wielowartościowe. Warszawa: PWN, 1990; wyd. 2 WN PWN, 2006. Ss. X+123.
Many-valued logics. Oxford, Clarendon Press, 1993.

Malinowski, Jacek. Skuteczność a prawda : logika illokucyjna Searle'a i Vanderveckena. Warszawa: OAK, 1995. Ss. 187.

Malska, Magdalena. Filozofia baletu. Kraków: Fall, 1998. Ss. 119.

Mała encyklopedia filozofii : pojęcia, problemy, kierunki, szkoły. Jedynak, Stanisław (red.). Bydgoszcz, Branta, 1996; wyd. 2 uzup., popr. 2002. Ss. 572.

Mała encyklopedia logiki. Marciszewski, Witold (red.). Wrocław: Ossolineum, 1970; wyd. 2 zm. 1988. Ss. 256.

Małecka, Anna. Filozofia szaty : o symbolizmie Thomasa Carlyle'a. Kraków: Miniatura, 1996. Ss. 127.

Małecki, Wiesław. Erotyczne peregrynacje : filozofia antropologiczna Wilhelma von Humboldta. - Poznań: WNS UAM, 2013. Ss. 189.

Mały słownik aksjologiczny. Struzik, Zdzisław (red.). Warszawa: Instytut Papieża Jana Pawła II, 2013. Ss. 318.

Mały słownik etyczny. Jedynak, Stanisław (red.). Bydgoszcz, Branta, 1994; wyd. 2 uzup., popr. 1999. Ss. 331.

Mały słownik klasycznej myśli indyjskiej. Warszawa: Semper, 1992. Ss. 140.

Małyszek, Tomasz. Romans Freuda i Gradivy: rozważania o psychoanalizie. Wrocław: UWr, 2002. Ss. 204.

Mamcarz-Plisiecki, Artur. Filozofia i retoryka filmu : perspektywa realizmu filozoficznego. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2019. Ss. 351.

Maneli, Mieczysław. Sztuka polityki. Warszawa: Iskry, 1967. Ss. 392.

Maneli, Mieczysław. Machiavelli. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1968. Ss. 218.

Manikowski, Maciej. Filozofia w obronie dogmatu: argumenty antytryteistyczne Grzegorza z Nyssy na tle tradycji. Wrocław: Arboretum, 2002. Ss. 248.

Marasiński, Cezary. Filozoficzne aspekty kultury śmiechu. Toruń: Mado, 2013. Ss. 289.

Marchewka, Feliks S. Semiotyka : zarys teorii i jej rozwoju. Kalwaria Zebrzydowska, Calvarianum, 1996. Ss. 194.

Marcinów, Mira. Na krawędzi wolności : szaleństwo jako wybór w filozofii Henryka Struvego. Kraków: UJ, 2012. Ss. 103.

Marciszewski, Witold. Sztuka dyskutowania. Warszawa: Iskry, 1969; wyd. 3 rozszerz. Aleph, 1993. Ss. 299.

Marciszewski, Witold. Podstawy logicznej teorii przekonań. Warszawa: PWN, 1972. Ss. 182.

Marciszewski, Witold. Zarys logiki dla bibliotekoznawców. Cz. 2. Wybrane zagadnienia metodologii nauk i logicznej teorii języka. Warszawa: UW, 1971; wyd. 2 1974. Ss. 88.

Marciszewski, Witold. Poradnik dla niezdecydowanych. Wrocław: Ossolineum, 1974. Ss. 142.

Marciszewski, Witold. Rola dyskusji w nauczaniu i wychowaniu. Warszawa: Książka i Wiedza, 1976. Ss. 214.

Marciszewski, Witold. Metody analizy tekstu naukowego. Warszawa: PWN, 1977; wyd. 2 1981. Ss. 260.

Marciszewski, Witold. Logika z retorycznego punktu widzenia. Warszawa: UW, 1991. Ss. IX+236.
Logic from a Rethorical Point of View. Berlin, De Gruyter, 1994.

Marciszewski, Witold. Sztuka rozumowania w świetle logiki. Warszawa: Aleph, 1994. Ss. 213.

Marciszewski, Witold. Sztuczna inteligencja. Kraków: Znak, 1998. Ss. 187.

Marciszewski, Witold; Murawski, Roman. Mechanization of reasoning in a historical perspective. (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, vol. 43). Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1995. Ss. 267.

Marciszuk, Piotr. Literatura, filozofia, mit. Warszawa: Stentor, 2008. Ss. 189.

Marczyński, Anton. Ciało/mistyka : wstęp do ontologii cielesności. Kraków: Homini, 2016. Ss. 283.

Marek, Iwona. Elementy logiki formalnej. Katowice: UŚ, 2002. Ss. 156.

Marek, Wiktor; Onyszkiewicz, Janusz. Elementy logiki i teorii mnogości w zadaniach. Warszawa: PWN, 1972; wyd. 2 popr. 1974; wyd. 12 2004. Ss. 271.
Elements of logic and foundations of mathematics in problems. Tarantowicz-Marek, Elżbieta (transl.). Dordrecht, D. Reidel, Warszawa: PWN, 1982.

Marek-Bieniasz, Anna. Europejska filozofia starożytna - wybrani przedstawiciele i szkoły. Częstochowa: Wyd. Akademii im. Jana Długosza, 2006; wyd. 2 2015. Ss. 99.

*Marek-Bieniasz, Anna. Naukotwórcze znaczenie sporów w neodarwinizmie a kryzys ekologiczny. Częstochowa: Wyd. Akademii im. Jana Długosza, 2014. Ss. 307.

Margul, Tadeusz. Religie jako święte przekazy : repetytorium z teorii fenomenologii religii dla studentów wyższych lat kierunku religioznawstwa. Kraków: UJ, 1987. Ss. 244.

Mariański, Janusz. Godność ludzka jako wartość społeczno-moralna : mit czy rzeczywistość? : (studium interdyscyplinarne). Toruń: Adam Marszałek, 2016. Ss. 527.

Markiewicz, Anna. Etyka wrażliwości Richarda Rorty’ego. Kraków: Studio MOT, 2014. Ss. 165.

Markiewicz, Barbara. Filozofia i świat życia codziennego. (Nauka dla Wszystkich). Wrocław: Ossolineum, 1981. Ss. 49.

Markiewicz, Barbara. Żywe obrazy : o kształtowaniu pojęć poprzez ich przedstawienie. Warszawa: IFiS PAN, 1994. Ss. 103.

Markiewicz, Barbara; Szymańska, Beata. Metafizyka i pesymizm : o niektórych koncepcjach filozofii drugiej połowy XIX wieku. (Nauka dla Wszystkich). Wrocław: Ossolineum, 1983. Ss. 49.

Markiewicz, Barbara; Szymańska, Beata. Od mistycyzmu do symbolizmu (Jakub Boehme i Emanuel Swedenborg). (Nauka dla Wszystkich). Wrocław: Ossolineum, 1985. Ss. 63.

Markiewicz, Stanisław. Czyńcie ziemię sobie poddaną ... . (Filozofia i Codzienność). Warszawa: KAW, 1985. Ss. 149.

Markiewka, Tomasz. Język neoliberalizmu : filozofia, polityka i media. Toruń: UMK, 2017. Ss. 273.

Markowski, Michał Paweł. Efekt inskrypcji : Jacques Derrida i literatura. Bydgoszcz, Homini, 1997; wyd. 2 rozsz. 2003. Ss. 468.

Markowski, Michał Paweł. Anatomia ciekawości. Kraków: Wyd. Literackie, 1998. Ss. 271.

Markowski, Michał Paweł. Nietzsche : filozofia interpretacji. Kraków: Universitas, 1998, wyd 2 2001. Ss. 454.

Markowski, Michał Paweł. Pragnienie obecności : filozofie reprezentacji od Platona do Kartezjusza.  Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 1999. Ss. 243.

Markowski, Michał P. Efekt inskrypcji: Jacques Derrida i literatura. Wyd. 2 popr. Kraków: Homini, 2003.

Markowski, Mieczysław. Burydanizm w Polsce w okresie przedkopernikańskim : studium z historii filozofii i nauk ścisłych na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku. Wrocław: Ossolineum, 1971. Ss. 640.

Markowski, Mieczysław; Włodek, Zofia. Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum quae in Bibliotheca Iagellonica Cracoviae asservantur. Wrocław: Ossolineum, 1974. Ss. 210.

Markowski, Mieczysław. Logika. (Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce. T. 1). Wrocław: Ossolineum, 1975. Ss. 213.

Markowski, Mieczysław. Filozofia przyrody w pierwszej połowie XV wieku. (Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce. T. 4). Wrocław: Ossolineum, 1976. Ss. 196.

Markowski, Mieczysław. Metodologia nauk. (Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce. T. 2). Wrocław: Ossolineum, 1976. Ss. 175.

Markowski, Mieczysław. Teoria poznania. (Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce. T. 6). Wrocław: Ossolineum, 1978. Ss. 151.

Markowski, Mieczysław. Buridanica quae in codicibus manu scriptis bibliothecarum Monacensium asservantur. Wrocław: Ossolineum, 1981. Ss. 214.

Markowski, Mieczysław. Filozofia przyrody na Uniwersytecie Krakowskim w drugiej połowie XV wieku. Warszawa: Ossolineum, 1983. Ss. 207.

Markowski, Mieczysław. Repertorium commentatorium medii aevi in Aristotelem Latinorum quae in bibliothecis Wiennae asservantur. Wrocław: Ossolineum, 1985. Ss. 365.

Markowski, Mieczysław. Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum quae in Bibliotheca Amploniana Erffordiae asservantur. Wrocław: Ossolineum, 1987. Ss. 274.

Markowski, Mieczysław. Astronomica et astrologia Cracoviensia ante annum 1550. Firenze, L. S. Olschki, 1990. Ss. XXXV+377.

Markowski, Mieczysław. Die philosophischen Anschauungen und Schriften des Peter Wysz von Polen. Lublin: RW KUL, 1992. Ss. 126.

Markowski, Mieczysław. Dzieje Wydziału Teologii Uniwersytetu Krakowskiego w latach 1397-1525. Kraków: PAT, 1996. Ss. 292.

Markowski, Mieczysław. Repertorium commentariorum medii aevi in Aristotelem Latinorum qui in Bibliotheca Universitatis Lipsiensis asservantur. Kozłowska, Anna Z. Kraków: PAU, 2012. Ss. 300.

Marks, marksizm, współczesność : materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez KZ PZPR przy UAM, 22-23 IV 1983. Dziamski, Seweryn (red.). Poznań: WN UAM, 1985. Ss. 254.

Marksistowska filozofia i socjologia : przewodnik dla studentów. Promieńska, Halina; Zagajewski, Marek (red.). Katowice: UŚ, 1970. Ss. 67.

Marksistowskie tradycje badań aksjologicznych w Polsce : materiały z Ogólnopolskiej Sesji Naukowej, zorganizowanej w Poznaniu 3 i 4 V 1974 r. przez Zakład Historii Marksizmu Instytutu Filozofii UAM. Dziamski, Seweryn (red.). Poznań: WN UAM, 1975. Ss. 141.

Marksizm, liberalizm, próby wyjścia. Nowak, Leszek i Przybysz, Piotr (red.). Poznań: Zysk i S-ka, 1997. Ss. 404.

Marksizm : nadzieje i rozczarowania. Jacek Hołówka, Bogdan Dziobkowski (red.). Warszawa: WN PWN, 2017. Ss. 533.

Marksizm w kulturze filozoficznej XX wieku. Siemek, Marek J. (red.). Warszawa: PWN, 1988. Ss. 419.

Markwart, Anna. Bogactwo uczuć moralnych : jednostka i społeczeństwo we wzajemnych oddziaływaniach w perspektywie filozofii Adama Smitha. FNP. Toruń: UMK, 2017. Ss. 400.

Marszałek, Izabela. Józef Tischner i filozoficzne koncepcje zła : czy zło jest w nas, czy między nami? Kraków: WAM, 2014. Ss. 334.

Martel, Karol. Marksistowski materializm a filozoficzna koncepcja człowieka społecznego. Warszawa: Książka i Wiedza, 1958; wyd. 2 popr. i uzup. 1960. Ss. 85.

Martel, Karol. Ideologia a nauka : stenogramy wykładów wygłoszonych na krajowym seminarium z wybranych zagadnień filozoficznych. Warszawa: Książka i Wiedza, 1960. Ss. 90.

Martel, Karol. Podstawowe zagadnienia marksistowskiej teorii poznania. Warszawa: PWN, 1961; wyd. 3 1965. Ss. 217.

Martel, Karol. Lenin. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1965. Ss. 274.

Martel, Karol. U podstaw fenomenologii Husserla. Warszawa: Wiedza i Życie, 1967. Ss. 254.

Martyna, Witold. Materializm dialektyczny. Warszawa: Książka i Wiedza, 1986. Ss. 41.

Maruszewski, Tomasz. Analiza procesów poznawczych jednostki w świetle idealizacyjnej teorii nauki. Poznań: UAM, 1983. Ss. 238.

Maruszewski, Tomasz. Psychologia poznawcza. Warszawa: Pol. Tow. Semiotyczne, 1996. Ss. 255.

Marx, Jan. Filozofia dla menedżerów : (od Talesa do Wittgensteina). Warszawa: Wyd. Wyższej Szkoły Menedżerskiej, 2009. Ss. 255.

Marx's Theories Today. Panasiuk, Ryszard; Nowak, Leszek (red.). Amsterdam, Rodopi, 1998. Ss. 470.

Maryniarczyk, Andrzej. Metoda separacji a metafizyka : związek formowania pojęcia bytu z determinacją przedmiotu metafizyki. Lublin: RW KUL, 1985. Ss. 264.

Maryniarczyk, Andrzej. System metafizyki : analiza "przedmiotowo-zbornego" poznania. Lublin: KUL, 1991. Ss. 362.

Maryniarczyk, Andrzej. Tomizm : dla-czego? Krąpiec, Mieczysław A. (przedm.). Lublin: Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, 1994. Ss. 48.

Maryniarczyk, Andrzej. O rozumieniu metafizyki. Monistyczna i dualistyczna interpretacja rzeczywistości. (Zeszyty z Metafizyki, 1). Lublin: SITA, 1998. Ss. 111.

Maryniarczyk, Andrzej. Pluralistyczna interpretacja rzeczywistości. Dzieje arystotelesowskiej koncepcji substancji. (Zeszyty z Metafizyki, 2). Lublin: SITA, 1998. Ss. 126.

Maryniarczyk, Andrzej. Metafizyka w ekologii. Lublin: RW KUL, 1999. Ss. 183.

Maryniarczyk, Andrzej. Realistyczna interpretacja rzeczywistości. (Zeszyty z Metafizyki, 3). Lublin: SITA, 1999. Ss. 133.

Maryniarczyk, Andrzej. Racjonalność i celowość świata osób i rzeczy. (Zeszyty z Metafizyki, 4). Lublin: SITA, 2000; wyd. 2 2007. Ss. 149.

Maryniarczyk, Andrzej. Odkrycie wewnętrznej struktury świata osób i rzeczy. (Zeszyty z Metafizyki, 5). Lublin: SITA, 2001. Ss. 150.

Maryniarczyk, Andrzej. Tomizm: dla-czego? Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2001. Ss. 100.

Maryniarczyk, Andrzej. Metafizyka a ontologie : próby przezwyciężenia metafizyki i ich paradoksy. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2015. Ss. 307.

Maryniarczyk, Andrzej. The realistic interpretation of reality. McDonald, Hugh (transl.). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2015. Ss. 170.

Maryniarczyk, Andrzej. Rationality and finality of the world of persons and things. McDonald, Hugh (transl). Lublin : Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2016. Ss. 177.

Maryniarczyk, Andrzej. On causes, participation, and analogy. McDonald, Hugh (red.). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2017. Ss. 177.

Maryniarczyk, Andrzej. Dlaczego stworzenie ”ex nihilo” : teoria metafizycznego kreacjonizmu. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2018. Ss. 238.

Maryniarczyk, Andrzej. Discovery of the internal structure of being. Hugh McDonald (transl.). Roma, Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2018. Ss. 277.

Marzec, Andrzej. Widmontologia : teoria filozoficzna i praktyka artystyczna ponowoczesności. Warszawa: Bęc Zmiana, 2015. Ss. 297.

Marzęcki, Józef. Artur Schopenhauer wobec filozofii Indii. Warszawa: PWN, 1992. Ss. 141.

Marzęcki, Józef. Systemy religijno-filozoficzne Wschodu : historia, metafizyka, etyka. Warszawa: Scholar, 1999. Ss. 212.

Maślińska, Halina. O moralności komunistycznej. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1953; wyd. 2 popr. 1953. Ss. 112.

Maślińska, Halina. Bentham i jego system etyczny. Warszawa: Książka i Wiedza, 1964. Ss. 141.

Matematyczność przyrody. Heller, Michał; Życiński, Józef (red.). Kraków: Petrus, 2010. Ss. 159.

Matematyka, język, przyroda. Piotrowska, Ewa i Korpikiewicz, Honorata (red.). Poznań: IF UAM, 2000. Ss. 242.

Materializm historyczny : materiały ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego, Lublin 20-23 VI 1977 r. Ładosz, Jarosław (red.). Wrocław: Ossolineum, 1979. Ss. 55.

Materiały i studia z dziejów myśli marksistowskiej w Polsce. Kaczmarek, Stefan (red.). Poznań: WN UAM, 1978. Ss. 110.

Materiały pomocnicze dla studentów Katedry Filozofii Uniwersytetu Łódzkiego. Amsterdamski, Stefan (przedm.). Łódź: Uniw. Łódzki, 1965. Ss. 300.

Matraszek, Karol. Historia filozofii : filozofia starożytnej Grecji. Szczecin: PSz, 1993. Ss. 179.

Matraszek, Karol. Historia filozofii : filozofia nowożytna. Szczecin: PSz, 1993. Ss. 152.

Matraszek, Karol; Such Jan. Systematyczny wykład problematyki filozoficznej. Szczecin: PSz, 1985. Ss. 230.

Matraszek, Karol i in. Filozofia. 1. Zarys dziejów. Warszawa: PWN, 1989. Ss. 243.

Matraszek, Karol; Such Jan. Filozofia. 2. Ontologia, teoria poznania i ogólna metodologia nauk. Warszawa: PWN, 1989. Ss. 183.

Max Stirner wokół indywiduum. Karolina Feć (red.). Kraków: UJ, 2018. Ss. 324.

Mazanka, Paweł. W kierunku religijności autentycznej : Bernharda Weltego filozofia religii. Warszawa: Palabra, 1996. Ss. 79.

Maziarz, Mariusz. Disentangling the philosophy of economy. Warsaw: Institute for Market, Consumption and Buisness Cycles Research, 2018. Ss. 143.

Mazierski, Stanisław. Pojęcie konieczności w filozofii św. Tomasza z Akwinu. Lublin: TN KUL, 1958. Ss. 119.

Mazierski, Stanisław. Determinizm i indeterminizm w aspekcie fizykalnym i filozoficznym. Lublin: TN KUL, 1961. Ss. 140.

Mazierski, Stanisław. Elementy kosmologii filozoficznej i przyrodniczej. Poznań: Ks. św. Wojciecha, 1972. Ss. 413.

Mazierski, Stanisław. Prolegomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej. Lublin: TN KUL, 1969. Ss. 239.

Mazierski, Stanisław. Prawa przyrody : studium metodologiczne. Lublin: RW KUL, 1993. Ss. 223.

Mazur, Janusz. Bóg nie jest z tego świata : analiza istnienia Bytu Pierwoistnego. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Białe Pióro, 2019. Ss. 175.
Mazur, Janusz. My jesteśmy z tego świata : idee essenceizmu dotyczące filozofii, religii i osobowości. Warszawa: Wydawnictwo Literackie Białe Pióro, 2019. Ss. 176.

Mazur, Piotr Stanisław. Zarys podstaw filozofii człowieka : antropologiczne zastosowanie metody separacji. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016. Ss. 216.

Mazur, Piotr Stanisław. Metafizyka istnienia człowieka. Kraków: Akademia Ignatianum, 2018. Ss. 174.

Mazur, Rafał. Wielki Dźwięk nie brzmi : daoistyczna praktyka dźwiękowa w kontekście wybranych nurtów współczesnej sztuki i filozofii. Kraków: UJ, 2018. Ss. 338.

Mazur, Tomasz. O stawaniu się stoikiem : czy jesteście gotowi na sukces? Warszawa: Dom Wydawniczy PWN, 2014. Ss. 307.

Mazur, Tomasz. Anatomia istnienia. Warszawa: Barbelo, 2014. Ss. 159.

Mazur, Tomasz. Kamyk filozoficzny : edukacja filozoficzna dla szkół ponadgimnazjalnych : współczesność. Warszawa: Stentor, 2016. Ss. 232.

Mazurek, Mariusz. Modele w filozoficznych koncepcjach nauki. Warszawa: IFiS PAN, 2017. Ss. 182.

Mączka, Janusz. Od metafizyki do filozofii : twórcza droga Alfreda North Whiteheada. Tarnów: Biblos, 1998. Ss. 160.

Mączka, Janusz. Wszechświat strukturalny: strukturalizm w dzieje Joachima Metallmanna a strukturalizm współczesnej nauki. Kraków-Tarnów: Biblos, 2002. Ss. 316.

Meandry podmiotowości. Orlik, Piotr (red.). Poznań, IF UAM, 2001. Ss. 404.

Mech, Krzysztof. Chrześcijaństwo i dialektyka w koncepcji Paula Tillicha. Kraków: Nomos, 1997. Ss. 150.

Medicina antiqua, mediaevalis et moderna : historia, filozofia, religia. Sylwia Konarska-Zimnicka, Lucyna Kostuch, Beata Wojciechowska (red.). Kielce: UJK, 2019. Ss. 356.

Medioznawstwo personalistyczne. T. 1, Wybrane zagadnienia z filozofii i teologii mediów. Jarosław Jęczeń, Piotr Guzdek (red.). Lublin: KUL, 2018. Ss. 434.

Medycyna i humanistyka. Cz. 1, Materiały pomocnicze do zajęć z etyki i deontologii lekarskiej. Waszyński, Edmund i Barański, Jarosław (red.). Wrocław: AM, 1998. Ss. 112.

Medytacje filozoficzne. Cezary Wodziński, Krzysztof Pomian, Zygmunt Bauman, Tadeusz Sławek, Lech Witkowski, Władysław Stróżewski, Juliusz Domański, Serhij Żadan, Marcin Poręba, Szymon Wróbel, Magdalena Środa, Kostiantyn Tyszczenko. Warszawa: Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, Muzeum Łazienki Królewskie, 2015. Ss. 261.

Mejbaum, Wacław. Kłopoty z początkiem świata. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1961; wyd. 2 1962. Ss. 217.

Mejbaum, Wacław. Świnia na sośnie : felietony, wiersze, bajki. Weksler Jacek (red.); Ossowicz, Artur (oprac. graf.). Wrocław: Akademicki Ośrodek Teatralny Kalambur, 1977. Ss. 64.

Mejbaum, Wacław. Współczesna teoria poznania. (Nauka dla Wszystkich). Wrocław: Ossolineum, 1979. Ss. 26.

Mejbaum, Wacław. Amor fati : eseje filozoficzno-literackie. Kraków: Wyd. Literackie, 1983. Ss. 189.

Mejbaum, Wacław. Teoria wiedzy i metodologia nauk empirycznych. Cz. 1. Świat jako przedmiot wiedzy. Wrocław: Wyd. PW, 1983. Ss. 79.

Mejbaum, Wacław. Epistemologiczna problematyka marksizmu : próba rekonstrukcji. Szczecin: WN US, 1990. Ss. 216.

Mejbaum, Wacław. Prolegomena do teorii wartości : zwierzenie. Szczecin: USz, 1994. Ss. 201.

Mejbaum, Wacław. Wyjaśnianie i wyjaśnienie : zarys teorii eksplanacji. Szczecin: Fundacja im. Kazimierza Ajdukiewicza na rzecz Rozwoju Nauk Filozoficznych, 1995. Ss. 230.

Mejbaum, Wacław. Człowiek w świecie wartości. Szczecin: USz, 2000. Ss. 230.

Mejbaum, Wacław. Ludzie i ludzkie światy subiektywne : tło epistemologiczne. Szczecin: USz, 2000. Ss. 143.

Mejbaum, Wacław. Człowiek w świecie wartości. Szczecin: USz, 2000. Ss. 230.

Mejbaum, Wacław. Materializm subiektywny : zarys epistemologii marksistowskiej. Wrocław: Atut, 2002. Ss. 180.

Mejbaum, Wacław. Opus nigrum. Sikorski, Cezary; Staroń, Andrzej (red.). Szczecin: Zaułek Wydawniczy Pomyłka, 2017. Ss. 332.

Mejbaum, Wacław; Żukrowska, Aleksandra. Literat cywilizowanego świata : Leszek Kołakowski a kryzys myśli mieszczańskiej. Warszawa: Książka i Wiedza, 1985. Ss. 285.

Mejbaum, Wacław; Żukrowska, Aleksandra. Wstęp do metodologii nauk empirycznych. Kraków: UJ, 1985. Ss. 167.

Mejbaum, Wacław Żukrowska, Aleksandra. Zwierzęta zdenaturowane : wstęp do antropologii filozoficznej. Szczecin: Pedagogium, 2000. Ss. 154.

Mejbaum, Wacław; Żukrowska, Aleksandra. Ociosywanie tradycji : esej filozoficzno-historyczny. Szczecin: USz, 2002. Ss. 251.

Mencwel, Andrzej. Stanisław Brzozowski : kształtowanie myśli krytycznej. Warszawa: Czytelnik, 1976. Ss. 447.

Mencwel, Andrzej. Stanisław Brzozowski : postawa krytyczna : wiek XX. Warszawa: Wyd. Krytyki Politycznej, 2014. Ss. 687.

Mendelski, Tadeusz. Karl R. Popper - metodolog czy ideolog? Warszawa: Książka i Wiedza, 1978. Ss. 465.

Merecki, Jarosław. Spór o prawo naturalne: analiza modelu argumentacji etycznej Josefa Fuchsa. Lublin: RW KUL, 2001. Ss. 196.

Merecki, Jarosław. Osoba i dobro : szkice o filozofii i teologii osoby Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Lublin: KUL, 2019. Ss. 264.

Merkwa, Marcin. U źródeł idei praw człowieka : kształtowanie prawnych i filozoficznych podstaw koncepcji praw człowieka. Lublin: UMCS, 2018. Ss. 362.

Metaekonomia : zagadnienia z filozofii ekonomii. Gorazda, Marcin; Hardt, Łukasz; Kwarciński, Tomasz. Kraków: Copernicus Center Press, 2017. Ss. 461.

Metafizyczne ujęcia jedności : Platon, Tomasz z Akwinu, Giovanni Pico della Mirandolla, Arystoteles. T. 1 i 2. Gogacz, Mieczysław (red.). Warszawa: ATK, 1985. Ss. 218 i 237.

Metafizyka. Cz. 1, Koncepcje metafizyki. Stanisław Janeczek, Anna Starościc (red.). Lublin: KUL, 2017. Ss. 501.
Metafizyka. Cz. 2, Zarys teorii bytu. Stanisław Janeczek, Anna Starościc (red.). Lublin: KUL, 2017. Ss. 423.

Metafizyka, fenomenologia, realizm. Leszczyński, Damian; Żuchowski, Piotr (red.). Wrocław: Polskie Forum Filozoficzne, 2012. Ss. 258.

Metafizyka i dekonstrukcja : w poszukiwaniu doświadczenia metafizycznego w kontekście wyzwań dekonstrukcjonizmu. Śnieżyński, Krzysztof; Duchliński, Piotr (red.). Kraków: WAM, 2016. Ss. 280.

Metafizyka w filozofii analitycznej. Szubka, Tadeusza i  (red.). Lublin: TN KUL, 1995. Ss. 386.

Metallmann, Joachim. Determinizm w biologii. Kraków-Tarnów: Biblos, 2002. Ss. 238.

Metamorphoses of Neoplatonism : being or good? Kijewska, Agnieszka (red.). Lublin: KUL, 2004. Ss. 373.

Metodologia nauk. Cz. 1, Czym jest nauka? Stanisław Janeczek, Monika Walczak, Anna Starościc (red.). Lublin: KUL, 2019. Ss. 710.
Metodologia nauk. Cz. 2, Typy nauk. Stanisław Janeczek, Monika Walczak, Anna Starościc (red.). Lublin: KUL, 2019. Ss. 459.

Metodologiczne i teoretyczne problemy kognitywistyki. Woleński, Jan; Dąbrowski, Andrzej (red.). Kraków: Copernicus Center Press, 2014. Ss. 387.

Metodologiczne implikacje epistemologii marksistowskiej. Kmita, Jerzy (red.). Warszawa: PWN, 1974. Ss. 364.

Metodologiczne problemy teorii socjologicznych. Nowak, Stefan (red.). Warszawa: PWN, 1971. Ss. 245.

Michalik, Mieczysław. Obrachunki filozoficzne Karola Marksa w Ideologii niemieckiej. Warszawa: Książka i Wiedza, 1966, Ss. 307.

Michalik, Mieczysław. Z zagadnień współczesnej filozofii człowieka. Warszawa: WAP, 1968; wyd. 3 popr.1973. Ss. 108.

Michalik, Mieczysław. Moralność socjalistyczna. Warszawa: Książka i Wiedza, 1969; wyd. 3 popr. i uzup. 1971. Ss. 78.

Michalik, Mieczysław. Dialektyka procesów moralnych. Warszawa: PWN, 1973. Ss. 354.

Michalik, Mieczysław. Praca jako wartość moralna. Warszawa: Centr. Ośr. Dosk. Kadr Laickich, 1974. Ss. 82.

Michalik-Jeżowska, Magdalena. Emocje a praktyka moralna w refleksji Marthy C. Nussbaum. Rzeszów: Koraw, 2013. Ss. 176.

Michalik-Jeżowska, Magdalena. Emocje jako strategie dobrego życia w świetle filozoficznej teorii emocji Roberta Solomona. Rzeszów: URz, 2013. Ss. 385.

Michalska, Anna. Pragmatyzm nieinstrumentalny a filozoficzne koncepcje nauki. Warszawa: IFiS PAN, 2017. Ss. 178.

Michalski, Bohdan. Polemiki filozoficzne Stanisława Ignacego Witkiewicza. Warszawa: PIW, 1979. Ss. 279.

Michalski, Bohdan. Metafizycy polskiej filozofii: Ingarden, Witkacy, Leszczyński: spór o istnienie świata realnego. Warszawa: IFiS PAN, 2002. Ss. 154.

Michalski, Cezary. Ćwiczenia z bezstronności. Kraków: Arcana, 1999. Ss. 173.

Michalski, Konstanty. Między heroizmem a bestialstwem. Usowicz Aleksander (przedm.). Kraków: Wyd. Mariackie, 1949; wyd. 3 uzup. Usowicz, Aleksander i Rospond, Stanisław (red.). Kraków: Wyd. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, 2010. Ss. 349.

Michalski, Konstanty. Filozofia wieków średnich. Banko, Kryspin i Rospond, Stanisław (red.). Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1997. Ss. 636.

Michalski, Konstanty. Nova et vetera. Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1998. Ss. 678.

Michalski, Konstanty. Histoire de la philosophie. Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 1999. Ss. XII+592.

Michalski, Krzysztof. Heidegger i filozofia współczesna. Warszawa: PIW, 1978; wyd. 2 uzup. 1998. Ss. 285.

Michalski, Krzysztof. Logika i czas : próba analizy Husserlowskiej teorii sensu. Warszawa: PIW, 1988. Ss. 215.

Michalski, Krzysztof. Eseje o Bogu i śmierci. Wigura, Karolina (opieka red.). Warszawa: Kurhaus Publishing, 2014. Ss. 188.

Michałek, Tadeusz. Jacquesa Maritaina antropologiczna argumentacja istnienia Boga : analiza szóstej drogi. Lublin: RW KUL, 1996. Ss. 301.

Michałowska, Monika. Woluntarystyczy dynamizm, czyli Koncepcja woli w "Kwestiach do Etyki" Ryszarda Kilvingtona. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016. Ss. 246.

Michałowski, Damian. Człowiek i metafizyka : wprowadzenie do późnej filozofii Barbary Skargi. Poznań: Uniwersytet Przyrodniczy, 2015. Ss. 182.

Michna, Natalia Anna. Wielka awangarda wobec kultury masowej w myśli Jose Ortegi y Gasseta. Kraków: Libron - Filip Lohner, 2014. Ss. 157.

Michna, Natalia Anna. Kobiety i kultura : o doświadczeniu w filozofii feministycznej. Kraków: UJ, 2018. Ss. 294.

Mickiewicz, Adam. Pisma towianistyczne, t. XIII. Warszawa: Czytelnik, 2002.

Miczka-Pajestka, Monika. Opowiadanie rzeczywistości : konwergencja i jej przejawy a możliwości ponowoczesnego ”bycia” w świecie. Toruń: Adam Marszałek, 2018. Ss. 251.

Mieczysław Gogacz. Artur Andrzejuk, Dawid Lipski, Magdalena Płotka, Michał Zembrzuski (red.). Kraków: Ignatianum, 2019. Ss. 236.

Mieczysław Wallis i Henryk Elzenberg o sztuce i moralności : (na podstawie korespondencji wzajemnej). Zegzuła-Nowak, Joanna (oprac.). Zielona Góra, UZ, 2016. Ss. 68.

Miejsce filozofii w procesie edukacji. Kwapiszewski, Józef (red.). Słupsk: PAP, 2002.

Miernowski, Jan. Bóg - Nicość: teologie negatywne u progu czasów nowożytnych. Warszawa: IFiS PAN, 2002. Ss. 168.

Mierzyński, Zdzisław. Jak człowiek stworzył Boga. Wyd. 2 przejrz. i popr. Wroński, Henryk (przedm.). Łódź: Słowo, 1949; wyd. 4 Warszawa: Książka i Wiedza, 1956. Ss. 117.

Między antropologią a filozofią i historią : prezentacja lubelskiego środowiska antropologii kulturowej. Brozi, Krzysztof Jarosław (red.). Lublin: UMCS, 1995. Ss. 225.

Między dialektyką a historią nauki : szkice filozoficzne.  Such, Jan (red.). Poznań: UAM, 1990. Ss. 241.

Między etyką i estetyką : rozważania nad problemem estetyzacji. Kaśkiewicz, Kingal; Michalski, Rafał; Siwiec, Tomasz (red.). Toruń: UMK, 2017. Ss. 369.

Między filozofią nauki a filozofią historii. Mrozek, Jarosław (red.).  Gdańsk: UG, 1997. Ss. 125.

Między filozofią przyrody a ekofilozofią. Latawiec, Anna i Bugajak, Grzegorz (red.). Warszawa: UKSW, 1999. Ss. 226.

Między integracją i rozproszeniem : doświadczenie estetyczne w kontekstach nowoczesności. Iwona Lorenc, Marcin Rychter, Mateusz Salwa (red.). Warszawa: UW, 2018. Ss. 374.

Między kantyzmem a neokantyzmem. Kubok, Dariusz; Noras, Andrzej J. (red.). Katowice: UŚ, 2002. Ss. 160.

Między logiką a etyką : studia z logiki, ontologii, epistemologii, metodologii, semiotyki i etyki : prace ofiarowane Profesorowi Leonowi Kojowi. Paśniczek, Jacek i in. (red.). Lublin: UMCS, 1995. Ss. 480.

Między matematyką a przyrodoznawstwem. Piotrowska, Ewa i Sobczyńska, Danuta (red.). Poznań: IF UAM, 1999. Ss. 280.

Między metafizyką a fenomenologią : w stronę Jacka Migasińskiego. Marcin Poręba, Bartosz Działoszyński (red.). Warszawa: UW, 2018. Ss. 341.

Między nauką a polityką : rozważania filozoficzne. Pytka, Agnieszka; Maciąg, Kamil (red.). Lublin: Tygiel, 2017. Ss. 185.

Między nauką a sztuką : wokół problemów współczesnej historiografii. Prace dedykowane Profesorowi Janowi Pomorskiemu z okazji jubileuszu czterdziestolecia Jego pracy naukowej. Solska, Ewa; Witek, Piotr; Woźniak, Marek (red.). Lublin: UMCS, 2017. Ss. 459.

Między pragmatyzmem a postmodernizmem : wokół filozofii Richarda Rorty'ego. Szahaj, Andrzej (red.). Toruń: UMK, 1995. Ss. 317.

Między prawdą i normą a błędem. Żarnecka-Biały, Ewa (red.); Woleński, Jan (przedm.). Kraków: UJ, 1997. Ss. 268.

Między przyrodoznawstwem, matematyką a humanistyką : profesorowi Janowi Suchowi w siedemdziesięciolecie urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej. Piotrowska, Ewa; Szcześniak, Małgorzata; Wiśniewski, Janusz (red.). Poznań: IF UAM, 2000. Ss. 450.

Między sensem a genami. Tuchańska, Barbara (red.). Warszawa: WN PWN, 1992. Ss. 180.

Między socjologią a filozofią i teologią : księga jubileuszowa dla Profesora Józefa Baniaka z okazji siedemdziesięciolecia urodzin oraz czterdziestolecia pracy naukowo-badawczej. Jerzy Kaczmarek (red.). Poznań: WNSiH UAM, 2019. Ss. 604.

Między życiem a śmiercią: uzalażenienie, eutanazja, sytuacje graniczne. Bołoz, Wojciech; Ryś, Maria (red.). Warszawa: UKSW, 2002.

Migasiński, Jacek. Merleau-Ponty. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1995. Ss. 189.

Migasiński, Jacek. W strone metafizyki : nowe tendencje metafizyczne w filozofii francuskiej połowy XX wieku. Wrocław: Leopoldinum, 1997; wyd. 2 Toruń: UMK, 2014. Ss. 376.

Migoń, Mieczysław Paweł. Realność ”niższego” i ”wyższego” człowieka ”w obrębie” ludzkiego bytu : studium z antropologii filozoficznej właściwych podstruktur osobowego bytu ludzkiego. Gdańsk: Wyd. Politechniki Gdańskiej, 2017. Ss. 270.

Mikeska-Kycia, Danuta. Zagadnienie intuicji w filozofii Romana Ingardena. Kraków: Libron - Filip Lohner, 2014. Ss. 228.

Miklaszewska, Justyna. Filozofia a ekonomia: w kręgu teorii racjonalnego wyboru. Kraków: UJ, 2002. Ss. 192.

Miklaszewska, Justyna. Sprawiedliwość liberalna. Kraków: UJ, 2015. Ss. 258.

Mikołajczyk, Hubert T. Kierkegaard, Kant a antropologia filozoficzna. Słupsk, WSP, 1990. Ss. 106.

Mikołajczyk, Hubert T. O człowieku i istnieniu : studium z dziejów antropologii filozoficznej. Słupsk, WSP, 1994. Ss. 128.

Mikołajczyk, Hubert T. Antropologia Kierkegaarda w świetle kantowskiej filozofii praktycznej. Słupsk, WSP, 1995. Ss. 107.

Mikołajczyk, Hubert. Psychoanaliza Freuda - próba hermeneutycznej rekonstrukcji. Częstochowa: Wieczorek-Press, 1995. Ss. 91.

Mikołajczyk, Hubert T. Wolność i sens : próba filozoficznej interpretacji psychoanalizy Zygmunta Freuda. Częstochowa: WSP, 1998. Ss. 254.

Mikołajczyk, Hubert T. Interpretacja, dialog, sens : hermeneutyczne współrzędne krytyki epistemologii filozoficznej. Częstochowa: WSP, 1999. Ss. 148.

Mikołajczyk, Hubert T. Kant i postkantowskie projekty nowożytności i współczesności : impresje filozoficzne. Słupsk, Ak.Pom., 2012. Ss. 163.

Mikołajczyk, Hubert T. Kantowskie a priori i problem jego uhistorycznienia. Słupsk, WN Akademii Pomorskiej, 2013. Ss. 217.

Mikołejko, Zbigniew. Emaus oraz inne spojrzenia do wnętrza Pisma.  Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 1998. Ss. 242.

Mikołejko, Zbigniew. Elementy filozofii. Warszawa: Instytut Badań Systemowych PAN, 1998; wyd. 7 zm. i rozsz. WSISiZ, 2008. Ss. VIII+415.

Mikołejko, Zbigniew. Mity tradycjonalizmu integralnego : Julis Evola i kultura religijno-filozoficzna prawicy. Warszawa: IFiS PAN, 1998. Ss. 238.

Mikołejko, Zbigniew. We władzy wisielca : z dziejów wyobraźni Zachodu.  Gdańsk: Słowo/obraz Terytoria, 2012. Ss. 490.

Mikołejko, Zbigniew. Jak błądzić skutecznie. Zbigniew Mikołejko w rozmowie z Dorotą Kowalską. Warszawa: Agora-Iskry, 2013. Ss. 463.

Mikucki, Kazimierz. Tomizm w Polsce po II wojnie światowej. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015. Ss. 366.

Mikurda, Kuba. Nie-całość : Žižek, Dolar, Zupančič. Warszawa: WN PWN, 2015. Ss. 399.

Milcarek, Paweł. Teoria ciała ludzkiego w pismach św. Tomasza z Akwinu. Warszawa: Adam, 1994. Ss. 180.

Milczarek, Michał. Z martwych Was wskrzesimy : filozofia Nikołaja Fiodorowa. Kraków: UJ, 2013. Ss. 180.

Miłość i przyjaźń : filozoficzna refleksja nad misterium. Kotkowski, Jerzy (red.). Poznań: WT UAM, 2015. Ss. 200.

Miodoński, Leon. Filozofia religii Arthura Schopenhauera. Wrocław: UWr, 1996. Ss. 161.

Miodoński, Leon. Inspiracje schopenhauerowskie we wczesnym piśmiennictwie Stefana Pawlickiego. Wrocław: UWr, 1996. Ss. 83.

Miodoński, Leon. Wprowadzenie do filozofii Arthura Schopenhauera. Wrocław: UWr, 1997. Ss. 105.

Miodoński, Lech. Całość jako paradygmat rozumienia świata w myśli niemieckiej przełom romantycznego. Wrocław: Arboretum, 2001.

Mioduszewski, Tomasz. Spór o realizm w lubelskiej szkole filozoficznej. Ząbki, Apostolicum, 2013. Ss. 270.

Mirek, Ryszard. Filozoficzne podstawy logik wolnych. Częstochowa: WSP, 2002. Ss. 210.

Mirnowski, Jan. Bóg-nicość: teologie negatywne u progu czasów nowożytnych. Warszawa: PAN, 2002. Ss. 166.

Mironiuk, Jolanta. Zarys wybranych zagadnień z historii filozofii. Cz. 1, Starożytność. Cz. 2, Średniowiecze i czasy nowożytne. Cz. 3, Główne problemy materializmu współczesnego. Gdynia: Wyższa Szkoła Morska, 1983. Ss. 184, 154, 141.

Mironiuk, Jolanta. Przewodnik metodyczny do studiowania filozofii i socjologii ogólnej. Gdynia: Wyższa Szkoła Morska, 1987. Ss. 107.

Mironiuk, Jolanta. W przyjaźni z mądrością : słownik filozofii i pojęć ogólnohumanistycznych. Gdynia: Wyższa Szkoła Morska, 1996. Ss. XIII+162.

Mironiuk, Jolanta. Być ... ale jak ? (szkice o filozoficznym zakorzenieniu i wyborze). Gdynia. Wyższa Szkoła Morska, 1998. Ss. 248.

Misiak, Rafał. Spór o transcendentalną koncepcję rozumu : H. M. Baumgartner versus J. Habermas. Szczecin: USz, 2008. Ss. 166.

Misiek, Józef. Program metodologii nauk empirycznych. Kraków: UJ, 1979. Ss. 85.

Misiuna, Bohdan. Oburzenie : filozoficzna analiza zjawiska i jej konsekwencje aksjologiczne. Warszawa: IFiS PAN, 1993. Ss. 202.

Misiuna, Krystyna. Pojęcie prawdy w języku naturalnym. Warszawa: UW, 2003. Ss. 204  

Misterium śmierci spotkaniem ze sobą : egzystencjalne interpretacje fenomenu śmierci. Pawliszyn, Aleksandra i Pawliszyn, Włodzimierz (red.).  Gdańsk: UG, 1996. Ss. 119.

Mistrzowie podejrzeń : afirmacja, negacja czy przezwyciężenie? Guja, Jowita (red.). Kraków: Libron - Filip Lohner, 2015. Ss. 281.

Misztal, Wojciech. Homo ethicus - homo moralis : Marii Ossowskiej koncepcja socjologii moralności. Warszawa: Scholar, 2017. Ss. 255.

Miś, Andrzej. Główne nurty filozofii współczesnej. Warszawa: UW, 1992. Ss. 239.

Miś, Andrzej. Filozofia współczesna : główne nurty. Warszawa: Scholar, 1995; wyd. 3 popr. i rozsz. 2000; wyd. 5 2006. Ss. 288.

Mitrowski, Grzegorz. Kosmos, Bóg, Czas. Katowice: UŚ, 1993. Ss. 170.

Mit, historia, kultura : materiały z V Seminarium Historyków Filozofii Polski. Skoczyński, Jan (red.). Kraków: Księgarnia Akademicka, 2012. Ss. 384.

Mit, metafora, sekularyzacja : wprowadzenie do filozofii Hansa Blumenberga. Marszałek, Robert (red.). Warszawa: Scholar, 2013. Ss. 286.

Mity : historia i struktura mistyfikacji. Drozdowicz, Zbigniew (red.). Poznań: Humaniora, 1997. Ss. 190.

Mizińska, Jadwiga. Obiektywność a społeczna i kulturowa determinacia wiedzy : od epistemologii do doksologii. Lublin: UMCS, 1989. Ss. 238.

Mizińska, Jadwiga. Sztuka prowadzenia sporów : aksjologiczne przesłanki dialogu. Lublin: UMCS, 1993. Ss. 71.

Mizińska, Jadwiga. Świadomość czasu zwichniętego : filozoficzne troski współczesności. Lublin: UMCS, 1994. Ss. 153.

Mizińska, Jadwiga. Uśmiech Hioba : filozoficzne troski współczesności. Lublin: UMCS, 1998. Ss. 354.

Mizińska, Jadwiga. Imiona Losu. Lublin: UMCS, 1999. Ss. 298.

Mizińska, Jadwiga. Herbert-Odyseusz. Lublin: UMCS, 2001. Ss. 138.

Mizińska, Jadwiga. Missisipi czyli Filozoficzny wywiad rzeka, albo O aniołach i Aloszy Karamazowie, Bachtinie i cierpieniu, diable i dżinsach Kawiaka, a także o Kumie Grześkowiaku i kundlu Jaśku, Piłacie i Pani Prędyśce, skwaruszkach i Sokratesie oraz wielu innych istnieniach i rzeczach pojedynczych. Z Jadwigą Mizińską rozmawia Łukasz Marcińczak. Lublin: Norbertinum, 2014. Ss. 306.

Mizińska, Jadwiga. Unde bonum? unde malum? : eseje o metafizyce duchowości. Lublin: UMCS, 2015. Ss. 206.

Mizińska, Jadwiga. Ocalona Atlantyda. Lublin: UMCS, 2018. Ss. 160.

Model i interpretacja. Grabińska, Teresa i Zabierowski, Mirosław (red.). Wrocław: PW, 1994. Ss. 129.

Modele Boga. Janik, Andrzej A. (red.). Kraków: UJ, 2002. Ss. 190.

Modele nauki : studia z zakresu filozofii i socjologii nauki. Goćkowski, Janusz i Sikora, Marek (red.). Poznań: IF UAM, 1993. Ss. 250.

Modern culture and aesthetics : XII International Congress in Aesthetics, Madrid '92 : selected papers of Polish participants. Gołaszewska, Maria (ed.). Kraków-Warszawa: Instytut Kultury, 1993. Ss. 90.

Moderność. Tadeusz Buksiński (red.). Poznań: IF UAM, 2001.

Mokrzycki, Edmund. Założenia socjologii humanistycznej. Warszawa: PWN, 1970. Ss. 114.

Mokrzycki, Edmund. Filozofia nauki a socjologia : od doktryny metodologicznej do praktyki badawczej. Warszawa: PWN, 1980. Ss. 275.

Mokrzycki, Edmund. Socjologia w filozoficznym kontekście. Warszawa: IFiS PAN, 1990. Ss. 101.

Molding of the society based on knowledge : role of science, technology and education. Such, Jan and Wiśniewski, Janusz (eds). Poznań: UAM, 2007. Ss. 195.

Molesztak, Aldona; Tchorzewski, Andrzej; Wołoszyn, Wiesława. W kręgu wartości moralnych nauczyciela. Warszawa: WSP TWP, 1996. Ss. 130.

Moniuszko, Antoni. Oczywistość i synteza : dialog filozoficzny. Warszawa: PWN, 1962. Ss. 82.

Moniuszko, Łukasz. Sprawiedliwość : studium koncepcji filozoficznoprawnej Zygmunta Ziembińskiego. Kraków: Avalon, 2017. Ss. 252.

Moralne ideały i rzeczywistość. Maślińska, Halina (red.). Warszawa: PZWS, 1971. Ss. 185.

Moralność i etyka w ponowoczesności. Sareło, Zbigniew (red.). Warszawa: ATK, 1996. Ss. 211.

Moralność i społeczeństwo : księga jubileuszowa dla Marii Ossowskiej. Warszawa: PWN, 1969. Ss. 364.

Moralność i wychowanie. Warszawa: Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 popr. 1960. Ss. 371.

Morawiec, Edmund. Przedmiot a metoda w filozofii Kartezjusza. Warszawa: ATK, 1970. Ss. 156.

Morawiec, Edmund. Rola intuicji w przyjmowaniu założeń w metafizyce ogólnej u J. Maritaina. Warszawa: ATK, 1974. Ss. 237.

Morawiec, Edmund. W kierunku metafizyki egzystencjalnej : studium historyczno-analityczne. Warszawa: ATK, 1984. Ss. 214.

Morawiec, Edmund. Odkrycie metafizyki egzystencjalnej : studium historyczno-analityczne. Warszawa: ATK, 1994. Ss. 253.

Morawiec, Edmund. Podstawowe zagadnienia metafizyki klasycznej. Warszawa: ATK, 1998. Ss. 275.

Morawiec, Edmund. Intuicja intelektualna w metafizyce ogólnej Jakuba Maritaina : studium z historii metodologii metafizyki klasycznej. Warszawa: UKSW, 2008. Ss. 267.

Morawiec, Edmund. O nowoczesności w filozofii różnych epok historycznych : studium z historii pojęcia nowoczesności. Warszawa: UKSW, 2012. Ss. 258.

Morawski, Lech. Filozofia prawa. Toruń: Dom Organizatora, 2014. Ss. 382.

Morawski, Stefan. Szkice z podstawowych zagadnień estetyki marksistowskiej. Kraków: PZWS, 1951; Warszawa: Państwowy Instytut Sztuki, 1952. Ss. 288.

Morawski, Stefan. Jak patrzeć na film. Warszawa: Filmowa Agencja Wydawnicza, 1955. Ss. 116.

Morawski, Stefan. Rozwój myśli estetycznej od Herdera do Heinego. Warszawa: PWN, 1957. Ss. 184.

Morawski, Stefan. Studia z historii myśli estetycznej XVIII i XIX wieku. Warszawa: PWN, 1961. Ss. 420.

Morawski, Stefan. Między tradycją a wizją przyszłości. Warszawa: Książka i Wiedza, 1964. Ss. 240.

Morawski, Stefan. Absolut i forma : studium o egzystencjalistycznej estetyce André Malraux. Kraków: Wyd. Lit., 1966. Ss. 242.

Morawski, Stefan. O przedmiocie i metodzie estetyki. Warszawa: Książka i Wiedza, 1973. Ss. 220.

Morawski, Stefan. Na zakręcie : od sztuki do po-sztuki. Kraków: Wyd. Literackie, 1985. Ss. 406.

Morawski, Stefan. Główne nurty estetyki XX wieku : zarys syntetyczny. Wrocław: Wiedza o Kulturze, 1992. Ss. 138.

Morawski, Stefan. Niewdzięczne rysowanie mapy... : o postmodernie(izmie) i kryzysie kultury. Toruń: UMK, 1999. Ss. 331.

Morawski, Stefan. O filozofowaniu, perypetiach dzisiejszej kultury i rebus publicis : ze Stefanem Morawskim rozmawiają Andrzej Szahaj, Anna Zeidler-Janiszewska. Toruń: Adam Marszałek, 1995. Ss. 70.

Mordarski, Ryszard. Albert Camus - między absurdem a solidarnością. Bydgoszcz, WSP, 1999. Ss. 203.

Mordka, A. Przedmiot i sposób istnienia: zarys ontologii egzystencjalnej Romana Ingardena. Rzeszów, 2002. Ss. 310.

Mordka, Cezary. Od Boga historii do historycznego Boga : wprowadzenie do filozofii Leszka Kołakowskiego. Lublin: UMCS, 1998. Ss. 205.

Mordka, Cezary. Świadomość, świat i spostrzeżenie : zarys zagadnień. Lublin: UMCS, 2009. Ss. 367.

Mordka, Cezary Protagonista : założenia wstępne. T. 1. Lublin: UMCS, 2016. Ss. 261.

Moroz, Jacek. Dyskusja z relatywizmem prawdy w Szkole Lwowsko-Warszawskiej. Warszawa: Scholar, 2013. Ss. 221.

Morszczyński, Wojciech. Nihilistyczna destrukcja myśli wartościującej : Heideggera interpretacja filozofii Nietzschego. Katowice: UŚ, 1992. Ss. 121.

Mortimer, Halina. Elementarne wiadomości z semantyki i metodologii logicznej : wykłady dla studentów 1 roku socjologii. Warszawa: UW, 1972. Ss. 128.

Mortimer, Halina. Logika indukcji : wybrane problemy. Warszawa: PWN, 1982. Ss. 222.

Moryń, Mariusz. Wola mocy i myśl : spotkania z filozofią Fryderyka Nietzschego. Poznań: Rebis, 1997. Ss. 187.

Moryń, Mariusz. Transcendentalizm, intencjonalność, język : o husserlowskiej koncepcji sensu. Poznań: IF UAM, 1998. Ss. 138.

Moskal, Piotr. Problem filozofii dziejów : próba rozwiązania w świetle filozofii bytu. Lublin: RW KUL, 1993. Ss. 204.

Moskal, Piotr. Służebnica mądrości i miłości : szkice z filozofii religii, etyki i historiozofii. Lublin: Polihymnia, 1994. Ss. 84.

Moskal, Piotr. Spór o racje religii. Lublin: TN KUL, 2000. Ss. 252.

Moskal, Piotr. Czy istnieje Bóg? : zarys filozofii Boga. Pelplin, Bernardinum, 2002. Ss. 118.

Moskal, Piotr. Filozofować w kontekście teologii. Religia-natura-łaska. Religia i mistyka. T. 1. Lublin: KUL, 2003. Ss. 156.

Moskal, Piotr. Filozofia Boga i epistemologia przekonan teistycznych. Kraków : Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2008. Ss. 153.

Mościcki, Paweł. Idea potencjalności : możliwość filozofii według Giorgio Agambena. Warszawa: IBL PAN, 2012. Ss. 429.

Motak, Dominika. Między transcendencją a immanencją : religia w myśli Georga Simmla. Kraków: Libron - Filip Lohner, 2013. Ss. 234.

Motycka, Alina. Relatywistyczna wizja nauki : analiza krytyczna koncepcji T. S. Kuhna i S. E. Toulmina. Wrocław: Ossolineum, 1980. Ss. 202.

Motycka, Alina. Relatywistyczna wizja nauki : wprowadzenie : filozoficzny spór o naukę. Warszawa: Ossolineum, 1984. Ss. 195.

Motycka, Alina. Ideał racjonalności : szkice o filozoficznych rozdrożach nauki. Wrocław: Ossolineum, 1986. Ss. 363.

Motycka, Alina. Główny problem epistemologiczny filozofii nauki. Wrocław: Ossolineum, 1990. Ss. 267.

Motycka, Alina. Nauka a nieświadomość : filozofia nauki wobec kontekstu tworzenia. Wrocław: Leopoldinum, 1998. Ss. 176.

Mól, Wiktor. Pomiędzy przeznaczeniem a przeżywaniem życia. Kraków: Artech, 1995. Ss. 391.

Mózg, umysł, dusza : spór o adekwatną antropologię. Jasiński, Karol; Kieliszek, Zdzisław; Machinak, Marian (red.). Olsztyn, Wydział Teologii UW-M, 2014. Ss. 263.

Mroczkowski, Ireneusz. Zło i grzech : studium filozoficzno-teologiczne. Lublin: RW KUL, 2000. Ss. 334.

Mrozek, Anna. Średniowieczna filozofia arabska. Warszawa: PWN, 1967. Ss. 246.

Mrozek-Dumanowska, Anna. Człowiek w labiryncie magii. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1990. Ss. 218.

Mrówczyński, Tadeusz. Personalizm Maritaina i współczesna myśl katolicka. Warszawa: Książka i Wiedza, 1964. Ss. 284.

Mrówka, Kazimierz. Heraklit : fragmenty, przekład i komentarz. Kraków: Formicula, 2015. Ss. 256.

Mróz, Piotr. Corridors of power : an aesthetic study of the Machiavellian and Erasmian Rulers in Shakespeare. Kraków: UJ, 1992. Ss. 114.

Mróz, Piotr. Drogi nierzeczywistości : poglądy estetyczne Jean-Paul Sartre'a 1930-1960. Kraków: UJ, 1992. Ss. 137.

Mróz, Piotr. Filozofia sztuki (w ujęciu egzystencjalizmu). (Nauka dla Wszystkich). Kraków: Secesja, 1992. Ss. 83.

Mróz, Piotr. Surrealizm a filozofia : André Bretona przygoda z nadrzeczywistym. Kraków: Aureus, 1998. Ss. 80.

Mróz, Piotr. Four essays in existentialism. Kraków: Aureus, 1997. Ss. 44.

Mróz, Piotr. Sztuka jako projekt: filozofia i estetyka Maurice'a Marleau-Ponty'ego. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2002. Ss. 256.

Mróz, Piotr. Søren Kierkegaard i sztuka niemożliwa : poglądy estetyczne Kierkegaardowskich autorów pseudonimowych. Kraków: Libron - Filip Lohner, 2013. Ss. 312.

Mróz, Tomasz. Wincenty Lutosławski 1863-1954 : jestem obywatelem Utopii. Kraków: PAU, 2008. Ss. 291.

Mrzygłód, Piotr. Między "metafizyką absurdu" i "absurdem metafizyki" : projekt dekonstrukcji metafizyki klasycznej w egzystencjalistycznej myśli Lwa Szestowa. Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2014. Ss. 354.

Muchowicz, Andrzej. Perspektywy metadyskursu dialektyki otwartej : wokół Umberta Eco "logiki kultury". Bydgoszcz, Epigram, 2009. Ss. 138.

Mudyń, Krzysztof. Problem granic poznania z hipersystemowego punktu widzenia. Kraków: UJ, 1992. Ss. 209.

Mudyń, Krzysztof. O granicach poznania : między wiedzą, niewiedzą i antywiedzą. Kraków: Impuls, 1995. Ss. 120.

Mudyń, Krzysztof. Zdarza się, że myślimy... . Kraków: PSB, 1997. Ss. 286.

Mukoid, Ewa. Filozofia zła : Nabert, Marcel, Ricoeur. Kraków: Universitas, 1993; wyd. 2 1999. Ss. 202.

Murawski, Krzysztof. Jaźń i sumienie : filozoficzne zagadnienia rozwoju duchowego człowieka w pracach Carla Gustawa Junga i Antoniego Kępińskiego. Wrocław: Ossolineum, 1987. Ss. 111.

Murawski, Krzysztof. Piękno myślenia. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1987. Ss. 142.

Murawski, Krzysztof. Wyzwanie etyki. Warszawa: WSiP, 1991. Ss. 118.

Murawski, Krzysztof. Filozofia polityki : wybrane zagadnienia prakseologiczne. Warszawa: IFiS PAN, 1993. Ss. 166.

Murawski, Roman. Funkcje rekurencyjne i elementy metamatematyki : problemy zupełności, rozstrzygalności, twierdzenia Gödla. Poznań: UAM, 1990; wyd. 3 popr. 2000; wyd. 4 2010. Ss. 186.

Murawski, Roman. Filozofia matematyki : zarys dziejów. Warszawa: WN PWN, 1995; wyd. 6. popr. i uzup. Poznań: UAM, 2017. Ss. 199.

Murawski, Roman. Szkice z filozofii i historii matematyki i logiki. Poznań: UAM, 2018. Ss. 298.

Murawski, Roman. Z historii logiki i filozofii matematyki. Poznań: UAM, 2019. Ss. 285.

Murzyn, Andrzej. Filozofia edukacji u schyłku XX wieku : wybrane kwestie. Kraków: Impuls, 1999; wyd. 2 poszerz. i uzup. 2001. Ss. 85.

Murzyn, Andrzej. Współczesna filozofia edukacji : kluczowe kwestie. Kraków: Impuls, 2015. Ss. 294.

Murzyn, Andrzej. Opowiadanie jako metoda kształcenia w świetle filozofii edukacji Kierana Egana. Katowice: Kraków: Impuls, 2016. Ss. 115.

Musiał, Danuta. Antyczne korzenie chrześcijaństwa. Warszawa: Ticio, 2001. Ss. 264.

Musiał, Maciej. Filozofia Richarda Rorty'ego jako terapia kulturowa. Bydgoszcz, Epigram, 2014. Ss. 122.

Musiał, Maciej. Intymność i jej współczesne przemiany : studium z filozofii kultury. Kraków: Universitas, 2015. Ss. 292.

Musiał, Zbigniew. Kontrowersje wokół Plechanowa : podłoże i następstwa. Warszawa: Książka i Wiedza, 1990. Ss. 269.

