INDEKS TEMATYCZNY

pokój / pacyfizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Sociability versus Conflict: Grotius’s Critique of the Doctrine of Reason d’Etat. Archive of the History of Philosophy and Social Thought, 56, 117-131, 2011. Korab-Karpowicz, Julian W.

 

Filozofia nowego ruchu pokoju jako podmiotu uniwersalnego. Studia Filozoficzne, nr 4, 27-44, 1989. Kuczyński, Janusz.

Pokój - najwyższy wyraz kultury. Studia Filozoficzne, nr 3, 51-65, 1987. Borgosz, Józef.

Utylitarystyczny plan powszechnego i trwałego pokoju Jeremiasza Benthama. Studia Filozoficzne, nr 9, 153-167, 1987. Borgosz, Józef.

Henryk Elzenberg o Gandhim i pacyfizmie. W stulecie urodzin. Studia Filozoficzne, nr 8, 19-28, 1987. Lazari-Pawłowska, Ija.

Dylematy metodologii badań wojny i pokoju. Studia Filozoficzne, nr 6, 21-39, 1987. Mendelski, Tadeusz.

O potrzebie zwrotu w filozoficznym podejściu do zagadnienia wojny i pokoju w dobie obecnej. Studia Filozoficzne, nr 3, 43-49, 1987. Szmyd, Jan.

Zagadnienia wojny i pokoju w programie KPZR. Studia Filozoficzne, nr 10, 109-126, 1987. Wohl, Andrzej.

Widmo Armagedona. Studia Filozoficzne, nr 7, 95-107, 1984. Kozielecki, Józef.

Polemologia - "przewrót kopernikański" w pojmowaniu wojny i pokoju? Studia Filozoficzne, nr 11-12, 105-119, 1983. Borgosz, Józef.

Działania pokojowe a postawy etyczne. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 141-159, 1989. Grzegorczyk, Andrzej.

Idea pokoju w polskiej myśli filozoficznej w XV wieku. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 145-149, 1983. Kuksewicz, Zdzisław.

Prawo do życia w pokoju jako prawo człowieka. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 121-127, 1983. Łopatka, Adam.

Filozofia idei pokoju w "Nowym Testamencie". Studia Filozoficzne, nr 11-12, 129-144, 1983. Rode, Maksymilian.

Sens życia i sens dziejów. Pokój i postęp w świetle systemowej filozofii przyrody. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 139-143, 1981. Aleksandrowicz, Julian.

Problem wojny i pokoju we współczesnej filozofii. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 125-137, 1981. Ochocki, Kazimierz.

Samuel Przypkowski (1592-1670) i jego traktat De pace et concordia ecclesiae. Studia Filozoficzne, nr 2, 89-102, 1981. Ogonowski, Zbigniew.

Idea pokoju w Polsce (sprawozdanie z konferencji PAN). [13-14.06.1980]. Studia Filozoficzne, nr 1, 192-201, 1981. Stachowski, Zbigniew.

Przemoc wszechobecna. (Kwartalnik UNESCO o przemocy). [Polemika z: Domenach, Jean-Marie, The Ubiquity of Violence. International Social Science Journal, nr 4, 1978]. Studia Filozoficzne, nr 9, 99-109, 1980. Stawiński, Janusz.

Tradycje wychowania dla pokoju w polskiej myśli filozoficzno-społecznej. Przyczynek do zagadnienia. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-19, 1979. Borgosz, Józef.

O dalszą konkretyzację dialogu chrześcijanie-marksiści. Studia Filozoficzne, nr 5, 35-45, 1978. Borgosz, Józef.

Ewolucja poglądów etycznych Bertranda Russella. Studia Filozoficzne, nr 1, 83-91, 1973. Porębski, Czesław.

Filozofia, medycyna i pokój. Studia Filozoficzne, nr 5, 21-27, 1972. Aleksandrowicz, Julian.

Na marginesie konferencji "Filozofia i pokój". Znak, nr 219, 1231-1235, 1972. Bortnowska, Halina.

Filozofia i pokój. Studia Filozoficzne, nr 5, 7-18, 1972. Dobrosielski, Marian.
Głos końcowy. Studia Filozoficzne, nr 5, 74-76, 1972.

Niektóre problemy teoretyczne w leninowskiej koncepcji wojny i pokoju. Studia Filozoficzne, nr 5, 91-92, 1972. Glińska, Alicja.

Pokój jest konsekwencją mądrości. Studia Filozoficzne, nr 5, 28-35, 1972. Gogacz, Mieczysław.

Postawa agonistyczna i ethos pokoju w świecie człowieka. Studia Filozoficzne, nr 5, 93-96, 1972. Gołaszewska, Maria.

Odpowiedzialność uczonych. Chrześcijanie i marksiści w walce o pokój. Studia Filozoficzne, nr 5, 46-51, 1972. Jaroszewski, Tadeusz M.

Pax humana dzisiaj. Studia Filozoficzne, nr 5, 36-39, 1972. Legowicz, Jan.

Wojna i pokój. Studia Filozoficzne, nr 5, 77-87, 1972. Lipiec, Józef.

Filozofia wobec idei pokoju. Studia Filozoficzne, nr 5, 43-45, 1972. Loranc, Władysław.

Filozofia marksistowska a walka o pokój. Studia Filozoficzne, nr 5, 88-90, 1972. Ochocki, Kazimierz.

W poszukiwaniu istoty pokoju. Studia Filozoficzne, nr 5, 59-64, 1972. Stróżewski, Władysław.

Si vis pacem - para bellum? Studia Filozoficzne, nr 5, 100-101, 1972. Sztumski, Janusz.

O roli świadomości ludzi w sprawach wojny i pokoju. Studia Filozoficzne, nr 5, 17-20, 1972. Tomaszewski, Tadeusz.

Jauresowska idea pokoju i spór o jej dziedzictwo. Studia Filozoficzne, nr 5, 102-108, 1972. Wojnar-Sujecka, Janina.

Sprawa pokoju - ponad różnicami ideologicznymi. Studia Filozoficzne, nr 5, 40-42, 1972. Zabłocki, Janusz.

Filozofia pokoju. Studia Filozoficzne, nr 5, 97-99, 1972. Żurawicki, Seweryn.

Zagadnienie wojny w etyce. Etyka, t. 3, 115-145, 1968. Michalik, Mieczysław.

Moralne racje pokoju. [Rec. Hare, Richard M. Peace]. Etyka, t. 3, 263-266, 1968. Szawarski, Zbigniew.

O możliwości pokojowego współistnienia państw socjalistycznych i kapitalistycznych. Myśl Filozoficzna, nr 1, 3-35, 1955. Morawiecki, Wojciech.

Idea pokoju w dziejach myśli ludzkiej. Przegląd Filozoficzny, nr 3-4, 303-316, 1949. Harassek, Stefan.