INDEKS TEMATYCZNY

modele


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Rola modeli w nauce. Studia Filozoficzne, nr 12, 173-179, 1989. Żytkow, Jan M. i Lewenstam, Andrzej.

Notatki ewolucjonisty. Modele rzeczywistości. Znak, nr 387-388, 204-212, 1987.

Struktura i strukturalizm w matematyce a kierunek strukturalistyczny w naukach społecznych. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 115-129, 1985. Sozański, Tadeusz.

Dyskusje wokół pojęcia modelu w filozofii radzieckiej lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 139-150, 1984. Ryk, Leszek.

Egocentryzm poznawczy w świetle psychologicznego modelu reprezentacji. Studia Filozoficzne, nr 7, 109-123, 1984. Stemplewska, Katarzyna.

O wyjaśnianiu w nauce. Studia Filozoficzne, nr 9, 131-142, 1981. Drozdek, Adam.

Procedury badawcze w naukach empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 5, 117-131, 1980. Sady, Wojciech.

"Co się weryfikuje w doświadczeniu?" w: O swoistości uzasadniania wiedzy w różnych naukach. Such, Jan (red.), 37-50. Poznań, PWN, 1980. Sady, Wojciech.

Eksplikacyjna funkcja modelu w fizyce na przykładzie gazu doskonałego. Roczniki Filozoficzne, 29(3), 35-41, 1981. Piersa, Henryk.

O relacjach między pojęciem modelu w fizyce i matematyce. Roczniki Filozoficzne, 26(3), 89-95, 1978. Wrona, Stanisław.

Modele i metody modelowe w poznaniu naukowym. ZZ (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 3, 89-106, 1977. Hager, Nina i  Hörz, Herbert.

Kilka propozycji dotyczących formalnego modelu związku przyczynowego. Studia Filozoficzne, nr 11, 89-107, 1977. Pogonowski, Jerzy i Wiśniewski, Janusz.

Problemy budowy modelu matematycznego procesu w metodologii eksperymentu. Studia Filozoficzne, nr 2, 109-120, 1976. Kasprzak, Wacław i Lysik Bertold.

Modelowanie cybernetyczne systemów naturalnych. Studia Filozoficzne, nr 2, 101-107, 1976. Kurowski, Waldemar.

Znaczenia analogii i modelowania z punktu widzenia integracji nauki i upowszechniania wiedzy. Studia Filozoficzne, nr 12, 53-64, 1976. Śmigielski, Józef.

O różnych pojęciach modelu. Studia Filozoficzne, nr 7, 41-55, 1976. Wawrzyńczak, Ryszard.

Mały traktat o metodzie. Znak, nr 236, 236-244, 1974. Heller, Michał.

O świecie rzeczywistym i światach możliwych. Studia Filozoficzne, nr 7, 47-56, 1974. Przełęcki, Marian.

Jak się stwarza światy? Znak, nr 232, 1327-1340, 1973. Heller, Michał.

Pojęcie i funkcja modelu. Roczniki Filozoficzne, 20(3), 77-124, 1972. Hajduk, Zygmunt.

Problem interpretacji języka empirycznego w ujęciu teorio-modelowym. Studia Filozoficzne, nr 1, 133-152, 1972. Przełęcki, Marian.

Pojęcie modelu w naukach formalnych i empirycznych. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 87-96, 1972. Żytkow, Jan M.

O poglądowości poznania w naukach przyrodniczych. Człowiek i Światopogląd, nr 10, 87-100, 1971. Żytkow, Jan M.

Informatyka - jej zadania i cele. W obliczu eksplozji informacyjnej. Studia Filozoficzne, nr 1, 57-78, 1970. Wójcik, Tadeusz.

Ewolucyjny charakter seryjnych modeli wszechświata. Roczniki Filozoficzne, 16(3), 59-68, 1969. Heller, Michał.

Pojęcie i wartość poznawcza modelowania biologicznego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 97-117, 1968. Ślaga, Szczepan W.

Seryjne modele wszechświata. Roczniki Filozoficzne, 15(3), 73-88, 1967. Heller, Michał.

W sprawie koncepcji nauk dedukcyjnych. Studia Filozoficzne, nr 1, 57-63, 1967. Kokoszyńska, Maria.

Dwa studia z teorii naukowego poznania. Toruń, PAN, 1962. Dąmbska, Izydora.

O koncepcjach "prawdy względnej". [Polemika z: Wiegner, Adam. W sprawie tzw. "prawdy względnej"]. Studia Filozoficzne, nr 2, 149-169, 1963. Eilstein, Helena.

W sprawie tzw. "prawdy względnej". [Polemika z: Suszko, Roman. Logika formalna a niektóre zagadnienia teorii poznania]. Studia Filozoficzne, nr 1, 113-128, 1963. Wiegner, Adam.

Logika formalna a niektóre zagadnienia teorii poznania. Diachroniczna logika formalna. Myśl Filozoficzna, nr 2, 27-56, 1957. Suszko, Roman.
Logika formalna a niektóre zagadnienia teorii poznania. Cz. 2. Myśl Filozoficzna, nr 3, 34-67, 1957.