Musiał, Zbigniew; Wolniewicz, Bogusław. Ksenofobia i wspólnota. Kraków: Arcana, 2003. Ss. 248.

Muszyńska, Renata. Droga do prawdy. Gostynin, Universum, 2008. Ss. 299.

Muszyńska, Renata. Rozwój poglądów na duszę ludzką : od Orfeusza do św. Tomasza z Akwinu. Gostynin, Universum, 2008. Ss. 181.

Muszyński, Zbysław. Komunikacja i znaczenie : semantyczny aspekt komunikacji. Lublin: UMCS, 2000. Ss. 315.

Muzyka i filozofia I : refleksje, konteksty, interpretacje. Krzysztof Lipka (red.). Warszawa: Wyd. Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, 2017. Ss. 200.

Mycielski, Andrzej. Historia filozofii prawa. Warszawa: Księgarnia Akademicka, 1946-1947; wyd. 2 ATK, 1980. Ss. 125.

Mylik, Mirosław. Ksiądz Stefan Pawlicki CR : (1839-1916). Niepokalanów, Wyd. Ojców Franciszkanów, 1992. Ss. 77.

Mylik, Mirosław. Filozoficzne podstawy sportu : podręcznik Ruchu Parafiadowego. Warszawa: Wyd. Kolegium Pijarów, 1997. Ss. 238.

Mylik, Mirosław. Filozofia praktyczna. Warszawa: Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, 2012. Ss. 172.

Mysłakowski, Zygmunt. Wychowanie człowieka w zmiennej społeczności : studia z filozofii wychowania. Warszawa: Książka i Wiedza, 1964; wyd. 2 1965.

Mysona Byrska, Joanna. Wykłady z etyki ogólnej. Kraków: Scriptum Tomasz Sekunda, 2018. Ss. 141.

Myśl Barbary Skargi : droga osobna. Migasiński, Jacek; Środa, Magdalena (red.). (Archiwum Warszawskiej Szkoły Historii Idei. Studia)  Warszawa: IFiS PAN, 2015. Ss. 203.

Myśl filozoficzna i polityczna W. Lenina a współczesność : materiały Filozoficznej Konferencji Naukowej, Szczecin: kwiecień 1980. Matraszek, Karol (red.). Szczecin: PSz, 1980. Ss. 194.

Myśl filozoficzna i społeczna : z badań nad polską tradycją socjalistyczną i marksistowską. Dziamski, Seweryn (red.). Warszawa: Książka i Wiedza, 1988. Ss. 276.

Myśl filozoficzna, teologiczna i socjologiczna Bolesława Prusa. Roksana Blech, Sylwia Karpowicz-Słowikowska (red.). Gdańsk: UG, 2018. Ss. 282.

Myśl filozoficzno-religijna reformacji XVI wieku. Szczucki, Lech (wybór, oprac., nota wstępna, przypisy). Warszawa: PWN, 1972. Ss. 543.

Myśl i życie : o humanizmie polskim Władysława M. Kozłowskiego. Andrzejewski, Bolesław (red.). Poznań: WN UAM, 1985. Ss. 262.

Myśl o. Teilharda de Chardin w Polsce. Tazbir, Mieczysław (wybór i oprac.). Warszawa: PAX, 1973. Ss. 441.

Myśl polska w obszarze rosyjskojęzycznym. Skoczyński, Jan (red.); Dianow, Walentyn (posłowie). Kraków. Księgarnia Akademicka, 2016. Ss. 226.

Myśl socjalistyczna i marksistowska w Polsce 1878-1939. T. 1 i 2. Dziamski, Seweryn (wybór, wstęp). Warszawa: PWN, 1984. Ss. 580 i 407.

Myśl społeczna Jana Pawła II w perspektywie dziesięciolecia : materiały sesji światopoglądowej. Wiśniewski, Ryszard (red.). Toruń: KW PZPR, 1989. Ss. 105.

Myśl systematyczna i historyczna w badaniach filozoficznych, Katowice-Wisła, 7-11 maja 1995 roku. Bańka, Józef (red.). Katowice: UŚ, 1995. Ss. 142.

Myśli o języku, nauce i wartościach : księga ofiarowana profesorowi Jackowi Juliuszowi Jadackiemu w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Strawiński, Witold; Grygianiec, Mariusz; Brożek, Anna . Warszawa: Semper, 2006. Ss. 518.

Myśli o języku, nauce i wartościach : seria druga : Profesorowi Juliuszowi Jadackiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Brożek, Anna; Chybińska, Alicja; Grygianiec, Mariusz; Tkaczyk, Marcin (red.). Warszawa: Semper, 2016. Ss. 798.

Myślenie dziś. 1. Falkowski, Mateusz (red.). Warszawa: Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2013. Ss. 124.

Myślenia utopijne i mityczne : aporie filozoficzne. Wieczorek, Kamil M. (red.). Siemianowice Śląskie, Leimark, 2016. Ss. 168.

Myślenie w czasach wieloznaczności : Bauman, Tischner i inni. Perkowska, Halina (red.). Szczecin: USz, 1997. Ss. 226.

Myśliwiec, Grzegorz. Etyka gospodarcza i zawodowa +28 przypadków. Warszawa: Almamer, 2013. Ss. 143.

N

Na krawędzi epoki : rozwój duchowy i działanie człowieka. Rudniański, Jarosław i Murawski, Krzysztof (red.). Warszawa: PIW, 1985. Ss. 329.

Na skrzydłach wiary i rozumu ku prawdzie. Dec, Ignacy (red.). Wrocław: PFT, 1999. Ss. 230.

Na ścieżkach pragnienia : księga jubileuszowa profesora Karola Tarnowskiego. Krzysztof Mech i Wojciech Zalewski (red.). Kraków: Znak, 2018. Ss. 565.

Nadawać znaczenie : uwagi o filozofii kultury. Gołębiewska, Maria; Leder, Andrzej (red.). Warszawa: IFiS PAN, 2013. Ss. 287.

Nadolski, Bronisław. Życie i działalność naukowa uczonego gdańskiego Bartłomieja Keckermanna: studium z dziejów Odrodzenia na Pomorzu. Toruń: Łódź : PWN, 1961. Ss. 160.

Nahirny, Rafał. Granice kontroli : maszyneria władzy Jeremy Benthama. Warszawa: IBL PAN, 2018. Ss. 340.

Najder, Zdzisław. Wartości i oceny. Warszawa: PWN, 1971; wyd. 2 WN, PWN 2015. Ss. 182.
Values and evaluations. Oxford, Clarendon Press, 1975. Pp. 185.

Najder-Stefaniak, Krystyna. Wprowadzenie do ekofilozofii. Warszawa: SGGW, 2013. Ss. 146.

Najder-Stefaniak, Krystyna. Wartość spotkania. Warszawa: Synergia, 2016. Ss. 142.

Najder-Stefaniak, Krystyna. Wprowadzenie do bioetyki. Warszawa: Synergia, 2015. Ss. 129.

Najważniejsze problemy filozofii : byt, wartość, poznanie. Maciąg, Monika i Maciąg, Kamil (red.). Lublin: Tygiel, 2017. Ss. 93.

Nanonauki i nanotechnologie : nawiązania filozoficzne Zon, Józef; Wnuk, Marian (red.). Lublin: KUL, 2015. Ss. 107.

Napadło, Marcin. Pytanie o Boga... : filozofia religii Paula Tillicha. Płock, Płocki Instytut Wydawniczy, 2015. Ss. 234.

Narbutt, Olgierd. O pierwszym polskim podręczniku logiki : z rozważań nad filozofią Oświecenia. Wrocław: Ossolineum, 1958. Ss. 146.

Narbutt, Olgierd. Barok : sztuka-literatura-filozofia. (Nauka dla Wszystkich). Wrocław: Ossolineum, 1976. Ss. 38.

Nasieniewski, Marek. Wprowadzenie do logik adaptywnych. Toruń: UMK, 2008. Ss. 136.

Natura a kultura. Drabarek, Anna (red.). Lublin: UMCS, 1995. Ss. 136.

Naturalizing aesthetics. Chudoba, Ewa; Wilkoszewska, Krystyna (eds). Kraków: Libron - Filip Lohner, 2015. Ss. 176.

Nauczanie filozofii w Polsce w XV-XVIII wieku : zbiór studiów. Szczucki, Lech (red.). Wrocław: Ossolineum, 1978. Ss. 203.

Nauka, filozofia, kultura : rozważania interdyscyplinarne. Kropiwiec, Kinga; Szala, Mirosław (red.). Lublin: Tygiel, 2016. Ss. 208.

Nauka, filozofia, wartości. Grabińska, Teresa i Zabierowski, Mirosław (red.). Wrocław: PW, 1994. Ss. 141.

Nauka, humanistyka, człowiek : prace dedykowane Profesor Krystynie Zamiarze w czterdziestolecie pracy naukowej. Kmita, Jerzy; Kotowa, Barbara; Sójka, Jacek (red.). Poznań: UAM, 2005. Ss. 310.

Nauka i filozofia : materiały konferencji wykładowców filozofii w Osieczanach, [1984]. Misiek, Józef (red.). Kraków: UJ, 1987. Ss. 101.

Nauka i język. Omyła, Mieczysław (red.). Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 1994. Ss. 495.

Nauka i praktyka z perspektywy filozofii. Krystyna Najder-Stefaniak (red.). Warszawa: Zakład Filozofii SGGW, 2017. Ss. 154.

Nauka i światopogląd. Lipiec, Józef (red.). Kraków: KAW, 1979. Ss. 434.

Nauka o pięknie : rozprawy z pogranicza estetyki, aksjologii ogólnej i antropologii filozoficznej. Gołaszewska, Maria (red.). Lublin: UMCS, 1990. Ss. 131.

Nauka, racjonalność, realizm : między filozofią przyrody a filozofią nauki i socjologią wiedzy. Dębowski, Józef; Starzyńska-Kościuszko, Ewy (red.). Olsztyn, IF UW-, 2013. Ss. 253.

Nauka - religia - dzieje. II Seminarium Interdyscyplinarne w Casrel Gandolfo, 6-9 września 1982 roku. Janik, Jerzy i Lenartowicz, Piotr (red.). Kraków: WFTJ, 1984. Ss. IV+141.

Nauka - religia - dzieje. III Seminarium Interdyscyplinarne w Castel Gandolfo, 6-9 sierpnia 1984. Janik, Jerzy i Lenartowicz, Piotr (red.). Kraków: WFTJ, 1986. Ss. IV+221.

Nauka - religia - dzieje. IV Seminarium interdyscyplinarne w Castel Gandolfo, 6-8 VIII 1986 r. Janik, Jerzy J. i Lenartowicz, Piotr (red.). Kraków: WFTJ, 1988. Ss. 253

Nauka - religia - dzieje. V Seminarium Interdyscyplinarne w Castel Gandolfo, 8-11 sierpnia 1988. Janik, Jerzy i Lenartowicz, Piotr (red.). Kraków: WFTJ, 1990. Ss. 228.

Nauka - religia - dzieje : VI Seminarium Interdyscyplinarne w Castel Gandolfo, 6-9 sierpnia 1990. Janik, Jerzy A. (red.). Kraków: UJ, 1992. Ss. 296.

Nauka - religia - dzieje : VII Seminarium Interdyscyplinarne w Castel Gandolfo, 3-5 sierpnia 1993. Janik, Jerzy A. (red.). Kraków: UJ, 1994. Ss. 221.

Nauka - religia - dzieje : co to znaczy realnie być...? : VIII Seminarium Interdyscyplinarne w Castel Gandolfo, 8-10 sierpnia 1995. Janik, Jerzy A. (red.). Kraków: UJ, 1996. Ss. 216.

Nauka - religia - dzieje : IX Seminarium w Castel Gandolfo, 5-7 sierpnia 1997. Janik, Jerzy A. (red.). Kraków: UJ, 1998. Ss. 266.

Nauka - religia - dzieje : X Seminarium w Castel Gandolfo, 10-12 sierpnia 1999. Janik, Jerzy A. (red.). Kraków: UJ, 2000. Ss. 210.

Nauka, religia, dzieje : przyczynowość, determinizm, czy Pan Bóg rzuca kostką? : XIV seminarium w serii seminariów z Castel Gandolfo, 24-26 września 2007, Lublin. Janik, Jerzy A. (red.). Kraków: UJ, 2008. Ss. 228.

Nauka - światopogląd - moralność. Borgosz, Józef i inni. Warszawa: Wyd. MON, 1985. Ss. 110.

Nauka w świetle współczesnej filozofii. Pakszys, Elżbieta; Such, Jan; Wiśniewski, Janusz (red.). Warszawa: WN PWN, 1992. Ss. 237.

Nauka - wiara : rola filozofii. Marek Słomka (red.). Lublin: KUL, 2009. Ss. 165.

Nauki filozoficzne współdziałające z pedagogiką. Suchodolski, Bogdan (red.). Warszawa: Nasza Księgarnia, 1966. Ss. 409.

Nauki pogranicza. Zielonacka-Lis, Ewa (red.). Poznań: IF UAM, 1998. Ss. 176.

Nawrocka, Anna. "De officiis" Cycerona i "De officiis ministrorum" św. Ambrożego : problem recepcji etyki Cycerona w etyce chrześcijańskiej św. Ambrożego. Warszawa: ATK, 1988. Ss. 124.

Nawrocka, Anna. Problem szczęścia w filozofii Cycerona. Warszawa: UW, 1992. Ss. 252.

Nawrocka, Anna. W poszukiwaniu podstaw i zasad bioetyki. Katowice: Śląska Ak. Muz., 2001. Ss. 212.

Nawrocki, Andrzej. Jean-Luc Marion: nowe drogi w fenomenologii. Warszawa: Ak. Ped. Specj., 2002. Ss. 168.

Nawrot, Oktawian. Wprowadzenie do logiki dla prawników. Wyd. 4 Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2017. Ss. 385.

Nazar, Ryszard. Problemy moralne zawodu inżyniera. Poznań: PP, 1974. Ss. 208.

Negation - various insights. Adam Olszewski, Kazimierz Trzęsicki (eds). Białystok: UB, 2018. Ss. 207.

Nerczuk, Zbigniew. Sztuka a prawda : problem sztuki w dyskusji między Gorgiaszem a Platonem. (Monografie FNP). Wrocław: UWr, 2002; wyd. 2 Toruń: UMK, 2013. Ss. 202.

Nerczuk, Zbigniew. Wokół sofistyki. Toruń: UMK, 2016. Ss. 275.

Nichilizm - dzieje, recepcja, prognozy. Gromadzki, Stanisła; Niecikowski, Jerzy (red.). Warszawa: IFiS PAN, 2001. Ss. 154.

Nie pytajcie mnie, kim jestem : Michel Foucault dzisiaj. Kwiek, Marek (red.). Poznań: IF UAM, 1998. Ss. 302.

Niechwiej, Marek. Historia filozofii w sentencjach. Warszawa: BIS, 2001. Ss. 352.

(Nie)konkluzywność dowodów na istnienie Boga. Sajdek, Zofia; Bentke, Dorota (red.). Kraków: UPJPII, 2013. Ss. 196.

Niemczuk, Andrzej. Filozofia dobra przed powstaniem aksjologii : relacjonistyczne próby przezwyciężenia trudności obiektywizmu i subiektywizmu. Lublin: UMCS, 1994. Ss. 290.

Niemczuk, Andrzej. Wolność egzystencjalna : Kant i Kierkegaard Lublin: UMCS, 1995. Ss. 264.

Niemczuk, Andrzej. Traktat o złu. Lublin: UMCS, 2013. Ss. 288.

Niemczuk, Andrzej. Filozofia praktyczna : studia i szkice. Lublin: UMCS, 2016. Ss. 341.

Niemczuk, Andrzej. Podmiot w filozofii praktycznej : preludia. Rzeszów: UR, 2018. Ss. 229.

Niemczyk, Lesław. Ekonomiczny program badawczy Józefa Bocheńskiego : analiza przygotowawcza. Rzeszów: UR, 2016. Ss. 140.

Niemczyk, Wiktor. Filozofia religii : skrypt do użytku studentów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej : na podstawie prac Bruchna i innych. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 1964. Ss. 203.

Nienawiść w życiu publicznym : sfera społeczna. Mysona Byrska, Joanna; Synowiec, Jakub (red.). Kraków: UPJPII, 2015. Ss. 194.

Niepomyślane - nie do pomyślenia : rozpadliny, uskoki i zatory w tektonice dyskursu filozoficznego i naukowego. Woźniczka, Maciej; Perek, Marek (red.). Częstochowa: Wyd. Akademii im. Jana Długosza, 2016. Ss. 483.

Nieprzemijająca nowość filozofii św. Tomasza z Akwinu. Andrzej Maryniarczyk, Natalia Gondek, Wojciech Daszkiewicz (red.). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2018. Ss. 576.

Nierodka, Paweł. Antropologia recentywistyczna. Cieszyn, Akant, 2016. Ss. 255.

Nierodka, Paweł. Etyka recentywistyczna : etyka prostomyślności i eutyfronika. Cieszyn: Arka, 2017. Ss. 308.

Niesyty, Edward. Jacques Maritain’s personalist concept of democratic society. Poznań: IF UAM, 2009. Ss. 140.

Nieświadomość jako kategoria filozoficzna. Motycka, Alina i Wrzosek, Wojciech (red.). Warszawa: IFiS PAN, 2000. Ss. 314.

Nietzsche 1900-2000. Przybysławski, Artur (red.). Kraków: Aureus, 1997. Ss. 312.

Nietzsche a problem metafizyki. Gemel, Aleksander; Lewandowski, Artur; Markiewicz, Zuzanna (red.). Łódź: Officyna, 2014. Ss. 298.

Nietzsche - muzyka i język. Aleksander Gemel i Jakub Wroński (red.). Łódź: Przypis - Officyna, 2016. Ss. 352.

Nieuniknione pytania. Heller, Michał; Życiński, Józef (red.). Tarnów: Biblos, 1992; wyd. 2 1998. Ss. 122.

Niewidzialna rzeczywistość : szkice o filozofii duchowej Edyty Stein. Grzegorczyk, Anna (red.). Poznań: Humaniora, 1999. Ss. 277.

Niewidzialne światło : z abp. Józefem Życińskim rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin. Kraków: Znak, 1998; wyd. zm. i uzup. 2003; wyd. 3 2011. Ss. 310.

Niezbędność filozofii. Maria Szyszkowska (red.). Białystok: Kresowa Agencja Wydawnicza, 2019. Ss. 204.

Nieznański, Edward. Logika : podstawy, język, uzasadnianie. Warszawa: C. H. Beck, 2000; wyd. 3 zm. 2011. Ss. XVI+192.

Nieznański, Edward. Podstawy filozofii. Warszawa: C. H. Beck, 2013. Ss. XII+78.

Niziński, Rafał S. Między teizmem a panteizmem: Charlesa Hartshorne'a procesualna filozofia Boga. Lublin: KUL, 2002. Ss. 252.

Niżnik, Józef. Przedmiot poznania w naukach społecznych. Warszawa: PWN, 1979. Ss. 158.

Niżnik, Józef. Socjologia wiedzy : zarys historii i problematyki. Warszawa: Książka i Wiedza, 1989. Ss. 222.

Niżnik, Józef. Arbitralność filozofii. Warszawa: IFiS PAN, 1999. Ss. 115.

Noam Chomsky : inspiracje i perspektywy. Kardela, Henryk; Muszyński, Zbysław (red.). Warszawa-Lublin: UMCS, 1991. Ss. 188.

Noras, Andrzej J. Nicolaia Hartmanna koncepcja wolności woli. Katowice: UŚ, 1998. Ss. 122.

Noras, Andrzej J. Kant a neokantyzm badeński i marburski. Katowice: UŚ, 2000; wyd. 2 popr. 2005. Ss. 255.

Noras, Andrzej J. Historia neokantyzmu. Katowice: UŚ, 2012. Ss. 720.

Noras, Andrzej J. Kłopoty z filozofią. Katowice: UŚ, 2015. Ss. 139.

Noras, Andrzej J. Rozumienie systemu w filozofii pokantowskiej. Katowice: UŚ, 2016. Ss. 179.

Noras, Andrzej J. Problem psychologii w filozofii pokantowskiej. Katowice: UŚ, 2017. Ss. 160.

Noras, Andrzej J. Filozof czystego poznania : rzecz o Hermannie Cohenie. Katowice: UŚ, 2018. Ss. 278.

Noras, Andrzej J. Niedocenieni myśliciele - zapomniane historie filozofii. Katowice: UŚ, 2019. Ss. 208.

Norm and truth. Piechowiak, Marek (ed.). Poznań: School of Humanities and Journalism, 2008. Ss. 206.

Nowa jedność Europy? Rozważania filozoficzne. Europas neue Einheit? Przyłębski, Andrzej; Romani, Luigi; Speer, Andreas (red.). Poznań: Humaniora, 2001. Ss. 124.

Nowa rzeczywistość : filozofia i świadectwo Edyty Stein. Grzegorczyk, Anna (red.). Poznań: Humaniora, 2000. Ss. 202.

Nowacka, Maria. Etyka a transplantacja. Warszawa: WN PWN, 2003. Ss. 248.

Nowaczyk, Adam. Logiczne podstawy nauk ścisłych. Warszawa: IFiS PAN, 1985. Ss. 189.

Nowaczyk, Adam. Wprowadzenie do logiki nauk ścisłych. Warszawa: PWN, 1990. Ss. 235.

Nowaczyk, Adam. Gramatyka i prawda. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 1999. Ss. 155.

Nowaczyk, Adam; Żołnowski, Zenobiusz. Logika i metodologia badań naukowych dla lekarzy. Warszawa: PZWL, 1974. Ss. 199.

Nowaczyk, Mirosław. Ewolucjonizm w religioznawstwie. Warszawa: Centralny Ośrodek Doskonalenia Kadr Laickich, 1969. Ss. 154.

Nowaczyk, Mirosław. Filozofia a historia religii we Włoszech 1873-1973. Warszawa: PWN, 1974. Ss. 272.

Nowaczyk, Mirosław. Marksizm a ewolucjonizm w religioznawstwie. Warszawa: ANS, 1987. 152.

Nowaczyk, Mirosław. Ewolucjonizm kulturowy a religia. Warszawa: PWN, 1989. Ss. 185.

Nowaczyk, Mirosław. Lanternari i szkoła rzymska antropologii religii. Warszawa: IFiS PAN, 2000. Ss. XIX+171.

Nowaczyk, Mirosław. Religia w myśli Gentilego. Warszawa-Tyczyn: Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza w Tyczynie, 2002. Ss. 98.

Nowaczyński, Piotr. Mądrość Vincenza. Lublin: KUL, 2003. Ss. 276.

Nowak, Andrzej W. Świat człowieka: znak, wartość,sztuka. Kraków: Collegium Columbianum, 2002. Ss. 402.

Nowak, Andrzej W. Wyobraźnia ontologiczna : filozoficzna (re)konstrukcja fronetycznych nauk społecznych. Poznań: UAM; Warszawa: IBL PAN, 2016. Ss. 414.

Nowak, Andrzej W.; Abriszewski, Krzysztof; Wróblewski, Michał. Czyje lęki?, czyja nauka? : struktury wiedzy wobec kontrowersji naukowo-społecznych. Poznań: UAM, 2016. Ss. 233.

Nowak, Antoni Jozafat. Symbol : znak, sygnał. Lublin: RW KUL, 1994; wyd. 2 zm. 2000. Ss. 65.

Nowak, Ewa; Cern, Karolina M. Ethos w życiu publicznym. (Krótkie Wykłady z Filozofii). Warszawa: WN PWN, 2011. Ss. 411.

Nowak, Izabella. Dialektyczna korespondencja w rozwoju nauki. Warszawa -Poznań: PWN, 1975. Ss. 74.

Nowak, Izabella. Z problematyki teorii prawdy w filozofii marksistowskiej. Poznań: UAM, 1977. Ss. 90.

Nowak, Izabella. Zmienność i stałość w nauce : przyczynek do metodologii międzyteoretycznych związków diachronicznych. Poznań: Nakom, 1991. Ss. 124.

Nowak, Izabella. Idealization. 5, The dynamics of idealizations. Paprzycka, Katarzyna and Kwiek, Marek (transl.). Amsterdam, Rodopi, 1994. Ss. 126.

Nowak, Leszek. Próba metodologicznej charakterystyki prawoznawstwa. Poznań: UAM, 1968. Ss. 205.

Nowak, Leszek. U podstaw marksistowskiej metodologii nauk. Warszawa: PWN, 1971. Ss. 252.
La scienza come idealizzazione : i fondamenti della metodologia marxiana. Levanski, Riccardo Casimiro; Benvenuti, Leonardo (trad.). Bologna, Il Mulino, 1977.

Nowak, Leszek. Anatomia krytyki marksizmu. Warszawa: Książka i Wiedza, 1973. Ss. 116.

Nowak, Leszek. Interpretacja prawnicza : studium z metodologii prawoznawstwa. Warszawa: PWN, 1973. Ss. 218.

Nowak, Leszek. Zasady marksistowskiej filozofii nauki, próba systematycznej rekonstrukcji. Warszawa: PWN, 1974. Ss. 294.

Nowak, Leszek. U podstaw marksistowskiej aksjologii. Warszawa: PWN, 1974. Ss. 158.

Nowak, Leszek. Wykłady z filozofii marksistowskiej. T. I. Dialektyka. Poznań: UAM, 1976. Ss. 158.

Nowak, Leszek. U podstaw dialektyki marksistowskiej : próba interpretacji kategorialnej. Warszawa: PWN, 1977. Ss. 299.

Nowak, Leszek. Wstęp do idealizacyjnej teorii nauki. Warszawa: PWN, 1977. Ss. 242.

Nowak, Leszek. Wykłady z filozofii marksistowskiej. T. 2. Ontologia i epistemologia. Poznań: UAM, 1978. Ss. 167.

Nowak, Leszek. Nieświadomość nie tłumaczy filozofa. Poznań: Samodzielna Oficyna Literacka, 1983. Ss. 82.

Nowak, Leszek. Władza : próba teorii idealizacyjnej. Warszawa: In Plus, 1988. Ss. 195.

Nowak, Leszek. U podstaw teorii socjalizmu. T. 1. Własność i władza : o konieczności socjalizmu. Poznań: Nakom, 1991. Ss. XX+358.
U podstaw teorii socjalizmu. T. 2. Droga do socjalizmu : o konieczności socjalizmu w Rosji. Poznań: Nakom, 1991. Ss. 310.
U podstaw teorii socjalizmu. T. 3. Dynamika władzy : o strukturze i konieczności zaniku socjalizmu. Poznań: Nakom, 1991. Ss. 324.

Nowak, Leszek. Power and civil society : toward a dynamic theory of real socialism. Sawala, Krzysztof (transl.). New York, Greenwood Press, 1991. Ss. XII+233.

Nowak, Leszek. Byt i myśl : u podstaw negatywistycznej metafizyki unitarnej. T. 1, Nicość i istnienie. Poznań: Zysk i S-ka , 1998. Ss. 494.

Nowak, Leszek. Gombrowicz : człowiek wobec ludzi. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000. Ss. 326.

Nowak, Leszek. Byt i myśl : u podstaw negatywistycznej metafizyki unitarnej. T. 2, Wieczność i zmiana. Poznań: Zysk i S-ka, 2004. Ss. 527.

Nowak, Leszek. Byt i myśl : u podstaw negatywistycznej metafizyki unitarnej. T. 3, Enigma i rzeczywistości. Poznań: Zysk i S-ka, 2007. Ss. 698.

Nowak, Leszek (1943-2009). Człowiek, ludzie, międzyludzkie : eseje z nie-Ewangelicznego modelu człowieka. Warszawa: Semper, 2018. Ss. 147.

Nowak, Marek. Formalna reprezentacja pojęcia sądu dla zastosowań w teorii aktów mowy. Łódź: UŁ, 2003.

Nowak, Marek. Przeciw oświeceniu : Saint-Martin w walce o sacrum. Warszawa: WFiS UW 2013. Ss. 231.

Nowak, Piotr. Umieram, więc jestem. Warszawa: Fundacja Augusta hr. Cieszkowskiego, 2016. Ss. 443.

Nowak, Stefan. Studia z metodologii nauk społecznych. Warszawa: PWN, 1965. Ss. 368.

Nowak, Stefan. Metodologia badań socjologicznych : zagadnienia ogólne. Warszawa: PWN, 1970. Ss. 484.
Methodology of sociological research : general problems. Lepa, Maria Olga (transl.). Warszawa-Dordrecht, PWN-Reidel, 1977.

Nowak, Stefan. Metodologia badań społecznych. Warszawa: PWN, 1985; wyd. 2 WN PWN 2007. Ss. 494.

Nowak, Wanda. Model akademickiego podręcznika logiki matematycznej dla studiów uniwersyteckich : próba unowocześnienia podręcznika konwencjonalnego. Poznań: UAM, 1975. Ss. 223.

Nowak, Witold M. Robina G. Collingwooda filozofia historii. Lublin: KUL, 2002. Ss. 244.

Nowak-Juchacz, Ewa. Obecność Hegla : pięć ćwiczeń z filozofii kultury. Poznań: Humaniora, 1996. Ss. 258.

Nowak-Juchacz, Ewa. Hegel Alexandre Kojève'a czyli O filozoficznym jakobinizmie. Poznań: IF UAM, 1999. Ss. 97.

Nowak-Juchacz, Ewa. Autonomia jako zasada etyczności: Kant, Fichte, Heleg. Monografie FNP. Wrocław, 2002.

Nowakowski, Andrzej. Semantyka Donalda Davidsona. Żegleń, Urszula (przedm.). Lublin: UMCS, 1997. Ss. 89.

Nowakowski, Andrzej. Problem psychofizyczny w systemach Arystotelesa, Spinozy, Davidsona. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. Ss. 456.

Nowicka, Ewa. Świat człowieka - świat kultury. Warszawa: WN PWN, 1991; wyd. 7 zm. i poszerz., 2007. Ss. 482.

Nowicki, Andrzej. Wykłady z historii filozofii i myśli społecznej Odrodzenia. Warszawa: PWN, 1956. Ss. 132.

Nowicki, Andrzej. Grzegorz z Sanoka : 1406-1477. Warszawa: PWN, 1958. Ss. 254.

Nowicki, Andrzej. Historia filozoficznej krytyki religii : program i wskazówki bibliograficzne. Warszawa: Wolne Studium Pedag. Tow. Szkoły Świeckiej, 1960. Ss. 51.

Nowicki, Andrzej. Centralne kategorie filozofii Giordana Bruna. Warszawa: PWN, 1962. Ss. 256.

Nowicki, Andrzej. Wykłady o krytyce religii. Warszawa: Książka i Wiedza, 1963. Ss. 171.

Nowicki, Andrzej. Ateizm. Warszawa: Iskry, 1964. Ss. 141.

Nowicki, Andrzej. Wykłady o krytyce religii w Polsce. Warszawa: Książka i Wiedza, 1965. Ss. 159.

Nowicki, Andrzej. Il pluralismo metodologico e i modelli Lulliani di Giordano Bruno. Wrocław: Ossolineum, 1965. Ss. 22.

Nowicki, Andrzej. Centralne kategorie filozofii Vaniniego. Warszawa: PWN, 1970. Ss. 297.

Nowicki, Andrzej. Człowiek w świecie dzieł. Warszawa: PWN, 1974. Ss. 377.

Nowicki, Andrzej. Portrety filozofów w poezji, malarstwie i muzyce. Lublin: Wyd. Lubelskie, 1978. Ss. 416.

Nowicki, Andrzej. Giordano Bruno. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1979. Ss. 306.

Nowicki, Andrzej. Nauczyciele. Lublin: Wyd. Lubelskie, 1981. Ss. 333.

Nowicki, Andrzej. Witwicki. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982. Ss. 303.

Nowicki, Andrzej. Uczeń Twardowskiego - Władysław Witwicki. Katowice: Śląsk, 1983. Ss. 361.

Nowicki, Andrzej. Zarys dziejów krytyki religii : starożytność. Warszawa: Książka i Wiedza, 1986. Ss. 366.

Nowicki, Andrzej. Vanini. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1987. Ss. 255.

Nowicki, Andrzej. Spotkania w rzeczach. Warszawa. PWN, 1991. Ss. 439.

Nowicki, Andrzej. Filozofia masonerii u progu siódmego tysiąclecia. Gdynia: Gdynika, 1997. Ss. 374.

Nowik, Andrzej M.; Muszyńska, Renata A.; Dudzik, Grzegorz P. O duszy : Arystoteles, Tomasz z Akwinu. Gogacz, Mieczysław (przedm.). Warszawa: Navo, 1996. Ss. 202.

Nowiński, Czesław. To, co jednostkowe i to, co ogólne. Warszawa: PWN, 1957. Ss. 112.

Nowiński, Czesław i Kuźnicki, Leszek. O rozwoju pojęcia gatunku. Warszawa: PWN, 1965. Ss. 293.

Nowoczesność i tradycja. Szkołut, Tadeusz (red.). Lublin: UMCS, 1995. Ss. 221.

Nowoczesność / ponowoczesność : fenomen i wyzwanie. Wojciechowski, Jan (oprac.). Warszawa: UKSW, 2009. Ss. 144.

Nowotniak, Justyna. Samowiedza filozofa : Johanna Gottlieba Fichtego poszukiwanie jedności. Warszawa: Spacja, 1995. Ss. 186.

O

O Bogu i o człowieku. T. 1. Problemy filozoficzne. Bejze, Bohdan (red.). Warszawa: Wyd. ss. Loretanek-Benedyktynek, 1968. Ss. 280.

O Bogu i o człowieku. T. 2. Problemy filozoficzne i teologiczne. T. 2. Bejze, Bohdan (red.). Warszawa: Wyd. ss. Loretanek-Benedyktynek, 1969. Ss. 238.

O definicjach i definiowaniu. Bartmiński, Jerzy i Tokarski, Ryszard (red.). Lublin: UMCS, 1993. Ss. 400.

O filozoficznym poznaniu Boga dziś. Bejze, Bohdan (red.). Warszawa: ATK, 1992. Ss. 270.

O filozofii dzisiaj. Kozłowski, Roman (red.). Poznań: IF UAM, 2000. Ss. 214.

O filozofii i odpowiedzialności. Warszawa: Książka i Wiedza, 1982. Ss. 143.

O filozofii praktycznej : rozmowy polsko-niemieckie. Markiewicz, Barbara (red.). Warszawa: UW, 1993. Ss. 223.

O literaturze i filozofii : problemy, twórcy, dzieła. Tulibacki, Witold i Frydryszak, Zygmunt (red.). Olsztyn, ART, 1999. Ss. 413.

O odpowiedzialności : moralny wymiar odpowiedzialności w życiu publicznym : materiały III Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego, Kraków 4-5 czerwca 1990. Pawlica, Jan (red.). Kraków: UJ, 1993. Ss. 122.

O komunikacyjnej funkcji przedstawień symbolicznych. Kostyrko, Teresa (red.). Warszawa: IK, 1985. Ss. 183.

O kulturze i jej badaniu. Zamiara, Krystyna (red.). Warszawa: PWN, 1985. Ss. 325.

O metafizyce Arystotelesa : u podstaw filozofowania realistycznego. Maryniarczyk, Andrzej; Kunat, Natalia; Pańpuch, Zbigniew (red.). Lublin: KUL, 2017. Ss. 544.

O nauce i filozofii nauki : księga poświęcona pamięci Jerzego Giedymina. Zamiara, Krystyna (red.). Poznań: Humaniora, 1995. Ss. 354.

O niektórych wartościach podstawowych : (w kręgu filozofii współczesnej). Zubelewicz, Jan (red.). Warszawa: Sub Lupa, 2014. Ss. 172.

O niektórych wartościach podstawowych : (w kręgu filozofii współczesnej). T. 3. Zubelewicz, Jan (red.). Truskaw, Sub Lupa, 2016. Ss. 183.

O nieostrości. Muszyński, Zbysław (red.). (Realizm, Racjonalność, Relatywizm). Lublin: UMCS, 198. Ss. 347.

O nowoczesnej myśli estetycznej w Polsce. Kostyrko, Teresa (red.). Warszawa: Instytut Kultury, 1999. Ss. 170.

O swoistości uzasadniania wiedzy w różnych naukach. Such, Jan (red.). Poznań: UAM, 1980. Ss. 162.

O szansach i pułapkach ponowoczesnego świata : materiały z seminarium profesora Zygmunta Baumana w Instytucie Kultury (jesień 1995-wiosna 1996). Zeidler-Janiszewska, Anna (red.). Warszawa: Instytut Kultury, 1997. Ss. 170.

O uniwersalności i jedności nauki. Krajewski, Władysław i Strawiński, Witold (red.). Warszawa: UW, 1993. Ss. 318.

O wartości dzieła sztuki : materiały II Seminarium Metodologicznego Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Radziejowice 19-21 maja 1966. Warszawa: Desa-Arkady, 1968. Ss. 166.

O wartościach, normach i problemach moralnych : wybór tekstów z etyki polskiej dla nauczycieli i uczniów szkół średnich. Środa, Magdalena (wybór, oprac.). Warszawa: WN PWN, 1994. Ss. 516.

Obecność : Leszkowi Kołakowskiemu w 60 rocznicę urodzin. Londyn, Aneks, 1987. Ss. 368.

Obecność, tak bardzo prawdziwa : księga jubileuszowa dedykowana Profesor Annie Grzegorczyk. Agnieszka Kaczmarek, Rafał Koschany, Jacek Sójka (red.). Poznań: WNS UAM, 2019. Ss. 367.

Oblicza dialogu : z dziejów i teorii dialogu chrześcijanie-marksiści w Polsce. Stępień, Antoni B i Szubka, Tadeusz (red.). Lublin: RW KUL, 1992. Ss. 229.

Oblicza fenomenologii. Mróz, Piotr i Hańderek, Joanna red.). Kraków: Collegium Columbinum, 2000. Ss. 358.

Oblicza filozofii : profesorowi Władysławowi Stróżewskiemu w darze w 80. rocznicę urodzin. Borys, Maciej; Sadowski Jerzy](red.). Kraków: Iris Studio, 2013. Ss. 198

Oblicza filozofii XVII wieku. Janeczek, Stanisław (red.). Lublin: KUL, 2008. Ss. 575.

Oblicza hermeneutyki. Przyłębski, Andrzej (red.). Poznań: Humaniora, 1995. Ss. 106.

Oblicza gnozy. Przybył, Elżbieta (red.). Kraków: Nomos, 2000. Ss. 371.

Oblicza idealizacji. Egiert, Robert; Klawiter, Andrzej; Przybysz, Piotr (red.). Poznań: UAM, 1996. Ss. 322.

Oblicza kultury : człowiek - poznanie - twórczość. Kochan, Ewa; Ziemski, Piotr (red.). Szczecin: USz, 2008. Ss. 389.

Oblicza nihilizmu. Kunicki, Z. (red.). Olsztyn: UWM, 2002. Ss. 162.

Oblicza nowej duchowości : dyskusja o funkcjach piękna, dobra i prawdy na przełomie tysiącleci : materiały XXIII Ogólnopolskiego Seminarium Estetycznego New Age, Kraków-Mogilany 1995. Gołaszewska, Maria (red.). Kraków: UJ, 1995. Ss. 328.

Oblicza postmoderny : teoria i praktyka uczestnictwa w kulturze współczesnej. Zeidler-Janiszewska, Anna (red.). Warszawa: Instytut Kultury, 1992. Ss. 221.

Oblicza śmierci : filozofia, kultura, prawo, medycyna, sztuka. Szurgot-Prus, Ewelina; Błaszczyk, Tomasz (red.). Gniezno, Gaudentinum, 2016. Ss. 212.

Oblicza współczesności. Starzyńska-Kościuszko, Ewa; Kucner, Andrzej; Wasyluk, Piotr (red.). Olsztyn, IF UW-M, 2014. Ss. 643.

Obolevitch, Teresa. Filozofia rosyjskiego renesansu patrystycznego : o. Gieorgij Fłorowski, Włodzimierz Łosski i inni. Kraków: Copernicus Center Press, 2014. Ss. 351.

Oborski, Piotr. Neoscholastyka w swojej genezie, teorii i praktyce. Poznań: Inst. Wyd. Kultura, 1947. Ss. 43.

Obrazy i poznanie. Kociuba, Maciej T. Lublin: UMCS, 2015. Ss. 407.

Obrazy świata w teologii i w naukach przyrodniczych. Heller, Michał; Budzik, Stanisław; Wszołek, Stanisław (red.). Tarnów: Biblos, 1996. Ss. 259.

Obywatel - odrodzenie pojęcia : dokumentacja seminarium zorganizowanego przez Goethe Institut w Warszawie i Polskie Towarzystwo Filozoficzne. Markiewicz, Barbara (red.). Warszawa: IFiS PAN, 1993. 137.

Ochman, Jerzy. Polemiki Waleriana Magniego (1586-1661). Kraków: UJ, 1978. Ss. 204.

Ochman, Jerzy. Historia filozofii żydowskiej. Cz. 1, Starożytna filozofia żydowska. Kraków: UJ, 1992. Ss. 155.

Ochman, Jerzy. Historia filozofii żydowskiej. Cz. 2, Średniowieczna filozofia żydowska. Kraków: Universitas, 1995. Ss. 512.

Ochman, Jerzy. Historia filozofii żydowskiej. T. 3, Filozofia oświecenia żydowskiego. Kraków: Universitas, 2000. Ss. 613.

Ochman, Jerzy. Historia filozofii żydowskiej. T. 6, Peryferie filozofii żydowskiej. Kraków: Universitas, 1997. Ss. 561.

Ochocki, Aleksander. Dialektyka i historia : człowiek i praca w twórczości Karola Marksa. Warszawa: Książka i Wiedza, 1980. Ss. 781.

Ochocki, Aleksander. Kryzys i filozofia. Warszawa: Aletheia-Spacja, 1993. Ss. 231.

Ochocki, Aleksander. Filozofia i burze dziejowe. Warszawa: Aletheia, 2001. Ss. 430.

Ochocki, Aleksander. Trzy opery, czyli podmiotowość komiczna. Warszawa: Aletheia, 2003. Ss. 276.

Ochocki, Kazimierz. Z dziejów pojęcia materii w filozofii marksistowskiej. Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, 1962. Ss. 146.

Ochocki, Kazimierz. Leninowski "Materializm a empiriokrytycyzm" w walce z idealizmem fizycznym. Warszawa: Wojskowa Akademia Polityczna im. F. Dzierżyńskiego, 1963. Ss. 121.

Ochocki, Kazimierz. Aktualne problemy rozwoju filozofii marksistowskiej. Warszawa: WAP im. F. Dzierżyńskiego, 1967. Ss. 86.

Ochocki, Kazimierz. Filozofia a nauki przyrodnicze w kontrowersjach marksistowskich lat 1908-1932. Warszawa: Książka i Wiedza, 1970. Ss. 271.

Ochocki, Kazimierz. Spory o pojęcie materii. (Omega). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1872; wyd. 2 1979. Ss. 202.

Ochocki, Kazimierz. Aktualne problemy rozwoju filozofii marksistowsko-leninowskiej w Polsce Ludowej. Warszawa: WAP im. F. Dzierżyńskiego, 1975. Ss. 135.

Ochocki, Kazimierz. Wokół sporów o filozofię. (Omega). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978. Ss. 260.

Ochocki, Kazimierz. Współczesne problemy rozwoju filozofii radzieckiej. Warszawa: WAP, 1980. Ss. 156.

Ochocki, Kazimierz. Współczesne problemy filozofii marksistowsko-leninowskiej w Polsce. Warszawa: WAP, 1981. Ss. 157.

Ochocki, Kazimierz. Radzieckie spory filozoficzne. (Filozofia i Codzienność). Warszawa: KAW, 1984. Ss. 235.

Ochocki, Kazimierz; Michalik, Mieczysław. Filozofia marksistowska : wybrane zaganienia. Cz. 1 i 2. Warszawa: WAP im. F. Dzierżyńskiego, 1977. Ss. 305 i 361.

Ochrona środowiska człowieka a jakość życia. Krakowiak, Józef L. (red.). Warszawa: Centrum Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim, 1999. Ss. 234.

Ochorna środowiska społeczno-przyrodniczego w filozofii i teologii. Warszawa: UKSW, 2001. Ss. 592.

Ochrona środowiska w refleksji humanistycznej. Andrzejewski, Bolesław (red.). Poznań: PTPN, 1992. Ss. 119.

Ochrona środowiska w świetle filozofii wartości : materiały z II Jagiellońskich Sympozjów Etycznych "Aksjologiczne i etyczne aspekty współczesnej ekologii", Kraków 5-6 czerwca 1989. Dutkiewicz, Paweł (red.). Kraków: UJ, 1992. Ss. 113.

Od awangardy do postmodernizmu. Dziamski, Grzegorz (red.). Warszawa: Instytut Kultury, 1996. Ss. 508.

Od logiki do estetyki : prace dedykowane profesorowi Włodzimierzowi Ławniczakowi. Kubicki, Roman i Zeidler, Paweł (red.). Poznań: Humaniora, 1997. Ss. 183.

Od Platona do współczesności. Sarnowski, Stefan i Dominiak, Grzegorz A. (red.). Bydgoszcz, WSP, 1999. Ss. 346.

Od prezentyzmu do recentywizmu. Bańka, Józef (red.). Katowice: UŚ, 1989. Ss. 114.

Od "śmierci Boga" do "śmierci człowieka": rodowody, konteksty, dekonstrukcje we współczesnej myśli filozoficznej. Kijaczko, Stanisław; Krasicki, Jan (red.). Opole: UO, 2001.

Od transcendentalizmu ku hermeneutyce. Krasnodębski, Zdzisław (red.). Warszawa: UW, 1987. Ss. 174.

Od wszechświata stworzonego do człowieka odkupionego. Rak, Romuald (red.). Katowice: Kuria Metropolitalna, 1996. Ss. 167.

Odczytywanie myśli Pascala. Siemianowski, Andrzej (red.). Poznań: Humaniora, 1997. Ss. 132.

Odkrycie, abstrakcja, prawda, empiria, historia a idealizacja. Klawiter, Andrzej i Nowak, Leszek (red.). Warszawa -Poznań: PWN, 1979. Ss. 225.

Odkrywanie dharmy. Kosior, Krzysztof (red.). Lublin: Daimonion, 1993. Ss. 122.

Odpowiedzialność centralną kategorią aksjologiczną współczesności. Łojewska-Krawczyk, Maria (red.). Warszawa: PW, 1996. Ss. 140.

Odrowąż-Sypniewska, Joanna. Zagadnienie nieostrości. Warszawa: UW, 2000. Ss. 163.

Odwaga filozofowania: Leszkowi Nowakowi w darze. Brzeziński, Jerzy; Klawiter, Andrzej; Kuipers, Theo A.; Łastowski, Krzysztof; Paprzycka, Katarzyna; Przybysz, Piotr (red.). Poznań: Humaniora, 2002. Ss. 596.

Oglądy i obrazy świata społecznego. Goćkowski, Janusz i Kisiel, Przemysław (red.). Poznań: IF UAM, 1997. Ss. 322.

Ogonowski, Zbigniew. Z zagadnień tolerancji w Polsce XVII wieku. Warszawa: PWN, 1958. Ss. 349.

Ogonowski, Zbigniew. Socynianizm polski. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1960. Ss. 250.

Ogonowski, Zbigniew. Arianie polscy. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1952. Ss. 153.

Ogonowski, Zbigniew. Socynianizm a oświecenie : studia nad myślą filozoficzną-religijną arian w Polsce XVII wieku. Warszawa: PWN, 1966. Ss. 570.

Ogonowski, Zbigniew. Locke. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Książka i Wiedza, 1972. Ss. 358.

Ogonowski, Zbigniew. Filozofia szkolna w Polsce XVII wieku. Warszawa: PWN, 1985. Ss. 175.

Ogonowski, Zbigniew. Filozofia polityczna w Polsce XVII wieku i tradycje demokracji europejskiej. Warszawa: IFiS PAN, 1992; wyd. 2 rozsz. 1999. Ss. 215.

Ogólna teoria względności a filozofia : sto lat interakcji. Polak, Paweł; Mączka, Janusz (red.). Kraków: Copernicus Center Press, 2016. Ss. 202.

Ogrodnik, Bogdan. Ontologia czasu konkretnego. Katowice: UŚ, 1995. Ss. 142.

Ogrodnik, Bogdan. Traktat o czystej aktywności : czysta aktywność, logos, akt, istnienie eidos, próżnia, światło, byt realny. Toruń: Adam Marszałek, 1998. Ss. 109.

Ogrodnik, Bogdan. Ingarden. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 2000. Ss. 339.

Okołowski, Paweł. Filozofia i los : szkice tychiczne. Kraków: Universitas, 2015. Ss. 411.

Okopień, Krzysztof. Uprzedmiotowienie : krytyka ontologii Romana Ingardena. Warszawa: WFiS UW, 1997. Ss. 231.

Okopień, Krzysztof. Podmiot czyli podrzutek : o fenomenologii odbioru idei filozoficznych. Warszawa: WFiS UW, 1997. Ss. 266.

Olbromski, Cezary J. "Verstehende Soziologie" Maxa Webera - konteksty filozoficzne i inspiracje. Toruń: Adam Marszałek, 2003.

Olczyk, Sławoj. Epistemologiczny sens relatywizmu poznawczego. Łódź: UŁ, 1994. Ss. 157.

Olech, Adam. Język, wyrażenia i znaczenia : semiotyka Kazimierza Ajdukiewicza. Częstochowa: WSP, 1993. Ss. 189.

Olech, Adam. Semantyczna teoria poznania. Częstochowa: Wyd. im. Stanisława Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, 2014. Ss. 289.

Olejarczyk, Anna. Dialogi Platona - dzieło otwarte. Wrocław; Arboteum, 2001. Ss. 266.

Olejniczak, Marek. Bioetyka cnót. Gdańsk: Wyd. Nauk. Katedra, 2017. Ss. 296.

Olejniczyk, Anna. Dialogi Platona - dzieło otwarte. Wrocław: Arboretum, 2001.

Olejnik, Roman M. Ćwiczenia z logiki praktycznej : zbiór zadań dla studentów zarządzania i marketingu. Częstochowa: PCz, 1998; wyd. 2 popr. i rozsz. 2002. Ss. 150.

Olejnik, Roman M. O pomiarze : pomiar i mierzenie - koncepcja Kazimierza Ajdukiewicza i jej krytyka. Częstochowa: PCz, 1998. Ss. 184.

Olejnik, Roman M. Zarys logiki praktycznej dla studentów zarządzania. Z. 3, Proces wnioskowania. Częstochowa: PCz, 2000. Ss. 43.

Olejnik, Roman M. Ćwiczenia z logiki praktycznej. Częstochowa: PCz, 2002. Ss. 150.

Olejnik, Stanisław. Eudajmonizm : studium nad podstawami etyki. Lublin : TN KUL, 1958. Ss. 223.

Olejnik, Stanisław. Etyka lekarska. Katowice: Unia, 1994. Ss. 151.

Olesik, Marta. Mieszczanin na górze Moria : Søren Kierkegaard, nowoczesny podmiot i oswajanie absolutu. Warszawa: Sic!, 2014. Ss. 329.

Oleksy, Mateusz W. Realism and individualism : Charles S. Peirce and the threat of modern nominalism. Łodź, UŁ, 2008. Ss. 369.

Olewicz, Tadeusz. Filozofia i teologia pracy. Opole, Wojewódzki Ośrodek Informacji Naukowej, Technicznej i Ekonomicznej, 1989. Ss. 151.

Olewicz, Tadeusz. Dialog czy alienacja. Opole, Kwant, 1993. Ss. 139.

Olszewski, Henryk. Słownik twórców idei. Poznań: Wyd. Poznańskie, 1998. Ss. 473.

Olszewski, Michał. O praktycznej bądź teoretycznej naturze teologii: metoda scholastyczna 1200-1350. Kraków: Universitas, 2002. Ss. 580.

Omyła, Mieczysław. Zarys logiki niefregowskiej. Warszawa: PWN, 1986. Ss. 169.

Omyła, Mieczysław. Logika : wybrane zagadnienia. Warszawa: WSiP, 1981; wyd. 2 1987. Ss. 117.

Omyła, Mieczysław. Wybrane zagadnienia z logiki. Warszawa: Lam, 1994; wyd. 2 popr. i rozsz. 1998. Ss. 75.

Omyła, Mieczysław. Zarys logiki. Warszawa: WSiP, 1995. Ss. 128.

On the Aesthetics of Roman Ingarden : Interpretations and Assessments. Dziemidok, Bogdan i McCormick, P. (eds.). Dordrecht, Kluwer, 1989. Pp. X+301.

On Leibniz's philoshophical legacy : in the 350th anniversary of his birth. Święczkowska, Halina (ed.). Białystok: UB, 1997. Ss. 131.

Oniszczuk, Jerzy. Sztuka rozumienia : poszukiwania filozofii archaicznej. Warszawa: SGH, 2019. Ss. 625.

Ontologia fikcji. Paśniczek, Jacek (red.). Warszawa-Lublin: UMCS, 1991. Ss. 209.

Opałek, Kazimierz. Prawo natury u polskich fizjokratów. Warszawa: 1953. Ss. 158.

Opałek, Kazimierz. Z teorii dyrektyw i norm. Warszawa: PWN, 1974. Ss. 272.

Opałek, Kazimierz. Studia z teorii i filozofii prawa. Gołowska, Inga; Sarkowicz, Ryszard; Stelmach, Jerzy (red.); Sarkowicz, R. i Stelmach, J. (wstęp). Kraków: UJ, 1997. Ss. 109.

Opałek, Kazimierz; Wolter, Władysław. Nauka filozofii prawa i prawa karnego w Polsce. Kraków: PAU, 1948. Ss. 39.

Opałek, Kazimierz; Wróblewski, Jerzy. Zagadnienia teorii prawa. Warszawa: PWN, 1969. Ss. 384.

Opałek, Kazimierz; Wróblewski, Jerzy. Prawo : metodologia, filozofia, teoria prawa. Warszawa: PWN, 1991. Ss. 301.

Opara, Stefan. Świadomość i socjalizm : szkice ideologiczne. (Filozofia i Codzienność). Warszawa: KAW, 1981. Ss. 135.

Opara, Stefan. Studia z filozofii społecznej Renesansu i Oświecenia. Warszawa: ANS, 1985. Ss. 57.

Opara, Stefan. Nurty filozofii współczesnej. Warszawa: Iskry, 1994. Ss. 189.

Opara, Stefan. Wstęp do filozofii współczesnej. Olsztyn, WSP, 1994. Ss. 124.

Opara, Stefan. Filozofia : współczesne kierunki i problemy. Warszawa: Innowacja, 1999; wyd. 2, 2002.. Ss. 328.

Opara, Stefan  Tyrania złudzeń : studia z filozofii polityki. Warszawa: Warszawskie Wydawnictwo Literackie Muza, 2009. Ss. 203.

Opara, Stefan. Podstawy filozofii współczesnej. Pułtusk, Ak. Hum. im. Aleksandra Gieysztora, 2009. Ss. 255.

Oprychał, Urszula. Etyka suficka w ujęciu Dżawada Nurbachsza. Stalowa Wola, KUL, 2016. Ss. 121.

Orbanová, Eva; Mária Vadíková, Katarína; Čechvala, Ondrej. Terminológia filozofickej axiológie. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce; Trnava, Filozofická fakulta Trnavskej univerzity, 2013. Ss. 176.

Orbik, Zbigniew. Czas i świadomość w filozofii Bergsona i Husserla. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej, 2017. Ss. 254.

Orbik, Zbigniew. Filozofia Izydory Dąmbskiej. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej, 2018. Ss. 490.

Orlik, Piotr. Fenomenologia świadomości aksjologicznej (Max Scheler - Dietrich von Hildebrand). Poznań: IF UAM, 1995. Ss. 220.

Orlik, Piotr. Pirron i Hölderlin na ścieżkach indyferencji (aspekt wolności). Poznań: IF UAM, 2013. Ss. 328.

Orlik, Piotr. Epiktet, Stirner, Hume na ścieżkach indyferencji : (aspekt wyzwań tożsamościowych - część pierwsza). Poznań. IF UAM, 2015. Ss. 346.

Orzechowski, Marian. Spór o marksistowską teorię rewolucji. Warszawa: Książka i Wiedza, 1984. Ss. 372.

Orzechowski, Stanisław Okszyc. Policja Królestwa Polskiego na kształt Arystotelesowych Polityk wypisana i na świat dla dobra pospolitego trzema knihami wydana. Przemyśl-Rzeszów: KAW, 1984. Ss. 142.

Osmański, Marek. Logos istworzenie: filozoficzna interpretacja traktatu De opificio mundi Filona z Aleksandrii. Lublin: RW KUL, 2001. Ss. 166.

Osoba i realizm w filozofii. Maryniarczyk, Andrzej; Stępień, Katarzyna (red.). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2002. Ss. 311.

Osobliwości przedmiotowo-metodologiczne w nauce. Such, Jan; Szcześniak, Małgorzata (red.). Poznań: Humaniora, 1996. Ss. 218.

Ososiński, Tomasz. Ironia a jednostka : koncepcje ironii u Friedricha Schlegla i Sokratesa. Warszawa: UW, 2014. Ss. 225.

Ossowska, Maria. Podstawy nauki o moralności. Warszawa: Czytelnik, 1947; wyd. 4 Warszawa: PWN, 1957; Wrocław: Ossolineum, 1994.

Ossowska, Maria. Motywy postępowania : z zagadnień psychologii moralności. Warszawa: Książka i Wiedza, 1949; wyd. 3 2002. Ss. 327.

Ossowska, Maria. Moralność mieszczańska. Wrocław: Zakład im. Ossolińskich, 1956; wyd. 2 1985. Ss. 391.

Ossowska, Maria. O pewnych przemianach etyki walki. Warszawa: Książka i Wiedza, 1957. Ss. 41.

Ossowska, Maria. Socjologia moralności - zarys zagadnień. Warszawa: PWN, 1963, wyd. 2 popr. i rozsz. 1969; wyd. 4 WN PWN, 2005. Ss. 278.

Ossowska, Maria. Myśl moralna oświecenia angielskiego. Warszawa: PWN, 1966. Ss. 371.

Ossowska, Maria. Normy moralne : próba systematyzacji. Warszawa: PWN, 1970; wyd. 4 WN PWN 2000. Ss. 243.
Moral norms : a tentative systematization. Gułowska, Irena (transl.). Warszawa: PWN, 1980.

Ossowska, Maria. Normy moralne - próba systematyzacji. Warszawa: PWN, 1970. Ss. 244.

Ossowska, Maria. Etos rycerski i jego odmiany. Warszawa: PWN, 1973; wyd. 3 WN PWN 2000. Ss. 223.

Ossowska, Maria. O człowieku, moralności i nauce : miscellanea. Ofierska, Maria; Smoła, Maria (zebrały i oprac.), Kiciński, Krzysztof (posłowie). Warszawa: PWN, 1983. Ss. 603.

Ossowska, Maria. Wzór demokraty : cnoty i wartości. Lublin: Daimonion, 1992. Ss. 50.

Ossowski, Stanisław. U podstaw estetyki. Wyd. 3 przejrz. i uzup. Warszawa: PWN, 1959.
Ossowski, Stanisław. Dzieła. T. 1. U podstaw estetyki. Assorodobraj, Nina i in. (red.). Warszawa: PWN, 1966. Ss. 432.

Ossowski, Stanisław. Dzieła. T. 4. O nauce. Assorodobraj, Nina i in. (red.). Warszawa: PWN, 1967. Ss. 392.

Ostasz, Lech. Zur Struktur des Bewusstseins und zum Problem der Auflösung des Ich. Frankfurt am Main, Peter Lang, 1986. Ss. 301.

Ostasz, Lech. Aktuale und potentielle Bereiche des Bewusstseins. Munchen, F. Pfeil, 1988.

Ostasz, Lech. Droga filozoficznego myślenia. Kraków. Universitas, 1990; wyd. 3 popr. Warszawa: TKŚ, 2011. Ss. 301.

Ostasz, Lech. Antropologia filozoficzna : byt zindywidualizowany ludzki. Kraków: Miniatura, 1992. Ss. 163.

Ostasz, Lech. Pojęcie potencjalności i aktualności w interpretacji bytu. Kraków: UJ, 1993. Ss. 146.

Ostasz, Lech. Byt ludzki : antropologia filozoficzna. Kraków: Tasso, 1994. Ss. 207.

Ostasz, Lech. Ku etyce uniwersalistycznej. Kraków: Miniatura, 1994; wyd. 2 poszerz. Olsztyn, OSW, 1999. Ss. 349.

Ostasz, Lech. Teoria świadomości i podświadomości. Kraków: Tow. Interdyscyplinarnych Badań nad Świadomością, 1995; wyd. 2 popr. 1996. Ss. 210.

Ostasz, Lech. Potencjalność, byt, chaos, nicość : rozważania metafizyczne. Kraków: ZLP, 1998; wyd. 2 Warszawa: Eneteia, 2009. Ss. 283.

Ostasz, Lech. Rozumienie bytu ludzkiego : antropologia filozoficzna. Olsztyn, OSW, ; wyd. 3 poszerz. 1998. Ss. 396.

Ostasz, Lech. Homo methodicus : między filozofią, humanistyką i naukami ścisłymi. Olsztyn, UW-M, 1999. Ss. 144.

Ostasz, Lech. Osobowość : z punktu widzenia antropologii filozoficznej i psychologii. Olsztyn, UW-M, 2000. Ss. 251.

Ostasz, Lech. Ten fascynujący byt: wprowadzenie do ontologii. Olsztyn: Adiaphora, 2002. Ss. 184.

Ostasz, Lech. Czym jest altruizm identyfikacyjny? Olsztyn: Adiaphora, 2003. Ss. 96.

Ostasz, Lech. Dobre, złe, odpowiedzialne, sprawiedliwe... : definicje i objaśnienia pojęć etyki. Krynica Morska, Laterna, 2008. Ss. 123.

Ostasz, Lech. Czym są wartości? : zarys aksjologii. Wyd. 3 popr. Olsztyn, UW-M, 2009. Ss. 152.

