INDEKS TEMATYCZNY

kultura


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

"Funkcja i struktura języka pisanego epoki mediów elektronicznych" w: Deskrypcje i prawda. Pelc, Jerzy (red.), 393-407. Warszawa, Wyd. PTS, 2010. Bobryk, Jerzy.

Kultura techniki i problem racjonalności. Edukacja Filozoficzna, 33, 19-34, 2002. Bobryk, Jerzy.

 

Ewentualny odczyt o kulturze. Etyka, nr 25, 47-49, 1990. Elzenberg, Henryk.

Osoba - wychowanie - kultura. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 253-261, 1989/1990. Gałkowski, Jerzy W.

Kultura a wartości moralne. Studia Filozoficzne, nr 1, 47-54, 1989. Półtawski, Andrzej.

Sztuka w systemie kultury. [Rec. Iskusstwo w sistiemie kultury. Kagan, M. S. (red.)]. Studia Filozoficzne, nr 3, 169-178, 1989. Szkołut, Tadeusz.

Kultura i komunikowanie. Studia Filozoficzne, nr 8, 87-101, 1988. Olszewska-Dyoniziak, Barbara .

Pokój - najwyższy wyraz kultury. Studia Filozoficzne, nr 3, 51-65, 1987. Borgosz, Józef.

Praca i kultura. Roczniki Filozoficzne, 35(1), 321-330, 1987. Gałkowski, Jerzy W.

Prawda - znaczenie - kultura. (Rekonstrukcja poglądów J. Deweya). Studia Filozoficzne, nr 8, 64-76, 1987. Kaczocha, Włodzimierz.

Materializm historyczny i teoria kultury. Studia Filozoficzne, nr 10, 63-81, 1987. Wojczakowski, Janusz.

Kultura a wartości. Studia Filozoficzne, nr 10, 33-48, 1986. Borowski, Henryk.

Osoba i kultura. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 75-90, 1986. Gogacz, Mieczysław.

Mit, Bóg, kultura. O filozofii Leszka Kołakowskiego. Studia Filozoficzne, nr 5, 69-81, 1986. Świątek, Krzysztof.

Sokrates jako zwierciadło kultury. Wypych, Włodzimierz (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 35-39, 1984. Fresco, Marcel Franz.

Kultura a "obiektywne" stosunki społeczno-ekonomiczne. Studia Filozoficzne, nr 4, 93-103, 1984. Kmita, Jerzy.

O istocie i współczesnej funkcji kultury. Skwierciński, Mirosław (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 9, 17-24, 1984. Kosing, Alfred.

Filozoficzne określenie idei kultury. Dane etnograficzne. Skarga, Barbara (tłum.), Graff Piotr (przejrzał). Studia Filozoficzne, nr 9, 25-34, 1984. Levinas, Emmanuel.

Duch ludzki, kultura i cywilizacja w ujęciu Konrada Lorenza. Studia Filozoficzne, nr 10, 83-95, 1984. Szewczyk, Kazimierz.

Antropologiczna wizja kondycji ludzkiej. Roczniki Filozoficzne, 31(3), 59-81, 1983. Grzegorczyk, Andrzej.

Tradycja i kultura. Studia Filozoficzne, nr 7, 57-70, 1983. Rowiński, Cezary.

Wartości osobowe w kulturze. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 203-212, 1982. Gogacz, Mieczysław.

Metodologiczne znaczenie kategorii "standard kulturowy" przy opisie i wyjaśnianiu mechanizmów wzrostu, przemiany i upadku kultury. Studia Filozoficzne, nr 9, 13-35, 1981. Brozi, Krzysztof J.

Heglowska kategoria kultury i jej interpretacja. Studia Filozoficzne, nr 12, 161-167, 1981. Karkowski, Czesław.

Metafizyka i kultura. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 227-233, 1981. Janczarski, Zbigniew.

Rola religii w kulturze. Roczniki Filozoficzne, 28(2), 5-16, 1980. Zdybicka, Zofia J.

Humanizacja kultury. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 231-134, 1979. Gogacz, Mieczysław.

