INDEKS TEMATYCZNY

władza, panowanie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Mistyka władzy. Studia Filozoficzne, nr 11, 89-107, 1989. Kasia, Andrzej.

Prawo jako rozkaz suwerena w doktrynie Johna Austina. Studia Filozoficzne, nr 5, 73-83, 1988. Babicki, Wojciech.

Wzajemne relacje władzy i wolności w koncepcji Kępińskiego. Studia Filozoficzne, nr 10, 167-175, 1988. Maciuszek, Józef.

Habermas i Foucault: spory wokół wiedzy jako władzy. Colloquia Communia, 4-5(27-28), 101-120, 1986. Mendelski, Tadeusz.

Habermas a tradycja "Dialektyki Oświecenia". Colloquia Communia, 4-5(27-28), 79-100, 1986. Pieniążek, Paweł.

Wolność a władza (związki definicyjne). Studia Filozoficzne, nr 4, 95-103, 1986. Sołtys, Edward.

Podział czy rozproszenie rozumu? O dyskusji między Habermasem i Foucault. Markiewicz, Barbara (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 1-2, 59-69, 1986. Waldenfels, Bernhard.

Francesco Guicciardini o koncepcjach społeczno-politycznych Niccolò Machiavellego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 29-54, 1985. Malarczyk, Jan.

Seneki marzenie o idealnym władcy. Studia Filozoficzne, nr 10, 23-33, 1979. Dembińska-Siury, Dobrochna.

Postęp techniczny i centralizacja władzy: refleksje sceptyczne. Studia Filozoficzne, nr 9, 87-102, 1979. Lamentowicz, Wojciech.

Między wolnością a manipulacją. (Refleksje z "Pierwszego Kongresu Moralistów Europejskich"). [Strasbourg, 1973]. Znak, nr 237, 374-384, 1974. Gawlik, Wiesław.

Osobowość kierownicza a inżynieria ludzka. Studia Filozoficzne, nr 5, 159-172, 1973. Przewłocki, Przemysław.

Władza a władza polityczna (państwo). Analiza pojęć. Studia Filozoficzne, nr 4, 67-86, 1971. Cackowski, Zdzisław.

Ontologiczna koncepcja państwa w politycznych pismach Lenina. Studia Filozoficzne, nr 4, 101-115, 1971. Lipiec, Józef.

"Montesquieu: idea wolności konkretnej" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 230-239, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Szacki, Jerzy.

Arystoteles. Początki i podstawy nauki o społeczeństwie. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. Rybicki, Paweł.

Lenin o formach rewolucji socjalistycznej. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 3-48, 1960. Waldenberg, Marek.

Z dziejów rozwoju marksistowskiej teorii państwa. Myśl Filozoficzna, nr 4, 264-290, 1954. Hochweld, Julian.

Z zagadnień kierowniczej roli klasy robotniczej w sojuszu robotniczo-chłopskim. Myśl Filozoficzna, nr 1, 3-39, 1954. Jarosławski, Jan.

Pisma filozoficzne i społeczne. T. 1 i 2. Suchodolski, Bogdan (opracowanie i wstęp), IX-XXVIII. Warszawa, PWN, 1954. Staszic, Stanisław.

Marksistowsko-leninowska teoria rewolucji. Myśl Filozoficzna, nr 1, 241-266, 1954. Zawadzki, Sylwester.

Dyktatura proletariatu jako "rządy ludu sprawowane przez sam lud". Myśl Filozoficzna, nr 3, 260-292, 1954. Zawadzki, Sylwester.

Władza państwowa w służbie narodu. Fragment z filozofii średniowiecznej. Roczniki Filozoficzne, I, 278-281, 1948. Usowicz, Aleksander.