INDEKS TEMATYCZNY

logika / rachunek zdań


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Zagadnienie obowiązywalności klasycznego rachunku zdań. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 39-56, 1988. Kiczuk, Stanisław.

Wzajemna niezależność zasad niefregowskiej semantyki zdań. Studia Filozoficzne, nr 11, 51-62, 1987. Omyła, Mieczysław.

Aksjomatyczna metoda odrzucania w systemie T. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 181-189, 1985. Dutkiewicz, Rafał.

Aksjomatyczna metoda odrzucania w intuicjonistycznym rachunku zdań. Roczniki Filozoficzne, 33(1), 191-202, 1985. Dutkiewicz, Rafał.

Logika nazw i logika zdań w traktacie Boecjusza. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 55-77, 1985. Majewski, Maksymilian.

Metoda tablic semantycznych a metoda założeniowa w klasycznym rachunku zdań. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 57-68, 1984. Dutkiewicz, Rafał.

Metoda tablic semantycznych a metoda odrzucania w klasycznym rachunku zdań. Roczniki Filozoficzne, 32(1), 69-72, 1984. Dutkiewicz, Rafał.

Co to jest zdanie w sensie logicznym? Studia Filozoficzne, nr 9-10, 93-99, 1982. Tokarz, Marek.

Obiektyw negacji. Studia Filozoficzne, nr 8, 73-82, 1979. Wolniewicz, Bogusław.

Aksjomatyczna teoria konsekwencji a wynikanie logiczne. Roczniki Filozoficzne, 26(1), 153-160, 1978. Borkowski, Ludwik.

O dyskusyjnej logice zdań. Studia Filozoficzne, nr 4, 99-104, 1978. Furmanowski, Tomasz.

Reizm i... dalej (reistyczna "Logika zdań"?). Niklas, U. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 17-23, 1976. Spassow, Dobrin.

O pewnym niełukasiewiczowym trójwartościowym rachunku zdań. Studia Filozoficzne, nr 1, 173-186, 1972. Kijkowski, Piotr.

O pewnym pojęciu uznawania. Studia Filozoficzne, nr 3, 161-179, 1967. Marciszewski, Witold.

Próba wyprowadzenia sylogistyki arystotelesowej z rachunku zdań. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 199-238, 1965. Nieznański, Edward.

Studia z zakresu systematyzacji rachunku zdań. Studia Filozoficzne, nr 6, 117-161, 1961. Kraszewski, Zdzisław.

Wielowartościowe rachunki zdań a rozwój logiki. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Ładosz, Jarosław.

Wykłady z dziejów logiki. Łódź, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957; wyd. 2 Warszawa, PWN, 1985. Kotarbiński, Tadeusz.

Fregego logika zdań. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 31-64, 1955/1957. Kamiński, Stanisław.

Gottlob Frege jako twórca pierwszego systemu aksjomatycznego logiki zdań. Roczniki Filozoficze, t. I, 138-164, 1948. Korcik, Antoni.

O logice stoików. Kwartalnik Filozoficzny, 17(3), 173-198, 1948. Krokiewicz, Adam.

Logiki wielowartościowe a formalizacja funkcji intensjonalnych. Kwartalnik Filozoficzny, 17(1), 59-78, 1948. Łoś, Jerzy.