INDEKS TEMATYCZNY

irracjonalizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O postaciach irracjonalizmu empirycznego. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 63-74, 1990. Szmyd, Jan.

O dialektyce racjonalności i irracjonalności. Studia Filozoficzne, nr 1, 87-94, 1989. Szmyd, Jan.

Formy irracjonalizmu historycznego. Studia Filozoficzne, nr 7, 13-26, 1987. Czarnecki, Zdzisław J.

Reinterpretacja zagadnienia świadomości a kryzys racjonalizmu. Studia Filozoficzne, nr 7, 45-57, 1987. Padoł, Roman.

Irracjonalizm jako problem badawczy. Studia Filozoficzne, nr 7, 3-12, 1987. Szmyd, Jan.

Reakcje obronne polskiej filozofii profesjonalnej na irracjonalizm początków XX w. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 320-326, 1983. Borzym, Stanisław.

Egzystencjalizm hipostazą? Studia Filozoficzne, nr 8-9, 181-195, 1983. Toeplitz, Karol.

W imię rozumu? Marksizm, racjonalizm, irracjonalizm. Pluta, Roman (tłum.). Colloquia Communia, nr 5, 80-103, 1982. Balibar, Etienne.

Racjonalność przekonań. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 27-36, 1981. Hempliński, Michał.

Centralne założenia i kategorie filozoficzne polskiego modernizmu. Studia Filozoficzne, nr 1, 49-67, 1980. Padoł, Roman.

Irracjonalność bytu według Jean-Paul Sartre’a. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 133-154, 1979. Nowaczyk, Jan.

Przekształcone formy (o konieczności irracjonalnych środków wyrazu). Jędrzejewski, Sławomir (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3-4, 99-108, 1972. Mamardaszwili, M. K.

Racjonalizm jest irracjonalny. [Polemika z: Kalinowski, Jerzy. W związku z tzw. metafizyką egzystencjalną]. Znak, nr 142, 467-478, 1966. Grygiel, Stanisław.

W związku z tzw. metafizyką egzystencjalną [Polemika z: Grygiel, S.; Krąpiec, M. A.; Stępień, T.]. Znak, nr 142, 452-467, 1966. Kalinowski, Jerzy.

Die irrationalisierung der Religion als Produkt des Rationalismus (Der Fall Johannes Bredenburgs). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 12, 225-274, 1966. Kołakowski, Leszek.

Rozdroża pesymizmu. Jednostka i społeczeństwo w koncepcji Arthura Schopenhauera. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965. Garewicz, Jan.