INDEKS TEMATYCZNY

filozofia narodowa


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Filozofia Henryka Kamieńskiego istotnym źródłem marksizmu w Polsce. Studia Filozoficzne, nr 3, 105-120, 1988. Żuraw, Józef.

Kontrowersje wokół polskiej myśli poheglowskiej. [Polemika z: Rąb, Jacek. Ideologia postheglizmu. Kategoria narodu w polskim heglizmie a współczesne kontrowersje]. Studia Filozoficzne, nr 3, 197-210, 1983. Głombik, Czesław.

Uniwersalizm jako program filozofii narodowej. Studia Filozoficzne, nr 4, 133-156, 1980. Urbankowski, Bohdan.

Podstawowe założenia myśli filozoficznej i społecznej S. Vivekanandy. Ruch Filozoficzny, XXXV (3-4), 165-180, 1977. Justyński, Janusz.

Synteza pozytywizmu i romantyki jako droga realizacji autonomii narodowej. Studia Filozoficzne, nr 5, 57-68, 1975. Mackiewicz, Witold.

"Pokolenie 98". Niektóre problemy racjonalizacji klęski. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 20, 239-250, 1974. Komorowski, Adam.

Koncepcje "filozofii narodowej" Libelta i Trentowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 31-53, 1970. Kozłowski, Roman.

Koncepcje "filozofii narodowej" Libelta i Trentowskiego. Studia Filozoficzne, nr 4-5, 59-77, 1970. Kozłowski, Roman.

Bronisława Trentowskiego filozofia człowieka. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 16, 5-16, 1970. Suchodolski, Bogdan.

Samowładztwo rozumu i objawy filozofii słowiańskiej. O miłości ojczyzny. System umnictwa. O panteizmie w filozofii. Walicki, Andrzej (wstęp), VIII-LXXXVII. Warszawa, PWN, 1967. Libelt, Karol Fryderyk.

Mickiewicz a Cieszkowski. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 13, 173-234, 1967. Walicki, Andrzej.

"Niektóre węzłowe problemy rozwoju polskiej myśli społeczno-politycznej i filozoficznej XIX w. (do lat siedemdziesiątych)" w: Z dziejów polskiej myśli filozoficznej i społecznej. T. III. Wiek XIX. Baczko, Bronisław i Assorodobraj, Nina (red.), 9-67. Warszawa, Książka i Wiedza, 1957. Baczko, Bronisław.

Koncepcje filozoficzne mesjanistów polskich w połowie XIX wieku. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 2, 81-123, 1957. Kroński, Tadeusz.