INDEKS TEMATYCZNY

materializm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Jeszcze o platonizmie i materializmie w fizyce. [Polemika z: Heller, Michał i Życiński, Józef]. Studia Filozoficzne, nr 4, 269-277, 1990. Krajewski. Władysław.

Problemy z "materializmem naukowym". [Polemika z: Krajewki, Władysław]. Studia Filozoficzne, nr 4, 259-267, 1990. Życiński, Józef.

Świat rzeczy i świat zdarzeń w "De rerum natura" Lukrecjusza. Studia Filozoficzne, nr 5, 43-74, 1989. Kupis, Bogdan.

Krytyka koncepcji materializmu kulturowego Marvina Harrisa. Studia Filozoficzne, nr 10, 115-132, 1988. Brozi, Krzysztof J.

Platonizm czy jednak materializm? W sprawie interpretacji filozoficznej współczesnej fizyki. Studia Filozoficzne, nr 11, 3-14, 1988. Krajewski. Władysław.

Materialistyczne koncepcje idealizmu Descartes’a. Studia Filozoficzne, nr 7, 103-116, 1987. Kopania, Jerzy.

O materializmie filozoficznym Tadeusza Kotarbińskiego. Studia Filozoficzne, nr 1, 123-131, 1985. Leszczyński, Andrzej C.

Wersje materializmu. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 3-10, 1984. Augustynek, Zdzisław.

Nauka w poszukiwaniu sensu. Znak, nr 308, 135-152, 1980. Dzielski, Mirosław.
Notatki po dyskusji. 165-175.

Oświecenie a ciągłość tradycji materialistycznej. [Rec. Images au XIXe siècle du materialisme du XVIII siècle. Bloch, O. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 12, 162-167, 1980. Skrzypek, Marian.

O pojawieniu się słowa "materialista". Bieńkowska, Jadwiga (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 95-106, 1977. Bloch, Olivier R.

Jedność świata. Studia Filozoficzne, nr 6, 27-32, 1977. Majewski, Zbigniew.

Od materializmu kontemplacyjnego do materialistycznej "filozofii praktyki". (Rozważania wokół I tezy Marksa o Feuerbachu). Studia Filozoficzne, nr 10, 117-129, 1977. Synowiecki, Adam.

Doświadczenie a jedność materialna świata. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-14, 1975. Cackowski, Zdzisław.
Z dyskusji nad "Doświadczeniem i materialną jednością świata. [Odpowiedź na zarzuty Antoniego Stępnia, Andrzeja Bronka, Jarosława Szczepańskiego i Jana Czerkawskiego]. Studia Filozoficzne, nr 7, 59-66, 1975.

Czy tezą materializmu jest twierdzenie o pierwotności materii wobec świadomości? Studia Filozoficzne, nr 4, 119-123, 1974. Hempliński, Michał.

O obiektywną interpretację filozofii Stanisława Ignacego Witkiewicza. Studia Filozoficzne, nr 8, 79-90, 1974. Sarna, Jan W.

Wartości oświecenia jako aktualne wartości marksizmu. [Rec. Timpanaro, Sebastiano. Sul materialismo]. Studia Filozoficzne, nr 6, 159-163, 1974. Ugniewska, Joanna.

Antropologia filozoficzna Ludwika Feuerbacha. (W setną rocznicę śmierci). Studia Filozoficzne, nr 6, 35-62, 1973. Łubnicki, Narcyz.

Metodologia filozofii w aspekcie logicznym. Studia Filozoficzne, nr 4, 131-139, 1973. Rainko, Stanisław.

Renesansowe początki materializmu mechanistycznego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 18, 293-305, 1972. Nowicki, Andrzej.

O materializmie i idealizmie w starożytnych Indiach (Na marginesie artykułu J. Filipskiego). Studia Filozoficzne, nr 6, 85-94, 1970. Karp, Artur.

Centralne kategorie filozofii Vaniniego. Warszawa, PWN, 1970. Nowicki, Andrzej.

Materializm naturalistyczny a historyzm marksistowski. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 151-174, 1969. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

Sympozjon poświęcony materializmowi. [Rec. Smart, J. J. C. Materialism. Malcolm, Norman. Scientific Materialism and the Identity Theory]. Studia Filozoficzne, nr 1, 203-214, 1965. Hempoliński, Michał.

Istota związku przyczynowego. Studia Filozoficzne, nr 1, 75-99, 1964. Krajewski, Władysław.

W sprawie pojęcia determinizmu. [Polemika z: Amsterdamski, Stefan. O różnych pojęciach determinizmu]. Studia Filozoficzne, nr 4, 141-146, 1964. Krajewski, Władysław.

Przyczynek do historii materializmu i ateizmu w Niemczech. [Rec. Finger, Otto. Von der materialität der seele). Studia Filozoficzne, nr 1, 241-246, 1963. Adler, Emil.

Ludwik Feuerbach a problemy metodologiczne związane z historią etyki. Studia Filozoficzne, nr 4, 121-143, 1961. Jankowski, Henryk.

O Brzozowskim i inne szkice. Warszawa, Czytelnik, 1961. Stawar, Andrzej.

Dzieje materializmu w Chinach. [Rec. Czang, Tai-Nien. Mała historia chińskiej myśli materialistycznej]. Studia Filozoficzne, nr 5, 219-222, 1960. Rudzki, Jerzy.

Z dziejów filozofii. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 1961. Rudniański, Stefan.

Jędrzej Śniadecki jako przyrodnik-materialista. Myśl Filozoficzna, nr 1, 36-68, 1955. Szyfman, Leon.

Meslier - filozof ludu ciemiężonego. Myśl Filozoficzna, nr 3, 150-167, 1954. Szczepański, Jan.

Wielki myśliciel i rewolucjonista rosyjski - serdeczny przyjaciel narodu polskiego. W 125 rocznicę urodzin Mikołaja Czernyszewskiego. Myśl Filozoficzna, nr 3, 174-200, 1953. Kowalski, Józef.

Descartes a nowoczesny materializm. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Nauki Filozoficzne i Humanistyczne, t. 8, 1-37, 1953. Łubnicki, Narcyz.

O marksistowsko-leninowskiej teorii poznania. Myśl Filozoficzna, nr 1, 281-303, 1953. Martel, Karol.

O materialistycznych podstawach nauki Pawłowa. Myśl Filozoficzna, nr 2, 222-246, 1953. Zakrzewska, Franciszka.

Marian Smoluchowski jako filozof-materialista. Myśl Filozoficzna, nr 4, 232-248, 1952. Krajewski, Władysław.

Podział kierunków filozoficznych u diamatyków. Znak, nr 28, 126-140, 1951. Kłósak, Kazimierz.

W poszukiwaniu nowej syntezy: materializm XIX wieku. [Rec. Joad, C. E. M. Guide to Modern Thought]. Znak, nr 27, 73-77, 1951. S., W.

Helwecjusz - twórca materialistycznej etyki francuskiego Oświecenia.  Myśl Współczesna, nr 10, 100-124, 1951. Wróblewski, Jerzy.

Dlaczego jestem materialistą. Myśl Współczesna, nr 7-8, 131-137, 1947. Haldane, J. B. S.