INDEKS TEMATYCZNY

egzystencjalizm


strona główna

indeks tematyczny
indeks autorski
indeks recenzji
przekłady
autorzy obcy

Ateizm w ujęciu Gabriela Marcela. Studia Gdańskie, t. IX, 267-311, 1993. Jankowski, Jan.

 

Sztuka a nierzeczywistość. Studia Filozoficzne, nr 2-3, 207-214, 1990. Mróz, Piotr.

Filozoficzne ujęcie śmierci. Roczniki Filozoficzne, 37/38(1), 223-237, 1989/1990. Gogacz, Mieczysław.

Co to jest egzystencjalizm? Studia Filozoficzne, nr 3, 107-120, 1989. Szydłowska, Waleria.

Wybór pism. Szyszkowska, Maria i Tarnogórski, Czesław (wybór i oprac.). Warszawa, PAX, 1987. Chojnacki, Piotr.

Egzystencjalne ugruntowanie potrzeby myślenia: Kierkegaard, Nietzsche, Heidegger. Studia Filozoficzne, nr 4, 51-66, 1987. Kwiatkowski, Stanisław.

Elzenberg a niektóre wątki myśli egzystencjalistycznej. Studia Filozoficzne, nr 12, 111-119, 1986. Zubelewicz, Jan.

Przewodnik po filozofii w sześć godzin i kwadrans. (Fragmenty). [Roux, Dominique de. Nota. 608-610]. Znak, nr 354-355, 579-608, 1984. Gombrowicz. Witold.

O możliwości chrześcijańskiego egzystencjalizmu (Kierkegaarda). Studia Filozoficzne, nr 6, 89-107, 1984. Gromczyński, Wiesław.

O możliwości i niemożliwości istnienia "chrześcijańskiego egzystencjalizmu". Studia Filozoficzne, nr 7, 3-26, 1983. Toeplitz, Karol.

Egzystencjalizm hipostazą? Studia Filozoficzne, nr 8-9, 181-195, 1983. Toeplitz, Karol.

Gabriela Marcela koncepcja filozofii. Roczniki Filozoficzne, 30(1), 169-187, 1982. Dec, Ignacy.

Niektóre wątki egzystencjalne w plastyce. Studia Filozoficzne, nr 11-12, 91-105, 1982. Toeplitz, Karol.

Filozofia człowieka w obliczu nieskończoności. [Polemika z: Rudziński, Roman. Człowiek w obliczu nieskończoności. Metafizyka i egzystencja w filozofii Karla Jaspersa]. Studia Filozoficzne, nr 7-8, 241-251, 1981. Miś, Andrzej.

Dialektyka jakościowa S. Kierkegaarda. Studia Filozoficzne, nr 2, 69-81, 1980. Toeplitz, Karol.

Egzystencjalizm Kiriłowa. Studia Filozoficzne, nr 1, 141-162, 1977. Gromczyński, Wiesław.

Funkcja Absolutu w filozofii Gabriela Marcela. Roczniki Filozoficzne, 25(2), 59-80, 1977. Panasiuk, Lidia.

Marksizm a egzystencjalizm. [Rec. Strielcowa, Galina. Kritika egzystencjalistskoj koncepciji dialektiki]. Studia Filozoficzne, nr 9, 169-173, 1975. Miś, Andrzej.

Zagadnienie egzystencjalistycznego punktu wyjścia w metafizyce. Studia Philosophiae Christianae, nr 1, 29-47, 1974. Dembowski, Bronisław.

[Rec. Existentialism from Dostoevsky to Sartre. The basic writings... Kaufmann, Walter (tr. & intr.)]. Ruch Filozoficzny, XXXI (1), 24-30, 1973. Czapliński, Witold.

[Rec. Warnock, Mary. Existentialism]. Ruch Filozoficzny, XXXI (2-4), 156-165, 1973. Regner, Leopold.

Egzystencja i wartość. Znak, nr 217-218, 917-931, 1972. Tischner, Józef.

Osobowość i wspólnota. Problemy osobowości we współczesnej antropologii filozoficznej - marksizm, strukturalizm, egzystencjalizm, personalizm chrześcijański. Warszawa, Książka i Wiedza, 1970. Jaroszewski, Tadeusz.