Ostasz, Lech. Potencjalność, byt, chaos, nicość : rozważania metafizyczne. Warszawa: Eneteia, 2009. Ss. 283.

Ostasz, Lech. Kwiaty twojego myślenia : krótki kurs psychoterapii filozoficznej. Warszawa: Lekton Press, 2014. Ss. 271.

Ostasz, Lech. Czym jest sprawiedliwość? : punkty widzenia, interpretacje, kryteria, definicja. Olsztyn, UW-M, 2015. Ss. 220.

Ostrowicka, Helena. Przemyśleć z Michelem Foucaultem edukacyjne dyskursy o młodzieży : dyspozytyw i urządzanie. Wyd. 2 Kraków: Impuls, 2017. Ss. 263.

Ostrowska, Krystyna. W poszukiwaniu wartości.  Gdańsk: Gdańskie Wyd. Psychologiczne, 1994. Ss. 150.

Ostrowski, Andrzej. Bierdiajew : egzystencja w perspektywie eschatologicznej. Lublin: UMCS, 1999. Ss. 226.

Ostrowski, Janusz (1965-2018). Historia i prawo naturalne w filozofii Hegla : o genezie powrotu nowoczesności do praxis Arystotelesa. Stanisław Gromadzki (red.). Warszawa: UW, 2019. Ss. 260.

Oświecenie. Beata Szymańska, Piotr Mróz, Anna Kuchta (red.). Kraków: Libron - Filip Lohner, 2017. Ss. 502.

Otwarta nauka i jej zwolennicy. Heller, Michał i Urbaniec, Jacek (red.). Tarnów: Biblos; Kraków: OBI, 1996. Ss. 174.

Overcoming the secular : Russian religious philosophy and post-secularism. Obolevitch, Teresa; Rojek, Paweł (eds). Krakow, UPJPII, 2015. Ss. 192.

Oziębłowski, Mariusz. Hermetyczna możliwość hermeneutyki : analiza funkcji filozofii hermeneutycznej w koncepcjach Wilhelma Diltheya i Hansa-Georga Gadamera. Częstochowa-Kraków: Scriptum, 2012. Ss. 314.

Ożarowski, Jan. Kontynuacja "strony czynnej" w idealizmie niemieckim (Kant, Hegel, Husserl, Heidegger, Gadamer). Warszawa: UW, 1978. Ss. 124.

P

Pabiasz, Halina; Pabiasz, Władysław. Podstawy chrześcijańskiej etyki i pedagogiki seksualnej. Częstochowa: WSP, 2000. Ss. 278.

Pabiasz, Władysław. Małżeństwo i etyka seksualna w teologicznej refleksji Marcina Lutra. Częstochowa: WSP, 1993. Ss. 191.

Pabiasz, Władysław. Historia filozofii : przewodnik metodyczny. Częstochowa: WSP, ; wyd. 3 rozsz. i ukatual. 1996. Ss. 98.

Pabiasz, Władysław. Europejska filozofia średniowieczna. Częstochowa: WSP, 1996. Ss. 211.

Pabis, Stanisław. Metodologia nauk empirycznych : 15 wykładów. Wyd. 2 rozsz. Koszalin, Politechnika Koszalińska, 2009. Ss. 228.

Pacewicz, Artur. Hēdonē : koncepcja przyjemności w filozofii Platona. Wrocław: Polskie Forum Filozoficzne, 2016. Ss. 270.

Pacewicz, Krzysztof. Fluks : wspólnota płynów ustrojowych. Warszawa: WN PWN, 2017. Ss. 226.

Pacholik-Żuromska, Anita. Intencjonalność, rozumienie, samowiedza : filozoficzny problem poznania w świetle nauk kognitywnych. Toruń: UMK, 2016. Ss. 372.

Pacyfizm czy zagłada. Maria Szyszkowska (red.). Warszawa: Interlibro, 1996. Ss. 211.

Paczkowska-Łagowska, Elżbieta. Psychika i poznanie : epistemologia Kazimierza Twardowskiego. Warszawa: PWN, 1980. Ss. 279.

Paczkowska-Łagowska, Elżbieta. Filozofia nauk humanistycznych w ujęciu Wilhelma Diltheya. Kraków: UJ, 1981. Ss. 164.

Paczkowska-Łagowska, Elżbieta. Logos życia : filozofia hermeneutyczna w kręgu Wilhelma Diltheya.  Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2000. Ss. 411.

Paczkowska-Łagowska, Elżbieta. O historyczności człowieka : studia filozoficzne.  Gdańsk: Słowo/obraz Terytoria, 2012. Ss. 231.

Paczkowski, Przemysław. Jedność filozofii Platona. Rzeszów: WSP, 1998. Ss. 148.

Padoł, Roman. Filozofia religii polskiego modernizmu. Kraków: Wyd. Literackie, 1982. Ss. 256.

Padoł, Roman. Człowiek i świat człowieka : antynomie i wartości filozofii Edwarda Abramowskiego. Kraków: WN WSP, 1983. Ss. 292.

Pająk, Franciszek. Filozofia Tomasza Campanelli (1588-1639). Wrocław: UWr., 1980. Ss. 162.

Pająk, Marek. Kryzys nauk o polityce z perspektywy filozofii politycznych Leo Straussa i Erica Voegelina. Wrocław: Atla 2, 2017. Ss. 308.

Pakalski, Dariusz. Estetyka Eduarda von Hartmanna. Toruń: Tako, 2013. Ss. 248.

Pakszys, Elżbieta. Między naturą a kulturą: kategoria płci/rodzaju w poznaniu : studium epistemologii naturalizowanej w perspektywie feministycznej. Poznań: UAM, 2000. Ss. 146.

Palacz, Ryszard. Abelard. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1966. Ss. 189.

Palacz, Ryszard. Od wiedzy do nauki : u źródeł nowożytnej filozofii przyrody. Wrocław: Ossolineum, 1979. Ss. 225.

Palacz, Ryszard. Filozofia polska wieków średnich. (Omega). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1980. Ss. 255.

Palacz, Ryszard. Ockham. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982. Ss. 266.

Palacz, Ryszard. Klasycy filozofii. Warszawa: KAW, 1987; wyd. 5 popr. i uzup. Warszawa: Iuris, 2005. Ss. 416.

Palacz, Ryszard. Sokrates. Zielona Góra, WSP, 1994. Ss. 226.

Palacz, Ryszard. Klasycy filozofii polskiej. Zielona Góra, Zachodnie Centrum Organizacji, 1999. Ss. 450.

Palczewski, Rafał. Wiedza w kontekstach : w obronie kontekstualizmu epistemicznego. T. 1, Między pragmatyką a semantyką. Toruń: UMK, 2014. Ss. 501.

Palczewski, Rafał. Wiedza w kontekstach : w obronie kontekstualizmu epistemicznego. T. 2, Między semantyką a epistemologią. Toruń: UMK, 2014. Ss. 505.

Palusińska, Anna. Hierarchiczność i partycypacja jako filozoficzne kategorie teorii ikony. Lublin: KUL, 2017. Ss. 156.

Pałubicka, Anna. Orientacje epistemologiczne a rozwój nauki. Warszawa -Poznań: PWN, 1977. Ss. 126.

Pałubicka, Anna. Przedteoretyczne postaci historyzmu. Warszawa -Poznań: PWN, 1984. Ss. 146.

Pałubicka, Anna. Kulturowy wymiar ludzkiego świata obiektywnego. Poznań: WN UAM, 1990. Ss. 184.

Pałubicka, Anna. Myślenie w perspektywie poręczności a pojęciowa konstrukcja świata. Bydgoszcz, Epigram, 2006. Ss. 184.

Pałubicka, Anna. Gramatyka kultury europejskiej. Bydgoszcz, Epigram, 2013. Ss. 236.

Pamięci profesora Adama Krokiewicza : materiały z sesji w Instytucie Filologii Klasycznej Uniwersytetu Warszawskiego, w dniu 4 marca 1997 r. Zaborowski, Robert wyd.). Warszawa: Stakroos, 1997. Ss. 182.

Pamięć i zapomnienie w Europie przełomu wieków. Drozdowicz, Zbigniew (red.). Poznań: Humaniora, 2001. Ss. 292.

Pamięć, miejsce, obecność : współczesne refleksje nad kulturą i ich implikacje pedagogiczne. Hudzik, Jan P. i Mizińska, Jadwiga (red.). Lublin: UMCS, 1997. Ss. 311.

Panasiuk, Ryszard. Filozofia i państwo : studium myśli polityczno-społecznej lewicy heglowskiej i młodego Marksa 1838-1843. Warszawa: Książka i Wiedza, 1967. Ss. 399.

Panasiuk, Ryszard. Lewica heglowska. Warszawa: Książka i Wiedza, 1969. Ss. 229.

Panasiuk, Ryszard. Feuerbach. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1972; wyd. 2 1981. Ss. 244.

Panasiuk, Ryszard. Dziedzictwo heglowskie i marksizm. Warszawa: Książka i Wiedza, 1979. Ss. 422.

Panasiuk, Ryszard. Hegel i Marks : studia i szkice. Książka i Wiedza, 1984. Ss. 293.

Panasiuk, Ryszard. Schelling. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1988. Ss. 245.

Panasiuk, Ryszard. Filozofia, historia, współczesność. Łódź: UŁ, 2001. Ss. 230.

Panasiuk, Ryszard. Przyroda, człowiek, polityka: z dziejów filozofii niemieckiej XVIII/XIX wieku. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002. Ss. 306.

Panczakiewicz, Marian. Logika matematyczna. Katowice: UŚ, 1970. Ss. 269.

Panorama współczesnej filozofii. Hołówka, Jacek; Dziobkowski, Bogdan (red.). Warszawa: WN PWN, 2016. Ss. 559.

Panta rei : studia z filozofii marksistowskiej. 1. Perspektywy filozofii. Butryn, Stanisław (red.). Wrocław: Ossolineum, 1985. Ss. 239.

Panta rei : studia z filozofii marksistowskiej. 2. Idea ewolucji w naukach przyrodniczych. Butryn, Stanisław (red.). Wrocław: Ossolineum, 1986. Ss. 245.

Panta rei : studia z filozofii marksistowskiej. 3. Studia z marksistowskiej filozofii nauk przyrodniczych. Butryn, Stanisław (red.). Wrocław: Ossolineum, 1988. Ss. 361.

Panta rei : studia z filozofii marksistowskiej. 4. Studia z marksistowskiej filozofii nauk przyrodniczych. Butryn, Stanisław (red.). Wrocław: Ossolineum, 1988. Ss. 275.

Pańków, Marcin. Hegel i pozór : źródła i przedmiot dialektyki spekulatywnej. Warszawa: WN PWN, 2014. Ss. 230.

Pańpuch, Zbigniew. Spór o cielesność : analiza ujęć wybranych problemów u tomistów egzystencjalnych oraz propozycja wprowadzenia do antropologii filozoficznej rozróżnienia między ciałem a organizmem. Lublin: KUL, 2015. Ss. 369.

Pańpuch, Zbigniew. Szczęście a polityka : aretologiczne podstawy politologii Platona i Arystotelesa. Lublin: KUL, 2015. Ss. 303.

Pańpuch, Zbigniew. W poszukiwaniu szczęścia : śladami aretologii Platona i Arystotelesa. Lublin: KUL, 2015. Ss. 330.

Papiernik, Joanna. Czy możemy Boga poznać naprawdę? : Marsilio Ficino o duszy ludzkiej. Łódź: UŁ, 2016. Ss. 271.

Paprocki, Henryk. Czas : eseje o wieczności. Warszawa: Aletheia, 2018. Ss. 369.

Paprzycka-Hausman, Katarzyna. Responsybilizm w sporze o internalizację działań. Warszawa: Semper, 2017. Ss. 342.

Papuziński, Andrzej. Filozofia społeczna papieża Jana Pawła II. Warszawa: ANS PZPR, 1988. Ss. 245.

Papuziński, Andrzej. Filozofia kultury papieża Jana Pawła II : uwarunkowania społeczne, świadomościowo-aksjologiczne i teoretyczne, funkcje. Warszawa: ANS, 1989. Ss. 151.

Papuziński, Andrzej. Życie, natura, ekologia (prolegomena do kulturalistycznej filozofii ekologii). Bydgoszcz, WSP, 1998. Ss. 321.

Praconsistency Part III. Perzanowski, Jerzy; Pietruszczak, Jerzy (red.). Toruń: UMK, 2002. Ss. 212.

Paradowska, Wiera. Filozoficzny status pojęcia praktyki. Wrocław: Ossolineum, 1988. Ss. 256.

Paradowski, Mariusz. Zarys filozofii prawa. Warszawa: In Plus, Teresa Konarska, 2017. Ss. 106.

Paradowski, Mariusz. Filozoficzno-prawne aspekty zawodów prawniczych. Warszawa: In Plus - Teresa Konarska, 2018. Ss. 108.

Paradowski, Mariusz. Osoba ludzka w realnym świecie : studium filozoficzno-prawne. Kraków: Impuls, 2019. Ss. 88.

Paregra z logiki praktycznej. Suchoń, Wojciech; Trzcieniecka-Schneider, Irena; Kowalski, Dominik (red.). Kraków: UJ, 2013. - 178

Parszutowicz, Przemysław. Fenomenologia form symbolicznych : podstawowe pojęcia i inspiracje "późnej" filozofii Ernsta Cassirera. Warszawa: IFiS PAN, 2013. Ss. 288.

Paruzel-Czachura, Mariola. Między psychologią, psychoterapią i filozofią praktyczną : poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt. Sopot. Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2015. Ss. 240.

Pasamonik, Barbara. Tożsamość osobowa : paradoksy antropologii filozoficznej Teilharda de Chardin. Kraków: Nomos, 1999. Ss. 265.

Pasenkiewicz, Kazimierz. Logika ogólna. Tom I. Warszawa-Kraków: PWN, 1963. Ss. 178.

Pasenkiewicz, Kazimierz. Logika ogólna. Tom II. Warszawa-Kraków: PWN, 1965. Ss. 133.

Pasenkiewicz, Kazimierz. Pierwsze systemy logiki Leona Chwistka. Kraków: PWN, 1961. Ss. 146.

Pasenkiewicz, Kazimierz. Logika ogólna. Warszawa-Łódź: PWN, 1979. Ss. 128.

Pasja czy misja? O uczeniu się filozofii. Probucka, Dorota; Olech, Adam; Woźniczka, Maciej (red.). Częstochowa: WSP, 2001. Ss. 148.

Pasterczyk, Piotr. U źródeł pojęcia ludzkiej woli : studium koncepcji woli Augustyna z Hippony w świetle platońskiej teorii duszy. Lublin: KUL, 2018. Ss. 442.

Pastori et magistro : praca zbiorowa wydana dla uczczenia jubileuszu 50-lecia kapłaństwa ... Piotra Kalwy profesora i wielkiego kanclerza KUL. Krupa, Andrzej i in. (red.). Lublin: TN KUL, 1966.

Pastuszek, Artur. Metafizyczne grymasy : czysta forma Witkacego jako kategoria metafizyki. Toruń: Adam Marszałek, 2000. Ss. 180.

Pastuszka, Józef. Dusza ludzka : jej istnienie i natura. Lublin: TN KUL, 1947; wyd. 2 zm. Sandomierz, Wyd. Diecezjalne, 1957. Ss. 118.

Pastuszka, Józef. Idea człowieka we współczesnych prądach filozoficznych. Poznań: Kultura, 1947. Ss. 45.

Pastuszka, Józef. Filozofia a religia : ich psychologiczna geneza i wzajemne oddziaływanie. Lublin: TN KUL, 1949. Ss. 23.

Pastuszka, Józef. Idea człowieka we współczesnych prądach filozoficznych. Poznań: Wyd. Kultura, 1947. Ss. 47.

Pastuszka, Józef. Historia psychologii. Lublin: TN KUL, 1971. Ss. IX+525.

Paśniczek, Jacek. Esej o pewnej logice typu meinongowskiego. (Realizm, Racjonalność, Relatywizm). Lublin: UMCS, 1984. Ss. 82.

Paśniczek, Jacek. Meinongowska wersja logiki klasycznej : jej związki z filozofią języka, poznania, bytu i fikcji. (Realizm, Racjonalność, Relatywizm). Lublin: UMCS, 1988. Ss. 239.

Paśniczek, Jacek. The Logic of Intentional Objects : a Mainongian Version of Classical Logic. Dordrecht, Kluwer, 1998.

Paśniczek, Jacek. Predykacja : elementy ontologii formalnej przedmiotów, własności i sytuacji. Kraków: Copernicus Center Press, 2014. Ss. 319.

Patologia i terapia życia naukowego. Goćkowski, Janusz i Kisiel, Przemysław (red.). Kraków: Universitas, 1994. Ss. 232.

Patryas, Wojciech. Eksperyment a idealizacja. Warszawa -Poznań: PWN, 1976. Ss. 91.

Patryas, Wojciech. Idealizacyjny charakter interpretacji humanistycznej. Poznań: WN UAM, 1979. Ss. 88.

Patryas, Wojciech. Uznawanie zdań. Warszawa-Poznań: PWN, 1987. Ss. 254.

Patryas, Wojciech. Elementy logiki i legislacji. Poznań: Terra, 1993. Ss. 86.

Patryas, Wojciech. Zaniechanie : próba analizy metodologicznej. Poznań: WN UAM, 1993. Ss. 88.

Patryas, Wojciech. Elementy logiki dla prawników. Poznań: Ars Boni et Aequi, 1994; wyd. 2 popr. 2002. Ss. 217.

Patryas, Wojciech. Definiowanie pojęć prawnych. Poznań: UAM, 1997. Ss. 132.

Pawlak, Józef. Filozofia społeczna Mikołaja K. Michajłowskiego. Toruń: UMK, 1979. Ss. 236.

Pawlak, Józef. Historia i postęp : filozofia społeczna Jerzego Plechanowa. Warszawa-Poznań: PWN, 1990. Ss. 183.

Pawlak, Józef. Intuicja i rzeczywistość : poglądy gnoseologiczne Mikołaja Łosskiego. Toruń: UMK, 1996. Ss. 173.

Pawlak, Zdzisław. Z dziejów nauczania filozofii w Seminarium Duchownym we Włocławku. Włocławek: Teol. Tow. Nauk. Wyższego Seminarium Duchownego, 2019. Ss. 329.

Pawlica, Jan. Podstawowe pojęcia etyki. (Nauka dla Wszystkich). Wrocław: Ossolineum, 1972; wyd. 2 1978. Ss. 43.

Pawlica, Jan. Konflikty moralne : problematyka teoretyczna i praktyczna. Kraków: UJ, 1972. Ss. 135.

Pawlica, Jan. O konfliktach i postawach moralnych. Kraków: Wyd. Literackie, 1973. Ss. 212.

Pawlica, Jan. Typy postaw moralnych w Polsce Ludowej. (Nauka dla Wszystkich). Kraków: PWN, 1973. Ss. 32.

Pawlica, Jan. Marksistowska etyka i socjalistyczna moralność. Warszawa: TKKŚ, 1976. Ss. 66.

Pawlica, Jan. Etyka. Cz. 1. Kraków: UJ, 1980. Ss. 131.
Etyka. Cz. 2. Wybór tekstów. Szymańska, Beata; Śpiewak, Anna (wybór), Pawlica, Jan (red.). Kraków: UJ, 1980. Ss. 260.

Pawlica, Jan. Podstawowe pojęcia etyki. (Nauka dla Wszystkich). Kraków: PAN, 1994. Ss. 89.

Pawlicki, Stefan Z. Metafizyka. Mylik, Mirosław (wyd., wstęp, posłowie). Warszawa: Palabra, 1997. Ss. XI+85.

Pawlicki, Stefan Z. Historia filozofii nowożytnej. Mylik, Mirosław (wyd., wstęp). Warszawa: Kolegium Pijarów, 2000. Ss. 175.

Pawlikowski, Tomasz. Prawda następstwem istnienia : problem prawdy w interpretacji św. Tomasza z Akwinu. Lublin: KUL, 2013. Ss. 514.

Pawliszyn, Aleksandra. Skryte podstawy rozumienia : hermeneutyka a psychoanaliza.  Gdańsk: UG, 1993. Ss. 98.

Pawliszyn, Aleksandra. Krajobrazy czasu : obecne dociekania egzystencjalnej wartości czasu.  Gdańsk: UG, 1996. Ss. 243.

Pawliszyn, Aleksandra. Świat człowieka i kosmos poprzez metaforę. Poznań: Humaniora, 1999. Ss. 221.

Pawliszyn, Aleksandra. Filozofia a humanistyka. Poznań: Humaniora, 2000. Ss. 128.

Pawliszyn, Aleksandra. Ontologiczne studium metafory. Gdańsk, Sopot: UG, 2009. Ss. 113.

Pawliszyn, Aleksandra. Archeologia zdarzeń inspirowanych śmiercią : słowo filozoficzne wobec tego co nieuniknione.  Gdańsk: UG, 2013. Ss. 210.

Pawliszyn, Włodzimierz; Pawliszyn, Aleksandra. Kwestia filozofii i Heidegger : doświadczenie metafilozoficzne.  Gdańsk: UG, 2014. Ss. 252.

Pawluczuk, Włodzimierz. Wiara a życie codzienne. Kraków: Miniatura, 1990. Ss. 96.

Pawluczuk, Włodzimierz. Sposób bycia jako rodzaj wiary. Kraków: UJ, 1991. Ss. 122.

Pawluczuk, Włodzimierz. Potoczność i transcendencja : intersubiektywność naszej codzienności. Kraków: Nomos, 1994. Ss. 279.

Pawluczuk, Włodzimierz. Światopogląd a sposób bycia. Kraków: Avalon, 2016. Ss. 198.

Pawlus, Tadeusz. Filozofia społeczna : zarys podstawowych zagadnień. Olsztyn, Wyższa Szkoła Informatyki i Ekonomii TWP, 2009. Ss. 171.

Pawlus, Tadeusz. Współczesne koncepcje etyki. Olsztyn, Wyd. Uczelniane Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP, 2016. Ss. 223.

Pawłowski, Kazimierz. Medytacje platońskie : rozważania filozoficzne na kanwie dialogów Platona. Warszawa: UKSW, 2015. Ss. 270.

Pawłowski, Kazimierz. Podstawy logiki ogólnej : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych. Warszawa: UKSW, 2016. Ss. 265.

Pawłowski, Kazimierz. Alkinous i średni platonizm : pragnienie wejrzenia poza to, co widzialne. Warszawa: UKSW, 2019. Ss. 304.

Pawłowski, Krzysztof. Wąska ścieżka prawdy : rozważania na podstawie filozofii jogi klasycznej oraz nauk św. Jana od Krzyża. Kraków: Nomos, 1996. Ss. 147.

Pawłowski, Krzysztof Jan. Cudowne i rzeczywiste : o jednoczeniu rozumu, uczuć i woli. Kraków: WAM, 2016. Ss. 210.

Pawłowski, Miłosz. The Irreducible self : a consciousness based account of personal identity. Warszawa: DiG, 2012. Ss. 233.

Pawłowski, Tadeusz. Z metodologii nauk przyrodniczych. Warszawa: PWN, 1959. Ss. 127.

Pawłowski, Tadeusz. Metodologiczne zagadnienia humanistyki. Warszawa: PWN, 1969. Ss. 254.

Pawłowski, Tadeusz. Methodologische Probleme in den Geistes- und Sozialwissenschaften. Grzyb Georg (übersetzt). Warszawa: PWN, 1975. Ss. X+130.

Pawłowski, Tadeusz. Pojęcia i metody współczesnej humanistyki. Wrocław: Ossolineum, 1977. Ss. 358.

Pawłowski, Tadeusz. Tworzenie pojęć i definiowanie w naukach humanistycznych. Warszawa: PWN, 1978; wyd, 2 1986. Ss. 223.

Pawłowski, Tadeusz. On concepts and methods in the humanities and the social sciences. Wrocław: Ossolineum, 1980. Ss. 51.

Pawłowski, Tadeusz. Wartości estetyczne. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1987. Ss. 303.

Pawłowski, Tadeusz. Concept formation in the humanities and the social sciences. Dordrecht, D. Reidel, 1980.

Pawłowski, Tadeusz. Happening. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982; wyd. 2 Wyd. Artystyczne i Filmowe, 1988. Ss. 245.

Pazura, Stanisław. Marks a klasyczna estetyka niemiecka. Warszawa: Książka i Wiedza, 1967. Ss. 267.

Pazura, Stanisław. De gustibus : rozważania nad dziejami pojęcia smaku estetycznego. Warszawa: PWN, 1981. Ss. 237.

Paź, Bogusław. Poznawcze założenia ontologii Christiana Wolffa. Wrocław: UWr, 2001. Ss. 316.

Paź, Bogusław. Epistemologiczne założenia ontologii Christiana Wolffa. Wrocław: UWr, 2002. Ss. 312.

Pąkcińska, Maria. Hedonistyczna etyka Epikura. (Biblioteka Meandra). Warszawa: PWN, 1959. Ss. 120.

Pelc, Jerzy. Poglądy Rudolfa Carnapa na kwestie znaczenia i oznaczania. Warszawa: PWN, 1960. Ss. XVI+367.

Pelc, Jerzy. O pojęciu tematu. Wrocław: Ossolineum, 1961. Ss. XLI+229.

Pelc, Jerzy. O użyciu wyrażeń. Wrocław: Ossolineum, 1971. Ss. 229.

Pelc, Jerzy. Wstęp do semiotyki. (Omega). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982; wyd. 2 1984. Ss. 362.

Pelc, Jerzy; Przełęcki, Marian; Szaniawski, Klemens. Prawa nauki : trzy studia z zakresu logiki. Warszawa: PWN, 1957. Ss. 85.

Pełczyński, Zbigniew A. Wolność, państwo, społeczeństwo : Hegel a problemy współczesnej filozofii politycznej. Hanasz, Waldemar i in. (tłum.). Wrocław: UWr, 1998. Ss. 260.

Pełka, Marcin. Szkice z filozofii polskiej : oświecenie, romantyzm. Toruń: Adam Marszałek, 2013. Ss. 155.

Penczek, Mateusz. Wola i intelekt w filozofii Tomasza z Akwinu. Kraków: UJ, 2012. Ss. 321.

Peno, Michał. Odpowiedzialność prawna z perspektywy filozofii odpowiedzialności : rozważania na tle prawa karnego. Szczecin: USz, 2018. Ss. 198.

Peno, Michał. Filozoficzne podstawy kryminalizacji : rozważania na tle przestępstwa, zła i polityki prawa. – Szczecin: USz, 2019. Ss. 338.

Perechuda, Kazimierz. Holistyczna metodologia nauk : ontologia i epistemologia badań naukowych. Warszawa: CeDeWu, 2017. Ss. 147.

Perek, Marek. Przemiany tradycji myślowych na przykładzie fundamentalnych teorii fizycznych. Częstochowa: WSP, 2000. Ss. 268.

Performing cultures. [Proceedings of the 19th International Congress of Aesthetics, Cracow 2013]. Petri, Jakub (ed.). Kraków : Libron - Filip Lohner, 2015. Ss. 288.

Perkowska, Halina. Egzystencja a rozum : projekt interpretacyjny "Krytyki władzy sądzenia" I. Kanta. Szczecin: USz, 1996. Ss. 139.

Perkowska, Halina. Ontologiczne źródła "świadomości fałszywej". Szczecin: USz, 1987. Ss. 168.

Perkowska, Halina. W kręgu heglowskiej dialektyki. Szczecin: USz, 1987. Ss. 171.

Perkowska, Halina. Człowiek a idea końca historii. Szczecin: Wyd. Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, 2002. Ss. 246.

Perkowska, Halina. Postmodernizm a metafizyka. Warszawa: Scholar, 2003. Ss. 304.

Perkowska, Urszula. Corpus academicorum Facultatis Philosophiae Universitatis Iagellonicae 1850-1945. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2007. Ss. XXIV+448.

Personalizm polski. Rusecki, Marian (red.). Lublin : Wydawnictwo KUL, 2008. Ss. 480.

Perspektywy historiozoficzne. Litwin, Jakub (red.). Wrocław: Ossolineum, 1979. Ss. 257.

Perzanowski, Jerzy. Logiki modalne a filozofia. Kraków: UJ, 1989. Ss. 159.

Perzanowski, Jerzy W. (1943-2009) Droga prawdy. Sytnik-Czetwertyński, Janusz (red., tłum., przedm.). Kraków: UJ, 2012. Ss. XI+65.

Perzanowski, Jerzy W. Rozprawa ontologiczna i inne eseje. Sytnik-Czetwertyński, Janusz (red. i przedm.). Toruń: Adam Marszałek, 2015. Ss. 151.

Perzanowski, Jerzy W. Jest, czyli Rzecz o filozofii bytu. Janusz Sytnik-Czetwertyński (wybór, red. i wstęp). Toruń: Adam Marszałek, 2016. Ss. 191.

Perzanowski, Jerzy W. Medytacje filozoficzne. Janusz Sytnik-Czetwertyński (wybór, red., przedmowa). Toruń: Adam Marszałek, 2017. Ss. 237.

Pesymizm, sceptycyzm, nihilizm, dekadentyzm - kultura wyczerpania? Starzyńska-Kościuszko, Ewa; Kucner, Andrzej; Wasyluk, Piotr (red.). Olsztyn, IF UW-M, 2013. Ss. 573.

Peter Kivy i jego filozofia muzyki. (Biblioteka Laboratorium Myśli Muzycznej, 3). Chęćka-Gotkowicz, Anna; Jabłoński, Maciej (red.). Poznań: PTPN, 2015. Ss. 377.

Petrażycki, Leon. Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności. Lande, Jerzy (tłum. i oprac.). Warszawa: PWN, 1959. Ss. 451.

Petrażycki, Leon. Teoria prawa i państwa w związku z teorią moralności. Leśniewski, Wiktor (tłum. i oprac.). Warszawa: PWN, 1960. Ss. 700.

Petrażycki, Leon. Wstęp do nauki prawa i moralności : podstawy psychologii emocjonalnej. Lande, Jerzy (oprac.), Kotarbiński, Tadeusz (wstęp). Warszawa: PWN, 1959. Ss. 492.

Petrażycki, Leon. Wstęp do nauki polityki prawa. Leśniewski, Wiktor (oprac.). Warszawa: PWN, 1968. Ss. 451.

Petrażycki, Leon. O nauce, prawie i moralności. Pisma wybrane. Licki, Jerzy (wybór), Kojder, Andrzej (wybór i oprac.). Warszawa: PWN, 1985. Ss. LXIII+595.

Petrażycki, Leon. O pobudkach postępowania i o istocie moralności prawa. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002. Ss. 128.

Petrycy, Sebastian z Pilzna. Przydatki do Etyki Arystotelesowej. Wąsik, Wiktor (oprac.), Grzybowski, Konstanty (wstęp). Warszawa: PWN, 1956. Ss. XLIV+589.

Petrycy, Sebastian z Pilzna. Przydatki do Ekonomiki i Polityki Arystotelesowej. Wąsik, Wiktor (oprac.), Grzybowski, Konstanty (wstęp). Warszawa: PWN, 1956. Ss. X+551.

Petryszak, Karol. Ogród Eden na wschodzie, czyli Materializm dialektyczny w Drugiej płci autorstwa Simone de Beauvoir. Kraków: UPJPII, 2018. Ss. 156.

Petsch, Danuta. Tomasz Morus. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1962. Ss. 209.

Pękala, Teresa. Secesja : konkretyzacje i interpretacje. Lublin: UMCS, 1995. Ss. 176.

Pękala, Teresa. Estetyka otwarta Mieczysława Wallisa. Warszawa: IK, 1997. Ss. 204.

Pękala, Teresa. Awangarda i ariergarda : filozofia sztuki nowoczesnej. Lublin: UMCS, 2000. Ss. 413.

Phänomenologie als Dialog : der Einfluss des Ideentransfers zwischen Ost und West auf das phänomenologische Denken Europas. Sperfeld, Enrico; Walczak Paweł (hrsg.). Zielona Góra, UZ; Berlin, MitOst, 2009. Ss. 137.

Philosophie und Regionalität. Bal, Karol; Caysa, Volker; Stekeler-Weithofer, Pirmin (Hrsg.). Wrocław: UWr, 1999. Ss. 217.

Philosophical logic in Poland. Woleński, Jan (ed.). Dordrecht, Kluwer, 1994. Ss. VIII+367.

Philosophy & error. Gurba, Krzysztof i Żarnecka-Biały, Ewa (ed.); Woleński, Jan (forew.). Kraków: UJ, 1998. Ss. 203.

Philosophy and practice of security. Krystyna Najder-Stefaniak, Valentin N. Vandysev (eds). Warszawa: Zakład Filozofii SGGW, 2017. Ss. 207.

Philosophy and practice of subjectivity. Krystyna Najder-Stefaniak (ed.). Warszawa: Zakład Filozofii SGGW, 2016. Ss. 173.

Philosophy and practice of sustainable development. Krystyna Najder-Stefaniak (ed.). Warsaw: ZF SGGW, 2015. Ss. 197.

Philosophy as the foundation of knowledge, action, ethos. Janusz Kaczmarek, Ryszard Kleszcz (eds.). Łódź: UŁ, 2016. Ss. 217.

Philosophy in neuroscience. Stelmach, Jerzy; Brożek, Bartosz; Kurek, Łukasz (red.). Kraków: Copernicus Center Press, 2013. Ss. 345.

The philosophy of argumentation. Martin Hinton and Marcin Koszowy (eds). Białystok: UB, 2018. Ss. 239.

Philosophy of social choice. Płoszajski, Piotr (ed.). Warsaw, IFiS PAN. 1990. Ss. 353.

Piątek, Zdzisława. Biologiczne podstawy języka A. N. Chomsky'ego - koncepcja gramatyki. Kraków: UJ, 1978. Ss. 135.

Piątek, Zdzisława. Aspekty antropocentryzmu. Kraków: UJ, 1988. Ss. 128.

Piątek, Zdzisława. Biologia wobec płci i seksu. (Nauka dla Wszystkich). Kraków: PAN, 1994. Ss. 58.

Piątek, Zdzisława. Etyka środowiskowa : nowe spojrzenie na miejsce człowieka w przyrodzie. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1998. Ss. 178.

Piechowiak, Marek. W poszukiwaniu ontologicznych podstaw prawa : Arthura Kaufmanna teoria sprawiedliwości. Warszawa-Poznań; INP PAN, 1992. Ss. 142.

Piechowiak, Marek. Filozofia praw człowieka : prawa człowieka w świetle ich międzynarodowej ochrony. Lublin: TN KUL, 1999. Ss. 412.

Piechowiak, Mirosław. Między Erosem i Agape. Bydgoszcz, Epigram, 2016. Ss. 282.

Piechowiak, Mirosław. Człowiek zziajany. Bydgoszcz: Epigram, 2019. Ss. 150.

Piecuch, Czesława. Doświadczenie egzystencjalne w perspektywie metafizycznej. Kraków: AE, 1998. Ss. 159.

Piecuch, Joachim. W żywiole sporu o rozumienie świata i człowieka : z filozofami przez życie. Kielce, Jedność, 2015. Ss. 159.

Piekarski, Michał. Logika - gramatyka - pragmatyka : ewolucja Wittgensteinowskiej koncepcji związku języka ze światem. Warszawa: UKSW, 2014. Ss. 257.

Piekarski, Romuald. Problem wartości poznawczych literackiego i filmowego dzieła sztuki.  Gdańsk: UG, 1993. Ss. 148.

Piekarski, Romuald. Makiawelizm, patologia ducha, sacrum i polityka : eseje z filozofii politycznej. Sopot, Spółdzielczy Instytut Naukowy G. Bierecki, 2016. Ss. 354.

Pieniążek, Paweł. Suwerenność a nowoczesność : z dziejów poststrukturalistycznej recepcji myśli Nietzschego. Wyd. 2 zm. Wrocław: Toporzeł, 2009. Ss. 520.

Pieszak, Eryk. Trzy dyskursy o spotkaniu z Innym: Gombrowicza, Schelera i Levinasa spotkania w pobliżu wielkich dróg. Poznań: PTPN, 2003. Ss. 184.

Pieter, Józef. Oceny i wartości. Katowice: Śląsk, 1973. Ss. 350.

Pieter, Józef. Ogólna metodologia pracy naukowej. Wrocław: Ossolineum, 1967. Ss. 472.

Pieter, Józef. Psychologia nauki. (Omega). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1971. Ss. 159.

Pieter, Józef. Zarys metodologii pracy naukowej. Warszawa -Poznań: PWN, 1975. Ss. 213.

Pieter, Józef (1904-1989). Światopogląd humanisty. Ewa Pieter-Kania (oprac.). Katowice: UŚ, 2019. Ss. 494.

Pieter, Józef. Wiedza osobista : wprowadzenie do psychologii wiedzy. Katowice: UŚ, 1993. Ss. 134.

Pietras, Henryk. By nie milczeć o Bogu : zarys teologii Ojców Kościoła. Kraków: Maszachaba, 1991. Ss. 219.

Pietras, Henryk. Zapiski o odpowiedzialności. Kraków: WAM, 1994. Ss. 55.

Pietras, Henryk. Orygenes. Kraków: WAM, 2001. Ss. 82.

Pietrasiński, Zbigniew. Mądrość, czyli świetne wyposażenie umysłu. Warszawa: Scholar, 2001. Ss. 166.

Pietruska-Madej, Elżbieta. Metodologiczne problemy rewolucji chemicznej. Warszawa: PWN, 1975. Ss. 226.

Pietruska-Madej, Elżbieta. W poszukiwaniu praw rozwoju nauki. Warszawa: PWN, 1980. Ss. 246.

Pietruska-Madej, Elżbieta. Odkrycie naukowe : kontrowersje filozoficzne. Warszawa: PWN, 1990. Ss. 262.

Pietruska-Madej, Elżbieta. Wiedza i człowiek : szkice o filozofii Karla Poppera. Warszawa: UW, 1997. Ss. 218.

Pietruszczak, Andrzej. Metamereology. Matthew Carmody (transl.). Revised and extended edition. Toruń: UMK, 2018. Ss. 328.

Pietrzak, Józef. Nietzscheańska koncepcja nauki. Częstochowa: WSP, 1982. Ss. 165.

Pietrzak, Józef. Pozytywistyczna koncepcja nauki. Częstochowa: WSP, 1982. Ss. 157.

Pietrzak, Józef. Pozytywny program etyczny Fryderyka Nietzschego : idea nadczłowieka. Warszawa: SGGW-AR, 1989. Ss. 312.

Pietrzak, Józef. Nietzscheańska koncepcja wychowania. Słupsk, WSP, 1997. Ss. 248.

Pietrzak, Marcin. Forma i treść cynizmu : studium fenomenu cyniczności na trzech przykładach starożytnych. Opole: UO, 2018. Ss. 248.

Pietyra-Rufin, Stanisława. Kwintesencja : na tropie tajemnicy bytu. Brzezia Łąka, Poligraf, 2015. Ss. 224.

50 lat środowiska filozoficzno-socjologicznego w UMCS. Mizińska, Jadwiga i in. (red.). Lublin: UMCS, 1994. Ss. 270.

Pięknie myśleć : księga jubileuszowa na siedemdziesiąte urodziny profesora Karola Tarnowskiego. Adam Hernas, Krzysztof Mech, Dawid Zmuda (red.). Kraków: Znak : Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2007. Ss. 300.

Piękno w sieci : estetyka a nowe media. Wilkoszewska, Krystyna (red.). Kraków: Universitas, 1999. Ss. 351.

Piętka, Dariusz. Prawda i fałsz w filozofii języka Platona. Nowa Wieś k/Torunia, Rolewski, 2011. Ss. 238.

Piętka, Dariusz. Apagogiczne argumenty Zenona z Elei w apologii Parmenidesa. Warszawa: Liberi Libri, 2017. Ss. 265.

Pigoniowa, Mariola. Obraz kobiety w "Meghaducie" Kalidasy: analiza semantyczna. Wrocław: UWr, 2002. Ss. 182.

Piknik z filozofią włoską. Rogowska, G.; Trepczyński, M. (red.). Warszawa: Campidoglio Marcin Trepczyński, 2013. Ss. 167.

Pikus, Stefan. Filozofia wychowania Wasyla A. Suchomlińskiego. Słupsk, WSP, 1992. Ss. 101.

Pikus, Stefan. Moralne aspekty ochrony środowiska przyrodniczego. Słupsk, WSP, 1997. Ss. 133.

Pikus, Stefan. Moralne aspekty życia płciowego jednostki. Słupsk, WSP, 1998. Ss. 141.

Pilarczyk, Ewelina. Metamorfozy słowa : filozofia języka Pawła Florenskiego w polskim kontekście przekładowym. Kraków: Collegium Columbinum, 2008. Ss. 296.

Piluś, Henryk. Człowiek i osobowość w neotomizmie polskim. Wrocław: Ossolineum, 1980. Ss. 248.

Piluś, Henryk. Człowiek w posoborowym neotomizmie polskim. Wrocław: Ossolineum, 1990. Ss. 344.

Piluś, Henryk. Wprowadzenie do etyki. Warszawa-Łomianki, Heliodor, 1998. Ss. 51.

Piluś, Henryk. Człowiek w filozofii Karola Wojtyły - Jana Pawła II. Warszawa: Wszechnica Polska, 2001. Ss. 420.

Piłat, Robert. Czy istnieje świadomość? Warszawa: IFiS PAN, 1993. Ss. 126.

Piłat, Robert. Umysł jako model świata. Warszawa: IFiS PAN, 1999. Ss. 207.

Piłat, Robert. Aporie samowiedzy. Warszawa: IFiS PAN, 2013. Ss. 323.

Piłat, Robert. Powinność i samowiedza : studia z filozofii praktycznej. Warszawa: UKSW, 2013. Ss. 334.

Piłat, Robert. O rozsądku i jego szaleństwach : dzienniki filozoficzne. Warszawa: PWN, 2019. Ss. 282.

Piotr Lenartowicz. Józef Bremer (red.). Kraków: Ignatianum, 2019. Ss. 198.

Piotrowska, Ewa. Filozoficzne podstawy formalizmu matematycznego : studium nad poglądami Davida Hilberta. Poznań: UAM, 1990. Ss. 257.

Piotrowski, Robert. Od materii świata do materii państwa : z filozofii Tomasza Hobbesa. Kraków: Universitas, 2000. Ss. 204.

Piórczyński, Józef. Absolut, człowiek, świat : studium myśli Jakuba Böhmego i jej źródeł. Warszawa: PWN, 1991. Ss. 325.

Piórczyński, Józef. Mistrz Eckhart : mistyka jako filozofia. Wrocław: Leopoldinum, 1997. Ss. 292.

Piórczyński, Józef. Wolność człowieka i Bóg : studium filozofii F.W.J. Schellinga. Warszawa: WN PWN, 1999. Ss. VI+218.

Piórczyński, Józef. Spór o panteizm : droga Spinozy do filozofii i kultury niemieckiej. (Monografie FNP). Toruń-Warszawa: Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, 2016. Ss. 396.

Piórkowska Agata. Etyka dyskursu : koncepcje Karla-Otto Apla i Jurgena Habermasa w obszarze etyki współczesnej. Olsztyn: IF UW-M, 2016. Ss. 244.

Piróg, Mirosław. Psyche i symbol : teoria symbolu Carla Gustava Junga na tle ujęć porównawczych rzeczywistości symbolicznej. Kraków: Nomos, 1999. Ss. 178.

Pisanie miasta - czytanie miasta. Zeidler-Janiszewska, Anna (red.). Poznań: Humaniora, 1997. Ss. 252.

Pisarek, Henryk. Filozofia Svetozara Markovicia (1846-1875) : z historii marksizmu w Serbii. Wrocław: UW, 1981. Ss. 208.

Pisarek, Henryk. Z teorii pojęć filozoficznych. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 14). Wrocław: UWr, 1992. Ss. 111.

Pisarek, Henryk. Problematyka systemowości w filozofii Hegla. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 23). Wrocław: UWr, 1994. Ss. 136.

Piskorz, Stanisław. Krótki kurs fenomenologii transcendentalnej Edmunda Husserla. Szczecin: Collegium Balticum, 2017. Ss. 125.

Piwowarczyk, Bogdan. Lire Kolakowski : la question de l'homme, de la religion et de l'Église. Paris, Éd. du Cerf, 1986. Ss. 166.
Odczytać Kołakowskiego : problem Boga, człowieka, religii, Kościoła... Falkowski, Piotr (tłum.). Częstochowa: Fundacja Paulińska, 1992. Ss. 168.

Piwowarczyk, Bogdan. La foi confrontée à l'indifférence et à l'athéisme. Paris, Tequi, 1990. Ss. 107.

Piwowarczyk, Bogdan. Nawrócenia - prawo do prawdy, prawo do błędu : święty Paweł, Leszek Kołakowski (dwa wierzenia - dwa nawrócenia). Boryska, Maria (tłum.). Gorzów Wielkopolski, Gorzowskie Wyd. Diecezjalne, 1991. Ss. 87.

Piwowarczyk, Marek. Podmiot i własności : analiza podstawowej struktury przedmiotu. Lublin: KUL, 2015. Ss. 349.

Placek, Tomasz. Mathematical intuitionism and intersubjectivity : a critical exposition of arguments for intuitionism. Dordrecht, Kluwer, 1999. Ss. XII+218.

Placek, Tomasz. Is nature deterministic? : a branching perspective on EPR phenomena Kraków: UJ, 2000. Ss. 276.

Platon : nowa interpretacja : materiały z sympozjum KUL 30 listopada-2 grudnia 1992 r. Kijewska, Agnieszka i Zieliński, Edward I. (red.). Lublin: RW KUL, 1993. Ss. 150.

Pleszczyński, Jan. Epistemologia komunikacji medialnej : perspektywa ewolucyjna. Lublin: UMCS, 2013. Ss. 489.

Plezia, Marian. De Andronici Rhodii studiis Aristotelicis. Kraków: PAU, 1946. Ss. 63.s

Plezia, Marian. De commentariis isagogicis. Kraków: PAU, 1949. Ss. 111.

Plezia, Marian. Od Arystotelesa do "Złotej Legendy". Warszawa: PAX, 1958. Ss. 456.

Plezia, Marian. Okruchy ze stołu Arystotelesa i Cycerona : studia i szkice. Brzuska, Barbara (oprac.). Warszawa: UW; Kraków: PAU, 2000. Ss. 254.

Pluralizm i tolerancja. Wiliński, Kazimierz (red.). Lublin: UMCS, 1998. Ss. 128.

Pluta, Andrzej. Granice i pogranicza opowieści pedagogicznej a filozoficzno-kulturoznawcze współrzędne refleksji humanistycznej. Częstochowa: WSP, 1997. Ss. 248.

Pluta, Jerzy. Logika, metoda, obiektywizm. Warszawa: Semper, 2013. Ss. 137.

Płeć, kobieta, feminizm. Gorczyńska, Zofia; Kruszyńska, Sabina; Zakidalska, Irena (red.).  Gdańsk: UG, 1997. Ss. 202.

Płeszka, Krzysztof. Uzasadnianie decyzji interpretacyjnych przez ich konsekwencje. Kraków: Universitas, 1996. Ss. 184.

Płotka, Magdalena. Metafizyka i semantyka : filozofia Jana Wersora. Warszawa: UKSW, 2013. Ss. 220.

Płotka, Magdalena. Filozofia jako praktyka : myśl krakowskiego praktycyzmu w XV i XVI wieku. Warszawa: UKSW, 2016. Ss. 333.

Płotka, Witold. Studia z fenomenologii poznania : transcendentalna filozofia Edmunda Husserla a problem wiedzy.  Gdańsk: UG, 2015. Ss. 290.

Płużański, Tadeusz. Obrona potocznego rozumu. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1961. Ss. 191.

Płużański, Tadeusz. Teilhard de Chardin. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1963; wyd. 2 rozsz. 1988. Ss. 317.

Płużański, Tadeusz. Marksizm a fenomen Teilharda. Warszawa: Książka i Wiedza, 1967. Ss. 310.

Płużański, Tadeusz. Kościół a świat współczesny. Warszawa: KW PZPR, 1967. Ss. 55.

Płużański, Tadeusz. Mounier. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1967. Ss. 246.

Płużański, Tadeusz. Paradoks w nowożytnej filozofii chrześcijańskiej. Warszawa: PWN, 1970. Ss. 345.

Płużański, Tadeusz. Myśl katolicka a cywilizacja współczesna. Warszawa: TKKŚ, 1972. Ss. 66.

Płużański, Tadeusz. Pascal. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974; wyd. 2 2001. Ss. 235.

Płużański, Tadeusz. Człowiek między ziemią a niebem. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1977. Ss. 431.

Płużański, Tadeusz. Filozofia chrześcijańska. Cz. 1. Kraków: UJ, 1979. Ss. 228.

Płużański, Tadeusz. Humanizm i struktury. Warszawa: PWN, 1980. Ss. 315.

Płużański, Tadeusz. Sprzeczność prowadzi naprzód. Warszawa: Książka i Wiedza, 1984. Ss. 240.

Płużański, Tadeusz. Poszukiwania : szkice z filozofii człowieka. Warszawa: Książka i Wiedza, 1988. Ss. 316.

Płużański, Tadeusz. Filozoficzna myśl zachodniego chrześcijaństwa : od starożytności do okresu oświecenia. Warszawa: WSiP, 1989. Ss. 241.

Płużański, Tadeusz. Przyjaciel mądrości. Warszawa: WSiP, 1993. Ss. 431.

Płużański, Tadeusz. Filozofia dla ekonomistów. Cz. 1. Warszawa: Prywatna Wyższa Szkoła Handlowa, 1995. Ss. 203.

Pobojewska, Aldona. Biologia i poznanie : biologiczne "a priori" człowieka a realizm teoriopoznawczy. Łódź: UŁ, 1996. Ss. 188.

Po co filozofia współczesnemu człowiekowi? Chymkowski, Roman; Mach, Jakub; Olszewska, Natalia (red.). Warszawa: LIBER, 2002. Ss. 144.

Po człowieku? między kryzysem a nadzieją. Markus Lipowicz (red.). Kraków: Akademia Ignatianum, 2018. Ss. 338.

Pobojewska, Aldona. Edukacja do samodzielności : warsztaty z dociekań filozoficznych : teoria i metodyka. Łódź: UŁ, 2019. Ss. 282.

Początek świata - Biblia a nauka. Heller, Michał i Drożdż, Michał (red.). Tarnów: Biblos, 1998. Ss. 271.

Poczobut, Robert. Romana Ingardena fenomenologia bytu idealnego : studium krytyczne. Lublin: UMCS, 1995. Ss. 154.

Poczobut, Robert. Spór o zasadę niesprzeczności : studium z zakresu filozoficznych podstaw logiki. Lublin: TN KUL, 2000. Ss. 450.

Poczobut, Robert; Węsierska, Lidia. Z badań nad sprzecznością, przedmiotami czysto intencjonalnymi oraz Popperowskim trzecim światem. Lublin: UMCS, 1996. Ss. 217.

Podbielski, Henryk. Mit kosmogoniczny w Teogonii Hezjoda. Lublin: TN KUL, 1978. Ss. 183.

Podgórski, Ryszard Adam. Ku socjologii... : filozofia pozytywistyczna w XIX wieku w recepcji Barbary Skargi. Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 306.

Podgórski, Ryszard Adam. Doświadczenie osoby ludzkiej w filozofii Karola Wojtyły : struktura doświadczenia aksjologicznego. Bydgoszcz, Olsztyn: Edward Mitek, 2017. Ss. 208.

Podgórski, Ryszard Adam. Idee i wartości społeczne w polskiej myśli pozytywistycznej (1864-1914). Warszawa: WN PWN, 2018. Ss. 215.

Podkoński, Robert. Ryszard Kilvington : nieskończoność i geometria. Łódź: UŁ, 2016. Ss. 174.

Podkoński, Robert. Suisetica inania : Ryszarda Swinesheada spekulatywna nauka o ruchu lokalnym. Łódź: UŁ, 2017. Ss. 358.

Podmiot i przedmiot. Grabińska, Teresa i Zabierowski, Mirosław (red.). Wrocław: PW, 1996. Ss. 120.

Podmiot poznania z perspektywy filozofii nauki. Kałuszyńska, Elżbieta (red.). Warszawa: IFiS PAN, 1998. Ss. 210.

Podmiot w procesie. Jusiak, Janusz i Mizińska, Jadwiga (red.). Lublin: UMCS, 1999. Ss. 332.

Podmiotowość i tożsamość. Migasiński, Jacek (red.). Warszawa: WFiS UW, 2001. Ss. 142 + 140 (wersja francuskojęzyczna).

Podniesiński, Michał. Prawda i władza : myśl Michela Foucaulta w latach 1956-1977. Kraków: Universitas, 2012. Ss. 397.

Podrez, Ewa. Człowiek, byt, wartość : aksjologiczne i metafizyczne podstawy aksjologii chrześcijańskiej. Warszawa: PAX, 1989. Ss. 199.

Podrez, Ewa. W kręgu dobra i zła : zarys historii etyki od starożytności do czasów współczesnych. Warszawa: WSZiP im. Bogdana Jańskiego, 1998. Ss. 212.

Podrez, Ewa. Moralne uzasadnienie tolerancji : studium z etyki personalistycznej. Warszawa: ATK, 1999. Ss. 340.

Podsiad, Antoni. Słownik terminów i pojęć filozoficznych. Warszawa: PAX, 2000. Ss. VIII+976.

Podsiad, Antoni; Więckowski, Zbigniew. Mały słownik terminów i pojęć filozoficznych dla studiujących filozofię chrześcijańską. Warszawa: PAX, 1983. Ss. XXXII+446.

Podstawowe problemy moralności socjalistycznej : zbiór opracowań. Maślińska, Halina (red.). Warszawa: Książka i Wiedza, 1975; wyd. 2 popr. i uzup. 1977. Ss. 316.

Podstawy filozofii. Opara, Stefan (red.). Olsztyn, UW-M, 1999. Ss. 201.

Podstawy filozofii dla uczniów i studentów. Wieczorek, Krzysztof (red.). Chorzów, Videograf, 2016. Ss. 352.

Podstawy i zastosowania bioetyki. Kraków: WN PAT, 2001. Ss. 174.

Podstawy marksistowskiego światopoglądu. Popławski, Stanisław (red.). Warszawa: Książka i Wiedza, 1989. Ss. 158.

Poglądy filozoficzne Konstantego Michalskiego. Głombik, Czesław (red.). Katowice: Gnome, 1999. Ss. 146.

Pogorzelski, Witold A. Klasyczny rachunek zdań : zarys teorii. Warszawa: PWN, 1969; wyd. 2 zm. i rozsz. 1973; wyd. 3 1975. Ss. 225.

Pogorzelski, Witold. O filozofii badań systemowych. Warszawa: Scholar, 2002. Ss. 202.

Pogranicz, Witold. Studia na tematy filozofii dziejów. Kraków: Czytelnik, 1946. Ss. 176.

Pogranicza epistemologii. Niżnik, Józef (red.). Warszawa: IFIS. PAN, 1992. Ss. 211.

Pogranicza nauki : protonauka, paranauka, pseudonauka. Zon, Józef (red.). Lublin: KUL, 2009. Ss. 366.

Pojednanie tożsamości z różnicą? Rewers, Ewa (red.). Poznań: Humaniora, 1995. Ss. 295.

Pojęcie prawa nauki w XIX wieku. Krajewski, Władysław (red.). Warszawa: PWN, 1967. Ss. 166.

Pojęcie prawa nauki w końcu XIX wieku. Krajewski, Władysław (red.). Wrocław: Ossolineum, 1969. Ss. 257.

Pojęcie prawa nauki a konwencjonalizm początku XX wieku. Krajewski, Władysław (red.). Wrocław: Ossolineum, 1972. Ss. 191.

Pokropski, Marek. Cielesna geneza czasu i przestrzeni. (Biblioteka Polskiego Towarzystwa Fenomenologicznego, t. 7). Warszawa: IFiS PAN, 2013. Ss. 307.

Pokruszyński, Witold; Piwowarski, Juliusz. Bezpieczeństwo : perspektywa filozoficzna teorii i praktyki. Kraków: Apeiron, 2019. Ss. 298.

Polacy o religii : od myślenia religijnego do filozofii. Barcik, Joanna i Chrzanowski, Grzegorz (red.); Kłoczowski, Jan Andrzej (wstęp). Kraków: PAT, 2005. Ss. 322.

Polak, Marcin. Trauma bezkresu : Nietzsche, Lacan, Bernhard i inni. Kraków: Universitas, 2016. Ss. 238.

Polak, Marcin. Medytacje o ostatniej filozofii. Kraków: Universitas, 2018. Ss. 176.

Polak, Ryszard. Człowiek i moralność w myśli Jacka Woronieckiego OP : filozoficzne podstawy katolickiej etyki wychowawczej i jej zasady. Warszawa, Radzymin: Wydawnictwo von borowiecky, 2017. Ss. 566.

Polak, Ryszard. Człowiek i religia w myśli Jacka Woronieckiego OP. Warszawa, Radzymin: Wydawnictwo von borowiecky, 2018. Ss. 413.

Polak, Ryszard; Tarkowski, Paweł. Częstochowski lekarz i filozof : osiągnięcia w dziedzinie sztuki lekarskiej oraz filozofia medycyny i etyka Władysława Biegańskiego (1857-1917). Warszawa, Radzymin: Wydawnictwo von borowiecky, 2018. Ss. 153.

Polanowska-Sygulska, Beata. Filozofia wolności Isaiaha Berlina. Kraków: Znak, 1998. Ss. 210.

Polanowska-Sygulska, Beata. John Gray i krytyka liberalnego legalizmu. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2017. Ss. 539.

Polcyn, Karol. Świadomość i pojęcia fenomenalne. Szczecin: WN WH US Minerwa, 2014. Ss. 151.

Polish Essays in the Philosophy of the Natural Science. Krajewski, Władysław (ed.). Dordrecht, D. Reidel, 1982. Pp. 487.

Polish logic 1920-1939 : papers by Ajdukiewicz, Chwistek, Jaśkowski, Jordan, Leśniewski, Łukasiewicz, Słupecki, Sobociński and Wajsberg. Kotarbiński, Tadeusz (intr.); McCall, Storrs (ed.); Gruchman, B. et al. (transl.). Oxford, Clarendon Press, 1967. Pp. VIII+406.

Polityka i aborcja. Chałubiński, Mirosław (red.). Warszawa: Scholar, 1994. Ss. 255.

Polit, Krzysztof. Natura, społeczeństwo, historia : socjalizm i poglądy filozoficzno-społeczne młodego Miguela de Unamuno. Lublin: UMCS, 2013. Ss. 278.

Polit, Krzysztof. Bóg, człowiek i śmierć : poglądy filozoficzne późnego Miguela de Unamuno. Lublin: UMCS, 2018. Ss. 313.

Politikon : filozofia polityki, zagadnienia wojny, samorząd lokalny, teoria polityki. Maksymilian Galon, Adrian Gorgosz, Jacek Szajnert (red.). Kraków: AT Group, 2009. Ss. 215.

Polska bibliografia etyczna : lata 1945-1980. Maślińska, Halina i in. (wybór i oprac.). Warszawa : COMSNP, 1985. Ss. 215.

Polska fenomenologia przedwojenna : antologia tekstów. Bęben, Dariusz; Ples-Bęben, Marta (red.). Katowice: UŚ, 2013. Ss. 680.

Polska filozofia analityczna : analiza logiczna i semiotyczna w szkole lwowsko-warszawskiej. Hempoliński, Michał (red.). Wrocław: Ossolineum, 1987. Ss. 294.

Polska filozofia analityczna : w kręgu Szkoły Lwowsko-Warszawskiej : księga poświęcona pamięci Ryszarda Jadczaka. Jadczak, Ryszard (mater. zebr.). Tyburski, Włodzimierz i Wiśniewski, Ryszard (red.). Toruń: UMK, 1999. Ss. 270.

Polska filozofia powojenna, t. 1. Mackiewicz, Witold (red.). Warszawa: Witmark, 2001. Ss. 582.
Polska filozofia powojenna, t. 2. Mackiewicz, Witold (red.). Warszawa: Witmark, 2001. Ss. 502.

Polska filozofia wobec encykliki Fides et ratio : Toruń 19-21.04.1999 - materiały z konferencji. Grabowski, Marian (red.). Toruń: UMK, 1999. Ss. 318.

Polska myśl filozoficzna : Oświecenie, Romantyzm : wybrane teksty z historii filozofii. Hinz, Henryk i Sikora Adam (wybór, wstępy i przypisy). Warszawa: PWN, 1964. Ss. 497.

Polska myśl filozoficzna i społeczna. T. I. 1831-1863. Walicki, Andrzej (red.). Warszawa: Książka i Wiedza, 1973. Ss. 677.

Polska myśl filozoficzna i społeczna. T. II. Skarga, Barbara (red.). Warszawa: Książka i Wiedza, 1975. Ss. 606.

Polska myśl filozoficzna i społeczna. T. III. Skarga, Barbara (red.). Warszawa: Książka i Wiedza, 1977. Ss. 577.

Polskie spory o Hegla : 1830-1860. Warszawa: PWN, 1966. Ss. 431.

Polskie Zjazdy Filozoficzne. Jadczak, Ryszard (red.). Toruń: UMK, 1995. Ss. 168.

Polus-Rogalska, Katarzyna. Zrozumieć czas, zrozumieć przestrzeń, zrozumieć ruch. Wyd. 2 uzup. InoWrocław: Pozkal, 1999. Ss. 362.

PLAGIAT: Polus-Rogalska, Katarzyna. Etyczny wymiar jednostki we współczesnych koncepcjach społeczno-polityczno-ekonomicznych. Bydgoszcz, Margrafsen, 2006. Ss. 358.

PLAGIAT: Polus-Rogalska, Katarzyna. Etyczny wymiar wartości jednostkowo-wspólnotowych we współczesnych koncepcjach społeczno-polityczno-ekonomicznych. Toruń: Grado, 2009. Ss. 277.

