INDEKS TEMATYCZNY

logika


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Mojżesz Presburger - życie i twórczość. Ruch Filozoficzny, XLVII (3-4), 199-212, 1990. Zygmunt, Jan.

Uzupełniające uwagi do mego artykułu "Dowód równoważności dwóch sformułowań klasycznej definicji prawdy". Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 325-336, 1989/1990. Borkowski, Ludwik.

[Rec. Hochberg, Herbert. Logic, Ontology and Language: Essays on Truth and Reality]. Ruch Filozoficzny, XLVI (3), 327-331, 1989. Szubka, Tadeusz.

[Rec. Degen, J. Wolfgang. Systeme der kumulativen Logik]. Ruch Filozoficzny, XLVI (1), 91-93, 1989. Woleński, Jan.

Działalność naukowa Profesora Jerzego Słupeckiego. Ruch Filozoficzny, XLV (3), 227-239, 1988. Iwanuś, Bogusław Piróg-Rzepecka, Krystyna.

Logika czy logiki? Studia Filozoficzne, nr 6-7, 49-59, 1988. Kiczuk, Stanisław.

Czy logika należy do ontologii czy do matematyki? Porębski, Czesław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 6-7, 25-35, 1988. Küng, Guido.

Logika epistemiczna Jerzego Łosia a teoria racjonalnego zachowania. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 77-89, 1988. Lechniak, Marek.

Logika epistemiczna G. H. von Wrighta a logika epistemiczna M. Chisholma. Roczniki Filozoficzne, 36(1), 91-109, 1988. Lechniak, Marek.

Logika przedmiotów. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 101-115, 1988. Nieznański, Edward.

Meinongowska logika fikcji. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 207-223, 1988. Paśniczek, Jacek.

Granice logiki decyzji. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 309-315, 1988. Szaniawski, Klemens.

Między przyczynowością a logiką przyczynową. Studia Filozoficzne, nr 6-7, 179-188, 1988. Urchs, Max.

Dowód równoważności dwóch sformułowań klasycznej definicji prawdy. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 87-99, 1987. Borkowski, Ludwik.

Twierdzenie Skolema-Löwenheima i jego konsekwencje. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 99-108, 1986. Lemańska, Anna.

Kilka uwag o konfrontacji logiki i hermeneutyki. Studia Filozoficzne, nr 1, 45-52, 1985. Dorobińska, Ewa.

Logika przekonań a wiara oświeconych. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 157-162, 1985. Nieznański, Edward.

O problemach podziału logiki. Studia Filozoficzne, nr 3, 121-128, 1984. Dorobińska, Ewa.

Nadwerbalizm logiki? [Polemika z: Cackowski, Zdzisław. Epistemologia Ludwika Flecka]. Studia Filozoficzne, nr 1, 193-196, 1984. Perzanowski, Jerzy.

Research in Logic in Australia, New Zealand and Oceania: Its Brief History and Its Present State. Ruch Filozoficzny, nr 2-3, 127-162, 1984. Routley, Richard.

Logiki programów. Ruch Filozoficzny, nr 1-2, 17-25, 1982/83. Orłowska, Ewa.

Logika a inne dziedziny wiedzy. Roczniki Filozoficzne, 29(1), 15-37, 1981. Kiczuk, Stanisław.

Kilka uwag o poglądach logicznych Leona Petrażyckiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 81-95, 1981. Kwiatkowski, Tadeusz.

Neue Konzeptionen in Logik und Erkenntnistheorie. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 99-112, 1981. Lubański, Mieczysław.

Definicja a definiowalność. Studia Filozoficzne, nr 6, 3-11, 1981. Marciszewski, Witold.

O akademickich podręcznikach logiki (felieton). Studia Filozoficzne, nr 3, 149-156, 1981. Tokarz, Marek.

Założenia logiki. [Rec. Feibleman, James K. Assumptions of Grand Logics]. Studia Filozoficzne, nr 6, 165-169, 1981. Woleński, Jan.

Bibliografia logiki polskiej. Studia Filozoficzne, nr 1, 161-176, 1980. Jadacki, Jacek Juliusz.
Bibliografia logiki polskiej. Część II. 1918-1939. Studia Filozoficzne, nr 2, 151-175, 1980.

Hipoteza względności językowej a logika. [Rec. Czesnokow, P. W. "Neogumboltianstwo"]. Studia Filozoficzne, nr 9, 179-185, 1979. Staszek, Walenty.

Wielowarstwowy słownik terminów logiki. [Rec. Kondakow, N. I. Łogiczeskij słowar sprawocznik]. Studia Filozoficzne, nr 9, 141-144, 1976. Kopania, Jerzy.

Logik und Wissenschaftstheorie in Österreich (1970-1975). Ruch Filozoficzny, XXXIV (1-2), 1-16, 1976. Zecha, Gerhard.

Die Entwicklung der Logik in der Bundesrepublik nach dem 2. Weltkrieg. Ruch Filozoficzny, XXXIII (3-4), 255-263, 1975. Essler, Wilhelm K.

Problematyka wydawania encyklopedii specjalistycznych. (Na przykładzie "Małej Encyklopedii Logiki"). Studia Filozoficzne, nr 4, 145-152, 1975. Marciszewski, Witold.

