INDEKS TEMATYCZNY

MARITAIN, Jacques


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Rozwój koncepcji wolności we współczesnej myśli katolickiej. Studia Filozoficzne, nr 4, 41-56, 1988. Trybowska, Marta.

Poznanie Boga w ujęciu J. Maritaina. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 9-17, 1983. Krąpiec, Mieczysław A. i Zdybicka, Zofia J.

Czego etyka nie powinna zapomnieć filozofowi znad Garonny? Roczniki Filozoficzne, 31(2), 27-31, 1983. Styczeń, Tadeusz.

Maritain czyli jak służyć prawdzie w miłości. Roczniki Filozoficzne, 31(2), 33-45, 1983. Zdybicka, Zofia J.

Jacques Maritain dziś. [Sprawozdanie z sympozjum, Uniw. Katolicki w Mediolanie, 20-24.10.1982]. Roczniki Filozoficzne, 31(2). 168-170, 1983. Zdybicka, Zofia J.

Poznanie istnienia (bytu) w ujęciu tomistów egzystencjalnych (cz. I). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 19-40, 1981.
Poznanie istnienia (bytu) w ujęciu tomistów egzystencjalnych (dokończenie). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 43-70, 1982. Chudy, Wojciech.

Jakub Maritain jako filozof. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 113-131, 1976. Morawiec, Edmund.

Maritainowi dług wdzięczności. Znak, nr 236, 139-153, 1974. Swieżawski, Stefan.

Próba rewizji metodologicznych podstaw wyodrębnienia przedmiotu badań filozofii przyrody u Jakuba Maritaina. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 55-85, 1973. Kłósak, Kazimierz.

Pozycja pierwszych zasad w koncepcji metafizyki J. Maritaina. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 179-205, 1973. Morawiec, Edmund.

O filozofii politycznej Jakuba Maritaina. Studia Filozoficzne, nr 10, 65-81, 1973. Płużański, Tadeusz.

O intuicji intelektualnej u J. Maritaina. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 39-89, 1972. Morawiec, Edmund.

Marksizm - egzystencjalizm - myśl chrześcijańska. Wokół sporu o sens istnienia. Studia Filozoficzne, nr 5, 153-172, 1971. Płużański, Tadeusz.

O przedmiocie poznania intuicyjnego u Maritaina. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 113-139, 1968. Morawiec, Edmund.

"Wolność autonomii w personalizmie Maritaina" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 397-413. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Mrówczyński, Tadeusz.

"Maritaina humanizm integralny" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część II. (Myśli i Ludzie), 57-75. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965. Mrówczyński, Tadeusz.

Maritainowe próby wyodrębnienia filozofii przyrody od metafizyki i nauk przyrodniczych. Roczniki Filozoficzne, 12(3), 17-29, 1964. Kłósak, Kazimierz.

Personalizm Maritaina i współczesna myśl katolicka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Mrówczyński, Tadeusz.

Renesans scholastyki, jego źródła społeczne i intelektualne. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Jaroszewski, Tadeusz M.

Zagadnienie metody filozofii przyrody we współczesnej neoscholastyce. Roczniki Filozoficzne, 9(3), 5-41, 1961. Kłósak, Kazimierz.

Człowiek i społeczeństwo w filozofii politycznej J. Maritaina. Studia Filozoficzne, nr 1, 107-128, 1960. Mrówczyński, Tadeusz.

Zagadnienie współistnienia filozofii przyrody z nowożytną fizyką teoretyczną. Roczniki Filozoficzne, 7(3), 5-38, 1959. Kłósak, Kazimierz.

Jak pojąć w neoscholastyce przedmiot i metodę filozofii przyrody? Roczniki Filozoficzne, IV, 1-31, 1954. Kłósak, Kazimierz.

O tak zwanym realizmie tomistycznym. Myśl Filozoficzna, nr 1, 188-227, 1954. Kołakowski, Leszek.