Polus-Rogalska, Katarzyna. Problem przemian przyrodniczych w filozofii przedsokratejskiej : traktat ontologiczno-epistemologiczny : logiczno-lingwistyczne dopełnienie idei. Kraków: Maximum, 2018. Ss. 462.

Pomian, Krzysztof. Przeszłość jako przedmiot wiary : historia i filozofia w myśli średniowiecza. Warszawa: PWN, 1968; wyd. 2 rozsz. UW, 2009. Ss. 472.

Pomian, Krzysztof. Człowiek pośród rzeczy : szkice historycznofilozoficzne. Warszawa: Czytelnik, 1973. Ss. 262.

Pomian, Krzysztof. Przeszłość jako przedmiot wiedzy. Warszawa: Aletheia, 1992; wyd. 2 popr. UW, 2010. Ss. 531.

Pomian, Krzysztof. Drogi kultury europejskiej : trzy studia. Warszawa: IFiS PAN, 1996. Ss. 249.

Pomian, Krzysztof. O wyjątkowości człowieka. Warszawa: Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 2013. Ss. 34.

Pomian, Krzysztof. Porządek czasu. Stróżyński, Tomasz (tłum.). (L’ordre du temps. 1984).  Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2014. Ss. 372.

Pomian, Krzysztof. Wśród mistrzów i przyjaciół. Gdańsk: Terytoria Książki, 2018. Ss. 602.

Pomorski, Adam. Duchowy proletariusz : przyczynek do dziejów lamarkizmu społecznego i rosyjskiego kosmizmu XIX-XX wieku (na marginesie antyutopii Andrieja Płatonowa). Warszawa: Open, 1996. Ss. 386.

Pomorski, Jan. W poszukiwaniu modelu historii teoretycznej. (Realizm, Racjonalność, Relatywizm. T. 2). Lublin: UMCS, 1984. Ss. 215.

Pomorski, Jan. Spoglądając w przeszłość... : studia i szkice metahistoryczne. Lublin: UMCS, 2017. Ss. 397.

Ponad demarkacją. Kowalski, Wojciech; Wszołek, Stanisław (red.). Tarnów: Biblos, 2008. Ss. 186.

Popowicz, Kamil. Saint-Simon i saintsimonizm : od rewolucji do kolonizacji : historia pewnej religii (1803-1870). Warszawa: UW, 2018. Ss. 285.

Popławski, Stanisław. Personalizm w Polsce : problemy rewolucji osobowo-wspólnotowej w mounieryzmie "Więzi". Warszawa-Poznań: PWN, 1975. Ss. 216.

Poręba, Marcin. Transcendentalna teoria świadomości : próba rekonstrukcji semantycznej. Warszawa: Aletheia, 1999. Ss. 274.

Poręba, Marcin. Granice względności : opis metafizyczny. Warszawa: WN PWN, 2014. Ss. 306.

Poręba, Marcin. Wolność i metafizyka : eseje z filozofii pierwszej. Warszawa: WN PWN, 2017. Ss. 349.

Porębska, Małgorzata; Suchoń, Wojciech; Woźniakowska, Barbara. Logika : materiały pomocnicze do ćwiczeń dla słuchaczy kursu jednosemestralnego. Kraków: UJ, 1976; wyd. 2 popr. 1979. Ss. 101.

Porębska, Małgorzata; Suchoń, Wojciech. Elementy logiki formalnej dla studentów kierunków humanistycznych. Kraków: UJ, 1990. Ss. 145.

Porębska, Małgorzata; Suchoń, Wojciech. Elementarne wprowadzenie w logikę formalną. Warszawa: PWN, 1991. Ss. 259.

Porębska, Małgorzata; Suchoń, Wojciech. Elementarny wykład logiki formalnej z ćwiczeniami komputerowymi. Kraków: Universitas, 1996; wyd. 2 1999. Ss. 292.

Porębski, Czesław; Zgoda, Leopold. Marksistowska filozofia i socjologia : przewodnik metodyczno-bibliograficzny. Kraków: AE, 1980. Ss. 39.

Porębski, Czesław. Polish value theory : five lectures with texts. Stróżewski, Władysław (foreword). Cracow, Jagiellonian University Pr., 1996. Ss. 156.

Porębski, Czesław. Czy etyka się opłaca? : zagadnienia etyki biznesu. Kraków: Znak, 1997. Ss. 154.
Lohnt es sich, moralisch zu sein? : Studien zur Wirtschaftsethik. Behlert, Małgorzata (übers.). Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2000.

Porębski, Czesław. Umowa społeczna : renesans idei. Kraków: Znak, 1999. Ss. 368.

Porębski, Czesław. Co nam po wartościach? Kraków: Księgarnia Akedemicka, 2001. Ss. 236.

Porębski, Stanisław A. Jakub z Paradyża - poglądy i teksty. Warszawa: ATK, 1994. Ss. 263.

Porozumiewanie się i współpraca uczonych. Goćkowski, Janusz i Sikora, Marek (red.). Kraków: Secesja, 1997. Ss. 357.

Portret piękna : studium o społecznym wymiarze wartości estetycznych. Gołaszewska, Maria (red.). Kraków: UJ, 1990. Ss. 247.

Posłuszny, Jacek. Z badań nad Nietzscheańską psychologią resentymentu. Warszawa: Ak. Pedag. Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2008. Ss. 135.

Posłuszny, Jacek. Nienawistna wrogość : szkice z filozofii bezpieczeństwa. Warszawa: Difin, 2012. Ss. 222.

Pospiszyl, Michał. Zatrzymać historię : Walter Benjamin i mniejszościowy materializm. Warszawa: IBL PAN, 2016. Ss. 220.

Postacie prawdy. T. 1. Jonkisz, Adam i Morszczyński, Wojciecha (red.). Cieszyn, UŚ, 1996. Ss. 191.
Postacie prawdy. T. 2. Jonkisz, Adam (red.). Cieszyn, UŚ, 1997. Ss. 163.
Postacie prawdy. T. 3. Jonkisz, Adam (red.). Katowice: UŚ, 1999. Ss. 233.

Postkomunistyczne transformacje. Buksiński, Tadeusz (red.). Poznań: IF UAM, 2002.

Postmodernizm: teksty polskich autorów. Potocka, Maria Anna (red.). Kraków: Bunkier sztuki, inter esse, 2003. Ss. 280.

Postmodernizm w perspektywie filozoficzno-kulturoznawczej. Zeidler-Janiszewska, Anna (red.). Warszawa: Instytut Kultury, 1991. Ss. 159.

Postmodernizm : wyzwanie dla chrześcijaństwa. Sareła, Zbigniew (red.). Poznań: Pallottinum, 1995. Ss. 155.

Poszukiwania filozoficzne. T. 1 i 2, Nauka, prawda. Michalczenia, Jakuba; Mizińska, Jadwiga; Ossowska, Katarzyna. Olsztyn, IF UW-M, 2014. Ss. 480 i 376.

Poszukiwania teologiczno-filozoficzno-kulturowe. Barbara Bogołębska i Monika Worsowicz (red.). Łódź: UŁ, 2018. Ss. 116.

Poszukiwanie pewności i jego postmodernistyczna dyskwalifikacja. Such, Jan (red.). Poznań: IF UAM, 1992. Ss. 193.

Potępa, Maciej. [PLAGIATOR]. Dialektyka i hermeneutyka w filozofii Friedricha Daniela Schleiermachera. Łódź: UŁ, 1992. Ss. 193.

Potępa, Maciej. Spór o podmiot w filozofii współczesnej : Husserl, Heidegger, Gadamer, Jaspers. Warszawa: nakł. aut., 2003. Ss. 476.

Potkański, Jan. Wolność Realnego : Kant, Hegel i Deleuze a literatura polska. Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 2018. Ss. 222.

Powrót do praktyki : krytyka tradycyjnych sposobów rozumienia religii i nowe idee rozwoju duchowego w myśli filozoficznej i teologicznej XIX i XX wieku. Roszyk, Maksymilian; Walczak, Marcin (red.). Lublin: Lubelskie Koło Wittgensteinowskie, 2016. Ss. 151.

Powszechna encyklopedia filozofii, t. 1. (red.). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 20

Powszechna encyklopedia filozofii, t. 2. (red.). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 20

Powszechna encyklopedia filozofii, t. 3, E - G. (red.). Krąpiec, Mieczysław A. (red.). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2002.

Powszechna encyklopedia filozofii, t. 4. (red.). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2003. Ss. 932.

Powszechna encyklopedia filozofii, t. 5. (red.). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 20

Powszechna encyklopedia filozofii, t. 6. (red.). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 20

Powszechna encyklopedia filozofii, t. 7. (red.). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 20

Powszechna encyklopedia filozofii, t. 8. (red.). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 20

Powszechna encyklopedia filozofii, t. 9. (red.). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 20

Powszechna encyklopedia filozofii. 10, Suplement. Maryniarczyk, Andrzej et al. (red.). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2009. Ss. 975.

Poza kryzysem tożsamości : w kierunku pedagogiki personalistycznej. Adamski, Franciszek (red.). Kraków: IP UJ-PAT, 1993. Ss. 214.

Poza logiką jest tylko absurd : filozofia Józefa Marii Bocheńskiego OP. Łukasiewicz, Dariusz; Mordarski, Ryszard (red.). Kraków: Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, 2014. Ss. 330.

Poznanie bytu czy ustalanie sensów? Maryniarczyk, Andrzej i Gondek, Maria Joanna (red.). (Zadania Współczesnej Metafizyki). Lublin: Pol. Tow. Tomasza z Akwinu, 1999. Ss. 244.

Poznanie, człowiek, wartości. Dębowski, Józef i Hetmański, Marek (red.). Lublin: UMCS, 2000. Ss. 360.

Poznanie i doznanie : eseje z estetyki ekologii. Gołaszewska, Maria (red.). Kraków: Universitas, 2000. Ss. 249.

Poznanie i wartości estetyczne. Kawiecki, Piotr (red.).  Gdańsk: UG, 1994. Ss. 91.

Poznanie-podmiot-dyskurs: idee i dziedzictwo frankofońskiej tradycji epistemologicznej. Dubik, Adam (red.). Toruń: UMK, 2003.

Poznanie, umysł, kultura. Cackowski, Zdzisław (red.). Lublin: Wyd. Lubelskie, 1982. Ss. 495.

Pozytywne myślenie o człowieku w filozofii Alberta Schweitzera. Folaron, Stefan (red.). Częstochowa: WSP, 2002. Ss. 96.

Pozytywizmy u progu XX wieku : antologia publicystyki społeczno-kulturalnej i filozoficznej. Maciej Gloger, Tomasz Sobieraj (wstęp); Marta Barańska, M. Gloger, T. Sobieraj (wybór i opracowanie). Warszawa: Semper, 2018. Ss. 240.

Półtawski, Andrzej. Rzeczy i dane zmysłowe : świat i spostrzeżenie u G. E. Moore'a. Warszawa: PWN, 1966. Ss. 263.

Półtawski, Andrzej. Świat - spostrzeżenie - świadomość : fenomenologiczna koncepcja świadomości a realizm. Warszawa: PWN, 1973. Ss. 476.

Półtawski, Andrzej. Realizm fenomenologii : Husserl, Ingarden, Stein, Wojtyła : odczyty i rozprawy. Toruń: Rolewski, 2000. Ss. 364.

Półtawski, Andrzej. Filozofia dla życia. Rozmawiają Krzysztof Ziemiec i Marek Maciejczak; Półtawska, Wanda (koment.). Częstochowa: Edycja Świętego Pawła, 2013. Ss. 238.

Półtawski, Andrzej. Metafizyczny nurt filozofii Romana Ingardena. Laudacja Jan Krokos. Lublin: TN KUL, 2017. Ss. 63.

Prace z pragmatyki, semantyki i metodologii semiotyki. Pelc, Jerzy (wybór, wstęp, oprac.). Wrocław: Ossolineum, 1991. Ss. X+309.

Practicing aesthetics. [Proceedings of the 19th International Congress of Aesthetics, Cracow 2013]. Bieszczad, Liliana (ed.). Kraków: Libron - Filip Lohner, 2015. Ss. 278.

Pragmatyzm i filozofia Hilarego Putnama. Żegleń, Urszula (red.). Toruń: UMK, 2001. Ss. 266.

Prawda i byt : między filozofią a nauką. Bałękowski, Krzysztof; Wiatr, Przemysław (red.). Lublin: Tygiel, 2016. Ss. 213.

Prawda i wartości w poznaniu humanistycznym. Buksiński, Tadeusz (red.). Poznań: IF UAM, 1992. Ss. 156.

Prawda - język - szczęście : studia z filozofii starożytnej. 2. Gajda, Janina; Orzechowski, Andrzej; Dembińska-Siury, Dobrochna (red.). (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Filozoficzne. Historia Filozofii 13). Wrocław: UWr, 1992. Ss. 138.

Prawda moralna, dobro moralne : księga jubileuszowa dedykowana pani prof. Iji Lazari-Pawłowskiej. Nowicka-Włodarczyk, Ewa; Sztombka, Wojciech (red.). Łódź: UŁ, 1993. Ss. 259.

Prawda wobec rozumu i wiary : wykłady otwarte poświęcone encyklice Fides et ratio zorganizowane w okresie Wielkiego Postu 1999 roku. Rabiej, Stanisław (red.). Opole, WT UO, 1999. Ss. 144.

Prawdy o prawdzie. [Materiały z konferencji filozoficznej w Kazimierzu nad Wisłą]. Dębowski, Józef (red.). Lublin: UMCS, 1994. Ss. 140.

Prawo głosu i różnicy a podmiotowość. Nowicka-Kozioł, Maria (red.). Warszawa: Ak. Ped. Specj., 2002. Ss. 148.

Praxiological studies : Polish contributions to the science of efficient action. Gasparski, Wojciech and Pszczołowski, Tadeusz (eds). Warszawa: PWN; Dordrecht, D. Reidel, 1983. Ss. XIV+418.

Preliminaria marksistowskiej aksjologii. Dziamski, Seweryn (red.). Warszawa: PWN, 1987. Ss. 191.

Primum philosophari : księga pamiątkowa Stefanowi Morawskiemu ofiarowana. Brach-Czaina, Jolanta (red.). Warszawa: Oficyna Naukowa, 1993. Ss. 470.

Primum philosophari : opuscula Antonio Siemianowski dedicata. Jan Grzeszczak i Krzysztof Stachewicz (red.). Poznań: Wydział Teologiczny UAM, 2016. – 556

Probabilities - a new tool for philosophy? Placek, Tomasz (ed.). Kraków: UJ, 2000. Ss. 178.

Probability in theory-building : experimental and non-experimental approaches to scientific research in psychology. Brzeziński, Jerzy (ed.). (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities). Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1994. Ss. 243.

The Problem of Rationality in Science and Its Philosophy : On Popper vs. Polanyi, the Polish Conferences 1988-1989. Misiek, Józef (ed.). (Boston Studies in the Philosophy of Science, vol. 160). Dordrecht, Kluwer, 1995. Pp. 270.

Problematyka umierania i śmierci w perspektywie medyczno-kulturowej. Hartman, Jan; Szabat, Marta (red.). Warszawa. Wolters Kluwer, 2016. Ss. 311.

Problematyka wartościowania w amerykańskiej filozofii i estetyce XX wieku. Ceynowa, Andrzej; Dziemidok, Bohdan; Janiak, Marek (red.).  Gdańsk: UG, 1995. Ss. 145.

Problemy epistemologii pragmatycznej : materiały z posiedzeń konserwatorium naukoznawczego Polskiej Akademii Nauk. Kotarbiński, Tadeusz (przewodn.). Wrocław: Ossolineum, 1972. Ss. 284.

Problemy etyki marksistowskiej : wybór tekstów. Szawarski, Zbigniew (przygot.). Warszawa: TKKŚ, 1970. Ss. 111.

Problemy filozofii historii. Litwin, Jakub (red.). Wrocław: Ossolineum, 1974. Ss. 232.

Problemy filozofii matematyki i informatyki. Roman Murawski, Jan Woleński (red.). Poznań: UAM, 2018. Ss. 222.

Problemy ponowoczesnej pluralizacji kultury : wokół koncepcji Wolfganga Welscha. Cz. 1. Zeidler-Janiszewska, Anna (red.). Poznań: Humaniora, 1998. Ss. 210.

Problemy światopoglądu marksistowskiego. Jaroszewski, T. M. (red.). Warszawa: Książka i Wiedza, 1977. Ss. 283.

Problemy współczesnego człowieka w filozofii - wartość, wolność, odpowiedzialność. Świda, Hanna (red.), Suchodolski, Bogdan (przedm.). Wrocław: Ossolineum, 1971. Ss. 288.

Problemy współczesnej myśli etycznej. Rudziński, Roman (red.). Warszawa: SGPiS, 1978. Ss. 197.

Problemy współczesnej tanatologii : medycyna, antropologia kultury, humanistyka = The problems of contemporary tanatology : medicine, anthropology of culture, humanities. Kolbuszewski, Jacek (red.). Wrocław: Wrocławskie Towarzystwo Naukowe, 2008. Ss. 417.

Probucka, Dorota. Utylitaryzm : aksjologiczno-etyczne aspekty kategorii użyteczności. Częstochowa: WSP, 1999; wyd. 2 popr. Kraków: Dante, 2013. Ss. 118.

Probucka, Dorota. Etyka : wybrane zagadnienia i kierunki. Częstochowa: Wyd. Ak. im. Jana Długosza, 2004; wyd. 2 popr. Kraków: Dante, 2014. Ss. 155.

Probucka, Dorota. Filozoficzne podstawy idei praw zwierząt. Kraków: Universitas, 2013; wyd. 2 Prawa zwierząt. 2015. Ss. 350.

Proceedings of the Second International Conference on Philosophy and Computational Science: Processes of Evolution in Real and Virtual System. Dreżewski, Rafał; Kisiel-Dorohinicki, Marek; Wreszowiec Płazowski, Jan; Suwara, Marek (red.). Kraków: Deka, 2002. Ss. 126.

Prochowicz, Jolanta. Uniwersytet, humanistyka, filozofia : problematyka kształcenia akademickiego w ujęciu Marthy Nussbaum oraz Alasdaira MacIntyre'a. Lublin: Academicon, 2015. Ss. 142.

Profesor Bogdan Suchodolski - jego filozofia, myśl pedagogiczna i działalność : studia i wspomnienia przedstawione na konferencji naukowej w dniu 15 grudnia 1994 roku. Wojnar, Irena; Kwiatkowska, Henryka; Kwieciński, Zbigniew (red.). Warszawa: PTP; Toruń: Edytor, 1996. Ss. 168.

Profesor Jan Legowicz - filozof i nauczyciel. Katowice: Gnome, 2001. Ss. 110.

Profile filozofii dziejów. Litwin, Jakub (red.). Ossolineum, 1982. Ss. 243.

Profile racjonalności. Zachariasz, Andrzej L. (red.). Lublin: UMCS, 1988. Ss. 222.

Proiekt wieczystego pokoiu : w 200-lecie wydania pracy Kanta. Garewicz, Jan i Markiewicz, Barbara (red.). Warszawa: PTF, 1995. Ss. 127.

Prokop, Jan. Od Robespierre'a do Lenina: ideologie - mity polityczne - wyobraźnia zbiorowa. Kraków: Arcana, 2002. Ss. 232.

Prokopiuk, Jerzy. Herezja znaczy wolność : w oczekiwaniu lepszego świata. Białystok: Studio Astropsychologii, 2008. Ss. 236.

Promieńska, Halina. Wypisy do proseminariów z marksistowskiej filozofii i socjologii : teoria prawdy. Katowice: UŚ, 1971. Ss. 42.

Promieńska, Halina. Poznanie ludzkie a wartości moralne. Katowice: UŚ, 1980. Ss. 173.

Promieńska, Halina. Zasada tolerancji w nauce i etyce. Katowice: UŚ, 1987. Ss. 143.

Promieńska, Halina. Trwanie i zmiana wartości moralnych. Katowice: UŚ, 1991. Ss. 138.

Propedeutyka filozofii. Legowicz, Jan (red. i wstęp). Warszawa: PZWS, 1964; wyd. 3 1966.

Propedeutyka filozofii (materiały pomocnicze). Z. 1 i 2. Jadacki, Jacek J. (wybór i oprac.). Warszawa: Wyd. Szkolne i Pedagogiczne, 1982. Ss. 350 i 286.

Prokopiuk, Jerzy. Gnoza i gnostycyzm. Kraków: Vis-a-vis etiuda, 2019. Ss. 47.

Próg istnienia : zdziesiątkowane pokolenie. Jadacki, Jacek J.; Markiewicz, Barbara (red.). Warszawa: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 1995. Ss. 216.

Prus, Bolesław (1847-1912). Publicystyka filozoficzno-społeczna i literacka. T. 3, 1889-1900. T. 4, 1901. Cezary Zalewski (oprac.). Warszawa: Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza; Lublin: Episteme, 2016. Ss. 681.

Prus, Bolesław. Publicystyka filozoficzno-społeczna i literacka. T. 5, 1902-1912. Cezary Zalewski (oprac.). Lublin: Episteme, 2017. Ss. 418.

Prusik, Waldemar. Wartość -bytczy nicość? Aksjologia Henryka Elzenberga.Lublin: Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, 2001. Ss. 244.

Przebinda, Grzegorz. Włodzimierz Sołowjow wobec historii. Kraków: Arka, 1992. Ss. 245.

Przebinda, Grzegorz. Mikołaj Czernyszewski - późny wnuk Oświecenia. Katowice: Śląsk, 1996. Ss. 102.

Przebinda, Grzegorz. Od Czaadajewa do Bierdiajewa : spór o Boga i człowieka w myśli rosyjskiej (1832-1922). Kraków: PAN, 1998. Ss. 528.

Przedhitlerowskie korzenie nazizmu, czyli Dusza niemiecka w świetle filozofii i religioznawstwa. Bogumił Grott, Olgierd Grott (red.). Warszawa, Radzymin: Wydawnictwo von borowiecky, 2018. Ss. 206.

Przedmioty wirtualne Paweł Stacewicz i Bartłomiej Skowron (red.). Warszawa: Politechnika Warszawska, 2019. Ss. 135.

Przegalińska, Aleksandra. Istoty wirtualne : jak fenomenologia zmieniała sztuczną inteligencję. Kraków: Universitas, 2016. Ss. 268.

Przekonać Pana Boga : z Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin. Kraków: Znak", 1999. Ss. 199.

Przełęcki, Marian. Logic of empirical theories. London: Routledge & Kegan Paul, 1969.
Przełęcki, Marian. Logika teorii empirycznych. Jasińska, Jolanta Ewa (tłum.). Warszawa: PWN, 1988. Ss. 137.

Przełęcki, Marian. Chrześcijaństwo niewierzących. Warszawa: Czytelnik, 1989. Ss. 98.

Przełęcki, Marian. Poza granicami nauki : z semantyki poznania pozanaukowego. Warszawa: Znak-Język-Rzeczywistość, 1996. Ss. 99.

Przełom komunikacyjny a filozoficzna idea konsensu. Sierocka, Beata (red.). Wrocław: Atut, 2003. Ss. 278.

Przemiany i kontynuacje. Sajdak-Michnowska, Eulalia (red.). Słupsk, IF WSP, 1999. Ss. 154.

Przemiany współczesnej praktyki artystycznej : próby interpretacyjne. Zeidler-Janiszewska, Anna (red.). Warszawa: Instytut Kultury, 1991. Ss. 190.

Przemski, Leon. Edward Dembowski. Warszawa: Państwowy Inst. Wyd., 1953. Ss. 257.

Przestrzenie autonomii : sztuka, filozofia, kultura. Teresa Pękala (red.). Lublin: UMCS, 2017. Ss. 524.

Przestrzenie księdza Cogito : księdzu Michałowi Hellerowi w sześćdziesiątą rocznicę urodzin. Wszołek, Stanisław (red.). Tarnów: Biblos, 1996. Ss. 272.

Przestrzeń, filozofia i architektura : osiem rozmów o poznawaniu, produkowaniu i konsumowaniu przestrzeni. Rewers, Ewa (red.). Poznań: Humaniora, 1999. Ss. 271.

Przestrzeń i świadomość. Walerich, Elżbieta (red.). Wrocław: Polskie Forum Filozoficzne, 2015. Ss. 161.

Przestrzeń w nauce współczesnej. T. 1. Symotiuk, Stefan i Nowak, Grzegorz (red.). Lublin: UMCS, 1998. Ss. 191.
Przestrzeń w nauce współczesnej. T. 2. Symotiuk, Stefan i Nowak, Grzegorz (red.). Lublin: UMCS, 1999. Ss. 191.
Przestrzeń w nauce współczesnej. T. 3. Symotiuk, Stefan i Nowak, Grzegorz (red.). Lublin: UMCS, 2000. Ss. 166

Przeszłość i przyszłość filozofii. Kozłowski,  Roman i Juchacz, Piotr W. (red.). Poznań: UAM, 1999. Ss. 293.

Przeszłość - przyszłości : księga ofiarowana Bogdanowi Suchodolskiemu. Leśnodorski, Bogusław i in. (red.). Warszawa: PIW, 1975. Ss. 406.

Przewodnik po epistemologii. Ziemińska, Renata (red.). Kraków: WAM, 2013. Ss. 558.

Przewodnik po filozofii języka. Odrowąż-Sypniewska, Joanna (red.). Kraków: WAM, 2016. Ss. 606.

Przewodnik po filozofii religii : nurt analityczny. Salamon, Janusz (red.). Kraków: WAM, 2016. Ss. 632.

Przewodnik po filozofii średniowiecznej : od św. Augustyna do Joachima z Fiore. Kijewska, Agnieszka (red.). Kraków: WAM, 2012. Ss. 408.

Przewodnik po filozofii umysłu. Miłkowski, Marcin; Poczobut, Robert (red.). Kraków: WAM, 2012. Ss. 780.

Przewodnik po kognitywistyce. Bremer, Józef (red.). Kraków: WAM, 2016. Ss. 784.

Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 1. Skarga, Barbara (red.); Borzym, Stanisław i Floryńska-Lalewicz, Halina (współpr.). Warszawa: WN PWN, 1994. Ss. 474.

Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 2. Skarga, Barbara (red.); Borzym, Stanisław i Floryńska-Lalewicz, Halina (współpr.). Warszawa: WN PWN, 1994. Ss. 474.

Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 3. Skarga, Barbara (red.); Borzym, Stanisław i Floryńska-Lalewicz, Halina (współpr.). Warszawa: WN PWN, 1995. Ss. 479.

Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 4. Skarga, Barbara (red.); Borzym, Stanisław i Floryńska-Lalewicz, Halina (współpr.). Warszawa: WN PWN, 1996. Ss. 443.

Przewodnik po literaturze filozoficznej XX wieku. T. 5. Skarga, Barbara (red.); Borzym, Stanisław i Floryńska-Lalewicz, Halina (współpr.). Warszawa: WN PWN, 1997. Ss. 550.

Przewodnik po metafizyce. Kołodziejczyk, Sebastian T. (red.). Kraków: WAM, 2011. Ss. 635.

Przybliżanie przeszłości : księga pamiątkowa ofiarowana profesorowi Czesławowi Głombikowi z okazji czterdziestolecia pracy nauczycielskiej. Bańka, Józef; Szubert, Bogusław (red.). Katowice: UŚ, 1998. Ss. 247.

Przybylska, Agata. Samotność możliwa w człowieku. Kraków: Arcana, 2002. Ss. 364.

Przybyłowski, Jan. Logika z ogólną metodologią nauk : podręcznik dla humanistów.  Gdańsk: UG, 1995; wyd. 2 2003. Ss. 176.

Przybysławski, Artur. Buddyjska filozofia pustki. (Monografie FNP). Wrocław: UWr, 2009. Ss. 279.

Przybysławski, Artur. Tales i początki refleksji europejskiej. Kraków: UJ, 2016. Ss. 216.

Przybysławski, Artur. Buddyjska epistemologia Tybetu : studia i przekłady. Kraków: UJ, 2017. Ss. 221.

Przybysławski, Artur. Świat jest tylko umysłem, czyli Filozofia buddyjska z przymrużeniem (trzeciego) oka. Warszawa: Iskry, 2018. Ss. 200.

Przybysz, Piotr. O poznawaniu innych umysłów : wokół kognitywistycznych badań nad poznaniem społecznym. Poznań: Bogucki, 2014. Ss. 202.

Przyłębski, Andrzej. Emila Laska logika filozofii. Poznań: UAM, 1990. Ss. 130.

Przyłębski, Andrzej. W poszukiwaniu królestwa filozofii : z dziejów neokantyzmu badeńskiego. Poznań: UAM, 1993. Ss. 158.

Przyłębski, Andrzej. Krytyka hermeneutycznego rozumu : preliminaria. Kraków: Universitas, 2016. Ss. 297.

Przyłębski, Andrzej. Dlaczego Polska jest wartością : wprowadzenie do hermeneutycznej filozofii polityki. Poznań: Zysk i S-ka, 2018. Ss. 311.

Przyłębski, Andrzej. Hermeneutyka : od sztuki interpretacji do teorii i filozofii rozumienia. Poznań: Zysk i S-ka, 2019. Ss. 368.

Przyłuska-Fiszer, Alicja. Aspekty etyczne sporu o przerywanie ciąży. Warszawa: AWF, 1997. Ss. 205.

Psyche w sidłach iluzji: o psychoanalizie. Saciuk, Robert (red.). Wrocław: UWr, 2002. Ss. 256.

Psychoanaliza w Polsce 1909-1946. T. 2, Psychoanaliza stosowana, psychoanaliza i filozofia, psychoanaliza i historia. Magnone, Lena (wybór, oprac., wstęp). Warszawa: Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2016. Ss. 406.

Psychologizm - antypsychologizm: w setną rocznicę wydania Logische Untersuchungen. Olech, Adam (red.). Kraków: Aureus, 2001. Ss. 196.

Psychoterapia i kultura : celebracja urazu czy leczenie duszy. Rosińska, Zofia i Olender-Dmowska, Elżbieta (red.). Warszawa: UW, 1997. Ss. 281.

Pszczółkowski, Tomasz G. Zur Methodologie der Interpretation des Politischen bei Friedrich Nietzsche. Warszawa: s.n., 1995; Frankfurt am Main, P. Lang, 1996. Ss. 187.

Ptaszyński, Witold. Przewodnik metodyczny do logiki. Warszawa: UW, 1960; wyd. 5 1967. Ss. 55.

Ptaszyński, Witold. Wprowadzenie do logiki jako dyscypliny wspomagającej kształcenie pedagogiczne. Kielce, WSP, 1975. Ss. 86.

Publiczna przestrzeń kobiet : obrazy dawne i nowe. Pakszys, Elżbieta i Heller, Włodzimierz (red.). Poznań: WN UAM, 1999. Ss. 336.

Pucko, Zygmunt. O wartościach w sztuce leczenia. Kraków: UJ, 2002. Ss. 126.

Puczydłowski, Miłosz Jan. Religia i sekularyzm : współczesny spór o sekularyzację. Kraków: Universitas, 2017. Ss. 353.

Pujdak, Józef. Antoni Wiśniewski, prekursor filozofii oświecenia w Polsce. Londyn, Veritas, 1974. Ss. 174.

Puszko, Hanna. Sartre - filozofia jako psychoanaliza egzystencjalna. Warszawa: UW, 1993. Ss. 295.

Putko, Adam. O naturze przekonań jako reprezentacji umysłowych. Poznań: Humaniora, 1995. Ss. 168.

Puzynina, Jadwiga. Język wartości. Warszawa: WN PWN, 1992. Ss. 264.

Pycka, Waldemar. Zarys filozofii sukcesu. Lublin: UMCS, 1994. Ss. 98.

Pyka, Marek. O uczuciach wartościach i sympatii David Hume, Max Scheler. Kraków: Universitas, 1999. Ss. 314.

Pyra, Leszek. Antropologiczno-etyczna teoria Reinholda Niebuhra. Kraków: UJ, 1999. Ss. 154.

Pytając o człowieka: myśl filozoficzna Józefa Tischnera. Zuziak, Władysław (red.). Kraków: Znak, 2002. Ss. 160.

R

Racjonalność a nauka. Kotowa, Barbara i Wiśniewski, Janusz (red.). Poznań: IF UAM, 1998. Ss. 123.

Racjonalność i sprawiedliwość. Kalka, Krzysztof (red.). Bydgoszcz, WSP, 1995. Ss. 170.

Racjonalność, nauka, społeczeństwo. Kozakiewicz, Helena; Mokrzycki, Edmund; Siemek, Marka J. (red.). Warszawa: PWN, 1989. Ss. 434.

Racjonalność w myśleniu i działaniu : filozofia Tadeusza Kotarbińskiego. Dariusz Łukasiewicz i Ryszard Mordarski (red.). Bydgoszcz: UKW, 2017. Ss. 237.

Racjonalność współczesności : między filozofią a socjologią. Kozakiewicz, Helena; Mokrzycki, Edmund; Siemek, Marka J. (red.). Warszawa: WN PWN, 1992. Ss. 363.

Radziszewska-Szczepaniak, Danuta. Podstawy koncepcji sublimacji uczuć u św. Tomasza z Akwinu. Olsztyn: UWM, 2002. Ss. 142.

Radziszewski, Idzi Benedykt. Pisma. Janeczek, Stanisław; Maciołek, Michał; Charzyński, Rafał (red.). Lublin: KUL, 2009. Ss. 588.

Rainko, Stanisław. Rola podmiotu w poznaniu : zarys zagadnień. Warszawa: PWN, 1971. Ss. 165.

Rainko, Stanisław. Marksizm i jego krytycy. Warszawa: Książka i Wiedza, 1976. Ss. 367.
Marksizm i ego kritiki. Legostaeva V. M. (per.). Moskva, Progress, 1979.
Marxismus a jeho kritici. Sedlacek Jan (přel.). Praha, Svoboda, 1979.

Rainko, Stanisław. Świadomość i historia : studia nad społeczną rolą świadomości. Warszawa: Czytelnik, 1978. Ss. 328.

Rainko, Stanisław. Świadomość i determinizm : studia nad społeczną determinacją świadomości. Warszawa: Czytelnik, 1981. Ss. 348.

Rainko, Stanisław. Świadomość i krytyka : studia nad krytycznymi funkcjami świadomości. Warszawa: Czytelnik, 1989. Ss. 219.

Rainko, Stanisław. Powołanie filozofii : esej metafilozoficzny. Warszawa: Sedno, 2013. Ss. 171.

Rainko, Stanisław. Marks : dwie filozofie. Warszawa: Książka i Prasa, 2015. Ss. 202.

Rainko, Stanisław. Saga metafizyczna. Warszawa: Książka i Prasa, 2016. Ss. 116.

Rainko, Stanisław. Eseje filozoficzne. Warszawa: Książka i Prasa, 2017. Ss. 139.

Rainko, Stanisław. Czas miniony. Warszawa: Książka i Prasa, 2018. Ss. 87.

Raport o stanie badań nad filozofią niemiecką w Polsce. Garewicz, Jan (red.), Żelazna, Jolanta (oprac.). Warszawa: Wyd. Pol. Tow. Filozoficznego, 1994. Ss. 43.

Rasiowa, Helena. Wstęp do logiki matematycznej i teorii mnogości. Wrocław: Ossolineum, 1966. Ss. 166.

Ratio et Revelatio : z zagadnień filozoficzno-teologicznych : księga pamiątkowa dedykowana księdzu profesorowi Józefowi Herbutowi z okazji 65. rocznicy urodzin. Cichoń, Jan (red.). Opole, UO, 1998. Ss. 444.

Ratio, religio, humanitas : miscellanea dedykowane profesorowi Zbigniewowi Drozdowiczowi. Jeliński, Edward; Stachowski, Zbigniew; Sztajera, Sławomira (red.). Poznań: WNS UAM, 2015. Ss. 319.

Rationality Today - Challenges, Problems, Changes. Katowice: UŚ, 2002. Ss. 236.

Rau, Zbigniew. From communism to liberalism : essays on the individual and civil society. Łódź: UŁ, 1998. Ss. 171.

Rau, Zbigniew. Liberalizm : zarys myśli politycznej XIX i XX wieku. Warszawa: Aletheia, 2000. Ss. 217.

Raube, Sławomir. Nietrwałość, niepewność, smutek : szkice o literaturze i filozofii kultury. Białystok: Prymat, 2016. Ss. 140.

Rąb, Jacek. Ideologia postheglizmu : kategoria narodu w polskim heglizmie a współczesne kontrowersje. Wrocław: UWr, 1981. Ss. 119.

Rąb, Jacek. O nauce, edukacji i społeczeństwie : szkice filozoficzne. Gliwice: Wyd. Politechniki Śląskiej, 2008. Ss. 134.

Rąb, Jacek; Polewczyk, Andrzej. Wstęp do metodologii nauk. Gliwice, PŚ, 1995. Ss. 104.

Rąpała, Jerzy. Teorie mineralnych początków życia : studium filozoficzno-przyrodnicze. (Filozofia Przyrody i Nauk Przyrodniczych, 14). Lublin: KUL, 2016. Ss. 225.

Rebes, Marcin. Między respondere i imputatio : Martina Heideggera i Józefa Tischnera hermeneutyka odpowiedzialności w horyzoncie ontologii, agatologii i aksjologii. Cz. 1. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014. Ss. 193.
Między respondere i imputatio : Martina Heideggera i Józefa Tischnera hermeneutyka odpowiedzialności w horyzoncie ontologii, agatologii i aksjologii
. Cz. 2, 3. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2018. Ss. 245.

Rebeta, Jerzy. O niektórych tendencjach metodologiczno-filozoficznych w nauce polskiej na początku XV wieku. Sprawozdania Wydziału Nauk Społecznych PAN. Warszawa: 1965. Ss. 72.

Rebeta, Jerzy. Komentarz Pawła z Worczyna do Etyki Nikomachejskiej Arystotelesa z 1424 roku : zarys problematyki filozoficzno-społecznej. (Monografie z Dziejów Nauki i Techniki). Wrocław: Ossolineum, 1970. Ss. XVII+294.

Rebeta, Jerzy. Początki nauk społecznych : podstawy metodologiczne. (Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce). Wrocław: Ossolineeum, 1988. Ss. 265.

Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Cz. 1, Józef Władysław Bychowiec, Anna z Zamoyskich Sapieżyna, Jan Śniadecki, Franciszek Wigura. Kupś, Tomasz (oprac.). Toruń: UM-K, 2014. Ss. 264.

Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Cz. 3, Polemiki z Janem Śniadeckim. Krouglov, Alexei; Kupś, Tomasz (oprac.), Kondrat, Aleksandra (tłum.), Specht, Roman (red.). Toruń: UMK, 2016. Ss. 180.

Recepcja filozofii Immanuela Kanta w filozofii polskiej w początkach XIX wieku. Cz. 4, Konkurs na katedrę filozofii w Uniwersytecie Wileńskim w 1820 roku. Kupś, Tomasz; Viliunas; Dalius (oprac.); Usakiewicz, Joanna (tłum. tekstów łacińskich). Toruń. UMK, 2017. Ss. 783.

Recepcja i oddziaływanie Marka Siemka w Europie. Ewa Nowak (red.). (M. J. Siemek, Dzieła, t.8; część prac tłumaczona z angielskiego i nimieckiego). Warszawa: UW, 2019. Ss. 462.

Rechtsstaatlichkeit Kant. Kaniowski, Andrzej M.; Wyrębska, Ewa; Tomasz Michałowski (Hrsg.) ; unter Mitwirkung von Jan C. Joerden und Stefan Seiterle. Łódź: UŁ, 2012. Ss. 166.

Rega, Artur. Człowiek w świecie symboli: antropologia filozoficzna Mircei Eliadego. Kraków: Nomos, 2001. Ss. 218.

Regner, Leopold. Logika. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1973. Ss. 179.

Reinterpretacje klasyki. Wilkoszewska, Krystyna i Zmudziński, Bogusław (red.). Kraków: UJ i AG-H, 1990. Ss. 253.

Reka, Artur. Człowiek w świecie symboli: antropologia filozoficzna M. Eliadego. Kraków: Nomos, 2001. Ss. 220.

Rekonesanse filozoficzne : człowiek, wartości, historia : prace ofiarowane profesorowi Zdzisławowi Jerzemu Czarneckiemu. Jakuszko, Honorata i in. (red.). Lublin: UMCS, 1999. Ss. 435.

Relacje między teoriami a rozwój nauki. Krajewski, Władysław; Pietruska-Madej, Elżbieta; Żytkow, Jan M. (red.). Wrocław: Ossolineum, 1977. Ss. 262.

Religia a sens bycia człowiekiem. Zdybicka, Zofia J. (red.). Lublin: RW KUL, 1994. Ss. 213.

Religia i wartości (materiały seminarium). [T. 1. Rosińska, Zofia; Olender-Dmowska, Elżbieta; Hansen; Grzegorz (red.). Warszawa: UW, 1990. Ss. X+239.

Renesans nietzscheanizmu a marksizm współczesny. Mackiewicz, Witold (red.). Warszawa: COMSNP, 1990. Ss. 272.

Revolucja : o potrzebie transformacji współczesnego człowieka. Jagiełłowicz, Alina B. (red.). Wrocław: Akademia Pióra, 2017. Ss. 195.

Rechlewicz, Wojciech. Elementy filozofii bezpieczeństwa : bezpieczeństwo z perspektywy historii filozofii i filozofii polityki. Warszawa: Difin, 2012. Ss. 279.

Rewers, Ewa. Język i przestrzeń w poststrukturalistycznej filozofii kultury. Poznań: UAM, 1996. Ss. 221.

Rewers, Ewa. Społeczna świadomość językowo-artystyczna. Poznań: UAM, 1991. Ss. 119.

Rewizje - kontynuacje : sztuka i estetyka w czasach transformacji. Jamroziakowa, Anna (red.). Poznań: Humaniora, 1996. Ss. 183.

Rewolucja Październikowa a rozwój filozofii marksistowskiej : materiały z międzynarodowej sesji naukowej zorganizowanej z okazji 60-lecia Rewolucji Październikowej. Szymański, Jerzy (red.). Poznań: UAM, 1979. Ss. 105.

Road to reality with Roger Penrose. Ladyman, James; Presnell, Stuart; McCabe, Gordon; Eckstein, Michał; Szybka, Sebastian J. (eds). Kraków: Copernicus Center Press, 2015. Ss. XII+279.

Rode, Maksymilian. Myśl filozoficzna starożytności i średniowiecza. Warszawa: Chrześcijańska Ak. Teol., 1969 Ss. 264. Wyd. 2 popr. i uzup. 1982 [zob. poniżej].

Rode, Maksymilian. Myśl filozoficzna nowożytności i współczesności. Warszawa: Chrześcijańska Ak. Teol., 1971. Ss. 290. Wyd. 2 popr. i uzup. 1982 [zob. poniżej].

Rode, Maksymilian. Filozofia dziejów rozwoju myśli społecznej. T. 1. Prastarożytność. Warszawa: Chrześcijańska Ak. Teol., 1979. Ss. 550.

Rode, Maksymilian. Filozofia dziejów rozwoju myśli społecznej. T. 2. Starożytność. Warszawa: Chrześcijańska Ak. Teol., 1980. Ss. 514.

Rode, Maksymilian. Filozofia dziejów rozwoju myśli społecznej. T. 3. Średniowiecze i Nowożytność. Warszawa: Chrześcijańska Ak. Teol., 1982. Ss. 845.

Rode, Maksymilian. Zarys dziejów myśli filozoficznej. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: Chrześcijańska Ak. Teol., 1982; wyd. 3 1984. Ss. 411.

Rodzaje wiedzy o świecie. Madejski, Piotr i Sikora, Marek (red.). Wrocław: PWr, 1999. Ss. 112.

Rodziński, Adam. Sprawiedliwość chrześcijańska wobec problemu nierówności majątkowych w II i III wieku. Lublin: TN KUL, 1961. Ss. 141.

Rodziński, Adam. U podstaw kultury moralnej : o genezie i podstawowej strukturze wartości moralnej naturalnej i wartościowania ściśle moralnego : studium aksjologiczno-etyczne. Ślipko, Tadeusz (przedm.). Warszawa: ODiSS, 1980; wyd. Lublin: KUL, 2011. Ss. 159.

Rodziński, Adam. Osoba i kultura. Warszawa: ODiSS, 1981. Ss. 181.

Rodziński, Adam. Osoba, moralność, kultura. Lublin: RW KUL, 1989. Ss. 380.

Rodziński, Adam. Na orbitach wartości. Lublin: RW KUL, 1998. Ss. 291.

Rogacz, Dawid. W stronę radykalnego pluralizmu religijnego. Kraków: Libron - Filip Lohner, 2016. Ss. 180.

Rogacz, Dawid. Chińska filozofia historii : od początków do końca XVIII wieku. Poznań: UAM, 2019. Ss. 368.

Rogalski, Aleksander. Myśli i wyobraźnia : szkice do portretów. Warszawa: PAX, 1977. Ss. 210.

Rogalski, Aleksander. Tryptyk miłosny : Sören Kierkegaard - Regine Olsen, Franz Kafka - Felice Bauer, Emile Verhaeren - Marthe Massin. Warszawa: PIW, 1977. Ss. 295.

Rogalski, Andrzej K. Z zastosowań ontologii Stanisława Leśniewskiego : analiza ujęcia Desmonda P. Henry'ego. Lublin: RW KUL, 1995. Ss. 170.

Rogowska-Stangret, Monika. Ciało - poza innością i tożsamością : trzy figury ciała w filozofii współczesnej.  Gdańsk: Terytoria Książki, 2016. Ss. 422.

Rogowski, Leonard Sławomir. Logika kierunkowa a heglowska teza o sprzeczności zmiany. Toruń: PWN, 1964. Ss. 92.

Rogowski, Waldemar. Dylematy liberalizmu : wokół myślenia politycznego Józefa Tischnera. Toruń-Łysomice, Duet, 2013. Ss. 318.

Rogóż, Dominik. Anty-Odyseja : antropologia Emmanuela Lévinasa. Kraków: Homini, 2012. Ss. 208.

Rojek, Krzysztof. Wolność w kontekście determinizmu : analiza porównawcza teorii N. Hartmanna i R. H. Kane’a. Lublin: UMCS, 2019. Ss. 215.

Rojek, Paweł. Tropy i uniwersalia : badania ontologiczne. Warszawa: Semper, 2019. Ss. 295.

Realny socjalizm, "Solidarność", kapitalizm : wokół myśli politycznej Leszka Nowaka. Brzechczyn, Krzysztof (red.). Poznań: IPN, 2013. Ss. 118.

Rola filozofii w biologii. Zbigniew Pietrzak (red.). Wrocław: Polskie Forum Filozoficzne, 2017. Ss. 110.

Rola wartości etycznych we współczesnym świecie : filozoficzne spojrzenie na pojęcie wartości. Cz. 2. Iwona Dudzik, Barbara Czuba, Krzysztof Rejman (red.). Jarosław: Wyd. PWS Techniczno-Ekonomicznej, 2017. Ss. 121.

Rolewski, Jarosław. Kant a metafizyka. Warszawa: PAX, 1991. Ss. 285.

Rolewski, Jarosław. O równości. Toruń: Comer, 1994. Ss. 111.

Rolewski, Jarosław. Rozum, nauka, świat przeżywany : studium filozofii "późnego" Husserla. Toruń: UMK, 1999. Ss. 151.

Rolewski, Jarosław. Nowa metafizyka Kanta. Toruń, Rolewski, 2002. Ss. 232.

Rolewski, Jarosław. Pojęcie prawdy u Kanta i "późnego" Husserla. Toruń: Tako, 2013. Ss. 164.

Rolka, Malwina. Hermeneutyka mitu dionizyjskiego w filozofii Fryderyka Nietzschego. Katowice: UŚ, 2014. Ss. 254.

Roman Ingarden a filozofia naszego czasu. Węgrzecki, Adam (red.). Kraków: Cracovia, 1995. Ss. 330.

Roman Ingarden and Contemporary Polish Aesthetics. Graff, Piotr i Krzemień-Ojak, Sław (red.). Warszawa: PWN, 1975. Ss. 267.

Roman Rudziński : człowiek i dzieło. Janusz Sidorek (red.). Warszawa: SGH, 2017. Ss. 128.

Romantyzmy polskie. Dziedzic, Anna; Herbich, Tomasz; Pieróg, Stanisław; Ziemski, Piotr (red.). Warszawa: Fundacja Historii Filozofii Polskiej, 2016. Ss. 452.

Romańczuk-Woroniecka, Grażyna. Interakcja symboliczna a hermeneutyczna kategoria przed-rozumienia. Warszawa: Oficyna Naukowa, 1998; wyd. 2 uzup. 2003. Ss. 160.

Ronen, Shoshana. Nietzsche and Wittgenstein: in Search of Secular Salvation. Warszawa: Dialog, 2002. Ss. 174.

Rosa, Ryszard. Filozoficzno-metodologiczne podstawy nauki wojennej. Cz. 1. Filozoficzno-metodologiczna analiza praw nauki. Warszawa: WAP, 1976. Ss. 83.

Rosa, Ryszard. Wybrane zagadnienia marksistowsko-leninowskiej nauki o wojnie i wojsku. Warszawa: WAP, 1978. Ss. 138.

Rosa, Ryszard. Filozoficzno-metodologiczne podstawy nauki wojennej. Cz. 2. Filozoficzno-metodologiczne podstawy badań ogólnych praw wojny. Warszawa: WAP, 1979. Ss. 92.

Rosa, Ryszard. Dialektyka wojny i pokoju w radzieckiej myśli filozoficznej. Warszawa: WAP, 1984. Ss. 381.

Rosa, Ryszard. Filozoficzne problemy wojen i pokoju. Warszawa: WAP, 1986. Ss. 156.

Rosa, Ryszard. Dialektyka wojny i pokoju : studium z radzieckiej filozofii pokoju. Warszawa: MON, 1987. Ss. 291.

Rosa, Ryszard. Filozofia bezpieczeństwa. Warszawa: Bellona, 1995. Ss. 239.

Rosa, Ryszard. Filozofia i edukacja do bezpieczeństwa : (wybrane aspekty ontologiczne, aksjologiczne i prakseologiczne). Siedlce, WSR-P, 1998; wyd. 2 popr. IP AP, 2001. Ss. 227.

Rosa, Ryszard. Prawa i wolności człowieka w armii demokratycznego państwa : podstawy filozoficzne i prawne. Warszawa: AON, 1998. Ss. 158.

Rosiak, Marek. Studia z problematyki realizmu-idealizmu. Wrocław: Polskie Forum Filozoficzne, 2012. Ss. 250.

Rosiak, Marek. Muzyka, literatura, filozofia : o filozoficznych wątkach Ryszarda Wagnera i w Ulissesie Jamesa Joyce’a. Łódź: UŁ, 2018. Ss. 292.

Rosińska, Zofia. Jung. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982. Ss. 238.

Rosińska, Zofia. Psychoanalityczne myślenie o sztuce. Warszawa: PWN, 1985. Ss. 213.

Rosińska, Zofia. Freud. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1993; wyd. 2 zm. 2002. Ss. 333.

Rosińska, Zofia. Ruch myśli : teksty trochę filozoficzne. Warszawa: Eneteia, 2012. Ss. 383.

Rosłan, Adam. Rozumienie istnienia w Summa contra gentiles Tomasza z Akwinu. Warszawa: Semper, 1999. Ss. 152.

Rosner, Katarzyna. Narracja, tożsamość i czas. Kraków: Universitas, 2003. Ss. 144.

Rosnerowa, Hanna. Jedność filozofii i wielość języków : o filozoficznym przekładzie i jego funkcji poznawczej. Warszawa: PAX, 1975. Ss. 185.

Rosnerowa, Hanna. Dylematy pojęcia wolności : próba wprowadzenia analitycznego. Warszawa: IFiS PAN, 1993. Ss. 209.

Rosół, Piotr. Hans Jonas o etycznej odpowiedzialności nauki i techniki. Kraków: Universitas, 2017. Ss. 259.

Roszyk, Maksymilian. Trzy sposoby podejścia do zagadnienia relatywizmu : A. MacIntyre, R. Rorty, P. Boghossian. Lublin: KUL, 2017. Ss. 269.

Rotter, Krzysztof. Idea nauk formalnych we wczesnej filozofii Ludwiga Wittgensteina 1913-1922. Wrocław: UWr, 1996. Ss. 132.

Rotter, Krzysztof. Kryzys i odrodzenie racjonalnej gramatyki. Wrocław: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, 1999. Ss. 406.

Rowiński, Cezary. Stanisława Brzozowskiego "Legenda Młodej Polski" na tle epoki. Wrocław: Ossolineum, 1975. Ss. 238.

Rowiński, Cezary. Człowiek i świat w poezji Leśmiana : studium filozoficznych koncepcji poety. Warszawa: PWN, 1982. Ss. 325.

Rowiński, Cezary. Przestrzeń logosu i czas historii. Warszawa: Czytelnik, 1984. Ss. 380.

Rozdroża ekologii. Kraków: WAM, 1999. Ss. 251.

Rozdroża i ścieżki wrażliwości. Orlik, Piotr (red.). Poznań: IF UAM, 2000. Ss. 314.

Rozdroża sprawiedliwości we współczesnej myśli filozoficznoprawnej. Bartosz Wojciechowski, Mariusz J. Golecki (red.). Toruń: Adam Marszałek, 2008. Ss. 300.

Rozmarynowska, Karolina. Inność jako źródło etyczności : inspiracje ricoeurowskie. Warszawa: UKSW, 2015. Ss. 392.

Rozmowy o filozofii. Zieliński, Andrzej; Bagiński, Maciej; Wojtysiak, Jacek (red.). Lublin: RW KUL, 1996. Ss. 303.

Rozprawy filozoficzne. Gumański, Leon (red.). Toruń: PWN, 1969. Ss. 476.

Rozprawy i szkice z filozofii i metodologii nauk : księga pamiątkowa ku uczczeniu siedemdziesięciolecia urodzin profesora Władysława Krajewskiego. Such, Jan; Pakszys, Elżbieta; Czerwonogóra, Irena (red.). Warszawa-Poznań: WN PWN, 1992. Ss. 330

Rozprawy logiczne : księga pamiątkowa ku czci Profesora Kazimierza Ajdukiewicza. Warszawa: PWN, 1964. Ss. 245.

Rozprawy z etyki. Pawlak, Józef i Tyburski, Włodzimierz (red.). Toruń: UMK, 1999. Ss. 163.

Rozprawy z filozofii i socjologii. Pawlak, Józef (red.). Toruń: 1983. Ss. 179.

Rozprawy z historii filozofii nowożytnej i współczesnej : materiały VI Polskiego Zjazdu Filozoficznego : Sekcja Historii Filozofii Nowożytnej, Toruń 5-9 września 1995. Jadczak, Ryszard i Pawlak, Józef (red.). Toruń: UMK, 1997. Ss. 233.

Rozum a porządek społeczny. Miklaszewska, Justyna (red.). Kraków: IF UJ, 2002. Ss. 296.

Rozum, człowiek, historia. Jakub Szczepański (red.). Kraków: UJ, 2018. Ss. 358.

Rozum jest wolny, wolność - rozumna: księga pamiątkowa dla uczczenia 60 rocznicy urodzin prof. M. Siemka. Marszałek, Robert; Nowak-Juchacz, Ewa (red.). Warszawa: IFiS PAN, 2002. Ss. 402.

Rozum otwarty na wiarę : zadania współczesnej metafizyki : Fides et ratio - w rocznicę ogłoszenia : II Międzynarodowe Sympozjum Metafizyczne (KUL, 9-10.XII.1999). Maryniarczyk, Andrzej i Gaudaniec, Arkadiusz (red.). (Zadania Współczesnej Metafizyki). Lublin:  KUL, 2000. Ss. 288.

Rozum, świat, zaangażowanie. Żardecka-Nowak, Magdalena (red.); Nowak, Witold M. (red., wprow.). Rzeszów: URz, 2012. Ss. 231.

Rozum w dziejach: księga pamiątkowa profesora Ryszarda Panasiuka. Glinkowski, W.; Nowaczyk, A.; Piórczyński, J. (red.). Łódź: UŁ, 2001. Ss.320.

Rozważania o filozofii a recentiori : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Józefowi Bańce. Szołtysek, Adolf E. (red.). Katowice: UŚ, 1994. Ss. 226.

Rozważania o poznaniu naukowym. Such, Jan; Szymański, Jerzy; Szcześniak, Małgorzata (red.). Poznań: Humaniora, 1996. Ss. 147.

Rozwój nauki a społeczny kontekst poznania. Niżnik, Józef (red.). Warszawa: PWN, 1987. Ss. 156.

Rożdżeński, Roman. Filozofia poznania : zarys problematyki. Kraków: PAT, 1995; wyd. 3 popr. i uzup. UPJPII, 2010. Ss. 248.

Rożdżeński, Roman. Pytanie o sens naszej egzystencji. Kraków: PAT, 1997. Ss. 127.

Rożdżeński, Roman. Spostrzegalne i niespostrzegalne. Kraków: PAT, 1999. Ss. 322.

Rożdżeński, Roman. Na tropach nieznanego: poznanie i prawda z perspektywy ludzkiej skończoności. Kraków: WN PAT, 2003. Ss. 256.

Rożdżeński, Roman. Filozofia poznania : zarys problematyki. Kraków, WN PAT, 2003. Wyd. 3 popr. i uzup. Kraków: UPJPII, 2010. Ss. 248.

Rożdżeński, Roman. Filozofia a rzeczywistość : spór o poznawalność świata. Kraków: WAM, 2012. Ss. 371.

Rożdżeński, Roman. Ateizm czyli Wiara negatywna : ateistyczne przeświadczenia z perspektywy pytań granicznych. Kraków: WAM, 2016. Ss. 340.

Różanowski, Ryszard. Pasaże Waltera Benjamina : studium myśli. Wrocław: UWr, 1997. Ss. 268.

Różne optyki rozważań filozoficznych w naukach społecznych i przyrodniczych. Łukasz B. Pilarz, Kamil Maciąg (red.). Lublin: Tygiel, 2018. Ss. 117.

Różnica i różnorodność : o kulturze ponowoczesnej - szkice krytyczne. Jawłowska, Aldona (red.). Poznań: Humaniora, 1996. Ss. 154.

Ruba, Marek. Człowiek, absolut, gnoza : gnostycka filozofia Maxa Schelera. Rzeszów: WSP, 1995. Ss. 184.

Ruchel, Małgorzata. Ramakriszna: filozof-mistyk-święty. Kraków: Nomos, 2003. Ss.148.

Rudniański, Jarosław. Homo cogitans : o myśleniu twórczym i kryteriach wartości. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975, wyd. 2 rozsz. 1981. Ss. 303.

Rudniański, Jarosław. Między Dobrem a Złem. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1982, wyd. 3 rozsz. 1989. Ss. 207.

Rudniański, Jarosław. Miłość i nieskończoność. Berlin-Warszawa: Słowo, 1994. Ss. 106.

Rudniański, Jarosław. Przestrzeń wiary w cywilizacji współczesnej. Poznań: W Drodze", 1998. Ss. 184.

Rudniański, Stefan. Z dziejów filozofii. Warszawa: Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 1961. Ss. 277.

Rudniański, Stefan. Pogadanki filozoficzne : przewodnicy ludzkości. Szaniawski Ignacy (posł.). Warszawa: Książka i Wiedza, 1958; wyd. 2 1960. Ss. 273.

Rudniański, Stefan. W obronie nieprzemijających wartości : wybór pism. Osajda, Wiktor (wybór), Dziamski, Seweryn (wstęp). Warszawa: Książka i Wiedza, 1982. Ss. LV+257.

Rudziński, Roman. Ideał moralny i proces dziejowy w marksizmie i neokantyzmie. Warszawa: Książka i Wiedza, 1975. Ss. 289.

Rudziński, Roman. Jaspers. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978. Ss. 279.

Rudziński, Roman. Człowiek w obliczu nieskończoności : metafizyka i egzystencja w filozofii Karla Jaspersa. Warszawa: Książka i Wiedza, 1980. Ss. 420.

Rudziński, Roman. Filozofia XX wieku. Czerniak, Stanisław; Miś, Andrzej i Sidorek, Janusz (do dr. przygot.). Warszawa: SGPiS, 1991. Ss. 176.

Rudzki, Jerzy. Świętochowski (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1963. Ss. 254.

Rudzki, Jerzy. Aleksander Świętochowski i pozytywizm warszawski. Warszawa: PWN, 1968. Ss. 249.

Rupniewski, Michał. Prawo jako narzędzie sprawiedliwej kooperacji w społeczeństwie demokratycznym : filozofia polityczna Johna Rawlsa z perspektywy prawniczej. Łódź: UŁ, 2015. Ss. 257.

Rura, Mateusz. Podmiot w filozofii Emila Ciorana. Lublin: UMCS, 2019. Ss. 144.

Rusinek, Michał. Między retoryką a retorycznością. Kraków: Universitas, 2003. Ss. 290.

Rusnák, Peter. Čitanie z Heideggera : divertimento ku komparatívnej etike. Kraków: Towarzystwo Słowaków w Polsce; Trnava, Filozofick´a fakulta Trnavskej univerzity, 2013. Ss. 109.

Russian thought in Europe : reception, polemics, developement. Obolevitch, Teresa; Homa, Tomasz; Bremer, Józef (red.). Kraków: WAM, 2013. Ss. 598.

Rutkowski, Mirosław. Obowiązek moralny a motywacja. Szczecin: WN USz, 2001. Ss. 400.

Rutkowski, Mirosław. Rola rozumu w decyzjach moralnych: etyka Davida Hume'a. Wrocław: UWr, 2001. Ss. 225.

Rutkowski, Mirosław. Granice etyki. Warszawa: Semper, 2017. Ss. 428.

Rutski, Jan. Doktryna Hume'a o prawdopodobieństwie : uwagi w sprawie jej interpretacji. Czeżowski, Tadeusz (przedm.). Toruń: Tow. Nauk., 1948.

