INDEKS TEMATYCZNY

doświadczenie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Postulat fenomenologii u E. Husserla i M. Heideggera. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 75-105, 1988. Rożdżeński, Roman.

Zagadnienie punktu wyjścia teorii człowieka św. Tomasza z Akwinu i Gabriela Marcela. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 189-218, 1982. Dec, Ignacy.

O właściwą interpretację doświadczenia w filozofii Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 153-184, 1982. Kowalczyk, Stanisław.

Doświadczenie ludzkie podstawą afirmacji Boga. Roczniki Filozoficzne, 30(2), 5-13, 1982. Zdybicka, Zofia J.

Fizyka jako filozofia: przypadek C. F. Weizsäckera. Studia Filozoficzne, nr 10, 109-121, 1980. Olczyk, Sławoj i Przanowski, Maciej.

O doświadczeniu - tylko nieporozumienia? [Polemika z: Krąpiec A. Uwagi o "O doświadczeniu ponownie"]. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 255-256, 1978. Stępień, Antoni B.

Zagadnienie punktu wyjścia w filozofii a realizm. Roczniki Filozoficzne, 25(1), 47-59, 1977. Półtawski, Andrzej.

Doświadczenie i metafizyka. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 5-16, 1976. Krąpiec, Mieczysław A.

O doświadczeniu - ponownie. [Polemika z: Krąpiec, Mieczysław A. Doświadczenie i metafizyka]. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 143-147, 1976. Stępień, Antoni B.

Uwagi o doświadczeniu - ponownie. [Polemika z: Stępień, Antoni B. O doświadczeniu - ponownie]. Roczniki Filozoficzne, 24(1), 147-148, 1976. Krąpiec, Mieczysław A.

Doświadczenie a jedność materialna świata. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-14, 1975. Cackowski, Zdzisław.
Z dyskusji nad "Doświadczeniem i materialną jednością świata. [Odpowiedź na zarzuty Antoniego Stępnia, Andrzeja Bronka, Jarosława Szczepańskiego i Jana Czerkawskiego]. Studia Filozoficzne, nr 7, 59-66, 1975.

Doświadczenie naukowe jako baza wyjściowa w rozważaniach filozoficznych. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 71-84, 1974. Twardowska, Bolesława.

Rola techniki w kształtowaniu nowożytnego przyrodoznawstwa. Studia Filozoficzne, nr 7, 3-27, 1973. Such, Jan.

Prolegomena do filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej. Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL, 1969. Mazierski, Stanisław.

Peirce. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965; wyd. 2 1966. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Wielkość fizyczna i doświadczenie. Studia Filozoficzne, nr 2, 49-93, 1965. Mejbaum, Wacław.

Pojęcia teoretyczne a doświadczenie. 1961. PRZEDRUK w: Logiczna teoria nauki: wybór artykułów. Pawłowski, Tadeusz (red.), 449-504. Warszawa, PWN, 1966. Przełęcki, Marian.

Podstawowa analiza rzeczywistości. Roczniki Filozoficzne, I, 214-227, 1948. Kisiel, Aleksander.