INDEKS TEMATYCZNY

kosmologia


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Teilhard de Chardin i problem kosmologicznego uwarunkowania życia. Studia Filozoficzne, nr 4, 61-69, 1990. Butryn, Stanisław.

Kosmologia Bellerta i skwantowany czas. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 97-107, 1990. Rydzyńska, Ewa.

Uwagi w sprawie równoważności pewnych modeli kosmologicznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 131-136, 1990. Rydzyńska, Ewa.

Między stacjonarnym a ewolucyjnym obrazem wszechświata. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 136-146, 1990. Sierotowicz, Tadeusz M.

Koncepcja wielu światów w kosmologii. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 53-61, 1989/1990. Grabińska, Teresa.

Między kosmologią a filozofią. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 169-182, 1989/1990. Kubat, Kazimierz.

Traktat o geometrach na rozgrzanej płycie czyli kosmologia salamander. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 69-81, 1989/1990. Szydłowski, Marek.

Założenia problematyki nieskończoności wszechświata w kosmologii Robertsona-Walkera. Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 23-51, 1989/1990. Turek, Józef.

Ile wymiarów ma wszechświat? Roczniki Filozoficzne, 37/38(3), 63-68, 1989/1990. Turkowski, Paweł.

Spin contra osobliwość kosmologiczna. Studia Filozoficzne, nr 12, 25-35, 1989. Butryn, Stanisław.

O interpretacji zasady antropicznej w kosmologii. Studia Filozoficzne, nr 2, 67-80, 1988. Rok, Bolesław.

Związek fizyki z kosmologią. Studia Filozoficzne, nr 2, 55-66, 1988. Tempczyk, Michał.

Marksizm wobec idei autokreacji materii w kosmologii XX wieku. Studia Filozoficzne, nr 4, 15-33, 1986. Butryn, Stanisław.
Kilka pytań do Stanisława Butryna. Studia Filozoficzne, nr 3, 177, 1987. Leszczyński, Andrzej C.
Odpowiedzi na pytania Andrzeja C. Leszczyńskiego. Studia Filozoficzne, nr 3, 179-181, 1987. Butryn, Stanisław.

Tomaszowe ujęcie czasowej nieskończoności wszechświata a współczesna kosmologia. Roczniki Filozoficzne, 34(3), 103-125, 1986. Turek, Józef.

The Consequences of Cognitive Psychology for Research in Theory of Growth of Scientific Knowledge. Roczniki Filozoficzne, 33(3), 59-74, 1985. Turek, Józef.

Geneza idei osobliwości kosmologicznej. Studia Filozoficzne, nr 3, 103-107, 1984. Butryn, Stanisław.

Status kosmologii. Studia Filozoficzne, nr 10, 107-120, 1984. Rok, Bolesław.

Współczesne podejścia do zagadnień kosmologii. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 17-30, 1984. Rudnicki, Konrad.

Singularności w kosmologii i ich znaczenie dla filozofii czasu i przestrzeni. Studia Filozoficzne, nr 3, 109-113, 1984.
Ewolucyjne teorie kosmologiczne a teoria "steady-state". Studia Filozoficzne, nr 3, 115-119, 1984. Skarżyński, Edmund.

Poglądy metakosmologiczne G. Lemaître’a. Roczniki Filozoficzne, 32(3), 31-47, 1984. Turek, Józef.

Założenia kosmologii. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 101-107, 1982. Skarżyński, Edmund.

Finał sporu o istnienie galaktyk. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 207-219, 1981. Klein, Antoni.

Profesora Kazimierza Kłósaka analizy kosmologiczno-teodycealne. (Próba odczytania). Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 155-164, 1981. Lubański, Mieczysław.

Determinizm fizyczny a kosmologia. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 153-162, 1980. Zabierowski, Mirosław i Grabińska, Teresa.

Dyskusje kosmologiczne Einstein - Lemaître. Roczniki Filozoficzne, 28(3), 33-44, 1980. Heller, Michał.