Rużyłło, Edward. Etyka i medycyna. Łomża, Stopka, 1999. Ss. 256.

Rybarkiewicz, Dorota. Metakolaż : o kanonie myślenia metaforycznego. Łódź : UŁ, 2018. Ss. 191.

Rybicki, Paweł. Arystoteles : początki i podstawy nauki o społeczeństwie. Wrocław: Ossolineum, 1963. Ss. 330.

Rybicki, Paweł. Aristote et la pensée sociale moderne. Waśniewska, Aleksandra (trad.). Wrocław: Ossolineum, 1984. Ss. 316.

Rybowicz, Artur. Istota osobowego istnienia w świetle metafizyki działania Johna Macmurraya. Kraków: Springbook Meles-Design, 2009. Ss. 128.

Rycyk, Dydak K. Eidos : próba odczytania znaczenia i funkcji eidos w myśleniu Platona w kontekście filozofii presokratyków. Kraków: UPJPII, 2018. Ss. 338.

Rydlewski, Michał. "Żeby widzieć, trzeba wiedzieć" : kulturowy wymiar percepcji wzrokowej. Bydgoszcz, Epigram, 2016. Ss. 310.

Rydzewski, Włodzimierz. Kropotkin. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1979. Ss. 316.

Rydzewski, Włodzimierz. Filozofia polityczna rosyjskiego narodnictwa. Kraków: UJ, 1988. Ss. 159.

Rydzewski, Włodzimierz. Powrót Bakunina : szkice o "rosyjskiej idei" i mitach lewicy. Kraków: BUS, 1993. Ss. 167.

Rydzewski, Włodzimierz. Dylematy rosyjskiej idei : artykuły, szkice, recenzje : wybór pism. Augustyn, Leszek i Bohun, Michał (red.); Augustyn, Leszek (wstęp). Kraków: Episteme, 2014. Ss. 382.

Ryk, Andrzej. W poszukiwaniu podstaw badań ejdetycznych w perspektywie fenomenologicznej : na podstawie badań Edmunda Husserla. Wyd. 2 Kraków: Impuls, 2017. Ss. 104.

Rymkiewicz, Wawrzyniec. Ktoś i nikt: wprowadzenie do lektury Heideggera. Wrocław: UWr, 2002. Ss. 280.

Rymkiewicz, Wawrzyniec. Formy istnienia : Heidegger według Arystotelesa. Warszawa: Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2015. Ss. 353.

Rzecz, ciało, pamięć : eseje i rozprawy z filozofii historii. Magdalena Żardecka i Witold Nowak (red.). Rzeszów: UR, 2017. Ss. 198.

Rzecz piękna, mądra, dobra i wszystko, co takie... . Zieliński, Jacek; Barć, Sławomir; Lorczyk, Andrzej (red.). Wrocław: Arboretum, 2014. Ss. 261.

Rzecz piękna, mądra, dobra.... T. 2, Oikoumene filozofów. Barć, Sławomir; Lorczyk, Andrzej; Zieliński, Jacek (red.). Wrocław: Arboretum, 2015. Ss. 329.

Rzecz piękna, mądra, dobra... T. 3, Wszystkim jest jedno : oryginalna polifonia filozofii. Sławomir Barć, Paweł Korobczak, Andrzej Lorczyk (red.). Wrocław: Arboretum, 2017. Ss. 234.

Rzecz piękna, mądra, dobra... T. 4, Pokój. Sławomir Barć, Paweł Korobczak, Andrzej Lorczyk (red.). Wrocław: Arboretum, 2018. Ss. 262.

Rzeczywistość i jej obrazowe reprezentacje. Maciej T. Kociuba, Adriana Sajur (red.). Lublin: UMCS, 2018. Ss. 234.

Rzeczywistość języka. Trojanowska, Barbara (red.).  "Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia", Nr 36, 1999. Ss. 399.

Rzepiński, Tomasz. Wyjaśnianie i rewizja wiedzy w medycynie : od modeli eksperymentalnych do badań klinicznych. Poznań: UAM, 2013. Ss. 327.

Rzeszotnik, Jacek. Ein zereblarer Schriftstellar und Philosoph namens Lem: Zur Rekonstruktion von Stanislaw Lems Autoren und Werkbild im deutschen Sprachraum anhand von Fallbeispielen. Wrocław: UWr, 2003. Ss. 286.

Rzymowska, Luiza. Istota gnostycyzmu w świetle analizy pojęcia prawdy. Wrocław: UWr, 2002. Ss. 280.

S

Sadowski, Ryszard. Filozoficzny spór o rolę chrześcijaństwa w kwestii ekologicznej. Warszawa: Wydawnictwo Salezjańskie, 2015. Ss. 415.

Sady, Wojciech. Racjonalna rekonstrukcja odkryć naukowych. (Realizm, Racjonalność, Relatywizm). Lublin: UMCS, 1990. Ss. 149.

Sady, Wojciech. Wittgenstein : życie i dzieło. Lublin: Daimonion, 1995. Ss. 165.

Sady, Wojciech. Fleck o społecznej naturze poznania. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000. Ss. .

Sady, Wojciech. Spór o racjonalność naukową : od Poincarégo do Laudana. (Monografie FNP). Wrocław: Funna, 2000; wyd. 2 rozsz. i popr. Toruń: UMK, 2014. Ss. 469.

Sady, Wojciech. Dzieje religii, filozofii i nauki : od Talesa z Miletu do Mahometa. Kęty: Marek Derewiecki, 2000. Ss. 671.

Sady, Wojciech. Dzieje religii, filozofii i nauki : od Pico della Mirandoli do Miguela Serveta. Kęty: Marek Derewiecki, 2013. Ss. 216.

Sady, Wojciech. Dzieje religii, filozofii i nauki : od Eriugeny do Mikołaja z Kuzy. Kęty: Marek Derewiecki, 2014. Ss. 367.

Saint Anselm : bishop and thinker : papers read at a conference held in the Catholic University of Lublin on 24-26 September 1996. Majeran, Roman & Zieliński, Edward Iwo (eds). Lublin: RW KUL, 1999. Ss. 372.

Saint Thomas d'Aquin pour le septi`eme centenaire de sa mort : essais d'actualisation de sa philosophie = Saint Thomas Aquinas 700th anniversary of his death : modern interpretation of his philosophy. Kamiński, Stanisław; Kurdziałek, Marian; Zdybicka Zofia J. (red.). Lublin: KUL, 1976. Ss. 351.

Saja, Krzysztof. Język etyki a utylitaryzm : filozofia moralna Richarda M. Hare’a. Kraków: Aureus, 2008. Ss. 269.

Sagan, Dariusz. Metodologiczno-filozoficzne aspekty teorii inteligentnego projektu. Zielona Góra, IF UZ, 2015. Ss. 515.

Saja, Krzysztof. Etyka normatywna : między konsekwencjalizmem a deontologią. Kraków: Universitas, 2015. Ss. 342.

Sajdak, Jan. Kwintus Septimiusz Florens Tertulian : czasy, życie, dzieła. Poznań: Księgarnia Akademicka, 1949. Ss. 553.

Sajdek, Wiesława. Polski Sokrates : pojęcie czynu w filozofii Augusta Cieszkowskiego. Lublin: KUL, 2013. Ss. 320.

Salamucha, Jan. Wiedza i wiara : wybrane pisma filozoficzne. Jadacki, Jacek J. i Świętorzecka, Kordula (red.). Lublin: TN KUL, 1997. Ss. 612.

Sareło, Zbigniew. Etyczna doniosłość doświadczenia religijnego : studium teologicznomoralne w świetle transcendentalnej antropologii K. Rahnera. Warszawa: Pallottinum, 1992. Ss. 285.

Sareło, Zbigniew. Postmodernizm w pigułce. Poznań: Pallottinum, 1998. Ss. 33.

Sareło, Zbigniew. Media w służbie osoby : etyka społecznego komunikowania. Toruń: Adam Marszałek, 2000. Ss. 198.

Sarkowicz, Ryszard; Stelmach, Jerzy. Filozofia prawa XIX i XX wieku. Kraków: UJ, 1998. Ss. 200.

Sarkowicz, Ryszard; Stelmach, Jerzy. Teoria prawa. Kraków: UJ, 1996; wyd. 2 1997. Ss. 225.

Sarna, Jan W. Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza. Kielce, WSP, 1978. Ss. 232.

Sarna, Jan W. Fenomenologia Romana Ingardena na tle filozofii Edmunda Husserla. Kielce, WSP im. Jana Kochanowskiego, 1981. Ss. 273.

Sarna, Jan W. Filozofia G. Berkeleya - idealizm czy realizm. Opole, UO, 1996. Ss. 75.

Sarna, Jan W. Człowiek i filozofia. Kielce: OW Stan 2, 2000. Ss. 226.

Sarna, Jan W. Człowiek i filozofia. Opole, UO, 1997; wyd. 3 poszerz. Kielce, Ston 2, 2005. Ss. 254.

Sarnowski, Stefan. Zmierzch absolutu? : z problemów filozofii chrześcijańskiej i egzystencjalistycznej. Warszawa: PWN, 1974. Ss. 312.

Sarnowski, Stefan. Krytyka filozofii metafizycznej. Warszawa: PWN, 1982. Ss. 228.

Sarnowski, Stefan. Świadomość i czas : o początkach filozofii współczesnej. PWN, 1984. Ss. 260.

Sarnowski, Stefan. Rozumność i świat : próba wprowadzenia do filozofii. Warszawa: PWN, 1988. Ss. 292.

Sarnowski, Stefan. O filozofii i metafilozofii. Bydgoszcz, WSP, 1991. Ss. 154.

Sarnowski, Stefan. Berkeley : zdrowy rozsądek i idealizm. Warszawa: Klub Otrycki, Redakcja Colloquia Communia, 1988. Ss. 108.

Sarnowski, Stefan. Filozofia a polityka. Bydgoszcz: AB, 2001. Ss. 220.

Sarnowski, Stefan. Paradoksy i absurdy w filozofii. Bydgoszcz: AB, 2002. Ss. 150.

Sasim, Agnieszka. Problem statusu metodologicznego lorenzowskiej teorii poznania. Stare Kościeliska: Liberi Libri, 2017. Ss. 265.

Sauerland, Karol. Adornos Ästhetik des Nichtidentichen. Warszawa: UW, 1975. Ss. 141.

Sauerland, Karol. Od Diltheya do Adorna : studia z estetyki niemieckiej. Warszawa: PIW, 1986. Ss. 238.

Sawicki, Adam. Absurd - rozum - egzystencjalizm w filozofii Lwa Szestowa. Kraków: Nomos, 2000. Ss. 281.

Sawicki, Adam. Poprzez bunt i pokorę : zagadnienie cierpienia i śmierci w eschatologicznych koncepcjach myślicieli rosyjskich : Fiodorow, Bułgakow, Niesmiełow, Karsawin, Bierdiajew. Białystok: Polit. B, 2008. Ss. 366.

Sawicki, Adam. Rosyjska immortologia : śmierć i nieśmiertelność w poglądach myślicieli XVIII-XX wieku. Białystok-Kraków: Prymat, 2016. Ss. 343.

Sawicki, Franciszek. Filozofia miłości. 1937; wyd. 2 Kraków: Księgarnia Krakowska, 1945. Ss. 126.

Sawicki, Franciszek. Filozofia życia. 1936; wyd. 3 Poznań: Księgarnia Ziem Zachodnich, 1946. Ss. 150.

Sawicki, Franciszek. U źródeł chrześcijańskiej myśli (św. Augustyn, św. Tomasz z Aquinu, mistrz Eckhart). Katowice: Księgarnia Św. Jacka, 1947. Ss. 157.

Sawicki, Franciszek. Deus caritas est. Włocławek, Księgarnia Powszechna, 1948. Wyd. 3 Bóg jest miłością. Pelplin, Wyd. Diecezjalne, 1990. Ss. 119.

Sawicki, Krzysztof. Zdolności ludzkie i ich urzeczywistnianie w rodzinie : koncepcja Marthy C. Nussbaum. Lublin: KUL, 2016. Ss. 235.

Schaff, Adam. Pojęcie i słowo (próba analizy marksistowskiej). Łódź: Książka, 1946. Ss. 218.

Schaff, Adam. Wstęp do teorii marksizmu : zarys materializmu dialektycznego i historycznego. Warszawa: Książka, 1947, wyd. 5 popr. i uzup. 1950. Ss. 314.

Schaff, Adam. Pogadanki o materializmie historycznym. Warszawa: Książka i Wiedza, , wyd. 2 przejrz. i popr. 1949. Ss. 64.

Schaff, Adam. Materializm dialektyczny i historyczny - teoretyczny fundament socjalizmu. Warszawa: Szkoła Partyjna przy KC PZPR, 1950. Ss. 30.

Schaff, Adam. Narodziny i rozwój filozofii marksistowskiej. Warszawa: Książka i Wiedza, 1950. Ss. 403.

Schaff, Adam. Poglądy filozoficzne Kazimierza Ajdukiewicza (szkic krytyczny). Warszawa: Książka i Wiedza, 1952. Ss. 67.

Schaff, Adam. Aktualne zagadnienia polityki kulturalnej w dziedzinie filozofii i socjologii. Warszawa: PWN, 1956. Ss. 96.

Schaff, Adam. Z zagadnień marksistowskiej teorii prawdy. Warszawa: Książka i Wiedza, 1951; wyd. 2 1959. Ss. 479.

Schaff, Adam. Obiektywny charakter praw historii : z zagadnień marksistowskiej metodologii historiografii. Warszawa: PWN, 1955. Ss. 412.

Schaff, Adam. Ideologia w ujęciu Mannheima. Warszawa: Książka i Wiedza, 1958. Ss. 34.

Schaff, Adam. Teoria poznania. Warszawa: PWN, 1958; wyd. 7 1966. Ss. 148.

Schaff, Adam. Spór o zagadnienie moralności. Warszawa: Książka i Wiedza, 1958. Ss. 175.

Schaff, Adam. Wstęp do semantyki. Warszawa: PWN, 1960. Ss. 544.
Introduction à la sémantique. Lisowski, Georges (trad.), Paris, Éditions Anthropos, 1968.

Schaff, Adam. Marksizm a egzystencjalizm. Warszawa: Książka i Wiedza, 1961. Ss. 144.

Schaff, Adam. Teoria poznania. (Główne zagadnienia i kierunki filozofii. Wykłady na Uniwersytecie Warszawskim, 1957-1958). Wyd. 4 Warszawa: PWN, 1962.

Schaff, Adam. Język a poznanie. Warszawa: PWN, 1964; wyd. 2 1967. Ss. 275.

Schaff, Adam. Filozofia człowieka : marksizm a egzystencjalizm. Warszawa: Książka i Wiedza, ; wyd. 2 rozsz. 1962. Ss. 220.

Schaff, Adam. Filozofia człowieka. Warszawa: Książka i Wiedza, ; wyd. 3 rozsz. 1965. Ss. 308.

Schaff, Adam. Marksizm a jednostka ludzka. (Omega). Warszawa: PWN, 1965. Ss. 186.

Schaff, Adam. Marksizm a jednostka ludzka : przyczynek do marksistowskiej filozofii człowieka. Warszawa: PWN, 1965. Ss. 371.
Le marxisme et l'individu : contribution à la philosophie marxiste de l'homme. Paris, Armand Colin, 1968.

Schaff, Adam. Szkice z filozofii języka. Warszawa: Książka i Wiedza, 1967. Ss. 167.
Langage et connaissance, suivi de six Essais sur la philosophie du langage. Brendel, Claire (trad.). Paris, Éditions Anthropos, 1969.

Schaff, Adam. Historia i prawda. Warszawa: Książka i Wiedza, 1970. Ss. 336.

Schaff, Adam. Gramatyka generatywna a koncepcja idei wrodzonych. Warszawa: Książka i Wiedza, 1972. Ss. 114.

Schaff, Adam. Szkice o strukturalizmie. Warszawa: Książka i Wiedza, 1975; wyd. 2 1983. Ss. 221.

Schaff, Adam. Alienation as a social phenomenon. Oxford, Pergamon Press, 1980.
Alienacja jako zjawisko społeczne. Warszawa: Książka i Wiedza, 1999. Ss. 205.

Schaff, Adam. Stereotypy a działanie ludzkie. Warszawa: Książka i Wiedza, 1981. Ss. 171.

Schaff, Adam. Dokąd prowadzi droga? : skutki społeczne drugiej rewolucji przemysłowej. King, Alexander (wstęp). Szczecin: Glob, 1988. Ss. 181.

Schaff, Adam. Ruch komunistyczny na rozstaju dróg. Warszawa: Iskry, 1989. Ss. 116.

Schaff, Adam. Perspektywy współczesnego socjalizmu. Szczecin: Glob, 1990. Ss. 362.

Schaff, Adam. Pora na spowiedź. Warszawa: BGW, 1993. Ss. 214.

Schaff, Adam. Medytacje. Warszawa: Projekt, 1997. Ss. 188.

Schaff, Adam; Brum, Leon. Pogadanki ekonomiczne. Warszawa: Książka i Wiedza, 1946; wyd. 7 1949. Ss. 149.

Schayer, Stanisław. O filozofowaniu Hindusów : artykuły wybrane. Mejor, Marek (wybór, wstęp). Warszawa: PWN, 1988. Ss. XXXI+539.

Schollenberger, Piotr. Jednostkowość i wydarzenie : studia z estetyki Lyotarda. Warszawa: Semper, 2019. Ss. 283.

Schrade, Ulrich. Nurty filozofii współczesnej. Warszawa: OW PW, 2003. Ss. 248

Science in society : science policy and ethics. Lewicka-Strzałecka, Anna; Loukola, Olli (eds). Warszawa: IFiS PAN, 1998. Ss. 193.

Sebesta, Antonina. Kłopot z wartościami : szkice z etyki życia społecznego. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015. Ss. 135.

Sedlak, Włodzimierz. U źródeł nowej nauki : paleobiochemia. (Omega). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973. Ss. 182.

Sedlak, Włodzimierz. Bioelektronika : 1967-1977. Aleksandrowicz, Julian (wprowadzenie). Warszawa: PAX, 1979. Ss. 527.

Sedlak, Włodzimierz. Homo electronicus. Warszawa: PIW, 1980. Ss. 240.

Sedlak, Włodzimierz. Bioelektronika - środowisko i człowiek. (Nauka dla wszystkich). Wrocław: Ossolineum, 1980. Ss. 48.

Sedlak, Włodzimierz. Postępy fizyki życia. Warszawa: PAX, 1984. Ss. 290.

Sedlak, Włodzimierz. Na początku było jednak światło. Warszawa: PIW, 1986. Ss. 304.

Sedlak, Włodzimierz. Inną drogą. Bielski, Waldemar Marek (wyd., posłowie). Warszawa: PAX, 1988. Ss. 520.

Sedlak, Włodzimierz. Wprowadzenie w bioelektronikę. Wrocław: Ossolineum, 1988. Ss. 166.

Sedlak, Włodzimierz. Życie jest światłem. Warszawa: PAX, 1985; wyd. 2 Radom, Continuo, 2004. Ss. 351.

Sedlak, Włodzimierz. Teologia Światła, czyli Sięganie Nieskończoności. Radom, Continuo, 1997. Ss. 170.

Sedlak, Włodzimierz. Mała monografia bioelektroniki : bioelektronika dla wszystkich. Radom, Continuo, 2000. Ss. 221.

Seidler, Grzegorz L. Myśl polityczna starożytności. Wyd. 2 popr. i uzup. Kraków: Wyd. Literackie, 1956; wyd. 3 1961. Ss. 255.

Seidler, Grzegorz L. Z zagadnień filozofii prawa. Lublin: Wyd. Lubelskie, 1978; wyd. 2 1984. Ss. 155.

Sejneński, Henryk. Polska myśl katolicka a fizyka współczesna: 1945-1955. Warszawa: PWN, 1956. Ss. 168.

Selected papers on Łukasiewicz sentential calculi. Wójcicki, Ryszard; Malinowski, Grzegorz (eds). Wrocław: Ossolineum, 1977. Ss. 199.

Semiotyczne olśnienia : szkice o teorii A. J. Greimasa. Grzegorczyk, Anna (red.). Poznań: Humaniora, 1997. Ss. 171.

Semiotyka polska 1894-1969. Pelc, Jerzy (wybór, wstęp, przypisy). Warszawa: PWN, 1971. Ss. 574.
Semiotics in Poland 1894-1969. Pelc, Jerzy (ed., introduction). Wojtasiewicz, Olgierd (transl.). Warszawa: PWN; Dordrecht, D. Reidel, 1978.

Sendłak, Maciej. Spór o przedmioty nieistniejące : współczesne interpretacje teorii przedmiotu Alexiusa Meinonga. Warszawa: Semper, 2018. Ss. 231.

Sens polskiej historii. Ajnenkiel, Andrzej; Kuczyński, Janusz; Wohl, Andrzej (red.). Warszawa: PBiWFP, 1990. Ss. 334.

Sensy i nonsensy w nauce i filozofii. Heller, Michał; Mączka, Janusz; Urbaniec, Jacek (red.). Kraków: OBI; Tarnów: Biblos, 1999. Ss. 248.

Seńko, Władysław. Jak rozumieć filozofię średniowieczną. Warszawa: IFiS PAN, 1993; wyd. 2 popr. i uzup. Kęty: Antyk, 2001. Ss. 169.

Sepczyńska, Dorota. Problematyczny status prawdy w polityce : Strauss, Rawls, Habermas. Kraków: Universitas, 2015. Ss. 351.

Serafińska, Jurata Bogna. Grzéch piérworodny pismá. Krosno, Armagraf, 2013. Ss. 118.

Serafińska, Jurata Bogna. Filozofia kultury Feliksa Konecznego. Krosno-Warszawa: Armagraf, 2014. Ss. 103.

Serafińska, Jurata Bogna. Logos i mit. Mit i logos. Krosno, Armagraf, 2016. Ss. 334.

Servo veritatis : materiały sesji naukowej poświęconej myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II, Uniwersytet Jagielloński Kraków 16-17 listopada 1984. Stróżewski, Władysław (red.). Kraków: UJ, PWN, 1988. Ss. 342.

Servo veritatis : spotkania naukowe poświęcone myśli Jana Pawła II : seminarium [Kraków: 13 maja 1988 r.], sesja naukowa [Kraków: 17-18 października 1988 r.], uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego [Kraków: 23 czerwca 1993. Cz. 2]. Pelczar, Andrzej i Stróżewski, Władysław (red.). Kraków: Universitas, 1996. Ss. 269.

Sesja naukowa poświęcona "Zeszytom filozoficznym" W. L. Lenina : 15-17 czerwca 1956. Kotarbiński, Tadeusz; Kroński, Tadeusz; Nowiński Czesław (red.). Wrocław: Ossolineum, 1957. Ss. 279.

Sieczkowski, Tomasz. David Hume : krytyka epistemologii. Łódź: UŁ, 2017. Ss. 256.

Sieczkowski, Tomasz. Nowy ateizm : rekonstrukcja światopoglądu. Łódź: UŁ, 2018. Ss. 366.

Siedem grzechów głównych : eseje z filozofii kultury. Żarnecka-Nowak, Magdalena; Nowak, Witold M. (red.); Nowak, Witold M. (wstęp). Rzeszów: URz, 2014. Ss. 152.

700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku. Domański, Juliusz (wybór i przypisy), Tatarkiewicz, Władysław (wstęp). Warszawa: PWN, 1978. Ss. XVII+571.

700 lat myśli polskiej. T. 2. Filozofia i myśl społeczna XVI wieku. Szczucki, Lech (wybór, oprac., wstęp, przypisy), Linda, Alina; Maciejewska, Maria; Zawadzki, Zdzisław (oprac.). Warszawa: PWN, 1978. Ss. 668.

700 lat myśli polskiej. T. 3, cz. 1 i 2. Filozofia i myśl społeczna XVII wieku. Ogonowski, Zbigniew (wybór, oprac., wstęp i przypisy), Linda, Alina; Maciejewska, Maria; Zawadzki, Zdzisłąw (oprac. tekstów starop.). Warszawa: PWN, 1979. Ss. 738 i 468.

700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1700-1830. T. 1. Okres saski 1700-1763. Skrzypek, Marian (wybór, wstęp, biogramy, przypisy). Warszawa: IFiS PAN, 2000. Ss. XLVIII+658.

700 lat myśli polskiej. T. 5. Filozofia i myśl społeczna w latach 1831-1864. Walicki, Andrzej (wybór, wstęp, noty, przypisy), Sikora, Adam (noty), Garewicz, Jan (oprac.). Warszawa: PWN, 1977. Ss. 1071.

700 lat myśli polskiej. T. 6, cz. 1 i 2. Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895. Hochfeldowa, Anna; Skarga Barbara (wybór, oprac., wstępy, przypisy). Warszawa: PWN, 1980. Ss. 638 i 649.

Sielski, Krzysztof. Społeczeństwo otwarte na wartości : propozycja modyfikacji teorii społecznej Karla Poppera w duchu pluralizmu etycznego Isaiaha Berlina. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014. Ss. 288.

Siemek, Marek J. Fryderyk Schiller. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1970. Ss. 288.

Siemek, Marek, J. Idea transcendentalizmu u Fichtego i Kanta : studium z dziejów filozoficznej problematyki wiedzy. Warszawa: PWN, 1977; wyd. 2 UW, 2017. Ss. 306.
Die Idee des Transzendentalismus bei Fichte und Kant. Siemek, Marek J. und Garewicz, Jan (übers.). Hamburg, F. Meiner, 1984.

Siemek, Marek J. Filozofia, dialektyka, rzeczywistość. Warszawa: PWN, 1982; wyd. 2 (Dzieła, t. 4) Warszawa: UW, 2018. Ss. 327.

Siemek, Marek J. W kręgu filozofów. Warszawa: Czytelnik, 1984. S. 337.

Siemek, Marek J. Filozofia spełnionej nowoczesności - Hegel. Toruń: UMK, 1995. Ss. 88.

Siemek, Marek J. Hegel i filozofia. Warszawa: Oficyna Naukowa, 1998. Ss. VI+229.

Siemek, Marek J. Von Marx zuHegel. Wurzburg: Verlag Konigshaussen & Neumann, 2002.

Siemek, Marek J. Wolność, rozum, intersubiektywność. Warszawa: Oficyna Naukowa, 2002. Ss. 382.

Siemek, Marek J. Wolność i utopia w myśli filozoficznej Schillera. Pańków, Marcin (red.). Warszawa: UW, 2017. Ss. 259.

Siemek, Marek J. Fichte w kontekście. Bartosz Działoszyński (red.). Warszawa: UW, 2017. Ss. 300.

Siemek, Marek J. W kręgu filozofów. Mateusz Falkowski (red.). Warszawa: UW, 2018. Ss. 294.

Siemianowski, Andrzej. Pytanie, wątpienie, wybór : szkice sceptyczne. Warszawa: Więź; Kraków: Znak, 1967. Ss. 162.

Siemianowski, Andrzej. Poznawcze i praktyczne funkcje nauk empirycznych. Warszawa: PWN, 1976. Ss. 229.

Siemianowski, Andrzej. Z zagadnień ogólnej metodologii nauk. Wrocław: PW, 1978. Ss. 104.

Siemianowski, Andrzej. Fakty, prawa, decyzje (rozprawy o konwencjonalistycznej filozofii nauki). Wrocław: Ak. Ek., 1983. Ss. 103.

Siemianowski, Andrzej. Zasady konwencjonalistycznej filozofii nauki. Warszawa: PWN, 1989. Ss. 154.

Siemianowski, Andrzej. Elementy logiki formalnej i metodologii nauk. Wrocław: Ak. Ek., 1989. Ss. 105.

Siemianowski, Andrzej. Wielkość i nędza człowieka : rozważania o Pascalu. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 10). Wrocław: UWr, 1993. Ss. 156.

Siemianowski, Andrzej. Filozoficzne podłoże rozłamu chrześcijaństwa. (Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 13). Wrocław: UWr, 1993. Ss. 70.

Siemianowski, Andrzej. Proces hellenizacji chrześcijaństwa i programy jego dehellenizacji. Wrocław: UWr, 1996. Ss. 52.

Siemianowski, Andrzej. Tomizm a palamizm : wokół kontrowersji doktrynalnych chrześcijańskiego Wschodu i Zachodu w Średniowieczu. Poznań: PAT, 1998. Ss. 107.

Siemianowski, Andrzej. Ogólna metodologia nauk: wprowadzenie dla studentów teologii. Poznań: WT UAM, 2001. Ss. 328.

Siemianowski, Antoni. Filozofia jako wiedza : wprowadzenie do filozofii. Bydgoszcz, PIKC, 1983. Ss. 72.

Siemianowski, Antoni. Szkice z etyki filozoficznej. Bydgoszcz-Warszawa: Prymasowski Instytut Kultury Religijnej, 1984. Ss. 180.

Siemianowski, Antoni. Śmierć i perspektywa nadziei : esej filozoficzny o ostatecznych sprawach człowieka. Tarnowski, Karol (przedm.). Gniezno, Scriptor, 1992; wyd. 2 Bydgoszcz, Aldus, 2009. Ss. 160.

Siemianowski, Antoni. Człowiek a świat wartości. Gniezno, Gaudentinum, 1993. Ss. 123.

Siemianowski, Antoni. Poznanie a język. Czy poznawanie jest czynnością moralnie podejrzaną? Czy myślenie jest grzechem? Poznań: UAM, 2003. Ss. 156.

Siemianowski, Antoni. Szkice z etyki wartości. Gniezno, Gaudentinum, 1995; wyd. 2 2006. Ss. 227.

Siemianowski, Antoni. Antropologia filozoficzna. Gniezno, Gaudentinum, 1996; wyd. 2 2005. Ss. 264.

Siemianowski, Antoni. Zrozumieć miłość : fenomenologia i metafizyka miłości. Kaja, Jan (obrazy). Bydgoszcz, Labirynt, 1998. Ss. 297.

Siemianowski, Antoni. Człowiek i wolność. Poznań: WT UAM, 2014. Ss. 456.

Siemianowski, Antoni. Wokół etyki wartości. Poznań: WT UAM, 2014. 501.

Sienkiewicz, Edward. O odwagę patrzenia w przyszłość : nadzieja według wybranych filozofów. Szczecin: USz, 2008. Ss. 256.

Sienkiewicz, Grzegorz W. Egalitaryzm demokratyczny : podstawy teorii sprawiedliwości Johna Rawlsa. Wolf, Jean-Claude (wprow.); Prostak, Rafał (posł.); Polszewska, Daria-Anna (tłum. z fr.). Toruń: Adam Marszałek, 2008. Ss. 166.

Sieńko, Marcin. Człowiek w pajęczynie: internetjako zjawisko kulturowe. Wrocław: Atut, 2002. Ss. 118.

Sierocka, Beata. Krytyka i dyskurs: o możliwości transcendentalno-pragmatyczneo uprawomocnienia krytyki filozoficznej. Kraków: Aureus, 2003. Ss. 288.

Sierotowicz, Tadeusz M. Mikrofalowe promieniowanie tła jako experimentum crucis w kosmologii? Kraków: WF TJ, 1993. Ss. 246.

Sierotowicz, Tadeusz M. Nauka a wiara - przestrzeń dialogu : obrazy świata jako przestrzeń dialogu pomiędzy nauką i teologią. Tarnów: Biblos, 1997. Ss. 309.

Sierpowski, Kazimierz; Konstańczak, Stefan. Dialog księdza z filozofem. Kuślin-Poznań: Pallottinum, 2015. Ss. 171.

Sign, system and function : papers of the first and second Polish-American semiotics colloquia. Pelc, Jerzy; Stankiewicz, Edward et al. (eds). Berlin, Mouton, 1984. Ss. XIII+503.

Sikora, Adam. Posłannicy słowa : Hoene-Wroński, Towiański, Mickiewicz. Warszawa: PWN, 1967. Ss. 351.

Sikora, Adam. Spotkania z filozofią. Warszawa: Iskry, 1965; wyd. 7 zm. WSiP, 1995. Ss. 431.

Sikora, Adam. Towiański i rozterki romantyzmu. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1969; wyd. 2 1984. Ss. 247.

Sikora, Adam. Gromady Ludu Polskiego. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974. Ss. 284.

Sikora, Adam. Siedmiu greckich filozofów. Warszawa: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1976; wyd. 2 1983. Ss. 145.

Sikora, Adam. Historia i prawdy wieczne (Lamennais - Królikowski - Dézamy - Blanqui). Warszawa: PWN, 1977. Ss. 312.

Sikora, Adam. Filozofowie XVII wieku. Warszawa: KAW, 1978; wyd. 2 1984. Ss. 137.

Sikora, Adam. Prorocy szczęśliwych światów. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1982. Ss. 270.

Sikora, Adam. Fourier. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1989. Ss. 225.

Sikora, Adam. Saint-Simon. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1991. Ss. 270.

Sikora, Adam. Myśliciele polskiego romantyzmu. Chotomów, Verba, 1992. Ss. 128.

Sikora, Adam. Hoene-Wroński. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1995. Ss. 145.

Sikora, Adam. Od Heraklita do Husserla : spotkania z filozofią. Warszawa: Open, 1999; wyd. 2 poszerz. i popr. 2005. Ss. 414.
Susitikimai su filosofija : nuo Herakleito iki Huserlio. Skersyte, Jurate (vert., liet.). Vilnius, Alma littera, 2004.

Sikora, Jan; Kaczocha, Włodzimierz; Wartecka-Ważyńska, Agnieszka. Etyka w turystyce. Warszawa: CeDeWu, 2017. Ss. 209.

Sikora, Marek. Problem interpretacji w metodologii nauk empirycznych. Poznań: IF UAM, 1997. Ss. 165.

Sikora, Marek. Pytanie o jedność nauki : studium metodologiczno-filozoficzne. Bydgoszcz, Epigram, 2016. Ss.- 236.

Sikora, Michał. Mit wiecznego powrotu w filozofii Alexandre'a Kojève'a. Warszawa: Scholar, 2016. Ss. 152.

Sikora, Paweł. Pojęciowa treść percepcji w filozofii nowożytnej. Lublin: UMCS, 2016. Ss. 301.

Sikorski, Cezary. Szkice przeciwko oraz w obronie pojęć.  Gdańsk: Fundacja Światło Literatury, 2016. Ss. 390.

Sikorski, Czesław. Kształtowanie kultury organizacyjnej : filozofia, strategie, metody. Łódź: UŁ, 2009. Ss. 236.

Siniugina, Larysa. Agresja czy miłość : prezentacja poglądów Ericha Fromma. (Filozofia i Codzienność). Warszawa: KAW, 1981. Ss. 125.

Sipiński, Bartłomiej. Fenomenologia dialogu. Poznań: IF UAM, 2008. Ss. 206.

Sipiński, Bartłomiej. Odkrywając podmiotowość z L´evinasem i Marionem. Poznań: UAM, 2013. Ss. 289.

Sipiński, Bartłomiej. Dialog. Wyd 2 Lublin: KUL, 2018. Ss. 219.

Sipiński, Bartłomiej. Historia osoby : eseje zebrane. Lublin: KUL, 2019. Ss. 112.

Sitek, Ryszard. Warszawska szkoła historii idei : między historią a teraźniejszością. Warszawa: Scholar, 2000. Ss. 249.

Sitnicki, Ignacy. Metafilozofia kosmizmu i transhumanizmu. Warszawa: Semper, 2018. Ss. 194.

Siwek, Anna. Dobro a polityka : Platon i Tischner : dwie filozofie dobra. Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 2014. Ss. 237.

Skalski, Tadeusz. Trzy problemy współczesnej filozofii umysłu. Łódź: UŁ, 2013. Ss. 137.

Skarbek, Janusz. Koncepcja nauki w pozytywiźmie polskim. Wrocław: Ossolineum, 1968. LOKALIZACJA SYGNATURA UWAGA STATUS Magazyn Książek II 366.870 Magazyn Książek II 765.073 A Opis fizyczny 172

Skarbek, Janusz. Pozytywistyczna teoria wiedzy. Warszawa: IHN PAN, 1995. Ss. 242.

Skarbek, Władysław W. Filozofia dla prawników. Warszawa: Władysław W. Skarbek, 2019. Ss. 437.

Skarga, Barbara. Narodziny pozytywizmu polskiego : 1831-1864. Warszawa: PWN, 1964; wyd. 2 WN PWN, 2013. Ss. 410.

Skarga, Barbara. Comte. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1966; wyd. 2 rozsz. 1977. Ss. 282.

Skarga, Barbara. Ortodoksja i rewizja w pozytywizmie francuskim. Warszawa: PWN, 196; wyd. 2 (Dzieła zebrane Barbary Skargi, 3) WN PWN, 2016. Ss. 496.

Skarga, Barbara. Renan. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1969; wyd. 2 2002. Ss. 259.

Skarga, Barbara. Claude Bernard. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1970. Ss. 218.

Skarga, Barbara. Kłopoty intelektu : między Comte'm a Bergsonem. Warszawa: PWN, 1975; wyd. 2 Pańków, Marcin (red.); Działoszyński, Bartosz (przedm.), WN PWN, 2017. Ss. 449.

Skarga, Barbara. Czas i trwanie : studia o Bergsonie. Warszawa: PWN, 1982; wyd. 2 Pańków, Marcin (red.); Działoszyński Bartosz (przedm.). WN PWN, 2014. Ss. 292.

Skarga, Barbara. Przeszłość i inspiracje : z warsztatu historyka filozofii. Warszawa: PWN, 1987; wyd. 2 WN PWN, 2015. Ss. 365.

Skarga, Barbara. Granice historyczności. Warszawa: PIW, 1989; wyd. 2 IFiS PAN, 2005. Pańków, Marcin (red.); Migasiński, Jacek (przedmowa). Warszawa: Stentor, 2014. Ss. 270.
Les limites de l'historicité : continuité et transformations de la pensée. Kowalska, Malgorzata (trad.); Chirpaz, François (préf.). Paris, Beauchesne, 1997.

Skarga, Barbara. Tożsamość i różnica : eseje metafizyczne. Kraków: Znak, 1997; wyd. 2 2008. Ss. 386.

Skarga, Barbara. O filozofię bać się nie musimy : szkice z różnych lat. Warszawa: WN PWN, 1999. Ss. IX+337. Pańków, Marcin (red.); Kołakowski, Leszek (przedm.). Wyd. 2. Marczyńska, Julia (przedm.). Warszawa: WN PWN, 2017. Ss. 411.

Skarga, Barbara. Ślad i obecność. Warszawa: WN PWN, 2002. Ss. 250.

Skarga, Barbara. Tercet metafizyczny. Kraków: Znak, 2009. Ss. 232.

Skarga, Barbara. Comte, Renan, Claude Bernard. Pańków, Marcin (red.); Borzym, Stanisław (przedm.). Warszawa: Stentor, 2013. Ss. 385.

Skarga, Barbara. Pisma rozproszone z lat 1989-2000. Pańków, Marcin (red.); Kowalska, Małgorzata (przedm.). Warszawa: Stentor, 2015. Ss. 402.

Skarżyński, Edmund. Problem nieskończoności Wszechświata. Kraków: UJ, 1980. Ss. 97.

Skibska, Anna. Mistyczne zaułki dyskursów : rzecz o słownikach niemożliwych. Poznań: UAM, 2019. Ss. 537.

Skłonność metafizyczna : Bogusławowi Wolniewiczowi w darze. Omyła, Mieczysław (red.). Warszawa: UW, 1997. Ss. 388.

Skoczyński, Jan. Pesymizm filozoficzny Mariana Zdziechowskiego. Wrocław: Ossolineum, 1983. Ss. 115.

Skoczyński, Jan. Idee historiozoficzne Feliksa Konecznego. Kraków: UJ, 1991. Ss. 141.

Skoczyński, Jan. Wartość pesymizmu : studia i szkice o Marianie Zdziechowskim. Kraków: UJ, 1994. Ss. 160.

Skoczyński, Jan. Ludzie i idee : szkice historycznofilozoficzne. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1999. Ss. 109.

Skoczyński, Jan. Glossy i uwagi. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2014. Ss. 312.

Skolimowski, Henryk. Zmierzch światopoglądu naukowego. Londyn, Odnova, 1974. Ss. 207.

Skolimowski, Henryk. Ocalić ziemię : świt filozofii ekologicznej. Waloszczyk, Konrad (tłum.). Warszawa: Wyd. Krzysztofa Staszewskiego, 1991. Ss. 40.

Skolimowski, Henryk. Medytacje o prawdziwych wartościach człowieka, który poszukuje sensu życia. Wrocław: Astrum, 1991. Ss. 106.

Skolimowski, Henryk. Living philosophy : eco-philosophy as a tree of life. London: Arcana, 1992.
Filozofia żyjąca : eko-filozofia jako drzewo życia. Wojciechowski, Jerzy (tłum.). Warszawa: Pusty Obłok, 1993. Ss. 223.

Skolimowski, Henryk. Nadzieja matką mądrych. Łódź: Akapit Press, 1993. Ss. 177.

Skolimowski, Henryk. Wizje nowego millenium. Kraków: EJB, 1999. Ss. 242.

Skorupka, Alfred. Recentywizm a filozofia Wschodu : ze szczególnym uwzględnieniem filozofii Upaniszad oraz buddyzmu zen. Sosnowiec: Progres, 2012. Ss. 346.

Skorupka, Alfred. Filozoficzne aspekty teorii cywilizacji Fernanda Braudela. Sosnowiec: Progres, 2017. Ss. 97.

Skorupka, Alfred. Max Weber jako prekursor filozofii cywilizacji. Sosnowiec: Progres, 2017. Ss. 76.

Skorupka, Alfred. Buddyzm zen a recentywizm. Katowice: Stapis, 2018. Ss. 133.

Skowron, Zbigniew. Myśl muzyczna Jeana-Jacques'a Rousseau. Warszawa: UW, 2010. Ss. 326.

Skórzyński, Piotr. Na obraz i podobieństwo: paradygmat materializmu. Poznań: Adam Marszałek, 2003. Ss. 376.

Skrzydlewski, Paweł. Osoba w przestrzeni publicznej : wybrane zagadnienia z filozofii człowieka i polityki. Kraków: WAM, 2016. Ss. 307.

Skrzypczak, Robert. Osoba i pascha : wkład św. Edyty Stein w rozumienie chrześcijańskiego personalizmu. Wrocław: Towarzystwo im. Edyty Stein, 2017. Ss. 23.

Skrzypek, Marian. Holbach. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978. Ss. 277.

Skrzypek, Marian. Diderot. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982. Ss. 346.

Skrzypek, Marian. Oświecenie francuskie a początki religioznawstwa. Wrocław: Ossolineum, 1989. Ss. 448.

Skrzypek, Marian. Filozofia Diderota. Warszawa: IFiS PAN, 1996. Ss. 318.

Skrzypulec, Błażej. Empiryczna ontologia percepcji : struktura i tożsamość przedmiotów wzrokowych w perspektywie nauk kognitywnych. Warszawa: IFiS PAN, 2018. Ss. 278.

Skudrzyk, Piotr. Losy cywilizacji według Arnolda J. Toynbee'ego. Katowice: Towarzystwo Zachęty Kultury, 1992. Ss. 166.

Skura, Tomasz. Refutation methods in modal propositional logic. Warszawa: Semper, 2013. Ss. 131.

Skwierczyński, Zbigniew. Doktryny i systemy społeczno-gospodarcze i polityczne a personalizm : studia z katolickiej nauki społecznej, dokumenty, bibliografia. Lublin: Polihymnia, 2006. Ss. 232.

Sławianowski, Jan J. Przyczynowość w mechanice kwantowej. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1969. Ss. 183.

Sławińska, Irena. Filozofia teatru : wykłady uniwersyteckie. Kaczmarek, Wojciech (oprac., wstęp). Lublin: KUL, 2014. Ss. 192.

Słomczyńska, Anna. Krakowskie komentarze z XV wieku do "Ekonomiki" Arystotelesa. Wrocław: Ossolineum, 1978. Ss. 187.

Słomka, Marek. Działanie Boga w świecie : analiza filozoficzna. Lublin: KUL, 2018. Ss. 344.

Słomka, Marek. Who is man? : the anthropology of Karol Wojtyła. Lublin: KUL, 2017. Ss. 120.

Słomka, Marek. Działanie Boga w świecie : analiza filozoficzna. Lublin: KUL, 2018. Ss. 344.

Słomska, Albina. Logika : programowane ćwiczenia dla studiów wieczorowych i zaocznych. Kraków: WSP, 1974. Ss. 201.

Słomska, Albina. Znaczenie wczesnych prac Stanisława Leśniewskiego dla rozwoju logiki. Częstochowa: WSP, 1978. Ss. 94.

Słomska, Albina. Podstawy myślenia logicznego. Częstochowa: WSZ, 1998. Ss. 145.

Słomska, Albina. Wprowadzenie do logiki w zarządzaniu. Częstochowa: WSZ, 2000. Ss. 148.

Słowikowski, Andrzej. Wiara w egzystencji : teoretyczny wymiar chrześcijańskiego ideału w pismach pseudonimowych Sørena Kierkegaarda. (Monografie FNP). Toruń: UMK, 2015. 461.

Słowikowski, Andrzej. Inny Kierkegaard : egzystowanie w wierze, nadziei i miłości jako praktyczny wymiar chrześcijańskiego ideału w mowach budujących Sørena Kierkegaarda. Warszawa: IFiS PAN, 2018. Ss. 411.

Słownik bioetyki, biopolityki i ekofilozofii : (w kręgu zagadnień i moralnych problemów bezpieczeństwa). Ciszek, Mariusz (red.). Wyd. 2 Warszawa: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 2009. Ss. 315.

Słownik etyczny. Jedynak, Stanisław (red.). Lublin: UMCS, 1990. Ss. 287.

Słownik filozofii. Aduszkiewicz, Adam (red.). Warszawa: Świat Książki, 2009. Ss. 555.

Słownik filozofii marksistowskiej. Jaroszewski. T. M.; Michalik, M.; Opara, S. (red.). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982. Ss. 396.

Słownik filozofów. T. I. Krońska, Irena (red.). Warszawa: PWN, 1966. Ss. VI+500 łamów.

Słownik filozofów : filozofia powszechna. Andrzejewski, Bolesław (red.). Poznań: Rebis, 1995; wyd. 2 popr. i poszerz. 1997. Ss. 250.

Słownik filozofów polskich. Andrzejewski, Bolesław; Kozłowski, Roman (red.). Poznań: Humaniora, 1999; wyd. 2 poszerz. 2006. Ss. 240.

Słownik pojęć filozoficznych. Krajewski, Władysław (red.); Banajski, Ryszard (współpr.). Warszawa: Scholar, 1996. Ss. 254.

Słownik-przewodnik filozoficzny : osoby, problemy, terminy. Maryniarczyk, Andrzej (red.); Nawracała-Urban, Mirella (red. tekstów); Czajczyk, Anna (zestawienie haseł); Gudaniec, Arkadiusz; Otsason, Reet; Zięba, Maciej St. (oprac. słowników). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2012. Ss. 765.

Słupecki, Jerzy. Z badań nad sylogistyką Arystotelesa. Wrocław: Wrocł. Tow. Naukowe, 1948. Ss. 30.

Słupecki, Jerzy. Czym jest logika? Warszawa: Wiedza, 1948. Ss. 70.

Słupecki, Jerzy i Borkowski, Ludwik. Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości. Warszawa: PWN, 1963; wyd. 3 popr. 1969; wyd. 4 1984. Ss. 306.
Elements of mathematical logic and set theory
. Wojtasiewicz, O. (transl.). Oxford, Pergamon Press; Warszawa: Polish Scientific Publishers, 1967.
Èlementy matematičeskoj logiki i teoriâ množestv. Serebrânnikova, O. F. (tłum.), Kovalenko, I. N. (red.). Moskva, Progress, 1965.

Słupecki, Jerzy; Hałkowska, Katarzyna; Piróg-Rzepecka, Krystyna. Logika i teoria mnogości : podręcznik dla kierunku matematyki wyższych szkół pedagogicznych i specjalności nauczycielskiej uniwersytetów. Warszawa: PWN, 1978; wyd. 2 popr. WN PWN, 1994. Ss. 311.

Smakulska, Joanna. Bogusława Wolniewicza etyka życia. Białystok: UB, 2013. Ss. 250.

Šmid, Wacław. Fizyka i filozofia : studium implantywnej technologii wiedzy. Kraków: Dr Lex, 2013. Ss. 232.

Šmid, Wacław. Umysł projektujący : powstawanie nowej metodologii. Warszawa: CeDeWu, 2016. Ss. 312.

Šmid, Wacław. Umysł odkrywający : rozwój nowej metodologii. Warszawa: CeDeWu, 2016. Ss. 415.

Šmid, Wacław. Umysł technologiczny : zasady nowej metodologii. Warszawa: CeDeWu, 2017. Ss. 439.

Šmid, Wacław. Znaczenie czy ekonomia? : podstawy odkrycia naukowego. Warszawa: CeDeWu, 2018. Ss. 177.

Smolak, Maciej. Przyjaźń w świetle etyki Arystotelesa. Kraków: UJ, 2013. Ss. 360.

Snarski, Tomasz. Debata Hart - Fuller i jej znaczenie dla filozofii prawa.  Gdańsk: Sopot: UG, 2018. Ss. 340.

Sobeski, Michał. Myśl a marmur i inne szkice estetyczne. Junghertz, Halina (wybór). Warszawa: PWN, 1959. Ss. 316.

Sobiecki, Janusz. W kręgu logiki. Tyczyn, Wyższa Szkoła Społeczno-Gospodarcza, 1996. Ss. 429.

Sobieraj, Tomasz. Pozytywistyczne dylematy : szkice o problemach literatury, filozofii i nauki. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 2016. Ss. 160.

Sobota, Daniel R. Źródła i inspiracje heideggerowskiego pytania o bycie. T. 1, Neokantyzm i fenomenologia. Bydgoszcz, Fundacja Kultury Yakiza, 2012. Ss. 527.

Sobota, Daniel R. Źródła i inspiracje heideggerowskiego pytania o bycie. T. 2, Filozofia życia, filozofia religii i filozofia egzystencji. Bydgoszcz, Fundacja Kultury Yakiza, 2013. Ss. 613.

Sobota, Daniel R. Narodziny fenomenologii z ducha pytania : Johannes Daubert i fenomenologiczny rozruch. Warszawa: IFiS PAN, 2017. Ss. 775.

Sobota, Daniel R. Esej z filozofii dziejów. Warszawa: IFiS PAN, 2018. Ss. 221.

Sobota, Jacek. Filozofia fantastyki. Olsztyn, UW-M, 2016. Ss. 161.

Sochoń, Jan. Wizja ateizmu Etienne Gilsona. Warszawa: MAG, 1993. Ss. 311.

Sochoń, Jan. U drzwi Godot : szkice o poezji, filozofii i teologii. Warszawa: Wyd. Archidiecezji Warszawskiej, 1995. Ss. 291.

Sochoń, Jan. Słownik pojęć zmistyfikowanych. Białystok: Łuk, 1996. Ss. 130.

Sochoń, Jan. Spór o rozumienie świata : monizujące ujęcia rzeczywistości w filozofii europejskiej : studium historyczno-hermeneutyczne. Warszawa: PAX, 1998. Ss. 522.

Sochoń, Jan. Bóg i język. Warszawa: UKSW, 2000. Ss. 367.

Sochoń, Jan. Przygodność itajemnica w kręgu filozofii klasycznej. Warszawa: UKSW, 2003. Ss. 446.

Sochoń, Jan. Człowiek i twórczość : szkice z filozofii kultury. Lublin: KUL, 2016. Ss. 421.

Social system, rationality and revolution. Paprzycki, Marcin and Nowak, Leszek (eds). (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities vol. 33). Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1993. Ss. 456.

Socjologia wiedzy i jej wrogowie. Mizińska, Jadwiga i Kociuba, Maciej (red.). Lublin: UMCS, 1995. Ss. 214.

Soin, Maciej. Filozofia Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wrocław: Leopoldinum, 1995; wyd. 2 UWr, 2002. Ss. 187.

Soin, Maciej. Gramatyka i metafizyka: problem Wittgensteina. Wrocław: Funna, 2001.

Soin, Maciej. W kwestii prawdy : Wittgenstein i filozofia analityczna. Warszawa: IFiS PAN, 2008. Ss. 211.

Soin, Maciej. Wartość i fakt : etyczne i socjologiczne zastosowania filozofii lingwistycznej. Warszawa: IFiS PAN, 2013. Ss. 246.

Soin, Maciej. Kryzys filozofii i zadanie krytycznego myślenia. Warszawa: IFiS PAN, 2017. Ss. 236.

Sokołowski, Stanisław J. Zarys logiki pragmatycznej : dla humanistów. Warszawa: WAP, 1970. Ss. 203.

Sokołowski, Stanisław J. Zarys metodologii filozoficznej wojskowych nauk społecznych. Cz. 1. Warszawa: WAP, 1978. Ss. 91.

Sokołowski, Stanisław J. Filozoficzne problemy wojskowych nauk społecznych : zarys metodologii. Warszawa: MON, 1981. Ss. 308.

Sokołowski, Stanisław J. Logika dla menedżerów. Warszawa: WSZiP im. Bogdana Jańskiego, 1999. Ss. 226.

Soldenhoff, Stanisław. O intuicjonizmie etycznym : obowiązek i wartość w systemie W. D. Rossa. Warszawa: PWN, 1969. Ss. 224.

Soldenhoff, Stanisław. Wprowadzenie do etyki. Warszawa: PWN, 1972. Ss. 250.

Solska, Ewa. Czas kultury naukowej. Lublin: UMCS, 2019. Ss. 341.

Sołoducha, Krzysztof. Język i egzystencja : o problemie kategoryzacji w filozofii Hansa Lippsa. Warszawa: WAT, 2012; wyd. 2. popr. i rozsz. 2013. Ss. 214.

Sołoma, Luba. Marksistowska filozofia i socjologia. Cz. 1. Wstęp do ontologii i teorii poznania. Olsztyn, WSP, 1978; wyd. 2 rozsz. 1981. Ss. 120.

Sołoma, Luba. Marksistowska filozofia i socjologia. Cz. 2. Wstęp do socjologii marksistowskiej. Olsztyn, WSP, 1980. Ss. 148.

Sołoma, Luba. Filozofia. Olsztyn, WSP, 1984. Ss. 229.

Soniewicka, Marta. Utrata Boga : filozofia woli Fryderyka Nietzschego. Kraków: Copernicus Center Press, 2016. Ss. 388.

Some questions of classical philosophy. Krokos, Jan; Mazanka, Paweł (red.). Warszawa: UKSW, 2008. Ss. 147.

Sosnowska, Paulina. Filozofia wychowania w perspektywie Heideggerowskiej różnicy ontologicznej. Warszawa: UW, 2009. Ss. 279.

Sosnowski, Leszek. Uwagi o "mierze" sztuki : Ludwig Wittgenstein wobec wartości. Kraków: Collegium Columbinum, 2008. Ss. 185.

Sosnowski, Leszek; Szymańska, Beata; Wójcik, Anna I. Odnawianie kultury : studium wybranych przypadków. Kraków: Libron - Filip Lohner, 2017. Ss. 141.

Sosnowski, Miłosz. Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego w świetle źródeł literackich, biograficznych i genealogicznych. Warszawa: UKSW, 2018. Ss. 207.

Sośniak, Tadeusz. Sztuka, technika, wartości. Katowice: Śląsk, 2001. Ss. 106.

Sośnicka, Joanna. "Nie warto żyć bezmyślnym życiem" : filozoficzne refleksje nad tym, co ważne. Łódź: PŁ, 2016. Ss. 169.

Sotwin, Wiesława. Podmiotowość w sferze politycznej czyli pragmatyzm-pryncipalizm, Warszawa: Scholar, 2003. Ss. 174.

Sowa, Ewa. Pojęcie pracy w filozofii Stanisława Brzozowskiego. Kraków: Wyd. Literackie, 1976. Ss. 222.

Sowa, Joanna. Między Erosem i Arete : przyjaźń w etyce Platona i Arystotelesa. Łódź: UŁ, 2009. Ss. 443.

Sowińska, Agata. Hermetica średniowiecza i renesansu : studium z historii myśli europejskiej. Katowice: UŚ, 2018. Ss. 221.

Sójka, Jacek. O koncepcji form symbolicznych Ernsta Cassirera. Warszawa: PWN, 1988. Ss. 160.

Sparty, Andrzej. Dzieje filozofii starożytności chrześcijańskiej i średniowiecza. Poznań: PWT, 1992. Ss. 113.

Społeczeństwo a ryzyko : multidyscyplinarne studia o człowieku i społeczeństwie w sytuacji niepewności i zagrożenia. Zacher,  Lech W.i Kiepas, Andrzej (red.). Warszawa-Katowice: Transformacje, 1994. Ss. VIII+248.

Społeczne determinanty moralnych zachowań i postaw w medycynie. [Materiały z sesji naukowej, Poznań: 1 marca 1980]. Obara, Marian (red.). Poznań: AM, 1980. Ss. 152.

Społeczny kontekst poznania : materiały Ogólnopolskiego Zjazdu Filozoficznego, Lublin: 20-23 VI 1977 r. Cackowski, Zdzisław i Kmita, Jerzy (red.). Wrocław: Ossolineum, 1979. Ss. 208.

Sport, olimpizm, wartości. Lipiec, Józef (red.). Kraków: Fall, 1999. Ss. 101.

Sposoby istnienia : działanie wobec siebie i innych. Rudniański, Jarosław i Murawski, Krzysztof (red.). Warszawa: PIW, 1988. Ss. 273.

Spory o naturę człowieka : Józefowi Tischnerowi w 15. rocznicę śmierci. Jagiełło, Jarosław (red.). Kielce, Jedność, 2015. Ss. 304.

Spory o wartości : aspekty filozoficzne i administracyjno-prawne. Jan Zubelewicz (red.). Warszawa: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2017. Ss. 165.

Spotkania z filozofią : podręcznik do filozofii dla liceum ogólnokształcącego i technikum: zakres podstawowy. Bokiniec, Monika; Zielka, Sylwester. A. Gumowska, M. Januszewski, Ł. Bernady (red.). Warszawa: Nowa Era, 2019. Ss. 136.

Spotkania z rzeczywistością. Krystyna Najder-Stefaniak (red.). Warszawa: Zakład Filozofii SGGW, 2016. Ss. 181.

Spór o cel : problematyka celu i celowościowego wyjaśniania. Maryniarczyk, Andrzej; Stępień, Katarzyna; Gondek, Paweł (red.). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2008. Ss. 465.

Spór o charakter narodowy filozofii polskiej : antologia tekstów 1810-1946. Pieróg, Stanisław (wybór, wstęp, przypisy). Warszawa: UW, 1999. Ss. XXIV+451.

Spór o etykę : materiały X Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego, Kraków 4-5 czerwca 1998. Pawlica, Jan (red.). Kraków: UJ, 1999. Ss. 167.

Spór o Ingardena : w setną rocznicę urodzin. Dębowski, Józef (red.). Lublin: UMCS, 1994. Ss. 169.

Spór o mesjanizm. T. 1, Rozwój idei. Wawrzynowicz, Andrzej (wybór, oprac., wstęp). Warszawa: Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2015. Ss. XX+502.

Spór o metafizykę : w 10. rocznicę śmierci o. Mieczysława A. Krąpca OP. Andrzej Maryniarczyk, Natalia Gondek, Artur Mamcarz-Plisiecki (red.). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2019. Ss. 509.

Spór o naturę ludzką. Maryniarczyk, Andrzej; Stępień, Katarzyna; Gudaniec, Arkadiusz (red.). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2014. Ss. 614.

Spór o osobę w świetle klasycznej koncepcji człowieka : studia i rozprawy. Mazur, Piotr Stanisław (red.). Kraków: WAM, 2012. Ss. 308.

Spór o piękno. Maryniarczyk, Andrzej; Stępień, Katarzyna; Pańpuch, Zbigniew (red.). Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2013. Ss. 473.

Spór o podmiotowość : perspektywa interdyscyplinarna. Warmbier, Adriana (red.). Kraków: Księgarnia Akademicka, 2016. Ss. 309.

Spryszak, Przemysław. Doświadczenie zmysłowe w świetle filozofii nowożytnej. Kraków: UJ, 2014. Ss. 251.

Sroka, Robert. Etyka i prawa człowieka w biznesie : w poszukiwaniu metody. Warszawa: UKSW, 2016. Ss. 258.

Srzednicki, Jan T. J. Kłopoty pojęciowe. Kowalski, Tomasz i Łoziński, Jerzy (tłum.). Warszawa: WN PWN, 1993. Ss. 303.

Srzednicki, Jan T. J. Fundamentals of articulate thought : vol B of new epistemology. Warszawa: WFiS UW, 2015. Ss. 302.

Stachewicz, Krzysztof. W poszukiwaniu podstaw moralności: tomistyczna etyka prawa naturalnego a etyka wartości Dietricha von Hildebranda. Kraków: Universitas, 2001. Ss. 430.

Stachewicz, Krzysztof. Milczenie wobec dobra i zła : w stronę etyki sygetycznej i apofatycznej. Poznań: WT UWM, 2012. Ss. 634.

Stachewicz, Krzysztof. Żyć i rozumieć : szkice o człowieku i moralności. Poznań: WT UAM, 2013. Ss. 369.

Stachewicz, Krzysztof. Myśleć prawdę i dobro : w kręgu filozofii, religii i etyki. Poznań: Wydział Teologiczny UAM, 2016. Ss. 332.

Stachurski, Lech. Heglizm polski : elementy strukturalne. Warszawa: PW, 1998. Ss. 175.

Stachurski, Lech. W kręgu eseistyki Józefa Kremera. Warszawa: Heliodor, 2012. Ss. 139.

Stan i perspektywy filozofii. Woźniczka, Maciej (red.). Częstochowa: WSP,2003. Ss. 248.

Stanisław Brzozowski : (ko)repetycje. T. 1. Kozicka, Dorota; Orska, Joanna; Uniłowski, Krzysztof (red.). Katowice: FA-art, 2012. Ss. 334.

