INDEKS TEMATYCZNY

dzieło sztuki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Przyszłość arcydzieła. Studia Filozoficzne, nr 12, 9-15, 1988. Basara-Lipiec, Eugenia.

Odkrywanie - adaptacja - ekspresja. Studia Filozoficzne, nr 8, 141-153, 1987. Brach-Czaina, Jolanta.

O pojęciu stylu. Studia Filozoficzne, nr 1, 111-119, 1987. Pawłowski, Tadeusz.

Vanini (1585-1619) i jego filozofia muzyki. Studia Filozoficzne, nr 5, 75-89, 1984. Nowicki, Andrzej.

Percepcja i tworzenie dzieła sztuki w koncepcji Bergsona. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 107-112, 1982. Najder-Stefaniak, Krystyna.

Jak dopełniło się dzieło Romana Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 12, 3-11, 1980. Gierulanka, Danuta.

Świat jako dzieło sztuki. Studia Filozoficzne, nr 2, 37-50, 1979. Urbankowski, Bohdan.

Internalizacja wartości. Etyka, t. 16, 81-102, 1978. Gołaszewska, Maria.

Lukian a piękno. Studia Filozoficzne, nr 3, 111-120, 1978. Winniczuk, Lidia.

Budowa dzieła sztuki u Nicolaia Hartmanna i Romana Ingardena. Studia Filozoficzne, nr 5, 85-96, 1976. Franckowiak, Franciszek.

Romana Ingardena teoria wartości dzieła sztuki w świetle estetyki marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 49-68, 1975. Dziemidok, Bohdan.

Teoretyczne podstawy interpretacji dzieł sztuki plastycznej. Poznań, Wyd. Nauk. UAM, 1975. Ławniczak, Włodzimierz.

O możliwościach poznawczych utworu artystycznego. Studia Filozoficzne, nr 4, 53-68, 1974. Kobylińska-Połubińska, Krystyna.

Dzieło sztuki jako struktura humanistyczna. Studia Filozoficzne, nr 2, 165-178, 1972. Ławniczak, Włodzimierz.

Utwór filmowy a ingardenowa teoria warstw (w związku z książką A. Helman "O dziele filmowym"). Roczniki Filozoficzne, 20(1), 119-121, 1972. Stępień, Antoni B.

Pluralizm estetyczny Władysława Tatarkiewicza. Studia Filozoficzne, nr 6, 121-141, 1971. Dziemidok, Bohdan.

Interpretacja dzieła sztuki. Studia Filozoficzne, nr 5, 69-81, 1971. Pawłowski, Tadeusz.

Świadomość piękna. Problematyka genezy, funkcji, struktury i wartości w estetyce. Warszawa, PWN, 1970. Gołaszewska, Maria.

Studia z estetyki. T. 3. Warszawa, PWN, 1970. Ingarden, Roman.

Sztuka i rzeczywistość. Studia Filozoficzne, nr 2, 91-98, 1969. Gołaszewska, Maria.

Rola języka w przeżyciu estetycznym dzieła sztuki. Studia Filozoficzne, nr 3, 181-190, 1967. Gołaszewska, Maria.

O właściwej ocenie dzieł sztuki. Studia Filozoficzne, nr 4, 73-82, 1967. Śrzednicki, Jan.

Przeżycie - dzieło - wartość. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1966. Ingarden, Roman.

Zagadnienie systemu jakości estetycznie doniosłych. Studia Estetyczne, t. 2, 3-26, 1965. Ingarden, Roman.

"Czy dzieło sztuki jest symbolem?" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 399-411. Kraków, PWN, 1964. Makota, Janina.

Między tradycją a wizją przyszłości. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Morawski, Stefan.

"Obraz i tytuł" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 413-421. Kraków, PWN, 1964. Popiel, Jan.

Estetyka filozoficzna Etienne Souriau. Studia Estetyczne, t. 1, 259-268, 1964. Wojnar, Irena.

Dzieła sztuki jako znaki. Estetyka, IV, 231-241, 1963. Marciszewski, Witold.

Z badań nad genezą krytyki artystycznej. Estetyka, III, 155-175, 1962. Gołaszewska, Maria.

Problem wartości i kryteriów w estetyce H. Taine'a. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-27, 1962. Morawski, Stefan.

Sedlmayra teoria sztuki. [Rec. Sedlmayr, Hans. Kunst und Wahrheit]. Estetyka, II, 239-245, 1961. Pazura, Stanisław.

Świat sztuk i świat znaków. Estetyka, II, 37-52, 1961. Wallis, Mieczysław.

Rozważania o różnorodności postaw wobec dzieł sztuki i zadowoleń, jakie one dają. Estetyka, I, 67-95, 1960. Białostocki, Jan.

Studia z estetyki. T. 2. Warszawa, PWN, 1958; wyd. 2 1966. Ingarden, Roman.

Dzieło sztuki jako wytwór historycznie określonego społeczeństwa. Myśl Współczesna, nr 4, 85-112, 1950. Morawski, Stefan.

Elementy teorii zjawisk artystycznych. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 3-22, 1949. Choynowski, Mieczysław.

Ze studiów nad zagadnieniem formy i treści dzieła sztuki. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 65-86, 1949. Ingarden, Roman W.

W jakim sensie można mówić o prawdzie artystycznej. Przegląd Filozoficzny, nr 1-2, 204-224, 1949. Zwolińska, Krystyna.