Łańcuchy, cykle i grafy. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 121-129, 1975. Nieznański, Edward.

[Rec. Frege, Gottlob. Conceptual Notation and Related Articles. Bynum, Ward (transl., intr., biography)]. Ruch Filozoficzny, XXXII (2-3), 152-158, 1974. Batóg, Tadeusz.

Logika Hegla w świetle teorii grafów. Studia Filozoficzne, nr 6, 129-152, 1973. Synowiecki, Adam.

[Rec. Beth, Evert W. Aspects of Modern Logic]. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 33-35, 1972. Gumański, Leon.

[Rec. Lenk, Hans. Kritik der logischen Konstanten. Philosophische Begründungen der Urteilsformen vom Idealismus bis zur Gegenwart]. Ruch Filozoficzny, XXX (1), 36-38, 1972. Gumański, Leon.

O logice jako narzędziu filozoficznym u B. Russella. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 15-23, 1972. Kamiński, Stanisław.

Belgijskie czasopismo logiczne. [Rec. Logique et Analyse, Nouvelle Série, 1969]. Studia Filozoficzne, nr 4, 173-181, 1971. Pater, Elżbieta.

Z problematyki dwoistości w naukach formalnych (cz. I). Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 125-139, 1969. Lubański, Mieczysław.

Filozoficzno-logiczne poglądy Stanisława Kobyłeckiego. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 111-137, 1967. Nowak, Ludwik.

Studia Logica. [Rec. Studia Logica, tomy XIII-XVII]. Studia Filozoficzne, nr 1, 176-198, 1967. Poznański, Edward.

Własność i zbiór. Studia Filozoficzne, nr 2, 95-107, 1967. Stanosz, Barbara.

O niektórych osiągnięciach Kazimierza Ajdukiewicza w zakresie logiki, metodologii nauki i filozofii. Studia Filozoficzne, nr 1, 5-16, 1965. Kokoszyńska, Maria.

Znaczenie i oznaczanie a paradoks intensjonalności. Studia Filozoficzne, nr 2, 19-48, 1965. Stanosz, Barbara.

Zjazd logików w Poznaniu w dniu 10 i 11 kwietnia 1964 Studia Filozoficzne, nr 1, 215-217, 1965. Stonert, Henryk.

Kongres w Jerozolimie. [Międzynarodowy Kongres Logiki, Metodologii i Filozofii Nauki]. Studia Filozoficzne, nr 1, 217-219, 1965. Suszko, Roman.

"Niektóre pojęcia gramatyki w świetle logiki" w: Szkice filozoficzne: Romanowi Ingardenowi w darze. Żarnecka, Zofia (red.), 221-238. Kraków, PWN, 1964. Dąmbska, Izydora.

Logika. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-7, 1964. Suszko, Roman.

[Rec. Hilbert, David und Ackermann, W. Grundzüge der theoretischen Logik]. Ruch Filozoficzny, XXII (1), 31-33, 1963. Gumański, Leon.

Czym są w filozofii i w logice tzw. pierwsze zasady? Roczniki Filozoficzne, 11(1), 5-23, 1963. Kamiński, Stanisław.

Wybór pism Jana Łukasiewicza. [Rec. Łukasiewicz, Jan. Z zagadnień logiki i filozofii. Pisma wybrane). Studia Filozoficzne, nr 1, 197-213, 1962. Pogorzelski, Witold A.

Logika współczesna a filozofia. Roczniki Filozoficzne, 9(1), 49-84, 1961. Kamiński, Stanisław.

Pierwsze systemy semantyki Leona Chwistka. Kraków, PWN, 1961. Pasenkiewicz, Kazimierz.

Logika dla szarego człowieka. [Rec. Lieber, Lillian Mits, Wits and Logic: What Modern Logic Means to You]. Studia Filozoficzne, nr 6, 178-183, 1961. Pelc, Jerzy.

[Rec. Lionel, Ruby. The Art of Making Sense. A Guide to Logical Thinking]. Ruch Filozoficzny, XX (1-2), 39-41, 1960. Moese, Henryk.

Interpretacja systemów aksjomatycznych. Studia Filozoficzne, nr 6, 89-105, 1960. Przełęcki, Marian.

Logika Jana Spangenberga. Studia Filozoficzne, nr 2, 80-96, 1958. Spirało Antonina.

[Rec. Dürr, Karl. Lehrbuch der Logistik]. Roczniki Filozoficzne, 5(2), 195-197, 1955-1957. Kamiński, Stanisław.

Treść i zakres pojęcia metodologii. Myśl Filozoficzna, nr 4, 97-105, 1956. Kotarbiński, Tadeusz.

W sprawie logiki. Myśl Filozoficzna, nr 3, 95-109, 1955. Ładosz, Jarosław.

"Logika" Condillaca. Myśl Filozoficzna, nr 4, 125-138, 1952. Kotarbiński, Tadeusz.

Logika, jej zadania i potrzeby w Polsce współczesnej. Myśl Filozoficzna, nr 1-2, 50-67, 1951. Ajdukiewicz, Kazimierz.

W sprawie logiki bez aksjomatów. Kwartalnik Filozoficzny, 17(3), 199-206, 1948. Suszko, Roman.