Stanisław Brzozowski : (ko)repetycje. T. 2. Mizerkiewicz, Tomasz; Skrenda, Andrzej; Uniłowski, Krzysztof (red.). Katowice: FA-art, 2013. Ss. 334.

Stanisław Ignacy Witkiewicz : człowiek i twórca. Kotarbiński, Tadeusz i Płomieński, Eugeniusz (red.). Warszawa: PIW, 1957. Ss. 408.

Stanisław Kamiński. Kazimierz Marek Wolsza (red.). Kraków: Ignatianum, 2019. Ss. 236.

Stanisław ze Skarbimierza. Mowy wybrane o mądrości. Korolko, Mirosław (oprac.); Chmielowska, Bożena et al. (tłum.). Kraków: Arcana, 1997; wyd. 2 2001. Ss. 268.

Stanisławek, Jędrzej. Podstawy filozofii : (ujęcie teoretyczne). Warszawa: OW Politechniki Warszwskiej, 2015. 208.

Stankiewicz, Lech. Na ścieżkach samopoznania : etap osobistego bilansu. Toruń: Ethos, 1994. Ss. 95.

Stankiewicz, Lech. Moje spotkania z naturą człowieka : próba syntezy. Toruń: Ethos, 1995. Ss. 71.

Stankiewicz, Lech. Człowiek - istota która czuje, myśli i pragnie : myśl współczesnego humanizmu chrześcijańskiego. Toruń: Ethos, 2000. Ss. 150.

Stankiewicz, Piotr. Sztuka życia według stoików. Warszawa: Foksal, 2014. Ss. 526.

Stankiewicz, Sebastian. Estetyka pragmatyczna - projekt otwarty. Kraków: Universitas, 2012. Ss. 263.

Stanosz, Barbara. Logika formalna. Warszawa: PW, 1969. Ss. 95.

Stanosz, Barbara. Zarys logiki dla bibliotekoznawców. Cz. 1. Wybrane zagadnienia logiki formalnej. Warszawa: UW, 1971; wyd. 3 1976. Ss. 100.

Stanosz, Barbara. Ćwiczenia z logiki. Warszawa: PWN, 1973; wyd. 5 zm. 1980; wyd. 16 rozsz. WN PWN, 2005. Ss. 154.

Stanosz, Barbara. Wprowadzenie do logiki formalnej : podręcznik dla humanistów. Warszawa: PWN, 1985; wyd. 8 rozsz. WN PWN, 2005. Ss. 110.

Stanosz, Barbara. 10 wykładów z filozofii języka. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 1991. Ss. 106.

Stanosz, Barbara. Logika języka naturalnego. Warszawa: Polskie Towarzystwo Semiotyczne, 1999. Ss. 256.

Stanosz, Barbara; Nowaczyk, Adam. Logiczne podstawy języka. Wrocław: Ossolineum, 1976. Ss. 138.

Starańczak, Józef. Filozofia i determinizm. Olsztyn, AR-T, 1987. Ss. 202.

Starańczak, Józef. Filozofia czyli Umiłowanie mądrości : od narodzin filozofii do końca XVII wieku. Olsztyn, AR-T, 1990. Ss. 259.

Starczewska, Krystyna. Wzory miłości w kulturze Zachodu. Warszawa: PWN, 1975. Ss. 380.

Staronka, Leszek. Sens istnienia : przystępny zarys filozofii. Kraków: Czytelnik, 1945. Ss. 181.

Starost, Mirosław. Filozofia pracy i narodu : wprowadzenie do zagadnień polskiego poglądu na świat. Katowice: Oficyna Wydawnicza, 1946. Ss. 287.

Starożytna mądrość a nauka współczesna. Sieradzan, Jacek i Gurba, Krzysztof (red.). Kraków: Miniatura, 1993. Ss. 99.

Starzyńska-Kościuszko, Ewa. Filozoficzne koncepcje człowieka. Warszawa: WSP TWP, 1996. Ss. 162.

Starzyńska-Kościuszko, Ewa. Wprowadzenie do filozofii : filozoficzne koncepcje człowieka. Warszawa: WSP TWP, 1999. Ss. 233.

Starzyńska-Kościuszko, Ewa. Bronisław Ferdynand Trentowski (1809-1869) : filozofia uniwersalna i myśli o ”wyjarzmieniu” ojczyzny. Olsztyn: UW-M, 2018. Ss. 300.

Starzyński, Mikołaj. Nowy Ateizm : analiza krytyczna. Kraków: Nomos, 2015. Ss. 175.

Starzyński, Wojciech. Neokartezjanizm fenomenologii francuskiej : Sartre, Merleau-Ponty, Levinas, Henry, Marion. Warszawa: IFiS PAN, 2014. Ss. 304.

Stasiuk, Monika; Baran, Tomasz. Na krawędzi : między psychozą a filozofią. Warszawa: Difin, 2015. Ss. 153.

Staszic, Stanisław. Pisma filozoficzne i społeczne. T. 1 i 2. (Biblioteka Klasyków Filozofii). Suchodolski, Bogdan (oprac. i wstęp). Warszawa: PWN, 1954. Ss. XXVIII+384 i 389.

Staszic, Stanisław. Ród ludzki : wersja brulionowa po raz pierwszy ogłoszona drukiem według zachowanego rękopisu. T. 1, 2, 3. (Biblioteka Klasyków Filozofii). Daszkowski, Zbigniew (oprac.), Suchodolski, Bogdan (przedm.). Warszawa: PWN, 1959. Ss. LXI+294, 343, 543.

Status błędu w filozofii i teologii. Ferdek, Bogdan; Miodoński, Leon (red.). Wrocław: Arboretum, 2014. Ss. 178.

Stawar, Andrzej. O Brzozowskim i inne szkice. Warszawa: Czytelnik, 1961. Ss. 241.

Stawinoga, Roman. Tertulian a świat antyczny. Kraków: Wyd. Zakonu Pijarów, 2002. Ss. 204.

Stawnicka, Elżbieta. Filozofia człowieka Antoniego Kępińskiego. Zielona Góra, WSP, 1999. Ss. 147.

Stawnicka, Elżbieta. Stworzeni do relacji : dialogiczne inspiracje Martina Bubera. Toruń: Adam Marszałek, 2012. Ss. 264.

Stawnicka-Zwiahel, Elżbieta. Stworzeni do relacji : dialogiczne inspiracje Martina Bubera. Toruń: Adam Marszałek, 2014. Ss. 264.

Stawrowski, Zbigniew. Państwo i prawo w filozofii Hegla. Kraków: PAT, 1994. Ss. 148.

Stec, Tomasz. Moralne aspekty śmierci mózgowej : harwardzka definicja śmierci a utylitaryzm. Przemyśl: Wyd. Archidiecezji Przemyskiej, 2019. Ss. 244.

Stefan Symotiuk - człowiek z Pasji : księga pamiątkowa ku czci profesora Stefana Symotiuka (1943-2016). Jadwiga Mizińska i Łukasz Marcińczak (red.). Lublin: UMCS, 2018. Ss. 345.

Stefaniuk, Tomasz. Al-Kindī i początki filozofii w świecie islamu. Lublin: UMCS, 2013. Ss. 372.

Stefańczyk, Andrzej Piotr. Między koniecznością a wolnością : relacja wolnej woli do przedwiedzy, predestynacji i łaski Bożej w doktrynie Anzelma z Canterbury. Lublin: KUL, 2015. Ss. 258.

Stefański, Ryszard. Homo illuminatus!? : historiozoficzna antropologia francuskiego Oświecenia. Toruń. Grado, 2004. Ss. 313.

Stelmach, Jerzy. Co to jest hermeneutyka? (Nauka dla wszystkich). Wrocław: Ossolineum, 1989. Ss. 66.

Stelmach, Jerzy. Die hermeneutische Auffassung der Rechtsphilosophie. Ebelsbach, Rolf Gremer, 1991. Ss. XI+157.

Stelmach, Jerzy. Współczesna filozofia interpretacji prawniczej. Kraków: WPiA UJ, 1995. Ss. 161.

Stelmach, Michał. O logice transcendentalnej u Wittgensteina : studia logiczno-filozoficzne. Warszawa: Sub Lupa, 2018. Ss. 331.

Stemplewska-Żakowicz, Katarzyna. Osobiste doświadczenie a przekaz społeczny : o dwóch czynnikach rozwoju poznawczego. (Monografie FNP). Wrocław: Leopoldinum, 1996. Ss. 269.

Stępień, Antoni B. Wprowadzenie do metafizyki.  Kraków: Znak, 1964. Ss. 251.

Stępień, Antoni B. O metodzie teorii poznania : rozważania wstępne. Lublin: TN KUL, 1966. Ss. 150.

Stępień, Antoni B. Teoria poznania : zarys kursu uniwersyteckiego. Lublin: 1971. Ss. 111.

Stępień, Antoni B. Propedeutyka estetyki. Warszawa: ATK, 1975; wyd. 2 Lublin: TN KUL, 1976. Ss. 185.

Stępień, Antoni B. Elementy filozofii : podręcznik. Lublin: RW KUL, 1980; wyd. 3 1986. Ss. 166.

Stępień, Antoni B. Wstęp do filozofii. Lublin: TN KUL, 1976; wyd. 5 rozsz. 2007. Ss. 507.

Stępień, Antoni B. Studia i szkice filozoficzne. T. 1. Lublin: RW KUL, 1999. Ss. 339.

Stępień, Antoni B. Studia i szkice filozoficzne. T. 2. Lublin: RW KUL, 2001. Ss. 462.

Stępień, Antoni B. Studia i szkice filozoficzne. T. 3. Kryński, Robert (wyd.). Lublin: KUL, 2015. Ss. 157.

Stępień, Katarzyna. Filozoficzne źródła sporu o rozumienie praw dziecka : studium z filozofii prawa i praw człowieka. Lublin: KUL, 2016. Ss. 379.

Stępień, Marian. Spór o spuściznę po Stanisławie Brzozowskim w latach 1918-1939. Kraków: Wyd. Literackie, 1976. Ss. 216.

Stępień, Tomasz. Jednia i egzystencja : filozoficzne aspekty egzystencjalne w Traktatach Teologicznych o Trójcy Świętej Mariusza Wiktoryna.Gogacz, Mieczysław (przedm.). Warszawa: Navo, 1998. Ss. 109.

Stępień, Tomasz. Wprowadzenie do antropologii filozoficznej św. Tomasza z Akwinu. Warszawa: Warszawskie Towarzystwo Teologiczne, 2013. Ss. 186.

Stoiński, Andrzej. Tożsamość a moralność w świetle koncepcji Dereka Parfita. Olsztyn, UW-M, 2013. Ss. 176.

Stonert, Henryk. Definicje w naukach dedukcyjnych. Wrocław: Ossolineum, 1959. Ss. 168.

Stonert, Henryk. Język i nauka. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1964. Ss. 270.

Stosunek do czasu w różnych strukturach kulturowych. Cackowski, Zdzisław i Wojczakowski, Janusz (red.). Warszawa: ANS, 1987. Ss. 632.

Straszewski, Maurycy. Powstanie i rozwój pesymizmu w Indyach. [Reprint książki z 1884]. Sandomierz, Wydawnictwo Armoryka, 2017. 103.

Strawiński, Witold. Jedność nauki, redukcja, emergencja : z metodologicznych i ontologicznych problemów integracji wiedzy. Warszawa: Aletheia, 1997. Ss. 272.

Streszczenia rozpraw doktorskich, magisterskich i seminaryjnych pisanych na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim pod kierunkiem Stefana Świeżawskiego (historia filozofii) i Alberta Krąpca (metafizyka) : w wyborze. Gogacz, Mieczysław (red.). Poznań: Pallottinum, 1956. Ss. 223.

Stróżewski, Władysław. Istnienie i wartość. Kraków: Znak, 1981. Ss. 355.

Stróżewski, Władysław. Dialektyka twórczości. Kraków: Pol. Wyd. Muzyczne, 1983; wyd. 2 Kraków: Znak, 2001. Ss. 450.

Stróżewski, Władysław. W kręgu wartości. Kraków: Znak, 1992. Ss. 175.

Stróżewski, Władysław. Wykłady o Platonie : ontologia. Kraków: UJ, 1992. Ss. 279.

Stróżewski, Władysław. Istnienie i sens. Kraków: Znak, 1994; wyd. 2 popr. 2005. Ss. 507.

Stróżewski, Władysław. O wielkości: szkice z filozofii człowieka. Kraków: Znak, 2002. Ss. 318.

Stróżewski, Władysław. Wokół piękna: szkice z estetyki. Kraków: Universitas, 2002. Ss. 398.

Stróżewski, Władysław. Logos, wartość, miłość. Kraków: Znak, 2013. Ss. 444.

Stróżewski, Władysław. Miłość i nicość : z Władysławem Stróżewskim rozmawia Anna Kostrzewska-Bednarkiewicz. Warszawa: Więź, 2017. Ss. 222.

Stróżewski, Władysław; Taranczewski, Paweł. Wykłady lubelskie o estetyce. Kraków: UJ, 2016. Ss. 233.

Stróżewski, Władysław; Węgrzecki, Adam. Rozmowa o Romanie Ingardenie i Izydorze Dąmbskiej. Kraków: Libron - Filip Lohner, 2018. Ss. 59.

Stróżyński, Mateusz. Filozofia jako terapia w pismach Marka Aureliusza, Plotyna i Augustyna. Poznań: UAM, 2014. Ss. 256.

Structural Reliabilism: Inductive Logic as a Theory of Justification. Drodrecht: Kluwer, 2003.

Strzałecki, Andrzej. Psychologia twórczości: między tradycją a ponowoczesnością. Warszawa: UKSW, 2003. Ss. 308.

Strzelecki, Jarosław. Pamięć i rzeczywistość : analiza bergsonowskiej teorii pamięci. Olsztyn, IF UW-M, 2013. Ss. 248.

Strzelecki, Radosław. Odpowiedzieć Byciu, Odpowiedzieć Innemu. Kraków: UJ, 2014. Ss. 160.

Studia epistemologiczne. 1. Transcendencja i ideał poznawczy. Hempoliński, Michał (red.). Wrocław: Ossolineum, 1990. Ss. 286.

Studia kobiece z psychologii, filozofii i historii. Miluska, Jolanta i Pakszys, Elżbieta (red.). Poznań: UAM, 1995. Ss. 208.

Studia nad filozofią Nicolaia Hartmanna z bibliografią polskich przekładów i opracowań po roku 1945. Kopciuch, Leszek (red.). Lublin: UMCS, 2013. Ss. 310.

Studia nad ideą podmiotowości człowieka. Czarnecki, Zdzisław J. (red.). Lublin: UMCS, 1999. Ss. 273.

Studia nad ideą wolności. Czarnecki, Zdzisław J. (red.). Lublin: UMCS, 1995. Ss. 222.

Studia o filozofii : koncepcje, polemiki, inspiracje. Gołębiewska, Maria (red.). Warszawa: IFiS PAN, 2015. Ss. 444.

Studia o modernistach katolickich. Keller, Józef i Poniatowski, Zygmunt (red.). Warszawa: PWN, 1968. Ss. 243.

Studia o współczesnej estetyce polskiej. Krzemień-Ojak, Sław (red.). Warszawa: PWN, 1977. Ss. 253.

Studia teoriopoznawcze : metodologia nauk technicznych. Błahut, Bożena; Mejbaum, Wacław (red.). Wrocław: Wyd. PW, 1979. Ss. 80.

Studia wokół problematyki "esse" (Tomasz z Akwinu i Boecjusz). Bejze, Bohdan i in. (red.). Warszawa: ATK, 1976. Ss. 371.

Studia z dziejów estetyki polskiej : 1890-1918. Krzemień-Ojak, Sław; Rosner, Krystyna (red.). Warszawa: PWN, 1972. Ss. 300.

Studia z dziejów estetyki polskiej 1918-1939. Krzemień-Ojak, Sław; Kalinowski, Witold (red.). Warszawa: PWN, 1975. Ss. 278.

Studia z dziejów myśli świętego Tomasza z Akwinu. Swieżawski, Stefan; Czerkawski, Jan (red.). Lublin: TN KUL, 1978. Ss. 401.

Studia z filozoficznej tradycji chrześcijaństwa. Manikowski, Maciej (red.). Wrocław: UWr, 1998. Ss. 197.

Studia z filozofii. Żarowski, Mirosław (red.). Wrocław: UWr, 1998. Ss. 126.

Studia z filozofii Boga. T. I. Bejze, Bohdan (red.). Warszawa: ATK, 1968. Ss. 442.

Studia z filozofii Boga. T. II. Bejze, Bohdan (red.). Warszawa: ATK, 1973. Ss. 381.

Studia z filozofii Boga. T. III. Strefy współczesnej wiedzy o Bogu. Bejze, Bohdan (red.). Warszawa: ATK, 1977. Ss. 496.

Studia z filozofii i logiki : księga pamiątkowa w darze Profesorowi Leonowi Gumańskiemu. Gorzka, Cezary i Jadczak, Ryszard (red.). Toruń: UMK, 1997. Ss. 179.

Studia z filozofii informatyki. Krzysztof Sołoducha, Paweł Stacewicz (red.). Warszawa: Wojskowa Akademia Techniczna, 2018. Ss. 200.

Studia z filozofii prawa. Stelmach, Jerzy (red.). Kraków: UJ, 2001. Ss. 270.

Studia z filozofii współczesnej. Różanowski, Ryszard (red.). Wrocław: UWr, 1993. Ss. 128.

Studia z filozofii współczesnej. Różanowski, Ryszard (red.). Wrocław: UWr, 1996. Ss. 179.

Studia z historii filozofii. Such, Jan (red.). Poznań: UAM, 1975. Ss. 200.

Studia z historii filozofii : księga pamiątkowa z okazji 50-lecia pracy naukowej ks. Profesora Pawła Siwka SJ. Darowski, Roman (red.). Kraków: Wydz. Filoz. Tow. Jezusowego w Krakowie, 1980. Ss. 263.

Studia z historii semiotyki. Sulowski, Jan (red.). Wrocław: Ossolineum, 1971. Ss. 302.

Studia z inkontrologii. Nowicki, Andrzej (red.). Lublin: UMCS, 1984. Ss. 107.

Studia z marksistowskiej metodologii badań społecznych. Rudziński, Roman (red.). Warszawa: SGPiS, 1978. Ss. 129.

Studia z polskiej myśli filozoficznej 1900-1939. Gawor, Leszek (red.). Lublin: UMCS, 1997. Ss. 108.

Studia z teorii kultury i metodologii badań nad kulturą. Kmita, Jerzy (red.). Warszawa -Poznań: PWN, 1982. Ss. 252.

Studia z teorii poznania, etyki i filozofii człowieka. Szymańska, Beata (red.). Kraków: PK, 1993. Ss. 94.

Studia z teorii poznania i filozofii wartości. Stróżewski, Władysław (red.). Wrocław: Ossolineum, 1978. Ss. 220.

Studies in the History of Mathematical Logic. Surma, Stanisław J. (red.). Wrocław: Ossolineum, 1973. Ss. 288.

Styczeń, Tadeusz. Problem możliwości etyki jako empirycznie uprawomocnionej i ogólnie ważnej teorii moralności : studium metaetyczne. Lublin: TN KUL, 1972. Ss. 220.

Styczeń, Tadeusz. Zarys etyki. Cz. 1. Metaetyka. Lublin: KUL, 1974. Ss. 126.

Styczeń, Tadeusz. Etyka niezależna? Lublin: RW KUL, 1980. Ss. 117.

Styczeń, Tadeusz. Wprowadzenie do etyki. Lublin: TN KUL, 1993; wyd. 2 popr. 1995. Ss. 330.

Styczeń, Tadeusz. ABC etyki. Lublin: RW KUL, 1981; wyd. 4 uzup. i poszerz. 1996; wyd. 2005. Ss. 62.

Styczeń, Tadeusz. W drodze do etyki: wybór esejów z etyki i o etyce. Lublin: RW KUL, 1984. Ss. 276.

Styczeń, Tadeusz. Das Gewissen und Europa oder: wenn der Heilige Vater Aristoteles zur Europäischen Bischofssynode 1991 einladen würde. Ulrich, Herbert (übers.). Wien, Erzbischöfliches Ordinariat, 1992. Ss. 32.

Styczeń, Tadeusz. Solidarność wyzwala. Buttiglione, Rocco (wprowadzenie). Lublin: TN KUL, 1993. Ss. 257.

Styczeń, Tadeusz. Urodziłeś się, by kochać. Lublin: TN KUL, 1993. Ss. 245.

Styczeń, Tadeusz. Rozum i wiara wobec pytania: kim jestem? Lublin: TN KUL, 2001.

Styczeń, Tadeusz. Objawiać osobę. Wierzbicki, Alfred M. (red.). (Dzieła zebrane, 3). Lublin: TN KUL. 2013. Ss. 445.

Styczeń, Tadeusz. Wolność w prawdzie. Krajewski, Kazimierz (red.). (Dzieła zebrane, 4). Lublin: TN KUL, 2013. Ss. 375.

Styczyński, Marek. Amor futuri albo Eschatologia zrealizowana : studia nad myślą Mikołaja Bierdiajewa. Łódź: UŁ, 1992. Ss. 282.

Styczyński, Marek. O ideach, że złowrogie bywają : recepcja rosyjskiej myśli filozoficzno-politycznej w Polsce po roku 1989. Łódź: Ibidem, 1999. Ss. 166.

Styczyński, Marek. Filozofia społeczna Aleksandra Bogdanowa. Łódź: UŁ, 1990. Ss.133.

Styczyński, Marek. Umiłowanie przyszłości albo filozofia spraw ostatecznych : studia nad filozofią Mikołaja Bierdiajewa. Łódź: UŁ, 2001. Ss.243.

Styczyński, Marek. Ratio a Logos: jedno czy dwoje? O filozofii rosyjskiej, sowietologii i o filozofii politycznej Andrzeja Walickiego : zbiór rozpraw. Łódź: UŁ, 2012. Ss. 194.

Substancja. Piwowarczyk, Marek (red.). Wrocław: UWr, 2012. Ss. 204.

Such, Jan. O uniwersalności praw nauki : studium metodologiczne. Poznań: UAM, 1968; Warszawa: Książka i Wiedza, 1972. Ss. 398.

Such, Jan. Wstęp do metodologii ogólnej nauk. Poznań: UAM, 1969; wyd. 2 1973. Ss. 339.

Such, Jan. Czy istnieje experimentum crucis? : problemy sprawdzania praw i teorii naukowych : studium metodologiczne. Warszawa: PWN, 1975. Ss. 563.

Such, Jan. Problemy weryfikacji wiedzy : studium metodologiczne. Warszawa: PWN, 1975. Ss. 406.

Such, Jan. Szkice o dialektyce. Warszawa: Książka i Wiedza, 1986. Ss. 269.

Such, Jan. Dialektyczne wizje świata. Warszawa-Poznań: WN PWN, 1992. Ss. 397.

Such, Jan. Rodzaje determinacji a rozwój nauki. Poznań: UAM, 1992. Ss. 77.

Such, Jan; Szcześniak, Małgorzata. Filozofia nauki. Poznań: UAM, 1997; wyd. 3 popr. 2000; wyd. 5 2006. Ss. 116.

Such, Jan; Szcześniak, Małgorzata; Szczuciński, Antoni. Filozofia kosmologii. Poznań: IF UAM, 1998. Ss. 212.

Such, Jan; Matraszek, Karol. Wybrane zagadnienia z filozofii i socjologii : materiały pomocnicze dla doktorantów. Szczecin: PSz, 1980. Ss. 99.

Such, Jan; Matraszek, Karol. Marksistowska filozofia i socjologia. Cz. 1. Ontologia : materiały pomocnicze dla doktorantów. Szczecin: PSz, 1980. Ss. 113.

Such, Jan; Szcześniak, Małgorzata. Ontologia przyrodnicza. Poznań: IF UAM, 2001.

Such, Paweł. Analogia u mistrza Eckharta. Kraków: UPJPII, 2013. Ss. 236.

Suchecki, Jacek. Między nauką, religią i sztuką : nieeksplanacyjne wartości nauk społecznych. Warszawa: Semper, 1993. Ss. 125.

Suchocki, Wojciech. W miejscu sumienia : śladem myśli o sztuce Martina Heideggera. Poznań: WN UAM, 1996. Ss. 212.

Suchodolski, Bogdan. Dusza niemiecka w świetle filozofii. Poznań: Instytut Zachodni, 1947. Ss. 76.

Suchodolski, Bogdan. Studia z dziejów polskiej myśli filozoficznej i naukowej. Wrocław: Ossolineum, 1958. Ss. 942.

Suchodolski, Bogdan. Narodziny nowożytnej filozofii człowieka. Warszawa: PWN, 1963; wyd. 2 1968. Ss. 620.

Suchodolski, Bogdan. Rozwój nowożytnej filozofii człowieka. Warszawa: PWN, 1967. Ss. 849.

Suchodolski, Bogdan. Labirynty współczesności : niewola i wolność człowieka. Warszawa: PIW, 1972; wyd. 2 1975. Ss. 153.

Suchodolski, Bogdan. Kim jest człowiek. (Omega). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974, wyd. 4 uzup. 1985. Ss. 284.

Suchodolski, Bogdan. Anthropologie philosophique de la Renaissance. Wojnar, Irena; Zawisza, Benoit (trad.). Wrocław: Ossolineum, 1976. Ss. 347.

Suchodolski, Bogdan. Anthropologie philosophique aux XVII²e et XVIII²e siècles. Wojnar, Irena; Ledóchowski, Stanisław (trad.). Wrocław: Ossolineum, 1981. Ss. 618.

Suchoń, Wojciech. Studia nad logiką deontyczną. Kraków: UJ, 1983. Ss. 47.

Suchoń, Wojciech. Elementy teorii mnogości. Kraków: UJ, 1995. Ss. 64.

Suchoń, Wojciech. Sylogistyka : interpretacja zakresowa. Woleński, Jan (przedm.). Kraków: UJ, 1996. Ss. 170.

Suchoń, Wojciech. Sylogistyki klasyczne : podręcznik z ćwiczeniami komputerowymi. Kraków: Universitas, 1999. Ss. 194.

Suchoń, Wojciech. Wykłady o dziejach logiki dawniejszej. Kraków: UJ, 2001. Ss. 158.

Suchoń, Wojciech. Teoretyczne problemy logiki praktycznej. Kraków: UJ, 2008. Ss. 115.

Suchoń, Wojciech; Wesoły, Marian; Żarnecka-Biały. Three Studies in Aristotelian Semantics. Kraków: UJ, 2003. Ss. 210.

Suffering as human experience : proceedings from VI Jagiellonian Symposium on Ethics, Cracow, 6-8 June 1994. Pawlica, Jan (ed.). Cracov, UJ, 1994. Ss. 139.

Sujak, Elżbieta. Rozważania o ludzkim rozwoju. Kraków: Znak, 1975; wyd. 5 popr. 1998; wyd. Lublin: Gaudium, 2006. Ss. 328.

Sulowski, Jan. Kwestia kalcydiańska. Warszawa: 1964. Ss. 101.

Sułek, Mirosław; Swinarski, Janusz. Etyka jako filozofia dobrego działania zawodowego: podręcznik akademicki. Warszawa: Bellona, 2001. Ss. 220.

Surowik, Dariusz. Logika, wiedza i czas : problemy i metody temporalno-logicznej reprezentacji wiedzy. Białystok: UB, 2013. Ss. 357.

Suszko, Roman. O analitycznych aksjomatach i logicznych regułach wnioskowania. Z teorii definicji. Poznań: PTPN, 1949. Ss. 59.

Suszko, Roman. Zarys elementarnej składni logicznej. W sprawie antynomii kłamcy i semantyki języka naturalnego. Warszawa: PWN, 1957. Ss. 55.

Suszko, Roman. Wykłady z logiki formalnej. Cz. I. Wstęp do zagadnień logiki. Elementy teorii mnogości. Warszawa: PWN, 1965. Ss. 152.

Suszko, Roman. Odrzucenie aksjomatu Fregego i reifikacja sytuacji. Lublin: UMCS, 2000. Ss. 92.

Suwara, Marek. Wybrane problemy filozofii informacji. Kraków: Libron, 2017. Ss. 292.

Swienko, Henryk. Filozofia religii i filozofia religijna : bibliografia przedmiotowa publikacji polskich wydanych w latach 1945-1985. Warszawa: COMSNP, 1986. Ss. 484.

Swieżawski, Stefan. Rozum i tajemnica. Kraków: Znak, 1960. Ss. 382.

Swieżawski, Stefan. Byt : zagadnienia metafizyki tomistycznej. Lublin: TN KUL, 1948; wyd. 3 Kraków: Znak, 1999. Ss. 370.

Swieżawski, Stefan. Zagadnienie historii filozofii. Warszawa: PWN, 1966; wyd. 2 Semper, 2005. Ss. 613.

Swieżawski, Stefan. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. T. I. Poznanie. Warszawa: ATK, 1974. Ss. 447.

Swieżawski, Stefan. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. T. II. Wiedza. Warszawa: ATK, 1975. Ss. 402.

Swieżawski, Stefan. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. T. III. Byt. Warszawa: ATK, 1978. Ss. 539.

Swieżawski, Stefan. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. T. IV. Bóg. Warszawa: ATK, 1979. Ss. 423.

Swieżawski, Stefan. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. T. V. Wszechświat. Warszawa: ATK, 1980. Ss. 460.

Swieżawski, Stefan. Dzieje filozofii europejskiej w XV wieku. T. VI. Człowiek. Warszawa: ATK, 1983. Ss. 511.

Swieżawski, Stefan. Między średniowieczem a czasami nowymi : sylwetki myślicieli XV wieku. Warszawa: Więź; Kraków: Znak, 1983; wyd. 2 2002. Ss. 299.

Swieżawski, Stefan. Święty Tomasz na nowo odczytany. Kraków: Znak, 1983; wyd. 3 Poznań: W Drodze, 2002. Ss. 186.

Swieżawski, Stefan. Człowiek i tajemnica. Kraków: Znak, 1978. Ss. 282.

Swieżawski, Stefan. U źródeł nowożytnej etyki : filozofia moralna w Europie XV wieku. Kraków: Znak, 1987. Ss. 359.

Swieżawski, Stefan. Wielki przełom : 1907-1945. Lublin: RW KUL, 1989. Ss. 412.
W nowej rzeczywistości 1945-1965
. Lublin: RW KUL, 1991. Ss. 478.
Owoce życia : 1966-1988. Lublin: RW KUL, 1993. Ss. 466.

Swieżawski, Stefan. Eklezjologia późnośredniowieczna na rozdrożu. Kraków: Unum, 1990. Ss. 244.
Les tribulations de l'ecclésiologie à la fin du Moyen Age. Domańska, Marthe; Maurin, Maurice; Huguet, Marie-Thérèse (trad.); Huguet, Georges (préf.). Paris, Beauchesne, 1997.

Swieżawski, Stefan. Istnienie i tajemnica. Lublin: RW KUL, 1993. Ss. 362.

Swieżawski, Stefan. Dobro i tajemnica. Warszawa: Biblioteka Więzi, 1995. Ss. 259.

Swieżawski, Stefan. Przebłyski nadchodzącej epoki. Warszawa: Biblioteka Więzi, 1998. Ss. 308.

Swieżawski, Stefan. Studia z myśli późnego średniowiecza. Warszawa: Aletheia, 1998. Ss. 234.

Swieżawski, Stefan. Człowiek średniowieczny. Warszawa: IFiS PAN, 1999. Ss. 116.

Swieżawski, Stefan. Dzieje europejskiej filozofii klasycznej. Warszawa-Wrocław: WN PWN, 2000. Ss. XII+955.

Swieżawski, Stefan. Lampa wiary : rozważania na przełomie wieków. Kraków: Znak, 2000. Ss. 166.

Swoistość człowieka? - język. Jacek Tomczyk, Grzegorz Bugajak (red.). Warszawa: UKSW, 2008. Ss. 263.

Swoistość metod badawczych a przedmiot nauk szczegółowych. Such, Jan; Szczuciński, Antoni; Szymański, Jerzy (red.). Poznań: Wielkopolska Agencja Wydawnicza, 1994. Ss. 101.

Syjud, Jerzy. Szkolny słownik filozoficzny. Hermann, Krzysztof (współpr.). Katowice: Videograf II, 2000; wyd. 2 2003. Ss. 349.

Symbol a rzeczywistość. Andrzejewski, Bolesław (red.). Poznań: IF UAM, 1996. Ss. 234.

Symbol i poznanie : w poszukiwaniu koncepcji integrującej. Kostyrko, Teresa (red.). Warszawa: PWN, 1987. Ss. 226.

Symetrie w sztuce i naukach humanistycznych. Gajda-Krynicka, Janina (red.). Wrocław: Leopoldinum, 1993. Ss. 174.

Symotiuk, Stefan. Pojmowanie krytycyzmu i modele krytyki w polskich sporach filozoficznych XX wieku. Lublin: UMCS, 1987. Ss. 241.

Symotiuk, Stefan. Konwersatorium z metodyki nauczania filozofii. Lublin: UMCS, 1989. Ss. 111.

Symotiuk, Stefan. Filozofia i genius loci. Warszawa: IK, 1997. Ss. 124.

Symotiuk, Stefan. Kultura, cywilizacja, barbarzyństwo : eseje historiozoficzne. Lublin: UMCS, 2014. Ss. 240.

Sympozjum "O solidarność rodziny narodów Europy" 14 maja 2001 roku. Styczeń, Tadeusz; Majdański, Stanisław; Ritter, C. (red.). Lublin: RW KUL, 2001.

Synak-Pskit, Xymena. Jacques Derrida i doświadczenie : rekontekstualizacja.  Gdańsk: UG; Pelplin, Bernardinum, 2010. Ss. 240.

Synowiecki, Adam. Problem mechanicyzmu w naukach przyrodniczych. Wrocław: Ossolineum, 1969. S. 178.

Synowiecki, Adam. Byt i myślenie : u źródeł marksistowskiej ontologii i logiki dialektycznej. Warszawa: Książka i Wiedza, 1980. Ss. 333.

Synowiecki, Adam. Przyrodoznawstwo i materializm przyrodniczy w XIX wieku.  Gdańsk: PG, 2000. Ss. 91.

Synowiecki, Adam; Pawlak, Adam. Węzłowe zagadnienia filozofii : skrypt.  Gdańsk: PG, 1979, wyd. 2 1981. Ss. 134.

Syska-Lamparska, Rena Anna. Giambattista Vico: "Wybór pism" według planu Stanisława Brzozowskiego. Wrana, Magdalena; Walecki, Wacław (red.); Jakubowicz, Jan [Tadeusz]; Syska-Lamparska, Rena A.; Wrana, Magdalena (tłum.). Kraków: Collegium Columbinum, 2012. Ss. 130.

Systemy bioetyki. Biesaga, Tadeusz (red.). Kraków: WN PAT, 2003. Ss. 237.

Systemy w przyrodzie, sztuce i naukach humanistycznych. Gajda-Krynicka, Janina (red.). Wrocław: Leopoldinum, 1993. Ss. 177.

Sytnik-Czetwertyński, Janusz. Spór o stworzenie świata : koncepcje metafizyczne epoki oświecenia. Kielce, Ak. Świętokrzyska, 2007. Ss. 99.

Sytnik-Czetwertyński, Janusz. Drobiazgi filozoficzne. Kielce, UH-PJK, 2008. Ss. 132.

Sytnik-Czetwertyński, Janusz. Księgi wolności. Warszawa: WN PWN, 2017. Ss. 119.

Sytnik-Czetwertyński, Janusz. Problem jedności. Bydgoszcz: UKW, 2017. Ss. 175.

Sytnik-Czetwertyński, Janusz. Etos : o filozofii i etyce dla lekarzy. Warszawa: WN PWN, 2018. Ss. 188.

Szabała, Henryk. Problem podmiotu i przedmiotu od Kartezjusza do Gadamera.  Gdańsk: UG, 1991. Ss. 228.

Szabała, Henryk. O filozofii sprzeciwu czyli O antropocentryzmie w dziejach filozofii.  Gdańsk: UG, 1997. Ss. 184.

Szabat, Marta. Elementy filozofii opieki paliatywnej a zagadnienia śmierci : wątki bioetyczne i filozoficzne. Warszawa: Semper, 2013. Ss. 183.

Szabat, Marta. Inny : źródło wiedzy : możliwości etyki heterologicznej na tle wybranych koncepcji myślicieli francuskich XX i XXI wieku. Kraków: UJ, 2018. Ss. 372.

Szacki, Jerzy. Ojczyzna, naród, rewolucja : problematyka narodowa w polskiej myśli szlacheckorewolucyjnej. Warszawa: PIW, 1962. Ss. 257.

Szacki, Jerzy. Durkheim. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1964. Ss. 248.

Szacki, Jerzy. Utopie. Warszawa: Iskry, 1968. Ss. 218.

Szacki, Jerzy. Spotkania z utopią. Warszawa: Iskry, 1980; wyd. 2 Sic!, 2000. Ss. 219.

Szacki, Jerzy. Znaniecki. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1986. Ss. 319.

Szafrański, Adam L. Partycypacja : geneza i rola pojęcia uczestnictwa w teologii św. Tomasza z Akwinu. Warszawa: ATK, 1973. Ss. 291.

Szahaj, Andrzej. Ironia i miłość : neopragmatyzm Richarda Rorty'ego w kontekście sporu o postmodernizm. Wrocław: Leopoldinum, 1996. Ss. 254.

Szahaj, Andrzej. Jednostka czy wspólnota? : spór liberałów z komunitarystami a "sprawa polska". Warszawa: Aletheia, 2000. Ss. 348.

Szahaj, Andrzej. Ironia i miłość: neopragmatyzm Richarda Rorty'ego w kontekście sporu o postmodernizm. Wrocław: UWr, 2002. Ss. 243.

Szahaj, Andrzej. Relatywizm i fundamentalizm oraz inne szkice z filozofii kultury i polityki. Toruń: UMK, 2008. Ss. 278.

Szahaj, Andrzej. Neoliberalizm, turbokapitalizm, kryzys. Warszawa: Książka i Prasa, 2017. Ss. 286.

Szajda, Mariusz. Aksjomaty etyczne Marienleben Albrechta Durera w perspektywie aksjologii filozoficznej. Szczecin: Akademia Sztuki, 2018. Ss. 511.

Szałek, Piotr K. Istnienie i umysł : studium podstaw filozofii George’a Berkeleya. Kraków: Universitas, 2016. Ss. 308.

Szaniawski, Klemens. O nauce, rozumowaniu i wartościach : pisma wybrane. Woleński, Jan (wybór, oprac., wstęp); Amsterdamski, Stefan (wstęp). Warszawa: WN PWN, 1994. Ss. XVI+560.

Szary, Stefan. Szlakami Sørena Kierkegaarda : w dwusetną rocznicę urodzin filozofa. Toruń: Adam Marszałek, 2013. Ss. 127.

Szawarski, Zbigniew. Co to jest moralność. Warszawa: TWP ZG, 1979. Ss. 58.

Szawarski, Zbigniew. Zarys moralności socjalistycznej. Warszawa: Książka i Wiedza, 1981. Ss. 365.

Szawarski, Zbigniew. Rozmowy o etyce. Warszawa: WSiP, 1987. Ss. 163.

Szczap, Agnieszka. Kobiety i filozofia : kontynuacja esejów subiektywnych. Zielona Góra, Oficyna Wyd. UZ, 2016. Ss. 289.

Szczegóła, Lech. Między mistyfikacją a nieświadomością : o pojęciu świadomości fałszywej. Poznań: Wyd. Poznańskie, 1999. Ss. 324.

Szczeklik, Andrzej. Katharsis: o uzdrowicielskiej mocy natury i sztuki. Kraków: Znak, 2002. Ss. 170.

Szczeniowski, Jeremi. Główne idee amerykańskiej antropologii filozoficznej. Warszawa: PW, 2009. Ss. 79.

Szczepaniak, Cezary. Człowiek, czas, przestrzeń. Łódź: PŁ, 2009. Ss. 86.

Szczepański, Jan. Pozytywizm i socjologia Augusta Comte'a. Łódź: Łódzkie Tow. Naukowe, 1951. Ss. 53.

Szczepański, Jan. Sprawy ludzkie. Warszawa: Czytelnik, 1978; wyd. 4 rozsz. 1988. Ss. 349.

Szczepański, Jan. Zapytaj samego siebie. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1983; wyd. 3 1986. Ss. 239.

Szczepański, Jan. Wizje naszego życia. Warszawa: Wyd. Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji, 1995. Ss. 199.

Szczepański, Jakub. Polityczna władza sądzenia. Kraków: UJ, 2009. Ss. 136.

Szczepański, Jakub. Filozofia polityczna Immanuela Kanta. Kraków: UJ, 2017. Ss. 207.

Szczepański, Jakub. Metamorfoza : Immanuel Kant o przemianie politycznej w ujęciu teleologicznym. Kraków: UJ, 2019. Ss. 172.

Szczerba, Wojciech. Koncepcja wiecznego powrotu w myśli wczesnochrześcijańskiej. Wrocław: UWr, 2001; wyd. 2 zm. Koncepcja wiecznego powrotu w myśli wczesnochrześcijańskiej i jej greckie źródła. Toruń: UMK, 2014. Ss. 290.

Szczerba, Wojciech. A Bóg będzie wszystkim we wszystkim... : apokatastaza Grzegorza z Nyssy : tło, źródła, kształt koncepcji. Kraków: WAM, 2008. Ss. 385.

Szczerbiński, Waldemar. Abrahama Joshuy Heschela filozofia człowieka. Lublin: RW KUL, 2000. Ss. 269.

Szczęsny, Wiesław W. Między dobrem a złem : wprowadzenie do systemowej antropologii pedagogicznej. Warszawa: Żak, 1995. Ss. 105.

Szczęsny, Wiesław W. Propedeutyka filozofii dla pedagogów. Toruń: Adam Marszałek, 1998; wyd. 2 1999. Ss. 177.

Szczęsny, Wiesław W. Poglądy pedagogiczne Immanuela Kanta : traktat z filozofii edukacji. Warszawa: Żak, 2000. Ss. 160.

Szczęsny, Wiesław W. Rozważania o etyce i życiu. Warszawa: Żak, 2003. Ss. 150.

Szczotka, Andrzej. Aktualność dróg do Boga w filozofii Jean-Dominique Roberta. Kraków: PAT, 1993. Ss. 200.

Szczuciński, Antoni. Zasada nieoznaczoności Heisenberga a sprawdzanie praw mikrofizyki. Poznań: UAM, 1982. Ss. 102.

Szczuciński, Antoni. Idea i doświadczenie (czytając Lenina). Poznań: KAW, 1985. Ss. 90.

Szczuciński, Antoni. Pragmatyzm przed ideą. Poznań: Batki, 2001. Ss. 72.

Szczurek, Tadeusz. Konflikty zbrojne : problematyka filozoficzno-moralna. Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2009. Ss. 195.

Szczyrba, Sławomir. Problem relacji religijnej : próba oceny przydatności dialogiki Martina Bubera dla naświetlenia współczesnej tendencji sekularystycznej . Łódź. Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2009. Ss. 697.

Szendzielarz, Tomasz. Z metafizyką przez życie. Kraków: Petrus, 2014. Ss. 85.

Szewczak, Wiktor. Oblicza racjonalności. Toruń: UMK, 2013. Ss. 180.

Szewczuk, Włodzimierz. Historia kłopotów człowieka z duszą. Warszawa: Iskry, 1963. Ss. 197.

Szewczyk, Jan. Eros i rewolucja : krytyka antropologii filozoficznej Herberta Marcuse. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1971. Ss. 194.

Szewczyk, Jan. Filozofia pracy. Kraków: Wyd. Literackie, 1971. Ss. 345.

Szewczyk, Jan. Dialektyka uprawiania marksizmu. Warszawa: Książka i Wiedza, 1974. Ss. 214.

Szewczyk, Jan. Krytyka teorii przyczynowości Dawida Hume'a: na podstawie I tomu "Traktatu o naturze ludzkiej". Kraków: Wyd. Literackie, 1980. Ss. 258.

Szewczyk, Jan. O fenomenologii Edmunda Husserla. Markiewicz, Barbara (wstęp). Warszawa: Kolegium Otryckie, 1987. Ss. 166.

Szewczyk, Kazimierz. Etyka i deontologia lekarska : przewodnik do ćwiczeń dla studentów Wydziału Lekarskiego i Oddziału Stomatologicznego. Łódź: AM, 1990. Ss. VIII+268.

Szewczyk, Kazimierz. Biologia i sens : studium witalizmu Jacoba von Uexkülla. Łódź: AM, 1993. Ss. 326.

Szewczyk, Kazimierz. Katastrofy przestrzeni: studia z filozofii biologii i medycyny. Łódź: AM, 2002. Ss. 312.

Szewczyk, Władysław. Kim jest człowiek: zarys antropologii filozoficznej. Wyd. 4 popr. i uzup. Tarnów: Biblos, 2009. Ss. 280.

Szkice epistemologiczne. Dębowski, Józef i Hetmański, Marek (red.). Lublin: UMCS, 1990. Ss. 176.

Szkice filozoficzne : Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.). Kraków: PWN, 1964. Ss. 511.

Szkice o partycypacji kulturowej. Zamiara, Krystyna (red.). Poznań: Humaniora, 1997. Ss. 172.

Szkice o problemie prawdy. Lorczyk, Andrzej (red.). (Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia 2). Wrocław: UWr, 1993. Ss. 75.

Szkice o rozwoju nauki. Such, Jan; Pakszys, Elżbieta (red.). Poznań: UAM, 1986. Ss. 183.

Szkice z filozofii działań. Buksiński, Tadeusz (red.). Poznań: IF UAM, 1991. Ss. 136.

Szkice z filozofii kultury. Pałubicka, Anna (red.). Poznań: IF UAM, 1994. Ss. 156.

Szkice z filozofii współczesnej : Popper, Albert, Gadamer, Adorno, Berlin, Rorty, Kripke, Davidson, Freud. Chmielewski, Adam; Dąbkowski, Leszek (red.). (Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Filozoficzne. Historia Filozofii 14). Wrocław: UWr, 1992. Ss. 155.

Szkice z fenomenologii i filozofii analitycznej : konferencja naukowa zorganizowana przez Zakład Historii Filozofii i Międzyuczelniany Instytut Wiedzy Humanistycznej Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin: 28 luty-1 marzec 1992. Krysztofiak, Wojciech i Perkowska, Halina (red.). Szczecin: USz, 1993. Ss. 177.

Szkice z semantyki i ontologii sytuacji : zbiór referatów z konferencji na temat "Filozoficzne zastosowanie logiki niefregowskiej" (Krasiczyn 19 VI - 22 VI 1988). Omyła, Mieczysław (red.). Warszawa-Lublin: UMCS, 1991. Ss. 114.

Szklarska, Anna. Identity, violence, religion : the dilemmas of modern philosophy of man. Kraków: Libron - Filip Lohner, 2014. Ss. 144.

Szklarska, Anna. Sprawiedliwość w czasach kryzysu. Kraków: UJ, 2015. Ss. 122.

Szkoda, że Cię tu nie ma : filozofia religii a postsekularyzm jako wyzwanie nowych czasów : szkice. Mieszko Ciesielski i Katarzyna Szewczyk-Haake (red.). Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2018. Ss. 295.

Szkoła, Dawid. Pomiędzy filozofią a stylem życia : egzystencjalizm w polskiej prozie pokolenia ’56. Wrocław: Atut, 2019. Ss. 296.

Szkoła przeżycia cywilizacyjnego. Dołęga, Józef M.; Kuczyński, Janusz; Woźnicki, Andrzeja (red.). Warszawa: Scholar, 1997. Ss. 336.

Szkoła Rittera. Czerniak, Stanisław i Rolewski, Jarosław (red.). Toruń: UMK, 1996. Ss. 226.

Szkołut, Tadeusz. Ponadestetyczny sens sztuki : stanowiska i spory teoretyczne w estetyce rosyjskiej lat 1917-1934. Lublin: UMCS, 1997. Ss. 363.

Szkołut, Tadeusz. Awangarda, neoawangarda, postawangarda. Lublin: UMCS, 1999. Ss. 284.

Szkoły w nauce. Goćkowski, Janusz; Siemianowski, Andrzej (red.). Wrocław: Ossolineum, 1981. Ss. 228.

Szkudlarek, Tomasz. Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu. Kraków: Impuls, 1993; wyd. 2 popr. i uzup. 2009. Ss. 244.

Szkudlarek, Tomasz. Media : szkic z filozofii i pedagogiki dystansu. Kraków: Impuls, 2000; wyd 2 popr. 2009. Ss. 150.

Szkudlarek, Tomasz. Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu. Wyd. 2 popr. i uzup. Kraków: Impuls, 2009. Ss. 244.

Szkudlarek, Tomasz. Media : szkic z filozofii i pedagogiki dystansu. Wyd 2 popr. Kraków: Impuls, 2009. Ss. 150.

Szmyd, Jan. Filozofia moralna Santayany. Warszawa: PWN, 1968. Ss. 326.

Szmyd, Jan. Jan Hempel : idee i wartości. Warszawa: Książka i Wiedza, 1975. Ss. 571.

Szmyd, Jan. Religijność i transcendencja. Bydgoszcz-Kraków: Oficyna Wydawnicza Branta, 2001. Ss. 574.

Szmyd, Jan. Filozofowanie użyteczne: studia z filozofii praktyczne. Bydgoszcz: OW Branta, 2002. Ss. 420.

Szmyd, Jan. Myślenie i zachowanie nieracjonalne : tradycyjne i współczesne wymiary : z psychologii i filozofii irracjonalizmu. Katowice: Śląsk, 2012. Ss. 260.

Sznajder, Paweł. Dialog i dialektyka w konfrontacji hermeneutyki Hansa Georga Gadamera z filozofią dialogu. (Studia z Filozofii Systematycznej, 15). Warszawa: IFiS PAN, 2016. Ss. 489.

Szocik, Konrad. Ateizm filozoficzny : zarys historii i krytyka neotomistyczna. Kraków: Nomos, 2014. Ss. 435.

Szocik, Konrad. Jana Pawła II idee filozoficzne : między ortodoksją a sekularyzacją. Warszawa: UW; Rzeszów: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2015. Ss. 281.

Szołtysek, Adolf E. Metafizyka jedni. Katowice: Fundacja dla Wspierania Śląskiej Humanistyki, 1994. Ss. 188.

Szołtysek, Adolf E. Filozofia wychowania : ontologia, metafizyka, antropologia, aksjologia. Toruń: Adam Marszałek, 1998. Ss. 296.

Szołtysek, Adolf E. Filozoficzne podstawy programu wychowania : rodzina, naród, państwo : memoriał w sprawie edukacji narodowej. Katowice: Esse, 1999. Ss. 111.

Szołtysek, Adolf E. Filozoficzne podstawy programu Wychowanie do życia w rodzinie : rodzina, osoba, naród. Katowice: Esse, 2000. Ss. 191.

Szołtysek, Adolf E. Filozofia pedagogiki. Podstawy edukacji: teoria - metodyka - praktyka. Katowice: Esse, 2003. Ss. 584.

Szołtysek, Adolf E. Filozofia wychowania moralnego. Kraków: Impuls, 2009. Ss. 380.

Szołtysek, Adolf E. Filozofia człowieka : biologiczny rozwój a kulturowe kształtowanie. Kraków: Impuls, 2015. Ss. 247.

Szołtysek, Adolf E. Filozofia osobowości : wychowanie a zachowanie. Kraków: Impuls, 2016. Ss. 261.

Szołtysek, Adolf E. Filozofia kształcenia : wychowanie i nauczanie. Kraków: Impuls, 2017. Ss. 306.

Szołtysek, Adolf E. Filozofia umysłu. Kraków: Impuls, 2018. Ss. 272.

Szołtysek, Adolf E. Filozofia nauczania : kształtowanie umysłu. Kraków: Impuls, 2019. Ss. 258.

Szopa, Katarzyna. Poetyka rozkwitania : różnica płciowa w filozofii Luce Irigaray. Warszawa: IBL PAN, 2018. Ss. 371.

Szopa, Rafał. Św. Tomasza z Akwinu teoria partycypacji bytu w ujęciu Louisa Geigera i Cornelio Fabra : studium historyczno-metafizyczne. Legnica, Diecezjalne Centrum Edukacyjne, 2017. Ss. 189.

Szostek, Andrzej. Normy i wyjątki : filozoficzne aspekty dyskusji wokół norm ogólnie ważnych we współczesnej teologii. Lublin: RW KUL, 1980. Ss. 124.

Szostek, Andrzej. Natura, rozum, wolność : filozoficzna analiza koncepcji twórczego rozumu we współczesnej teologii moralnej. Lublin: RW KUL, 1989. Ss. 330.
Natur, Vernunft, Freiheit : philosophische Analyse der Konzeption "schöpferischer Vernunft" in der zeitgenössischen Moraltheologie. Frankfurt am M., P. Lang, 1992.

Szostek, Andrzej. Pogadanki z etyki. Częstochowa: Tygodnik Katolicki "Niedziela", 1993; wyd. 2 1998. Ss. 234.

Szostek, Andrzej. Wokół godności, prawdy i miłości : rozważania etyczne. Lublin: RW KUL, 1995. Ss. 412.

Szostek, Barbara. Marian Massonius a polska filozofia nowokrytyczna. Katowice: UŚ, 2001. Ss. 202.

VI Polski Zjazd Filozoficzny Toruń: 5 -9 września 1995 : abstrakty. Witkowski, Lech (oprac.). Toruń: Adam Marszałek, 1995. Ss. 310.

Szpakowska, Małgorzata. Światopogląd Stanisława Ignacego Witkiewicza. Wrocław: Ossolineum, 1976. Ss. 218.

Szpakowska, Małgorzata. Dyskusje ze Stanisławem Lemem. Warszawa: Open, 1996; wyd. 2 popr. 1997. Ss. 206.

Szprync, Rafał. Z problematyki stosowania logiki w analizie filozoficznej u Jana Łukasiewicza i Kazimierza Ajdukiewicza. Włocławek: Wyższe Seminarium Duchowne we Włocławku, 2019. Ss. 307.

Sztajer, Sławomir. Pojęciowa konstrukcja świata religijnego : przekonania religijne a procesy poznawcze. Poznań: WNS UAM, 2018. Ss. 189.

Sztobryn, Sławomir. Filozofia wychowania Sergiusza Hessena. Łódź: UŁ, 1994. Ss. 223.

Sztompka, Piotr. Teoria i wyjaśnienie : z metodologicznych problemów socjologii. Warszawa: PWN, 1973. Ss. 234.

Sztuka i edukacja kulturalna w czasie przemian : II Lubelskie Forum "Sztuka-Edukacja". Szkołut, Tadeusz (red.). Lublin: UMCS, 2000. Ss. 275.

Sztuka i edukacja w epoce ponowoczesnej. Szkołut, Tadeusz (red.). Lublin: UMCS, 1995. Ss. 208.

Sztuka i estetyka po awangardzie a filozofia postmodernistyczna. Zeidler-Janiszewska, Anna (red.). Warszawa: Instytut Kultury, 1994. Ss. 220.

Sztuka i estetyzacja : studia teoretyczne. Zamiara, Krystyna i Golka, Marian (red.). Poznań: Humaniora, 1999. Ss. 192.

Sztuka i realizm = Art and reality = Ars et res = Techni kai hyparxis : księga pamiątkowa z okazji jubileuszu urodzin i pracy naukowej na KUL profesora Henryka Kieresia. Duma, Tomasz; Maryniarczyk, Andrzej; Sulenta, Paulina (red.). Lublin: KUL, 2014. Ss. 1007.

Sztuka i społeczeństwo. T. I. Ocalenie przez sztukę. Kuczyńska, Alicja (red.). Warszawa: PWN, 1973. Ss. 489.

Sztuka i społeczeństwo. T. II. Kreatywne funkcje sztuki. Kuczyńska, Alicja (red.). Warszawa: PWN, 1976. Ss. 395.

Sztuka : mimesis czy kreacja? : referaty XXXIV Tygodnia Filozoficznego Autor: Tydzień Filozoficzny (34 1992 Lublin). Gogacz, Mieczysław (red.). Lublin: RW KUL, 1992. Ss. 112.

Sztuka w świecie znaków. Żyłko, Bogusław (red.). Gdańsk: słowo-obraz/terytoria, 2002. Ss. 262.

Sztuka wobec prawdy : Nałęczowskie Dni Filozoficzne 1993, 1994, 1995. Sowiński, Grzegorz (red.). Nałęczów, Urząd Miejski, 1995. Ss. 252.

Sztumski, Wiesław. Problem przyczynowości i determinizmu w fizyce. Warszawa: Stowarzyszenie Ateistów i Wolnomyślicieli, 1962. Ss. 25.

Sztumski, Wiesław. Podstawy filozofii marksistowskiej. Cz. 1. Kraków: AGH, 1970. Ss. V+126.

Sztumski, Wiesław. Podstawy marksistowsko-leninowskiej filozofii i socjologii : materializm dialektyczny. Kraków: AGH, 1976. Ss. 209.

Sztumski, Wiesław. Pojęcie rozwoju w świetle materializmu dialektycznego. Kraków: AGH, 1976. Ss. 82.

Sztumski, Wiesław. Wybrane zagadnienia filozofii techniki. Częstochowa: PCz, 1988. Ss. 147.

Sztumski, Wiesław. Wykłady z filozofii społeczeństwa i człowieka. Częstochowa: PCz, 1988. Ss. 151.

Sztumski, Wiesław. Szkic prospektywny (ewolucja i możliwość przetrwania). Katowice: Res-Type, 1996. Ss. 153.

Sztumski, Wiesław. Enwironmentalizm i cywilizacja życia. Katowice: Res-Type, 1997. Ss. 148.

Sztumski, Wiesław; Sztumski, Janusz. Zagadnienia teorii poznania. Kraków: AGH, 1975. Ss. 81.

Sztumski, Wiesław; Sztumski, Janusz. Materializm dialektyczny a współczesne nauki szczegółowe. Warszawa: Książka i Wiedza, 1977. Ss. 346.

Sztumski, Wiesław; Sztumski, Janusz. Zarys marksistowskiej teorii poznania. Częstochowa: WSP, 1979. Ss. 153.

Szubka, Tadeusz. Metafizyka analityczna P. F. Strawsona. Lublin: RW KUL, 1995. Ss. 227.

Szubka, Tadeusz. Antyrealizm semantyczny : studium analityczne. Lublin: RW KUL, 2001. Ss. 276.

Szubka, Tadeusz. Filozofia analityczna : koncepcje, metody, ograniczenia. Wrocław: UWr, 2009. Ss. 256.

Szubka, Tadeusz. Neopragmatyzm. (Monografie FNP). Toruń: UMK, 2012. Ss. 329.

Szulakiewicz, Marek. Między samotnością a dialogiem : epistemologiczne i dialogiczne podstawy filozofii człowieka. Rzeszów: WSP, 1992. Ss. 305.

Szulakiewicz, Marek. Filozofia w Heidelbergu : problem transcendentalizmu w heidelberskiej tradycji filozoficznej. Rzeszów: WSP, 1995. Ss. 227.

Szulakiewicz, Marek. Od transcendentalizmu do hermeneutyki. Rzeszów: WSP, 1998. Ss. 315.

Szulakiewicz, Marek. Obecność filozofii transcendentalnej. Toruń: UMK, 2002.

Szulakiewicz, Marek. O człowieku w czasach trudnych : urywki filozoficzne. Toruń: UMK, 2012. Ss. 293.

Szulakiewicz, Marek. Zapiski z przełomu wieków. Toruń: UMK, 2013. Ss. 323.

Szulakiewicz, Marek. Poszukiwania metafizyczne. Toruń: UMK, 2014. Ss. 247.

Szulakiewicz, Marek. Filozofia na co dzień : 365 dni z filozofią. Toruń: UMK, 2015. Ss. 332.

Szulakiewicz, Marek. Naznaczeni tymczasowością : wprowadzenie do teorii istnienia. Toruń: UMK, 2017. Ss. 417.

Szulakiewicz, Marek. Zrozumieć świat współczesny. Toruń: UMK, 2018. Ss. 229.

Szuman, Stefan. Wybór pism estetycznych. Kielar-Turska, Maria (wprow., wybór, oprac.). Kraków: Universitas, 2008. Ss. LVIII+346.

Szumera, Grzegorz. Metafizyka stworzenia : Świętego Tomasza z Akwinu teoria creatio ex nihilo. Lublin: TN KUL, 2017. Ss. 221.

Szumilewicz, Irena. Teoria śmierci cieplnej wszechświata. Warszawa: PWN, 1961. Ss. 135.

Szumilewicz, Irena. O kierunku upływu czasu. Warszawa: PWN, 1964. Ss. 127.

Szumilewicz, Irena. Poincaré. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1978. Ss. 279.

Szumowski, Władysław. O eunuchach i kastracji w różnych krajach i czasach oraz kilka drobnych artykułów. Kraków: Gebethner i Wolff, 1946. Ss. 158.

Szumowski, Władysław. Dzieje filozofii medycyny, jej istota, nazwa i definicja. Kraków: PAU, 1947. Ss. 59.

Szumowski, Władysław. Filozofia medycyny : sprawozdania, rozważania. Kraków: Gebethner i Wolff, 1948. Ss. 145.
Filozofia medycyny
. Śródka, Andrzej; Gryglewski, Ryszard (wprow. i red.). Kęty: Wyd. Marek Derewiecki, 2007. Ss. 288

Szumowski, Władysław. Historia medycyny filozoficznie ujęta. 1935.
Historia medycyny. Bilikiewicz, Tadeusz (wyd.). Warszawa: PZWL, 1961. Ss. XVI+395.
Wyd. 3 popr. i uzup. Historia medycyny filozoficznie ujęta. Gajda, Zdzisław, Dybiec, Julian; Śródka, Andrzej (red.). Warszawa: Sanmedia, 1994.

Szuta, Wiesław. Tadeusz Ślipko SJ : wprowadzenie do etyki Tadeusza Ślipki. Kraków: Petrus, 2015. Ss. 377.

