EKSPRES FILOZOFICZNY

 

 strona główna | polskie książki filozoficzne od 1946 do 2019 | polskie książki filozoficzne od 2019 | polskie czasopisma filozoficzne | przekłady od 2019

instytuty i katedry filozofii | nominacje profesorskie, habilitacje i doktoraty | konferencje | kronika wydarzeń | postulaty, polemiki, opinie | nekrologi | linki

 

wydziały, instytuty i katedry filozofii

 

Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Wydział Humanistyczny

wh.agh.edu.pl/

Akademia Ignatianum w Krakowie, Instytut Filozofii

www.ignatianum.edu.pl/instytut-filozofii

Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Humanistyczny, Katedra Filozofii

www.filozofia.whum.ujd.edu.pl/

Uniwersytet Dolnośląski DSW we Wrocławiu

www.dsw.edu.pl/

Gdański Uniwersytet Medyczny, Zakład Historii i Filozofii Nauk Medycznych

www.informator.gumed.edu.pl/19

Katolicki Uniwersytet Lubelski, Wydział Filozofii

www.kul.pl/katedry-wydzialu-filozofii,1960.html

Politechnika Gdańska, Katedra Filozofii i Metodologii Nauk

https://zie.pg.edu.pl/katedra-filozofii-i-metodologii-nauk

Politechnika Warszawska, Zakład Filozofii i Etyki w Administracji

ans.pw.edu.pl/Wydzial/Zaklady/Zaklad-Filozofii-i-Etyki-w-Administracji

Polska Akademia Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii

ifispan.pl/

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Zakład Filozofii

www.sgh.waw.pl/kes/wladze-i-sklad-osobowy-instytutu-filozofii-socjologii-i-socjologii-ekonomicznej

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Katedra Filozofii

ipsf.uek.krakow.pl/kf/

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Katedra Filozofii i Historii Gospodarczej

uew.pl/jednostki/uniwersytet-ekonomiczny/pion-dziekana-wydzialu-ekonomii-i-finansow/katedra-filozofii-i-historii-gospodarczej/

Uniwersytet Gdański, Instytut Filozofii

https://wns.ug.edu.pl/wydzial/instytuty-wns/instytut-filozofii

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Filozoficzny

filozofia.amu.edu.pl/

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Zakład Logiki i Kognitywistyki

uamkogni.home.amu.edu.pl/

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Filozofii

filozofia.uj.edu.pl/

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Katedra Filozofii Polityki

filozofiaprawa.wpia.uj.edu.pl/

Uniwersytet Jagielloński, Katedra Filozofii Prawa i Etyki Prawniczej

https://filozofiaprawa.wpia.uj.edu.pl/

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Instytut Filozofii

filozofia.uksw.edu.pl/

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Wydział Filozofii

filozofia.ukw.edu.pl//jednostka/wydzial_filozofii/

Uniwersytet Łódzki, Instytut Filozofii

www.filozofia.uni.lodz.pl/

Uniwersytet Łódzki, Katedra Teorii i Filozofii Prawa

www.uni.lodz.pl/wydzialy-i-jednostki-ul/katedra-teorii-i-filozofii-prawa

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Instytut Filozofii

www.umcs.pl/pl/instytut-filozofii,18407.htm

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Katedra i Zakład Nauk Humanistycznych i Medycyny Społecznej

umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,902.html

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Filozofii

www.filozofia.umk.pl/

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Wydział Filozoficzny

wf.upjp2.edu.pl/

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Filozofii i Etyki oraz Katedra Kognitywistyki w Instytucie Socjologii

https://is.uken.krakow.pl/

Uniwersytet Rzeszowski, Międzywydziałowy Instytut Filozofii

www.ur.edu.pl/pl/kolegia/kolegium-nauk-humanistycznych/jednostki-naukowe/instytut-filozofii

Uniwersytet Szczeciński, Instytut Filozofii i Kognitywistyki

fik.usz.edu.pl/

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Instytut Filozofii

us.edu.pl/instytut/ifil

Uniwersytet w Białymstoku, Wydział Filozofii

filozofia.uwb.edu.pl/

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Instytut Filozofii

wh.uwm.edu.pl/instytut-filozofii

Uniwersytet Warszawski, Wydział Filozofii

filozofia.uw.edu.pl/

Uniwersytet Wrocławski, Instytut Filozofii

www.filozofia.uni.wroc.pl/

Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Filozofii

ifil.uz.zgora.pl/