INDEKS TEMATYCZNY

jedność nauki / integracja nauk


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Integracja nauki na przykładzie teorii czarnych dziur. Studia Filozoficzne, nr 6, 25-32, 1986. Tempczyk, Michał.

Interdyscyplinarne związki prawoznawstwa. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 17-30, 1985. Opałek, Kazimierz.

Idee filozoficzne a osiągnięcia nauki. Z problematyki integracji nauk. Studia Filozoficzne, nr 8, 31-44, 1980. Marciszewski, Witold.

Aspekt systemowy problemu jedności nauki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 139-161, 1979. Lubański, Mieczysław i Ślaga, Szczepan W.

Utracona jedność nauki. [Rec. Osiatyński, Antoni. Zrozumieć świat]. Znak, nr 291, 1191-1196, 1978. Hoffman, Antoni.

Integracja nauk w ochronie społecznego zdrowia. Studia Filozoficzne, nr 10, 151-155, 1977. Aleksandrowicz, Julian.

O jedności fizyki i biologii. [Rec. Akczurin, Igor A. Jedinstwo jestestwienno-naucznogo znanija]. Studia Filozoficzne, nr 6, 151-158, 1977. Krajewski, Władysław.

Od wielo- do interdyscyplinarności. (Z dziejów wiedzy o komunikowaniu). Studia Filozoficzne, nr 2, 77-90, 1976. Goban-Klas, Tomasz.

O jedność nauki. Ludwig von Bertalanffy. Znak, nr 262, 564-572, 1976. Hoffman, Antoni.

Integracja nauki a naukoznawstwo. Studia Filozoficzne, nr 2, 57-67, 1976. Łojewska, Izabela Maria.

Strukturalistyczna formuła integracji nauk. Studia Filozoficzne, nr 2, 29-42, 1976. Malawski, Andrzej.

Syntezy interdyscyplinarne w procesie kształcenia. Studia Filozoficzne, nr 2, 69-76, 1976. Matulka, Zofia.

Refleksje nad integracją nauk w związku z teorią percepcji Gibsona. Studia Filozoficzne, nr 9, 69-83, 1976. Niemczyński, Adam.

Znaczenia analogii i modelowania z punktu widzenia integracji nauki i upowszechniania wiedzy. Studia Filozoficzne, nr 12, 53-64, 1976. Śmigielski, Józef.

O dwóch typach integracji nauk. Studia Filozoficzne, nr 2, 15-28, 1976. Wojewódzki, Tadeusz.

O dalszą pragmatyczną integrację nauk empirycznych. [Rec. Kowalewski, Stanisław. Nauka o administrowaniu]. Studia Filozoficzne, nr 8, 157-161, 1976. Wojewódzki, Tadeusz.

Integracja badań naukowych a metodologia nauk. Studia Filozoficzne, nr 1, 133-143, 1975. Heymann, Jerzy.

Uwagi o integracji nauk. Studia Filozoficzne, nr 9, 77-93, 1975. Koj, Leon.

Integracja nauk czy integracja wiedzy? Studia Filozoficzne, nr 4, 35-43, 1975. Żurawicki, Seweryn.

W poszukiwaniu modelu integracji nauk. [Dyskusja 13.12.1974, w której udział wzięli: Suchodolski, Bogdan; Kmita, Jerzy; Kunicki-Goldfinger, Władysław; Aleksandrowicz, Julian; Marciszewski, Witold; Białostocki, Jan; Ingarden, Roman S.; Winniczuk, Lidia; Rayski, Jerzy; Subotowicz, Mieczysław; Reykowski, Janusz; Lazari-Pawłowska, Ija; Kuczyński, Janusz i Szczepański, Jan]. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-34, 1975.

Integracyjna funkcja cybernetyki społecznej. Studia Filozoficzne, nr 9, 103-112, 1974. Kossecki, Józef.

Rola biologii w integracji nauk. Studia Filozoficzne, nr 10, 53-63, 1974. Paszewski, Adam.

Rola fizyki i nauk technicznych w procesie syntezy wiedzy naukowej. [Rec. Sintiez sowriemiennogo naucznogo znanija]. Studia Filozoficzne, nr 10, 125-131, 1974. Pawlak, Adam i Wojewódzki, Tadeusz.

Niektóre metodologiczne problemy integracji nauk. Studia Filozoficzne, nr 4, 47-56, 1973. Kokoszyńska, Maria.

Problem integracji nauk i filozofii na łamach kwartalnika międzynarodowego "Dialectica". [Rec. nr-ów 1-3, 1970]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 123-132, 1972. Kwiatkowski, Tadeusz.

O co właściwie chodzi w tzw. "integracji nauk"? [Polemika z: Synowiecki, A. Dialektyka a zagadnienie integracji nauk przyrodniczych]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 203-208, 1972. Nowiński, Czesław.

O integracji nauk i dialektyce. [Polemika z: Nowiński, Czesław]. Studia Filozoficzne, nr 10, 171-182, 1972. Synowiecki, Adam.

Dialektyka a zagadnienie integracji nauk przyrodniczych. Studia Filozoficzne, nr 6, 105-119, 1971. Synowiecki, Adam.

"O jedności nauki" w: Księga pamiątkowa ku czci profesora Tadeusza Kotarbińskiego w osiemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz i in. (red.), 17-28. Warszawa, PWN, 1967. Czeżowski, Tadeusz.