Problem kosmologii w jodze indyjskiej. Studia Filozoficzne, nr 2, 119-133, 1979. Głuchowski, Gerard.

Sprawa ruchu Ziemi w świetle komentarzy do "Traktatu o sferze" Jana z Holywood zachowanych w średniowiecznych rękopisach bawarskiej biblioteki państwowej. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 210-216, 1979. Markowski, Mieczysław.

60 lat współczesnej kosmologii, 60 lat nadziei w poznaniu globalnej struktury Wszechświata. Ruch Filozoficzny, XXXVII (1-2), 11-14, 1979. Skarżyński, Edmund.

Powstanie kosmologii naukowej. Studia Filozoficzne, nr 6, 53-64, 1978. Butryn, Stanisław.

Uwagi o metodologii kosmologii. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 65-75, 1978. Heller, Michał.

Kosmologiczna teoria Alfvéna-Kleina a istnienie antymaterii. Studia Filozoficzne, nr 6, 73-78, 1978. Skarżyński, Edmund.

Filozoficzne implikacje kosmologicznej teorii Naana. Studia Filozoficzne, nr 11, 119-125, 1978. Skarżyński, Edmund.

Czy kosmologia jest nauką empiryczną? Studia Filozoficzne, nr 6, 65-71, 1978. Sokołowski, Leszek.

Globalny czas w kosmologii relatywistycznej. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 37-45, 1977. Heller, Michał.

Wyznaczanie kosmicznych interwałów czasu. Roczniki Filozoficzne, 25(3), 25-36, 1977. Rudnicki, Konrad.

Kosmologia współczesna. [Rec. Sciama, D. W. Kosmologia współczesna]. Studia Filozoficzne, nr 7, 165-169, 1976. Butryn, Stanisław.

O twórczości w perspektywie kosmologicznej. [Rec. Bril, Jacques. L'Invention comme phénomène anthropologique]. Studia Filozoficzne, nr 7, 169-175, 1976. Lorenc, Iwona.

[Rec. Ambarcumian, W. A. Fiłosofskije woprosy nauki o wsielennoj]. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 117-119, 1976. Lubański, Mieczysław.

Wprowadzenie w problematykę czarnych dziur. Studia Filozoficzne, nr 4, 67-77, 1975. Abramowicz, Marek.

Sciamy wektorowy model pola bezwładności. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 23-33, 1974. Heller, Michał.

"Stwarzanie" materii a kosmologiczny model de Sittera. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 53-57, 1974. Heller, Michał.

Nie znane polskie komentarze z XV wieku do "Traktatu o sferze" Jana z Holywood. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-32, 1974. Markowski, Mieczysław.

Uśmiech bez kota czyli o obserwacyjnych podstawach kosmologii. Znak, nr 229, 883-895, 1973. Heller, Michał.

Jak się stwarza światy? Znak, nr 232, 1327-1340, 1973. Heller, Michał.

Podstawy obserwacyjne teorii kosmologicznych. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 5-21, 1973. Rudnicki, Konrad.

Mikołaj Kopernik a współczesne teorie kosmologiczne. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 20-38, 1973. Szumilewicz, Irena.

Pojęcie kreacjonizmu a współczesna kosmologia. Znak, nr 213, 322-329, 1972. Heller, Michał.

Spory wokół genezy materii organicznej w meteorytach. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 99-119, 1972. Ślaga, Szczepan W.

[Rec. Zeldowicz, J. B. i Nowikow, I. D. Reljatiwistskaja astrofizika]. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 157-159, 1971. Heller, Michał.

Kosmologia Teilharda de Chardin. Próba krytycznej rekonstrukcji. Człowiek i Światopogląd, nr 12, 76-99, 1971. Kozłowski, Jan.

