INDEKS TEMATYCZNY

logika - podręczniki


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

 

Logika formalna. Systemy logiczne. Wstęp do metalogiki. Wyd. 2 popr. Warszawa, PWN, 1977. Borkowski, Ludwik.

Zarys logiki matematycznej. Wyd. 3 popr. Warszawa, PWN, 1973; wyd. 6 1984. Grzegorczyk, Andrzej.

Klasyczny rachunek zdań : zarys teorii. Wyd. 2 zm. i rozsz. Warszawa, PWN, 1973; wyd. 4 1981. Pogorzelski, Witold A.

Elementy logiki formalnej. Warszawa, PWN, 1972; wyd. 5 1980. Borkowski, Ludwik.

Wykłady z logiki i metodologii nauk dla studentów wydziałów humanistycznych. Warszawa, PWN, 1973; wyd. 4 1977. Kmita, Jerzy.

Główne zagadnienia logiki. Warszawa, PWN, 1970. Kraszewski, Zdzisław.

Mała Encyklopedia logiki. Marciszewski, Witold (red.). Wrocław, Ossolineum, 1970.

Zarys logiki pragmatycznej (dla humanistów). Warszawa, Wojskowa Akademia Polityczna, 1970. Sokołowski, Stanisław Józef.

Wykłady z logiki dla studentów wydziału filologicznego. Cz 1. Logiczna teoria języka. Poznań, UAM, 1969. Kmita, Jerzy.

Elementy logiki matematycznej i teorii mnogości. Wyd. 3 popr. Warszawa, PWN, 1969; wyd. 4 1984. Słupecki, Jerzy i Borkowski, Ludwik.

Logika. Podręcznik dla studiujących nauki filozoficzne. Wyd. 2 popr. Warszawa, PWN, 1968. Czeżowski, Tadeusz.

Logika ogólna [skrypt dla studentów wyższych szkół pedagogicznych i uniwersytetów]. Kraków, Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1968; wyd. 2 Warszawa, PWN, 1980; wyd. 3 1986. Pasenkiewicz, Kazimierz.

Elementarny wstęp do logiki współczesnej. Ośrodek Nauk Społecznych i Wojskowych w Bydgoszczy, 1967. Gumański, Leon.

Logika pragmatyczna. Mortimerowa, Hanna i Szaniawski, Klemens (oprac.). Warszawa, PWN, 1965; wyd. 4 1975.  Ajdukiewicz, Kazimierz.

Wykłady z logiki formalnej. Cześć I: Wstęp do zagadnień logiki. Elementy teorii mnogości. Warszawa, PWN, 1965. Suszko, Roman.

Zarys logiki (semantyka i logika formalna). Lublin, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1964. Łubnicki, Narcyz.

Logika ogólna. Tom I. Kraków, PWN, 1963.  Pasenkiewicz, Kazimierz.
Logika ogólna. Tom II. Kraków, PWN, 1965.

Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk. Wyd. 2 przejrzane Wrocław, Ossolineum, 1961; wyd. 3 Warszawa, PWN, 1986; wyd. 4 De Agostini, 2003. Kotarbiński, Tadeusz.

Elementy logiki matematycznej. Słupecki, Jerzy (przedmowa, 5-6). Warszawa, PWN, 1958. Łukasiewicz, Jan.

Logika popularna. Przystępny zarys logiki zdań. Warszawa, PWN, 1955; wyd. 2 1960; wyd. 3 1961; wyd. 4 2010. Grzegorczyk, Andrzej.

Kurs logiki dla prawników. Wyd. 3 zm. Warszawa, PWN, 1955; wyd. 8 1975. Kotarbiński, Tadeusz.

Czym jest logika? Warszawa, Wiedza, 1948. Słupecki, Jerzy.