INDEKS TEMATYCZNY

hermeneutyka


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Gadamer. (Myśli i Ludzie). Warszawa: Wiedza Powszechna, 2006. Przyłębski, Andrzej.

Dlaczego zło? Rozważania filozoficzne. Wyd. 2 poszerz. Lublin, RW KUL, 1995; wyd. 3 Polskie Towarzystwo Tomasza z Akwinu, 2005. Krąpiec, Mieczysław, Albert.

 

Poznanie naukowe i poznanie hermeneutyczne. Colloquia Communia, nr 1-3(54-56), 189-195, 1991. Ożarowski, Jan.

Hermeneutyczna koncepcja znaczenia: Gadamer i Lipps. Studia Filozoficzne, nr 4, 215-224, 1990. Strzelecki, Ryszard.

Sztuczna inteligencja. Zdrowy rozsądek i filozofia. Studia Filozoficzne, nr 12, 11-24, 1989. Bielecki, Marek i Żytkow, Jan M.

Freudowska psychoanaliza jako zamaskowana hermeneutyka. Colloquia Communia, 3-6(44-47), 61-73, 1989. Dybel, Paweł.

Hermeneutyka: Dilthey, Heidegger, Gadamer. Studia Filozoficzne, nr 6, 65-82, 1989. Potępa, Maciej.

Hermeneutyka Heideggera a hermeneutyka Gadamera. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 34, 145-157, 1989. Potępa, Maciej.

Zasady i metody interpretacji tekstów. Studia Filozoficzne, nr 12, 27-34, 1988. Buksiński, Tadeusz.

Pojęcie hermeneutyki w teorii krytycznej Jurgena Habermasa. Studia Filozoficzne, nr 5, 43-57, 1988. Zakrzewska, Elżbieta.

Odpowiedź polemiczna. [Polemika z: Zakrzewska, Elżbieta. Dwie hermeneutyki]. Studia Filozoficzne, nr 6, 165-168, 1987. Magala, Sławomir.

Transcendentalizm Kanta w perspektywie filozofii fenomenologiczno-hermeneutycznej. Studia Filozoficzne, nr 2, 113-119, 1987. Podoba, Rajmund Jacek.

Pytanie o podmiot w hermeneutyce Schleiermachera. Studia Filozoficzne, nr 6, 159-170, 1986. Potępa, Maciej.

Dwie hermeneutyki. Studia Filozoficzne, nr 8, 95-109, 1986. Zakrzewska, Elżbieta.

Problem podmiotu w hermeneutyce i neostrukturalizmie. [Konferencja Wiedeń, 6-10.12.1984]. Studia Filozoficzne, nr 6, 197-202, 1986. Zwoliński, Zbigniew.

Epistemologiczny charakter filozofii Hansa-Georga Gadamera. Studia Filozoficzne, nr 1, 23-37, 1985. Bronk, Andrzej.

Znak i interpretacja. Semiotyka Peirce`a i hermeneutyka Heideggera. Studia Filozoficzne, nr 8-9, 33-46, 1985. Buczyńska-Garewicz, Hanna.

Kilka uwag o konfrontacji logiki i hermeneutyki. Studia Filozoficzne, nr 1, 45-52, 1985. Dorobińska, Ewa.

Czy hermeneutyka filozoficzna jest epistemologią? Studia Filozoficzne, nr 1, 39-44, 1985. Rolewski, Jarosław.

Rzetelna metoda dialektyczna. Studia Filozoficzne, nr 6, 151-168, 1984. Galarowicz, Jan.

Pojęcie języka w Dialektyce i Hermeneutyce F. D. Schleiermachera. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 30, 87-113, 1984. Potępa, Maciej.

Wilhelma Diltheya koncepcja hermeneutyki życia. Studia Filozoficzne, nr 3, 151-169, 1984.  Zachariasz, Andrzej L.

Filozofia i powołanie. Studia Filozoficzne, nr 10, 39-50, 1983. Wodziński, Cezary.

Hermeneutyka logiczna. Studia Filozoficzne, nr 7, 27-40, 1983. Wolniewicz, Bogusław.

Poznanie religijne a hermeneutyka. Roczniki Filozoficzne, 30(2), 23-39, 1982. Bronk, Andrzej.

Historia filozofii - hermeneutyka - filozofia. Studia Filozoficzne, nr 11, 123-130, 1981. Sarnowski, Stefan.

Hermeneutyka i alienacje. H. G. Gadamer o sztuce rozumienia. Znak, nr 309, 356-368, 1980. Baran, Bogdan.

Krytyczna teoria Jürgena Habermasa a punkt widzenia hermeneutyki. Studia Filozoficzne, nr 11, 77-97, 1980. Kaniowski, Andrzej M.

Sztuka rozmowy. [Rec. Gadamer, Hans-Georg. Variationen (Kleine Schriften IV)]. Studia Filozoficzne, nr 3, 172-176, 1979. Baran, Bogdan.

Rozumienie i emancypacja. Spór między teorią krytyczną a hermeneutyką. Archiwum Historii Filozofii i Myśli Społecznej, t. 25, 301-328, 1979. Krasnodębski, Zdzisław.

Neoplatonizm w hermeneutyce Paula Ricoeura i Martina Heideggera. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 175-182, 1978. Sipowicz, Kamil.

Hansa Rottera hermeneutyczny model teologii moralnej. Roczniki Filozoficzne, 26(2), 97-102, 1978. Styczeń, Tadeusz.

Dwa cykle hermeneutyczne: część/całość i analiza/synteza. Łoziński, J. (tłum.). Studia Filozoficzne, nr 4, 119-128, 1976. Marino, Adrian.

Egzystencja i hermeneutyka. [Rec. Ricoeur, Paul. Egzystencja i hermeneutyka]. Znak, nr 256, 1319-1329, 1975. Tarnowski, Karol.

Hermeneutyka a duszpasterstwo. Znak, nr 236, 158-173, 1974. Bortnowska, Halina.

Marksizm a tradycja hermeneutyczna. Studia Filozoficzne, nr 11, 69-86, 1974. Siemek, Marek J.

Cogito a hermeneutyka. Człowiek i Światopogląd, nr 3, 167-177, 1972. Mrówczyński, Tadeusz.

Perspektywy hermeneutyki. Znak, nr 200-201, 145-172, 1971. Tischner, Józef.

O katolickie zastosowanie hermeneutyki. Bortnowska, Halina (tłum.). Znak, nr 169-170, 978-1010, 1968. Schillebeeckx, Edward.