INDEKS TEMATYCZNY

jednostka a społeczeństwo


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Jednostka a społeczeństwo. (Z humanistycznej psychoanalizy E. Fromma). Colloquia Communia, nr 1-6(48-53), 17-39, 1990. Saciuk, Robert.

Kulturowe aspekty osobowości (Sapir i Linton a współczesna kulturologia radziecka). Studia Filozoficzne, nr 11, 121-134, 1988. Bochat, Tomasz.

Umowa społeczna J. J. Rousseau - polityka i racjonalność. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 32, 41-74, 1987. Blaszke, Marek.

Jednostka i państwo w filozofii politycznej Hegla. Colloquia Communia, 1(24), 177-187, 1986. Panasiuk, Ryszard.

Rousseau i Fichte: dwie koncepcje kultury. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 23-69, 1984. Łukasiewicz, Małgorzata.

Jednostka a państwo. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 91-110, 1984. Nawrocka, Anna.

Dialog na temat wolności. Studia Filozoficzne, nr 9, 181-186, 1984. Panufnik, Maciej.

Kilka uwag o koncepcji jednostki ludzkiej u José Ortegi y Gasseta. Studia Filozoficzne, nr 3, 183-195, 1984.Rutkowski, Mirosław.

Rozwój człowieka a świat społeczny. Colloquia Communia, nr 4-5(8-9), 27-38, 1983. Jasińska-Kania, Aleksandra.

O społecznych uwarunkowaniach świadomości. Studia Filozoficzne, nr 10, 51-62, 1983. Poprzeczko, Jacek.

Dialektyka "istoty" i "istnienia" człowieka we wczesnych pismach Karola Marksa. Studia Filozoficzne, nr 4, 3-17, 1983. Zdanowicz, Piotr.

Zejście Zaratustry. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 43-58, 1982. Mackiewicz, Witold.

Praxizm: pojęcie bytu społecznego. Studia Filozoficzne, nr 11, 21-37, 1980. Tuchańska, Barbara.

Problemy modelu człowieka w społeczeństwie zaawansowanej rewolucji naukowo-technicznej. Studia Filozoficzne, nr 9, 59-73, 1979. Obuchowski, Kazimierz.

Społeczna rzeczywistość wartości. Studia Filozoficzne, nr 4, 59-69, 1979. Rożalska-Czyżkowska, Bożena.

Świat zaczyna się od teraz. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 24, 43-67, 1978. Kalbarczyk, Damian.

Wszechstronny rozwój jednostki jako element socjalistycznej kultury w koncepcjach radzieckich teoretyków z lat 1961-1975. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 269-281, 1978. Laskowska-Stasiuk, Joanna.

Kilka uwag o pojęciu marksistowskiego aktywizmu (próba konceptualizacji). Studia Filozoficzne, nr 8-9, 63-81, 1978. Ślęczka, Kazimierz.

Interpersonalna teoria osobowości. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 83-97, 1978. Zaborowski, Zbigniew.

Alexis de Tocqueville i wartości. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 23, 43-58, 1977. Kurczewska, Joanna.

Dialektyka konstytuowania osobowości. Studia Filozoficzne, nr 7, 63-72, 1977. Obuchowski, Kazimierz.

O rozwoju osobowości. Studia Filozoficzne, nr 7, 49-62, 1977. Reykowski, Janusz.

Indywidualizm a antyindywidualizm. (W związku z "Uwagami" prof. Z. Cackowskiego). Studia Filozoficzne, nr 3, 131-136, 1975. Kmita, Jerzy i Topolski, Jerzy.

Problematyka antropologiczna w doktrynie Marksa. (Próba ujęcia tematu). Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 19, 135-173, 1973. Panasiuk, Ryszard.

O zadaniach etyki naukowej. Wykładów z etyki część III. Etyka, t. 12, 125-155, 1973. Twardowski, Kazimierz.

Myśl społeczna siedemnastego wieku. Warszawa, PWN, 1970. Voisé, Waldemar.

Jednostka a społeczeństwo. Znak, nr 180, 684-712, 1969. Krąpiec, Mieczysław A.

Humanizm renesansowy: antynomia jednostki i społeczeństwa. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 69-84, 1969. Kuczyńska, Alicja.

Marks i Engels wobec alternatywny: jednostka - społeczeństwo. Studia Filozoficzne, nr 2, 21-46, 1969. Kuderowicz, Zbigniew.

Konflikty humanizmu: wychowanie człowieka i wychowania obywatela. Humanizm socjalistyczny. Wydanie specjalne "Studiów Filozoficznych" z okazji 25-lecia PRL, 299-321, 1969. Suchodolski, Bogdan.

Filozoficzna i socjologiczna koncepcja człowieka. Studia Filozoficzne, nr 1, 15-22, 1969. Szczepański, Jan.

"Platona ideał wolności ascetycznej" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 9-34. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Kasia, Andrzej.

"Arystotelesa teoria wolności elitarnej" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 35-47. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Kasia, Andrzej.

"Fryderyk Nietzsche: wolność przeciwko społeczeństwu" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 329-339. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Kuczyński, Janusz.

"Atomizm społeczny Wilhelma Ockhama" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 159-174, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Palacz, Ryszard.

"Rousseau: utrata i odzyskanie wolności" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 240-250, Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Szacki, Jerzy.

Osoba ludzka a społeczność. Roczniki Filozoficzne, 12(2), 25-42, 1964. Piwowarski, Władysław.

Narodziny nowożytnej filozofii człowieka. Warszawa, PWN, 1963; wyd. 2 1968. Suchodolski, Bogdan.

Koncepcje społeczeństwa zintegrowanego w twórczości Hegla i Trentowskiego. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 8, 215-260, 1962. Ładyka, Jerzy.

Jednostka a społeczeństwo w koncepcji anarchizmu M. Bakunina. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 8, 133-174, 1962. Temkinowa, Hanna.

Społeczeństwo i historia w filozofii A. Schopenhauera. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 7, 97-125, 1961. Garewicz, Jan.

Problematyka wolności w doktrynie społecznej Adama Müllera. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 7, 5-51, 1961. Kuderowicz, Zbigniew.

Pozytywizm etyczny Emila Durkheima. Toruń, PWN, 1960. Indan, Franciszek.

Młody Marks a romantyczna koncepcja stosunku jednostki do społeczeństwa. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 4, 217-248, 1959. Kuderowicz, Zbigniew.