EKSPRES FILOZOFICZNY

 

 strona główna | polskie książki filozoficzne od 1946 do 2019 | polskie książki filozoficzne od 2019 | polskie czasopisma filozoficzne | przekłady od 2019

instytuty i katedry filozofii | nominacje profesorskie, habilitacje i doktoraty | konferencje | kronika wydarzeń | postulaty, polemiki, opinie | nekrologi | linki

 

nominacje profesorskie, habilitacje i doktoraty z filozofii

 

20 lutego 2024. Antonio Vassallo odbył na Wydziale Filozofii Uniwerstetu Warszawskiego udane kolokwium habilitacyjne.
Habilitant ukończył w 2005 r. studia z fizyki na Uniwersytecie w Katanii, a w 2013 r. uzyskał stopień doktora filozofii nadany wspólnie przez Uniwersytet w Lozannie i Uniwersytet Warszawski. Obecnie pracuje na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych Politechniki Warszawskiej.
Podstawą przewodu habilitacyjnego był cykl 9 artykułów poświęconych metafizyce czasu i przestrzeni. Redenzenci: Jerzy Gołosz (UJ), Daniele Oriti (Arnold Sommerfeld Centre of Theoretical Physics), Sławomir Leciejewski (UAM), Wojciech Sady (UŚ).