INDEKS TEMATYCZNY

BERGSON, Henri


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Bergson i Husserl: jedna czy dwie koncepcje czasu? Studia Filozoficzne, nr 1, 71-81, 1990. Szymańska-Świątek, Elżbieta.

Bergson jako martwy klasyk. [Rec. Kołakowski, Leszek. Henri Bergson. Ein Dichterphilosoph]. Znak, nr 404, 80-86, 1989. Borzym, Stanisław.

Przesłania nauczyciela filozofii. Henri Bergson. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 287-298, 1989. Borzym, Stanisław.

Antropologia społeczna Henri Bergsona. Studia Filozoficzne, nr 2, 121-137, 1987. Błaszczak, Mirosława.

Bergsonowska teoria percepcji. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 32, 93-132, 1987. Kulczycki, Jerzy.

Wyobrażenie. Dyskusja poglądów Bergsona, Piageta i Sartre’a. Studia Filozoficzne, nr 1-2, 147-158, 1986. Raszkiewicz, Henryk.

Arystotelesowskie elementy w metafizyce Bergsona. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 127-166, 1984. Waszkinel, Romuald.

Główne filozoficzne koncepcje zmiany. Roczniki Filozoficzne, 31(1), 41-76, 1983. Kiczuk, Stanisław.

Obowiązek i wezwanie moralne w filozofii Henri Bergsona. Etyka, nr 20, 23-44, 1983. Środa, Magdalena.

Wolność jako bezpośrednia dana świadomości. (O filozofii wolności Henryka Bergsona). Studia Filozoficzne, nr 7, 133-144, 1983. Środa, Magdalena.

Źródła Bergsona teorii trwania a psychologia i spirytualizm. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 133-157, 1983. Waszkinel, Romuald.

Katolicka krytyka filozofii Bergsona w Polsce. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 28, 275-299, 1982. Borzym, Stanisław.

Percepcja i tworzenie dzieła sztuki w koncepcji Bergsona. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 107-112, 1982. Najder-Stefaniak, Krystyna.

Bergson i Leśmian. Światopogląd filozofa a światopogląd poety. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 169-182, 1981. Borzym, Stanisław.

Ingardenowska krytyka bergsonizmu jako teorii poznania. Studia Filozoficzne, nr 11, 23-41, 1981. Borzym, Stanisław.

Kategoria piękna w estetycznej koncepcji Bergsona. Studia Filozoficzne, nr 11, 43-47, 1981. Najder-Stefaniak, Krystyna.

Nicość i pełnia. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 169-190, 1981. Skarga, Barbara.

Alienacja "cogito". O zadaniach psychologii u Bergsona i Junga. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 217-243, 1980. Kępczyńska, Małgorzata.

"Myślimy w przestrzeni". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 191-216, 1980. Skarga, Barbara.

Transformacje idei Bergsonowskich: Sorel i Brzozowski. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 247-273, 1979. Borzym, Stanisław.

W kręgu idei bergsonowskich w Polsce: Abramowski i Znaniecki. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 23, 275-314, 1977. Borzym, Stanisław.

Społeczeństwo a humanizm. Ze studiów nad Bergsonem. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 23, 83-99, 1977. Skarga, Barbara.

Metafizyka ciała - krytyka i inspiracja. Studia Filozoficzne, nr 2, 99-121, 1975. Urbankowski, Bohdan.

Koncepcja ewolucji życia u H. Bergsona i C. Teilharda de Chardin. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 217-228, 1969. Błoch, Bernard G.

Nowe książki o bergsonizmie. [Rec. Barthélemy-Madaule, Madeleine. Bergson adversaire de Kant. Étude critique de la conception bergsonienne du kantisme suivie d'une bibliographie kantienne. Deleuze, Gilles. Le Bergsonisme]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 142-146, 1968. Borzym, Stanisław.

"Bergsona exodus wolności" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 373-384. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Dziżyński, Jan.

Spór o istotę filozofii. [Rec. Ingarden, Roman. Z badań nad filozofią współczesną]. Studia Filozoficzne, nr 2, 179-201, 1966. Szewczyk, Jan.

"Bergson - filozofia mitu kosmicznego" w: Filozofia i socjologia XX wieku. Część I. (Myśli i Ludzie), 7-23. Wyd. 2 rozsz. i uzup. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965. Pomian, Krzysztof.

Z badań nad filozofią współczesną. Warszawa, PWN, 1963. Ingarden, Roman.

Aktualność Bergsona. [Rec. Bergson, Henri. Myśl i ruch. Dusza i ciało]. Znak, nr 114, 1511-1515, 1963. Stróżewski, Władysław.

[Rec. Pflug, Günther. Henri Bergson. Quellen und Konsequenzen einer induktiven Metaphysik]. Ruch Filozoficzny, XIX (3-4), 158-159, 1959/1960. Pieczyński, Mieczysław.