INDEKS TEMATYCZNY

cywilizacja współczesna / społeczeństwo współczesne


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Upadek prawodawców. Tanalska, Anna (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 3-32, 1990. Bauman, Zygmunt.

Zdrowe społeczeństwo. Colloquia Communia, nr 4-5(8-9), 195-224, 1990. Chałubiński, Mirosław.

Technokrata i polityka. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 57-70, 1989. Kurczewska, Joanna.

Próżnia społeczna. [Rec. Barel, Yves. La siciété du vide]. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 192-198, 1985. Miś, Andrzej.

Rozwój nauk przyrodniczych i techniki a stosunki społeczno-polityczne na Ziemi w końcu XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 1, 36-52, 1981. Subotowicz, Mieczysław.

Kryzys naszych czasów. Diagnoza współczesnej cywilizacji w twórczości P. Sorokina. Studia Filozoficzne, nr 10, 21-48, 1981. Wodzyńska, Maria.

Mieć czy być - czyli Zachodnie poszukiwania szansy przetrwania. Studia Filozoficzne, nr 9, 27-44, 1980. Zacher, Lech.

Problemy społecznego uczestnictwa i współdziałania w cywilizacji technicznej. Studia Filozoficzne, nr 9, 75-85, 1979. Misztal, Bronisław.

Myślenie-działanie-cywilizacja. Studia Filozoficzne, nr 10, 5-12, 1979. Szczepański, Jan.

Rewolucja naukowo-techniczna i jej ekstremalne interpretacje: faustyczna i ludyczna wizja świata. Studia Filozoficzne, nr 4, 35-42, 1978.  Borgosz, Józef.

O twórczości humanistycznej i antyhumanistycznej. [Głos w dyskusji]. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 43-47, 1978.  Borgosz, Józef.

Twórczość - rzeczywistość, nadzieje, wątpliwości. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 3-12, 1978. Suchodolski, Bogdan.

Struktura potrzeb ludzkich - praca i czas wolny. Problemy współczesnej cywilizacji a filozofia. Znak, nr 270, 1644-1660, 1976. Gałkowski, Jerzy W.

Problem rodziny nuklearnej i rodziny szerokiej we współczesnym społeczeństwie. Roczniki Filozoficzne, 20(2), 159-184, 1972. Dyczewski, Leon.

Cywilizacja w dobie rewolucji naukowo-technicznej. [Rec. Richta, Radowan i zespół. Cywilizacja na rozdrożu - konsekwencje rewolucji naukowo-technicznej dla społeczeństwa i dla człowieka]. Studia Filozoficzne, nr 10, 193-197, 1972. Szymański, Jerzy.

Marksistowska filozofia człowieka a problem adaptacji nowych technik. Studia Filozoficzne, nr 3, 81-106, 1970. Bańka, Józef.

O roli techniki w cywilizacji współczesnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 43-55, 1970. Olszewski, Eugeniusz.

Rzecz o filozofii społeczeństwa amerykańskiego, czyli pułapki mieszczańskiej cywilizacji. [Rec. Ziemilski, Andrzej. Maszyna do życia]. Studia Filozoficzne, nr 1, 229-232, 1970. Pudełkiewicz, Eugeniusz.

Totalna alienacja i prymitywny hedonizm - kapitalizm ery postindustrialnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 171-188, 1970. Szewczyk, Jan.

Kulturowe uwarunkowania osobowości człowieka w ujęciu psychoanalizy. Studia Filozoficzne, nr 5, 95-111, 1969. Pospiszyl, Kazimierz.

Studia na tematy filozofii dziejów. Kraków, Sp. Ks. "Czytelnik", 1946. Pogranicz, Witold.