EKSPRES FILOZOFICZNY

 

 strona główna | polskie książki filozoficzne od 1946 do 2019 | polskie książki filozoficzne od 2019 | polskie czasopisma filozoficzne | przekłady od 2019

instytuty i katedry filozofii | nominacje profesorskie, habilitacje i doktoraty | konferencje | kronika wydarzeń | postulaty, polemiki, opinie | nekrologi | linki

 

kronika wydarzeń

 

Od 2024-01-01 ma - tymczasowo - obowiązywać lista czasopism punktowanych ogłoszona przez Komisję Ewaluacji Nauki 29 czerwca 2023 r. (Nie jest to lista "czarnkowa"). Z czasopism filozoficznych i bliskich filozofii (te drugie oznaczono gwiazdką) znalazły się na niej:

140 punktów:

* Studia Logica

100 punktów:

Analiza i Egzystencja
* Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej
Diametros
* Ethos: Kwartalnik Instytutu Jana Pawła II KUL
Forum Philosophicum
Logic and Logical Philosophy
Roczniki Filozoficzne
Studies in Logic, Grammar and Rhetoric

70 punktów:

Argument: Biannual Philosophical Journal
* Art Inquiry: Recherches sur les arts
* Człowiek w Kulturze
Dialogue and Universalism
* Fides et Ratio
* Kultura i Społeczeństwo
* Logos i Ethos
* Pedagogika Katolicka
Przegląd Filozoficzny – Nowa Seria
* Przegląd Tomistyczny
Rocznik Filozoficzny Ignatianum
Ruch Filozoficzny
* Seminare: Poszukiwania Naukowe
Studia Philosophiae Christianae
Studia Philosophica Wratislaviensia
Studia z Historii Filozofii
Zagadnienia Filozoficzne w Nauce

40 punktów:  

Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej
* Avant: Trends in Interdisciplinary Studies
Civitas: Studia z Filozofii Polityki
* Dialogi Polityczne: Filozofia, Społeczeństwo, Prawo
Edukacja Filozoficzna
Estetyka i Krytyka
Ethics in Progress
Filozofia i Nauka: Studia Filozoficzne i Interdyscyplinarne
Filozofia Nauki
Folia Philosophica: Ethica – Aesthetica – Practica
* Humanistyka i Przyrodoznawstwo
Hybris: Internetowy Magazyn Filozoficzny
Kronos: Metafizyka-Kultura-Religia
* Kultura i Wartości
* Prakseologia
Principia: Pisma Koncepcyjne z Filozofii i Socjologii Teoretycznej
* Przegląd Filozoficzno-Literacki
Studia Semiotyczne

20 punktów:

Etyka
Filozofia Publiczna i Edukacja Demokratyczna
Filozofia Chrześcijańska
Folia Philosophica
Kronos Philosophical Journal
Rocznik Historii Filozofii Polskiej
Studia z Filozofii Polskiej
Sztuka i Filozofia

 

2023-12-12 W 13. konkursie NPRH finansowanie zyskały m.in.:

Filozofia dla Polski, Uniwersytet Wrocławski, 1 004 074 PLN.

2023-11-23 W konkursie OPUS 25 zakwalifikowano do finansowania projekty:

Religia, racjonalizm i Oświecenie: badanie materiałów dotyczących stosunków polsko-holenderskich, dr Jan Waszink, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, 848 000 PLN.
Logiczne i filozoficzne aspekty pluralizmu i potencjalizmu w teorii mnogości i arytmetyce, dr Michał Tomasz Godziszewski, Uniwersytet Łódzki, Wydział Filozoficzno-Historyczny, 1 038 708 PLN.
Polisemiczność wyrażeń jednostkowych, dr hab. Katarzyna Justyna Kijania-Placek, Uniwersytet Jagielloński, Wydział Filozoficzny, 691 373 PLN.
Obliczalna teoria modeli i filozofia strukturalizmu matematycznego, dr Dariusz Kalociński, Instytut Podstaw Informatyki PAN, 1 278 280 PLN.

2023-10-02 W 12. konkursie NPRH finansowanie zyskały m.in.:

Tłumaczenie "Opus philosophico-theologicum" Mikołaja z Kuzy, FUNDACJA "PRO FUTURO THEOLOGIAE", 1 000 000 PLN.
Tłumaczenie i opracowanie redakcyjne "Księgi o Sentencjach Piotra Lombarda" Tomasza z Akwinu, FUNDACJA "PRO FUTURO THEOLOGIAE", 1 615 717 PLN.
Tłumaczenie na język polski i opracowanie naukowe dzieła: "Justice as Fairness: A Restatement" Johna Rawlsa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, 161 878 PLN.
Nicolai Hartmann: Poznanie w świetle ontologii i inne pisma - tłumaczenie, redakcja naukowa i wydanie, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 178 035 PLN.
Filozofia przedsokratejska. Fragmenty i doksografia - tłumaczenie i komentarz. Część I: Początki myśli filozoficznej - Jończycy, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 217 982 PLN.
Specyfika humanistyki jako nauki według Heinricha Rickerta, Uniwersytet Śląski w Katowicach, 256 926 PLN.
Tłumaczenie na język angielski i opublikowanie monografii „Problematyczny status prawdy w polityce. Strauss – Rawls – Habermas”, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, 122 249 PLN.

2023-08-25 W 12. konkursie NPRH finansowanie zyskały m.in.:

Biblioteka Klasyków Filozofii (Cavendish, Skoworoda, Hegel, Maine de Biran, McTaggart, Peirce, Welby), Fundacja na Rzecz Myślenia im. Barbary Skargi, 228 228 PLN.
Paradoksy mistycznego widzenia: "De visione Dei" Mikołaja z Kuzy, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie, 108 696 PLN.
Wykłady Michela Foucaulta w Collège de France, Uniwersytet Warszawski, 755 070 PLN.