INDEKS TEMATYCZNY

alienacja


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Podmiotowość, uprzedmiotowienie, alienacja" w: Studia nad ideą podmiotowości człowieka. Czarnecki, Zdzisław, Jerzy (red.), 101 - 119. Lublin, Wyd. UMCS, 1999. Sikora, Paweł.

 

Człowiek faustyczny. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 25-32, 1989. Borgosz, Józef.

O zniesieniu teorii alienacji. Colloquia Communia, 3-6(44-47), 245-253, 1989. Kochan, Ewa i Kochan, Jerzy.

Alienacja techniczno-militarna. (Dialektyka depodmiotyzacji i przedmiotyzacji wojny). Studia Filozoficzne, nr 6, 7-19, 1987. Borgosz, Józef.

Filozofia pracy klasy robotniczej. Colloquia Communia, nr 1(18), 37-49, 1985. Szewczyk, Jan.

Marksizm dzisiaj. Znaczenie marksowskiej teorii alienacji. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-13, 1983. Schaff, Adam.

Hermeneutyka i alienacje. H. G. Gadamer o sztuce rozumienia. Znak, nr 309, 356-368, 1980. Baran, Bogdan.

Alienacja jednostki w stosunku do własnego "ja" i do własnego życia. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 85-100, 1979. Schaff, Adam.

Nowa Lewica amerykańska w poszukiwaniu autentycznego człowieka. Etyka, t. 17, 53-82, 1979. Tokarczyk, Roman.

Świat myślowy György Lukácsa. (O węgierskiej monografii Istvána Hermanna). Studia Filozoficzne, nr 1, 5-13, 1977. Ślęczka, Kazimierz.

Problematyka alienacyjno-dezalienacyjna u Engelsa. Rys historyczny. Studia Filozoficzne, nr 2, 21-43, 1975. Krakowiak, Józef.

Kategoria alienacji w filozofii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 9, 113-120, 1974. Jaroszewski, Tadeusz M.

Alienacja i dezalienacja społeczeństwa przemysłowego. [Rec. Perroux, François. Aliénation et société industrielle]. Studia Filozoficzne, nr 4, 205-210, 1973. Jędrzejczak, Klara.

Sztuka jako forma więzi ze światem. Studia Filozoficzne, nr 6, 165-174, 1973. Kuczyńska, Alicja.

Powstanie i rozwój realnego humanizmu Karola Marksa - walka z alienacją. Studia Filozoficzne, nr 5, 19-51, 1973. Ochocki, Aleksander.

György Lukácsa krytyka rozumu mieszczańskiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 109-123, 1972. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

Alienacja w fizyce? Człowiek i Światopogląd, nr 11-12, 144-165, 1972. Szumilewicz, Irena.

Historia wyobcowana a odpowiedzialność osobowa (O filozofii Stanisława Brzozowskiego). Studia Filozoficzne, nr 3, 91-108, 1971. Łagowski, Bronisław.

Wobec strukturalizmu Lévi-Straussa (I). Strukturalistyczna alienacja. Człowiek i Światopogląd, nr 9, 31-46, 1971. Płużański, Tadeusz.

Materializm dialektyczny. Warszawa, PZWS, 1969; wyd. 3 ANS, 1987. Ładosz, Jarosław.

Refleksje nad zagadnieniem pracy w marksistowskiej filozofii człowieka. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 105-126, 1969. Ochocki, Aleksander.

O "empirycznym" ujęciu problematyki alienacji. [Rec. Obradowić, Josip. Teoretski aspekti empiriskog pristupa problemu alijenacije]. Studia Filozoficzne, nr 1, 216-219, 1968. Jedynak, Stanisław.

Obrachunki filozoficzne Karol Marksa w "Ideologii niemieckiej". Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Michalik, Mieczysław.

Marksizm a jednostka ludzka. Studia Filozoficzne, nr 2, 87-106, 1966. Schaff, Adam.

"Fichte: wolność i kształt wolności" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 262-273, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Siemek, Marek.

Człowiek i światopoglądy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Baczko, Bronisław.

Filozofia życia. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965. Kuczyński, Janusz.

O Marksowskiej koncepcji alienacji estetycznej. Studia Estetyczne, t. 2, 271-288, 1965. Ochocki, Aleksander.

Marksizm a jednostka ludzka. Przyczynek do marksistowskiej filozofii człowieka. Warszawa, PWN, 1965. Schaff, Adam.

Rousseau: samotność i wspólnota. Warszawa, PWN, 1964. Baczko, Bronisław.

Trojaka funkcja wychowawcza sztuki. Estetyka, IV, 19-71, 1963. Morawski, Stefan.

Rousseau i problemy alienacji. Studia Filozoficzne, nr 3, 25-71, 1961. Baczko, Bronisław.

Człowiek, humanizm, moralność. Ze studiów nad Marksem. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961; wyd. 2 1966. Fritzhand, Marek.

Wokół problemów alienacji. Studia Filozoficzne, nr 6, 19-50, 1959. Baczko, Bronisław.

Hegel, Marks i problemy alienacji. Studia Filozoficzne, nr 1, 36-58, 1957. Baczko, Bronisław.