[Rec. Gindilis, Ł. M.; Kaplan, S. A.; Kardaszew, N. S.; Panowkin, B. N.; Suchotin, B. W.; Chowanow, G. M. Wnieziemnyje ciwilizacji. Problemy mieżzwiezdnoj swjazi]. Roczniki Filozoficzne, 19(3), 159-163, 1971. Lubański, Mieczysław.

Spór wokół koncepcji rozszerzającego się wszechświata. Człowiek i Światopogląd, nr 11, 29-49, 1970. Butryn, Stanisław.

Zasada Macha w kosmologii relatywistycznej. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 27-52, 1970. Heller, Michał.

[Rec. Alfven, H. Miry i antymiry. Kosmołogija i antimatierija. (Tłum. ze szwedzkiego)]. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 138-141, 1970. Lubański, Mieczysław.

Charakterystyka i kierunki rozwoju kosmologii przyrodniczej. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 13-26, 1970. Mazierski, Stanisław.

Lenin a problem nieskończoności we współczesnej kosmologii. Człowiek i Światopogląd, nr 4, 46-59, 1970. Skarżyński, Edmund.

Obserwacyjne aspekty współczesnej kosmologii. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 5-11, 1970. Zonn, Włodzimierz.

Ewolucyjny charakter seryjnych modeli wszechświata. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 59-68, 1969. Heller, Michał.

O ewolucji kosmosu i jej początku. Uwagi z pogranicza filozofii przyrody i kosmologii. Znak, nr 185, 1456-1466, 1969. Heller, Michał.

Definicja terminu "wszechświat" w kosmologii relatywistycznej. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 45-61, 1968. Heller, Michał.

Ewolucja gwiazd. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 37-44, 1968. Piotrowski, Stefan.

Seryjne modele wszechświata. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 73-88, 1967. Heller, Michał.

O pewnych zagadnieniach astrofizyki relatywistycznej i kosmologii. Studia Filozoficzne, nr 2, 229-240, 1967. Lasota, Jan Piotr.

Przedmiot filozofii przyrody inspiracji arystotelesowsko-tomistycznej. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 5-30, 1967. Mazierski, Stanisław.

Zagadnienie rozstrzygalności hipotez kosmologicznych w świetle możliwości współczesnych obserwacji astronomicznych. Studia Filozoficzne, nr 2, 195-211, 1965. Rudnicki, Konrad.

Sympozjum na temat problemów filozoficznych teorii względności i kosmologii relatywistycznej. (Tłum. anonim.). Studia Filozoficzne, nr 1, 219-227, 1965. Ujomow, A. I.

Zastosowanie zasady wzrostu entropii do niektórych modeli kosmologicznych. Roczniki Filozoficzne, 12(3), 93-98, 1964. Heller, Michał i Kolenda, Zygmunt.

Filozofia przyrody. Część pierwsza: Kosmologia. Lublin, Wyd. Tow. Nauk. KUL, 1963. Adamczyk, Stanisław.

Dwugłos o kosmologii. [Rec. Harré, Philosophical Aspects of Cosmology. Davidson, W. Philosophical Aspects of Cosmology]. Studia Filozoficzne, nr 2, 229-236, 1963. Łącki, Jan.

O pojęciu nieskończoności. Roczniki Filozoficzne, 10(3), 104-110, 1962. Lubański, Mieczysław.

Teoria śmierci cieplnej wszechświata. Warszawa, PWN, 1961. Szumilewicz, Irena.

"Robert Grosseteste. Filozof przyrody i uczony" w: Charisteria. Rozprawy filozoficzne złożone w darze Władysławowi Tatarkiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin. Czeżowski, Tadeusz (red.), 251-291. Warszawa, PWN, 1960. Swieżawski, Stefan.

Descartes a fizyka nowożytna. Kwartalnik Filozoficzny, 19(1-2), 71-149, 1950. Ingarden, Roman Stanisław.

Zasada somatologii stoickiej. Poznań, PTPN, 1948; wyd. 2 Warszawa, Wyd. Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, 2002. Duszyńska, Bolesława.