INDEKS TEMATYCZNY

determinizm / determinowanie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Akty świadomości i procesy poznawcze. Wrocław, Wyd. FNP, 1996. Bobryk, Jerzy.

 

Kardynalne tezy i antytezy materializmu historycznego. Studia Filozoficzne, nr 11, 75-96, 1988. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

Mechanika klasyczna a zasada determinizmu. Studia Filozoficzne, nr 11, 15-24, 1988. Majewski, Zbigniew.

Teza determinizmu a zasady przyczynowości i skutków (związki logiczne). Studia Filozoficzne, nr 6-7, 189-205, 1988. Trzęsicki, Kazimierz.

Deterministyczne modelowanie świata. Studia Filozoficzne, nr 9, 19-37, 1986. Mejbaum, Wacław.

Determinizm a mechanika klasyczna. Studia Filozoficzne, nr 5, 55-60, 1986. Podgórski, Krzysztof.

Tworzenie i determinacja. Studia Filozoficzne, nr 3, 49-55, 1983. Rainko, Stanisław.

Metodologiczna problematyka determinizmu. Studia Filozoficzne, nr 9-10, 67-77, 1982. Mejbaum, Wacław.

Stosunek Hume`a do tradycyjnego ujęcia związków koniecznych. [Polemika z: Grodziński, Eugeniusz. Hume`izm, determinizm, indeterminizm]. Studia Filozoficzne, nr 3, 131-141, 1980. Gordon, Mieczysław.

Determinizm fizyczny a kosmologia. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 153-162, 1980. Zabierowski, Mirosław i Grabińska, Teresa.

Odpowiedź krytykom. [Polemika z: Gordon, Mieczysław. Stosunek Hume`a do tradycyjnego ujęcia związków koniecznych. Walecki, Jerzy. O związku myślenia i mowy]. Studia Filozoficzne, nr 12, 139-147, 1980. Grodziński, Eugeniusz.

Wolność i determinizm w antropologii marksistowskiej. Studia Filozoficzne, nr 11, 5-19, 1980. Panasiuk, Ryszard.

Hume'izm, determinizm, indeterminizm. Studia Filozoficzne, nr 5, 129-135, 1979. Grodziński, Eugeniusz.

Determinizm fizyczny a holizm. Studia Filozoficzne, nr 5, 87-99, 1977. Kalinowski, Marek.

Geneza i rozwój pojęcia prawa przyrody. I. Prawa deterministyczne. Roczniki Filozoficzne, 24(3), 5-11, 1976. Mazierski, Stanisław.

Teorie i układy deterministyczne. Studia Filozoficzne, nr 8, 45-52, 1974. Kałuszyńska, Elżbieta.

[Rec. Sowremiennyj determinizm - zakony prirody. Swieczynikow, G. A. i in. (red.)]. Ruch Filozoficzny, XXXII, (2-3), 148-151, 1974. Sztumska, Bożena.

Prawo nauki, teoria, determinizm. O "Strukturze nauki" Ernesta Nagla. Człowiek i Światopogląd, nr 2, 158-185, 1972. Nowak, Leszek.

Determinizm i fatalizm w obliczu sprawstwa. Studia Filozoficzne, nr 2, 3-12, 1971. Kotarbiński, Tadeusz.

Konstrukcja wolnej woli. Studia Filozoficzne, nr 1, 137-148, 1971. Mejbaum, Wacław.

Wykłady z etyki. Etyka, t. 9, 171-222, 1971. Twardowski, Kazimierz.

Niektóre historyczne aspekty współczesnego problemu wolności woli człowieka. Roczniki Filozoficzne, 18(4), 83-99, 1970. Rzepka, Jan.

O determinizmie i związkach przyczynowych w fizyce jądrowej. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 139-161, 1970. Twardowska, Bolesława.

Zagadnienie przyczynowości w fizyce. Warszawa, PAX. 1969. Gawecki, Bolesław J.

"Determinizm fizjologiczny Claude Bernarda" w: Z dziejów pojęcia prawa w naukach biologicznych. Krajewski Władysław (red.), 101-126. Warszawa, PWN, 1967. Bednarczyk, Andrzej. 

Jeszcze o determinizmie w mechanice kwantowej. Studia Filozoficzne, nr 1, 91-119, 1967. Sławianowski, Jan Jerzy.

D. Bohma determinizm wobec niektórych współczesnych ujęć tego zagadnienia. Roczniki Filozoficzne, 14(3), 75-91, 1966. Hajduk, Zygmunt.

Determinizm i indeterminizm w aspekcie filozoficznym i fizykalnym. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 163-177, 1965. Rutowski, Tadeusz.

W sprawie sporu o istotę determinizmu. [Polemika z: Amsterdamski, S. i Krajewski, W.]. Studia Filozoficzne, nr 4, 67-76, 1965. Such, Jan i Szymański, Jerzy.

"O obiektywnych interpretacjach pojęcia prawdopodobieństwa" w: Amsterdamski, Stefan, Augustynek, Zdzisław i Mejbaum, Wacław. Prawo, konieczność, prawdopodobieństwo. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Amsterdamski, Stefan.

Różne pojęcia determinizmu. Studia Filozoficzne, nr 2, 85-95, 1964. Amsterdamski, Stefan.

Determinizm fizyczny. Studia Filozoficzne, nr 3, 3-65, 1962. Przedruk w: Amsterdamski, Stefan, Augustynek, Zdzisław i Mejbaum, Wacław. Prawo, konieczność, prawdopodobieństwo. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Augustynek, Zdzisław.

W sprawie pojęcia determinizmu. [Polemika z: Amsterdamski, Stefan. O różnych pojęciach determinizmu]. Studia Filozoficzne, nr 4, 141-146, 1964. Krajewski, Władysław.

Uwagi o koncepcji dwóch systemów sygnałowych. Studia Filozoficzne, nr 4, 65-102, 1961. Geppert, Maksymilian.

Pojęcie determinizmu fizykalnego. Roczniki Filozoficzne, 9(3), 43-63, 1961. Mazierski, Stanisław.

Determinizm a wolność. [Rec. Determinism and Freedom. Hook, Sidney (ed.)]. Studia Filozoficzne, nr 6, 188-193, 1960. Sztekker, Eryk.

"Determinizm i odpowiedzialność" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 25-43. Warszawa, PWN, 1959.

"Determinizm a moralność" w: Moralność i wychowanie. Warszawa, Książka i Wiedza, 1959; wyd. 2 popr., 101-133, 1960. Jankowski, Henryk.

Ontologia. Warszawa, PWN, 1959; wyd. 7 1966. Krajewski, Władysław.

Koncepcja przyczynowości u Macha w świetle współczesnego determinizmu. Studia Filozoficzne, nr 127-145, 1959. Szumilewicz, Irena.

Laplace, Engels i nasi współcześni. Uwagi o determinizmie na tle dyskusji w fizyce. Studia Filozoficzne, nr 1, 143-174, 1958.
Laplace, Engels i nasi współcześni. Cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 2, 36-50, 1958. Eilstein, Helena.