Szutta, Artur. Intuicje moralne : o poznaniu dobra i zła. Lublin: Academicon, 2018. Ss. 443.

Szutta, Natasza. Czy istnieje coś, co zwiemy moralnym charakterem i cnotą? : dyskusja z sytuacjonistyczną krytyką etyki cnót. Lublin: Academicon, 2017. Ss. 495.

Szwed, Antoni. Między wolnością a prawdą egzystencji (studium myśli Sørena Kierkegaarda). Kraków: Universitas, 1991, wyd. 2 Kęty: Antyk; Kraków: Uniwersitas, 1999. Ss. 235.

Szwed, Antoni. Rozum wobec chrześcijańskiego Objawienia : Kant, Hegel, Kierkegaard. Kęty: Marek Derewiecki, 2011. Ss. 583.

Szwed, Antoni. Fideizm Kalwina i bunt angielskich racjonalistów : wpływ fideizmu kalwińskiego na powstanie i rozwój racjonalnej teologii naturalnej u wybranych myślicieli angielskich XVII i XVIII wieku. Kęty: Marek Derewiecki, 2016. Ss. 373.

Szwedzik, Adam. Ludzka wolność : w meandrach współczesnych zagrożeń. Kraków: Impuls, 2016. Ss. 127.

Szydłowska, Waleria. Egzystencjalistyczne królestwo albo romantyzm na wygnaniu. Chotomów, Verba, 1991. Ss. 115.

Szydłowska, Waleria. Egzystencjalizm w kontekstach polskich : szkic o doświadczeniu, myśleniu i pisaniu powojennym. Warszawa: IFiS PAN, 1997. Ss. 145.

Szydłowska, Waleria. Camus. Warszawa: Wiedza Powszechna, 2002. Ss. 206.

Szydłowski, Piotr. Między renesansem a kontrreformacją : poglądy filozoficzne Szymona Starowolskiego 1588-1656 = Iner renascentiam et contrreformationem : Simon Starovolscius (1588-1656) de societate et monumentis. Kraków: PWN, 1978. Ss. 165.

Szydłowski, Piotr. Katolicka filozofia kultury w Polsce w latach 1918-1939. Kraków: UJ, 1981. Ss. 205.

Szydłowski, Piotr. Filozofia katolicka w Polsce 1918-1939 (zarys problematyki - bibliografia). Kraków: UJ, 1982. Ss. 128.

Szydłowski, Piotr. Kryzys kultury w polskiej myśli katolickiej 1918-1939. Kraków: PWN, 1984. Ss. 216.

Szydłowski, Piotr. Filozofia katolicka w Polsce : 1918-1983 : bibliografia przedmiotowa. Kraków: UJ, 1986. Ss. 70.

Szyfman, Leon. Jędrzej Śniadecki, przyrodnik-filozof. Warszawa: Książka i Wiedza, 1960. Ss. 345.

Szyjkowska-Piotrowska, Anna. Po-twarz : przekraczanie widzialności w sztuce i filozofii.  Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria; Warszawa; Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, 2015. Ss. 268.

Szymanek, Krzysztof. Sztuka argumentacji: słownik terminologiczny. Warszawa: WN PWN, 2001. Ss. 386.

Szymańska, Beata. Immanuel Kant. (Nauka dla Wszystkich). Wrocław: Ossolineum, 1978. Ss. 30.

Szymańska, Beata. Poeta i nieznane : poglądy filozoficzne Antoniego Langego. Wrocław: Ossolineum, 1979. Ss. 151.

Szymańska, Beata. Co to jest strukturalizm? (Nauka dla Wszystkich). Wrocław: Ossolineum, 1980. Ss. 66.

Szymańska, Beata. Berkeley znany i nieznany. (Nauka dla Wszystkich). Wrocław: Ossolineum, 1987. Ss. 49.

Szymańska, Beata. Przeżycia i uczucia jako wartości w filozofii polskiego modernizmu. Kraków: UJ, 1988. Ss. 154.

Szymańska, Beata. Mistycy i pesymiści : przeżycia i uczucia jako wartości w filozofii polskiego modernizmu. Wrocław: Ossolineum, 1991. Ss. 169.

Szymańska, Beata. Co to znaczy być sobą : filozoficzne aspekty pojęcia samorealizacji. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1997. Ss. 242.

Szymańska, Beata. Kultury i porównania. Kraków: Universitas, 2003. Ss. 198.

Szymańska, Beata. Między Zachodem a Wschodem : to samo i inne. Kraków: UJ, 2019. Ss. 274.

Szymańska-Lewoszewska, Marta. W służbie Bogu i człowiekowi : zarys problemu patriotyzmu w myśli George’a Berkeleya. Toruń: UMK, 2018. Ss. 244.

Szymański, Jerzy. Technika i mowa jako narzędzia poznania ludzkiego. Poznań: UAM, 1971. Ss. 335.

Szymański, Jerzy. Rola teorii i techniki w eksperymentalnym testowaniu wiedzy. Poznań: UAM, 1982. Ss. 248.

Szymański, Jerzy. Cywilizacyjne następstwa postępu technicznego : wartościowanie, kwalifikacje, kształcenie. Poznań: UAM, 1989. Ss. 215.

Szymański, Jerzy. Technika a eksperymentalne sprawdzanie praw nauki. Poznań: Wielkopolska Agencja Wydawnicza, 1994. Ss. 124.

Szymański, Sebastian. Uzasadnienia teorii sprawiedliwości : dziedzictwo Johna Rawlsa. Warszawa: Scholar, 2018. Ss. 302.

Szymonik, Marian. Filozoficzne podstawy kategorii godności człowieka w ujęciu personalizmu szkoły lubelskiej. Lublin: KUL, 2015. Ss. 389.

Szymura, Jerzy. Język, mowa i prawda w perspektywie fenomenologii lingwistycznej J. L. Austina. Ossolineum, 1982. Ss. 288.

Szymura, Jerzy. Relacje w perspektywie absolutnego monizmu F. H. Bradleya. Kraków: UJ, 1990. Ss. 209.

Szymusiak, Jan M. Patrologia : zagadnienia wybrane : skrypt dla studentów KUL. Lublin: KUL, 1971. Ss. 195.

Szymusiak, Jan M.; Starowieyski, Marek. Słownik wczesnochrześcijańskiego piśmiennictwa. Poznań: Ks. św. Wojciecha, 1971. Ss. 659.

Szyroka, Izabela Elżbieta. Autobiografia i filozofia : próba filozoficzna rozważenia wzajemnych odniesień na podstawie kilku klasycznych przykładów. Kraków: Nomos, 2016. Ss. 203.

Szyszkowska, Małgorzata A. Wsłuchując się w muzykę : studium z fenomenologii słuchania. Warszawa: Semper, 2017. Ss. 286.

Szyszkowska, Maria. Neokantyzm : filozofia społeczna wraz z filozofią prawa natury o zmiennej treści. Warszawa: PAX, 1970. Ss. 174.

Szyszkowska, Maria. U źródeł współczesnej filozofii prawa i filozofii człowieka. Warszawa: PAX, 1972. Ss. 216.

Szyszkowska, Maria. Dociekania nad prawem natury czyli O potrzebach człowieka. Tarnogórski Czesław (tłum. fragm. dzieł filoz.). Warszawa: PAX, 1972. Ss. 174.

Szyszkowska, Maria. Człowiek wobec siebie i wobec innego. Warszawa: Prasa ZSL, 1979. Ss. 123.

Szyszkowska, Maria. Teorie prawa natury XX wieku w Polsce. Warszawa: PWN, 1982. Ss. 177.

Szyszkowska, Maria. Twórcze niepokoje codzienności. Kielce, Wyd. Łódzkie, 1985; wyd. 2 uzup. Warszawa: Twój Styl, 1999. Ss. 266.

Szyszkowska, Maria. Filozofia prawa i filozofia człowieka. Warszawa: PAX, 1989. Ss. 290.

Szyszkowska, Maria. Europejska filozofia prawa. Warszawa: C. H. Beck, 1993; wyd. 2 1995. Ss. XIII+181.

Szyszkowska, Maria. Filozofia polityki, filozofia prawa, filozofia twórczości. Warszawa: Oficyna Naukowa, 1993. Ss. 156.

Szyszkowska, Maria. Spotkania w salonie. Warszawa: "Twój Styl", 1994; wyd. 3 1999. Ss. 156.

Szyszkowska, Maria. Stwarzanie siebie. Warszawa: Interlibro, 1994; wyd. 2 uzup. i popr. 1998. Ss. 182.

Szyszkowska, Maria. Zarys dziejów filozofii prawa. Białystok: UW, 1994. Ss. 243.

Szyszkowska, Maria. Zarys filozofii prawa. Białystok: Temida 2, 1994; wyd. 3 zm. 2000. Ss. 410.

Szyszkowska, Maria. Zagubieni w codzienności. Warszawa: "Twój Styl", 1995; wyd. 3 uzup. 2000. Ss. 193.

Szyszkowska, Maria. W poszukiwaniu sensu życia : po co nam filozofia? Warszawa: "Twój Styl", 1997. Ss. 259.

Szyszkowska, Maria. Drogowskazy. Warszawa: Polska Agencja Promocyjna, 1998. Ss. 99.

Szyszkowska, Maria. Filozofia w Europie. Białystok: Temida 2, 1998. Ss. 309.

Szyszkowska, Maria. Filozoficzne interpretacje prawa. Warszawa: Wyższa Szkoła Handlu i Prawa, 1999. Ss. 159.

Szyszkowska, Maria. Filozofia prawa i jej współczesne znaczenie. Warszawa: Wyd. Zrzeszenia Prawników Polskich, 2002. Ss. 166.

Szyszkowska, Maria. Teoria i filozofia prawa. Warszawa: Elipsa, 2008. Ss. 243.

Szyszkowska, Maria. Dzieje filozofii. Białystok: KAW, 2009. Ss. 190.

Szyszkowska, Maria. W opozycji do przeciętności czyli Własna droga ku wolności. Białystok: Kresowa Agencja Wydawnicza, 2012. Ss. 212.

Szyszkowska, Maria. Istnieć w XXI wieku. Białystok: KAW, 2017. Ss. 175.

Szyszkowska, Maria. Niepokoje i drogowskazy. Białystok: KAW, 2018. Ss. 139.

Szyszkowska, Maria. Człowiek jako cząstka ludzkości. Białystok: KAW, 2019. Ss. 208.

Szyszkowska, Maria. Świat urzeczywistniony a możliwości człowieka. Białystok: KAW, 2019. Ss. 191.

Ś

Ściegienny, Andrzej. Luter. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1967. Ss. 201.

Ścieżki filozofii krytycznej. Frei, Robert (red.). Wrocław: IF UWr, 2008. Ss. 185.

Śladkowska, Anna. Rozwój ideologiczny Edwarda Dembowskiego. Warszawa: PAN, 1955. Ss. 37.

Śladkowska, Anna. Poglądy społeczno-polityczne i filozoficzne Edwarda Dembowskiego. Warszawa: Książka i Wiedza, 1955. Ss. 293.

Śleszyński, Dariusz. Człowiek w działaniu : analiza empiryczna, fenomenologiczno-egzystencjalna. Białystok: Trans Humana, 1995. Ss. 210.
Exploring the self in action : a psychological inquiry in phenomenological-existential perspective. Białystok: Trans Humana, 1997. Ss. VI+196.

Śleszyński, Dariusz. Wędrówka doświadczenia : podejście fenomenologiczne i egzystencjalne. Białystok: Trans Humana, 1998. Ss. 158.

Śleziński, Krzysztof. Elementy platonizmu u Rogera Penrose'a. Kraków: PAT, 1999. Ss. 294.

Śleziński, Krzysztof. Zarys dydaktyki filozofii. Kraków: Impuls, 2000. Ss. 140.

Śleziński, Krzysztof. Benedykta Bornsteina koncepcja naukowej metafizyki i jej znaczenie dla badań współczesnych. Kraków: Scriptum, 2009. Ss. 402.

Śleziński, Krzysztof. Filozoficzne reminiscencje. Cz. 1. Kraków; Cieszyn: Scriptum, 2016. Ss. 203.

Śleziński, Krzysztof. Zawirski - Białobrzeski - Bornstein : trzy koncepcje filozofii i rzeczywistości. Warszawa: Semper, 2019. Ss. 261.

Ślęczek-Czakon, Danuta. Polądy etyczne Marii Ossowskiej. Mysłowice: WSP, 2002. Ss. 120.

Ślęczka, Kazimierz. Dialektyka procesu rewolucji : w sporze o "Geschichte und Klassenbewusstsein". Katowice: UŚ, 1978. Ss. 203.

Ślęczka, Kazimierz. Feminizm : ideologie i koncepcje społeczne współczesnego feminizmu. Katowice: Książnica, 1999. Ss. 511.
Feminizmas : šiuolaikinio feminizmo visuomeninės ideologijos ir koncepcijos. Aleksaitė, Irena i Malakauskienė, Leonija (tłum.). Vilnius, Mintis, 2005.

Ślipko, Tadeusz. Zagadnienie godziwej obrony sekretu. Warszawa: ATK, 1968. Ss. 250.

Ślipko, Tadeusz. Etyczny problem samobójstwa. Warszawa: ATK, 1970; Kraków: Petrus, 2008. Ss. 188.

Ślipko, Tadeusz. Etos chrześcijański : zarys etyki ogólnej. Kraków: WAM, 1974. Ss. 392.

Ślipko, Tadeusz. Życie i płeć człowieka. Kraków: WAM, 1978. Ss. 555.

Ślipko, Tadeusz. Zarys etyki szczegółowej. T. 1. Etyka osobowa. Kraków: WAM, 1982; wyd. 2 poszerz. 2005. Ss. 436.

Ślipko, Tadeusz. Zarys etyki szczegółowej. T. 2. Etyka społeczna. Kraków: WAM, 1982; wyd. 2 poszerz. 2005. Ss. 377.

Ślipko, Tadeusz. Zarys etyki ogólnej. Kraków: WAM, 1984; wyd. 3 poszerz. 2002. Ss. 460.

Ślipko, Tadeusz. Marksistowska doktryna moralna we współczesnej rzeczywistości polskiej. Warszawa: Kuria Metrop. Warsz., 1985. Ss. 74.

Ślipko, Tadeusz. Granice życia : dylematy współczesnej bioetyki. Warszawa: ATK, 1988; Kraków: WAM, 1994. Ss. 448.

Ślipko, Tadeusz. Za czy przeciw życiu : pokłosie dyskusji. Kraków-Warszawa: WAM-Augustinum, 1992. Ss. 137.

Ślipko, Tadeusz. Kara śmierci z teologicznego i filozoficznego punktu widzenia. Kraków: WAM, 2000. Ss. 179.

Ślipko, Tadeusz. Historia etyki w zarysie. Kraków: Petrus, 2010. Ss. 167.

Ślipko, Tadeusz. Spacerem po etyce. Kraków: 2010. Ss. 335.

Ślipko, Tadeusz. Bioetyka : najważniejsze problemy. Wyd. 2 Kraków: Petrus, 2012. Ss. 518.

Ślipko, Tadeusz. Przedmałżeńska etyka seksualna. Kraków: Petrus, 2012. Ss. 412.

Śliwiński, Tomasz. Mistrz i kontynuator : Ren´e Descartes i Louis De La Forge. Łódź: UŁ, 2013. Ss. 560.

Śniadecki, Jan. Pisma filozoficzne. T. 1 i 2. Petsch, Danuta (red.). Warszawa: PWN, 1958. Ss. IX+299 i 449.

Śnieżyński, Krzysztof. Immanuela Kanta krytyka metafizyki klasycznej w okresie przedkrytycznym. Poznań: WT UAM, 2002.

Śpiewak, Paweł. Gramsci. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1977. Ss. 241.

Śpiewak, Paweł. W stronę wspólnego dobra. Warszawa: Aletheia, 1998. Ss. 309.

Średniawa, Bronisław. Historia filozofii przyrody i fizyki w Uniwersytecie Jagiellońskim. Warszawa: Retro, 2001. Ss. 292.

Środa, Magdalena. Idea godności w kulturze i etyce. Warszawa: UW, 1993. Ss. 205.

Środa, Magdalena. Idee etyczne starożytności i średniowiecza : podręcznik do etyki dla I kl. szkoły średniej. Warszawa: WSiP, 1994. Ss. 164.

Środa, Magdalena. Idee etyczne czasów nowożytnych i współczesności : podręcznik do etyki dla II klasy szkoły średniej. Warszawa: WSiP, 1998. Ss. 183.

Środa, Magdalena. Indywidualizm i jego krytycy: współczesne spory pomiędzy liberałami, komunitarianami, feministkami na temat poglądów z problematyki płci. Warszawa: Aletheia, 2003. Ss. 460.

Św. Bonawentura : życie i myśl. Napiórkowski, Stanisława C.; Zieliński, Edward I. (red.). Niepokalanów, OO.Franciszkanie, 1977. Ss. 619.

Świadomość i rozwój. Lipiec, Józef (red.). Kraków: KAW, 1980. Ss. 634.

Świadomość, świat, wartości : prace ofiarowane profesorowi Andrzejowi Półtawskiemu w 90. rocznicę urodzin. Leszczyński, Damian; Rosiak, Marek (red.). Wrocław: Oficyna Naukowa PFF, 2013. Ss. 392.

Świat historii : prace z metodologii historii i historii historiografii dedykowane Jerzemu Topolskiemu z okazji siedemdziesięciolecia urodzin. Wrzosek, Wojciech (red.). Poznań: IH UAM, 1998. Ss. 438.

Świat jako proces. Heller, Włodzimierz (red.). Poznań: IF UAM, 1996. Ss. 173.

Świat osoby : personalizm Czesława S. Bartnika. Guzowski, Krzysztof; Barth, Grzegorz (red.). Lublin: KUL, 2016. Ss. 261.

Światło, Ruta. Plechanow. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1979. Ss. 278.

Światłocienie świadomości. Orlik, Piotr (red.). Poznań: IF UAM, 2002. Ss. 362.

Światopoglądowe i metodologiczne problemy abstrakcji naukowej. T. 1 i 2. Nowiński, Czesław (red.). Warszawa: PWN, 1957. Ss. 202 i 283.

Świątczak, Bartłomiej. Treść umysłu. Toruń: UMK, 2008. Ss. 262.

Świderek, Jolanta. Logika Klaudiusza Galena. Warszawa: ZSL UW; Lublin: UMCS, 1990. Ss. 122.

Świderek, Jolanta. Rozważąnia matematyczne w pismach Platona. Lublin: UMCS, 2002. Ss. 120

Świderski, Bronisław. Czepiam się Kierkegaarda. Warszawa: Fundacja Augusta hrabiego Cieszkowskiego, 2015. Ss. 455.

Świercz, Piotr. Jedność wielości : świat, człowiek, państwo w refleksji nurtu orficko-pitagorejskiego. Katowice: UŚ, 2008. Ss. 374.

Świercz, Piotr. O sceptycznej krytyce etycznej części filozofii w świetle pism Sextusa Emipryka. Kraków: WAM, 2013. 218.

Świerzowska, Agata. Joga - droga do transcendencji. Kraków: WAM, 2009. Ss. 314.

Świerzowska, Agata. Joga w Polsce od końca XIX wieku do 1939 roku : konteksty ezoteryczne i interpretacje. Kraków: UJ, 2019. Ss. 555.

Świeżyński, Adam. Epistemology of miracle : scientific inexplicability, religious sense and system approach towards the empistemology of miracle. Warszawa: UKSW, 2012. Ss. 200.

Świeżyński, Adam. Ontology of miracle : supernaturality, God’s action and system approach towards the ontology of miracle. Warszawa: UKSW, 2012. Ss. 218.

Święcicka, Krystyna. Husserl. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1993; wyd. 2 2005. Ss. 286.

Święcicka, Krystyna. Transcendentalizm Husserla a filozofia dialogu. Warszawa: IFiS PAN, 1993. Ss. 139.

Święczkowska, Halina. Racjonalistyczna perspektywa językowa : szkice z nowożytnej filozofii języka. Białystok: UB, 2019. Ss. 204.

Świniarski, Janusz. Filozoficzne podstawy edukacji dla bezpieczeństwa. Warszawa: Egros, 1999. Ss. 134.

Świniarski, Janusz. O naturze bezpieczeństwa : prolegomena do zagadnień ogólnych. Warszawa-Pruszków, Ulmak, 1997. Ss. 255.

Świrek, Krzysztof. Teorie ideologii na przecięciu marksizmu i psychoanalizy. Warszawa: WN PWN, 2018. Ss. 351.

Świrydowicz, Kazimierz. Analiza logiczna pojęcia kompetencji normodawczej. Warszawa-Poznań: PWN, 1981. Ss. 70.

Świrydowicz, Kazimierz. Logiczne teorie obowiązku warunkowego. Poznań: UAM, 1995. Ss. 234.

Świrydowicz, Kazimierz. Podstawy logiki modalnej. Poznań: Zysk i S-ka, 2014. Ss. 335.

Świrydowicz, Kazimierz. Podstawy teorii znaku ikonicznego. Poznań: Zysk i S-ka, 2017. Ss. 288.

Świtała, Ireneusz. Personalizm włoski : Luigi Stefanini - koncepcje filozofii. Częstochowa: Ak. im. Jana Długosza, 2009. Ss. 116.

Świtała, Ireneusz. W kręgu XX-wiecznej filozofii włoskiej : wybrane nurty, zagadnienia i postacie. Kraków: Petrus, 2016. Ss. 247.

Światłocienie świadomości. Orlik, Piotr (red.). Poznań: WN IF, 2002. Ss. 358.

Świtkiewicz-Blandzi, Agnieszka. Pseudo-Dionizy a Grzegorz Palamas : bizantyjska synteza wschodniej patrystyki. Warszawa: Sub Lupa, 2018. Ss. 270.

T

Tacik, Przemysław. Wolność świateł : Edmond Jabès i żydowska filozofia nowoczesności. Budapeszt-Kraków: Austeria Klezmerhojs, 2015. Ss. 589.

Tadeusz Czeżowski (1889-1981): dziedzictwo idei: logika - filozofia - etyka. Tyburski, Włodzimierz; Wiśniewski, Ryszard (red.). Toruń: UMK, 2002.

Tadeusz Styczeń. Ryszard Moń (red.). Kraków: Ignatianum, 2019. Ss. 207.

Tadeusz Ślipko. Ewa Podrez, Andrzej Kobyliński, Piotr Duchliński, Karolina Rozmarynowska (red.). Kraków: Ignatianum, 2019. Ss. 208.

Tajemnice natury. Grzegorz Bugajak (red.). Wydanie II zmienione Warszawa: UKSW, 2019. Ss. 336.

Tajemnice natury : zarys filozofii przyrody. Warszawa: UKSW, 2009. Ss. 415.

Tak i nie : sprzeczność, alternatywa i decyzja. Warszawa: Książka i Wiedza, 1973. Ss. 206.

Tałasiewicz, Mieszko. Pojęcie racjonalności nauk empirycznych. Warszawa: UW, 2000. Ss. 132.

Tanalski, Dionizy. Wolność człowieka : personalizm a marksizm : próba konfrontacji. Warszawa: Książka i Wiedza, 1968. Ss. 287.

Tanalski, Dionizy. Czy filozofia jest potrzebna? Warszawa: Książka i Wiedza, 1973. Ss. 108.

Tanalski, Dionizy. Katolicyzm : problemy filozofii człowieka. Warszawa: PWN, 1977. Ss. 258.

Tanalski, Dionizy. Katolicyzm : ewolucja ideologii. Warszawa: PWN, 1978. Ss. 293.

Tanalski, Dionizy. Filozofia katolicka. Warszawa: WSNS przy KC PZPR, 1981. Ss. 92.

Tanalski, Dionizy. Dialektyka sacrum i profanum. Lublin: UMCS, 1995. Ss. 78.

Tanalski, Dionizy. Fundamentalizm i "postchrześcijaństwo" : ideologie katolickiego sacrum. Lublin: UMCS, 1998. Ss. 190.

Tarnowski, Karol. Ku absolutnej ucieczce : Bóg i wiara w filozofii Gabriela Marcela. Kraków: PAT, 1993. Ss. 303.

Tarnowski, Karol. Człowiek i transcendencja. Tischner, Józef (wstęp). Kraków: Znak, 1995; wyd. 2 2007. Ss. 404.

Tarnowski, Karol. Wiara i myślenie. Kraków: Znak, 1999. Ss. 334.

Tarnowski, Karol. Bóg fenomenologów. Tarnów: Biblos, 2000. Ss. 281.

Tarnowski, Karol. Pragnienie metafizyczne. Kraków: Znak, 2017. Ss. 460.

Tarnowski, Karol. W mroku uczonej niewiedzy. Z Karolem Tarnowskim rozmawiali Jan Andrzej Lipski, Zofia Matejewska, Karol Hryniewicz i Kamil Wielecki. Łódź: UŁ, 2017. Ss. 339.

Tarnowski, Stanisław. Z doświadczeń i rozmyślań. Kraków: Księgarnia Akademicka, 2002. Ss. 336.

Tarski, Alfred. Wprowadzenie do logiki i do metodologii nauk dedukcyjnych. Sujczyńska, Monika (tłum.). Białystok: PHILOMATH, 1994. Ss. XXV+261.

Tarski, Alfred. Pisma logiczno-filozoficzne. T. 1, Prawda. Zygmunt, Jan (wybór, tłum., wstęp, przypisy); Givant, Steven (bibliogr. A. Tarskiego). Warszawa: WN PWN, 1995. Ss. XXIV+390.
T. 2, Metalogika. Zygmunt, Jan (wybór, tłum., wstęp, przypisy). Warszawa: WN PWN, 2001. Ss. XIV+516.

The task of interpretation : hermeneutics psychoanalysis and literary studies. Skórczewski, Dariusz; Wierciński, Andrzej; Fiała, Edward (eds). Lublin: KUL, 2009. Ss. 244.

Tatarkiewicz, Władysław. Dwa baroki, krakowski i wileński. Kraków: PAU, 1946. Ss. 41.

Tatarkiewicz, Władysław. Zarys dziejów filozofii w Polsce. Kraków: PAU, 1948. Ss. 36.

Tatarkiewicz, Władysław. O szczęściu. Kraków: Wiedza-Zawód-Kultura, 1947; wyd. 6 przejrz. i popr. Warszawa: PWN, 1973; wyd. 11 Warszawa: WN PWN, 2004. Ss. 575.

Tatarkiewicz, Władysław. Historia filozofii. T. I. Filozofia starożytna i średniowieczna. Lwów, Ossolineum, 1931; wyd. 5 przejrz. i uzup. Warszawa: PWN, 1958; wyd. 22 WN PWN, 2005. Ss. 416.

Tatarkiewicz, Władysław. Historia filozofii. T. II. Filozofia nowożytna do roku 1830. Lwów, Ossolineum, 1931; wyd. 5 przejrz. i uzup. Warszawa: PWN, 1958; wyd. 22 Warszawa: WN PWN, 2005. Ss. 315.

Tatarkiewicz, Władysław. Historia filozofii. T. III. Filozofia XIX wieku i współczesna. Warszawa: Czytelnik, 1950; wyd. 5 przejrz. i uzup. PWN, 1958; wyd. 22 WN PWN, 2005. Ss. 544.

Tatarkiewicz, Władysław. Skupienie i marzenie : studia z zakresu estetyki. Kraków: M. Kot, 1951. Ss. 140.

Tatarkiewicz, Władysław. Historia estetyki. I. Estetyka starożytna. Ss. 410. Wrocław: Ossolineum, 1960; wyd. 2 przejrz. i uzup. 1962; wyd. Warszawa: WN PWN, 2009. Ss. 395.

Tatarkiewicz, Władysław. Historia estetyki. II. Estetyka średniowieczna. Wrocław: Ossolineum, 1960; wyd. 3 zm. i uzup. Warszawa: Arkady, 1988; wyd. Warszawa: WN PWN, 2009. Ss. 343.

Tatarkiewicz, Władysław. Historia estetyki. III. Estetyka nowożytna. Wrocław: Ossolineum, 1960; wyd. WN PWN, 2009. Ss. 634.

Tatarkiewicz, Władysław. Droga do filozofii. Warszawa: Tow. Przyjaciół Książki, 1968. Ss. 48.

Tatarkiewicz, Władysław. Droga do filozofii i inne rozprawy filozoficzne. PWN, 1971. Ss. 375.

Tatarkiewicz, Władysław. Droga przez estetykę. Warszawa: PWN, 1972. Ss. 482.

Tatarkiewicz, Władysław. Dzieje sześciu pojęć : sztuka, piękno, forma, twórczość, odtwórczość, przeżycie estetyczne. Warszawa: PWN, 1975; wyd. 4 1988.

Tatarkiewicz, Władysław. O doskonałości. Warszawa: PWN, 1976. Ss. 70.
On perfection. Warsaw, Center of Universalism, 1992. Ss. 220.

Tatarkiewicz, Władysław. Parerga. Warszawa: PWN, 1978. Ss. 140.

Tatarkiewicz, Władysław. Układ pojęć w filozofii Arystotelesa. [Disposition der aristotelischen Prinziplen, 1910]. Dąmbska, Izydora (tłum. w jubileuszowym darze dla autora). Warszawa: PWN, 1978. Ss. 125.

Tatarkiewicz, Władysław. O filozofii i sztuce. Warszawa: PWN, 1986. Ss. 445.

Tatarkiewicz, Władysław. Dobro i oczywistość : pisma etyczne. Smoczyński, Paweł J. Lublin: Wyd. Lubelskie, 1989. Ss. 314.

Tatarkiewicz, Władysław. O doskonałości : wybrane eseje. Lublin. Daimonion, 1991. Ss. 65.

Tatarkiewicz, Władysław. Pisma z etyki i teorii szczęścia. Smoczyński, Paweł J. (wybór, oprac.). Wrocław: Ossolineum, 1992. Ss. 418.

Tatarkiewicz, Władysław. Dzienniki. T. 1, Lata 1944-1960. Kuliniak, Radosław; Leszczyna, Dorota; Pandura, Mariusz; Ratajczak, Łukasz (wyd.); Maria Urbańska-Bożek (red.). Kęty: Marek Derewiecki, 2019. Ss. 795.

Tatarkiewiczowa, Teresa; Tatarkiewicz, Władysław. Wspomnienia. Warszawa: PIW, 1979; wyd. 4 Poznań: Zysk i S-ka, 2011. Ss. 356.

Techniczne determinanty rozwoju nauki. Sobczyńska, Danuta i Szczuciński, Antoni (red.). Poznań: Wielkopolska Agencja Wydawnicza, 1992. Ss. 161.

Technika a środowisko człowieka. Bańka, Józef (red.). Poznań: UAM, 1973. Ss. 141.

Technika w świecie wartości a problemy moralne zawodu inżyniera : materiały z konferencji naukowej 10-11 października 1996. Jedynak, Stanisław (red.). Kielce, PŚ, 1996. Ss. 197.

Teka Łagowskiego : księga jubileuszowa z okazji 70. urodzin profesora Bronisława Łagowskiego. Bartula, Piotr; Haremska, Katarzyna (red.). Kraków: Księgarnia Akademicka, 2008. Ss. 301.

Temkinowa, Hanna. Bakunin i antynomie wolności. Warszawa: Książka i Wiedza, 1964. Ss. 235.

Tempczyk, Michał. Strukturalizm w fizyce współczesnej. Warszawa: UW, 1978. Ss. 119.

Tempczyk, Michał. Strukturalna jedność świata. Warszawa: PWN, 1981. Ss. 254.

Tempczyk, Michał. Fizyka a świat realny : elementy filozofii fizyki. Warszawa: PWN, 1986; wyd. 2 1991. Ss. 239.

Tempczyk, Michał. Świat harmonii i chaosu. Warszawa: PIW, 1995. Ss. 233.

Tempczyk, Michał. Teoria chaosu a filozofia. Warszawa: CiS, 1998. Ss. 346.

Tempczyk, Michał. Teoria chaosu dla odważnych. Warszawa: WN PWN, 2002. Ss. 132.

Tendencje ideologiczne we współczesnej katolickiej myśli społecznej i filozoficznej. Tanalski, Dionizy (red.). Warszawa: Książka i Wiedza, 1984. Ss. 380.

Tendera, Paulina; Rubiś, Wojciech. Nowe światło. Bielsko-Biała: Nowa Strona, 2017. Ss. 184.

Teologia filozoficzna : wokół książki Stanisława Judyckiego "Bóg i inne osoby". Pyda, Janusz (red.). Poznań-Kraków: Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, 2013. Ss. 560.

Teologia fundamentalna. T. 1, Człowiek, filozofia, Bóg. Dzidek, Tadeusz; Kamykowski, Łukasz; Napiórkowski, Andrzej (red.). Wyd. 4 poszerz. Kraków: UPJPII, 2014. Ss. 115.

Teologiczna, filozoficzna i naukowa wizja człowieka. Piotr Moskal (red.). Lublin: KUL, 2018. Ss. 255.

Teoretyczny charakter wiedzy a relatywizm. Jodkowski, Kazimierz (red.). Lublin: UMCS, 1995. Ss. 637.

Teoria i doświadczenie. Eilstein, Helena i Przełęcki, Marian (red.). Warszawa: PWN, 1966. Ss. 265.

Teoria i eksperyment : o związkach teorii z doświadczeniem. Such, Jan; Wiśniewski, Janusz (red.). Poznań: IF UAM, 1992. Ss. 117.

Teoria i filozofia prawa : wybór tekstów. Gromski, Włodzimierz (red.). Wrocław: UWr, 1998. Ss. 335.

Teoria i praktyka socjalizmu. Dziamski, Seweryn (red.). Poznań: WN UAM, 1986. Ss. 147.

Teoria kultury a badania nad zjawiskami artystycznymi. Kostyrko, Teresa (red.). Warszawa : Wydawnictwa Centralnego Ośrodka Metodyki Upowszechniania Kultury, 1983. Ss. 247.

Teoria-technika-eksperyment . Zielonacka-Lis, Ewa;.Sobczyńska, Danuta; Szymański, Jerzy (red.). Poznań: IF UAM, 1995. Ss. 133.

Terytoria kultury - topografia obecności. Pastuszek, Artur; Konstańczak, Stefan (red.). Zielona Góra, UZ, 2013. Ss. 238.

Tezy z całej filozofii z krakowskiego Kolegium Jezuitów (1894). Darowski, Roman (oprac.); Bargieł, Franciszek (tłum.). Kraków: WAM, 2007. Ss. 175.

Theoria et Historia Scientiarum, t. VI: Metaphor, a Multidisciplinary Approach. Komendziński, Tomasz (red.). Toruń, UKM, 2002. Ss. 528.

Theories and models in scientific processes : proceedings of AFOS '94 Workshop, August 15-26, Mądralin and IUHPS '94 Conference, August 27-29, Warszawa. Herfel, William E.; Krajewski, Władysław; Niiniluoto, I.; Wójcicki, Ryszard (eds). (Poznań Studies in the Philosophy of the Sciences and the Humanities, vol. 44). Amsterdam-Atlanta, Rodopi, 1995. Ss. 436.

Theory of being to understand reality. Kamiński, Stanisław; Kurdziałek, Marian; Zdybicka Zofia J. (red.). Lublin: TN KUL, 1980. Ss. 322.

Theories of objects : Meinong and Twardowski. Paśniczek, Jacek (ed.). (RRR). Lublin: UMCS, 1992. Ss. 111.

Therapeia, askesis, meditatio : praktyczny wymiar filozofii w starożytności i średniowieczu. Łapiński, Krzysztof; Pawlik, Robert; Tichy, Rafał (red.). Warszawa: WFiSocjologii UW, 2017. Ss. 409.

Thinking with hands, eyes, and things. Wachowski, Witold; Hensel, Witold M. (eds). Białystok: UB, 2015. Ss. 172.

The Third German-Polish Worshon on Logic and Logical Philosophy. Perzanowski, Jerzy; Pietruszczak, Jerzy (red.). Toruń: UMK, 2002. Ss. 232.

Tischner - człowiek w horyzoncie nadziei. Struzik, Elżbieta (red.). Katowice: Wacław Walasek, 2016. Ss. 330.

Tischner, Józef. Świat ludzkiej nadziei : wybór szkiców filozoficznych 1966-1975. Kraków: Znak, 1975; wyd. 6 2014. Ss. 371.

Tischner, Józef. Polski kształt dialogu. Kraków: Spotkania, 1980; Gowin, Jarosław (posł.), Znak, 202. Ss. 318.

Tischner, Józef. Etyka solidarności. Kraków: Znak, 1981, wyd. 3 2000. Ss. 141.

Tischner, Józef. "Etyka wartości i nadziei" w: Wobec wartości. Poznań: W Drodze, 1982. Ss. 221.

Tischner, Józef. Myślenie według wartości. Kraków: Znak, 1982; wyd. 5 Znak, 2011. Ss. 559.
Mislene spored cennostite. Nedâlkova, Desislava (prev.). Sofiâ, Sonm, 2004.
Myšlenie v kategoriâh cennosti. Tverdislova, E. S. (per.); Tverdislova, E. S. (sost., avt. poslesl.). Moskva, Rosspèn, 2005.
Myslenne pavodle kaštoŭnascâŭ. Ìl'ûšyna, Lìlìâ (rèd.). Mìnsk, Izdatel'skij centr Èkonompress, 2012.

Tischner, Józef. Wybrane problemy filozofii człowieka. Kraków: Wydz. Filozofii PAT, 1985. Ss. 223.

Tischner, Józef. Polska jest ojczyzną : w kręgu filozofii pracy. Paris, Éditions du Dialogue, 1985.

Tischner, Józef. Marxism and christianity : the quarrel and the dialogue in Poland. Zaleski, Marek B. and Fiore, Benjamin (transl.). Washington, Georgetown UP, 1987. Ss. XXI+251.

Tischner, Józef. Filozofia dramatu : wprowadzenie. Paris, Éditions du Dialogue, 1990; Kraków: Znak, 1998. Ss. 318.

Tischner, Józef. Zarys filozofii człowieka dla duszpasterzy i artystów. Kraków: PAT, 1991. Ss. 128.

Tischner, Józef. Nieszczęsny dar wolności. Kraków: Znak, 1993; wyd. 2 1996. Ss. 223.

Tischner, Józef. Spowiedź rewolucjonisty : czytając Fenomenologię ducha Hegla. Kraków: Znak, 1993; wyd. 2 2016. Ss. 234.

Tischner, Józef. Historia filozofii po góralsku. Kraków: Znak, 1997; wyd. 3 uzup. 2018. Ss. 186.

Tischner, Józef. W krainie schorowanej wyobraźni. Kraków: Znak, 1997; wyd. 3 przejrz. i popr. 2013. Ss. 366.

Tischner, Józef. Spór o istnienie człowieka. Kraków: Znak, 1998; wyd. 2 2011. Ss. 358.
Der Streit um die Existenz des Menschen. Huber, Steffen. Berlin, Insel Verlag, 2010.

Tischner, Józef. Myśli wyszukane. Bonowicz, Wojciech (wybór). Kraków: Znak, 2000; wyd. 2 2010. Ss. 147.

Tischner, Józef. Przekonać Pana Boga. Z Józefem Tischnerem rozmawiają Dorota Zańko i Jarosław Gowin. Kraków: Znak, 2000. Ss. 199.

Tischner, Józef. Pomoc w rachunku sumienia. Kraków: Znak, 2002. Ss. 44.

Tischner, Józef. O człowieku : wybór pism filozoficznych. Bobko, Aleksander (wybór, oprac.). Wrocław-Kraków: Ossolineum, 2003; wyd. 2 rozsz. Bobko, Aleksander; Kozak, Magdalena (wybór i oprac.). Wrocław: Ossolineum; Kraków: Instytut Myśli Józefa Tischnera, 2013. Ss. LXI+725.

Tischner, Józef. Myślenie w żywiole piękna. Bonowicz, Wojciech (wybór, oprac.). Kraków: Znak, 2004; wyd. 2 2013. Ss. 353.

Tischner, Józef. Thinking in values. The challenge of totalitarianism. Thinking from within a metaphor. Cracow, Józef Tischner Institute, 2005. Ss. 75.

Tischner, Józef. O człowieku : wybór pism filozoficznych. Bobko, Aleksander (w

Tischner, Józef. Inny : eseje o spotkaniu. Kot, Dobrosław (posłowie); Bonowicz, Wojciech (wyd.). Kraków: Znak, 2017. Ss. 136.

Tischner, Józef. Krótki przewodnik po życiu. Wojciech Bonowicz (wyd.). Kraków: Znak, 2017. Ss. 216.

Tischner, Józef. Wędrówki w krainę filozofów. Wyd. 2 Kraków: Znak, 2017. Ss. 189.

Tischner, Józef. Alfabet duszy i ciała. Wojciech Bonowicz (wybór i oprac.). Kraków: Znak, 2018. Ss. 253.

Tischner, Józef. Kot pilnujący myszy : nieznane teksty. Wojciech Bonowicz (wybór i oprac.). Kraków: Znak, 2019. Ss. 313.

Tischner, Józef. Mądrość człowieka z gór. Wojciech Bonowicz (wybór i oprac.). Kraków: Znak, 2019. Ss. 246.

Tkaczyk, Marcin. Logika czasu empirycznego : funktor realizacji czasowej w językach teorii fizykalnych. Lublin: KUL, 2009. Ss. 279.

Toeplitz, Karol. Egzystencjalizm jako zjawisko kulturowe.  Gdańsk: AM, 1983. Ss. 207.

Toeplitz, Karol. Kierkegaard. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975; wyd. 2 1980. Ss. 324.

Tokarczyk, Roman A. Winstanley. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975. Ss. 227.

Tokarczyk, Roman A. Prawa wierne naturze : krytyka doktryny Lona Luvois Fullera. Lublin: Wyd. Lubelskie, 1980. Ss. 371.

Tokarczyk, Roman A. Hobbes. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1987. Ss. 351.

Tokarczyk, Roman A. Prawa narodzin, życia i śmierci : etyczne problemy współczesności. Lublin: Wyd. Lubelskie, 1984; wyd. 2 1988. Ss. 295.

Tokarczyk, Roman A. Klasycy praw natury. Lublin: Wyd. Lubelskie, 1988; wyd. 4 popr. i rozsz. UMCS, 2009. Ss. 340.

Tokarczyk, Roman A. Filozofia prawa. Lublin: UMCS, ; wyd. 6 2000; wyd. 9 2004. Ss. 333.

Tokarczyk, Roman A. Rozważania o sprawiedliwości w świetle filozofii prawa. Lublin: AWH Antoni Dudek, 1993. Ss. 76.

Tokarczyk, Roman A. Wykłady z filozofii prawa. Lublin: UMCS, 1994. Ss. 76.

Tokarczyk, Roman A. Polska myśl utopijna : trzy eseje z dziejów. Lublin: UMCS, 1995. Ss. 168.

Tokarczyk, Roman A. Prawa narodzin, życia i śmierci. Lublin: Wyd. Lubelskie, 1984; wyd. 6 rozsz. Kraków: Zakamycze, 2000. Ss. 420.
Prawa narodzin, życia i śmierci : podstawy biojurysprudencji. Wyd. 7 rozsz. Kraków: Zakamycze, 2002; wyd 11 poszerz. Warszawa: Wolters Kluwer Polska, 2012. Ss. 496.

Tokarczyk, Roman A. Filozofia prawa : w perspektywie prawa natury. Białystok: Temida 2, 1996. Ss. 230.

Tokarczyk, Roman A. Hobbes : zarys żywota i myśli. Lublin: UMCS, 1998. Ss. 259.

Tokarczyk, Roman A. Historia filozofii prawa. Kraków: Zakamycze, 2000. Ss. 348.

Tokariew, Sergiusz. Charles Sanders Peirce : między logiką a metafizyką. Kraków: Universitas, 2017. Ss. 234.

Tokarski, Jan. Obecność zła : o filozofii Leszka Kołakowskiego. Kraków: Universitas, 2016. Ss. 361.

Tokarski, Mikołaj F. Filozofia bytu u Mikołaja z Kuzy. Lublin: TN KUL, 1958. Ss. 370.

Tokarski, Stanisław. Sztuki walki : ruchowe formy ekspresji filozofii wschodu. Szczecin: Glob, 1989. Ss. 228.

Tokarz, Franciszek. Z filozofii indyjskiej : kwestie wybrane. Cyboran, Leon (wstęp). Lublin: TN KUL, 1974. Ss. 160.

Tokarz, Marek. Wprowadzenie do logiki : skrypt dla studentów kierunków humanistycznych. Katowice: UŚ, 1984. Ss. 180.

Tokarz, Marek. Elementy pragmatyki logicznej. Warszawa: WN PWN, 1993. Ss. 283.

Tolerancja jako wartość i problem edukacyjny. Tchorzewski, Andrzej M. de i Wołoszyn-Spirka, Wiesława M. (red.). Bydgoszcz, Wers, 2000. Ss. 202.

Tomasik, Henryk. Osoba jako byt i norma w filozofii kardynała Karola Wojtyły. Radom: Wyd. Diecezji Radomskiej Ave, 2018. Ss. 156.

Tomkowski, Jan. Dzieje myśli. Kawińska, Teresa (oprac. graf.). Warszawa: PIW, 1997. Ss. 340.

Topics in syntax and semantics : linguistc and philosophical perspectives. Wiktor Pskit (ed.). Łódź: UŁ, 2017. Ss. 154.

Topolski, Jerzy. Metodologia historii. Warszawa: PWN, 1968; wyd. 3 popr. i uzup. 1984. Ss. 575.
Metodologia della ricerca storica. Lewański, Riccardo Casimiro (trad.). Bologna, Il Mulino, 1975.
Methodology of history. Wojtasiewicz, Olgierd (transl.). Warszawa: PWN; Dordrecht, D. Riedel, 1976.
Metodologia istoriei. Ţapu, Aura (trad.). Bucureşti, Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1987.

Topolski, Jerzy. Marksizm i historia. Warszawa: PIW, 1977. Ss. 468.

Topolski, Jerzy. Nowe idee współczesnej historiografii : o roli teorii w badaniach historycznych. Poznań: Wyd. Poznańskie, 1980. Ss. 307.

Toposy (w) filozofii : filozofia i jej miejsce w doświadczeniu kulturowym. Maciej Woźniczka, Marek Perek (red.). Częstochowa: UH-P, 2018. Ss. 358.

Towarnicki, Bolesław; Bąk, Franciszek. Podstawy filozofii marksistowskiej. Gliwice, PŚ, 1967; wyd. 3 1971. Ss. 206.

Towarzystwo Naukowe Księży Jezuitów w Krakowie : prace 1950-2008. Janusz, Robert (red.). Kraków: WAM, 2008. Ss. 307.

Towiański, Andrzej. Biesiada: Wielki Period. Kraków: Universitas, 2002. Ss. 50.

Tradycja a współczesność. Kozłowski, Roman (red.). Poznań: UAM, 1981. Ss. 245.

Tradycja i postęp : studia z historii filozofii. Andrzejewski, Bolesław (red.). Poznań: IF UAM, 1997 . Ss. 294.

Tradycja i współczesność filozofii wychowania. Sławomir Sztobryn, Małgorzata Miksza (red.). Kraków: Impuls, 2007. Ss. 439.

Tradycje i perspektywy estetyki. Wilkoszewska, Krystyna; Zeidler-Janiszewska, Anna (red.). Łódź: Officyna, 2011. Ss. 409.

Tradycyjne i współczesne systemy wartości - Przeciwieństwo drugie: "Prawda i Fałsz" : materiały z konferencji (8-10.12.2000 r.) - Staszów. Wierciński, Andrzej (red.). Warszawa-Kielce, Wydział Zarządzania i Administracji Akademii Świętokrzyskiej, 2001. Ss. 646.

Tradycyjne i współczesne systemy wartości - Przeciwieństwo trzecie: "Piękno i Brzydota", et variae : materiały z konferencji (7-9.12.2001 r.) - Staszów. Wierciński, Andrzej (red.). Warszawa: UW; Kielce, WZiA AŚ, 2002. Ss. 752.

Tradycyjne i współczesne systemy wartości - Przeciwieństwo czwarte: "Porządek i Bezład", et variae : materiały z konferencji (6-8.12.2002 r.) Staszów. Wierciński, Andrzej (red.). Warszawa: ZAHIA UW; Kielce, ZAOiPINP. WZiA AŚ, 2003. Ss. 515.

Transcendentalna filozofia praktyczna. Nowak-Juchacz, Ewa (red.). Poznań: IF UAM, 2000. Ss. 260.

Transformacja i wartości : aksjologiczne aspekty transformacji ustrojowej w Polsce. Kaczocha, Włodzimierz i Popławski, Stanisław (red.). Zielona Góra, WSP, 1997. Ss. 192.

Transkulturowość filozofii prawa Antoniego Kościa. Stanisz, Piotr; Barankiewicz, Tomasz; Barszcz, Tomasz; Potrzeszcz, Jadwiga (red.). Lublin: KUL, 2016. Ss. 212.

Trąbka, Jan. Świadomość: lokalizacjonizm a globalizm. Kraków: UJ, 2001. Ss. 160.

Trąbka, Jan. Neuropsychologia światła. Kraków: UJ, 2003. Ss. 100.

PLAGIAT: Trela, Grzegorz. Chmury i zegary czyli Wybrane metafory filozoficzne. Warszawa-Bielsko-Biała, Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009. Ss. 288.
PLAGIAT: Metafory filozoficzne czyli Chmury i zegary. Warszawa: Wydawnictwo Szkolne PWN; Bielsko- Biała, Park Edukacja, 2010. Ss. 288.

Trentowski, Bronisław. Pisma o filozofii religii. Tadeusz Kozanecki (oprac., wstęp i komentarz). Warszawa: PWN, 1965. Ss. 319.

Trentowski, Bronisław. Stosunek filozofii do cybernetyki oraz wybór pism filozoficznych z lat 1842-1845. Andrzej Walicki (wstęp i koment.). (Biblioteka Klasyków Filozofii). Warszawa: PWN, 1974; wyd. 2 WN PWN, 2014. Ss. LXIII+627.

Trentowski, Bronisław. Podstawy filozofii uniwersalnej. Wstęp do nauki o naturze. (Biblioteka Klasyków Filozofii). Żułkoś-Rozmaryn, Michał (tłum.), Garewicz, Jan (przypisy), Walicki, Andrzej (wstęp). Warszawa: PWN, 1978. Ss. LIV, 888.

Trepczyński, Marcin. Ścieżki myślenia Alberta Wielkiego i Tomasza z Akwinu. Warszawa: Campidoglio, 2013. Ss. 232.

Trębicki, Jerzy. Etyka Maxa Schellera : przyczynek do ogólnej teorii wartości. Warszawa: PWN, 1973. Ss. 188.

Trębicki, Jerzy. O kształt humanizmu świeckiego : szkice etyczne. Warszawa: TKKŚ, 1973. Ss. 59.

Trębicki, Jerzy. W stronę Arkadii czy Apokalipsy. Warszawa. Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1978. Ss. 211.

Trębicki, Jerzy. Postęp moralny : w perspektywie aksjologii, antropologii filozoficznej i historiozofii.  Gdańsk: UG, 1989. Ss. 213.

Trochimska-Kubacka, Beata. Absolutyzm aksjologiczny : rekonstrukcja oparta na aksjologii Rickerta, Schelera i Hartmanna. "Acta Universitatis Wratislaviensis. Filozofia", Nr 35, 1999. Ss. 126.

Trochimska-Kubacka, Beata. Filozofia Hermanna Cohena : estetyka w systemie krytycznego idealizmu. Wrocław: UWr, 2019. Ss. 365.

Troczyński, Konstanty. Wybór pism estetycznych. Pękala, Teresa (wprow., wybór i oprac.). Kraków: Universitas, 2014. Ss. 230.

Tropami filozofii: wykłady z filozofii dla młodzieży, t. 2. Poznań: Humaniora, 2002. Ss. 197.

Tropem Nietzscheańskiego kłamstwa słów. Kmita, Jerzy (red.). Poznań: IF UAM, 1999. Ss. 194.

Trubicka, Hanna. Kultura to Ty : filozofia kultury Józefa Wittlina. Poznań: Poznańskie Studia Polonistyczne, 2017. Ss. 122.

Truchlińska, Bogumiła. Między afirmacją a sceptycyzmem (w kręgu literatury i filozofii). Kielce, Ston 2, 1995. Ss. 127.

Truchlińska, Bogumiła. Antropologia i aksjologia kultury : koncepcje podmiotu kultury i hierarchie wartości w polskiej myśli filozoficzno-społecznej 1918-1939. Lublin: UMCS, 1998. Ss. 359.

Truchlińska, Bogumiła. Filozofia polska: twórcy, idee, wartości. Kielce: OW Stan 2, 2001. Ss. 224.

Truchlińska, Bogumiła. Od Witelona do Karola Wojtyły : z dziejów polskiej aksjologii i filozofii kultury. Lublin: UMCS, 2016. Ss. 303.

Trudna ponowoczesność : rozmowy z Zygmuntem Baumanem. Cz. 1. Zeidler-Janiszewska, Anna (red.). Poznań: Humaniora, 1995. Ss. 337.

Trybulec, Barbara. Epistemologia znaturalizowana a normatywność. Lublin: UMCS, 2012. Ss. 236.

Trybulec, Barbara. Wiedza i jej podmiot w szerokich systemach poznawczych. Warszawa: IFiS PAN, 2017. Ss. 149.

Trybusiewicz, Janusz. De Maistre. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1968. Ss. 210.

Trypuz, Robert. Formal ontology of action : a unifying approach. Lublin: KUL, 2008. Ss. 218.

Trzebuchowski, Paweł. Filozofia pracy Stanisława Brzozowskiego. Warszawa: PAX, 1971. Ss. 228.

Trzebuchowski, Paweł. Praca jako znak człowieczeństwa. Warszawa: PAX, 1982. Ss. 153.

Trzęsicki, Kazimierz. Logika operatorów czasów gramatycznych a problem determinizmu. Białystok: Filia UW, 1986. Ss. 357.

Trzęsicki, Kazimierz. Elementy logiki dla humanistów. Warszawa: Polskie Tow. Semiotyczne, 1994. Ss. 220.

Trzęsicki, Kazimierz. Logika nieformalna : zagadnienia wybrane. Warszawa: Pol. Tow. Semiotyczne, 1995. Ss. 183.
Wybrane zagadnienia z logiki nieformalnej. Białystok: WIG, 1995. Ss. 156.

Trzęsicki, Kazimierz. Logika : nauka i sztuka. Białystok: Temida 2, 1996. Ss. 314.

Trzęsicki, Kazimierz. Logika. Białystok: UB, 2012. Ss. 673.

Trzciński, Łukasz. Koncepcje rozwoju i mitologie przyszłości. Kraków: AGH, 2016. Ss. 127.

Trzęsicki, Kazimierz. Semiotyka i logika : dla kognitywistów. Białystok: UB, 2016. Ss. 725.

Trzópek, Joanna. Na tropach podmiotu : między filozoficznym a empirycznym ujęciem podmiotowości. Kraków: UJ, 2013. Ss. 386.

Tuchańska, Barbara. Czynnik - wielkość, związek - zależność : próba rozszerzenia idealizacyjnej teorii nauki. Warszawa -Poznań: PWN, 1980. Ss. 73.

Tuchańska, Barbara. Rozwój poznania jako proces społeczny. Warszawa: PWN, 1982. Ss. 370.

Tuchańska, Barbara. Koncepcje wiedzy apriorycznej i analitycznej a status logiki i matematyki. Łódź: UŁ, 1995. Ss. 246.

Tuczyński, Jan. Schopenhauer a Młoda Polska.  Gdańsk: Wyd. Morskie, 1969; wyd. 2 1987. Ss. 285.

Tulejski, Tomasz. Konserwatyzm bez Boga : Dawida Hume’a wizja społeczeństwa, państwa i prawa. Warszawa: Fijorr Publishing Company, 2009. Ss. 427.

Tulibacki, Witold. Etyka i nauki biologiczne. Olsztyn, ART, 1994. Ss. 129.

Tulibacki, Witold. Etyka i naturalizm : problem naukowego kontekstu etyki. Olsztyn, ART, 1998. Ss. 227.

Tupikowski, Jerzy. Byt i tajemnica : zarys filozofii Boga. Warszawa: Palabra, 2008. Ss. 259.

Tupikowski, Jerzy. Prawda, dobro, piękno : podstawy metafizyki kultury w odsłonie transcendentaliów relacyjnych. Wrocław: Atut, 2011. Ss. 167.

Tupikowski, Jerzy. Między realizmem a subiektywizmem : J.L. Balmèsa "eklektyczna" reinterpretacja tomizmu. Warszawa: Wyd. Misjonarzy Klaretynów, 2013. Ss. 177.

Tupikowski, Jerzy. Realizm i analiza : zarys metafizycznego rozumienia świata rzeczy i osób. Kraków: Salwator, 2018. Ss. 192.

Tupikowski, Jerzy. The problem of God in the process philosophy of Alfred North Whitehead. Wrocław: Pontifical Faculty of Theology, 2019. Ss. 101.

Turek, Józef. Kosmologia Alberta Einsteina i jej filozoficzne uwarunkowania. Lublin: RW KUL, 1982. Ss. 108.

Turek, Józef. Wszechświat dynamiczny : rewolucja naukowa w kosmologii. Lublin: RW KUL, 1995 Ss. 353.

Turek, Józef. Filozoficzne interpretacje faktów naukowych. Lublin: KUL, 2009. Ss. 125.

Turek, Józef. Kosmiczne koincydencje : proponowane wyjaśnienia. Dąbek, Dariusz (red.). Lublin: KUL, 2014. Ss. 310.

Turek, Leszek. Kultura i rewolucja. Wrocław: Ossolineum, 1973. Ss. 276.

Turos, Lucjan. Platon o wychowaniu: pedagogiczne i andragogicze aspekty platońskiego dziedzictwa myślowego. Warszawa: Ypsylon, 2001. Ss. 446

Tuszyńska-Maciejewska, Krystyna. Filozofia w retoryce Gorgiasza z Leontinoj. Poznań: UAM, 1987. Ss. 135.

Tuszyńska-Maciejewska, Krystyna. Platon a retoryka : od krytyki do modelu. Poznań: UAM, 1996. Ss. 138.

Twardowski, Kazimierz. Wybrane pisma filozoficzne. Warszawa: PWN, 1965. Ss. XXXVI+396.

Twardowski, Kazimierz (1866-1938). Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych. Jadczak, Ryszard (wybór, oprac.). Warszawa: WSiP, 1992. Ss. 490.

Twardowski, Kazimierz. Etyka. Jadczak, Ryszard (przygot., wprowadz., przypisy). Toruń: Adam Marszałek, 1994. Ss. 137.

Twardowski, Kazimierz. Dzienniki. Cz. 1, 1915-1927. Jadczak, Ryszard (przygot., wprowadz., przypisy). Toruń: Adam Marszałek, 1997. Ss. 336.

Twardowski, Kazimierz. Dzienniki. Cz. 2, 1928-1936.  Jadczak, Ryszard (przygot., wprowadz., przypisy). Toruń: Adam Marszałek, 1997. Ss. 418.

Twardowski, Kazimierz. Die Unsterblichkeitsfrage. Sepioło, Michał (wyd.). Warszawa: IFiS UW, 2009. Ss. 212.

Twardowski, Kazimierz. Dzienniki młodzieńcze (1881-1887) : uzupełnione "Dziennikiem" Marii Gąsowskiej (1881), wierszami wiedeńskimi (1882) oraz korespondencją z rodzicami (1882-1893), Józefem Krypiakiewiczem (1885-1886) i Wojciechem Dzieduszyckim (1885-1891). Brożek, Anna (wyd.). Warszawa: Semper, 2013. Ss. 210.

Twardowski, Kazimierz. Myśl, mowa i czyn. Cz. 1. Brożek, Anna; Jadacki, Jacek (red.). Kraków: Copernicus Center Press, 2013. Ss. 653.

Twardowski, Kazimierz. Lwowskie wykłady akademickie. T. 1, Wykłady o idei uniwersytet. Radosław Kuliniak, Dorota Leszczyna, Mariusz Pandura, Łukasz Ratajczak (wyd.). Kęty: Marek Derewiecki, 2018. Ss. 462.

Twardowski, Kazimierz. Lwowskie wykłady akademickie. T. 2, Wykłady z historii filozofii. Cz. 3, Wykłady z filozofii nowożytnej. Radosław Kuliniak, Dorota Leszczyna, Mariusz Pandura, Łukasz Ratajczak (wyd.). Kęty: Marek Derewiecki, 2018. Ss. 640.

20th century aesthetics in Poland : masters and their followers. Wilkoszewska, Krystyna (ed.). Warszawa: Semper, 2013. Ss. 292.

Twenty-five yers of logical methodology in Poland. Przełęcki, Marian and Wójcicki, Ryszard (eds), Ronowicz, Edmund and Wojnicki, Stanisław (transl.). Dortecht, D. Reidel; Warsaw, PWN, 1977. Ss. VIII+735.

Tworak, Zbigniew. Informacja, wiedza, logika. Poznań: UAM, 2018. Ss. 278.

Twórczy odbiór sztuki. Brach-Czaina, Jolanta (red.). Białystok: Filia UW, 1992. Ss. 263.

Tyburski, Włodzimierz. Ideologia nauki w świadomości polskich środowisk intelektualnych doby pozytywizmu : rozwój, metamorfozy, załamania. Toruń: UMK, 1989. Ss. 244.

Tyburski, Włodzimierz. Seweryna Smolikowskiego obrona metafizyki i krytyka niemieckiej filozofii pesymizmu. Toruń: Courier.exe, 1995. Ss. 102.

Tyburski, Włodzimierz. Filozofia polska przełomu XIX i XX wieku : zapomniani twórcy. Toruń: Top Kurier, 1997. Ss. 161.

Tyburski, Włodzimierz. Myśl etyczna w Polsce od XVI do XIX wieku. Toruń: Top Kurier, 2000. Ss. 577.

