INDEKS TEMATYCZNY

religia a nauka / nauka a religia / teologia / wiara


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Teizm a nauka (debata). Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio I Philosophia-Sociologia, nr 1, 15-51, 2012. Sady, Wojciech i Wojtysiak, Jacek.

 

Archimedes i współczesna teologia. Znak, nr 422-423, 74-81, 1990. Heller, Michał.

Teologia w dialogu. Znak, nr 417-418, 178-181, 1990. Życiński, Józef.

Teolog i prawdopodobieństwo. [Rec. Montefiore, Hugh. The Probability of God]. Znak,, nr 394, 113-117, 1988. Życiński, Józef.

Zagadnienie relacji "problematyka Boga - przyrodoznawstwo" w ujęciu Josepha Meurersa. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 97-132, 1987. Kijowski, Ryszard.

Z problematyki stosunku teorii ewolucji do wiary. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 169-198, 1987. Wojciechowski, Tadeusz.

W 300 lat po "Principiach" Newtona. Znak, nr 389, 19-33, 1987. Życiński, Józef.

Przeciwko stechnologizowanej nauce. [Rec. Sermonti, Giuseppe. L'anima scientifica]. Znak, nr 345, 1321-1326, 1983. Grygiel, Stanisław.

Nauka a wiara: opozycja czy zgodność. Roczniki Filozoficzne, 31(3), 93-120, 1983. Kowalczyk, Stanisław.

Wiara w nauce. Hochfeldowa, Anna (wyd.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 29, 279-313, 1983. Massonius, Marian.

Dramat Galileusza dawniej i dziś. Roczniki Filozoficzne, 31(3), 128-144, 1983. Voisé, Waldemar.

Ewolucja i religia. Życiński, Józef (tłum.). Znak, nr 326, 1087-1095, 1981. Nouy, Pierre Lecomte du.

Między przypadkiem i celowością. Znak, nr 326, 1078-1087, 1981. Życiński, Józef.

Nauka w poszukiwaniu sensu. Znak, nr 308, 135-152, 1980. Dzielski, Mirosław.
Notatki po dyskusji. 165-175.

Dyskusja o sensie nauki i religii. [Uczestnicy: Wilkanowicz, Stefan; Tischner, Józef; Życiński, Józef; Dzielski, Mirosław; Chyliński, Zygmunt; Bortnowska, Halina; Tarnowski, Karol]. Znak, nr 308, 153-164, 1980.

W kręgu mitów współczesnych. Znak, nr 308, 189-202, 1980. Życiński, Józef.

Rozum a zaangażowanie. [Rec. Trigg, Roger. Rozum a zaangażowanie]. Studia Filozoficzne, nr 9, 185-188, 1979. Musialska, Ewa.

Stan obecny i perspektywy badań nad filozofią w szkołach jezuickich w Polsce (XVI-XVIII w.). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 237-285, 1978. Darowski, Roman.

Nauka i religia. G., M. (tłum.). Znak, nr 285, 333-343, 1978. Schrödinger, Erwin.

Fizyk i transcendencja. Znak, nr 285, 311-329, 1978. Życiński, Józef.

Dyskusja o nauce i wierze. [Uczestnicy: Kłoczowski, Jan Andrzej; Grygiel, Stanisław; Lem, Stanisław; Heller, Michał]. Znak, nr 291, 1139-1152, 1978.

W kręgu nauki i wiary. 1. Antynomie rozwoju. Znak, nr 271, 3-13, 1977. Heller, Michał.
W kręgu nauki i wiary. 2. Antynomie współistnienia. Znak, nr 274, 455-464, 1977.
W kręgu nauki i wiary. 3. Antynomie działania. Znak, nr 275, 579-587, 1977.
W kręgu nauki i wiary. 4. Dzisiejszymi oczami na dawne spory. [Rec. Science and Religious Belief - A Selection of Recent Historical Studies. Russell, C. A. (ed.)]. Znak, nr 277-278, 904-912, 1977.
W kręgu nauki i wiary 5. Sprawdziany sensu. Znak, nr 279, 1054-1064, 1977.
W kręgu nauki i wiary 6. Wielowymiarowa logika wiary. Znak, nr 280, 1169-1178, 1977.
W kręgu nauki i wiary 7. Życie symboli. Znak, nr 281-282, 1433-1439, 1977.
W kręgu nauki i wiary 8. W niewoli języka. Znak, nr 283, 109-118, 1978.
W kręgu nauki i wiary 9. Od symbiozy do syntezy. Znak, nr 285, 344-352, 1978.