Filozofia egzystencji a etyka sytuacyjna Jean Paul Sartre`a. Etyka, t. 7, 39-75, 1970. Jaroszewski, Tadeusz M.

U źródeł chrześcijańskiego egzystencjalizmu. [Rec. Kierkegaard, Søren. Bojaźń i drżenie. Choroba na śmierć]. Człowiek i Światopogląd, nr 7-8, 178-180, 1969. Jakubowska, Janina.

Filozofia i polityka. [Rec. Garaudy, Roger. Perspektywy człowieka - egzystencjalizm, myśl katolicka, marksizm]. Studia Filozoficzne, nr 2, 188-195, 1969. Szewczyk, Jan.

Próby egzystencjalnej interpretacji chrześcijaństwa. (Tłum. anonim.). Człowiek i Światopogląd, nr 5, 73-84, 1969. Ugrinowicz, Dymitr M.

[Roubiczek, Paul. Existentialism for and against]. Ruch Filozoficzny, XXVI (3), 210-211, 1968. Sztumski, Janusz.

"Problem wolności w perspektywie laickiego egzystencjalizmu" w: Antynomie wolności. Drużkowski, Marian i Sokół, Krystyna (red.), 438-459. Warszawa, Książka i Wiedza, 1966. Jaroszewski, Tadeusz M.

Jezus egzystencjalizmu. Znak, nr 144, 743-763, 1966. Tischner, Józef.

Poglądy etyczne Alberta Camusa. Etyka, t. 1, 287-235, 1966. Zapaśnik, Stanisław.

W kręgu chrześcijańskiego egzystencjalizmu. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Kossak, Jerzy.

Filozofia człowieka. Wyd. 3 rozsz. Warszawa, Książka i Wiedza, 1965. Schaff, Adam.

Problemy i pseudoproblemy. Warszawa, Książka i Wiedza, 1964. Cackowski, Zdzisław.

Dokument porażki. [Rec. Marcel, Gabriel. Być i mieć]. Studia Filozoficzne, nr 3-4, 299-301, 1963. Cichowicz, Stanisław.

Poglądy filozofów holenderskich na egzystencjalizm. (Tłum. anonim.). Ruch Filozoficzny, XXII (1), 1-7, 1963. Peursen, C. A. van.

Problem bezpośredniego realizmu świata zewnętrznego na gruncie egzystencjalizmu tomistycznego. Roczniki Filozoficzne, 11(1), 55-71, 1963. Śliwa, Paweł.

[Rec. Rintelen, J. von. Beyond Existentialism]. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 177-178, 1962. G., L.

[Rec. Barrett, William. Irrational Man. A Study in Existential Philosophy]. Ruch Filozoficzny, XXI (2), 174-176, 1962. Witwicki, Tadeusz.

Elementy personalistyczne w egzystencjalizmie. Znak, nr 83, 676-687, 1961. Granat, Wincenty.

U podstaw egzystencjalistycznej koncepcji człowieka. Warszawa, Książka i Wiedza, 1961. Kossak, Jerzy.

Rozważania wokół Hegla. Warszawa, PWN, 1960. Kroński, Tadeusz.

Postawy życiowe wg S. Kierkegaarda. Roczniki Filozoficzne, 6(4), 105-125, 1958. Pastuszka, Józef.

Egzystencjalizm. Znak, nr 48, 684-699 & 699-703, 1958. Stanowski, Adam.

Etyka sytuacyjna. Znak, nr 40, 412-420, 1957. Bardecki, Andrzej.

Egzystencjalizm tomistyczny. Znak, nr 28, 108-125, 1951. Krąpiec, Albert M.

Gabriel Marcel czyli a tropach chrześcijańskiego egzystencjalizmu. Roczniki Filozoficzne, I, 165-190, 1948. Winowska, Maria.

Filozofia egzystencjalna Gabriela Marcela. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 137-147, 1947. Milbrandt, Mieczysław.

O wielorakości i jedności egzystencjalizmu. Przegląd Filozoficzny, nr 1-4, 119-136, 1947. Suchodolski, Bogdan.

Dusza niemiecka w świetle filozofii. Poznań, Wyd. Instytutu Zachodniego, 1945; wyd. 2 1947. Suchodolski, Bogdan.