Tyburski, Włodzimierz; Wachowiak, Andrzej; Wiśniewski, Ryszard. Historia filozofii i etyki : źródła i komentarze. Toruń: Dom Organizatora, 1997. Ss. 492.

Tyburski, Włodzimierz. Dyscypliny humanistyczne i ekologia. Toruń: UMK, 2013. Ss. 390.

Tyburski, Włodzimierz; Wachowiak, Andrzej; Wiśniewski, Ryszard. Historia filozofii i etyki do współczesności: źródła i komentarze. Toruń: Dom Organizatora, 2002. Ss. 648.

Tymieniecka, Anna Teresa. Impet i równowaga w życiowych strategiach rozumu. T. 1. Wiertlewska, Małgorzata (tłum.). Poznań: Nauka i Innowacje, 2014. Ss. 383.

Tymura, Dorota. Sokrates Ksenofonta. Lublin: UMCS, 2017. Ss. 264.

Tyszczyk, Andrzej. Estetyczne i metafizyczne aspekty aksjologii literackiej Romana Ingardena. Lublin: RW KUL, 1993. Ss. 120.

Twardowski, Kazimierz. Myśl, mowa i czyn. Cz. 2. Brożek, Anna; Jadacki, Jacek (red.). Warszawa: Semper, 2014. Ss. 548.

Twardowski, Mirosław. Układy biotyczne w interpretacji fizyków. Rzeszów: UR, 2017. Ss. 510.

Tyl, Mirosław. Pesymizm, konserwatyzm, wartości: o filozofii Henryka Elzenberga. Katowice: Śląsk, 2001. Ss. 196.

Tyszka, Krzysztof. Schyłki, upadki, zmierzchy : o losach idei kryzysu w myśli dwudziestowiecznej. Warszawa: UW, 2014. Ss. 246.

U

U podstaw przyrodoznawstwa i humanistyki. Grabińska, Teresa i Zabierowski, Mirosław (red.). Wrocław: PW, 1998. Ss. 143.

U progu współczesności : z dziejów doktryn antypozytywistycznych. Skarga, Barbara (red.). Wrocław: Ossolineum, 1978. Ss. 250.

U źródeł tożsamości kultury europejskiej : ku podstawom kultury, etyki, polityki. Rakowski, Tomasz (red.). Lublin: Lubelska Szkoła Filozofii Chrześcijańskiej, 1994. Ss. 232.

Uczeni i filozofowie polscy. 1. [Jan z Głogowa, Jan z Grodkowa lekarz, Jan z Grodkowa filozof, Jan ze Słupczy, Marcin z Żórawicy, Michał z Bystrzykowa, Wojciech z Brudzewa]. Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Seria A, t. 1. Warszawa: PAN, 1961. Ss. 199.

Uczeni i filozofowie polscy. 2. [Jakub z Nowego Sącza, Jan z Głogowa, Maciej Hayn, Maciej ze Sąspowa, Mikołaj Budissen, Paweł z Worczyna, Piotr Polak, uzupełnienia]. Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Seria A, t. 3. Wrocław: Ossolineum, 1964. Ss. 175.

Uczeni i filozofowie polscy. 3. [Bartłomiej z Jasła, Jan Orient, Jan Sczekna, Mikołaj z Kozłowa, Paweł z Pyskowic, Zygmunt z Pyzdr]. Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Seria A, t. 5. Wrocław: Ossolineum, 1965. Ss. 205. 

Uczeni i filozofowie w Polsce. 4. [Mikołaj z Krakowa, Stanisław z Gniezna, Michał Falkener z Wrocławia, Paweł z Worczyna ; Stan badań nad filozofią XV w.]. Materiały i Studia Zakładu Historii Filozofii Starożytnej i Średniowiecznej. Seria A, t. 6. Wrocław: Ossolineum, 1966. Ss. 200.

Uglik, Jacek. Aleksandra Hercena dyskurs o człowieku, czyli Projekt rosyjskiej filozofii otwartej. Warszawa: IFiS PAN, 2016. Ss. 211.

Ulepszanie człowieka : perspektywa filozoficzna. Grzegorz Hołub, Piotr Duchliński (red.). Kraków: Wyd. Nauk. Akademii Ignatianum, 2018. Ss. 314.

Ulepszanie moralne człowieka : perspektywa filozoficzna. Piotr Duchliński, Grzegorz Hołub (red.). Kraków: Ignatianum, 2019. Ss. 331.

Ulicka, Danuta. Ingardenowska filozofia literatury : konteksty. Warszawa: WN PWN, 1992. Ss. 274.

Ulicka, Danuta. Granice literatury i pogranicza literaturoznawstwa : fenomenologia Romana Ingardena w świetle filozofii lingwistycznej. Warszawa: Wydział Polonistyki UW, 1999. Ss. 400.

Uliński, Maciej. Kobieta i mężczyzna: dzieje refleksji filozoficzno-społecznej. Kraków: Aureus, 2001. Ss. 348.

Uliński, Maciej. Etyka troski i jej pogranicza. Kraków: Aureus, 2012. Ss. 260.

Umerle, Tomasz. Trocki, storczyki, literatura : miejsce literatury w (auto)biografii intelektualnej Richarda Rorty’ego. Warszawa: Pro Cultura Litteraria, 2015. Ss. 300.

Umierać bez lęku : wstęp do bioetyki kulturowej. Gałuszka, Mieczysław i Szewczyk, Kazimierz (red.). Warszawa-Łódź: WN PWN, 1996. Ss. 215.

Umiński, Leopold. Główne zagadnienia marksistowskiej filozofii i teorii rozwoju społecznego. Częstochowa: PCz, 1975. Ss. 241.

Umysł a rzeczywistość. Klawiter, Andrzej; Nowak, Leszek; Przybysz, Piotra (red.). Poznań: Zysk i S-ka, 1999. Ss. 455.

Uniwersalizm i regionalizm pedagogiki filozoficznej. Sławomir Sztobryn, Dariusz Stępkowski (red.). Łódź: Wyd. Nauk. Towarzystwa Pedagogiki Filozoficznej, 2017. Ss. 467.

Uniwersalne wartości etyczne w różnych kulturach : materiały V Jagiellońskiego Sympozjum Etycznego, Kraków 7-8 czerwca 1993. Szymańska, Beata i Pawlica, Jan (red.). Kraków: UJ, 1993. Ss. 198.

Uniwersalny wymiar hermeneutyki. Przyłębski, Andrzej (red.). Poznań: Humaniora, 1997. Ss. 152.

Uomo universale : rozważania o człowieku, społeczeństwie i wartościach poświęcone pamięci Profesora Stanisława Jedynaka. Jolanta Zdybel, Lech Zdybel (red.). Lublin: UMCS, 2018. Ss. 210.

Urban, Marek. Hans Urs von Balthasar wobec idealizmu niemieckiego : myśl chrześcijańska a refleksja filozoficzna. Kraków: UPJPII, 2017. Ss. 252.

Urbanek, Maciej. Struktura bytu ludzkiego w świetle koncepcji ”ogarniającego” w filozofii Karla Jaspersa. Kraków: Universitas, 2017. Ss. 232.

Urbaniak, Józef. Konserwatyzm w poglądach społeczno-filozoficznych Henryka Rzewuskiego. Poznań: UAM, 1979. Ss. 115.

Urbaniak, Marcin. Hermeneutyka a kierunki myśli współczesnej : rozumienie kultury w filozoficznej hermeneutyce, filozofii przyrody i (post)strukturalizmie. Kraków: Universitas, 2014. Ss. 357.

Urbaniak, Marcin. Biologiczne wymiary rozumienia : od ewolucji do hermeneutyki ludzkiego myślenia. Kraków: Aureus, 2017. Ss. 221.

Urbaniak, Rafał. Lekko nieodpowiedzialne i stronnicze wprowadzenie do filozofii analitycznej. Lublin: Academicon, 2016. Ss. 235.

Urbankowski, Bohdan. Myśl romantyczna. (Filozofia i Codzienność). Warszawa: KAW, 1979. Ss. 253.

Urbankowski, Bohdan. Absurd - ironia - czyn. (Filozofia i Codzienność). Warszawa: KAW, 1981. Ss. 343.

Urbankowski, Bohdan. Filozofia czynu : światopogląd Józefa Piłsudskiego. Warszawa: Pelikan, 1988. Ss. 281.

Urbankowski, Bohdan. Źródła : z dziejów myśli polskiej. T. 1, Budowniczowie nadpowietrznych katedr. Warszawa: Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego, 2017. Ss. 723.
Źródła : z dziejów myśli polskiej. T. 2, Rycerze nadpowietrznej walki. Warszawa: Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego, 2017. Ss. 674.
Źródła : z dziejów myśli polskiej. T. 3, Strażnicy niewidzialnych arsenałów. Warszawa: Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego, 2017. Ss. 77.
Źródła : z dziejów myśli polskiej. T. 4, Tłumacze narodowych testamentów. Warszawa: Instytut Historyczny NN im. Andrzeja Ostoja Owsianego, 2017. Ss. 1055.

Urbanowski, Maciej. Brzozowski : nowoczesność. Łódź: UŁ, 2017. Ss. 230.

Urbański, Mariusz. Tabele semantyczne a logika pytań. Lublin: UMCS, 2002. Ss. 102.

Urchs, Max; Nasieniewski, Marek; Kwiatkowski, Skarbimir. Klasyczny rachunek zdań : wykład i zadania. Toruń: UMK, 1997. Ss. 90.

Uroboros or biology between mythology and philosophy. Ługowski, Włodzimierz and Matsuno, Koichiro (eds). Wrocław: Arboretum, 1998. Ss. 320.

Usakiewicz, Joanna. Bonum et (im) mutabilitas: myśl filozoficzna Anne Conway (1631-1679). Białystok: Trans Humana, 2002. Ss. 259.

Usowicz, Aleksander i Kłósak, Kazimierz. Ksiądz Konstanty Michalski (1879-1947). Kraków: 1949. Ss. 249.

Utylitarym w bioetyce: jego założenia iskutki na przykładzie poglądów Petera Singera. Bołoz, Wojciech; Hover, G. (red.). Warszawa: UKSW, 2002. Ss. 239.

Uzasadnianie w aksjologii i etyce w badaniach polskich i zagranicznych. Kopciuch, Leszek; Siwiec, Tomasz (red.); Pastuszka, Anna; Kitliński, Tomasz (tłum.). Lublin: UMCS, 2014. Ss. 401.

V

Veritas in caritate : księga pamiątkowa ku czci Księdza Profesora Andrzeja Szostka MIC. Tkaczyk, Marcin; Krupa, Marzena; Jaworski, Krzysztof (red.). Lublin: KUL, 2016. Ss. 598.

Voisé, Waldemar. Początki nowożytnych nauk społecznych. Warszawa: Książka i Wiedza, 1962. Ss. 390.

Voisé, Waldemar. Sebastian Castellion : 1515-1563 : problem wolności sumienia i tolerancji w epoce humanizmu i reformacji. Warszawa: Książka i Wiedza, 1963. Ss. 175.

Voisé, Waldemar. Myśl społeczna siedemnastego wieku. Warszawa: PWN, 1970. Ss. 104.

Voisé, Waldemar. Historia kopernikanizmu w dwunastu szkicach. Wrocław-Warszawa: Ossolineum, 1973. Ss. 165.

Voisé, Waldemar. Nowożytne społeczności uczonych. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973. Ss. 231.

Vorbrich, Krzysztof Konstanty. The philosophical aspects of the Copernican controversy in England between 1543 and 1727 : from Robert Recorde to Isaac Newton. Miłkowski, Tadeusz (foreword). Warsaw, Museum of the History of the Polish Popular Movement, 2016. Ss. XXV+298.

W

W 400-lecie urodzin Vaniniego. Nowicki, Andrzej (red.). Lublin: UMCS, 1985. Ss. 94.

W kierunku formalizacji tomistycznej teodycei. Nieznański, Edward (red.). Warszawa: ATK, 1980. Ss. 452.

W kierunku prawdy. Bejze, Bohdan (red.). Warszawa: ATK, 1976. Ss. 642.

W kierunku religijności. Bejze, Bohdan (red.). Warszawa: ATK, 1983. Ss. 357.

W kręgu aksjologii : problematyka teoretyczna, historyczna i teoriopoznawcza. T. 1. Czerwińska, Ewa (red.). Poznań: Nakom, 1990. Ss. 97.

W kręgu aksjologii : problematyka teoretyczna, historyczna i teoriopoznawcza. T. 2. Kocikowski, Andrzej (red.). Poznań: Nakom, 1990. Ss. 104.

W kierunku filozofii klasycznej : inspiracje i kontynuacje : księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Edwardowi Nieznańskiemu. Krokos, Jan; Świętorzecka, Kordula; Tomanek, Roman (red.). Warszawa: UKSW, 2008. Ss. 572.

W kręgu filozofii Romana Ingardena : materiały z konferencji naukowej, Kraków 1985. Stróżewski, Władysław i Węgrzecki, Adam (red.). Warszawa-Kraków: WN PWN, 1995. Ss. 322.

W kręgu idei Włodzimierza Sołowiowa. Rydzewski, Włodzimierz i Kita, Marek (red.). Kraków: UJ, 2002. Ss. 252.

W kręgu inspiracji kantowskich. Kozłowski, Roman (red.). (Prace Komisji Filozoficznej PTPN). Warszawa-Poznań: PWN, 1983. Ss. 183.

W kręgu inspiracji filozoficzno-teologicznych ks. prof. Aleksandra Usowicza : materiały z sympozjum 15 listopada 2012 r. Rospond, Stanisław (red.). Kraków: Instytut Teologiczny Księży Misjonarzy, 2015. Ss. 101.

W kręgu inspiracji personalizmu etycznego : Ślipko, Tischner, Styczeń. Duchliński, Piotr (red.). Kraków: WAM, 2012. Ss. 328.

W kręgu pesymizmu historycznego : studia nad nowożytnymi filozofiami historii. Czarnecki, Zdzisław J. (red.). Lublin: UMCS, 1992. Ss. 236.

W kręgu twórczości Marii Ossowskiej : analiza, inspiracje, alternatywy. Joanna Dudek, Tomasz Turowski, Paweł Walczak i Joanna Zegzuła-Nowak. Zielona Góra: UZ, 2018. Ss. 329.

W kręgu zagadnień antropologii społeczno-filozoficznej. Kaczmarek, Stefan (red.). Poznań: WN UAM, 1978. Ss. 113.

W kręgu życia i śmierci : moralne problemy medycyny współczesnej. Szawarski, Zbigniew (wybór, red.). Warszawa: Książka i Wiedza, 1987. Ss. 309.

W nurcie zagadnień posoborowych. Bejze, Bohdan (red.). Warszawa: Wyd. ss. Loretanek, 1967. Ss. 469.

W nurcie zagadnień posoborowych. Tom 2. Bejze, Bohdan (red.). Warszawa: Wyd. ss. Loretanek-Benedyktynek, 1968. Ss. 558.

W nurcie zagadnień posoborowych. Tom 3. Bejze, Bohdan (red.). Warszawa: Wyd. ss. Loretanek-Benedyktynek, 1969. Ss. 458.

W nurcie zagadnień posoborowych. Tom 4. Bejze, Bohdan (red.). Warszawa: Wyd. ss. Loretanek-Benedyktynek, 1970. Ss. 472.

W nurcie zagadnień posoborowych. Tom 5. Bejze, Bohdan (red.). Warszawa: Wyd. ss. Loretanek-Benedyktynek, 1972. Ss. 524.

W nurcie zagadnień posoborowych. Tom 6. Bejze, Bohdan (red.). Warszawa: Wyd. ss. Loretanek-Benedyktynek, 1972. Ss. 515.

W poszukiwaniu osobliwości natury ludzkiej. Gut, Arkadiusz; Wróblewski, Zbigniew (red.). Lublin: KUL, 2015. Ss. 427.

W poszukiwaniu piękna : szkice estetyczne. Gołaszewska, Maria (red., wprowadzenie); Lipiec, Józef (posł.). Kraków: Drukarnia GS, 1998. Ss. 206.

W poszukiwaniu prawdy : pamięci profesora Kazimierza Kłósaka. Lubański, Mieczysław i Ślaga, Szczepan W. (red.). Warszawa: ATK, 1987. Ss. 204.

W stronę filozofii autorskiej : kolokwia filozoficzne : materiały z cyklu spotkań Kolokwia filozoficzne, Złoty Potok k. Częstochowy, 6-7 grudnia 2007. Oziębłowski, Mariusz; Woźniczka, Maciej; Zalewski, Andrzej (red.). Kraków: Scriptum, 2009. Ss. 257.

W trosce o człowieka : paradygmaty stare i nowe. Szymczyk, Monika; Grzywacz, Robert (red.). Kraków: WAM, 2016. Ss. 330.

Wacławczyk, Wiesław. From Milton to Mill : classic defenders of freedom of speech. Toruń: UMK, 2012. Ss. 146.

Wacyk, Antoni. Filozofia polska - Zadruga. Słowiński, Zdzisław (oprac.). Wrocław: Toporzeł, 1994. Ss. 36.

Wadowski, Jan. Dramat pytań egzystencjalnych : ks. Józefa Tischnera filozofia dramatu jako próba odpowiedzi na pytania egzystencjalne. Wrocław: Papieski Fakultet Teologiczny, 1999. Ss. 254.

Wadowski, Jan. Rewindykacja intuicji : wybrane aspekty filozoficznej i teologicznej interpretacji zagadnienia. Radom, Ateneum, 2013. Ss. XV+281.

Wadowski, Jan. Więź i synteza : projekt filozofii intualnej. Toruń: Adam Marszałek, 2019. Ss. 374.

Wajszczyk, Józef. Logika a czas i zmiana. Olsztyn, WSP, 1995. Ss. 171.

Wajszczyk, Józef. Wprowadzenie w podstawowe zagadnienia logiki. Olsztyn, WSP, 1997. Ss. 112.
Wajszczyk, Józef; Gruszycka-Glabas, Maria. Zbiór ćwiczeń z logiki. Olsztyn, WSP, 1997. Ss. 102.

Wakacyjne filozofowanie z młodzieżą. Magdalena Gawin (wybór i oprac.). Warszawa: Polskie Towarzystwo Filozoficzne, 2016. Ss. 285.

Walczak, Monika. Wgląd i poznanie : epistemologia Bernarda J. F. Lonergana. Lublin: KUL, 2012. Ss. 477.

Walczyk, Tomasz. Teleepistemologia : analiza rozszerzonych systemów poznawczych. Kraków: Universitas, 2019. Ss. 258.

Waldenberg, Marek. Kautsky. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1976. Ss. 276.

Waldenberg, Marek. Prekursorzy Nowej Lewicy. Kraków: Wyd. Literackie, 1985. Ss. 468.

Waleszczuk, Zbigniew. Wolność osoby ludzkiej w ujęciu Karola Wojtyły i Immanuela Kanta. Wrocław: Tum, 2014. Ss. 176.
Die Person bei Immanuel Kant und Karol Wojtyla
. Breslau, Tum, 2014. Ss. 172.

Walicki, Andrzej. Osobowość a historia : studia z dziejów literatury i myśli rosyjskiej. Warszawa: PIW, 1959. Ss. 487.

Walicki, Andrzej. W kręgu konserwatywnej utopii : struktura i przemiany rosyjskiego słowianofilstwa. Warszawa: PWN, 1964; wyd. 2 zm. WN PWN, 2002. Ss. XII+479.

Walicki, Andrzej. Filozofia a mesjanizm : studia z dziejów filozofii i myśli społeczno-religijnej romantyzmu polskiego. Warszawa: PIW, 1970. Ss. 315.

Walicki, Andrzej. Rosyjska filozofia i myśl społeczna od Oświecenia do marksizmu. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973. Ss. 667.

Walicki, Andrzej. Stanisław Brzozowski - drogi myśli. Warszawa: PWN, 1977; Kraków: Universitas, 2011. Ss. 475.

Walicki, Andrzej. Między filozofią, religią i polityką : studia o myśli polskiej epoki romantyzmu. Warszawa: PIW, 1983. Ss. 288.

Walicki, Andrzej. Polska, Rosja, marksizm : studia z dziejów marksizmu i jego recepcji. Warszawa: Książka i Wiedza, 1983. Ss. 373.

Walicki, Andrzej. Zniewolony umysł po latach. Warszawa: Czytelnik, 1993. Ss. 421.

Walicki, Andrzej. Filozofia prawa rosyjskiego liberalizmu. Stawiński, Janusz (tłum.). Warszawa: ISP PAN, 1995. Ss. 496.

Walicki, Andrzej. Marksizm i skok do królestwa wolności : dzieje komunistycznej utopii. Warszawa: WN PWN, 1996. Ss. 535.

Walicki, Andrzej. Polskie zmagania z wolnością : widziane z boku. Kraków: Universitas, 2000. Ss. 470.

Walicki, Andrzej. Rosja, katolicyzm i sprawa polska. Warszawa: Prószyński i S-ka, 2002. Ss. 462.

Walicki, Andrzej. W kręgukonserwatywnej utopii: struktura i przemiany rozyjskiego słowianofilstwa. Warszawa: WN PWN, 2002. Ss. 478.

Walicki, Andrzej. Spotkania z Isaiahem Berlinem : dzieje intelektualnej przyjaźni. Warszawa: Aspra-JR, 2014. Ss. 305.

Waligóra, Marcin. Wstęp do fenomenologii. Kraków: Universitas, 2013. Ss. 220.

Waligórski, Andrzej. Antropologiczna koncepcja człowieka. Warszawa: PWN, 1973. Ss. 397.

Wallis, Mieczysław. Przeżycie i wartość : pisma z estetyki i nauki o sztuce 1931-1949. Kraków: Wyd. Literackie, 1968. Ss. 323.

Waloszczyk, Konrad. Wola życia : myśl Pierre'a Teilharda de Chardin. Warszawa: PIW, 1986. Ss. 247.

Waloszczyk, Konrad. Kryzys ekologiczny w świetle ekofilozofii. Łódź: PŁ, 1996. Ss. 281.

Waloszczyk, Konrad. Planeta nie tylko ludzi. Warszawa: PIW, 1997. Ss. 322.

Warda, Elwira. Filozofia średniowieczna : repetytorium od A do Z : matura. Warszawa: Kram, 2008. Ss. 263.

Warmbier, Adriana. Tożsamość, narracja i hermeneutyka Siebie : Paula Ricoeura filozofia człowieka. Kraków: Universitas, 2018. Ss. 368.

Warmiński, Andrzej. Filozofia sztuki Carla Gustava Junga. Kraków: Universitas, 1999. Ss. 170.

Warszawska szkoła historii idei : tożsamość, tradycja, obecność. Grad, Paweł (red.). Warszawa: IFiS PAN, 2014. Ss. 263.

Wartości a sposób życia. Michalik, Mieczysław (red.). Wrocław: Ossolineum, 1979. Ss. 236.

Wartości - etyka i estetyka : antologia tekstów filozoficznych. Jedynak, Stanisław (red.). Wrocław: Ossolineum, 1991. Ss. 452.

Wartości : geneza - wielość - trwanie. Głombik, Czesław (red.). Katowice: Gnome, 1995. Ss. 69.

Wartości i antywartości w kontekście przeobrażeń kultury współczesnej. Szkołut, Tadeusz (red.). Lublin: UMCS, 1999. Ss. 319.

Wartości i wartościowania. Olewicz, Tadeusz (red.). Opole, UO, 1997. Ss. 131.

Wartości i wartościowania w historii filozofii : materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej, Karpacz 1987. Bal, Karol i Czarnecki, Zdzisław J. (red.). Wrocław: UWr, 1991. Ss. 349.

Wartości i wartościowanie we współczesnej humanistyce. 1, Perspektywa filozoficzna. Ewa Starzyńska-Kościuszko. Olsztyn: Centrum Badań Europy Wschodniej UWM, 2017. Ss. 223.

Wartości - tradycja i współczesność. Ślęczek-Czakon, Danuta; Wojewoda, Mariusz (red.). Katowice: UŚ, 2009. Ss. 196.

Wartość bycia : Władysławowi Stróżewskiemu w darze. Karłowicz, Danuta et al. (red.). Kraków-Warszawa: PTF, 1993. Ss. 489.

Wartość, dzieło, sens : szkice z filozofii kultury artystycznej. Kmita, Jerzy (red.). Warszawa: Książka i Wiedza, 1975. Ss. 318.

Wartość i sens: aksjologiczne aspekty teorii interpretacji. Sawicki, Stefan (red.). Lublin: KUL, 2003. Ss. 464.

Wartość i świadomość w filozoficznej drodze : rozprawy i eseje z filozofii, aksjologii i myśli społeczno-politycznej : księga pamiątkowa ku uczczeniu sześćdziesięciolecia urodzin i trzydziestopięciolecia pracy naukowej Profesora Seweryna Dziamskiego. Czerwińska, Ewa (red.). Poznań: IH UAM, 1995. Ss. 383.

Wartość relatywizmu jako postawy poznawczej. Pomorski, Jan (red.). (Realizm, Racjonalność, Relatywizm). Lublin: UMCS, 1990. Ss. 414.

Warzoszczak, Piotr. Fikcjonalizm modalny. Warszawa: Ośrodek Badań Filozoficznych, 2014. Ss. 332.

Warzyński, Sylwester. Porzucony świat : postmodernizm Nietzschego, Heideggera i Derridy. Kraków: Petrus, 2012. Ss. 227.

Wasyluk, Piotr. Ericha Fromma koncepcja postępu zintegrowanego. Olsztyn, UW-M, 2009. Ss. 165.\

Waśkiewicz, Hanna. Historia filozofii prawa : filozofia prawa starożytnego świata pogańskiego. Cz. 1, Grecja - okres najwcześniejszy i helleński. Lublin: TN KUL, 1960. Ss. 109.

Wawrzyniak, Jan. Teoretyczne podstawy neonaturalistycznej bioetyki środowiskowei. Poznań: IF UAM, 2000. Ss. 333.

Wawrzyniak, Jan. Etyka eutanazji : studium filozoficzno-aksjolingwistyczne. Poznań: UAM, 2015. Ss. 646.

Wawrzyniak, Jan. Znaczenie i wartość w filozofii John McDowella i Barry’ego Strouda : przedmiot refleksji czy redukcji? Kraków: Księgarnia Akademicka, 2015. Ss. 191.

Wawrzyniak, Szymon. Kultura poznania siebie : upadek czy rozwój? Poznań: WNS UAM, 2016. Ss. 206.

Wawrzynowicz, Andrzej. Hegel i Adorno - opozycja dwóch koncepcji myślenia dialektycznego i dwóch wykładni racjonalności. Poznań: IF UAM, 2001.

Wąsik, Wiktor. Historia filozofii polskiej. T. 1. Scholastyka, Renesans, Oświecenie. Warszawa: PAX, 1958. Ss. 424.

Wąsik, Wiktor. Historia filozofii polskiej. T. 2. Romantyzm. Warszawa: PAX, 1966. Ss. 404.

Wątroba, Wiesław. Socjologia i fallibilizm : filozofia Karla R. Poppera, biografia intelektualna Karla R. Poppera, bibliografia popperyzmu. Wrocław: AE, 1996. Ss. 241.

Wątrobski, Bronisław. Polizm : filozofia na trzecie tysiąclecie. Kraków: nakł. autora, 1996. Ss. 133.

Wciórka, Ludwik. Szkice o Teilhardzie. Poznań: Ks. św. Wojciecha, 1973. Ss. 259.

Wciórka, Ludwik. Ewolucja i stworzenie : próba reinterpretacji problematyki ewolucji i stworzenia na podstawie tomistycznej koncepcji partycypacji. Poznań: Ks. św. Wojciecha, 1976. Ss. 156.

Wciórka, Ludwik. Filozofia człowieka. Skwara, Jerzy (red.). Warszawa: Wydawnictwo Ośrodka Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1982. Ss. 182.

Wciórka, Ludwik. "Wiedzieć że jest Bóg" : elementy teodycei. Poznań: Ks. św. Wojciecha, 1985; wyd. 2 popr. Poznań: PWT, 1994. Ss. 176.

Wciórka, Ludwik. Filozofia przyrody. Poznań: PWT, 1993. Ss. 129.

Wciórka, Ludwik. Teoria poznania. Poznań: PWT, 1996. Ss. 94.

Wciórka, Ludwik. Filozofia i przyroda: studia nad myślą Pierre Theilarda de Chardin. Poznań: WT UAM, 2002.

Weiss, Tomasz. Fryderyk Nietzsche w piśmiennictwie polskim lat 1890-1914. Wrocław: Ossolineum, 1961. Ss. 100.

Wendland, Zbigniew. Zarys historii filozofii : od szkoły jońskiej do Poppera. Warszawa: SGGW, 1999. Ss. 277.

Wendland, Zbigniew. Historia filozofii : od szkoły jońskiej do postmodernizmu : podręcznik akademicki dla niefilozofów. Wyd. 2 popr. i uzup. Warszawa: SGGW, 2009. Ss. 372.

Werner, Konrad. Rzeczywistość z aspektami : realizm bezpośredni wobec wielości obrazów świata. Gdańsk: Wyd. Nauk. Katedra, 2016. Ss. 320.

Weryho, Władysław. Korespondencja Władysława Weryhy z Kazimierzem Twardowskim. Radosław Kuliniak, Dorota Leszczyna,Mariusz Pandura, Łukasz Ratajczak (wyd.). Kęty: Marek Derewiecki, 2017. Ss. 798.

Węcławski, Tomasz. Obecność i spotkanie. Poznań: Księgarnia Św. Wojciecha, 1981. Ss. 194.

Węcławski, Tomasz. Wspólny świat religii. Kraków: Znak, 1995. Ss. 335.

Węcławski, Tomasz. Powiedzcie prawdę. Kraków: Znak, 2003. Ss. 176.

Węgrzecki, Adam. Scheler. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1975. Ss. 220.

Węgrzecki, Adam. O poznawaniu drugiego człowieka. Kraków: AE, 1982; wyd. 2 PAT, 1992. Ss. 139.

Węgrzecki, Adam. Zarys fenomenologii podmiotu. Wrocław: Ossolineum, 1996. Ss. 152.

Węgrzecki, Adam. Wokół filozofii spotkania. Kraków: WAM, 2014. Ss. 220.

Węgrzyn, Józef. Pojmowanie świata : wywiad z K. Marksem i F. Engelsem. (Filozofia i Codzienność). Warszawa: KAW, 1979. Ss. 126.

What is new in the new universities? : learning in Central Europe in the late Middle Ages (1340-1500). (Studia z Dziejów Filozofii). Elżbieta Jung (ed.). Warszawa: IFiS PAN, 2018. Ss. 495.

Wiara teologów a rozum filozofów : rozważania naukowe z teologii i filozofii chrześcijańskiej. Goczał, Robert (red.). Wrocław: Papieski Wydział Teologiczny, 2015. Ss. 189.

Wiara, wiedza, uzasadnienie. Leszczyński, Damian (red.). Wrocław: Atla 2, 2008. Ss. 103.

Wiatr, Przemysław. W cieniu posthistorii : wprowadzenie do filozofii Vilema Flussera. (Monografie FNP). Toruń: UMK, 2018. Ss. 404.

Wichrowski, Marek. Spór o naturę procesu historycznego (od Hebrajczyków do śmierci Fryderyka Nietzschego). Warszawa: Semper, 1995. Ss. 122.

Widera-Wysoczańska, Agnieszka. Rozmowy o przemijaniu : hermeneutyczna analiza psychologiczna doświadczeń człowieka. Wrocław: UWr, 2000. Ss. 183.

Widłak, Tomasz. Fuller. (Horyzonty Filozofii Prawa). Sopot: Arche, 2016. Ss. 175.

Widłak, Tomasz. Teoria i filozofia prawamiędzynarodowego Hansa Kelsena. Gdańsk: UG, 2018. Ss. 347.

Widma Derridy. Agata Bielik-Robson i Piotr Sadzik (red.). Warszawa: IBL PAN, 2018. Ss. 453.

Widomski, Jacek. Ontologia liczby : wybrane zagadnienia z ontologii liczby w starożytności i średniowieczu. Stróżewski, Władysław (przedm.). Kraków: UJ, 1996. Ss. 138.

Widzić, myśleć, być: technologia mediów. Gwóźdź, Andrzej (red.). Kraków: Universitas, 2001. Ss. 484.

Wieczorek, Krzysztof. Dwie filozofie spotkania : konfrontacja myśli Józefa Tischnera i Andrzeja Nowickiego. Katowice: UŚ, 1990. Ss. 112.

Wieczorek, Krzysztof. Levinas a problem metafizyki. Katowice: UŚ, 1992. Ss. 134.

Wieczorek, Krzysztof. Wieczne powroty Fryderyka Nietzschego. Katowice: Książnica, 1998. Ss. 165.

Wieczorek, Krzysztof. Spory o przedmiot poznania. Katowice: UŚ, 2004. Ss. 376.

Wieczorek, Krzysztof A. Argumenty równi pochyłej : analiza z perspektywy logiki nieformalnej. Katowice: UŚ, 2013. Ss. 259.

Wieczorek, Renata. Antyrealizm : wybrane odmiany i ich konsekwencje epistemologiczne. Warszawa: WFiS UW, 2005. Ss. 129.

Wieczorek, Renata. Transcendentne stany poznawcze : wybrane odmiany i ich status epistemiczny. Warszawa: WFiS UW, 2018. – 200

Wieczorek, Zbigniew. Neopsychoanaliza i marksizm : krytyczna prezentacja koncepcji amerykańskich kulturalistów. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1973; wyd. 2 1977. Ss. 203.

Wiedza a intuicja. Motycka, Alina (red.). Warszawa: IFiS PAN, 2008. Ss. 281.

Wiedza a podmiotowość. Motycka, Alina (red.). Warszawa: IFiS PAN, 1998. Ss. 153.

Wiedza a uczucia. Motycka, Alina (red.). Warszawa: IFiS PAN, 2003. Ss. 270.

Wiedza a wartości. Motycka, Alina (red.). Warszawa: IFiS PAN, 2001. Ss. 218.

Wiedza a założeniowość. Motycka, Alina (red.). Warszawa: IFiS PAN, 1999. Ss. 146.

Wiedza niezdyscyplinowana : meandry międzyobszarowości. Piotr Bogalecki i Jan Zając (red.). Katowice: UŚ, 2017. Ss. 174.

Wiegner, Adam. Elementy logiki formalnej. Poznań: Księgarnia Akademicka, 1948. Ss. 180.

Wiegner, Adam. Zarys logiki formalnej : repetitorium dla studentów Wydziału Filozoficzno-Historycznego i Wydziału Filologicznego. Warszawa-Poznań: PWN, 1952; wyd. 2 1960. Ss. 49.

Wielgus, Stanisław. Benedykta Hessego "Quaestiones super octo libros 'Physicorum' Aristotelis" : wstęp do krytycznej edycji. Lublin: RW KUL, 1983. Ss. 220.

Wielgus, Stanisław. Z badań nad średniowieczem. Lublin: RW KUL, 1995. Ss. 157.

Wielgus, Stanisław. Polska średniowieczna doktryna "ius gentium". Lublin: RW KUL, 1996. Ss. 84.

Wielgus, Stanisław. The medieval Polish doctrine of the law of nations : ius gentium. Grondelski, John M. (transl.). Lublin: KUL, 1998. Ss. 112.

Wielgus, Stanisław. Filozofie w Rzeczpospolitej. Płock: Płocki Instytut Wydawniczy,2002. Ss. 56.

Wielgus, Stanisław. Z obszarów średniowiecznej myśli islamskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej. Płock: Płocki Instytut Wudawniczy, 2002. Ss. 152.

Wielkość i piękno filozofii. Lipiec, Józef (red.). Kraków: Collegium Columbinum, 2003.

Wielomski, Adam. Filozofia polityczna francuskiego tradycjonalizmu. Kraków: Arcana, 2003. Ss. 276.

Wielorób, Maciej. Psychologia jogi : wprowadzenie do Jogasutr Patańdźalego. Gliwice, Helion, 2013. Ss. 109.

Wierczyński, Grzegorz. Pound. (Horyzonty Filozofii Prawa). Sopot: Arche, 2018. Ss. 167.

Wierność rzeczywistości: księga pamiątkowa z okazji jubileuszu 50-lecia pracy naukowej na KUL o. prof. M. A. Krąpca. Lublin: Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2001. Ss. 834.

Wierzbicki, Piotr. Zapis świata : traktat metafizyczny. Warszawa: Iskry, 2009. Ss. 275.

Wiewiór, Przemysław. Wstępując w ślady Salomona : religia i nauka w myśli Francisa Bacona. (Monografie FNP). Toruń: UMK, 2017. Ss. 391.

Wigura, Karolina. Wynalazek nowoczesnego serca : filozoficzne źródła współczesnego myślenia o emocjach. Warszawa: Scholar, 2019. Ss. 297.

Wilczek, Franciszka. Ontologiczne podstawy dowodów na istnienie Boga według Tomasza z Akwinu i Dunsa Szkota : próba oceny stanowisk. Warszawa: PAX, 1958. Ss. 331.

Wilczek, Katarzyna. Antropologia filozoficzna a antropologia teologiczna Karola Wojtyły - Jana Pawła II : próba opisania relacji. Kraków: ”Scriptum” Tomasz Sekunda, 2018. Ss. 453.

Wilejczyk, Magdalena. Filozofia przyrody Arystotelesa : wokół koncepcji czterech elementów. Wrocław: UWr, 2008. Ss. 204.

Wiliński, Kazimierz. Moralność i polityka : społeczna etyka Helwecjusza. Warszawa: PWN, 1971. Ss. 242.

Wilk, Andrzej. Bertrand Russell : biografia polityczna. Wrocław: Atla 2, 1999. Ss. 216.

Wilk, Andrzej. Koncepcje polityczne Bertranda Russella. Warszawa: PTM, 2009. Ss. 162.

Wilk, Rafał Kazimierz. Człowiek istota wezwana: antropologiczno-personalistyczne aspekty filozoficznej twórczości Edyty Stein - św. Teresy Benedykty od krzyża. Kraków: Paulinianum, 2003. Ss.342.

Wilk, Rafał Kazimierz. Śmierć i zmartwychwstanie ciała człowieka. Kraków: Petrus; Częstochowa: Paulinianum, 2016. Ss. 235.

Wilk, Rafał Kazimierz. Wprowadzenie do filozofii życia. Kraków: Petrus; Częstochowa: Paulinianum, 2016. Ss. 137.

Wilkoszewska, Krystyna. W poszukiwaniu źródeł realizmu. (Nauka dla Wszystkich). Wrocław: Ossolineum, 1986. Ss. 60.

Wilkoszewska, Krystyna. Sztuka jako rytm życia : rekonstrukcja filozofii sztuki Johna Deweya. Kraków: UJ, 1988; wyd. 2 Shustermann, Richard (przedm., posł.), Universitas, 2003. Ss. 195.

Wilkoszewska, Krystyna. Maria Gołaszewska : fifty years at the Jagiellonian University. Klimontowicz, Ewa (transl.). Cracow, UJ, 1996. Ss. 71.

Wilkoszewska, Krystyna. Czym jest postmodernizm? (Nauka dla Wszystkich). Kraków: PAN, 1997. Ss. 67.

Wilkoszewska, Krystyna. Wariacje na postmodernizm. Kraków: Księgarnia Akademicka, 1997; wyd. 3 Universitas, 2008. Ss. 242.

Wilkoszewska, Krystyna. Sztuka jako rytm życia: rekonstrukcja filozofii sztuki Johna Deweya. Kraków: Universitas, 2003. Ss. 196.

Wilowski, Włodzimierz. Zagadnienie życia i śmierci w wybranych poglądach filozoficznych i religijnych Zachodu i Wschodu. Poznań: UAM, 2000. Ss. 210.

Wilowski, Włodzimierz. Utracona mądrość : umiłowanie mądrości a mądrość : studium z filozofii porównawczej : od greckich siedmiu mędrców, poprzez Bhartrhariego, Zhuangzi i Salomona, do Schopenhauera. Poznań: IF UAM, 2012. Ss. 287.

Winnicka, Lucyna. W poczekalni nieba : rozmowy o życiu i śmierci. Warszawa: Iskry, 1999. Ss. 209.

Winnicka-Gburek, Joanna. Krytyka, etyka, sacrum : w kierunku aksjologicznej krytyki artystycznej.  Gdańsk: Katedra, 2015. Ss. 409.

Wiśniewska, Lidia. Między Bogiem a naturą : komparatystyka jako filozofia kultury. Bydgoszcz: UKW, 2009. Ss. 436.

Wiśniewska-Rutkowska, Lucyna. Dialog z tradycją : z dziejów polskiej myśli filozoficznej. Toruń: Adam Marszałek, 2014. Ss. 225.

Wiśniewska-Rutkowska, Lucyna. Zaczarowany rewolucją : rzecz o Edwardzie Dembowskim. Toruń: Adam Marszałek, 2018. Ss. 184.

Wiśniewska-Rutkowska, Lucyna. Myśli i czyny : Henryk Kamieński - filozof i polityk. Toruń: Adam Marszałek, 2019. Ss. 205.

Wiśniewska-Rutkowska, Lucyna. Sprawy ważne i mniej ważne : szkice i drobiazgi filozoficzne. Białystok: KAW, 2019. Ss. 167.

Wiśniewski, Bohdan. L'influence des sophistes sur Aristote, Épicure, stoïciens et sceptiques. Wrocław: Ossolineum, 1966. Ss. 47.

Wiśniewski, Ryszard Możliwość probabilizmu etycznego : studium metaetyczne ewolucji empiryzmu w etyce polskiej. Toruń: UMK, 1992. Ss. 169.

Wiśniewski, Ryszard. Dobro: moralność, szczęście i piękno : studium aksjologii Władysława Tatarkiewicza. Bydgoszcz, Epigram, 2013. Ss. 254.

Wiśniewski, Tomasz Rafał. Podmiot i wolność : dziedzictwo heglowskie i jego wrogowie. Warszawa: Książka i Prasa, 2013. Ss. 363.

Witczak, Jerzy. Eddington i teoria względności. Tarnów: Biblos, 1999. Ss. 189.

Witek, Stanisław. Chrześcijańska wizja moralności. Poznań: Księgarnia św. Wojciecha, 1983. Ss. 382.

Witelo - matematyk, fizyk, filozof. Trzynadlowski, Jan (red.). Wrocław: Ossolineum, 1979. Ss. 98.

Witkacy w kontekstach : Stanisław Ignacy Witkiewicz a kryzys metafizyki. Pękala, Teresa (red.). Lublin: UMCS, 2015. Ss. 404.

Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Nowe formy w malarstwie i inne pisma estetyczne. Leszczyński, Jan (wybór, wstęp i przypisy). Warszawa: PWN, 1959.
Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Nowe formy w malarstwie. Szkice estetyczne. Teatr. Leszczyński, Jan (wyd.).  (Pisma filozoficzne i estetyczne, t. 1).Warszawa: PWN, 1974. Ss. XV+432.

Witkiewicz, Stanisław Ignacy. O znaczeniu filozofii dla krytyki i inne artykuły polemiczne. Leszczyński, Jan (wyd.), Dziemidok, Bohdan (posł.). (Pisma filozoficzne i estetyczne, t. 2). Warszawa: PWN, 1976. Ss. 589.

Witkiewicz, Stanisław Ignacy. O idealizmie i realizmie; "Pojęcia i twierdzenia implikowane przez pojęcie istnienia" i inne prace filozoficzne. Michalski, Bohdan (zebrał, oprac. i przypisami opatrzył). (Pisma filozoficzne i estetyczne, t. 3). Warszawa: PWN, 1977; wyd. 2 PIW, 2002. Ss. 572.

Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Nowe formyw malarstwie i wynikające stąd nieporozumienia: szkice estetyczne. Warszawa: PIW, 2002. Ss. 414.

Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Zagadnienie psychofizyczne. Michalski, Bohdan (wyd. z rękopisu, posłowie). (Pisma filozoficzne i estetyczne, t. 4). Warszawa: PWN, 1978. Ss. 462.

Witkiewicz, Stanisław Ignacy. Nauki ścisłe a filozofia i inne pisma filozoficzne (1933-1939). Dombrowski, Maciej; Bizior-Dombrowska, Magdalena (oprac.). (Dzieła zebrane). Warszawa: PIW, 2014. Ss. 775.

Witkowski, Lech. Filozofia nauki Ferdynanda Gonsetha (na tle problemów współczesnego racjonalizmu). Toruń: UMK, 1983. Ss. 227.

Witkowski, Lech. Tożsamość i zmiana (wstęp do epistemologicznej analizy kontekstów edukacyjnych). Toruń: UMK, 1988. Ss. 235.

Witkowski, Lech. Rozwój i tożsamość w cyklu życia : studium koncepcji Erika H. Eriksona. Toruń: UMK, 1989; wyd. 3 Kraków: UJ, 2003; wyd. 4 Łódź: WSEZ, 2009. Ss. 291.

Witkowski, Lech. Uniwersalizm pogranicza : o semiotyce kultury Michała Bachtina w kontekście edukacji. Toruń: Adam Marszałek, 1991; wyd. 2 2000. Ss. 233.

Witkowski, Lech. Edukacja wobec sporów o (po)nowoczesność. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 1997; wyd. 2 popr. 2007. Ss. 368.

Witkowski, Lech. Humanistyka stosowana : wirtuozeria, pasje, inicjacje : profesje społeczne versus ekologia kultury. Kraków: Impuls; Dąbrowa Górnicza: Wyższa Szkoła Biznesu, 2018. Ss. 790.

Wittgenstein w Polsce. Soin, Maciej (red.). Warszawa: IFiS PAN, 1998. Ss. 185.

Witwicki, Władysław. Platon jako pedagog. Warszawa: Nasza Księgarnia, 1947. Ss. 127.

Witwicki, Władysław. Pogadanki obyczajowe. Warszawa: PWN, 1957; wyd. 3 1962. Ss. 159.

Witwicki, Władysław. Wiara oświeconych. Legowicz, Jan (wstęp). Warszawa: PWN, 1959; wyd. 2 Opara, Stefan (wstęp). Iskry, 1980. Ss. 226.

Witwicki, Władysław. Przechadzki ateńskie. Warszawa: PWN, 1960. Ss. 132.

Wizerunki filozofów i humanistów polskich : wiek XX. Szmyd, Jan (red.). Kraków: Wyd. Edukacyjne, 2000. Ss. 442.

Wizja człowieka i świata w myśli rosyjskiej. Suchanek, Lucjan (red.). Kraków: UJ, 1998. Ss. 208.

Wizje człowieka i społeczeństwa w teoriach i badaniach naukowych : tom studiów. Nowak, Stefan (red.). Warszawa: PWN, 1984. Ss. 344.

Wkład Polaków do kultury świata. Krąpiec, Mieczysław A.; Taras, Piotr; Turowski, Jan (red.). Lublin: TN KUL, 1976. Ss. 883.

Władza wyobraźni : z problematyki antropologii obrazu. Jan Krasicki i Ilona Błocian (red.). Wrocław: UWr., 2017. – 231

Włoch, Wojciech. Wolność i przymus : kantowska teoria legitymizacji prawa i państwa. Toruń: Towarzystwo Naukowe, 2014. Ss. 226.

Włoch, Wojciech. Pomiędzy czystym prawem a ideą polityczną : pojęcie konstytucji w doktrynach Hansa Kelsena i Johna Rawlsa. Toruń: UMK, 2018. Ss. 264.

Włodarczyk, Rafał. Ideologia, teoria, edukacja : myśl Ericha Fromma jako inspiracja dla pedagogiki współczesnej. Kraków: Impuls, 2016. Ss. 329.

Włodek, Zofia. Polonica w średniowiecznych rękopisach bibliotek niemieckich: Aschaffenburg, Augsburg, Bamberg, Eichstätt, Harburg, Moguncja, Norymberga. Wrocław: Ossolineum, 1974. Ss. VII+149.

Włodek, Zofia. Filozofia bytu. (Dzieje filozofii średniowiecznej w Polsce). Wrocław: Ossolineum, 1977. Ss. 190.

Włodek, Zofia. Z dziejów filozofii i teologii na Uniwersytecie Krakowskim w XV wieku : sylwetki, teksty, studia. Wójcik-Zega, Dagmara; Zega, Włodzimierz (red.); Russell-Torr, Guy (tłum.). Kraków: Societas Vistulana, 2011. Ss. 495.

Wnuk, Marian. Rola układów porfirynowych w ewolucji życia. (W: Z zagadnień filozofii przyrodoznawstwa i filozofii przyrody. T. 9). Warszawa: ATK, 1987. Ss. 284.

Wnuk, Marian. Istota procesów życiowych w świetle koncepcji elektromagnetycznej natury życia : bioelektromagnetyczny model katalizy enzymatycznej wobec problematyki biosystemogenezy. Lublin: RW KUL, 1996. Ss. 279.

Wobec Boga i moralności. Bejze, Bohdan (red.). Warszawa: Civitas Christiana, 1996. Ss. 376.

Wobec filozofii marksistowskiej : polskie doświadczenia. Stępień, Antoni B. (red.). Rzym, Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, 1987; wyd. krajowe Lublin: TN KUL, 1990. Ss. 243.

Wobec kryzysu kultury : z filozoficznych rozważań nad kulturą współczesną. Grudziński, Lech (red.).  Gdańsk: UG, 1993. Ss. 153.

Wobec świata wartości: księga pamiątkowa w 45-lecie pracy profesora Bohdana Dziemidoka. Szabała, H.; Pepliński, W. (red.). Gdańsk: UG, 2001. Ss. 382.

Wodzik, Justyna. Czy kobieta istnieje? : spór o pojęcie kobiecości pomiędzy esencjalizmem i antyesencjalizmem we współczesnej myśli feministycznej. Warszawa: Książka i Prasa, 2016. Ss. 194.

Wodziński, Cezary. Wiedza a zbawienie : studium myśli Lwa Szestowa. Warszawa: IFiS. PAN, 1991; wyd. 2 Gdańsk: Terytoria Książki, 2017. Ss. 323.

Wodziński, Cezary. I cóż po filozofie ... : eseje. Warszawa: IFiS PAN, 1992. Ss. 255.

Wodziński, Cezary. Filozofia jako sztuka myślenia : zachęta dla licealistów. Warszawa 1993; wyd. 2 rozsz.Prószyński i S-ka, 2000. Ss. 243.

Wodziński, Cezary. Heidegger i problem zła. Warszawa: PIW, 1994; wyd. 2  Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2007. Ss. 514.

Wodziński, Cezary. Hermes i Eros : eseje drugie. Warszawa: IFiS PAN, 1997. Ss. 214.

Wodziński, Cezary. Światłocienie zła. Wrocław: Leopoldinum, 1998; wyd. 2 Gdańsk: Terytoria Książki, 2019. Ss. 411.

Wodziński, Cezary. Wielkie Wędrowanie. [Powieść]. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1998. Ss. 142.

Wodziński, Cezary. Pan Sokrates : eseje trzecie. Warszawa: IFiS PAN, 2000. Ss. 232.

Wodziński, Cezary. Św. Idiota : projekt antropologii apofatycznej.  Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2000; wyd. 2 2009. Ss. 277.
Swietijat idiot : projekt za apofaticzna antropołogija. Sofija 2004.

Wodziński, Cezary. Trans, Dostojewski, Rosja, czyli o filozofowaniu siekierą.  Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2005; wyd. 2 Gdańsk: Terytoria Książki, 2018. Ss. 106.

Wodziński, Cezary. Nic po ironii : eseje czwarte. Warszawa: IFiS PAN, 2006. Ss.188.

Wodziński, Cezary. Między anegdotą a doświadczeniem : rozmowy w Ubliku. [Z CW rozmawiają Augustyniak, Piotr i in.].  Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2007. Ss. 248.

Wodziński, Cezary. Logo nieśmiertelności : Platona przypisy do Sokratesa.  Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2008. Ss. 372.

Wodziński, Cezary. Kairos : Konferencja w Todtnaubergu, Celan - Heidegger.  Gdańsk: Słowo/Obraz Terytoria, 2010. Ss. 291.

Wodziński, Cezary. Esseje pierwsze.  Gdańsk: Terytoria Książki, 2014. Ss. 236.

Wodziński, Cezary. Odys gość : esej o gościnności.  Gdańsk: Terytoria Książki, 2015. Ss. 134.

Wodziński, Cezary.  Sentencje delfickie. Warszawa: Łazienki Królewskie, 2015. Ss. 47.

Wodziński, Cezary. Przechadzki po ogrodach : esej z dziejów ogrodnictwa i pielgrzymowania. Traktat Gorgiasza : Perí tou mī óntos ī Perí fýseōs = (o naturze albo o niebycie). Utopia EUdaimoni : fragmenty. Warszawa: Muzeum Łazienki Królewskie, 2016. Ss. 204.

Wodziński, Cezary. Metafizyka i metapolityka : "Czarne zeszyty" Heideggera.  Gdańsk: Terytoria Książki, 2016. Ss. 274.

Wodziński, Cezary. Próby z Dostojewskim i inne wykłady lubelskie. Piotr Augustyniak, Piotr Pękala (wyd.). Lublin: Centrum Kultury, 2017. Ss. 155.

Wodzyńska-Walicka, Maria. Adam Mickiewicz i romantyczna filozofia historii w Collège de France. Warszawa: PWN, 1976. Ss. 280.

Wojciechowski, Bartosz. Interkulturowe prawo karne : filozoficzne podstawy karania w wielokulturowych społeczeństwach demokratycznych. Toruń: Adam Marszałek, 2009. Ss. 448

Wojciechowski, Eugeniusz. Między językiem naturalnym a formalnym. Kraków: Aureus, 2017. Ss. 626.

Wojciechowski, Eugeniusz. Predykacja, negacja i kwantyfikacja. Kraków: Aureus, 2019. Ss. 253.

Wojciechowski, Piotr. Czy się opłaca mieć duszę ? : notatki z myślenia, czytania i życia. Warszawa: Wyd. Archidiecezji Warszawskiej, 1996. Ss. 226.

Wojciechowski, Tadeusz. Teoria hylemorfizmu w ujęciu autorów neoscholastycznych. Warszawa: Akademia Teologii Katolickiej, 1967.

Wojciechowski, Tadeusz. Zarys filozofii przyrody ożywionej. Opole, WT UO, 1997. Ss. 140.

Wojciechowski, Tadeusz. Wybrane zagadnienia z filozoficznej antropologii. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1985. Ss. 126.

Wojcieszek, Krzysztof. Stworzony i zrodzony... : metafizyczne wyjaśnienia biologicznego konstytuowania się człowieka w poglądach św. Tomasza z Akwinu - próba aktualizacji.  opatrzył Gogacz, Mieczysław (przedm.). Warszawa: Navo, 2000. Ss. 157.

Wojnar, Irena. Teoria wychowania estetycznego : zarys problematyki. Wawrzawa, PWN 1976; wyd. 2 zm. 1980; wyd. 4 Warszawa: Żak, 1995. Ss. XII+297.

Wojnar, Irena. Łunaczarski. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1980. Ss. 242.

Wojnar, Irena. Estetyczna samowiedza człowieka. Warszawa: PWN, 1982. Ss. 241.

Wojnar, Irena. Bergson. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 1985. Ss. 339.

Wojnar-Sujecka, Janina. Franciszek Salezy Jezierski : zarys poglądów. Assorodobraj, Nina (red.). Warszawa: Książka i Wiedza, 1956. Ss. 200.u

Wojnar-Sujecka, Janina. Myśl, działanie, rzeczywistość : studium o światopoglądzie socjalistycznym Jean Jauresa. Warszawa: PWN, 1976. Ss. 286.

Wojnowski, Konrad. Pożyteczne katastrofy. Kraków: Universitas, 2016. Ss. 462.

Wojtanowska,Weronika. Filozofia moralna Thomasa Nagela a współczesna etyka cnót. Kraków: UPJP II, 2019. Ss. 284.

Wojtczak, Hanna. Paul of Pyskowice’s commentary on Aristotle’s ”Categories”. P. 1. Lublin: TN KUL, Katowice: UŚ, 2018. Ss. 316.

Wojtczak-Szyszkowski, Jerzy A. O filozofii Ksenokratesa z Chalcedonu. Warszawa: UW, 1980. Ss. 105.

Wojtyła, Karol. Ocena możliwości zbudowania etyki chrześcijańskiej przy założeniach systemu Maksa Schelera. Lublin: TN KUL, 1959. Ss. 135.

Wojtyła, Karol. Miłość i odpowiedzialność. Lublin TN KUL, 1960; wyd. 2 przejrz. i uzup. Kraków: Znak, 1962; wyd. 3 Lublin: TN KUL, 1982. Ss. 255.

Wojtyła, Karol. Osoba i czyn. Kraków: Polskie Towarzystwo Teologiczne, 1969; wyd. 2 popr. i uzup. 1985. Ss. 367.

Wojtyła, Karol. Zagadnienie podmiotu moralności. Lublin: TN KUL, 2001. Ss. 252.

Wojtyna, Mieczysław. Zarys głównych kierunków i zagadnień filozofii : skrypt dla studentów wyższych szkół technicznych do przedmiotu: Podstawy filozofii marksistowskiej. Kraków: PK, 1968; wyd. 2 1971. Ss. 179.

Wojtysiak, Jacek. "Dlaczego istnieje raczej coś niż nic?" : analiza problemu w kontekście dyskusji we współczesnej filozofii analitycznej. Lublin: TN KUL, 2008. Ss. 479.

Wojtysiak, Jacek. Wprowadzenie do teologii naturalnej. Kraków: Dominikańskie Studium Filozofii i Teologii, 2013. Ss. 282.

Wokół antropologii kulturowej : materiały VIII Lubelskich Seminariów Antropologicznych. Haponiuk, Mirosław i Rajewski, Maciej (red.). Lublin: UMCS, 1999. Ss. 331.

Wokół dorobku warszawskiej szkoły historii idei. Kołakowski, Andrzej (red.). Warszawa: IFiS PAN, 2013. Ss. 237.

Wokół filozofii Kardynała Karola Wojtyły. Dec, Ignacy (red.). Wrocław: PFT, 1998. Ss. 258.

Wokół filozofii wychowania : materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, Słupsk 15-16 czerwca 2000 roku. Adamkiewicz, Marek i Konstańczak, Stefan (red.). Słupsk, PAP. KF, 2000. Ss. 265.

Wokół Fiodora Dostojewskiego : almanach myśli rosyjskiej. Janusz Dobieszewski (red.). Warszawa: WFiS UW, 2017. Ss. 235.

Wokół Freuda i Lacana : interpretacje psychoanalityczne. Magnone, Lena i Mach, Anna (red.); Dybel, Paweł (przedm.). Warszawa: Difin, 2009. Ss. 352.

Wokół fundamentalizmu epistemologicznego. Rolewski, Jarosław i Czerniak, Stanisław (red.). Warszawa: IFiS PAN, 1991. Ss. 147.

Wokół genezy człowieka : studia i rozprawy. Mazur, Piotr Stanisław (red.). Kraków: WAM, 2013. Ss. 250.

Wokół istnienia człowieka. Szyszkowska, Maria (red.). Warszawa: Instytut Studiów Politycznych PAN, 1991. Ss. 171.

Wokół Kanta i innych. Sarnowski, Stefan i Dominiak, Grzegorz (red.). Bydgoszcz, WSP, 1998. Ss. 205.

Wokół Leontjewa i Bierdiajewa. Dobieszewski, Janusz (red.). Warszawa: WFiS UW, 2001. Ss. 288.

Wokół myśli Edyty Stein św. Teresy Benedykty od Krzyża : szkice filozoficzne. Machnacz, Jerzy; Małek, Monika; Serafin, Krzysztof (red.). Kraków: Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2012. Ss. 164.

Wokół myśli Stanisława Brzozowskiego. Walicki, Andrzej i Zimand, Roman (red.). Kraków: Wyd. Literackie, 1974. Ss. 424.

Wokół naturalizacji (w) filozofii. Bartłomiej K. Krzych i Kamil M. Wieczorek (red.). Siemianowice Śląskie: Dzień Dobry! Kolektyw Kultury, 2017. Ss. 188.

Wokół negacji. Woźniczka, Maciej; Zalewski, Andrzej. Częstochowa: Ak. im. Jana Długosza, 2015. Ss. 515.

Wokół nihilizmu. Sowiński, Grzegorz (red.). Kraków: A, 2001. Ss. 280.

Wokół Nietzschego. Banasiak, Bogdan; Pieniążek, Paweł (red.); Bogusławski, Marcin (współpr.). Toruń: Adam Marszałek, 2009. Ss. 339.

Wokół słowianofilstwa. Dobieszewski, Janusz (red.). Warszawa: WFiS UW, 1998. Ss. 153.

Wokół teorii krytycznej Jürgena Habermasa. Kaniowski, Andrzej M. i Szahaj, Andrzej (red.). Warszawa: Kolegium Otryckie, 1987. Ss. 414.

Wokół wartości dobra : filozofia o moralności i sprawach państwa. Bałękowski, Krzysztof; Wiatr, Przemysław (red.). Lublin: Tygiel, 2016. Ss. 133.

W(okół) współczesnej filozofii francuskiej : komentarze, nawiązania, inspiracje. Choińska, Bogna (red.). Słupsk, AP, 2012. Ss. 362.

Wokół zagadnień filozofii kultury. Bałękowski, Krzysztof; Maciąg, Kamil (red.). Lublin: Tygiel, 2016. Ss. 180.

Wolak, Zbigniew. Neotomizm a szkoła lwowsko-warszawska. Kraków: OBI, 1993. Ss. 171.

Woleński, Jan. Logiczne problemy wykładni prawa. Kraków: UJ, 1972. Ss. 100.

Woleński, Jan. Z zagadnień analitycznej filozofii prawa. Kraków: UJ; Warszawa: PWN, 1980. Ss. 116.

Woleński, Jan. Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska. Warszawa: PWN, 1985. Ss. 347.

Woleński, Jan. Filozofia szkoły lwowsko-warszawskiej. Wrocław: UWr., 1986. Ss. 64.
Logic and philosophy in the Lvov-Warsaw school. Dordrecht, Kluwer, 1989.