INDEKS TEMATYCZNY

myśl, myślenie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Podmiot jako byt otwarty: problematyka podmiotowości w późnych pismach Wittgensteina. Lublin, Wyd. UMCS, 2007. Gurczyńska-Sady, Katarzyna.

 

Myśl - słowa nie wypowiedziane. Platon: Theajtet, Sofista, Fileb. Studia Filozoficzne, nr 4, 163-175, 1990. Danek, Zbigniew.

Myśli w przestrzeni. Studia Filozoficzne, nr 10, 3-12, 1989. Nowicki, Andrzej.

Wybór pism. Szyszkowska, Maria i Tarnogórski, Czesław (wybór i opracowanie). Warszawa, PAX, 1987. Chojnacki, Piotr.

Filozofowie nie szukają prawdy, lecz sensu. Hannah Arendt rozważania nad natura myślenia. Studia Filozoficzne, nr 4, 67-79, 1987. Jałocho, Małgorzata.

Martina Heideggera istotne myślenie jako fenomenologia słowa. Studia Filozoficzne, nr 7, 59-69, 1987. Kwiatkowski, Stanisław.

Douglas R. Hofstadter - filozof sztucznej inteligencji. Znak, nr 375-376, 142-157, 1986. Gruba, Krzysztof.

Escher, Bach i Anty-Gödel. [Polemika z: Hofstadter, Douglas R.]. Znak, nr 375-376, 179-188, 1986. Życiński, Józef.

Heroizm i metafora. Józef Tischner o zjawisku myślenia. Znak, nr 373, 15-31, 1985. Bałus, Wojciech.

"Myślenie według wartości" Józefa Tischnera. Znak, nr 373, 32-49, 1985. Tarnowski, Karol.

Proces myślenia a zagadnienie jasności i wyrażalności w systemie Descartes`a. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 21-36, 1984. Kopania, Jerzy.

"Myślenie istotne" Martina Heideggera jako kontynuacja nietzscheańskiej filozofii czasu. Studia Filozoficzne, nr 1, 69-84, 1984. Żelazna, Jolanta.

Prawdziwy świat człowieka. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 43-51, 1983. Gogacz, Mieczysław.

Przyczynek do teorii intuicji. Studia Filozoficzne, nr 4, 95-115, 1983. Nęcka, Edward.

Racjonalność jako wartość. Studia Filozoficzne, nr 5-6, 7-15, 1983. Szaniawski, Klemens.

Byt i świadomość - trzy interpretacje wzajemnych zależności. Studia Filozoficzne, nr 3, 35-49, 1981. Miś, Andrzej.

Znaniecki i tradycja transcendentalizmu. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 27, 121-139, 1981. Wocial, Jerzy.

"Myślimy w przestrzeni". Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 26, 191-216, 1980. Skarga, Barbara.

Myślenie religijne. Znak, nr 317, 1375-1392, 1980. Tischner, Józef.

Myślenie a problem zła. [Rec. Arendt, Hannah. "Thinking"]. Etyka, t. 17, 266-271, 1979. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Między myślą a językiem. Roczniki Filozoficzne, 27(1), 45-59, 1979. Gawroński, Alfred.

z: Kobyliński, Zbigniew. Rola metafor w kategorialnym porządkowaniu rzeczywistości. Studia Filozoficzne, nr 11, 77-89, 1979. Pałubińska, Krystyna i Kobyliński, Zbigniew.

Maszyny matematyczne symulujące myślenie. Roczniki Filozoficzne, 27(3), 21-32, 1979. Szymański, Andrzej.

Myślenie według wartości. Znak, nr 289-290, 957-970, 1978. Tischner, Józef.

Filozoficzne aspekty teorii informacji. Roczniki Filozoficzne, 21(3), 53-64, 1973. Lubański, Mieczysław.

Modele formułowania sądów w procesie myślenia. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 215-222, 1972. Kozielecki, Józef.

Myślenie twórcze a myślenie wartościująco-krytyczne. Studia Filozoficzne, nr 2, 131-146, 1971. Cackowski, Zdzisław.

Proces myślenia u św. Tomasza z Akwinu a w egzystencjalizmie M. Heideggera. Roczniki Filozoficzne, 13(4), 33-47, 1965. Pastuszka, Józef.

Maszyny i myślenie. Uwagi metodologiczne. Studia Filozoficzne, nr 1, 43-49, 1963. Krajewski, Władysław.

Nauka poprawnego myślenia. Warszawa, PWN, 1963; dodr. 1965; wyd. 2 1971; wyd. 3 Lublin, Wyd. Lubelskie, 1987. Łubnicki, Narcyz.

Język a myślenie. Studia Filozoficzne, nr 1, 3-42, 1963. Schaff, Adam.

Myślenie a działanie. Studia Filozoficzne, nr 2, 117-144, 1957. Łubnicki, Narcyz.

Rozmyślania o natchnieniu. Kwartalnik Filozoficzny, 18(1), 31-72, 1949. Olszewski, Bronisław.

Filozofia wieczysta w zarysie. T. 1. Kraków, Wyd. Apostolstwa Modlitwy, Księża Jezuici, 1947. Kwiatkowski, Franciszek.

Pojęcie i słowo (próba analizy marksistowskiej). Łódź, "Książka", 1946. Schaff, Adam.