INDEKS TEMATYCZNY

filozofia indyjska


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Freud albo Wschód na Zachodzie. Głos w dyskusji nad możliwością uzgodnienia dwu różnych form oglądu rzeczywistości. Colloquia Communia, 3-6(44-47), 55-60, 1989. Kosior, Krzysztof.

O żywiołach w starożytnej filozofii chińskiej, indyjskiej i greckiej. Studia Filozoficzne, nr 3, 27-44, 1989. Teuchmann, Romuald.

Współczesna recepcja filozofii indyjskiej. [Rec. Tokarski, Stanisław. Jogini i wspólnoty. Nowoczesna recepcja hinduizmu]. Studia Filozoficzne, nr 4, 182-185, 1989. Wilowski, Włodzimierz.

Starożytna filozofia społeczeństwa wedyjskiego. [Rec. Goswāmi, Satsvarūpa dāsa. Czym są wedy? Zarys myśli staroindyjskiej]. Studia Filozoficzne, nr 1, 154-158, 1988. Wilowski, Włodzimierz.

Iśa - próba interpretacji. Studia Filozoficzne, nr 6, 153-164, 1987. Kudelska, Marta.

Podstawy i granice indyjskiej tolerancji. Studia Filozoficzne, nr 3, 121-134, 1987. Lazari-Pawłowska, Ija.

Zagadnienie świadomości w filozofii Jogasutry Potańjalego. Studia Filozoficzne, nr 1, 147-153, 1987. Orlicki, Wiesław.

Atomizm grecki a indyjski. Kilka uwag na marginesie sporu o zapożyczenie teorii. Studia Filozoficzne, nr 3, 67-74, 1987. Wilowski, Włodzimierz.

Hedonizm grecki a indyjska i chińska filozofia przyjemności. Studia Filozoficzne, nr 12, 137-149, 1987. Wilowski, Włodzimierz.

Filozofia zachodnia a filozofia indyjska i chińska. [Rec. Copleston, Frederick C. Filozofie i kultury]. Studia Filozoficzne, nr 5, 163-165, 1987. Wilowski, Włodzimierz.

Kilka refleksji z jubileuszowej sesji Kongresu Filozofii Indyjskiej. Studia Filozoficzne, nr 10, 183-187, 1986. Dobrzański, Leonard.

Koncepcja czasu w jodze klasycznej. Studia Filozoficzne, nr 9, 143-153, 1981. Głuchowski, Gerard.

Ram Mohan Roy - ojciec myśli filozoficznej i politycznej Indii nowożytnych. Ruch Filozoficzny, XXXVIII (1-2), 25-39, 1980. Justyński, Janusz.

Problem kosmologii w jodze indyjskiej. Studia Filozoficzne, nr 2, 119-133, 1979. Głuchowski, Gerard.

Podstawowe założenia myśli filozoficznej i społecznej S. Vivekanandy. Ruch Filozoficzny, XXXV (3-4), 165-180, 1977. Justyński, Janusz.

Własny a cudzy świat wartości. Roczniki Filozoficzne, 25(2), 143-148, 1977. Lazari-Pawłowska, Ija.

Natura i wolność. Kowalska-Soni, Agnieszka (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10-11, 7-27, 1976. Bhattacharyya, Kalidas.
Natura i wolność: komentarz. Bąkowski, Jacek (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10-11, 29-37, 1976. Katz, Steven T.
Kilka uwag do rozprawy K. Bhattacharyyi. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 39-40, 1976. Kowalska-Soni, Agnieszka.

Trójsfera indyjskiej etyki. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 69-84, 1976. Byrski, Maria Krzysztof.

Joga klasyczna. Filozofia i praktyka. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 85-101, 1976. Cyboran, Leon.

O etyce indyjskiej (szkic syntetyczny). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 213-218, 1976. Cyboran, Leon.

Filozofia człowieka w materializmie staroindyjskim. Grabowska, Barbara (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 10-11, 157-166, 1976. Hajko, Dalimir.

