INDEKS TEMATYCZNY

chrześcijaństwo


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

F. Nietzsche: średniowiecze i chrześcijaństwo. Studia Filozoficzne, nr 4, 195-214, 1990. Kasia, Andrzej.

Novalis: chrześcijaństwo w strukturze czasu historycznego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 35, 51-70, 1990. Jakuszko, Honorata.

Arystokratyzm i predestynacja: Max Scheler. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 139-161, 1989. Kasia, Andrzej.

Problem śmierci w kulturze chrześcijańskiej. Znak, nr 374, 50-70, 1986. Dąmbska, Izydora.

W cieniu Antychrysta. Znak, nr 384-385, 96-107, 1986. Krasicki, Jan.

Antropologia "Redemptor hominis". Roczniki Filozoficzne, 33/34(2), 41-55, 1985/1986. Szostek, Andrzej.

Teoantropocentryzm etyki Ambrożego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 180-202, 1983. Nawrocka, Anna.

Doświadczenie i celowość a podstawy etyki normatywnej. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 201-221, 1983. Ślipko, Tadeusz.

Wspólne korzenie chrześcijańskich narodów Europy. Roczniki Filozoficzne, 30(2), 131-142, 1982. Zdybicka, Zofia J.

Celsus i jego "Prawdziwe słowo". Studia Filozoficzne, nr 3, 33-44, 1980. Potok, Tadeusz.

Moje chrześcijaństwo dawniej i dziś. Znak, nr 266-267, 1268-1276, 1976. Swieżawski, Stefan.

Działanie człowieka a działanie Boga. Studia Filozoficzne, nr 6, 111-120, 1976. Tanalski, Dionizy.

Chrześcijaństwo, humanizm - dialog. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 279-297, 1969. Sarnowski, Stefan.

Próby egzystencjalnej interpretacji chrześcijaństwa. (Tłum. anonim.). Człowiek i Światopogląd, nr 5, 73-84, 1969. Ugrinowicz, Dymitr M.

W kręgu chrześcijańskiego egzystencjalizmu. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Kossak, Jerzy.

Kryteria prawdziwości chrystianizmu u Fausta Socyna. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 9, 69-107, 1963. Ogonowski, Zbigniew.

Notatki o współczesnej kontrreformacji. Warszawa, Książka i Wiedza, 1962. Kołakowski, Leszek.

Porażka chrześcijańskiej integracji racjonalizmu. Sprawa Fryderyka van Leenhof. Studia Filozoficzne, nr 2, 31-79, 1961. Kołakowski, Leszek.  

U podstaw egzystencjalistycznej koncepcji człowieka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Kossak, Jerzy.

Chrześcijaństwo i sens życia. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1959; wyd. 2 1962. Kuczyński, Janusz.

Zestawienie i treściowa analiza tekstów z dzieł św. Tomasza z Akwinu jako podstawa do interpretacji pojęcia pogańskiej i chrześcijańskiej świętości. Roczniki Filozoficzne, 7(2), 15-173, 1959. Szymański, Władysław Kamil.

Logos i ethos. Znak, nr 13, 512-524, 1948. Swieżawski, Stefan.

Jak człowiek stworzył Boga. Rosen, Henryk (posłowie do wyd. 3), 111-118. Łódź, 1931, wyd. 2 (przejrz. i popr.) Łódź, Spółdzielnia Wydawnicza Słowo, 1949; wyd. 3 Warszawa, Książka i Wiedza, 1955; wyd. 4 1956. Mierzyński, Zdzisław.

U źródeł chrześcijańskiej myśli. (Św. Augustyn - Św. Tomasz z Aquinu - mistrz Eckhart). Katowice, Księgarnia Św. Jacka, 1947. Sawicki, Franciszek.