Pluralizm - ekumenizm - dialog światopoglądowy na łamach miesięcznika "W drodze". Studia Filozoficzne, nr 11, 139-150, 1977. Jędrzejczak, Klara.

Filozof słowa. Znak, nr 260, 251-257, 1976. Heller, Michał.

Nauka - filozofia - wiara. Thiel, Elżbieta (tłum.). Znak, nr 260, 258-278, 1976. Ladrière, Jean.

Biblijne inspiracje nauki. [Rec. Hooykaas, R. Religia i powstanie nowożytnej nauki]. Znak, nr 261, 443-448, 1976. Pewelska, Małgorzata.

Pojęcie kreacjonizmu a współczesna kosmologia. Znak, nr 213, 322-329, 1972. Heller, Michał.

Człowiek - animal symbolicum. Platforma przyrodniczo-teologicznego dialogu. Znak, nr 199, 15-27, 1971. Hałaczek, Bernard.

Chrześcijaństwo i ewolucja. [Rec. Francoeur, Robert T. Horyzonty ewolucji]. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 115-119, 1971. Jakubowska, Janina.

Bóg fizyków. Znak, nr 188-189, 177-186, 1970. Heller, Michał.

Czy kres konfliktu między teologią i naukami przyrodniczymi? [Rec. Mascall, Eric Lionel. Teologia chrześcijańska a nauki przyrodnicze]. Człowiek i Światopogląd, nr 6, 146-150, 1970. Majewski, Zbigniew.

Scientia w ujęciu Rogera Bacona. Wrocław, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969. Frankowska, Małgorzata.

Sobór a sprawa numer jeden naszych czasów. Znak, nr 177, 335-347, 1969. Heller, Michał.

Teilhardyzm jako ruch intelektualny i społeczny. Studia Filozoficzne, nr 2, 99-109, 1969. Płużański, Tadeusz.

Zagadnienie punktu wyjścia kinetycznej argumentacji za istnieniem Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 75-112, 1968. Kłósak, Kazimierz.

Religia i nauka. Znak, nr 157-158, 861-887, 1967. Krąpiec, Mieczysław A.

Marksizm a fenomen Teilharda. Warszawa, Książka i Wiedza, 1967. Płużański, Tadeusz.

Stosunek religii do nauki a filozofia. [Rec. Poniatowski, Zygmunt. Religia a nauka]. Znak, nr 120, 754-758, 1964. Bryksa, Stefan. 

Fizyka w zagadnieniach światopoglądu. [Polemika z: Legatowicz, A.]. Znak, nr 80, 223-232, 1961. Dorda, Jan.

Kołłątajowska rozprawa o metodzie. Studia Filozoficzne, nr 6, 53-85, 1959. Hinz, Henryk.

Chrześcijaństwo i sens życia. Warszawa, Wiedza Powszechna, 1959; wyd. 2 1962. Kuczyński, Janusz.

Między dyskursywnym a kontemplacyjnym myśleniem. Znak, nr 43, 1957. Grzegorczyk, Andrzej.

Polska myśl katolicka a fizyka współczesna (1945-1955). Warszawa, PWN, 1956. Sejneński, Henryk.

"Dialogi filozoficzne" Aureliusza Augustyna w walce z naukowym poglądem na świat. Myśl Filozoficzna, nr 3, 168-202, 1954. Legowicz, Jan.

Kościół przeciw Kopernikowi. Myśl Filozoficzna, nr 1, 209-229, 1953. Nowicki, Andrzej.

Z dziejów heliocentryzmu w Polsce. Myśl Filozoficzna, nr 1, 176-190, 1953. Przypkowski, Tadeusz.

Watykan przeciwko nauce. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 290-314, 1951. Maneli, Mieczysław.

Czy metafizyka i religia wytrzymują krytykę naukową? Roczniki Filozoficzne, I, 83-97, 1948. Drewnowski, Jan Franciszek. 

Myśl katolicka wobec teorii samorództwa. Kraków, Wyd. Mariackie, 1948. Kłósak, Kazimierz.