INDEKS TEMATYCZNY

empiryzm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

O uwarunkowaniach Arystotelesowej interpretacji teorii idei. Studia Filozoficzne, nr 4, 43-56, 1984. Czarnawska, Mirosława.

Postulat empiryzmu a realizm epistemologiczny. Studia Filozoficzne, nr 7, 41-55, 1983. Nahlik, Krzysztof.

Początkowa postać empirystycznej i apriorystycznej koncepcji wiedzy o świecie. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 7-22, 1990. Morawiec, Edmund.

Empiryzm atomistyczny czy empiryzm holistyczny? Studia Filozoficzne, nr 12, 149-160, 1975. Such, Jan.

Marksizm a empiryzm. Studia Filozoficzne, nr 10, 3-23, 1974. Kmita, Jerzy i Ławniczak, Włodzimierz.

Sprawdzanie w empirii a kryterium praktyki (1). Studia Filozoficzne, nr 5, 153-168, 1974. Szymański, Jerzy.

Kryzys teologii naturalnej: George Berkeley. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 17, 169-206, 1971. Hochfeldowa, Anna.

Scientia w ujęciu Rogera Bacona. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. Frankowska, Małgorzata.

Tadeusza Szczurkiewicza krytyka rozumu socjologicznego. Studia Filozoficzne, nr 5, 137-148, 1969. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

Marksizm a tradycja empiryzmu i racjonalizmu. Człowiek i Światopogląd, nr 7-8, 111-134, 1969. Ładosz, Jarosław.

Rola fizyki współczesnej w sporze empiryzmu z aprioryzmem. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 167-183, 1969. Rutowski, Tadeusz.

Koncepcja empiryzmu całościowego Adama Wiegnera. Studia Filozoficzne, nr 2, 41-52, 1968. Kmita, Jerzy.  

Empiryzm i aprioryzm. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 73-79, 1968. Lubański, Mieczysław.

O empiryzmie w etyce. Etyka, t. 2, 69-74, 1967. Soldenhoff, Stanisław.

U źródeł filozofii zdrowego rozsądku. Thomasa Reida teoria spostrzeżenia zmysłowego. Warszawa, PWN, 1966. Hempoliński, Michał.

Peirce. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1965; wyd. 2 1966. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Polscy pozytywiści. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 7-27, 1966. Gawecki, Bolesław J.

Epistemologiczne poglądy Kazimierza Ajdukiewicza. Ruch Filozoficzny, XXIV (1-2), 11-20, 1965. Vetulani, Jan.

Zagadnienie empiryzmu a koncepcja znaczenia. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-16, 1964. Ajdukiewicz, Kazimierz.

Reid a Kant. (Spór o strukturę poznania naukowego w filozofii nowożytnej). Opole, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Opolu, 1963. Dür, Seweryn.

Maurycy Straszewski - empirysta i metafizyk. Studia Filozoficzne, nr 1, 129-180, 1960. Łubnicki, Narcyz.

Sir William Hamilton. Studia Filozoficzne, nr 2, 153-171. 1958. Kołodziej, Emil.

Poglądy filozoficzne Adama Mahrburga. Studia Filozoficzne, nr 1, 61-85, 1958.
Poglądy filozoficzne Adama Mahrburga. Cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 2, 51-79, 1958. Łubnicki, Narcyz.

O teoretycznych i historycznych podstawach indukcji Franciszka Bacona. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 2, 3-80, 1957. Leśniak, Kazimierz.

W sprawie powszechników. Myśl Filozoficzna, nr 2, 57-101, 1957. Nowiński, Czesław.

Leonardo - człowiek nieuczony. Myśl Filozoficzna, nr 3, 67-83, 1952. Brahmer, Mieczysław.

Logika a doświadczenie. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 3-21, 1947. Ajdukiewicz, Kazimierz.