INDEKS TEMATYCZNY

cel / celowość / finalizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Cel i wyjaśnianie celowościowe ewolucji. Studia Gdańskie, t. IX, 257-265, 1993. Kloskowski, Kazimierz.

Zasada antropiczna a kierunkowość ewolucji. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 16-29, 1990. Życiński, Józef.

Cel jako przyczyna w filozofii Arystotelesa. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 221-232, 1981. Górniak, Jacek.

Analiza pojęcia wycelowania zewnętrznego. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 39-54, 1980. Lenartowicz, Piotr.

Celowość w życiu komórki. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 5-64, 1980. (Ścibor-)Rylska, Teresa.

Niektóre nowsze próby przedyskutowania filozoficznej problematyki celowości. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 43-87, 1978. Kijowski, Ryszard.

Socjotechnika a wartości. Uwagi metodologiczne. Etyka, t. 15, 55-61, 1977. Delorme, Andrzej i Podgórecki, Adam.

Próba Nicolai Hartmanna wyeliminowania interpretacji finalistycznej biokosmosu przez ukazanie specyficzności bytów organicznych. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 75-108, 1976. Kijowski, Ryszard.

E. Gilsona stanowisko wobec problemu celowości. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 101-105, 1976. Mazierski, Stanisław.

Argument z celowości w tomistycznej filozofii Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 75-113, 1975. Kowalczyk, Stanisław.

Mechanicyzm i finalizm. Roczniki Filozoficzne, 22(3), 5-21, 1974. Mazierski, Stanisław.

O przyczynowości w związku z poglądem biologicznego monadyzmu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 234-264, 1973. Witkiewicz, Stanisław Ignacy.

Z problematyki celowościowej interpretacji biokosmosu. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 191-203, 1972. Biedulski, Czesław.

Celowa struktura nauk społecznych i dialektyka. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 117-127, 1972. Cieniawa, Stanisław.

[Rec. Purpose in Nature. Canfield, John V. (ed.)]. Roczniki Filozoficzne, 18(3), 127-131, 1970. Czyżewski, Antoni Jerzy.

O pojęciu oceny. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 361-, 1969. Podgórecki, Adam.

Wartość dowodu z celowości na istnienie Boga. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 23-45, 1968. Iwanicki, Józef.

O niektórych sposobach posługiwania się pojęciem przyczyny celowej w biologii, etyce i filozofii. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 125-158, 1965. Dembowski, Bronisław.

O właściwą interpretację finalizmu tomistycznego. Roczniki Filozoficzne, 12(1), 53-63, 1964. Żeleźnik, Tadeusz.

Błąd praktyczny. Studia Filozoficzne, nr 2, 17-31, 1963. Kotarbiński, Tadeusz.

Analiza czynu ludzkiego w nowym oświetleniu. Roczniki Filozoficzne, 8(2), 5-37, 1960. Szymański, Władysław Kamil.

Cel a wartość moralna czynu. Studia Filozoficzne, nr 2, 145-160, 1959. Keller, Józef.

Problem celowości we współczesnej biologii. Cz. 1. Studia Filozoficzne, nr 1, 63-97, 1959. Kochański, Zdzisław.
Problem celowości we współczesnej biologii. Cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 2, 96-111, 1959.

O ocenach. Uwagi dyskusyjne. Kwartalnik Filozoficzny, 17(4), 241-315, 1948. Lande, Jerzy.

Celowość w filozofii Spinozy. Przegląd Filozoficzny, nr 4, 395-401, 1948. Siwek, Paweł.