INDEKS TEMATYCZNY

własność / posiadanie


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Emerson o Konstytucji amerykańskiej (I). Studia Filozoficzne, nr 6, 47-63 , 1989. Gromczyński, Wiesław.
Emerson o Konstytucji amerykańskiej (II). Studia Filozoficzne, nr 7-8, 213-229, 1989.

Biblijne społeczeństwo w świetle marksowskiej ekonomiczno-socjologicznej teorii własności. Studia Filozoficzne, nr 11, 135-146, 1988. Jaruzelska, Izabela.

Własność jako przedmiot teoretyczny. Colloquia Communia, 4-5(39-40), 89-109, 1988. Mejbaum, Wacław.

Wybór pism. Szyszkowska, Maria i Tarnogórski, Czesław (wybór i opracowanie). Warszawa, PAX, 1987. Chojnacki, Piotr.

Własność - podstawowy stosunek produkcji czy całokształt stosunków produkcji? Studia Filozoficzne, nr 5, 17-32, 1987. Tittenbrun, Jacek.

Uwagi o pojęciu własności. Studia Filozoficzne, nr 4, 105-125, 1986. Balcerowicz, Leszek.

Fizjokratyczna teoria własności w nie wydanym rękopisie Antoniego Popławskiego: Nauka o prawie przyrodzonym krótko i jaśnie zebrana dla uczących się polityki in Collegio Nobilium schol. piar. w Warszawie 1771 r. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 31, 319-337, 1985. Blaszke, Marek.

Ekonomiczno-socjologiczna teoria własności a przednaukowo-ideologiczne sposoby pojmowania miejsca i funkcji prawa w globalnej strukturze społeczeństwa. Studia Filozoficzne, nr 4, 37-56, 1985. Kozyr-Kowalski, Stanisław.

Czy "własność ogólnospołeczna" jest "własnością"? Studia Filozoficzne, nr 7, 19-32, 1980. Brozi, Krzysztof J. i Winiarski, Lech.

Uwagi o socjalistycznych formach własności. Studia Filozoficzne, nr 7, 33-52, 1980. Buczkowski, Piotr.

Własność środków produkcji a klasy społeczne. Studia Filozoficzne, nr 2, 39-54, 1980. Marciniak, Piotr i Pluta, Roman.

Własność a struktura i więź społeczna w myśli Sismondiego. Studia Filozoficzne, nr 11, 115-127, 1980. Grygorowicz, Marek.

O różnych sposobach pojmowania własności. (W związku z artykułem P. Marciniaka i R. Pluty "Własność środków produkcji a klasy społeczne"). Studia Filozoficzne, nr 7, 53-64, 1980. Przestalski, Andrzej i Tittenbrun, Jacek.

Towarzystwo Demokratyczne Polskie: natura i historia. Studia Filozoficzne, nr 1, 61-82, 1971. Sikora, Adam.

Marksistowska teoria walki klas. Warszawa, Książka i Wiedza, 1969. Ładosz, Jarosław.

Idee społeczne Gerarda Winstanleya (w 360 rocznicę urodzin). Studia Filozoficzne, nr 6, 135-144, 1969. Tokarczyk, Roman.

K. Marks i F. Engels o starożytności klasycznej. Wrocław-Warszawa-Kraków, Zakład Narodowy im. Ossolińskich Wyd. PAN, 1967. Kachlak, Tadeusz.

Koncepcja sprawiedliwości w programie społecznym Wilhelma Weitlinga. Studia Filozoficzne, nr 1, 135-150, 1967. Trębicki, Jerzy.

Osobowość i własność: ideał struktury ekonomicznej i społecznej w ujęciu personalizmu neotomistycznego. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Jaroszewski, Tadeusz M.

Zasada własności w katolickiej doktrynie społecznej. Studia Filozoficzne, nr 3, 59-90, 1964. Keller, Józef.

Człowiek, humanizm, moralność. Ze studiów nad Marksem. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961; wyd. 2 1966. Fritzhand, Marek.

"Od 'kodeksu natury' do 'sprzysiężenia równych'" w: Księga pamiątkowa ku uczczeniu czterdziestolecia pracy nauczycielskiej w Uniwersytecie Warszawskim profesora Tadeusza Kotarbińskiego. Kotarbińska, Janina i in. (red.), 86-101. Warszawa, PWN, 1959. Ossowski, Stanisław.

Własność w pierwszej gminie chrześcijańskiej. Roczniki Filozoficzne, 7(2), 95-123, 1959. Rodziński, Adam.

Z problematyki jałmużny u św. Tomasza z Akwinu. Roczniki Filozoficzne, 7(2), 21-25, 1959. Strzeszewski, Czesław.

Socjalizm utopijny Gromad Ludu Polskiego (1835-1846). Myśl Filozoficzna, nr 1, 58-84, 1956. Temkin, Hanna.