Negatywna dialektyka Indii. [Rec. Sharma, Dhirendra. The Negative Dialectics. A Study of the Negative Dialecticism in Indian Philosophy]. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 210-212, 1976. Jedynak, Stanisław.

Filozofia indyjska filozofią układu zrównoważonego? Studia Filozoficzne, nr 10-11, 143-155, 1976. Kieniewicz, Jan.

Wstęp do badań nad historią Indii. Łoziński, Jerzy (tłum.), Ługowski, Andrzej (popr.). Studia Filozoficzne, nr 10-11, 117-127, 1976. Kosambi, Damodar Dharmanand.

Etyczne treści Bhagawadgity. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 103-115, 1976. Lazari-Pawłowska, Ija.

Próba syntetycznego spojrzenia na filozofię indyjską. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 129-141, 1976. Margul, Tadeusz.

Towarzystwo Przyjaźni Polsko-Indyjskiej. Studia Filozoficzne, nr 10-11, 213-216, 1976. Zymiak, Tadeusz.

Auroville. (Z badań nad kulturą Indii). Studia Filozoficzne, nr 3, 97-114, 1974. Lazari-Pawłowska, Ija.

Hymny Rigwedy. [Rec. Hymny Rigwedy. Michalski, Stanisław Franciszek (tłum.)]. Studia Filozoficzne, nr 12, 163-165, 1974. Madeja, Zygmunt.

Indyjski kwartalnik filozoficzny. [Rec. Darshana International, 13(3), 1973]. Studia Filozoficzne, nr 1, 179-181, 1974. Margul, Tadeusz.

Myśl filozoficzna Sri Aurobindo. Studia Filozoficzne, nr 3, 115-123, 1974. Margul, Tadeusz.

O indyjskim rodowodzie abderyckiej koncepcji próżni. Roczniki Filozoficzne, 21(1), 5-28, 1973. Góra, Stanisław J.

Immanuel Kant a metafizyka dawnych Indii. Studia Filozoficzne, nr 4, 7-14, 1973. Słuszkiewicz, Eugeniusz.

"Smak" Brahmy i "smak" Buddy (O estetyce indyjskiej). Studia Filozoficzne, nr 6, 73-83, 1970. Byrski, Maria Krzysztof.

Miejsce Jogasutr w filozofii indyjskiej. Studia Filozoficzne, nr 6, 43-56, 1970. Cyboran, Leon.

Klasyczna joga indyjska. Studia Filozoficzne, nr 6, 57-72, 1970. Głuchowski, Gerard.

Od Rigwedy do Upaniszad (Pomysły filozoficzno-etyczne Wed). Studia Filozoficzne, nr 6, 17-34, 1970.  Jedynak, Stanisław.

O materializmie i idealizmie w starożytnych Indiach (Na marginesie artykułu J. Filipskiego). Studia Filozoficzne, nr 6, 85-94, 1970. Karp, Artur.

Filozofia w starożytnych Indiach (Krótko o filozofii indyjskiej z lotu ptaka). Studia Filozoficzne, nr 6, 3-16, 1970. Słuszkiewicz, Eugeniusz.

O logice indyjskiej (nyāya - vaiśesika). Studia Filozoficzne, nr 6, 95-102, 1970. Tokarz, Franciszek.

Gandhi. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Lazari-Pawłowska, Ija.

Etyka Gandhiego. Warszawa, PWN, 1965. Lazari-Pawłowska, Ija.

Zasada życzliwości (ahimsy) w etyce Gandhiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 111-156, 1962. Lazari-Pawłowska, Ija. 

Monografia o filozofii indyjskiej. [Rec. Radhakrishnan, Sarvepalli. Filozofia indyjska, tom I]. Studia Filozoficzne, nr 1, 231-238, 1960. Lazari-Pawłowska, Ija.

Problem duszy w systemach indyjskich. Znak, nr 60, 714-746, 1959. Tokarz, Franciszek.

Saccidānanda. Próby Upaniszad określenia Absolutu jako bytu (sat), świadomości (cit) i szczęśliwości (ānanda). Roczniki Filozoficzne, 5(3), 5-41, 1955/1957. Tokarz, Franciszek.