INDEKS TEMATYCZNY

filozofia współczesna


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Niekartezjańska koncepcja samoświadomości. Edukacja Filozoficzna, 14, 247-259, 1992. Bobryk, Jerzy.

 

Ontologia, metodologia, kultura. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 183-211, 1988. McKeon, Richard.

Heidegger we Francji. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 33, 267-279, 1988. Migasiński, Jacek.

[Rec. Passmore, John. Recent Philosophers: a Supplemental to A Hundred Years of Philosophy]. Ruch Filozoficzny, XLV (2), 199-205, 1988. Szubka, Tadeusz.

Jürgen Habermas - w poszukiwaniu filozoficznej tożsamości epoki. [Rec. Habermas, Jürgen. Der philosophische Diskurs der Moderne]. Studia Filozoficzne, nr 2, 173-178, 1987. Szczepański, Marek.

Nowe aspekty zagadnienia prawdziwości we współczesnej filozofii. Nieznański, Edward (tłum.). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 216-221, 1986. Weingartner, Paul.

Syndrom współczesnego amarksizmu. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 63-77, 1985. Mendelski, Tadeusz.

Czasopisma filozoficzne. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 243-278, 1985. Wielgus, Stanisław.

Podstawowe tendencje XVII Kongresu. [Montreal 1983]. Studia Filozoficzne, nr 9, 57-68, 1984. Borgosz, Józef.

Współczesna myśl filozoficzna, antropologia filozoficzna, Bloch. Studia Filozoficzne, nr 8, 77-103, 1984. Czajka, Anna.

Zadania filozofii wobec współczesnej kultury. Wypych, Włodzimierz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 11-16, 1984. Lobkowicz, Nikolaus.

Filozofia XX wieku w oczach A. J. Ayera. [Rec. Ayer, A. J. Philosophy in the Twentieth Century]. Studia Filozoficzne, nr 8, 195-197, 1984. Sarkowicz, Ryszard.

Kilka uwag i refleksji na temat Kongresu w Montrealu. [1983]. Studia Filozoficzne, nr 9, 77-87, 1984. Such, Jan.

Filozofia a współczesność. Impresje z Kongresu Filozoficznego. [Montreal 1983]. Studia Filozoficzne, nr 9, 69-75, 1984. Szmyd, Jan.

[Rec. Ayer, A. J. Philosophy in the Twentieth Century]. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 207-213, 1984. Szubka, Tadeusz.

Antynomie krytyki marksizmu. (W setną rocznicę śmierci Karola Marksa). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 3-16, 1983. Borgosz, Józef.

Stare i nowe współczesnej filozofii. [Rec. Copleston, Frederick C. Filozofia współczesna : badania nad pozytywizmem logicznym i egzystencjalizmem. Chwedeńczk, B. (tłum.)]. Znak, nr 335, 1323-1329, 1982. Baran, Bogdan.

Problem wojny i pokoju we współczesnej filozofii. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 125-137, 1981. Ochocki, Kazimierz.

"Neomarksizm" - geneza i współczesne interpretacje. Studia Filozoficzne, nr 12, 97-111, 1980. Malinowski, Antoni.

Filozofia drugiej połowy XX wieku. [Polemika z: Siemek, Marek. Drogi współczesnej filozofii]. Studia Filozoficzne, nr 9, 145-152, 1979. Kmita, Jerzy.

Na Zachodzie zmiany. [Rec. Western Marxism. A Critical Reader]. Studia Filozoficzne, nr 4, 161-165, 1979. Magala, Sławomir.

Marksizm a współczesna myśl burżuazyjna. (Problemy badawcze i dydaktyczne). Studia Filozoficzne, nr 5, 41-52, 1979. Panasiuk, Ryszard.

W sprawie "Dróg współczesnej filozofii". [Polemika z: Siemek, Marek. Drogi współczesnej filozofii]. Studia Filozoficzne, nr 11, 121-132, 1979. Woleński, Jan.

O filozofii lingwistycznej - odpowiedź pani Hannie Rosnerowej. Znak, nr 294, 1494-1522, 1978. Gawroński, Alfred.

W sprawie filozofii współczesnej. Quaestio disputata. [Polemika z: Gawroński, Alfred. Pochwała filozofii lingwistycznej]. Znak, nr 285, 388-411, 1978. Rosnerowa, Hanna.

O ruchu Teilhardowskim w krajach języka niemieckiego. Roczniki Filozoficzne, 23(3), 158-164, 1975. Strojnowski, Jerzy.

O filozofii i nauce na Kongresie w Warnie. [XV Światowy Kongres Filozofii 1973]. Ruch Filozoficzny, XXXII (1), 7-13, 1974. Głombik, Czesław.

Sporu o inspirację ciąg dalszy. [Polemika z: Gogacz, M.]. Znak, nr 245, 1471-1483, 1974. Tischner, Józef.

[Rec. Flam, Leopold. La philosophie au tournant de notre temps]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 173-177, 1973. Sztumski, Wiesław.

Problemy współczesnej filozofii. (Tłum. anonim.). Człowiek i Światopogląd, nr 1, 28-46, 1971. Kopnin, Paweł W.

Strukturalizm, humanistyka, filozofia. Znak, nr 203, 579-601, 1971. Pomian, Krzysztof.

Dialektyka ludzkiego myślenia. [Z ks. prof. Stanisławem Kamińskim rozmawia Władysław Stróżewski]. Znak, nr 180, 713-720, 1969. Kamiński, Stanisław.

Problem genezy i sensu antynomii metafizyki i dialektyki. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-31, 1969. Legowicz, Jan.

[Rec. Stegmüller, Wolfgang. Hauptströmungen der Gegenwartsphilosophie. Dritte...]. Ruch Filozoficzny, XXVII (1), 22-25, 1969. Moese, Henryk.

Filozofia i teologia współczesna w oczach Maritaina. [Rec. Maritain, Jacques. Le paysan de la Garonne]. Znak, nr 161, 1477-1487, 1967. Zdybicka, Zofia.

Kronika współczesnej filozofii religii. Znak, nr 147, 1132-1150, 1966. Jaworski, Marian.

Spór o istotę filozofii. [Rec. Ingarden, Roman. Z badań nad filozofią współczesną]. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-201, 1966. Szewczyk, Jan.

Z dziejów filozofii współczesnej. [Rec. Bakradze, Konstanty. Z dziejów filozofii współczesnej]. Studia Filozoficzne, nr 1, 195-206, 1966. Hempliński, Michał.

Z badań nad filozofią współczesną. Warszawa, PWN, 1963. Ingarden, Roman.

Współczesne zagadnienia filozoficzne [Rec. Contemporary Philosophic Problems. Krikorian, Yervant H. & Edel, Abraham (eds)]. Studia Filozoficzne, nr 4, 209-210,1961. Czeżowski, Tadeusz.

O filozofii analitycznej. Ruch Filozoficzny, XX (3), 136-152, 1961. Jordan, Zbigniew.

Ogólna sytuacja w filozofii i sens jej uprawiania. Znak, nr 48, 704-714, 1958. Krąpiec, Albert M.