INDEKS TEMATYCZNY

BRZOZOWSKI, Stanisław


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Stanisław Brzozowski - filozof XXI wieku? [Rec. Pieniążek, Paweł. Brzozowski. Wokół kultury: inspiracje nietzscheańskie]. Nowa Krytyka, nr 19, 253-265, 2006. Bogusławski, Marcin.

 

O podstawach kultury i doświadczeniu tajemnicy "życia" w filozofii Stanisława Brzozowskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 87-95, 1989. Kwiecień, Krzysztof.

Teoria pracy u Stanisława Brzozowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 71-92, 1990. Woźniak, Maria.

Kategoria "życia" w myśli filozoficznej S. Brzozowskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 135-144, 1988. Kwiecień, Krzysztof.

Stanisława Brzozowskiego koncepcja wyzwolenia pracy. Studia Filozoficzne, nr 11, 97-108, 1988. Tittenbrun, Jacek.

Koncepcja pracy w poglądach Stanisława Brzozowskiego. Colloquia Communia, nr 1(18), 21-32, 1985. Lindenberg, Jarosław.

Historia i metafizyka. Antynomie Stanisława Brzozowskiego i Simone Weil. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 171-184, 1985. Zychowicz, Jacek.

Rola autokreacji w Stanisława Brzozowskiego koncepcji człowieka. Roczniki Filozoficzne, 32(2), 195-220, 1984. Chuda, Mirosława A.

Kilka słów komentarza do tekstu Brzozowskiego. Colloquia Communia, nr 6, 91-94, 1983. Marciniak, Włodzimierz.

Romantyzm jako "struktura duchowa". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 219-242, 1982. Woźniak, Maria.

Transformacje idei Bergsonowskich: Sorel i Brzozowski. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 247-273, 1979. Borzym, Stanisław.

Trzy koncepcje twórczości: Abramowski, Brzozowski, Lutosławski. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 23, 315-350, 1977. Kalbarczyk, Damian.

Pojęcie pracy w filozofii Stanisława Brzozowskiego. Kraków, Wydawnictwo Literackie, 1976. Sowa, Ewa.

Synteza pozytywizmu i romantyki jako droga realizacji autonomii narodowej. Studia Filozoficzne, nr 5, 57-68, 1975. Mackiewicz, Witold.

Teoria twórczości w pismach Stanisława Brzozowskiego. Studia Filozoficzne, nr 6, 59-75, 1975. Sowa, Ewa.

Metafizyka ciała - krytyka i inspiracja. Studia Filozoficzne, nr 2, 99-121, 1975. Urbankowski, Bohdan.

Stanisław Brzozowski i Edward Abramowski. Studia Filozoficzne, nr 5, 21-55, 1975. Walicki, Andrzej.

Stanisław Brzozowski: filozoficzne uzasadnienie twórczości. Studia Filozoficzne, nr 8, 53-68, 1974. Mackiewicz, Witold.

Stanisław Brzozowski w kręgu myśli Sorela i Proudhona. Studia Filozoficzne, nr 2, 113-124, 1974. Rowiński, Cezary.

Społeczne konsekwencje filozofii "pracy" Stanisława Brzozowskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 127-146, 1973. Mackiewicz, Witold.

Socjologia kultury i filozofia w myśli Stanisława Brzozowskiego. Studia Filozoficzne, nr 2, 113-126, 1973. Mencwel, Andrzej.

Poznanie i czyn (Stanisław Brzozowski - Fryderyk Nietzsche). Studia Filozoficzne, nr 4, 79-103, 1973. Walicki, Andrzej.

Twórczość Stanisława Brzozowskiego tematem konferencji naukowej. [Sprawozdanie]. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 236-245, 1972. Urbankowski, Bohdan.

Historia wyobcowana a odpowiedzialność osobowa (O filozofii Stanisława Brzozowskiego). Studia Filozoficzne, nr 3, 91-108, 1971. Łagowski, Bronisław.

O korespondencji Stanisława Brzozowskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 119-126, 1971. Mackiewicz, Witold.

Filozoficzna zawartość listów Stanisława Brzozowskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 109-118, 1971. Sowa, Ewa.

Stanisław Brzozowski i filozofia polskiego romantyzmu. Studia Filozoficzne, nr 4, 25-52, 1969. Walicki, Andrzej.

Problem i pojęcie struktury u Stanisława Brzozowskiego. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-23, 1969. Wyka, Kazimierz.

Trud poszukiwania. Znak, nr 97-98, 1063-1088, 1962. Cywiński, Bohdan.

O Brzozowskim i inne szkice. Warszawa, Czytelnik, 1961. Stawar, Andrzej.

Fryderyk Nietzsche w piśmiennictwie polskim lat 1890-1914. Wrocław - Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1961. Weiss, Tomasz.