Kłopotliwe pojęcia. (O kulturze i strukturze społecznej). Znak, nr 283, 119-131, 1978. Karpiński, Jakub.

Religia w kulturze. Roczniki Filozoficzne, 26(2), 5-36, 1978. Pachciarek, Paweł.

Człowiek i świat jako ontyczna podstawa twórczości technicznej i kultury. Studia Philosophiae Christianae, nr 2, 195-220, 1978. Wistuba, Halina.

Przestrzenie semiotyczne. (Na marginesach "Morfologii bajki" Władimira Proppa). Znak, nr 281-282, 1372-1397, 1977. Panas, Władysław.

Pojęcie i funkcjonowanie kultury w świetle badań nad sztuką. Studia Filozoficzne, nr 5, 71-84, 1976. Porębski, Mieczysław.

Kilka uwag w obronie polskiej semiologii. [Polemika z: Aleksandrowicz, Dariusz]. Studia Filozoficzne, nr 8, 127-134, 1975. Balcerzan, Edward.

Kultura i rewolucja. [Rec. Rossi, Mario. Cultura e rivoluzione : funzionalismo storico e umanismo operativo]. Studia Filozoficzne, nr 2, 167-174, 1975. Nowicki, Andrzej.

Człowiek jako twórca kultury (medytacja filozoficzno-teologiczna). Znak, nr 255, 1122-1130, 1975. Swieżawski, Stefan.

Floriana Znanieckiego humanistyczna koncepcja działania. Studia Filozoficzne, nr 8, 91-104, 1974. Pacholski, Maksymilian.

Kultura jako system znaków. Studia Filozoficzne, nr 6, 211-216, 1973. Pawłowski, Tadeusz.

Znanieckiego opus magnum. [Rec. Znaniecki, Florian. Nauki o kulturze]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 241-246, 1972. Nowicka, Ewa.

Dylematy i perspektywy nauki o kulturze. [Rec. Czerwiński, Marcin. Kultura i jej badanie]. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 246-252, 1972. Pietraszko, Stanisław.

Implikacje filozoficzne symbolicznej interpretacji zjawisk kulturowych. Roczniki Filozoficzne, 20(1), 65-99, 1972. Wolicka, Elżbieta.

Działanie kulturotwórcze w relacji do podłoża zdeterminowanego koniecznościowo według filozofii św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 19(2), 125-132, 1971. Wistuba, Halina.

Czym jest człowiek? Człowiek i Światopogląd, nr 9, 5-24, 1970. Cackowski, Zdzisław.

Personalistyczna koncepcja kultury a prawo naturalne. Roczniki Filozoficzne, 18(2), 77-90, 1970. Rodziński, Adam.

Popęd naturalny i refleksja jako podstawowe czynnika działania kulturotwórczego. Roczniki Filozoficzne, 18(2), 127-134, 1970. Wistuba, Halina.

Kulturowe uwarunkowania osobowości człowieka w ujęciu psychoanalizy. Studia Filozoficzne, nr 5, 95-111, 1969. Pospiszyl, Kazimierz.

Kultura i chrystianizm. Roczniki Filozoficzne, 16(2), 107-118, 1969. Rodziński, Adam.

Dilthey. (Myśli i Ludzie). Warszawa, Wiedza Powszechna, 1967. Kuderowicz, Zbigniew.

Vaticanum II o kulturze. Znak, nr 157-158, 905-919, 1967. Swieżawski, Stefan.

Kulturowe determinanty procesu poznawczego. Studia Filozoficzne, nr 4, 107-118, 1966. Bauman, Zygmunt.

Światopogląd a życie u Diltheya. Warszawa, PWN, 1966. Kuderowicz, Zbigniew.

O integralną koncepcje kultury. Roczniki Filozoficzne, 10(2), 89-100, 1962. Rodziński, Adam.

Hegel a Rousseau. Cz. 2. Studia Filozoficzne, nr 1, 136-166, 1959. Baczko, Bronisław.

Alternatywy psychanalitycznej teorii kultury. Myśl Filozoficzna, nr 3, 68-106, 1957. Suchodolski, Bogdan.